Sunday 20 November 2016

Oorzaken van ziekten en andere uitdagingen in het leven / Root causes of sickness and other challenges in life

~ for English, please scroll down ~

Oorzaken van ziekten en andere uitdagingen in het leven

In deel 4 heb je enige achtergrond informatie kunnen lezen over het ontstaan van een tekort aan energie en het belang van de ziel.
Velen die te maken hebben met ME of CVS weten uit ervaring dat meer slapen geen oplossing biedt. Het maakt het vaak zelfs op den duur alleen maar erger. Je gaat steeds langer slapen. Wat helpt dan wel? 

Ik schreef in het vorige deel ook: “Soul Healing geeft meerdere technieken om de balans weer terug te brengen en een overvloed aan energie af te voeren en een tekort aan energie weer aan te vullen. Zelfs als er geen sprake is van een diagnose of een duidelijk aanwijsbare oorzaak dan nog kun je met deze technieken aan de slag!”
Dr. en Master Zhi Gang Sha geeft in zijn vele boeken meerdere oorzaken van ziekte of uitdagingen in het leven, maar ze zijn steeds onder te verdelen in 5 groepen.

Door meer te begrijpen over de oorzaak, kun je er ook gerichter mee aan de slag. 
Waar je op dit moment mee te maken hebt is altijd het resultaat, of het gevolg van iets wat teruggaat in de tijd.
In de natuur is dat makkelijk te begrijpen, "the roots create the fruits"oftewel, de wortels brengen de vruchten voort… eerst is er een zaadje wat in de grond gaat, daaruit groeit een plant met wortels, dan komt de bloesem en daarna ontstaat de vrucht. Zo iets vergelijkbaars is er ook met je gezondheid. Door iets uit het verleden ontstaat het heden. Je wordt niet zomaar zonder aanleiding ziek, er is een gebeurtenis of een proces wat daaraan voorafgaat.
Dat proces is, zoals ik al eerder beschreef, terug te voeren op 5 levels:
De ziel, het hart, de geest, de energie en de materie.

Het geplante zaadje, bevindt zich op het niveau van de ziel. De ziel heeft allerlei potenties en mogelijkheden die tot bloei kunnen komen in dit leven. Van hieruit creëer je je eigen leven!
De ziel bepaalt via je emoties en je bewustzijn, je gedachten, woorden en acties, die tezamen leiden tot een bepaald eindresultaat.
Vanuit je ziel wordt een boodschap afgegeven aan het hart, die deze doorgeeft aan de mind, die op zijn beurt de energie aanstuurt en dan wordt het lichaam beïnvloed.
Op elk van die 5 niveaus kan een blokkade ontstaan, die uiteindelijk tot ziekte leidt.
Willen we het eindresultaat veranderen, dan is er dus een verandering nodig in een van de 5 lagen. Vele mensen kunnen volmondig "Ja" zeggen op de vraag of ze verandering willen, maar hebben moeite met de vraag of ze willen veranderen...
Als we echter steeds hetzelfde blijven doen, of op dezelfde manier blijven denken of dezelfde gevoelens ergens aan koppelen, zal het eindresultaat niet makkelijk anders worden.
Het is belangrijk om de belangrijkste blokkade te transformeren, zodat alles weer goed op elkaar is afgestemd en het eindresultaat anders is.

Wat zijn dat dan zoal voor blokkades? Waar hebben we het dan over?

Het is mijn doel om je een dieper inzicht te geven in waarom langer slapen niet altijd helpt, waarom medicijnen slikken bij velen niet het gewenste resultaat heeft, waarom CGT niet afdoende is in vele gevallen, en waarom sommige methoden bij de één wel helpen en bij de ander niet.
Waarom reageren twee verschillende mensen in dezelfde situatie op een andere manier. Waarom wordt de één wel ziek van een virus, de ander niet. Waarom knapt de ene persoon wel op bij een bepaalde behandeling en een ander niet.
Dat is verklaarbaar als je kijkt naar de verschillende blokkades die op verschillende levels en in verschillende gradaties bestaan. Ieder mens is uniek vanwege de potenties van de ziel en de blokkades die ieder van ons heeft. Niemand is immers perfect. Je kunt jezelf echter wel altijd verbeteren.

Vanuit mijn eigen ervaring is ziekte niet iets wat je zomaar overkomt. Nu kun je zeggen, ja maar dat virus, dat heb ik toch wel echt zomaar vanuit het niets opgelopen. Ja, dat kan kloppen.
Maar een ander is ook op die plek geweest en heeft er geen last van.... is niet besmet... heeft geen heftige symptomen. Er is altijd een reden waarom jij wel ziek bent geworden en iemand anders niet.
Ik heb mijn ziekte altijd gezien als iets wat me belangrijke dingen wilde zeggen, iets belangrijks wilde leren en het was aan mij om die wijsheid die achter de problematiek lag te vinden, te leren en mezelf vervolgens te veranderen. Daarmee zeg ik dus niet dat ME geen invaliderende lichamelijke aandoening is en dat je het jezelf aandoet. Wat ik wel probeer duidelijk te maken, is dat het in mijn persoonlijke ervaring een spirituele diepere betekenis heeft. En je hebt de keuze of je in de positie wilt zitten van het slachtoffer, 
door te denken dat het je is overkomen, of in de positie van de student ;)

Het “waarom” voor jezelf achterhalen, kan je helpen om de juiste beslissingen te nemen “wat” voor jou van belang is om daarna met meer motivatie met “de oplossing” aan de slag te gaan. Dat de vele methoden die ik in eerste instantie probeerde, niet het gewenste resultaat hadden, heb ik zelf nooit gezien als dat ik niet hard genoeg voor mezelf was, of dat ik me aanstelde, of dat ik niet goed genoeg mijn best deed, maar dat het op een ander level zat of zeer hardnekkig was en ik dus iets anders moest proberen wat alles integraal aanpakte.

Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know
~ Pema Chodron ~


Als je niet weet wat je moet veranderen of waarom het van belang is, is de motivatie om daadwerkelijk verandering aan te brengen heel moeilijk op te brengen. Wat dan overblijft is het in stand houden en het beschermen van de huidige situatie om erger te voorkomen. En dat wil eigenlijk niemand, we willen allemaal beter worden.
Maar hoe dan? Hieronder volgt een korte uitleg over de kern van de problematiek.

Het menselijk lichaam kun je onderverdelen in materie en energie. Tot de materie behoren onder andere de cellen, de vloeistoffen, de botten en spieren, de organen. Energie is je vitale energie, je levenskracht. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt ervan uitgegaan dat alle ziekten teruggebracht kunnen worden op een blokkade in de energie en/of materie. Energie en materie zijn een Yin-Yang paar. Ze werken samen en op elkaar in.
De Mind is het bewustzijn. Er is een diep bewustzijn, een oppervlakkig bewustzijn, een onderbewustzijn. Dit bewustzijn kan vele processen aansturen en kan dingen in het leven bewerkstelligen. De energie wordt namelijk aangestuurd via je bewustzijn. Daar waar je op focust, daar waar je je aandacht op richt, daar gaat je energie naar toe en dat wordt versterkt. Daar waar je energie naar toe gaat, volgt het lichaam in het handelen.  
Het hart is de kern van het leven. Het hart ontvangt de boodschappen van de ziel en geeft ze door aan de mind. Op deze wijze stuurt het hart dus het bewustzijn aan. Het hart heeft daarmee de kans om via de juiste aansturing van de mind dingen te manifesteren.  
De ziel is de boodschap, de levens-essentie, een gouden lichtwezen wat je kunt waarnemen met een geopend derde oog. De ziel heeft de kracht ieder aspect van het leven te helen en transformeren. De ziel kan dus ook ziekte helen door een positieve en correcte boodschap af te geven gebaseerd op de 10 grootste kwaliteiten in het leven: liefde, vergeving, compassie, licht, nederigheid, harmonie, bloei, dankbaarheid, service en verlichting.
De grondslag van succes in ieder aspect van het leven is te vinden in het hart en de ziel. Vooruitlopend op het einde van dit stuk, zul je misschien nu al een inzicht hebben in de reden waarom CGT, Mindfulness, Pacing en Medicatie niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten leidden. Deze technieken en methoden betrekken het hart en de ziel er niet bij. 
Een open hart en ziel zijn van veel grotere betekenis dan velen beseffen. Een open hart en ziel leidt tot succes in ieder aspect van het leven.  Dr. en Master Zhi Gang Sha gebruikt in zijn boeken veelal de Chinese term om dit uit te leggen: Shen Chi Jing He Yi.
Shen is de overkoepelende term voor ziel, hart en geest.
Chi is energie.
Jing is Materie.
He Yi betekent 'komen samen als één'.
Wanneer je ziel gezond is en je ziel, hart, geest, energie en lichaam samenkomen als één is er sprake van gezondheid. Wanneer zij niet samen komen als één is er sprake van ziekte(proces). Dit is het gevolg van blokkades op de ziel, in het hart, in het bewustzijn, in de energie of in het lichaam.
In deel 4 heb ik al meer uitgelegd over blokkades in de energie en de materie.
Blokkades in de cellen en organen worden blokkades in de materie genoemd. Blokkades in de ruimtes tussen de cellen en organen worden energie blokkades genoemd. Er kunnen ook blokkades zitten in de grotere ruimtes in het lichaam, zoals de bovenste jiao, middelste jiao, onderste jiao en wai jiao. Volgens het laatste onderricht dat ik heb gekregen bevinden 70% van de blokkades in het lichaam zich in de ruimtes en 30% van de blokkades in de organen. 
Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een tekort aan nutriënten of een overschot aan afvalstoffen. Het kan ook een gevolg zijn van virussen, bacteriën, zware metalen etc. of de doorwerking van blokkades op andere levels.

Blokkades in het bewustzijn worden gevormd door negatieve overtuigingen (er is geen remedie voor mijn aandoening, ik zal nooit beter worden), negatieve gedachtenpatronen (Ik verdien het niet om liefde te ontvangen, ik ben niets waard), negatieve houdingen (niets werkt voor mij, het is allemaal geldklopperij en tijdverspilling, dit werkt wellicht voor anderen, maar ik moet nog zien dat het bij mij ook resultaat heeft), gehechtheden (gehechtheden leiden tot lijden. gehechtheden duiden op het vasthouden aan dingen in het verleden of de angst voor de toekomst en kunnen je blikveld verkleinen waardoor je mogelijkheden niet ziet) en ego (Ego en controle willen hebben, kan leiden tot achteruitgang en destructie. Ego maakt het moeilijk om je te onderwerpen aan de ziel).

Blokkades in het hart worden gevormd door onzuiverheden als egoïsme, hebzucht, veroordeling, een verlangen naar roem of rijkdom, boosheid of een gebrek aan wijsheid hoe juist te handelen, de juiste woorden te kiezen, de juiste gedachten kracht bij te zetten, gebrek aan zelf-liefde.

Je ziel, de essentie van wie je bent, kan ook blokkades met zich meedragen. Wanneer de blokkade op je ziel zit, dan ziet dat er in beelden met je derde oog uit, als donkerte op je ziel. Wanneer de ziel helemaal gezond is ziet deze eruit als een stralend gouden lichtwezen. Hoe meer licht de ziel straalt, hoe beter dat is voor je gezondheid.
Een blokkade op de ziel heeft consequenties voor de boodschappen die de ziel doorgeeft aan het hart. Volgens het aloude Tao onderricht, begint iedere ziekte en iedere heling daarvan op het niveau van de ziel. Waarom? Omdat de ziel via het hart, het bewustzijn en het lichaam aanstuurt. Ziekte begint als een boodschap op zielsniveau. Vervolgens gaat het naar het bewustzijn, alvorens het in het lichaam zich als ziekte manifesteert. De wortel ligt dus in de ziel.

Wanneer je die lichamelijke ongemakken waar je nu mee te maken hebt, wilt veranderen, zul je dus dit hele proces dienen om te keren. Zeggen dat ME alleen een lichamelijk aandoening is (bij velen voortkomt uit een virus of het gevolg is van een traumatische ervaring waar het lichaam niet bovenop komt), doet dit proces van creatie tekort.
Je kunt je namelijk afvragen waarom jouw lichaam dat virus niet kan overwinnen. Moet je wachten op een medicijn die dat kan aanpakken, of kan je het ook anders doen?
Het immuunsysteem wordt enorm beïnvloed door negatieve gedachtenpatronen en overtuigingen. Die kunnen echter het gevolg zijn van negatieve herinneringen en dit alles heeft altijd een diepe wortel in de ziel. Jarenlang heb ik op allerlei wijzen geprobeerd het virus aan te pakken, helaas tevergeefs. Totdat ik het ging omdraaien en mijn focus ging richten op de ziel. Vanaf dat moment heb ik ervaren dat waar jarenlang geen doorbraak mogelijk leek er nu ineens verandering kwam. Het was een kwestie van het proces terugdraaien.

Blokkades op de ziel

De blokkades op de ziel, die leiden tot die negatieve boodschap, worden gevormd door het negatief karma wat iemand met zich meedraagt. Karma is het totaal aan diensten wat iemand heeft verricht in dit leven en vorige levens, of die je hebt meegekregen via je voorouders. Dit zijn zowel de goede diensten (positief karma) als de minder goede diensten (negatief karma). Positief karma wordt gecreëerd door diensten die gebaseerd zijn op liefde, zorg, compassie, eerlijkheid, oprechtheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, zuiverheid en allerlei andere vormen van goede diensten. Negatief karma is het totaal aan onplezierige diensten, zoals doden, stelen, pijn doen, bedriegen en profiteren van anderen. 
Hier op aarde in de fysieke wereld kun je dingen misschien nog wel verborgen houden, maar in de zielenwereld zijn geen geheimen. Iedere gedachte, ieder woord, iedere handeling is bekend en kan bijdragen aan een goede staat van dienst in je Akasha Kronieken of een minder goede staat van dienst.
Dit werkt door op je ziel.
Een ziel die gezond is en veel positief karma met zich meedraagt is groot en straalt veel licht uit.
Een ziel die ziek is en veel blokkades en negatief karma met zich meedraagt ziet er klein, zwak en donker uit.

Een ziel die klein, zwak en donker is, zal minder goed in staat zijn om de juiste boodschappen uit te sturen en dat zal vroeg of laat doorwerken op het fysieke level en problemen geven in het aardse leven. De ziel is het belangrijkste.
Als er geen aanleiding is op de ziel, zal er geen ziekte ontstaan in het lichaam. Dat verklaart waarom sommige mensen wel heel ziek worden van een bepaald virus, terwijl anderen daar maar heel weinig last van hebben. De toestand van de ziel en de blokkades die iemand heeft, zijn de reden waarom mensen in gelijke situaties toch heel anders reageren.
Alles is daarmee volgens Dr. en Master Zhi Gang Sha terug te brengen tot één heel belangrijk punt:


Karma is de (grond)oorzaak van ieder succes of mislukking in ieder aspect van het leven, waaronder gezondheid, relaties en financiën.En het goede hieraan is, dat je dit karma kunt veranderen! Soms slaan de behandelingen op lichamelijk of mentaal niveau niet aan. Dit kan komen omdat de karmische blokkade die daaraan ten grondslag ligt niet is veranderd. Het veranderen van de karmische blokkades zal op den duur ook verandering in het mentale of fysieke lichaam brengen.

Wil je het karma inlossen,  dan is een andere manier van leven nodig waarbij al deze verschillende blokkades één voor één worden aangepakt, teneinde Shen Chi Jing He Yi te kunnen creëren en een ziel te hebben die veel licht uit straalt. Er zijn weinig reguliere behandelmethoden, die die ziel erbij betrekken.

De Soul Healing Technieken die ik van Dr. en Master Zhi Gang Sha heb geleerd, helpen je erbij om op alle 5 de lagen tegelijkertijd aan de slag te gaan. Hierbij ligt de focus op de healing van de ziel en het hart, zodat vandaaruit het bewustzijn, de energie en de materie zullen volgen.
Deze zelf-healing technieken kun je vinden in de vele boeken die hij op de markt heeft gebracht of leren van een door hem gecertificeerde Soul Healer en Teacher.
De healingstransmissies die de door hem getrainde Soul Healers en Teachers hebben ontvangen kunnen je helpen dit helingsproces te versnellen.

Je zult gelet op het bovenstaande waarschijnlijk wel begrijpen dat ik geen voorstander ben van de theorie dat patiënten moeten wachten op een nieuw medicijn of een nieuwe onderzoeksmethode. Dat zou mogelijk pas over jaren gevonden kunnen worden. In mijn persoonlijke beleving, en je mag daar uiteraard van mening over verschillen, is het niet nodig om jaren te wachten. Bovendien zal de ontwikkeling van een medicijn niet bij iedereen het gewenste resultaat hebben. Vanuit mijn eigen ervaring is die methode er nu al en is er al heel veel kennis voorhanden, waarmee nu al aan de slag gegaan kan worden, namelijk de Soul Healing Technieken waar ik in dit blog over schrijf.
  
Een veel gehoorde reactie van mensen die horen over Soul Healing is, dat ze zich dit niet kunnen veroorloven omdat ze van een uitkering leven en dus wel moeten wachten op die medicatie die vergoed wordt. Ik begrijp deze reactie heel goed, echter, deze komt voort uit een beperkende overtuiging.
Ik kom zelf vanuit een zeer ernstige situatie zoals je in de voorgaande delen hebt kunnen lezen, met niet veel financiële ruimte en dat heeft me nooit weerhouden om hiermee aan de slag te gaan.
Zelfstudie kost weinig geld, alleen veel tijd en tijd dat had ik genoeg ;). En door verstandige keuzes te maken, was het mogelijk om aanvullende healings te ontvangen.
Ik heb nooit gedacht vanuit een belemmerende overtuiging: Dit kan ik niet doen want mijn financiële situatie staat het niet toe.....
Ik heb altijd gehandeld vanuit mijn hart in de overtuiging: Dit is wat ik nodig heb! Op welke manier kan ik me dat veroorloven? Wat zijn de mogelijkheden?
En ondanks de beperkte financiële ruimte bleek er heel veel mogelijk te zijn. Een open instelling vanuit de gedachte van overvloed heeft me altijd gebracht wat ik echt nodig had. Het betekent niet dat ik alles kon doen wat ik graag wilde, maar ik kon zeker aan de slag en stap voor stap vooruit gaan. Vaak is er veel meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.
Vraag me gerust naar de mogelijkheden of om meer informatie als je meer wilt weten en schuif het niet bij voorbaat al terzijde. Ik heb van velen al positieve reacties ontvangen op de boeken, dat ze er zo veel aan hebben. Of van mensen gehoord, dat ze nu eindelijk een doorbraak ervaren na een healing of coaching sessie.
Kijk hiervoor op mijn website of neem contact op. Dan help ik je graag verder om te zien wat het beste bij jou past.

In de volgende delen zal ik dieper ingaan op het transformeren van de verschillende blokkades.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderRoot causes of sickness and other challenges in lifeIn part 4 you could read some background information about the causes of a lack of energy and the importance of the soul. Many people who are suffering from a disease like ME or CFS, know from experience that sleeping more hours doesn’t bring much relief. Often it only makes the condition worse. You will sleep more and more. So what will be able to bring you the relief you are looking for?


I wrote in the previous post also: “Soul Healing gives you multiple techniques to restore that balance and to dissipate energy where there is too much energy or to increase the energy where there is too little. Even when there is no proper diagnosis or an obvious cause for the issues, you can still apply these techniques!”
In many of his book Dr. and Master Zhi Gang Sha teaches about the multiple reasons why sickness or challenges in life can occur, but they can all be divided in 5 groups.

By understanding more of what causes the situation, it is easier to work on it.
Whatever you are dealing with right now, is the result or the consequence of something that happened earlier in time.
It is easy to understand this in nature, “the roots create the fruits”, meaning that there first is a seed which is planted in the soil, then there are roots and a plant start to grow, then the blossom comes and then finally the fruit is being created. Something similar is happening in case of a health-issue.
Because of something in the past, the presence is created. You will not feel sick out of the blue, without any reason. There is always an event or a process taking place prior to the illness.
That process, like I have explained in other posts, can be divided in 5 levels: soul, heart, mind, energy and matter.

The roots, the planted seeds, can be found on the level of the soul. The soul carries many different potentials and possibilities that may come to fruition in this lifetime. This is where you start to create your life!
The soul defines, through your emotions and your consciousness, your thoughts and actions. And that is how the result is created. Your soul brings a message to your heart. Your heart processes the message and gives it to the mind. The mind directs the energy and where the energy goes, the body will follow. On every level, there is the possibility of a blockage which could lead to the manifestation of an illness.
If we want to change the overall result, then it is needed to make a change in any of these 5 levels.
Many people say a wholehearted YES to the question: ‘Do you want change?’ , but many have an issue with the question: ‘Do you want to change?’
However, if we keep on doing what we are doing, or if we keep on thinking in the same way, or if we have the same feelings over and over again, then the outcome will not likely be any different.
It is important to transform the main blockages, so everything can align and the overall result can be different.


So what kind of blockages are we talking about? 


It is my intention to help you understand better, why sleeping more hours won’t always be very helpful, why taking medicines not always give you the result you are hoping for, why CBT in many cases doesn’t have the desired results and why some treatments are very helpful for some people and are not helpful at all for others.
Why do two persons in the same situation respond in a different way? Why does one person get sick due to a virus, and the other person doesn’t? Why does one person feel better very soon because of a treatment, and why doesn’t the other person respond at all?
That can all be explained if you look at the different blockages on each of the 5 levels and which exist in varying degrees. Every human being is unique because of the potentials carried on the soul and the blockages everyone has. Nobody is perfect. You can however, always improve yourself.

Based on my own experience, I believe that sickness is not something which happen to you for no reason. Now you might say: “yes, but that virus, I got it out of the blue”. Yes, that might be true. However, someone else at the same place didn’t get infected at all or only has minor symptoms. There is always a reason why you did get sick and somebody else didn’t.
I always have perceived my sickness as something which had something to tell me, something that has an important lesson to teach me, and it was up to me to discover the deep wisdom behind my issues and to learn from it and change myself. With this statement I am not saying that ME isn’t a very disabling physical condition or that you are doing it to yourself. What I want to explain is that in my personal experience there is always a deeper spiritual meaning behind the condition you are dealing with. You have a choice to be in the position of the victim, thinking that it just happened to you, or in the position of the student ;)

To find out the “why” of what is happening to you, can help you to make the right decisions in “what” it is you need in order to work on the “solution” in a very motivated way. The many healing methods I have tried before and which didn’t bring me the results I was hoping for, didn’t make me feel like I wasn’t hard enough for myself, or I didn’t do enough, or I was such a wuss. It only made me aware of the fact that the problem was on a different level or the root cause was very persistent and I had to find something that could help me heal on all levels simultaneously.

Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know ~ Pema Chodron ~


If you don’t know what you have to change or why it is so important to change it, the motivation to actually do something to create the necessary change it hard to find. What may happen then is that you maintain the actual circumstances and try to prevent a worse scenario. And that is what most of us don’t want. We want to get better.
How do we get better? In the next paragraphs I will give a short explanation about the core of the issues.

The physical body can be divided in matter and energy. Matter includes the cells, the fluids, the bones, the muscles, the organs and more. Energy is your vital energy, your life-force. In Traditional Chinese Medicine they say that all illnesses are created due to an imbalance between energy and matter. Energy and Matter are a Yin-Yang pair. They are interconnected.
The mind is your consciousness. There is a deep consciousness, a superficial consciousness, a sub-consciousness. Your mind can direct many processes and has a huge creation power. Your energy is controlled and directed by your mind. Where you focus on, where you bring your attention to, that is where the energy goes and that is what is being created. There where the energy goes, the body will follow.
The heart is the core of life. The heart is the receiver of the messages of the soul and then sends the messages to the mind. In this way, the heart directs the mind. The heart has the possibility to create, by directing the mind in the right way.
The soul is message, life essence, a golden light being which can be seen through an open third eye (spiritual eye). The soul has the power to heal and transform every aspect of life. The soul can heal sickness by sending a positive and correct message, based on the ten greatest qualities of life: love, forgiveness, compassion, light, humility, harmony, flourishing, gratitude, service and enlightenment.
The root cause of success in every aspect of life can be found in the heart and soul.
In anticipation of the end of this blog, you might already have an idea now of why CBT, Mindfulness, Pacing and medication won’t lead to the desired results in all cases. These methods and techniques don’t include the heart and soul. An open heart and soul are of much greater importance than many people are aware of. An open heart and soul lead to success in every aspect of life.
Dr. and Master Zhi Gang Sha uses in many of his books the Chinese words to explain this: Shen Chi Jing He Yi.
Shen is the overall term which includes the soul, heart and mind.
Chi is energy.
Jing is matter.
He Yi means “join as one”.
When your soul is healthy and your soul, heart, mind, energy and matter join as one, one is healthy. When they do not join as one, one could get sick. This is the result of blockages on the soul, the heart, the mind, in the energy or matter.

In part 4 I have already shared about the blockages in the energy and matter.
Blockages within the cells or the organs are called matter blockages. Blockages within the spaces between the cells or the organs are called energy blockages. There also could be blockages in the bigger spaces in the body, like the upper jiao, middle jiao, lower jiao or wai jiao. According to the latest teachings I received from Dr. and Master Zhi Gang Sha are 70% of the blockages located in the spaces and 30% of the blockages located in the organs.
This could be for example the result of a lack of nutrients, or an overload of toxins in the body. It might be the result of a virus, bacteria, heavy metals and more or it is the manifestation of blockages on the other levels.


Mind blockages are negative beliefs (there is no remedy for my condition, I will never get better), negative mindsets (I don't deserve it to receive love, I am no good), negative attitudes ( this won’t work for me, it is all about the money, it is a waste of time, it might help others but I don’t believe that it will work for me), attachments (attachment leads to suffering. An attachment is a focus on the future or on the past, but not on the present and it can narrow your field of vision and cause you to miss opportunities) and ego (ego and control can lead to regression and destruction. Ego makes it very difficult to surrender to the soul)

Heart blockages are impurity, selfishness, greed, desire for fame or money, anger, lack of wisdom in activities, speech and thoughts, lack of self-love and more.

Your soul, the essence of who you are, can also carry all kind of blockages. When you carry a blockage on your soul, it shows up as darkness on the soul in a third eye image. When your soul is healthy is looks like a shining golden light being. The more light your soul radiates, the better it is for your health.
A blockage on your soul, has many consequences for the messages your soul sends to the heart. According to the ancient Tao Teachings, every sickness and every healing starts on the level of the soul. Why? Because the soul delivers the message through the heart to the mind and the body. Sickness starts as a message on the soul level. That message goes to the level of the consciousness and from there the sickness in the physical body is manifested. The root is therefore on the soul.

If you would like to transform the physical issues which you are dealing with right now, then you need to reverse this process of creation. To say that ME is only a physical illness (caused by a virus or a traumatic experience of which the body is not able to recover) doesn’t do justice to this process of creation. For example, you could ask yourself why your body is not able to conquer a virus. Do you need to wait until there is a medicine that can help you deal with this virus, or is there another way to heal?
The immune system is affected by negative mindsets and negative beliefs. These mindsets and beliefs could be the result of negative memories which have a deep root in the soul.
For many years I have tried to conquer the virus I had in many different ways without any result. Until I turned things around and started to focus on the soul. From that moment on I have experienced many breakthroughs. It was a matter of reversing the process.

Blockages on the soul

Blockages on the soul, will bring forth a negative message. These blockages are caused by negative karma which one carries on the soul. Karma is the record of services someone offered in this lifetime and previous lifetimes, or which someone received through the ancestors. Karma can be divided into positive karma and negative karma. Positive karma is created when one offers good services, which include love, care, compassion, sincerity, honesty, generosity, kindness, purity, and all other kinds of good services. Negative karma is a record of unpleasant services, like killing, harming, stealing, taking advantage of others, cheating and many more.
Here on Mother Earth you may be able to hide your unpleasant services, but in the soul world there are no secrets. Every thought, every word, every action is known and contributes to your record of services in your Akashic Records, either in a positive way or a negative way. This has a huge impact on your soul.
A healthy soul which carries a lot of good karma, is big and radiates a lot of light. An unhealthy soul, which carries many blockages and lots of negative karma looks small, weak and dark.

A soul which is small, weak and dark will be less able to send the right messages out and this will have an impact on the heart, mind and body and ultimately bring forth challenges in your physical life. Your soul is therefore the most important part.
If there is no issue on the soul, there will not be any issue in the body. This explains why some people get sick due to a virus and other people only have minor symptoms or no symptoms at all. The state of the soul and the blockages someone carries, are the reason why two people in the same situation, respond in a different way.
Everything can be reduced to one very important statement:

Karma is the root cause of every success and failure in every aspect of life, including health, relationships and finances.And the good thing is, that you can transform your karma! 
Treatments for the physical body or the mental body sometimes are not working. This might be due to the karmic blockage which underlies these physical and mental issues and that blockage may not be addressed in that treatment. When you change your karmic blockages it will in time bring forth a change in the mental and the physical issues as well.

If you want to transform your karma, it is needed to bring the necessary changes in your life in order to have a soul filled with light and to bring back Shen Chi Jing He Yi. There are not so many treatments in mainstream medicine which include the healing of the soul.

The Soul Healing Techniques, which I learned from Dr. and Master Zhi Gang Sha, help you to heal all 5 levels at the same time. The focus in all of these techniques is on healing of the soul and the heart, in order to bring forth healing on the level of the consciousness, the energy and the matter.
You can learn these self-healing techniques from the many books which are available or you can learn these techniques from a certified Soul Healer and Teacher.
The healing transmissions these certified Soul Healers and Teachers have received, can help to accelerate your healing process.

Given the above information, you might understand that I don’t subscribe the idea that patients need to wait for a new medicine or a new research method in order to get healthier. That might take years. In my personal opinion, and of course you are free to have a different opinion, it is not necessary to wait for many years. In addition to that, I strongly belief that the development of a new medicine will not be helpful to everyone.
Based on my own experience, this method already exist. There already is a lot of wisdom and knowledge available. And it is already possible to start with it today. By this I mean the Soul Healing Techniques I write about in this blog.

A frequent reaction from people learning about Soul Healing is, that they cannot afford this, because they receive a social benefit and they have high medical costs, so they have to wait for medicines that are being covered by medical insurance. I understand this reaction very well, however, this is coming from scarcity thinking.
As I have shared in the previous posts, I have been in a very serious situation with limited finances. However, that never kept me from starting with these techniques. Private study doesn’t require a lot of money, only lots of time, and I had plenty of time ;) And by chosing wisely I could still receive additional healing blessings.
I never based my decisions on scarcity thinking: “I cannot do this, because my finances won’t allow me to do this.”
I always acted from my heart and the strong belief: “This is what I need! How will I do it? How can I afford this? What are the possibilities?
And even though my finances were limited, there were a lot of possibilities! An open mind and abundance thinking always brought me what I truly needed. It doesn’t mean I could do all the things I wished for, but I could start and progress step by step. Very often there are many more possibilities then you think.

Feel free to ask me anything about the possibilities or more information if this might be right for you. Please don’t adopt it and put it to one side, thinking this is not possible for you. I received many positive responses about the books. People really feel the information in the books is helpful. Or people give me feedback that they finally experience a breakthrough after a healing or coaching session.
You can visit my website or contact me. I am here to help you and to share my experiences to see what is best for you.

In the next parts of this series I will explain more about transforming the different kind of blockages.

With love and light, Barbara 
  

Certified Soul Healer and Teacher, Certified Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder