Thursday 25 April 2019

Op wat voor manier kan ik helpen? /How can I help?

~ for English please scroll down halfway through this page ~Op wat voor manier kan ik helpen?

Onze voornaamste doelstelling in het leven is anderen te helpen.
En als je ze niet kunt helpen, doe ze dan in ieder geval geen kwaad.
~Dalai Lama~


Lieve lezers,

Vandaag wil ik het graag hebben over iets wat me al een tijdje bezig houd.
Wanneer is iets helpen? Wat is hulp?

hulp (de ~)het samenwerken aan iets; hulp; het helpen; zorg voor mensen in nood 


In deze definitie is hulp in mijn ogen iets wat twee partijen kent. Degene die hulp ontvangt en degene die hulp verleent. Een wisselwerking waarbij beide kanten een inbreng hebben.
En ik heb het hier dan niet over een interventie in de zin van opgelegde hulp omdat iemand een gevaar is voor zichzelf of een ander.

Ik kijk graag medische series, omdat ik geraakt wordt door de artsen die zoveel voor hun patiënten kunnen doen. Het opent mijn hart voor de medische wereld als ik zie hoeveel levens er worden gered. Dat geeft mij hoop.

Nu is er een nieuwe serie, New Amsterdam, en de Medisch Directeur van het ziekenhuis heeft een zinnetje wat hij vaak gebruikt: How can I help? (Op wat voor manier kan ik helpen)
Wat een prachtige vraag... In dit simpele kleine zinnetje zit een enorme kracht. Hij kijkt niet naar het probleem en wil het oplossen op zijn manier maar benadert de mensen met een openheid en nederigheid en nodigt uit tot communicatie.
Dit ene zinnetje nodigt uit om te delen wat er speelt en waar iemand voor geholpen wil worden. Zonder eerst te luisteren en te horen wat er speelt en wat iemand wil, kan je geen echte hulp bieden in mijn ogen. Dan zie je immers de situatie vanuit jouw perspectief en vult in wat er volgens jou nodig is, maar wellicht wil die ander dat niet of ziet diegene dat niet als hulp.

Hulp is in mijn ogen niet iets wat degene die helpt ziet als hulp, maar wat degene die de hulp ontvangt ervaart als hulp.
Daarvoor is het nodig om van perspectief te veranderen. Door de situatie vanuit het standpunt van degene die hulp nodig heeft te leren zien en begrijpen. Door jezelf opzij te zetten.

In de Quantum fysica gaat men ervan uit dat niets geobserveerd kan worden zonder dat het wordt beïnvloed door degene die observeert. Dat betekent dus ook dat iedereen zijn of haar eigen waarheid ziet en creëert. Ook dat is een goede reden om je eigen visie niet als superieur te beschouwen maar juist ook de visie van de ander te vragen en leren zien. Dan kan je echt hulp bieden.
 

"Nederig zijn betekent dat we inzien dat we niet op Aarde zijn om te zien hoe belangrijk we kunnen worden, maar om te zien hoeveel verschil we kunnen maken in het leven van anderen"
~ Gordon B. Hinckley ~
Het betekent in mijn ogen ook dat je werkelijk luistert naar de ander. Dus niet alleen (aan)horen en wachten tot het moment dat je jouw visie kunt verwoorden, maar daadwerkelijk luisteren. Dat heeft meerdere redenen.

Hoe kan je helpen als je niet weet wat er speelt of wat voor die ander belangrijk is.
Soms kan blijken dat door te luisteren tussen de regels door, dat wat het probleem lijkt te zijn, een diepere oorzaak heeft en dat daar eerst geholpen dient te worden. Zo was er een prachtig voorbeeld van een meisje in de serie die depressief was, maar om het meisje te kunnen helpen, moest de moeder in de behandeling betrokken worden omdat de moeder-dochter relatie en de culturele achtergrond een grote rol speelden bij de psychische klachten van de dochter. Alleen kijken naar het klachtenbeeld was onvoldoende. Door te luisteren ontstond er een breder beeld en perspectief.
Ik heb dat zelf ook meermalen ervaren dat iemand mij vroeg om hulp bij dit of dat, maar dat tijdens het gesprek bleek dat de focus gelegd moest worden op iets anders omdat dan de oorzaak aangepakt kon worden. Luisteren naar iemands verhaal bracht een ander licht op hoe diegene het beste geholpen kon worden.

Het betekent ook dat je niet opdringt wat jij zelf vindt dat de beste vorm van hulp is. Daar zijn uiteraard wel uitzonderingen op, soms moet een interventie tegen de wil van iemand in plaatsvinden, maar in de meeste gevallen is dat niet nodig. Dan getuigt het van respect om de vrije wil en de vrije keuze van een ander te laten voor wat het is en hulp te bieden in de vorm waar iemand zich goed bij voelt.

Wat ik in het spirituele wereldje verschillende keren ben tegengekomen is dat er soms niet geluisterd wordt naar het persoonlijke verhaal. Ik heb het zelfs meermalen meegemaakt dat mij gezegd werd, Barbara ik hoef niet jouw verhaal, ik luister wel naar wat de zielenwereld mij te zeggen heeft want die weet altijd meer.
Dat vind ik persoonlijk een gevaarlijk standpunt en ik zal uitleggen waarom.

Zo zijn je spirituele kanalen zelden 100% correct. Je moet altijd rekening houden met een fout marge.
Ook al is het zinvol om naar de leiding vanuit de zielenwereld te luisteren, en doe ik dat meestal ook voorafgaand aan een gesprek, dan nog betekent het niet dat het verhaal van iemand zelf minder waardevol is! Het is de ervaring en het verhaal van diegene zelf en dat is minstens net zo belangrijk en het is zinvol om die informatie naast elkaar te leggen om een beter beeld te krijgen.
Wat ook speelt is dat de boodschap die je doorkrijgt wel correct kan zijn maar op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Door te luisteren naar de situatie van de ander krijg je een duidelijk beeld wat voor die persoon de beste interpretatie is.

Het doorkrijgen van een boodschap van de zielenwereld is prachtig en een fantastische leidraad, maar dan nog moet die boodschap gebracht worden op een wijze dat die door de ander ontvangen kan worden. Dat betekent dat je rekening moet houden met onder meer het kennis niveau, met het taalgebruik, met omgangsvormen, zodat de boodschap ontvangen kan worden en niet afketst.
Met een jurist kan ik juridische vaktaal spreken, maar met een IT specialist die geen juridische kennis heeft zal ik mijn woorden moeten aanpassen. Zo zie ik dat ook met spirituele boodschappen doorgeven. Ook dat kan ik alleen doen als ik op dezelfde golflengte afstem, de juiste woorden gebruik, zodat de inhoudelijke boodschap op de juiste wijze aankomt.
Als ik iets doorkrijg wat voor mij heel logisch is, maar het kennisniveau van de ander niet aansluit, dan zal ik dus eerst diegene meer moeten uitleggen. Je kan een kind geen academisch niveau geven, en een academicus spreek je niet aan in kindertaal...
Ook dat is een goede reden om te luisteren, zodat je daadwerkelijk leert inzien wie degene is die voor je zit, hoe diegene leeft, wat er in iemand omgaat, wat diegene voor wensen heeft, zodat je kan helpen...Daadwerkelijk hulp bieden waarmee die ander geholpen kan en wil worden. Niet de manier waarop de hulpverlener met een tevreden gevoel achterover gaat zitten, nou dat heb ik toch mooi voor elkaar gekregen en mooi gezegd, terwijl de ander de kamer verlaat, en zich ongezien, ongehoord, onbegrepen voelt en iets heeft gekregen waar hij of zij weinig mee kan.

En dan heb je ook nog zo iets als het respecteren van de vrije wil. Soms wil iemand niet geholpen worden... Bij volwassenen die een medische ingreep nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld kanker hebben, is het heel goed geaccepteerd als iemand er voor kiest om geen behandeling te ondergaan.
Bij de spirituele hulpverlening geldt dat in mijn ogen net zo... ook daarin moet je rekening houden met het feit of iemand wel hulp wil en zo ja, in welke vorm!
Om een paar voorbeelden te geven:
Mijn aandoening is vrij complex en onbehandelbaar in de reguliere geneeskunde. Alleen healing heeft mij de afgelopen jaren de hulp geboden die ik zocht. Maar het ontvangen van die healings kon soms grote aanpassing vragen van mijn lichaam en het kwam mij niet altijd even goed uit om die gevolgen te dragen, bijvoorbeeld omdat ik een afspraak had, of omdat ik nog moest rijden. Degene die mij goed kennen checkten altijd of ze op dat moment de healing konden geven of dat ze er rekening mee moesten houden dat het te intens is om nog te rijden en dan kreeg ik dat ook altijd eerlijk te horen. Barbara niet nu want... En ze accepteerden het ook als ik zei dat ik nu niet geholpen kon of wilde worden vanwege andere prioriteiten.
Er zijn echter ook mensen geweest die het doorduwden, Ja maar het is een Healing en de zielenwereld weet precies wat goed is voor jou....Dat klopt wel, maar een healing op zielenniveau moet toch ook altijd door het lichaam verwerkt worden.

Mijn eigen ervaring maakt dat ik daarom graag de voorkeur geef aan luisteren naar wat de ander graag wenst. Het is niet aan mij om te bepalen wat goed is. Dat gaat in overleg.
Het gaat in overleg met de zielenwereld, met de ziel van de persoon of het dier voor me, met de uitgesproken wens van diegene door te luisteren naar zijn of haar verhaal.
En soms is de beste vorm van hulp om iemands uitdrukkelijke wens om niet geholpen te worden te respecteren en je eigen emoties opzij te zetten.

De zielenwereld zelf handelt ook vanuit dat respect. Ze zullen hulp nooit opdringen maar alleen datgene doen waarom gevraagd wordt. Ook zij respecteren de vrije wil.

En mocht het zo zijn dat de boodschap die ik doorkrijg over wat de best mogelijke vorm van hulp is voor diegene, afwijkt van wat diegene zelf als hulp ziet of ervaart, dan is het aan mij om dat gesprek aan te gaan en te bespreken wat ik doorkrijg en iemand op een andere vorm van hulp te wijzen dan waar diegene op dit moment zelf aan denkt. Dan kan diegene zelf kiezen. Niet ik!

Een voorbeeld uit de praktijk:

  • Zo kreeg ik onlangs het verzoek om een healing te geven aan iemand voor een bepaalde klacht. Toen ik het verzoek hoorde kreeg ik echter via mijn spirituele kanalen door dat dit een symptoom was en dat de oorzaak elders lag en dat het dus beter was om de healing op de oorzaak te richten. Ik heb diegene vervolgens gevraagd of er soms ook klachten waren in het orgaan wat ik had doorgekregen, omdat ik doorkreeg dat waar de healing voor gevraagd werd een symptoom was. Diegene was verrast en vertelde uitgebreid over de problemen met het andere orgaan. Toen ze begreep wat de relatie was gaf ze me duidelijk aan liever een healing te ontvangen voor de oorzaak dan voor een symptoom. Zo werd de focus van de healing in onderling overleg en afstemming verlegd. Tijdens de healing kon ik via mijn derde oog (spirituele oog) zien wat er gebeurde en deelde dat met de cliënt. Ze was verbaasd dat wat ze had ervaren precies overeenkwam met wat ik haar vertelde en dat ze kennelijk gevoeliger was dan ze dacht. Ze was dankbaar voor de healing. En het voelde voor haar goed en oplossingsgericht.

Voor mij betekent deze feedback veel. Hulp bieden draait niet om de hulpverlener. Hulp draait om de ander! Het gaat om hoe diegene zich voelt.
Hulp bieden vraagt een kwaliteit van aanvoelen en begrijpen wat een ander wil en nodig heeft zonder het in te vullen vanuit jouw eigen wensen. Jezelf en je ego opzij zetten dus en handelen in overleg en overeenstemming.Onbaatzuchtige dienstverlening is de hoogste poort naar de Bron 
Dr. en Master Zhi Gang Sha.
Onze frequentie verhogen en dichter bij de zuiverheid van de Bron komen is wat we uiteindelijk als mens nastreven. Zie ook mijn andere blogs over de reden waarom we onze frequentie willen verhogen. Het onvoorwaardelijk helpen van anderen is daar een hele krachtige effectieve manier voor.


Dat ene simpele zinnetje geeft de kern zo goed weer: op welke manier kan ik helpen?In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


How can I help?Our prime purpose in this life is to help others. 
And if you can't help them, at least don't hurt them. 

~Dalai Lama~

Dear readers,

Today I would like to write about something that is on my mind for a while.
When do you truly help? What is help?


help:  working together, taking care of people in need, offering someone your service or resources.   


In this definition, help is something I would say that has two sides, the one who receives the help, and the one who offers help. It is an exchange between both sides.
I am not talking now about court-mandated help when someone could be a danger for themselves or someone else.

I love to watch Medical Series, because I am often moved by what doctors are able to do for their patients. It opens my heart for modern medicine when I see how many lives can be saved. It gives me hope.

Now there is a new series, New Amsterdam, and the medical director has a beautiful sentence he uses very often: How can I help?
What a beautiful question... this simple phrase contains a lot of power. He doesn't look at a problem and wants to solve it his way, instead he approaches the people involved with an openness and humbleness and invites to communicate.
This little phrase is an invitation to share what is going on and what the other person would like to receive help for. Without listening first and without understanding what is going on and what the other person would like to receive, it is not possible in my opinion to truly offer help. Because then you would only see it from your perspective and you would interpret the situation in your way, set it out to satisfy your feelings, but it could be that the other person feels completely different about it and doesn't experience your way of helping as real help.

Help in my vision isn't something that the one offering the help sees as help, but it is what the other person experiences as help.
So it is needed to change perspective, to truly view the situation from the point of view of the one who needs help, by putting your own vision aside and stay open.

Quantum physics teaches us that nothing that is observed is unaffected by the observer. It means that everyone sees and creates their own truth. That also is a very good reason to not see your own vision as superior, but really ask for and learn to see the vision of the other person. Then you can truly help.


“Being humble means recognizing that we are not on earth to see how important we can become, but to see how much difference we can make in the lives of others”
~ Gordon B. Hinckley ~


It also means in my opinion that you truly listen. Not just hear the other person and wait for the right moment to share your own point of view, but to truly listen to what the other person says and wants. That has multiple reasons.

How can you help another person if you do not really understand what is going on and what is important for that person.
Sometimes, when you listen between the lines, and understand what is not said aloud, the real problem turns out to be something else and there is a deeper cause which needs to be addressed first. There was a beautiful example in the series of a little girl, feeling depressed. In order to help the girl it was needed to involve the mother in the treatment, because the mother-daughter relationship and the intercultural issues played a major role in how the girl was feeling. Only addressing the symptoms of depression was not enough. By truly listening to her story and seeing the bigger picture it was possible to treat the rootcause.
I have experienced this too when someone asked me for help with a certain issue. During the conversation we had it was very clear that the focus needed to be on something else then the initial question in order to focus on the root of the problem. Listening to someone's story brought a different perspective and a different light on how the other person could be helped in the best way.

It also means that you do not impose your point of view on what is the best possible way to help someone. Of course there are exceptions to this, sometimes an intervention against someone's will is needed,  but in most situations this is not needed. Then it is respectful to allow the other person to have free will and free choice on how they want to be helped and what feels good for them.

What I have experienced in a spiritual community multiple times is that there is no time to listen to someone's story. I have often been in situations that people told me: "Barbara I don't need to hear your story, I will listen to what the soul world has to say to me because they always know more..
I personally think this is a dangerous point of view and I will explain why.

Your spiritual channels hardly ever give you 100% correct information all the time. You always have to keep in mind a certain margin of error.
Even though it is very useful to listen to the guidance of the soul world, and I also do this before I speak to a client, it doesn't mean that the personal story of the person involved is of less value.
It is their experience, their story and in my opinion that is just as important as the information received from the soul world. It is useful to have both parts of the information together to have a bigger picture.
What also is important to keep in mind is that the information you receive from the soul world could be correct but it could be interpreted in different ways. By listening to the story and situation of the other person, you could have a deeper understanding of how to interpret the message of the soul world.

To receive messages from the soul world is beautiful and it is a powerful guidance, but the message always needs to be brought to the other person in a way that it could be received in the way it is meant to be received. That means you have to consider the level of understanding and knowledge a person has, you might have to adjust your language or the way of bringing the message, so it doesn't bounce off or is rejected.
With a lawyer I am able to speak legal jargon, but with an IT specialist who doesn't have any legal knowledge it is needed to adjust my language. In the same way I approach spiritual messages. I can only bring the message correctly when I speak in a way that is adjusted to the other person and I use words, that could be understood by the other person, so the content of the message is received in the right way.
When I receive a spiritual message that makes perfect sense to me, but the other person is not able to understand that because they do not have the background information I have, I have to explain that first. You can't teach a child on an academic level and you don't speak to a professor in the way you talk to a child.
That also is a good reason to listen to the other person first, so you truly understand who is the person in front of you, how does he/she lives, what is going on inside, what are the wishes/dreams, so you can truly help... To offer help in the way that the other person truly feels helped. Not in the way the counseler sits back feeling satisfied about him/herself and thinks that he/she has done and said that perfectly, while the other person leaves the room feeling unseen, unheard, misunderstood and received something that he or she can't do anything with.

And then there also is the fact that you have to respect free will. Sometimes someone doesn't want to receive help. An adult who needs a medical procedure, for example because he/she has cancer, can say NO. It is accepted that someone choses not to receive any treatment. I believe the same thing applies to when it comes to any form of spiritual help. You have to accept someone's free will and whether someone choses to receive help or not.
To give you an example:
My condition is very complex and cannot be treated in modern medicine. Only spiritual healings have offered me help in the way I was looking for. But to receive these healings sometimes was demanding for my physical body. It wasn't always easy to integrate these blessings and therefore it could have a lot of side effects for a while, until my body was able to adjust. It was not always convenient to experience these side effects, for example because I had to drive my car, or because I had an important meeting. Those who know me very well always checked first before offering the healing if it was the right moment, or that they had to be aware of the side effects and I still needed to drive my car. And they always were honest with me... Barbara I will not offer it to you now... And they always accepted it when I said that I didn't want to receive the help at that moment because I had other priorities.
However, there have been other people who meant well, but kind of forced it because they said: The soul world knows what is best for you and you will receive exactly that... And that is true, the soul world knows better, but the healings on a soul level need to be integrated on the physical level as well and that could cause some trouble and inconvenience for a while.

My own experiences, shared above, therefore makes me want to listen to the person asking me for  help, first.  It is not up to me what is right. I believe it needs to be in sound consultation and close cooperation.
It needs to be in harmony with the soul world, with the soul of the person or animal in front of me, and with the request and story of that person.
Sometimes the best way to help someone is to respect that person's wish not to be helped and forget about your own emotions.

The soul world also acts from that same respect. They will not force their help but will only help when they are asked to help. They also respect free will.

And in case that the message I receive from the soul world about what is the best possible way to help someone, is not in alignment with what the other person requests, then it is up to me to start a conversation and to discuss what I receive through my spiritual channels and to make someone aware of a form of help that they might have not thought about. In this way this person is given a choice. He/She can choose. Not me!

A real-life illustration:


  • I recently received a request to offer a spiritual healing to someone with a certain issue. When she told me her request I heard through my spiritual channels that this was only a symptom and that the rootcause of the issue was somewhere else in the body and the guidance was to focus the spiriutal healing on the root cause not the symptom. I then asked her if she experienced other symptoms in the organ I received the guidance for. She was surprised but started to share extensively about what happened in her life and the problems she had with that specific organ. When she understood the relationship between that organ and the symptoms she originally asked the spiritual healing for, she clearly said she liked to receive a spiritual healing for the rootcause and not the symptoms. So that was a clear example on how the focus changed by mutual agreement. During the healing I could see with my spiritual eye what happened and shared that with the client. She was surprised that what she had experienced and felt was similar to what I shared with her and that she apparently was more sensitive than she thought she was. She was grateful for the spiritual healing. It felt good and solutions-focused she told me afterwards.  


For me it means a lot to receive this kind of feedback. Help is all about the client, not about the practitioner. It is all about how the client feels during and after the spiritual healing.
To offer help requires a certain quality of feeling and understanding what the other person wants and needs without you filling in the blank spaces according to your own wishes. You have to put yourself and your ego aside and act in mutual agreement and alignment.


The highest sacred gate of the Source is selfless service. 
~Dr. and Master Zhi Gang Sha~As human beings we ultimately strive to raise our frequency and vibration to come closer to the
purity of the Source. See other blogpostings about this subject on this blog.
To help others selflessly is a very powerful way to do so.

This one simple phrase truly is basically what it is all about:  how can I help?In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder