Friday 26 January 2018

spiegelneuronen: hoe de ervaringen van anderen jou kunnen helpen / Mirror neurons: how the experiences of others can help you


~ for English please scroll down halfway through this page ~      Spiegelneuronen: hoe de ervaringen van anderen jou kunnen helpen 


Lieve lezers,
Vandaag wil ik ingaan op hoe krachtig het is om de ervaring van anderen als voorbeeld te nemen en om open te staan voor alles om je heen wat een positieve invloed heeft.
Wij als mens hebben een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam. We zijn een energieveld met verschillende mate van dichtheid, frequentie en vibratie en staan in contact met alles en iedereen om ons heen. We maken deel uit van het collectieve energieveld.
Alles om ons heen heeft invloed op ons op een positieve of negatieve manier en brengt verandering in ons trillingsveld.
Verandering is een universele wet. Niets blijft gelijk. Iets wordt beter of wordt slechter.
Ik denk dat de meesten de drie aapjes wel kennen: luister niet naar slechte dingen, kijk niet naar slechte dingen, spreek geen slechte dingen. De reden is dat die negatieve frequenties ons beïnvloeden.

Tegelijkertijd kun je het dus omdraaien. Als we ons omringen met positieve dingen, luisteren naar positieve dingen, kijken naar positieve dingen, mooie dingen spreken, zal ons dat ook beïnvloeden.


De wereld die je ziet wordt gecreëerd door waar je je op focust. Maar het is nooit te laat om je lens aan te passen.


Het is belangrijk om je bewust te zijn van waar jouw lens op is afgestemd, waar jij jezelf mee omringt en welke informatie jij op die manier binnen krijgt. Jouw energieveld is als een spons en absorbeert veel. Door hiermee rekening te houden kun jij je eigen leven vorm geven.

Wat doe jij bijvoorbeeld als je de diagnose te horen krijgt en vervolgens dat er geen oplossing is in de medische wetenschap. Leg jij je daarbij neer, of richt jij je lens op de schat aan informatie die er is buiten de moderne wetenschap? De moderne wetenschap is pas een paar honderd jaar oud en er zijn nog heel veel dingen waar ze geen antwoord op kunnen geven. De quantumfysica bijvoorbeeld heeft pas onlangs ontdekt dat alles met elkaar verbonden is, maar hebben nog geen antwoord op alle consequenties van deze ontdekking.
De oude culturen hebben nooit gezocht naar bewijs hiervoor, zij hebben dat duizenden jaren geleden al aangenomen dat alles met elkaar verbonden was en de healers en stamoudsten hebben hun kennis en ervaring in al die duizenden jaren opgebouwd op dit basisgegeven. Zij hebben dus een schat aan ervaring, daar waar de quantum fysica pas aan het begin staat van het beantwoorden van vele vragen.
Waar richt jij je focus op? Op de paar honderd jaar oude moderne wetenschap, die vooral kijkt naar de materie en energie?
Of durf jij ook breder te kijken, naar alle kennis en wijsheid die er voorhanden is en zie jij het zelfhelend vermogen als een geheel van zowel de ziel, het hart, de geest, de energie en de materie. En kijk jij misschien zelfs verder, naar de mogelijkheden vanuit het collectieve veld, het universum  of de Tao.
Door anders naar dingen te kijken, zullen de dingen veranderen en nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Wat op dit moment als vaststaand gegeven wordt aangenomen kan veranderen door een andere kijk, door een nieuwe invalshoek, door nieuwe informatie die aan het licht is gekomen. Verandering is goed! We kunnen ervoor kiezen om die verandering te omarmen en erdoor te groeien.
In deze moderne maatschappij wordt veel gebruik gemaakt van controle, macht, angst, het idee dat we machteloos zijn. Maar we zijn ongelooflijk krachtige wezens, met een enorme creatiekracht en een prachtig mechanisme dat zelf-helend vermogen wordt genoemd. Als we leren om die kracht op de juiste wijze te gebruiken en te ontwikkelen, dan kunnen er wonderen plaatsvinden.

We kunnen dit zelfs voeden met de ervaringen van anderen. We hoeven niet alles zelf te ervaren.
De wetenschap heeft niet zo lang geleden de spiegelneuronen ontdekt.

Wikipedia omschrijft het als volgt:

Een spiegelneuron of spiegelcel is een neuron dat niet alleen vuurt als een dier een handeling uitvoert, maar ook als het dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier (vooral van dezelfde diersoort). Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag van een ander dier en is op dezelfde manier actief als wanneer het dier de handeling zelf uitvoert. Dergelijke neuronen zijn gevonden bij primaten, waaronder de mens, en bij sommige vogels. Bij mensen bevinden ze zich in de premotorische schors en in de pariëtale kwabben van de hersenen.

Met andere woorden, als jij iets waarneemt wat gebeurt bij een ander, reageert jouw lichaam alsof jij het zelf ervaart.
Heb je al een idee welke kant ik op wil?

Toen ik te horen kreeg dat ik ziek was, en de dokter mij vertelde dat er in de medische wereld geen oplossing was, had ik een keuze... me erbij neerleggen en het als vaststaand feit aannemen en wachten tot de medische wereld al dan niet met een oplossing zou komen.
Voor mij voelde dat echt niet goed. Het voelde deprimerend, belemmerend, afhankelijk, zo van "Dit is het dan..."
In mij werd een kracht en een overtuiging wakker geschud die zei: ja, dat mag de wetenschap dan zo vinden, maar er is meer dan dat en dus zal ik creatief moeten zijn en een oplossing vinden. Er is kennelijk geen snelle, makkelijke, hapklare oplossing, dus moet het maar op een andere manier, maar als ik niet blijf zoeken naar vooruitgang en verbetering, dan ga ik achteruit. Want niets blijft hetzelfde...
Het universum is een energieveld van eindeloze mogelijkheden. Dus moet ik mijn lens aanpassen.

Het mooie van die spiegelneuronen is dat als je ziet dat iemand anders opknapt, zichzelf heelt, baat heeft bij healing, dat die neuronen ook iets in jou activeren.
Het kijken van inspirerende video's had dus wel degelijk impact op mij. Het gaf hoop en positieve reacties in mijn lichaam wat het zelfhelend vermogen activeerde.
En nee, het hoefde niet per se iemand te zijn met mijn eigen aandoening. Ik zocht naar verhalen, ervaringen van hen die te horen hadden gekregen dat er geen oplossing was en toch het schijnbaar onmogelijke deden. Zoals bijvoorbeeld deze video, waarin deze man, Arthur, verteld werd dat hij nooit meer zonder hulpmiddelen zou lopen en kijk het resultaat aan het einde. Inspirerend of niet?


Voor mij, als iemand die bijna niet meer kon lopen, was het ongelooflijk inspirerend. Dat wilde ik ook en ik moest mijn manier vinden.
Die manier voor mij vond ik uiteindelijk bij Tao Healing. De eerste avond kreeg ik ook daar te maken met een ervaringsverhaal van iemand die volgens de artsen een aandoening had waar hij de rest van zijn leven niet van zou helen en maar mee moest leren leven. De man die ik op het podium zag, was echter gezond verklaard. En diep van binnen wist ik dat Tao Healing ook voor mij datgene was waar ik naar gezocht had. Jarenlang heb ik hem als voorbeeld gezien, me verbonden met zijn energieveld zodat mijn hersenen geprogrammeerd werden dat het mogelijk is. Die spiegelneuronen die vuren immers als we waarnemen dat iemand anders een ervaring heeft. Als dat een positieve ervaring van healing is kan dat iets in ons triggeren. Het is erg krachtig. Ook als ons verteld is dat het onmogelijk is, of als er een diepe al dan niet (onder)bewuste overtuiging is dat het onmogelijk is. Door getuige te zijn van de healing van een ander, en de werking van de spiegelneuronen, kunnen die overtuigingen losgelaten worden. Het verandert jouw perceptie en op die manier kunnen we onszelf her-programmeren en processen bevorderen. Het verhaal wat we onszelf vertellen, of het verhaal wat ons verteld wordt door anderen en waar we in geloven, is in feite wat we creëren in ons leven, want dat is waar we onze focus op leggen.
Die innerlijke overtuigingen kunnen we veranderen. En die worden heel duidelijk als je met bepaalde dingen wordt geconfronteerd.
Het is interessant om de verschillende reacties van mensen te zien als ik vertel dat ik verbetering heb gerealiseerd ondanks de negatieve mededelingen van de artsen over mijn toekomst. Sommigen wijzen het direct af door te zeggen: "dan heb je vast niet hetzelfde als ik, want er is voor mij geen behandeling..."
Anderen reageren veel opener: "Oh wat heb je dan gedaan, zou het ook iets zijn voor mij?"

Hoe iemand reageert zegt iets over de innerlijke overtuigingen die iemand heeft. Deze innerlijke overtuigingen spelen een grote rol in het helend vermogen en zijn dus erg belangrijk om te achterhalen en indien nodig om te zetten in positieve overtuigingen.
Einstein heeft het prachtig gezegd: “Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken waarop we ze hebben gecreëerd.”

Onze geest stuurt het lichaam aan. Door nieuwe input, krijgen we een andere output...
De Tao Healing en Soulfulness technieken helpen om een andere boodschap te geven, zodat er een ander resultaat ontstaat. Ze harmoniseren ziel-hart-geest-lichaam. Ze leren je om je focus te verleggen, om al dan niet bewuste blokkades op ziel, hart, geest en lichaam te transformeren en te openen, zodat nieuwe positieve informatie doorgegeven kan worden en het zelf-helend vermogen versterkt kan worden. Soulfulness heeft al voor vele mensen wereldwijd met zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen, tot prachtige resultaten geleid waar dokters soms geen verklaring voor hebben...
Het is voor mij keer op keer weer een prachtige bevestiging dat er meer is dan we soms kunnen bewijzen. 


In een interview met Gregg Braden dat ik onlangs heb geluisterd gaf hij duidelijk aan dat ook hij gelooft dat we allemaal heel krachtig zijn en dat het neerkomt op de informatie en het verhaal waarin we geloven en dat het heel positief is om jezelf te omringen met healers, met mensen die helen en dat je op die manier door ernaar te kijken, je eigen leven kunt beïnvloeden, enkel door ernaar te kijken.
Uit eigen ervaring kan ik dat alleen maar onderschrijven. Het helpt om je te openen en de boodschap dat iets onmogelijk is te veranderen in iets wat mogelijk is... Een kleine aanpassing is soms voldoende :)IMPOSSIBLE  --> I'M POSSIBLE 
  onmogelijk     --> ik ben mogelijk Zit ons lichaam niet fantastisch in elkaar met het hebben van die spiegelneuronen? Welke informatie laat jij binnenkomen en laat jij die neuronen doorgeven? Positieve helende boodschappen of boodschappen die je laten geloven dat het zinloos is en je krachteloos bent? En hoe zit dat met dat stemmetje in jezelf? Wat voor boodschappen geeft die?
Veel mensen zijn van mening dat ze geen leraar of coach nodig hebben, maar de zienswijze van een ander, de inbreng van een ander, de ervaring van een ander kan soms juist nodig zijn om je eigen blinde vlekken bloot te leggen of om dat innerlijke stemmetje te veranderen. Dat kan dus door bewuste verandering, maar ook door het triggeren van die spiegelneuronen via het vinden van inspiratie, focus en voorbeeld door een ander.
Een ander veel gehoorde slogan is, dat je moet accepteren en loslaten...
Accepteren van een situatie op dat moment is juist. Leef in het nu. Het is immers wat het is. Maar alles verandert, niets blijft hetzelfde, dus richt je focus in de juiste richting. Daar waar je je op focust daar gaat de energie naar toe. Accepteren van het nu, betekent niet dat je moet accepteren dat de toekomst hetzelfde zal zijn ;)
Het betekent ook niet dat je dan maar alles moet loslaten en het laten voor wat het is. Indien de situatie niet is zoals je dat graag ziet, vergt het dus in mijn ogen juist een enorme toewijding en inzet om het te maken zoals jij het graag ziet. Laat het negatieve los, maar niet je creatievermogen. Investeer in jezelf. Heb jezelf lief, heb je lichaam en je leven lief en geef jezelf wat je nodig hebt. Laat niet los, maar houd je stevig vast aan jouw wensen en voed het, geef het aandacht, laat het groeien en focus je echt op datgene wat je wilt bereiken. Met toewijding, doorzettingsvermogen, en de juiste kennis, kom je een heel eind! Val, Faal, Leer, Sta weer op en Open jezelf voor nieuwe kansen! Laat het hoe en het wanneer los, maar niet je dromen...
Jezelf openen voor nieuwe dingen is geen instinctief iets wat automatisch gebeurt. Het is een keuze die je bewust dient te maken. Een bewustwording, een opening. Die opening is nodig om jouw volledig potentieel te ontwikkelen. Dat is ook wat ons als mens zo mooi maakt, we hebben een keuze om verder te gaan dan instinctief handelen. We kunnen kiezen.
Je kunt ervoor kiezen om al je aandacht te richten op wat je wenst en als je de juiste frequentie weet te bereiken dan kan het niet anders dan dat het zich manifesteert. Geef dus niet zomaar op maar ga door. Laat niet los, maar houd je vast aan je idealen en laat de huidige situatie je inspireren om je blikveld te verruimen en je mogelijkheden te onderzoeken. Niemand die succes heeft behaald, heeft dat zomaar behaald. De sterkste mensen hebben vaak een enorm pad afgelegd. En juist daardoor weten zij mij telkens opnieuw te inspireren. Nu denk je misschien dat ik makkelijk praten heb, maar ik ben hier doorheen gegaan en als ik me neer had gelegd bij wat de dokter me voor had gewaarschuwd, zou ik er inmiddels waarschijnlijk al 7 jaar niet meer zijn geweest en die tijd had ik toch niet willen missen ;).
Het is wat het leven is, een leerschool waar je heel veel uit kunt halen en waar je door kunt groeien. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn...:)

En wat is er veel inspiratie voorhanden! Met het internet en de globalisering is het alleen maar makkelijker geworden. Zoveel kennis, zoveel ervaring, zoveel inzichten die toegankelijk geworden zijn, daar waar ze jarenlang alleen maar bekend waren in een bepaald deel van de wereld.
Focus je op de wonderen die er iedere dag zijn, om ons heen. Wie goed kijkt kan zich laten inspireren en voeden door de natuur, de dieren, succesverhalen op internet, een foto, noem maar op.
Zie de verschillende vormen van healing die er zijn en waar de inheemse volkeren al duizenden jaren gebruik van maken: spirituele healing, klankhealing, voeding, mindfulness, liefde en vergeving (zeer krachtige en vaak onderschatte factoren) en nog veel meer.
En onthoud daarbij dat als iets mogelijk is voor 1 iemand, dat het betekent dat het wellicht ook mogelijk is voor jou. Het hoeft niet op dezelfde wijze te gaan. Misschien is jouw weg langer, moeizamer, leerzamer, of gewoon anders. Ieders weg is immers uniek. Maar als iets mogelijk is voor 1 iemand, betekent dat dus dat het niet onmogelijk is....!
Tune in op de mogelijkheden en zie wat er zich voor jou gaat openbaren. Healing is vaak een proces dat op vele vlakken tegelijk mag plaatsvinden. Het lichaam is vaak het eindresultaat van wat op andere lagen heeft plaatsgevonden. Heel de ziel, het hart en de geest eerst, en dan zal heling van het lichaam volgen!

Dat is wat ik zelf gedaan heb, ik heb me gericht op de mogelijkheden en gebruik gemaakt van de vele kansen die er nu zijn vanwege de globalisering. Wat hier in ons kleine koude kikkerlandje niet mogelijk was volgens de artsen, heeft ertoe geleid dat ik verder ben gaan kijken en via internet kennis heb mogen maken met oude Chinese wijsheid en technieken, via een arts uit Canada die ik voor altijd dankbaar zal zijn, waardoor ik me jarenlang verdiept heb in Engelse boeken met Chinese teksten erin om zo hier in Nederland het ogenschijnlijk onmogelijke te doen :). Een lange, boeiende weg, waar ik vele hobbels heb moeten overwinnen, waar ik meermalen gevallen ben, weer opgestaan ben en wat me wijzer en rijker heeft gemaakt, en waarbij ik nog steeds verder leer en groei en die kennis en ervaring nu doorgeef aan anderen.

Ben jij nu geïnspireerd en wil jij weten wat Tao Healing en Soulfulness voor jou zou kunnen doen, dan hoef jij echt niet hetzelfde te doen en dat hele traject zelf af te leggen. Ik kan je met mijn ervaringen en de kennis die ik heb opgedaan, vertellen over de verschillende technieken van Soulfulness en je de Tao Healing laten ervaren opdat jij je ziel-hart-geest-lichaam kunt harmoniseren en jouw leven hiermee kunt verrijken. Spreekt dat je aan, neem dan gerust contact op, want ik deel mijn kennis en ervaring graag. Gewoon in het Nederlands, dus je hoeft geen Engels of Chinees te bestuderen als je dat niet wilt ;). In mijn blog kan ik slechts algemene informatie geven, maar bij persoonlijk contact kunnen we uiteraard ingaan op jouw specifieke vragen.
Ik hoop dat dit blog je inspireert om in jezelf  te geloven, om in de vele mogelijkheden die er zijn te geloven en om in jezelf te investeren. Vind datgene wat jou helpt en vind diegene die in jou gelooft zodat jij kunt laten zien... dat wat onmogelijk leek... mogelijk blijkt te zijn! Geloof erin, wonderen bestaan!

Creëer, Manifesteer en Leef vanuit je hoogste Potentieel! 

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


*******************************************************************************

Mirror neurons: how the experiences of others can help you

Dear readers,
Today I would like to write about how powerful it is to witness the experiences of others and to be open to all kind of positive influences around you.
We as human beings have a physical, mental, emotional and spiritual body. We actually are an energy field with varying degrees of density, frequencies and vibrations and we are connected to everyone and everything around us. We are part of the collective energyfield. 
Everything around us affects us in a positive or negative way and it changes our vibrational field. Change is a universal law. Nothing stays the same. Something gets better or worse.
I believe most of you are familiar with the three monkeys: hear no evil, see no evil, speak no evil. The reason is that negative things can affect us in a negative way.

Yet at the same time we can turn it around. When we surround ourselves with positive things, when we listen to postive information, we look at positive things and we speak positive words, it will affect us in a positive way. 


The world you see is created by what you focus on.
It is never too late to adjust your lens. 
It is important to be aware of what your lens is focusing on, what you are surrounded by and what kind of information you are receiving. Your energyfield is like a sponge and it absorbs a lot. When you bear this in mind, you can use it to create your own life. 

What would you do for example, if you are being diagnosed and then you are told that modern medicine does not have a solution for your medical issues? Would you accept it, or would you focus your lens on the wealth of information available outside of science? Modern Science does only excist for a few hundreds years and there are many questions which still requires an answer. Quantum physics only recently discovered that everything is connected, but they do not have an answer to all the possible consequences of this discovery.
Indigenous cultures however, never searched for any proof, they just accepted the theory that everything is related to eachother thousands of years ago already, and the healers and wisdomkeepers based their wisdom and experiences on this theory. So they have a wealth of information and experience, where the quantum physics are just starting to answer many questions.
What do you focus on? On science, which only exists for a few hundred years and basically is interested in matter and energy?
Or are you willing to take a broader perspective and include all the knowledge and wisdom available out there and do you look at your healing process with an holistic view, and see that your soul, heart, mind and body are interconnected. And maybe you are even looking further, and observe the possibilites in the collective field, the universe and the Tao.
By looking at things differently, things will change and new possibilities could become visible. 

Some things can look like an unchangeable given at this time, but with a different perspective and a new point of view, new information could be revealed. Change is good! We have a choice to embrace the change and grow from the experience.
In society nowadays many people like us to believe that we do not have control or power over a situation. We are controlled by fear and the percepetion that we are powerless. However, we are very powerful beings with a great potential to create and an incredible power to self-heal our physical, mental, emotional and spiritual bodies. If we learn to use and develop that power, miracles could happen!

We can even strengthen that power by witnessing the experiences of others. We don't have to experience everything by ourselves. Not so long ago, science discovered the mirror neurons.

Wikipedia describes it like this:

A mirror neuron, or cubelli neuron, is a neuron that fires both when an animal acts and when the animal observes the same action performed by another.[1][2][3] Thus, the neuron "mirrors" the behavior of the other, as though the observer were itself acting. Such neurons have been directly observed in primate species.[4] Birds have been shown to have imitative resonance behaviors and neurological evidence suggests the presence of some form of mirroring system.[4][5] In humans, brain activity consistent with that of mirror neurons has been found in the premotor cortex, the supplementary motor area, the primary somatosensory cortex and the inferior parietal cortex.[6]
In other words, if you observe someone having an experience, your brain will react as if you are having that experience yourself.
Do you have any idea yet, what I would like to share with you :)?

When I was told that I was sick and the doctor explained to me that modern medicine does not have a solution for my condition yet, I had a choice.... I could accept it and take is as an unchangeable given and wait until modern medicine whether or not would come up with a new medicine.
But that didn't feel right to me at all. It felt depressing, prohibitive, dependent and more like "this is it...."
At that time un unfamiliar force awakened in me which said: Modern medicine may say there is no solution, but there is so much more than that. I have to be very creative and find a solution! There apparantly is not an easy, quick fix. So I have to find a different way, but if I will not continue to look for improvement or solutions, I definitely will get worse... because nothing stays the same... 
The universe is an energyfield with unlimited potential, so I need to adjust my lens :)

The beauty about mirror neurons is that if you witness someone get better, heal themselves or receive healing, that those neurons inside of you are firing too.
To watch inspiring videos truly had a positive impact on me. It gave me hope and my body responded in a positive way and activated the self-healing ability of my body.
And NO, it didn't have to be someone with a similar condition as mine. I was searching for stories, experiences of those people who were told that there was no solution for them and still managed to make the aparrantly impossible possible. Like this video below, in which this man, Arthur, was told he would not be able to walk unassisted again and watch the results at the end. Inspiring, right?


For me it was very inspiring, especially because I was one of those who could hardly walk. I wanted to do the impossible too, so I had to find my way to do so.
I tried many different ways, but eventually I found my solution in Tao Healing. The first evening I attended, I heard another story of someone who was diagnosed with an incurable disease and was told that he had to learn to live with it and use medication for the rest of his life. But the man I saw that evening on stage, was declared healthy. And deep down inside I knew that Tao Healing was what I had been looking for and would be the path I had to go as well. For many years I was inspired by this man who healed himself, I connected with his energiefield and the example he was for me, to reprogramm my brain that healing was possible. Mirror neurons fire when they witness the experience of someone else. If that is a positive experience of healing, it can trigger something inside of us. That is very powerful! Even when we were told that it is impossible, or even when we have a deep rooted (sub)conscious belief that something is impossible. By witnessing someone else's healingprocess and because of the mirror neurons in our bodies, we are able to transform or even let go of these beliefs. It transforms your perception and in this way we can reprogramm ourselves and certain processes are initiated in this way. The story we tell ourselves or the story we are being told and we believe in, is in fact what we create in our lives, because that is what we focus on.
We can transform these inner negative beliefs. Those beliefs show clearly when you are being confronted with certain things.
It is always very interesting to observe the different responses if I tell people how much I improved, even though the doctors once gave me very negative perspectives for my future. Some people immediately dismiss it, by saying that I probably didn't have the right diagnoses because they will not be able to heal... and there is no treatment for them...
Others are much more open-minded and respond like: Oh what did you do, is that also a possibility for me?

The way someone responds, says something about the inner beliefs someone has. These beliefs and mindsets play an important role in the self healing ability someone has, so it is very important to become conscious about those mindsets and beliefs and if needed, to transform them to positive beliefs and positive mindsets.
Einstein said it beautifully: "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them."

Our minds directs our physical bodies. With new imput, we get a different output...
The different methods and techniques used in Tao Healing and Soulfulness will help you with bringing in a new message, so there will be a different result. They harmonize the soul, heart, mind and body. They teach you to adjust your focus, to transform blockages in your soul, heart, mind and body and to help you be more open, so new positive messages can be brought in and your self healing ability can be activated and reinforced.
Soulfulness already helped many people with all kind of conditions and challenges in life worldwide. It has given them amazing results which doctors often can not explain....
For me that always is a confirmation that there is more to life than we can prove :)

In an interview with Gregg Braden I recently listened to, he made it very clear he also believes we are all very powerful and that it all comes down to the story and the information we believe in. He said that it would be very good to surround yourself with healers and those who are healing and to observe them, so you can receive the benefits and transform your life, just by witnessing.
From my own experience I can only endorse this statement. It truly helps to fully open yourself and to change the message that something is impossible in something that is possible. Sometimes only a little adjustment is enough ;)

 IMPOSSIBLE  --> I'M POSSIBLE 


Isn't our physical body wonderful with having something like mirror neurons? What kind of information do you absorb and what kind of experiences do your neurons bring to you? Are that positive healing messages or messages which make you believe that it is all meaningless and that you are powerless? And how about that little voice within? What kind of messages is that voice telling you?
Many people believe that they do not need any teacher or coach. But the point of view of someone else, the input of someone else, the experience of someone else could be exactly what you need to reveal your blind spots or to change that inner voice. That could be a conscious transformation, but it also could be by triggering your mirror neurons via the inspiration, focus, experience and example of someone else.

Another frequenly heard opinion is that you have to accept things or let things go...
To accept a situation in the moment is very good. It is as it is. But everything changes, nothing stays the same, so you need to adjust your lens in the right direction. What you focus on is where your energy will go. When you accept the here and now, doesn't mean you have to accept that the future will be the same ;)
It also doesn't mean that you have to let it all go and let things be. When the situation you are in, is not as you like it to be, it requires some dedication and commitment in my opinion to change the situation for the better. Let go of the negative, but do not let go of that creation power you have. Invest in yourself. Love yourself, love your body, love your life and give yourself what you need. Do not let go, but hold on tight to your dreams. Nourish them, give them your attention, let them grow and focus on what you really want. With your dedication, commitment and with the right knowledge you can go far in life.
Fall down, Fail, Learn, Get up on your feet again, Open yourself for new possibilities! Let go of how and when you will get there, but do not let go of those dreams....

To open yourself for new possibilities isn't something which happens instinctively or automatically. It is a conscious choice, an awareness, an opening. That opening is needed in order for you to develop your potential. That also is what makes us humans so beautiful. We have a choice, and that choice goes much further than when we act with our instincts. You have a choice whether you focus all of your attention on what you are trying to accomplish, or you focus on other things. But when you focus your attention on what you want and you are able to reach the right frequency and vibration, then it has no other choice than to manifest. So please, do not give up, continue instead. Do not let go, but hold on to your ideals and let the current situation inspire you to open your mind, your heart, your soul and explore the new possibilities.
Not one succesful person, had a journey without obstacles and not one succesful person hasn't failed before. They all walked a path, but they didn't give up, instead they persevered.
Those people inspire me again and again.
Now you may think that I write these words easily, but I have been there and I have gone through this. If I would have accepted what my doctor had said to me and what he prepared me for, I probably wouldn't have been here anymore in the past 7 years. And honestly, I wouldn't want to miss those years ;)
That is what life is all about, a long journey of learning and new experiences in order to help you grow. Nobody ever said that life was going to be easy... :)

And there is so much inspiration available. With the internet and globalization it has only become easier. So much wisdom, knowledge, experiences and insights have become accessible, while in history they used to be only accessible in certain parts of the world.
Focus on the miracles you see every day. If you don't see them, you are just not looking good enough to nature, to animals, to those beautiful success stories online on the internet, in photos and so much more.
See the different healing modalities from all around the world, used by indigenous people like spiritual healing, sound healing, food, mindfulness, love and forgivenss (two very powerful and often underestimated tools) and much more.
Bear in mind that when something is possible for 1 person, that it also could be possible for you. It doesn't have to be in the exact same way. Maybe your path is longer, more difficult, there is more to learn, maybe your path is just diffirent. Everybody's path is unique. But when something is possible for one person, it means it no longer is impossible...!
Tune in to the many possibilities and see what is coming to you. Healing often is a process which takes place on many levels at the same time. The body is often the last stage, which makes it visible what is healed on different levels. Heal the soul, heart and mind first, and then healing of the body will follow!

That is what I did, I focused on the many new possibilities and used all the different opportunities the globalization opened up. What is not possible, not available, or simply not understood in my small country, has led me to search the internet and finally let me learn a method based on ancient Chinese wisdom and techniques, taught by a doctor in Canada, (for whom I will be forever grateful), explained in English books with a lot of Chinese words in it, in order for me to do the seemingly impossible in the Netherlands :)
It has been a long, but very interesting path, with many obstackles to overcome, and I fell many times  and had to get back up on my feet again and again, but it made me wiser, richer and stronger. And I am still learning and growing.

If you are inspired right now to learn more about Tao Healing and Soulfulness and what it could do for you, then you won't have to do what I did and find out by yourself. I can share my experiences and knowledge with you and teach you different techniques used in Soulfulness and let you have an experience of Tao Healing to harmonize your soul-heart-mind-body so you can enrich your life.
If this resonates with you, you can contact me . I would be very happy to share my insights with you in Dutch or English, or connect you with someone in your country. You won't have to study Chinese if you don't want to do that ;)
In my blog I am sharing general information, but in case of personal contact I can answer your specific questions.
I hope this blog has inspired you to believe in yourself, to believe in the many possibilities, and to invest in yourself. Find something that will work for you and find someone who believes in you, so that you can show the world... that what seems to be impossible now... has become possible later. Believe that miracles exist!

Create, Manifest and Live your higest Potential! In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Monday 1 January 2018

Leef jouw doel in dit leven / Live your life's purpose

~ for English please scroll down halfway through this page ~      


Leef jouw doel in het leven


Lieve lezers,
vandaag zag ik een Youtube filmpje wat ik graag met jullie wil delen.
Het inspireerde mij tot het schrijven van een nieuw stukje op mijn blog.
Er zijn zoveel mensen moe de laatste tijd. Leven is een sleur, burn-out klachten nemen toe en er zijn vele mensen die ernstig ziek zijn met klachten van CVS of ME.
Of mensen die net als de man in dit filmpje leven op de automatische piloot, geld verdienen, rekeningen betalen, taken uitvoeren, maar hun passie kwijt zijn.
Dromen worden uitgesteld tot het weekend, de vakantie, het pensioen of terzijde gelegd omdat de omstandigheden er niet naar zijn. Maar is dat zo?

Vroeger als klein meisje bekeek ik de wereld regelmatig vanuit vogelview, alsof ik naar beneden op de aarde keek. En dan zag ik al die auto's in rijen van A naar B gaan, mensen gehaast op straat, geen oog voor elkaar. Of een ambulance die dan met zwaailicht nog sneller ging en vrij baan kreeg. En dan keek ik naar een park, waar mensen rustig waren, speelden, liefde voelden voor mens, dier en natuur en ik herinner me nog heel goed dat ik tegen mezelf zei, dat die mensen het echt hadden begrepen...
En toen werd ik ouder en kwam ook ik terecht in de verwachtingen van de maatschappij.

In het leven zoals het binnen de normen past, doen wat hoort, niet met je kop boven het maaiveld uit, niet anders zijn want dan wordt je raar aangekeken. Mijn diepe wensen, verwachtingen van hoe ik zou willen dat mijn leven zou zijn die gingen naar de achtergrond..... en ik liet het gebeuren!
Want zijn we wel verplicht om binnen de norm te passen?
We hebben toch allemaal een vrije wil, een keuzemogelijkheid iedere seconde van de dag opnieuw? We zijn allemaal krachtige scheppers van onze realiteit.
We hebben weliswaar niet alles zelf in de hand, maar we kunnen wel de manier waarop we daar mee omgaan bepalen. We kunnen kiezen om te zijn wie we willen zijn en we zijn vrij om te gaan als het ergens niet bevalt. We zijn immers geen boom....

Carl Jung heeft het mooi verwoord:

Het voorrecht van een mensenleven is te worden wie je werkelijk bent.


En wie je werkelijk bent, dat kan je alleen maar zelf bepalen, zelf creëren. In essentie zijn we een trillingsveld met oneindig veel potentie, dat verbinding kan maken met het hele universum. Met dat in gedachte krijgt "the sky is the limit" een andere betekenis... :)

Ik geloof oprecht dat we hier allemaal komen om onszelf te zijn. Om te groeien op ons spirituele pad. Nu denk je wellicht, ik leef maar 1 keer. Een veelgehoorde uitspraak :)
Maar er is inmiddels al heel wat informatie voorhanden die een andere mening rechtvaardigt.

We komen hier om te groeien. Ons fysieke leven dient in feite de ontwikkeling van de ziel. Onze ziel wil zich verder ontwikkelen en we hebben allemaal onze unieke kwaliteiten. We hebben ook allemaal een doel/taak meegekregen en trauma's op onze ziel die mogen helen, karmische belasting die we vanuit onszelf of onze voorouders met ons meedragen en mogen oplossen, en nieuwe potentiële kwaliteiten die we kunnen ontwikkelen . De Akasha Kronieken, bij velen bekend, heeft die informatie opgeslagen.

Velen hebben dezelfde vraag: wat is nu eigenlijk mijn doel in dit leven? Er zou toch meer moeten zijn dan dit....Als je in staat bent om met je ziel of met de Akasha Kronieken te communiceren kun je daar gerichte vragen over stellen.
Indien je dat niet kunt is je passie een duidelijke leidraad. Je passie zal je naar je doel brengen. Je passie is niet zomaar iets, het geeft je een inzicht in je roeping. Je roeping is dat, waar je ziel voor gaat.
Wat is je passie? Waar word je blij van? Wat kun je uren doen zonder dat het je uitput. Passie is namelijk energie. Passie is een motivator. Wat heeft je grootste interesse?
Voor sommigen is dat schrijven, voor anderen is dat mensen helpen en voor dokter leren, voor weer anderen is dat schilderen of muziek maken. Een ander voelt zich het beste in de natuur en kiest voor schaapsherder of boswachter.
Als je leeft vanuit die passie, dan straal je, dan stroomt de energie, dan ga je door ook als er obstakels op de weg komen, dan blijf je gefocust op het doel en overwin je de moeilijkheden. Dan heb je jezelf lief. En je zal nog heel lang met jezelf moeten leven :)

Maar het leven vanuit passie is iets wat niet meer altijd zo aangemoedigd wordt. Leven vanuit het hart is niet meer zo normaal in een op de mind gerichte maatschappij. Laatst zei iemand tegen mij: Barbara je spreekt zeer gepassioneerd en intens, maar.... en toen klonk er een soort van vreemde ondertoon door. Nu weet ik wie het zei en stoorde het me niet, maar het herinnerde mij wel aan iets anders. Ik was niet half zo gepassioneerd als ik vroeger was en zelfs deze ingehouden passie werd kennelijk al niet helemaal begrepen.... Waar was ik mijn passie verloren? Hoe had ik het zover kunnen laten komen? En wat zou er gebeuren als ik het terug zou brengen. Het zit nog altijd in me :)
Wat er gebeurd was, is precies zoals in dat filmpje... ik ging mee in de maatschappij en ik wilde niet anders zijn. Ik was het zat om altijd maar opmerkingen te krijgen dat ik zo anders was en de angst alleen te zijn maakte dat ik me aanpaste.... Maar ten koste van wel heel erg veel. In het boek van Christiane Beerlandt wordt dat mooi en herkenbaar verwoord. M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; ben je teveel op de buitenwereld gefixeerd? 
Cristiane Beerlandt Ik was duidelijk mijn passie en levensdoel uit het oog verloren. Mijn creativiteit verloren. Vroeger maakte ik van alles, tekenen, schilderen, papier maché, houtbewerking, textielbewerking, gedichten schrijven. Ik kon uren lezen en mijn kennis vergroten over allerlei onderwerpen die ik interessant vond. En ik wist 1 ding. Ik wilde mensen helpen, maar de manier waarop was me niet duidelijk. In die tijd besefte ik niet dat ik open kanalen had en dat daar mijn doel in dit leven lag, dus sloeg ik een verkeerde richting in. Tot het moment kwam dat mijn ziel me in feite terug deed keren en het lange ontwikkelingstraject begon van hoe ik mijn gave mocht gebruiken om weer vanuit die passie en in overeenstemming met mijn doel te gaan leven.

Welke vorm je uiteindelijk ook kiest, de gemeenschappelijke deler is dat het doel van dit leven is om je als ziel verder te ontwikkelen en het lichtwezen dat je van binnen bent te laten groeien. Dit doe je door jouw unieke vibratie en frequentie op een positieve manier de wereld in te brengen. Door anderen te helpen. Door goed te doen. Door een positieve bijdrage te leveren aan deze maatschappij. En iedereen doet dat op zijn of haar eigen unieke wijze! Niemand is hier gekomen om een kopie te zijn van een ander. Of om in een hokje te passen of in het stramien te lopen.

Indien we die calling niet leven, zal er diep van binnen iets gaan wringen. Een soort wake-up call van je ziel dat je een andere richting in mag slaan.
Nu denk je wellicht. Ja allemaal leuk en aardig wat je schrijft Barbara, maar ik leefde mijn droom en ineens was het over en uit en werd ik ziek en nu lig ik al jaren in bed. Met al mijn passie en al mijn dromen en geen energie om ernaar te leven...

In een van de eerste workshops die ik bijwoonde en waarbij ik leerde over de ziel, vertelde mijn leraar dat er 3 redenen zijn waarom mensen ziek kunnen worden.
Er is ergens teveel energie, of er is ergens te weinig energie in het lichaam, of en dit is de belangrijkste van de drie, er is een spirituele blokkade die opgelost moet worden.
De soulfulness technieken die ik beschrijf in mijn blog gaan in op hoe je die blokkades oplost. Je kunt in andere postings daar meer over lezen. In dit blog wil ik het hebben over leven in overeenstemming met je ware kern. Indien je in overeenstemming leeft met jouw passie en ineens gebeurt er iets, is dat een duidelijk teken dat een zielentrauma of een karmische belasting zich manifesteert en om aandacht vraagt.
De karmische belasting kan zich ineens manifesteren in je leven, zonder voortekenen. Dan is het tijdstip gekomen voor het karma, om je te helpen je lessen te leren opdat jij kunt groeien op jouw spirituele reis. Dit kan ertoe leiden dat je ziek wordt, je een ongeluk krijgt, je je baan verliest of in financiële problemen komt. Dan is het tijd om daarmee aan de slag te gaan en die blokkade op spiritueel niveau op te lossen zodat je daarna weer je passie kunt leven. Iedereen heeft momenten in het leven dat die karmische blokkades zich tonen en om aandacht vragen. Indien je er niet mee aan de slag gaat, is het heel lastig om je gezondheid terug te krijgen.
Wat ik vanuit mijn eigen ervaring weet,  is dat de spirituele blokkade voor mij een grote rol speelde. Ik was me daar erg van bewust want met mijn geopende derde oog kon ik het zien. En wat voor behandeling ik ook probeerde op fysiek niveau, dat hielp misschien tijdelijk, maar nooit voor lange duur zolang die spirituele blokkade nog duidelijk de boventoon had.
Dat oplossen van die spirituele blokkade was voor mij essentieel. Het terugvinden van mijn passie de andere zeer belangrijke stap in het helingsproces!

En ik heb dat altijd zo gevoeld. Mijn ziekte wilde me duidelijk iets leren. Op die momenten dat ik diep moest gaan was ik echt niet zo blij (en dat is een understatement), maar achteraf terugkijkend zie ik wat het me gebracht heeft. Hoe het me dichter bij mezelf heeft gebracht. Hoe het mijn passie die verloren was weer heeft aangewakkerd.
De stilte die deze ziekte met zich meebracht was soms moeilijk, maar op vele momenten een geschenk. In die momenten van alleen zijn kan spirituele groei plaatsvinden. Je kunt leren om naar die stem diep van binnen te luisteren. Jezelf te omarmen en je eigen beste vriend(in) te worden. Niemand om je heen die je kan afleiden of op andere gedachten kan brengen. Je kunt jezelf dieper leren kennen en dieper van jezelf leren houden. Open je hart voor jezelf. Liefde is een grote helende kracht en zal doorwerken op je energie en lichamelijke gezondheid.

And I said to my body, softly. “I want to be your friend.”
It took a long breath and replied, I have been waiting my whole life for this”
~Nayyirah Waheed~


In de stilte van het alleen zijn, kan ook de zielenwereld je ondersteunen. Niemand is daadwerkelijk helemaal alleen. Iedereen heeft een team van zielen om zich heen dat graag ondersteuning verleend, maar velen vergeten te luisteren, te voelen, of hebben geen idee hoe daar contact mee te maken en vergeten om hulp te vragen.
Vraag ze voor je te komen, visualiseer een of meerdere lichtwezen voor je en vraag om leiding, blessings, stel je vragen en sta open voor wat er dan ook komt. (in dit blog lees je meer over de verschillende technieken hoe je dat op een krachtige doch simpele manier kunt doen, maar ook zonder die technieken kun je contact maken vanuit alle oprechtheid).
We hebben ook allemaal het goddelijke licht/de godsvonk/het universele licht, het maakt niet uit hoe je het wilt noemen, maar dat licht is in ieder van ons en het spreekt tot ons allen op een eigen en unieke wijze. Leer er contact mee te maken door in de stilte te gaan en jezelf te openen voor wat er mag komen.
Verwacht niet meteen antwoord, soms mag je eerst dieper in jezelf gaan voor je de antwoorden mag krijgen. Gun jezelf die tijd. Spirituele ontwikkeling en heling vergt tijd en het zal komen op het juiste moment.

Ik heb al die jaren dat ik in bed lag en alleen maar naar het plafond kon staren, niet doelloos aan me voorbij laten gaan. Ik was eigenlijk best druk aan het werk :) Ik ben nooit het type geweest wat mijn aandoening heeft "geaccepteerd" zoals vele artsen en therapeuten me zeiden. Leer er maar mee leven...Dit is wat het nu is...
Accepteren van de huidige situatie prima, maar er mee leren leven, Nee, dat nooit... dat voelde voor mij als opgeven van mezelf. Ik zag het als ultieme leerschool en het terugvinden van mezelf als de grootste uitdaging.
Dagen lag ik naar dat plafond te staren. Wie ben ik, wat maakt me blij, wat wil ik terug als ik mijn energie weer terug zou hebben. En die passie heb ik gevoed, met liefde, met aandacht. Mijn ziel gevoed, de connectie met mezelf en met de zielen om me heen hersteld.
Daar waar je je aandacht op richt, gaat de energie en de helende kracht naar toe en dat wordt sterker. En passie is energie :)

We hebben allemaal licht in ons, we hebben allemaal schaduwkanten. Door op een andere manier naar een situatie te kijken, zal de situatie waar je naar kijkt veranderen. Als je ervoor kiest om het licht te zien in jezelf, in anderen, zal dat in je trillingsveld uitdragen en dat komt terug. Zie jij het licht in anderen, gaan ze dat ook zien. Maar als je iemand continue zegt hoe moeilijk of stom iemand is, gaat dat ook doorwerken. Wat zegt het kritische stemmetje in jou over jezelf? Zie jij je eigen licht? Of zie jij je schaduwkanten. En hoe spreek jij over je ziekte? Zie jij dat als iets dat liefdevolle aandacht nodig heeft en wat overwonnen kan worden, of spreek jij over die stomme ziekte en zie jij voornamelijk alle moeilijkheden en slechte kanten eraan en geloof jij er niet meer in dat je beter kunt worden...
Als je het licht in jezelf niet meer ziet, vraag dan of dat licht zich wil tonen en vraag je ziel je de weg te wijzen. Misschien kan je het niet horen of zien zoals ik, maar wellicht wel voelen. Mediteer erop en je krijgt wellicht ideeën. Of vraag iemand anders om hulp en vraag diegene wat zij zien als mooie, positieve kanten in jou en voed die. Voed het licht in jou.

Voor mij was deze zienswijze een drijfveer om door te gaan. Stap voor stap. Je kunt wel dromen, maar dromen worden nooit realiteit als je niet een stap zet richting die droom. Als je droomt van een olympische medaille maar je begint niet met trainen, dan is het lastig om die droom te realiseren. Zo simpel is het. Je kunt wel dromen van een gezond en gelukkig leven, maar gezondheid en geluk heb je in eigen hand en vraagt om actie.
Als ik mezelf terug wilde, dan moest ik daar dus mee aan de slag, want er is geen dokter of medicijn die dat voor mij zou komen doen.
Door de ME raakte ik mijn baan, mijn dagelijks leven, mijn contacten kwijt. Pijnlijk, maar ook de ultieme kans om naar binnen te gaan en vanuit mijn kern opnieuw te beginnen.
En zo begon mijn groeiproces naar leven conform mijn ware doel in dit leven. En iedere keer als ik communiceer met mijn eigen ziel of met de zielenwereld via mijn spirituele kanalen en hen vraag om raad wat de volgende stap is in mijn helingsproces, is het antwoord vaak, richt je niet op heling van je aandoening. Richt je op het in lijn leren leven met je ware doel in dit leven, conform je hogere zelf, en dan zal heling vanzelf volgen!

Onderstaande is een klein stukje uit een grotere communicatie die ik had met de zielenwereld over dit onderwerp.


Pas wanneer je je eigen kwaliteiten gaat zien en je ze niet langer verbergt, zal je werkelijk in lijn komen met je ware doel in dit leven en pas wanneer je leeft conform dat doel zal je volledig kunnen helen. Dat is het geschenk dat deze ziekte je brengt: de noodzaak om jezelf te zijn en de kracht om voor datgene te gaan staan waarvoor je hier gekomen bent. De kracht om jezelf te zijn is wat gevonden zal moeten worden. Een proces van terugkeren naar het in lijn zijn met je ware zelf. In het proces van alleen zijn, zal je werkelijk in staat zijn om weer verbinding te maken met je ware zelf. Erken volledig wie je bent, wat je wilt, wat je gelukkig maakt. Als je doorgaat met eerlijk naar je zelf te zijn, zal je kracht terugkomen.
...
Het ultieme doel is om een positieve boodschap uit te dragen naar iedereen. Om een positieve trilling uit te zenden naar alle levende wezens, mensen, dieren, planten, bloemen, oceanen, stenen, naar alle zielen in fysieke vorm en naar alle zielen die in etherische vorm zijn. Het is bedoeld om hen te dienen door jouw licht wat jij in je hart en ziel draagt te brengen, door hen positieve trillingen van liefde, vrede en harmonie te brengen. Als je dit doet, verleen je service. Er zijn vele manieren om service te verlenen. Die vormen die zichtbaar zijn en die erkend worden door anderen, en die vormen die niet zichtbaar zijn, maar gewoon gedaan worden zonder dat iemand het weet. Voor iedereen zal dit natuurlijk een andere vorm krijgen, omdat iedereen een unieke ziel is, met een eigen doel en verschillende blokkades. Maar jouw ziel is het waard om weer te stralen, jouw hart is het waard om gelukkig te zijn. Gezondheid is het grootste goed. Gun jezelf de tijd en ga op weg naar leven conform je ware zelf.

Ter afsluiting en inspiratie deel ik graag de volgende 2 gedichten met je, die mij al jaren inspireren om vanuit mijn diepste zuiverste zelf te leren leven.


Onze Diepste Angst

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?

Maar waarom niet?! Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.

Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.

Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.

Door Marianne Williamson
******


De Uitnodiging


Het interesseert me niet wat je doet voor de kost. Ik wil weten waar je naar hunkert en of je ervan durft te dromen het verlangen van je hart te vervullen.

Het interesseert me niet hoe oud je bent. Ik wil weten of je het risico wilt lopen er als een dwaas uit te zien voor de liefde, voor je dromen, voor het avontuur van levend zijn.

Het interesseert me niet welke planeten er in je maan staan. Ik wil weten of je contact hebt gemaakt met de kern van je eigen verdriet. Of je bent geopend door de teleurstellingen van het leven of dat je er door verschrompeld bent. Ik wil weten of je pijn kunt verdragen; van mij en van jezelf, zonder haar te verbergen of te verdoezelen. 

Ik wil weten of je vreugde kunt voelen, de mijne of die van jezelf.

Of je wild kunt dansen met overgave, tot je vingertoppen van extase vervuld worden. Zonder te manen tot voorzichtigheid, tot realisme, of ons te herinneren aan de beperkingen van het menszijn. 

Het interesseert me niet of het verhaal dat je vertelt waar is. Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen door trouw te blijven aan jezelf, of je verdenking van verraad kunt verdragen, zonder verraad te plegen aan je ziel. 

Ik wil weten of je trouw kunt zijn en daardoor ook betrouwbaar. 

Ik wil weten of je de schoonheid kunt zien, ook al is die niet iedere dag even aangenaam en of je jouw leven kunt laven aan de aanwezigheid daarvan. 

Ik wil weten of je met falen kunt leven, het jouwe en het mijne, en toch nog aan de oever van een meer kunt staan, en JA kunt roepen naar het zilver van de volle maan. 

Het interesseert me niet waar je woont of hoeveel geld je bezit. Ik wil weten of je op kunt staan na een nacht van wanhoop en verdriet, moe en gekwetst tot op het bot en toch doet voor de kinderen wat er gedaan moet worden.

Het interesseert me niet wie je bent of waar je vandaan komt. Ik wil weten of je met mij midden in het vuur kunt staan en niet terug zult deinzen.

Het interesseert me niet wat of met wie je hebt gestudeerd. Ik wil weten wat er van je overblijft als al het andere wegvalt.

Ik wil weten of je met jezelf alleen kunt zijn en of je werkelijk houdt van het gezelschap dat je hebt op lege momenten. 

De Uitnodiging – Gedicht van Oriah Mountain Dreamer
In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


*****************************************************************************


Live your life's purpose

dear readers,
Today I would like to share with you a YouTube video I saw.It has inspired me to write a new posting for my blog.
So many people feel tired nowadays. Their lives are pretty routine, and they kind of live mechanically. More and more people are dealing with burn-out or even severe symptoms of CFS and ME.
There are also people who are living similarly to the man in the video, a life on autopilot, earning money, paying bills, fulfilling tasks, and who lost their passion.
Dreams are being postponed until the weekend, the holidays, retirement or even completely put aside because they tell themselves that circumstances are just not right. But is that true?

When I was a little girl I used to look at the world from above, with a Bird's eye View. I saw all these cars in the streets, going from A to B, people rushing, not paying attention to anyone or anything around them. Or I saw the ambulance with the lights and sirenes on and given a clear path. And then I looked at the park where people were relaxed, were playing and were giving love to eachother, to animals, to nature. And I clearly remember that I told myself that they truly had understood life.
But then I got older and I also got affected by the expectations in society.

My life transformed into fitting in, adjusting to what was supposed to be within acceptable range, no more putting my head above the parapet, no longer being completely different. My deepest wishes, expactations of how I would love to see my life unfold were put aside... and I let it happen!
Are we truly required to fit in the boxes?
Didn't we all get free will when we were born? A choice, every second of the day. We are all powerful creators of our reality.
Of course there are things we can't control, but we can control the way how we respond to it.
We can chose who we want to be and we are free to go if there is something we don't like. We are not trees....

Carl Jung said it beautifully: The privilege of a lifetime is to become who you really are.

You are the only one who can decide who you are and who you want to be. In essence we are all a vibrational field with endless potential, and we can connect with the whole universe. With this in mind the sentence: The sky is the limit" has a whole different meaning....:)

I truly believe that we came here to be our true selves. To grow on our spiritual journey. Now you may think:  "I only live once." It is a popular saying. However, I believe there has been a lot of information published already which justifies a different opinion.

We come here to grow. Our physical lives serve our soul's development. Our souls wants to grow and develop further and we all have our unique qualities. We all have been given a purpose/task for this life and we all carry traumas on our souls which need healing. We all came with karmic burdens and past creation processes, including all our previous incarnations on earth, which want to be cleared. And we all have many potentials, which could be developed. The Akashic Records carries all of this information.

Many people  have the same question: What is my purpose in life? There must be something more than this... If you are able to communicate with your soul or with the Akashic Records you can ask specific questions.
If you are not able to do this, then your passion provides for clear guidance. Your passion can lead you to your purpose. Your passion is not just a feeling. The things you are passionate about are not random. They are your calling. Your calling is what your soul has been chosen for to do in this life.
What is your passion? What exites you? What can you do for hours and hours without getting tired of it. Passion is Energy. Passion is Motivation. So what interests you most?
For some this may be writing, for others this could be helping people in need so they might become a doctor, for others it could be arts or music. Some feel best in nature and want to become a sherperd or forester.
When you start to live your passion, you will shine, your energy will flow, you will not let any  obstacles stop you, you keep your focus on the goal and you will overcome the difficulties. Then you will love yourself. And you have to live with yourself for a long time :)

Living with passion is not always well accepted or encouraged. Living from the heart is not so normal in a society that focuses on mind over matter. Lately someone I spoke with said to me: Barbara you speak very passionately and intensly, but.... and I could hear a slight edge to the voice. I know who said it so it didn't really bother me,  but it reminded me of something. I was not even half as passionate as I used to be. And even this restrained passion was not fully accepted, nor understood.... Why did I lose my passion? How could I have let that happen? And what would happen if I would bring it back? It is still inside of me :)
What had happened was similar to the YouTube video above. Social conformism had happened. I adjusted myself and didn't want to be different. I was sick and tired of all these people telling me how different I was and I was afraid to end up alone, and that was what made me change....
But the price I paid for it was very high. In the book, The key to self-liberation, written by Christiane Beerlandt, it was defined clearly ( Note: I don't have an english copy of this book, so maybe my translation is a little different than the book, Barbara):M.E. - Loss of the joys of life; you don't see a clear purpose in your life; you often veel exhausted and inadequate; are you focused on the outside world too much? 

Christiane Beerlandt 


I clearly had lost my passion and lost sight of my purpose in life. I lost my creativity. When I was young I created all kind of things, I loved drawing, painting, papier-maché, woodworking, textile processing, writing poems. I could read many hours about all kind of different subjects I found interesting. And I knew one thing for sure: I wanted to help people. But it wasn't clear to me how to do that. At that time I had absolutely no idea I had open spiritual channels, I truly thought everybody had that. And it wasn't clear to me that my purpose in life was to use them, so I totally went in the wrong direction. Until the moment came that my soul made me return. It was the start of a huge long-term training how to use my gift, and how to live with passion in accordance with my purpose of life.

It doesn't really matter what your choice will be, the common denominator is that the purpose of life is to develop your soul and to help that lightbeing you are, grow. You do this by bringing your unique vibration and frequency into this world in a positive way. By helping others. By doing what is right. By contributing to society in a positive way. Each and everyone will be able to do so in his or her own unique way. Nobody was born to be a copy of someone else. Or to fit in a box or walk the grid.

If we decide to do something else and we don't live our true purpose in life, sooner or later you will start to feel it inside of you. A kind of wake-up call from your soul that you have to change direction.
Now you may think: It is all beautifully said and written Barbara, but I was living my dream and suddenly it was over and out, I got sick and I am bedridden now for many years, with all of my passion and dreams still alive and no energy to live my dreams.....

In one of the first workshops I attended and which taught me more about the soul, my teacher told me that there are 3 main reasons why people get sick: There is too much energy in certain areas of the body, there is too little energy, or and this third one is the most important one, there is a spiritual blockage that needs to be dissolved.
The soulfulness techniques I write about in this blog explain deeper how to meld your blockages. You can read about them in other postings. In this blogposting I would like to focus on living in alignment with your true self. If you are living your passion, and suddenly something happens, it is a clear signal that a soul trauma has been triggered or a karmic burden has manifested and asks for your attention.
Karma can show itself without any warnings. Then time has arrived for that blockage to help you learn your lessons so you can grow on your spiritual journey. Karmic blockages can lead to sickness, accidents, losing your job, financial challenges and more. Time has come for you to clear your blockage on a spiritual level, and when you succeed to do so, you then can live your passion again. Everyone will have these moments in life that your karma is showing up and asks for your attention. If you don't deal with it, it is not so easy to get your health back.
What I know from my own experience, is that my spiritual blockages played a major role in my sickness. I was very aware of it, because I could see it with my open third eye. It was irrelevant what kind of treatment I tried, as long as those spiritual blockages were very present, these treatments would only help me temporarily but not for the long term.
It truly was essential for me to clear my spiritual blockages first. It also has been important for my healingproces to find my passion and drive again.

And I always felt this very clearly that my condition wanted to teach me something. In the moments I had to go very deep, I was not so happy (and that is an understatement), but looking back now over the years I can see what this condition has brought me. It brought me a deeper connection with my true self and also brought back that passion, which I had lost a long time ago.
The stillness that comes with this condition was not always easy, yet at the same time there has been many moments that it felt like a true gift. In those moments of being alone, spiritual growth can take place. You can learn to hear and to listen to that voice deep within. You can learn to embrace yourself and become your own best friend. Nobody is there to distract you or to change your mind. You can start to get to know yourself and love yourself more and more. Open your heart for yourself. Love is a very powerful healing force and it will affect your energy and physical health in a positive way.
And I said to my body, softly. “I want to be your friend.”
It took a long breath and replied, I have been waiting my whole life for this”
~Nayyirah Waheed~


In the silence of being alone, also the soul world will be able to support you. Nobody is truly completely alone. Everyone has a team in the soul world who is willing to help, but many people have forgotten to listen, to feel, or they have forgotten how to connect with them and how to ask for help.
Invite a lightbeing to come in front of you, visualize one or more lightbeings in front of you and ask for guidance, ask for blessings, ask questions and open yourself for whatever will come your way. (in this blog you can read about different techniques how to do this in a very powerful and simple way, but even without these techniques you can connect with the souls with sincerity).
We also have God's Licht/the God Spark/Universal Light, whatever name you want to use for it, we all have that Light within us and that light communicates with us in it's own unique way. Learn to connect with it in the silence and open yourself for whatever it wants to reveal to you.
Do not expect any answer right away. Sometimes you have to go deeper inside of yourself first before you will be able to get any answer. Give yourself that time. Spiritual growth and healing will take time and it will come when the time is ready.


I didn't spent all those years I was bedridden, staring at the ceiling, aimlessly. I actually was working very hard :) I am not the kind of person who "accepted" my condition or "learned to live with it, as this is what it is", like the doctors and therapist advised me to do.
To accept the current situation was fine for me, but I couldn't learn to live with it for the rest of my life...It felt like giving up on myself. I rather approached it as the ultimate learning experience and the ultimate challenge to find myself again.
Many days I was laying in my bed, questioning: Who am I , what makes me happy, what do I want back in my life when my energy comes back. And I nourished that passion, I let it grow, with love, with attention. I nourished my soul, restored the connection with my true self and with the souls around me.
What you focus on is where the energy will go. What you focus on is what receives the healing. What you focus on is what will get stronger. And passion is energy :)

We all have light within us, we all have dark within us also. By looking at things differently, the things we look at will change. If you chose to see the light within yourself and in others, your vibrational field will bring out that vibration and it will come back to you. When you see the light in others, they will start to see it too. But when you continuously chose to say that someone is difficult or stupid, it will also affect the other person sooner or later. What does that voice in your head say to you? Are you seeing your own light? Are you seeing your negative issues? How do you speak about your condition? Do you see it as something which needs your loving attention and as something which can be overcome, or do you speak about that stupid illness which brings so many difficulties for you and do you no longer believe that you can heal...
If you are not or no longer able to see the light in you, then ask the light to show itself, ask your soul to guide you. Maybe you can't hear or see like I can, but maybe you can feel. Meditate and ask that question and see what kind of ideas/feelings  you will get. Or ask someone else for help and ask that other person to tell you what they see as positive aspects in you. Listen with an open heart and nourish all those positive aspects. Feed that light within you so it can grow.

For me this was a powerful motivation and drive to continue. Step by step. You can dream, but dreams will never come true if you won't take a step in the right direction. If your dream is to win an olympic medal, but you won't start training, it is very difficult to make that dream come true. It is that simpel. In a similar way you can dream about being healthy and happy, but your health and your happiness are in your hands and it requires you to take action.
If I wanted to be myself again, I had to do something for it, because there would be no doctor or medication who would come to me to do this for me.
Because of my condition, ME, I lost my job, I lost my daily life, I lost my social contacts. It was very painful, yet at the same time it was the ultimate possibility for me to go inside and to start anew from the inside out.
And so my growth process to living in alignment with my true purpose in life started. And everytime I communicate with my soul or with the soul world through my spiritual channels and ask for guidance what would be my next step in my healing process, very often the answer I get is not to focus on my healing, but instead to focus on living in alignment with my purpose in life, with my higher self, and then the healing will follow by itself!


The following text is a part of a bigger conversation I had with the soul world about this subject.


It is only when you start to see your abilities and you no longer hide them, that you will truly align yourself with your true purpose in life and only when you are living that purpose you are able to heal fully. That is the gift that this illness is bringing you. The need to be yourself and the power to truly step into what it is that your soul came here to do. The power to be yourself is what is to be found. A process of coming back into alignment with your true self. It is in the process of being alone, where you will be able to connect truly with your inner self. Truly acknowledge who you are, what you want, what makes you happy. When you continue to be true to yourself, your power will start to come back.
....
The ultimate purpose is to bring a positive message to all, To bring a positive vibration to all sentient beings, to all living people, animals, plants, flowers, oceans, rocks. To all souls in a physical form and to all souls in soul form. It is to serve them by bringing them the light you carry in your heart and soul, by bringing them positive vibrations of love, peace and harmony. When you do so, you are serving. There are many ways of service. The outside service which is seen and known by many or the inward service, which is just done and no one knows.

For everyone service will have a different form, because everyone has a unique soul with its own purpose in life and different blockages to overcome. But your soul is worth it to shine again, your heart is worth it to be happy. Health and happiness are very important. Give yourself time and start your journey of aligning with your true self.

To conclude this blogposting I would like to share with you two poems, which inspire me for many years now to truly live from deep within.

Our Deepest Fear

By Marianne Williamson


Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness
That most frightens us.

We ask ourselves
Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.

Your playing small
Does not serve the world.
There's nothing enlightened about shrinking
So that other people won't feel insecure around you.

We are all meant to shine,
As children do.
We were born to make manifest
The glory of God that is within us.

It's not just in some of us;
It's in everyone.

And as we let our own light shine,
We unconsciously give other people permission to do the same.
As we're liberated from our own fear,
Our presence automatically liberates others.The Invitation

By Oriah Mountain Dreamer


It doesn't interest me what you do for a living.
I want to know what you ache for,
And if you dare to dream of meeting
Your heart's longing.

It doesn't interest me how old you are.
I want to know if you will risk looking like a fool
For love, for your dream,
For the adventure of being alive.

It doesn't interest me what planets are squaring your moon.
I want to know if you have touched the center of your own sorrow,
If you have been opened by life's betrayals,
Or have become shriveled and closed from fear of further pain.

I want to know if you can sit with pain,
Mine or your own,
Without moving
To hide it or fade it or fix it.

I want to know if you can be with joy,
Mine or your own,
If you can dance with wildness and let the ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes
Without cautioning us to be careful, be realistic, to remember the limitations of being human.

It doesn't interest me if the story you are telling me is true.
I want to know if you can disappoint another to be true to yourself,
If you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul.
I want to know if you can be faithless and therefore be trustworthy.

I want to know if you can see beauty
Even when it is not pretty every day,
And if you can source your own life
From its presence.


I want to know if you can live with failure,
Yours and mine,
And still stand on the edge of a lake and shout to the silver of the full moon,
"Yes!"

It doesn't interest me to know where you live or how much money you have.
I want to know if you can get up after the night of grief and despair,
Weary and bruised to the bone,
And do what needs to be done for the children.

It doesn't interest me who you are, how you came to be here.
I want to know if you will stand
In the center of the fire with me
And not shrink back.

It doesn't interest me where or what or with whom you have studied.
I want to know what sustains you
From the inside
When all else falls away.

I want to know if you can be alone
With yourself,
And if you truly like the company you keep
In the empty moments.In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder