Wednesday 27 February 2019

hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? / How to transform pain or certain situations in your life?

Ik denk dat we zijn wie we zijn om een heleboel redenen.
en misschien zullen we nooit de meeste redenen kennen.
Maar zelfs als we niet de mogelijkheid hebben om te kiezen waar we vandaan komen,
Dan nog kunnen we kiezen waar we vanaf daar naartoe gaan. 

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? 


Lieve lezers,

Velen vragen zich af wat het doel van het leven is. Zoals ik het zie is het leven er niet alleen om geleefd te worden, maar ook om je bewuster te worden. Om te groeien als ziel, om een bewustzijnsverruiming te verkrijgen en om ervaringen op te doen die je daarbij kunnen helpen om uiteindelijk je frequentie te verhogen.

Je lichaam vertelt je via je pijn of via situaties in je leven, wat er voor informatie in je trillingsveld aanwezig is en kan je zo helpen om bewuster in het leven te gaan staan en je helpen groeien. Dat trillingsveld wordt onder meer beïnvloed door je omgeving, je emoties, je gedachten en alles wat je hebt meegemaakt.
Healing is eigenlijk het transformeren van het energieveld, van de lagere frequenties in hogere frequenties, zodat de informatie die erin is opgeslagen kan veranderen, emoties losgelaten kunnen worden, overtuigingen veranderd kunnen worden en patronen doorbroken kunnen worden. Het helpt je om meer in verbinding te leven met alles en iedereen om je heen en de afgescheidenheid van de Bron te verminderen. Dit kun je zelf doen via allerlei zelf-helingstechnieken en bewustwording. Je kan dat ook door healing ervaren via de hulp van iemand anders.

We kennen allemaal pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, hetzij mentaal, hetzij spiritueel. Maar het is niet losstaand van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. We zijn in feite een multi-dimensionaal energieveld met verschillende mate van dichtheid. De ziel is het meest etherisch en stuurt het bewustzijn aan. Het bewustzijn is gekoppeld aan emoties en stuurt de energie aan en daar waar energie naartoe gaat wordt iets in de materie gemanifesteerd. Wil je iets anders manifesteren dan je tot dan toe hebt gedaan, een verandering creëren, dan is dat zoals eerder gezegd mogelijk door je energieveld te veranderen. In een hoog frequent veld zijn vele mogelijkheden, vele potenties. Lagere frequenties verstoren of blokkeren die mogelijkheden, maar geven je wel aanwijzingen over wat je kan veranderen. Het verhogen van de frequentie en vibratie opent nieuwe mogelijkheden.

Door vanuit de ziel te werken, breng je nieuwe informatie in het energieveld vanuit de kern en zo kun je nieuwe mogelijkheden creëren. Vandaar uit kun je met je geestkracht aan de slag om het uit te werken, bijvoorbeeld via visualisatie hoe je dat wilt vormgeven, of via krachtige affirmaties je negatieve gedachtepatronen veranderen. Door je emoties in de juiste richting te brengen dat dit is wat je wilt en wat goed voelt en dat je het waard bent en de negatieve emoties los te laten. Maar vervolgens is er ook actie nodig. Je kan vele mantra's chanten en blijven dromen over of visualiseren dat je een krachtig sportief lichaam hebt, maar je zal ook aan de slag moeten. Of een prachtig schilderij voor je zien vanuit afstemming en visualisatie maar dat komt alleen op het doek als je begint. Omgekeerd kun je beginnen maar als er een verstoorde frequentie is in je energieveld, kan datgene wat je graag wilt, geblokkeerd worden om tot realisatie te komen. Dat is waarom het zo van belang is om je energieveld in frequentie te verhogen. In een ander blog ga ik hier dieper op in. 

Hoe verhoog je je frequentie?
Door betere keuzes te maken... Het leven overkomt je niet zomaar. Het leven is een aaneenschakeling van momenten en van de keuzes die je maakt. Andere keuzes trekken andere gebeurtenissen aan.
Ieder van ons is een multidimensionaal energieveld met een ziel, een bewustzijn en een lichaam. Een lichaam is in feite een energieveld met een grotere mate van dichtheid. In dat energieveld spelen vele verschillende trillingen een rol.
Dr. David Hawkins is iemand die zich veel met frequenties heeft beziggehouden en heeft een schaal ontwikkeld voor emoties.


Kijk maar eens naar bovenstaande schaal en vraag jezelf eens af welke van de bovenstaande frequenties bij jou een rol spelen in meer of mindere mate.
Door me erin te verdiepen vanuit verschillende invalshoeken heb ik geleerd hoe ik dat energieveld kan beïnvloeden. Vast blijven zitten in een bepaalde situatie helpt  niet. Kijk liever naar wat het je kan brengen aan inzicht of ervaring en hoe je erdoor kan groeien. Er zijn altijd twee kanten aan een situatie. Er zijn uitersten en wanneer je de middenweg vindt, kan je tot een groeiend bewustzijn komen.
Yin versus Yang.
Boeddha kwam tot het inzicht bij het zien van een snaar op een instrument. Als de snaar te strak gespannen is, dan breekt hij. Als hij te slap is, komt er geen geluid uit. De kunst was de middenweg te vinden. Hij realiseerde zich dat dit ook gold voor het leven: Vind de gulden middenweg.
In het Christendom spreekt men van de polarisaties van het kwaad en het vinden van het midden, daar waar het Christusbewustzijn zich bevindt.

Leven en Dood zijn één draad,  dezelfde draad bezien van verschillende kanten.
~Taoistisch gezegde ~

Op dezelfde manier kun je in mijn ogen kijken naar Gezondheid en Ziekte.

Omdat mijn spirituele kanalen open zijn, kan ik beginnen vanuit de kern, vanuit de ziel, in samenwerking met de zielenwereld. Ik ben dankbaar dat ik hun boodschappen kan horen. Zij hebben een groter overzicht dan dat wat wij als mens hebben. Zowel voor het verleden, het heden als de toekomst. Mij helpt het om hun inzichten te ontvangen om zo sneller te beseffen welke kant ik op kan gaan. Ik begin mijn dag dan ook vaak met zielencommunicatie om zo de leiding te ontvangen voor waar ik me het beste op kan richten die dag en als er iets gebeurt stem ik me 's avonds vaak af om te zien wat volgens hen de diepere betekenis is.
Ik ben me ervan bewust dat dat het voor mij tot op zekere hoogte makkelijker maakt dan voor mensen die dat niet direct kunnen, maar daar is uiteraard een jarenlang proces van training en ontwikkeling aan vooraf gegaan.
Mocht je dit zelf kunnen, doe het. Ik kan het je echt aanraden. Luister naar wat je ziel je te zeggen heeft. Luister naar wat de lichtwezens met je willen delen.
Kun je dat niet zelf, dan kan je hulp vragen bij iemand die je vertrouwt. Ik kan je daar ook bij helpen als je wilt. Velen zijn je al voorgegaan en geven me vaak terug dat ze dankbaar zijn voor de boodschap die ze ontvangen hebben. Ze zijn vaak diep geraakt door de persoonlijke boodschap die ze ontvangen.

Als je niet direct kunt communiceren kun je het ook op andere manieren doen.
Je kunt tijd nemen voor jezelf, rustig gaan zitten en luisteren naar je intuïtie. Luisteren naar je gedachten. Wat speelt er in je hoofd? Wat zijn de patronen? Zijn deze gedachten juist? Is de kennis juist? Om je bewustzijn te vergroten is het goed om je kennis uit te breiden. Kijk op welke manier jij andere kennis kunt verkrijgen? Zoek de Yin en Yang, de tegenstellingen in een bepaalde situatie op en vind het midden. Blijf niet vastzitten in de pijn of de negatieve situatie. Kijk naar de mogelijkheden.
En laat je daarbij alsjeblieft niet tegenhouden door te kijken naar wat je niet kunt. Kijk naar wat je wél kunt. Ik heb bijvoorbeeld langere tijd geen boeken kunnen lezen, maar dat heeft me niet weerhouden om te studeren. Er zijn vele manieren waarop je je kennis kunt uitbreiden, bijvoorbeeld door luisterboeken, (online) workshops, met iemand praten, internet, documentaires of films. Verruim je bewustzijn, bekijk dingen vanuit een ander perspectief, verander je mindsets en op die manier kun je al veel verandering brengen.

Ga ook zitten met je gevoelens en ga dieper en dieper. Loop er niet langer voor weg. Voel de pijn. En voel waar het door veroorzaakt wordt. Het heeft je veel te zeggen en te leren. Dit kan komen door ervaringen in dit leven, maar ook door herinneringen die in je energieveld zijn opgeslagen vanuit vorige levens. Het kan zoals ze dat noemen karma zijn, maar het kan ook een ervaring zijn die je in feite gegeven is om je te helpen groeien. Kijk of je het kunt veranderen en er positieve gevoelens tegenover kunt zetten en op die manier ingeslopen patronen die steeds opnieuw getriggerd kunnen worden, kunt doorbreken. Niets is alleen maar negatief. In de negatieve ervaring zit altijd een positief element. En in de positieve ervaringen zit ook altijd een negatief element. Probeer beide kanten te zien. De Yin en Yang van de situatie.


Door met jezelf te zitten en te onderzoeken wat er diep van binnen leeft, door te kijken naar waar de pijn zit, wat je graag wilt, wat jouw ziel je te vertellen heeft, kun je veel leren. Maar het is slechts de eerste stap. Vervolgens moet je met dat wat je ontdekt aan de slag. Zet stappen om een positieve verandering te creëren en herhaal ze. Alleen door herhaling kan een nieuw patroon ontstaan. 
Ben daarbij ook een beetje lief voor jezelf :) Elke stap, hoe klein ook, is een stap in de goede richting!
Het is een natuurkundig fenomeen dat energie te veranderen is. Je huidige omstandigheden zijn dus te beïnvloeden! Je huidige omstandigheden definiëren niet voor altijd je mogelijkheden. Hoe fijn en hoopgevend is dat!? Laat je niet beïnvloeden door opmerkingen als: "Je zult er maar mee moeten leren leven; Er is niets wat we voor je kunnen doen; Dat wat je wilt is onmogelijk." Er zijn zovele succesverhalen, zovele voorbeelden van mensen die het schijnbaar onmogelijke deden. Maar ze maakten andere keuzes dan de meerderheid en ze geloofden in zichzelf. Ze maakten stappen op weg naar een ruimer bewustzijn.
Maak je andere keuzes, dan zal de uitkomst dus anders kunnen zijn. Als je ervoor kiest om de dingen te doen die passen bij jou, en die je helpen om steeds meer in overeenstemming te gaan leven met jouw ware zelf en die je helpen om je vibratie te verhogen, kom je ook steeds meer in verbinding met de Bron in jou. De Bron die heel is en waar alles mogelijk is.

En dan bedoel ik dus eigenlijk dat je je levenswijze aanpast. Niet dat je eens in de zoveel tijd een gezonde maaltijd eet, of eens in de zoveel tijd een workshop volgt om je spiritueel te voeden om vervolgens weer in dagelijkse 3D materie onder te dompelen.
Je energieveld opschonen en verhogen is iets wat een aanpassing vraagt van je dagelijkse levenswijze. En als je dat doet en naar de kern gaat van wie je bent en je de vibratie in jouw energieveld in lijn brengt met wie je bent, en datgene loslaat wat jouw energieveld verstoord (hetzij door herinneringen uit dit leven of een ander leven, hetzij door omgevingsfactoren of datgene wat je eet, hetzij door bepaalde gedachtenpatronen of overtuigingen die keer op keer getriggerd worden), dan kunnen er nieuwe patronen ontstaan waardoor pijn vermindert of verdwijnt, emoties veranderen, je nieuwe dingen naar je toetrekt.

Tao Healing en Soulfulness is wat mij heel erg geholpen heeft om mijn eigen energieveld te veranderen, te verhogen en mij meer in lijn te brengen met mijn ware, hogere zelf. Het heeft me vele inzichten gebracht om bewuster in het leven te gaan staan. En het heeft me geholpen om mijn spirituele kanalen steeds verder te openen en me de mogelijkheden gegeven die ik nu heb.
Het is fijn om die mogelijkheden voor anderen in te kunnen zetten.
Jij kunt ook door middel van een verhoging van jouw frequentie en vibratie meer in lijn komen met jouw doel in jouw leven. Ieder heeft immers een doel in dit leven en dat begint met het in lijn komen met jouw ware ziel en alles wat die verbinding verstoord los te laten. In deze huidige tijd waarin de energie op Aarde steeds meer verhoogd wordt en de polarisatie van de minder fijne machten toeneemt, is het extra van belang om onszelf voor te bereiden en aan te passen zodat we mee kunnen gaan met al deze vele mogelijkheden die nu naar Aarde komen.
En het begint met willen... De wil om te veranderen en te doen wat nodig is om die verbinding te herstellen en bewuster in het leven te gaan staan.
Zet jij een bewuste stap vandaag? En welke stap gaat dat dan zijn?
Voor meer inspiratie kun je ook dit blog lezen: Met daarin de vraag: zie jij jezelf, voel jij jezelf, hoor jij jezelf?  Werkelijk, het grootste geschenk dat je te geven hebt is dat van je eigen zelf-transformatie.

~Lao Zu ~ 

In liefde en licht,
Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

How to transform pain or certain situations in your life?

Dear readers,

Many people wonder what is the purpose of life. The way I see it, life is not only here to be lived, but also to gain experiences and to exand your consciousness so your soul can grow and your frequency can raise.

Your body tells you through your pain and through certain situations in your life, what kind of information is stored in your vibrational field and can help you in this way to make you aware and to help you grow. Your vibrational field is dertermined and influenced by your surroundings, your emotions, your thoughts, everything you have been through and more.
Healing actually is transformation of your vibrational field, of the lower frequenties to higher frequenties, so the information stored in the vibrational field can change, emotions can be released, mindsets can be transformed and pattens can be broken. Healing can help you to connect deeper with everyone and everything and to transform the separateness from the Source. You can do this via self-healing techniques. You can also experience healing through the help of somebody else. 

We all know pain, whether it is physical pain, emotional pain, mental pain or spiritual pain. But it is not all isolated, on their own. Everything within you is interrelated. We are in fact a multi-dimensional vibrational field with different levels of density. Your soul is most etherical and it directs your consciousness. Your consciousness is related to your emotions and directs your energy. Whereever your energy goes, that is where manifestation will takes place. So if you want to manifest something else, if you want to create something different in  your life, it is possible by changing your vibrational field. In a high frequency field there are many possibilities and many potentials. Lower frequencies disturb or block the possibilies, they however also give you a clue, a teaching, insights of what it is you need to change. To raise your frequency and vibration opens new possibilies.

By working from the level of the soul, you bring in new information within your vibrational field and in this way it is possible to create new possibilies. From that point you can work on your consciousness and use your mindpower to work with these new possibilities, for example by using visualization or powerful affirmations to change negative mindsets or attitudes. By aligning your emotions with what you truly want and with what gives you a positive feeling you are able to release negative emotions. But then... action is needed. You can chant mantras as much as you like, you can dream about or visualize that beautiful strong athletic body, but if you don't start exercising it is not going to happen. You need to take action.
Or, you can go into a meditative state, see a beautiful image in your minds eye, but if you do not pick up a brush, it will never become a real painting.
On the other hand, you can start doing, but if there is a disturbed energy within your vibrational field blocking your potential to become reality, it is hard to truly reach your goals. That is why it is so important to raise the frequency in your vibrational field. In another blog I shared more about his subject.

How to raise your frequency?
By making better choices.... Your life is not just happening to you. Life is a series of moments and choices you make. Other choices attract other situations.
As I said before, everyone is a a multi-dimensional vibrational field with a soul, a consciousness and a body. A body is an energyfield with a greater density. In that energyfield many different vibrations are playing their role.
Dr. David Hawkins is someone who spent lots of his time studying frequencies and developed a scale for emotions.


Just look at this scale for a while and ask yourself the question which of the mentioned emotions are playing a role within you.
By deepening my knowledge and by looking at this from different point of views I have learned how to influence that vibrational field. It isn't helpful to get stuck in a certain situation or to hold on to certain emotions. It is better to look at it and see what it can teach you, what it is here for and what experience it is bringing to you. That helps you to understand how you can grow from it. There are always two sides in a situation. Two opposites and when you find the middle way, it is possible to expand your consciousness and grow.
Yin versus Yang.
Buddha had the insight when he was observing an instrument. When the string would be too tight, it would snap. If the string would be too loose, there would not be a good sound possible. It had to be in the middle. He realized that life was the same. You had to find the middle way, balance. 
In Christianity one speaks about the polarization of the negative forces and to find the middle, where Christ Consciousness is.


Life and Death are one thread, the same line viewed from different sides.
~Taoist Proverb ~


In my opinion you can look in the same way at Health and Sickness.

Because my spiritual channels are open, I am able to start from the perspective of the soul, the core, in cooperation with the soul world. I am grateful that I can hear their messages. The soul world has a much better overview than we as human beings have. For the past, the present and the future. It helps me to receive their information and insights to understand which direction I need to go. I often start my day with soul communciation to ask guidance what has priority for me that day and when something happens during the day I often ask for guidance at night to understand deeper what the significance of that situation is.
I am aware of the fact that this makes it somehow easier for me than for others who are not able to hear the messages directly, but please understand that this is something that has developed over time and took me years of training.
If you can do this too, you are very blessed as well. I can truly recommend you to do this. Listen to what your soul has to tell you, listen to what the light beings want to share with you.
If you can't communicate in this way, you can ask someone who you trust to help you with this. I can help you too if you like. Many people have already asked me for help and I often receive the gratitude for the messages I am allowed to give to them. They are often deeply moved by the personal messages they receive. 

However, if you can't communicate directly, there are others things you can do too!
You can take time for yourself, sit with yourself and just go within and listen to your intuïton. Listen to your thoughts. What is going on in your mind? What are the patterns? Are your thoughts right? Is your knowledge right? In order to expand your consciousness it is needed to expand your knowledge and see it from different point of views. See how you can receive new information. See both sides of a situation, the yin and yang aspects and find the middle. Do not get stuck in pain or a certain negative point of view. There are always two sides! Look for the opportunities.
And please don't let anything you can't do stop you from doing this. Look at what you CAN do. For example, I wasn't able to read books for a long time. That didn't stop me to study. There are many ways to receive new information, there are audiobooks, (online) workshops, you can talk to someone, there is internet, there are documentaries and movies. Expand your consciousness, look at things from a different perspective, change your mindsets and in this way you can create a lot of change. 

Also, sit with your emotions and go deeper and deeper. Do not walk away from them. Feel the pain and feel what causes it. It has a lot to say and teach you. The pain can be created by experiences you had in this life, but also by memories stored in your vibrational field  of past lives. It can be what they called karma, but it can also be an experience given to you just to help you grow. See if you can change your negative emotion and bring in more positive emotions, to balance the yin and yang. See if you can break the pattern of the negative emotions which is triggered again and again in this way. Nothing is only negative. In every negative experience there is also a positive aspect. And within the positive experiences there is always a negative aspect. Try to see both sides. The Yin and Yang of the situation.

When you sit with yourself, and truly feel deep within, when you start to feel where the pain is, what it is you actually want and what the pain and/or your soul are trying to tell you, you can learn a lot. But that only is the first step. Then you need to take actions. You need to do something with the information that you received or the insights you got. Create positive transformation and repeat those actions. Only by repetition a new pattern can be created.
But, also be nice to yourself :) Every step, also a little or even a tiny step, is a step in the right direction!It is a physical phenomenon that energy can be changed. Your current situation therefore is not a fact, it can be influenced. Your current situation doesn't define your possibilities forever. How nice and promising is that!? Don't let negative comments affect you too much like: You have to live with this for the rest of your live; There is nothing we can do for you; What you want is impossible." There are so many success stories, so many examples of people who did the seemingly impossible. But they made different choices than the majority of the people and they believed in themselves. They made progress on a path towards expanded consciousness. 
If you make other choices, the result could be different. If you choose the things which suit you best, and which can help you to live in accordance with your soul purpose and your true self, it will help you to raise your frequency and bring you closer to the Source in you. The Source which is whole and has infinite possibilities.

And with this I actually mean that you start to change the way you live. I don't mean to eat healthy once in a while, or to go to a spiritual workshop once a year to nourish your soul and then go back to your normal lower vibrational habits.
To clear your energyfield and to raise your frequency is something that asks you to adjust your daily way of living. And when you are willing to do so, and go further and further towards the core of your being and you will start to resonate with who you truly are and let go of everthing which disturbs your energyfield (either the negatieve memories from your current lifetime or past lifetimes, or the influence of your surroundings, or you change your eating habits, or your change your mindsets or attitudes etc.) then new patterns can be created and pain, emotions can be released and you can attract new positive things into your life.

Tao Healing and Soulfulness helped me a lot to change my vibrational field, to raise my frequency and to live more in alignment with my true self and higher self. It brought me many insights to live more consciously. It also helped me to open my spiritual channels further and allowed me to do what I do now.
It is nice to help others with the possibilities given to me and it always makes me humble and grateful to see others grow through the tools and experiences I was allowed to pay forward to them.
You also can become more aligned with your true self and you purpose in life, if you start to raise your frequency. Everyone has a purpose in life, and it starts with being more in alignment with your true self and to let go of everything which disturbs that alignment. In this current time we live in, the energy of Mother Earth will change and ascend to higher dimensions. It is also a time in which the negative forces will resist. So it is needed to prepare ourselves and make adjustments so we can truly integrate all these new possibilities coming to us.
And it all starts with willing.... Are you willing to do what is needed to be done to expand your consciousness and live in alignment with your true self and your higher self.
Are you willing to take a conscious step today? And which step will you take?

For more inspiriation you can also read this blogposting: Asking yourself a question: Do you truly see yourself, feel yourself, listen to yourself?  Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation.
~ Lao Zu ~


In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder