Tuesday 13 December 2016

Hoop door Soulfulness / Hope through Soulfulness


~ for English, please scroll down ~

Hoop door Soulfulness


De mensheid heeft hulp nodig. Zo veel mensen hebben last van pijn, chronische aandoeningen, levensbedreigende ziektes of emotionele kwesties zoals je constant zorgen maken, boosheid, angst en depressie. Moeder Aarde lijdt ook. Er zijn vele natuurrampen, waaronder tsunami’s, aardbevingen, overstromingen, bosbranden, extreme temperaturen, oorlogen, terrorisme, milieuvervuiling, bedreigde diersoorten of plantensoorten en nog veel meer.
Een verandering in het bewustzijn en ontwaking is nodig.

Vele mensen richten zich in geval van ziekte, nog altijd op de behandeling van het fysieke lichaam. In sommige gevallen is er echter geen behandeling voorhanden of de voorgeschreven behandeling slaat niet aan. Dit kan omdat de kennis van de dokters beperkt is en ze niet altijd weten wat ze kunnen doen om het fysieke lichaam te genezen.

Vele mensen maken gebruik van mindfulness. Ze gebruiken de kracht van Mind over Matter. De (Engelstalige) Wikipedia omschrijft Mindfulness als:

Mindfulness is een psychologisch proces waarbij iemand de aandacht op de innerlijke en uiterlijke ervaringen richt die in het "NU"/huidige moment plaatsvinden. Dit kan worden ontwikkeld door het beoefenen van meditatie of andere vormen van training.
Het beoefenen van mindfulness is sterk gerelateerd aan een groter gevoel van welzijn en gezondheid.

Zij maken gebruik van de kracht van de mind (geest) om de gezondheid te transformeren.
Door het trainen van de mind kan men veel bereiken. In sommige situaties echter is het trainen van de mind niet voldoende om de gewenste resultaten te behalen. 

Zoals ik in een eerder stuk op mijn blog al eens schreef, heb je een lichaam en een geest. Je hebt ook een hart. Maar het meest belangrijke is je ziel. Jouw ziel geeft de boodschap via het hart door aan de geest. De geest stuurt de energie aan en het lichaam zal volgen.

In sommige gevallen is het zeer nuttig om de mind verder te trainen om zo een fysieke aandoening op te lossen. De mind kan zeer krachtig zijn en is tot grootse dingen in staat.

Echter, de ziel is de baas. Je kunt je in plaats van het enkel richten op de mind, dus ook focussen op de ziel en je ziel transformeren door middel van specifieke spirituele oefeningen. Op deze manier breng je de aandacht naar een diepere laag van het menselijk zijn. In het onderricht van Dr. en Master Sha is de ziel het belangrijkste. Hij onderwijst soulfulness en brengt je daarmee naar de kern van het probleem.

Soulfulness is een staat van de ziel, die wordt gerealiseerd door de aandacht te richten op de ziel en de ziel te voeden door het toepassen van oude wijsheden en praktische technieken. De ziel is krachtiger dan de mind en heeft meer mogelijkheden.

De kracht van de ziel is de sleutel tot het transformeren van je aardse en je spirituele leven. De kracht van de ziel is in staat om ziekte te helen en te voorkomen, om te verjongen, om het leven te verlengen, om het bewustzijn en ieder aspect van het leven te transformeren. De ziel is de baas. De ziel stuurt de mind/de geest aan en vervolgens zal het fysieke lichaam volgen.

Toen ik dit voor het eerst hoorde, gaf het me HOOP. Hoop op een andere wereld en dat er een andere manier van leven mogelijk zou kunnen zijn; geen beloftes, geen garanties, daar was ik me van bewust. Maar toch was er hoop. En ik wist dat ik zelf tot actie moest overgaan. Ik moest mezelf een kans geven en mezelf ertoe zetten om te studeren en meer te leren over de ziel en de manier waarop ik mijn ziel zou kunnen helen. Ik wenste een betere toekomst en nu had ik de manier en de middelen gevonden. Dat was veel meer dan de dokters me in al die voorgaande jaren hadden geboden.
Laat me je nu meer vertellen over de ziel.

Wat is nu precies een ziel en wat zijn de eigenschappen van een ziel?

Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen van Dr. en Master Sha, is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen als je derde oog (je spirituele oog) geopend is. 

Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in één van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend. 

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren. 
 • Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren. 
 • Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt. 
 • Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos. 
 • Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest. 
 • Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was. 
 • Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn. 
 • Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen. 
 • Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren. 
 • Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden. 
 • We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan. 
 • Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten. 
 • Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. 
Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.
Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. 

Niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.
Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van zielenwijsheid, zielenkennis en praktische technieken van de ziel en de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. De technieken uit het onderricht zoals dat gegeven wordt door Dr. en Master Sha maken je bewust van en activeren het helend vermogen wat al in ieder van ons aanwezig is.
Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan. 

Deze technieken maken allemaal gebruik van de kracht van de ziel en brengen jou op een reis naar ware transformatie.


Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen.
Het bestuderen van de kracht van de ziel en het opgeleid worden tot Soul Teacher en Healer, heeft mij vele antwoorden gegeven op vele vragen die ik had en was het begin van een diepgaand helingsproces. Het was hierdoor mogelijk om mijn chronische en levensbedreigende aandoening, waarvan vele dokters hadden gezegd dat er geen hoop meer voor was, toch ten goede te keren (zie voorgaande delen van deze serie). Deze simpele doch diepgaande technieken brachten mij een enorme positieve verandering.

Iedereen kan leren hoe je de kracht van de ziel kunt aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen.
Voel je vrij om contact op te nemen als je meer wilt weten over welke oefening of vorm van healing goed zou kunnen zijn voor jou. Ik heb al vele positieve reacties ontvangen. Vele mensen geven me feedback dat ze nu eindelijk een doorbraak ervaren na een healing of coaching sessie. Je kunt mijn website bezoeken of contact met me opnemen. Ik ben er om te helpen en om mijn ervaring te delen, opdat ook jij een gelukkiger en gezonder leven kunt leiden.

De frequentie en vibratie van jouw ziel kunnen de frequentie en vibratie van jouw geest en lichaam veranderen. Om te helen, is het nodig dat de ziel gevoed wordt en de blokkades van de ziel gehaald worden.
Daar zal ik in mijn volgende stuk op dit blog op ingaan.

Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest, lichaam en van ieder aspect van het leven volgen.

~Dr. en Master Zhi Gang Sha~


In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


Alles en iedereen heeft een ziel :)


Hope through Soulfulness


Humanity needs help. So many people suffer from pain, chronic conditions, life-threatening illnesses. Emotional issues like worry, anger, fear, depression. Mother Earth is suffering too. There are many natural disasters, including tsunamis, earthquakes, floods, fires, extreme temperatures, wars, terrorism, pollution, vanishing animal species and plants and more.
A transformation of the consciousness and awakening is needed.


Many people still focus on treatment of the physical body when sickness occur. In some cases physical treatment however is not available or does not help because the knowledge of the doctors is limited and they don't know what to do to heal the physical body.

Many people use mindfulness. They use the power of Mind over Matter. Wikipedia defines Mindfulness as: 

“Mindfulness is the psychological process of bringing one's attention to the internal and external experiences occurring in the present moment, which can be developed through the practice of meditation and other training.
The practice of mindfulness is strongly correlated with greater well-being and perceived health”.

They use the power of the mind, to transform health.
Through training of the mind one could receive great results. However, in some situations training of the mind is not enough to bring the results one is hoping for.

As I shared in other blogposts a human being has a body and a mind. It also has
a heart. But most importantly is your soul. Your soul gives the message through the heart to the mind. The mind directs the energy and the body will follow.

In some cases training of the mind is very useful if you want to solve a physical issue. The mind can be very powerful and is able to achieve great success.

However, the soul is the boss. So instead of only focussing on the mind, you can also focus on your soul and transform your soul by focusing on specific spiritual practices. It brings the attention to a deeper layer of a human being.
In the teachings of Dr. and Master Sha the soul is most important. He teaches soulfulness and therefore takes it to the core of the issue.

"Soulfulness is a soul state achieved by focusing one’s attention to the soul, and nourishing the soul through ancient wisdom and practical techniques. The soul is more powerful and has many more abilities than the mind." 

The power of the soul is the key to transforming physical life and spiritual life. The power of the soul can heal, prevent illness, rejuvenate, prolong life and transform consciousness and every aspect of life. The soul is the boss. The soul directs the mind and then the physical body follows.

When I heard about this for the first time, I got HOPE. Hope that another world, another way of living might be possible; not promised, not guaranteed. I was aware of that. But there was hope. And I knew that it called me for action. I had to give myself a chance and committed myself to study and learn more about the soul and the way to empower myself to heal my soul. I wished for a better future and now I had found a way and the tools. That was much more than doctors were able to give me in the years before. So let me share with you more about the soul now.

So what exactly is a soul and what are the characteristics of a soul?

Many people define the soul as the inner child, or as the spark of the Divine or as the essence of one’s life.
In the teachings that I have learned from Dr. and Master Sha, the soul is a golden light being, which can be seen if your third eye (your spiritual eye) is open.

Your soul lives in your body and can move within your body. Some souls can even travel outside the body. Your soul however, generally resides in one of the seven Soul Houses/Chakra’s within the body. These are spaces located along the central channel of the body, which goes from your perineum (between the genitals and the anus) all the way up to the top of your head.

Where your soul resides in your body is not your free choice. It is decided in the Akashac Records where your soul sits inside your body. And it is according to your spiritual standing, which is based on the purity of your heart and soul and your record of services.


Let me give you some characteristics of a soul so you understand more of what a soul is and why the soul is so important in your life. And more importantly why you can use the power of the soul to heal yourself or any aspect in your life that needs healing or transformation.

 • Your soul, mind and body are separate but united. They are independent and therefore they are separate, but they are also united because they reside in the same body and communicate with one another.
 • A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and it also have likes and dislikes.
 • A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, but can also be sad or upset.
 • A soul carries incredible wisdom and knowledge. Your soul learned many things in many lifetimes and your soul can remember experiences from previous lifetimes. That is why you sometimes feel very familiar in a certain place where you have not been before in this life. 
 • A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other, even before you have met physically. Maybe you have had an experience that you just know that you need to call someone, because something is wrong. 
 • When you are asleep your soul can leave the body and travel to places it likes to go to.
 • A soul has incredible healing power. It is able to heal the mind and body. It is also able to prevent sickness or help you rejuvenate. 
 • A soul has many potentials which you can learn to develop. Just like your mind is able to learn, your soul is able to learn new wisdom and knowledge as well. 
 • A soul is able to connect with it’s Heaven’s Team, which includes spiritual guides, teachers, angels, saints, or transitioned loved ones. These other souls can help you and protect you. They can help you heal, they can protect you in difficult situations. 
 • We all have a body soul, but also our organs, systems, cells, spaces have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart or replace the heart. If you have an advanced open third eye you could see the souls of the organs as little light beings or when the organ is sick as a not so shining soul in the organ. 
 • There are two kinds of souls. Light side souls and Dark Side Souls. The light beings are there to help you and bless you. The dark souls are there to teach you lessons or to bring you harm. 
 • Souls know about the spiritual universal laws and they follow these laws. Laws the mind might not even be aware of. Like the law of service or universal law of yin yang.


There are countless souls on Mother Earth. Souls of human beings, souls of animals, souls of other living things and souls of inanimate things. Everyone and everything has a soul.
Every soul has its own frequency and vibration and many potentials.
Your soul has the power to heal and rejuvenate and transform life. An animal’s soul has the power to heal and rejuvenate and transform life. The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal and rejuvenate and transform life. The soul of a gardian angel, ascended master, saint, buddah, has great power to heal and rejuvenate and transform life.

Not every soul has the same power to heal. The soul power depends on the soul’s spiritual standing, the purity and the power that was given to each soul.
You however, can use soul wisdom, soul knowledge and practical soul techniques for your daily life and use the power of your own soul and you can call upon other souls to assist you. The soul power techniques Dr. and master Sha is teaching, awaken the healing power already present in all of us. They empower you to take your overall well-being in your own hands and teach you how to connect with other souls who are waiting for us to ask for help. They are willing to serve each one of us.

These techniques all use the power of the soul and bring you on a journey to genuine transformation.


Everyone needs food to nourish the physical body, to give it the nutrients it needs. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment of the soul could be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing your soul you have the possibility to transform all kinds of blockages and unlock any door in life.

To study soul power and to be trained as a Soul Teacher and Healer, was for me the answer to many questions I had for a long time and the start of a deep healing process. I was able to transform a chronic life-threatening condition of which many doctors told me there was no hope for me (see previous parts of this series). Still these simple yet profound techniques brought me a huge transformation!

Everyone can learn how to use the power of the soul to bring transformation to that aspect of your life, you would like to flourish.
Feel free to contact me if you would like to know what kind of practices or healing would be good for you. I received many positive responses. People give me feedback that they finally experience a breakthrough after a healing or coaching session.
You can visit my website or contact me. I am here to help you and to share my experiences with you, so you can also have a healthier and happier life.

Your soul frequency and vibration can transform the frequency and vibration of your mind and body. Therefore, to heal, one must nourish the soul and remove soul blockages.
That will be the topic of my next blogpost.

Heal the soul first, then healing of the mind, body and every aspect of life will follow.

~Dr. and Master Zhi Gang Sha~With love and light, Barbara 
  

Certified Soul Healer and Teacher, Certified Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder
everyone and everything has a soul :)


Sunday 20 November 2016

Oorzaken van ziekten en andere uitdagingen in het leven / Root causes of sickness and other challenges in life

~ for English, please scroll down ~

Oorzaken van ziekten en andere uitdagingen in het leven

In deel 4 heb je enige achtergrond informatie kunnen lezen over het ontstaan van een tekort aan energie en het belang van de ziel.
Velen die te maken hebben met ME of CVS weten uit ervaring dat meer slapen geen oplossing biedt. Het maakt het vaak zelfs op den duur alleen maar erger. Je gaat steeds langer slapen. Wat helpt dan wel? 

Ik schreef in het vorige deel ook: “Soul Healing geeft meerdere technieken om de balans weer terug te brengen en een overvloed aan energie af te voeren en een tekort aan energie weer aan te vullen. Zelfs als er geen sprake is van een diagnose of een duidelijk aanwijsbare oorzaak dan nog kun je met deze technieken aan de slag!”
Dr. en Master Zhi Gang Sha geeft in zijn vele boeken meerdere oorzaken van ziekte of uitdagingen in het leven, maar ze zijn steeds onder te verdelen in 5 groepen.

Door meer te begrijpen over de oorzaak, kun je er ook gerichter mee aan de slag. 
Waar je op dit moment mee te maken hebt is altijd het resultaat, of het gevolg van iets wat teruggaat in de tijd.
In de natuur is dat makkelijk te begrijpen, "the roots create the fruits"oftewel, de wortels brengen de vruchten voort… eerst is er een zaadje wat in de grond gaat, daaruit groeit een plant met wortels, dan komt de bloesem en daarna ontstaat de vrucht. Zo iets vergelijkbaars is er ook met je gezondheid. Door iets uit het verleden ontstaat het heden. Je wordt niet zomaar zonder aanleiding ziek, er is een gebeurtenis of een proces wat daaraan voorafgaat.
Dat proces is, zoals ik al eerder beschreef, terug te voeren op 5 levels:
De ziel, het hart, de geest, de energie en de materie.

Het geplante zaadje, bevindt zich op het niveau van de ziel. De ziel heeft allerlei potenties en mogelijkheden die tot bloei kunnen komen in dit leven. Van hieruit creëer je je eigen leven!
De ziel bepaalt via je emoties en je bewustzijn, je gedachten, woorden en acties, die tezamen leiden tot een bepaald eindresultaat.
Vanuit je ziel wordt een boodschap afgegeven aan het hart, die deze doorgeeft aan de mind, die op zijn beurt de energie aanstuurt en dan wordt het lichaam beïnvloed.
Op elk van die 5 niveaus kan een blokkade ontstaan, die uiteindelijk tot ziekte leidt.
Willen we het eindresultaat veranderen, dan is er dus een verandering nodig in een van de 5 lagen. Vele mensen kunnen volmondig "Ja" zeggen op de vraag of ze verandering willen, maar hebben moeite met de vraag of ze willen veranderen...
Als we echter steeds hetzelfde blijven doen, of op dezelfde manier blijven denken of dezelfde gevoelens ergens aan koppelen, zal het eindresultaat niet makkelijk anders worden.
Het is belangrijk om de belangrijkste blokkade te transformeren, zodat alles weer goed op elkaar is afgestemd en het eindresultaat anders is.

Wat zijn dat dan zoal voor blokkades? Waar hebben we het dan over?

Het is mijn doel om je een dieper inzicht te geven in waarom langer slapen niet altijd helpt, waarom medicijnen slikken bij velen niet het gewenste resultaat heeft, waarom CGT niet afdoende is in vele gevallen, en waarom sommige methoden bij de één wel helpen en bij de ander niet.
Waarom reageren twee verschillende mensen in dezelfde situatie op een andere manier. Waarom wordt de één wel ziek van een virus, de ander niet. Waarom knapt de ene persoon wel op bij een bepaalde behandeling en een ander niet.
Dat is verklaarbaar als je kijkt naar de verschillende blokkades die op verschillende levels en in verschillende gradaties bestaan. Ieder mens is uniek vanwege de potenties van de ziel en de blokkades die ieder van ons heeft. Niemand is immers perfect. Je kunt jezelf echter wel altijd verbeteren.

Vanuit mijn eigen ervaring is ziekte niet iets wat je zomaar overkomt. Nu kun je zeggen, ja maar dat virus, dat heb ik toch wel echt zomaar vanuit het niets opgelopen. Ja, dat kan kloppen.
Maar een ander is ook op die plek geweest en heeft er geen last van.... is niet besmet... heeft geen heftige symptomen. Er is altijd een reden waarom jij wel ziek bent geworden en iemand anders niet.
Ik heb mijn ziekte altijd gezien als iets wat me belangrijke dingen wilde zeggen, iets belangrijks wilde leren en het was aan mij om die wijsheid die achter de problematiek lag te vinden, te leren en mezelf vervolgens te veranderen. Daarmee zeg ik dus niet dat ME geen invaliderende lichamelijke aandoening is en dat je het jezelf aandoet. Wat ik wel probeer duidelijk te maken, is dat het in mijn persoonlijke ervaring een spirituele diepere betekenis heeft. En je hebt de keuze of je in de positie wilt zitten van het slachtoffer, 
door te denken dat het je is overkomen, of in de positie van de student ;)

Het “waarom” voor jezelf achterhalen, kan je helpen om de juiste beslissingen te nemen “wat” voor jou van belang is om daarna met meer motivatie met “de oplossing” aan de slag te gaan. Dat de vele methoden die ik in eerste instantie probeerde, niet het gewenste resultaat hadden, heb ik zelf nooit gezien als dat ik niet hard genoeg voor mezelf was, of dat ik me aanstelde, of dat ik niet goed genoeg mijn best deed, maar dat het op een ander level zat of zeer hardnekkig was en ik dus iets anders moest proberen wat alles integraal aanpakte.

Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know
~ Pema Chodron ~


Als je niet weet wat je moet veranderen of waarom het van belang is, is de motivatie om daadwerkelijk verandering aan te brengen heel moeilijk op te brengen. Wat dan overblijft is het in stand houden en het beschermen van de huidige situatie om erger te voorkomen. En dat wil eigenlijk niemand, we willen allemaal beter worden.
Maar hoe dan? Hieronder volgt een korte uitleg over de kern van de problematiek.

Het menselijk lichaam kun je onderverdelen in materie en energie. Tot de materie behoren onder andere de cellen, de vloeistoffen, de botten en spieren, de organen. Energie is je vitale energie, je levenskracht. In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt ervan uitgegaan dat alle ziekten teruggebracht kunnen worden op een blokkade in de energie en/of materie. Energie en materie zijn een Yin-Yang paar. Ze werken samen en op elkaar in.
De Mind is het bewustzijn. Er is een diep bewustzijn, een oppervlakkig bewustzijn, een onderbewustzijn. Dit bewustzijn kan vele processen aansturen en kan dingen in het leven bewerkstelligen. De energie wordt namelijk aangestuurd via je bewustzijn. Daar waar je op focust, daar waar je je aandacht op richt, daar gaat je energie naar toe en dat wordt versterkt. Daar waar je energie naar toe gaat, volgt het lichaam in het handelen.  
Het hart is de kern van het leven. Het hart ontvangt de boodschappen van de ziel en geeft ze door aan de mind. Op deze wijze stuurt het hart dus het bewustzijn aan. Het hart heeft daarmee de kans om via de juiste aansturing van de mind dingen te manifesteren.  
De ziel is de boodschap, de levens-essentie, een gouden lichtwezen wat je kunt waarnemen met een geopend derde oog. De ziel heeft de kracht ieder aspect van het leven te helen en transformeren. De ziel kan dus ook ziekte helen door een positieve en correcte boodschap af te geven gebaseerd op de 10 grootste kwaliteiten in het leven: liefde, vergeving, compassie, licht, nederigheid, harmonie, bloei, dankbaarheid, service en verlichting.
De grondslag van succes in ieder aspect van het leven is te vinden in het hart en de ziel. Vooruitlopend op het einde van dit stuk, zul je misschien nu al een inzicht hebben in de reden waarom CGT, Mindfulness, Pacing en Medicatie niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten leidden. Deze technieken en methoden betrekken het hart en de ziel er niet bij. 
Een open hart en ziel zijn van veel grotere betekenis dan velen beseffen. Een open hart en ziel leidt tot succes in ieder aspect van het leven.  Dr. en Master Zhi Gang Sha gebruikt in zijn boeken veelal de Chinese term om dit uit te leggen: Shen Chi Jing He Yi.
Shen is de overkoepelende term voor ziel, hart en geest.
Chi is energie.
Jing is Materie.
He Yi betekent 'komen samen als één'.
Wanneer je ziel gezond is en je ziel, hart, geest, energie en lichaam samenkomen als één is er sprake van gezondheid. Wanneer zij niet samen komen als één is er sprake van ziekte(proces). Dit is het gevolg van blokkades op de ziel, in het hart, in het bewustzijn, in de energie of in het lichaam.
In deel 4 heb ik al meer uitgelegd over blokkades in de energie en de materie.
Blokkades in de cellen en organen worden blokkades in de materie genoemd. Blokkades in de ruimtes tussen de cellen en organen worden energie blokkades genoemd. Er kunnen ook blokkades zitten in de grotere ruimtes in het lichaam, zoals de bovenste jiao, middelste jiao, onderste jiao en wai jiao. Volgens het laatste onderricht dat ik heb gekregen bevinden 70% van de blokkades in het lichaam zich in de ruimtes en 30% van de blokkades in de organen. 
Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een tekort aan nutriënten of een overschot aan afvalstoffen. Het kan ook een gevolg zijn van virussen, bacteriën, zware metalen etc. of de doorwerking van blokkades op andere levels.

Blokkades in het bewustzijn worden gevormd door negatieve overtuigingen (er is geen remedie voor mijn aandoening, ik zal nooit beter worden), negatieve gedachtenpatronen (Ik verdien het niet om liefde te ontvangen, ik ben niets waard), negatieve houdingen (niets werkt voor mij, het is allemaal geldklopperij en tijdverspilling, dit werkt wellicht voor anderen, maar ik moet nog zien dat het bij mij ook resultaat heeft), gehechtheden (gehechtheden leiden tot lijden. gehechtheden duiden op het vasthouden aan dingen in het verleden of de angst voor de toekomst en kunnen je blikveld verkleinen waardoor je mogelijkheden niet ziet) en ego (Ego en controle willen hebben, kan leiden tot achteruitgang en destructie. Ego maakt het moeilijk om je te onderwerpen aan de ziel).

Blokkades in het hart worden gevormd door onzuiverheden als egoïsme, hebzucht, veroordeling, een verlangen naar roem of rijkdom, boosheid of een gebrek aan wijsheid hoe juist te handelen, de juiste woorden te kiezen, de juiste gedachten kracht bij te zetten, gebrek aan zelf-liefde.

Je ziel, de essentie van wie je bent, kan ook blokkades met zich meedragen. Wanneer de blokkade op je ziel zit, dan ziet dat er in beelden met je derde oog uit, als donkerte op je ziel. Wanneer de ziel helemaal gezond is ziet deze eruit als een stralend gouden lichtwezen. Hoe meer licht de ziel straalt, hoe beter dat is voor je gezondheid.
Een blokkade op de ziel heeft consequenties voor de boodschappen die de ziel doorgeeft aan het hart. Volgens het aloude Tao onderricht, begint iedere ziekte en iedere heling daarvan op het niveau van de ziel. Waarom? Omdat de ziel via het hart, het bewustzijn en het lichaam aanstuurt. Ziekte begint als een boodschap op zielsniveau. Vervolgens gaat het naar het bewustzijn, alvorens het in het lichaam zich als ziekte manifesteert. De wortel ligt dus in de ziel.

Wanneer je die lichamelijke ongemakken waar je nu mee te maken hebt, wilt veranderen, zul je dus dit hele proces dienen om te keren. Zeggen dat ME alleen een lichamelijk aandoening is (bij velen voortkomt uit een virus of het gevolg is van een traumatische ervaring waar het lichaam niet bovenop komt), doet dit proces van creatie tekort.
Je kunt je namelijk afvragen waarom jouw lichaam dat virus niet kan overwinnen. Moet je wachten op een medicijn die dat kan aanpakken, of kan je het ook anders doen?
Het immuunsysteem wordt enorm beïnvloed door negatieve gedachtenpatronen en overtuigingen. Die kunnen echter het gevolg zijn van negatieve herinneringen en dit alles heeft altijd een diepe wortel in de ziel. Jarenlang heb ik op allerlei wijzen geprobeerd het virus aan te pakken, helaas tevergeefs. Totdat ik het ging omdraaien en mijn focus ging richten op de ziel. Vanaf dat moment heb ik ervaren dat waar jarenlang geen doorbraak mogelijk leek er nu ineens verandering kwam. Het was een kwestie van het proces terugdraaien.

Blokkades op de ziel

De blokkades op de ziel, die leiden tot die negatieve boodschap, worden gevormd door het negatief karma wat iemand met zich meedraagt. Karma is het totaal aan diensten wat iemand heeft verricht in dit leven en vorige levens, of die je hebt meegekregen via je voorouders. Dit zijn zowel de goede diensten (positief karma) als de minder goede diensten (negatief karma). Positief karma wordt gecreëerd door diensten die gebaseerd zijn op liefde, zorg, compassie, eerlijkheid, oprechtheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, zuiverheid en allerlei andere vormen van goede diensten. Negatief karma is het totaal aan onplezierige diensten, zoals doden, stelen, pijn doen, bedriegen en profiteren van anderen. 
Hier op aarde in de fysieke wereld kun je dingen misschien nog wel verborgen houden, maar in de zielenwereld zijn geen geheimen. Iedere gedachte, ieder woord, iedere handeling is bekend en kan bijdragen aan een goede staat van dienst in je Akasha Kronieken of een minder goede staat van dienst.
Dit werkt door op je ziel.
Een ziel die gezond is en veel positief karma met zich meedraagt is groot en straalt veel licht uit.
Een ziel die ziek is en veel blokkades en negatief karma met zich meedraagt ziet er klein, zwak en donker uit.

Een ziel die klein, zwak en donker is, zal minder goed in staat zijn om de juiste boodschappen uit te sturen en dat zal vroeg of laat doorwerken op het fysieke level en problemen geven in het aardse leven. De ziel is het belangrijkste.
Als er geen aanleiding is op de ziel, zal er geen ziekte ontstaan in het lichaam. Dat verklaart waarom sommige mensen wel heel ziek worden van een bepaald virus, terwijl anderen daar maar heel weinig last van hebben. De toestand van de ziel en de blokkades die iemand heeft, zijn de reden waarom mensen in gelijke situaties toch heel anders reageren.
Alles is daarmee volgens Dr. en Master Zhi Gang Sha terug te brengen tot één heel belangrijk punt:


Karma is de (grond)oorzaak van ieder succes of mislukking in ieder aspect van het leven, waaronder gezondheid, relaties en financiën.En het goede hieraan is, dat je dit karma kunt veranderen! Soms slaan de behandelingen op lichamelijk of mentaal niveau niet aan. Dit kan komen omdat de karmische blokkade die daaraan ten grondslag ligt niet is veranderd. Het veranderen van de karmische blokkades zal op den duur ook verandering in het mentale of fysieke lichaam brengen.

Wil je het karma inlossen,  dan is een andere manier van leven nodig waarbij al deze verschillende blokkades één voor één worden aangepakt, teneinde Shen Chi Jing He Yi te kunnen creëren en een ziel te hebben die veel licht uit straalt. Er zijn weinig reguliere behandelmethoden, die die ziel erbij betrekken.

De Soul Healing Technieken die ik van Dr. en Master Zhi Gang Sha heb geleerd, helpen je erbij om op alle 5 de lagen tegelijkertijd aan de slag te gaan. Hierbij ligt de focus op de healing van de ziel en het hart, zodat vandaaruit het bewustzijn, de energie en de materie zullen volgen.
Deze zelf-healing technieken kun je vinden in de vele boeken die hij op de markt heeft gebracht of leren van een door hem gecertificeerde Soul Healer en Teacher.
De healingstransmissies die de door hem getrainde Soul Healers en Teachers hebben ontvangen kunnen je helpen dit helingsproces te versnellen.

Je zult gelet op het bovenstaande waarschijnlijk wel begrijpen dat ik geen voorstander ben van de theorie dat patiënten moeten wachten op een nieuw medicijn of een nieuwe onderzoeksmethode. Dat zou mogelijk pas over jaren gevonden kunnen worden. In mijn persoonlijke beleving, en je mag daar uiteraard van mening over verschillen, is het niet nodig om jaren te wachten. Bovendien zal de ontwikkeling van een medicijn niet bij iedereen het gewenste resultaat hebben. Vanuit mijn eigen ervaring is die methode er nu al en is er al heel veel kennis voorhanden, waarmee nu al aan de slag gegaan kan worden, namelijk de Soul Healing Technieken waar ik in dit blog over schrijf.
  
Een veel gehoorde reactie van mensen die horen over Soul Healing is, dat ze zich dit niet kunnen veroorloven omdat ze van een uitkering leven en dus wel moeten wachten op die medicatie die vergoed wordt. Ik begrijp deze reactie heel goed, echter, deze komt voort uit een beperkende overtuiging.
Ik kom zelf vanuit een zeer ernstige situatie zoals je in de voorgaande delen hebt kunnen lezen, met niet veel financiële ruimte en dat heeft me nooit weerhouden om hiermee aan de slag te gaan.
Zelfstudie kost weinig geld, alleen veel tijd en tijd dat had ik genoeg ;). En door verstandige keuzes te maken, was het mogelijk om aanvullende healings te ontvangen.
Ik heb nooit gedacht vanuit een belemmerende overtuiging: Dit kan ik niet doen want mijn financiële situatie staat het niet toe.....
Ik heb altijd gehandeld vanuit mijn hart in de overtuiging: Dit is wat ik nodig heb! Op welke manier kan ik me dat veroorloven? Wat zijn de mogelijkheden?
En ondanks de beperkte financiële ruimte bleek er heel veel mogelijk te zijn. Een open instelling vanuit de gedachte van overvloed heeft me altijd gebracht wat ik echt nodig had. Het betekent niet dat ik alles kon doen wat ik graag wilde, maar ik kon zeker aan de slag en stap voor stap vooruit gaan. Vaak is er veel meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.
Vraag me gerust naar de mogelijkheden of om meer informatie als je meer wilt weten en schuif het niet bij voorbaat al terzijde. Ik heb van velen al positieve reacties ontvangen op de boeken, dat ze er zo veel aan hebben. Of van mensen gehoord, dat ze nu eindelijk een doorbraak ervaren na een healing of coaching sessie.
Kijk hiervoor op mijn website of neem contact op. Dan help ik je graag verder om te zien wat het beste bij jou past.

In de volgende delen zal ik dieper ingaan op het transformeren van de verschillende blokkades.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderRoot causes of sickness and other challenges in lifeIn part 4 you could read some background information about the causes of a lack of energy and the importance of the soul. Many people who are suffering from a disease like ME or CFS, know from experience that sleeping more hours doesn’t bring much relief. Often it only makes the condition worse. You will sleep more and more. So what will be able to bring you the relief you are looking for?


I wrote in the previous post also: “Soul Healing gives you multiple techniques to restore that balance and to dissipate energy where there is too much energy or to increase the energy where there is too little. Even when there is no proper diagnosis or an obvious cause for the issues, you can still apply these techniques!”
In many of his book Dr. and Master Zhi Gang Sha teaches about the multiple reasons why sickness or challenges in life can occur, but they can all be divided in 5 groups.

By understanding more of what causes the situation, it is easier to work on it.
Whatever you are dealing with right now, is the result or the consequence of something that happened earlier in time.
It is easy to understand this in nature, “the roots create the fruits”, meaning that there first is a seed which is planted in the soil, then there are roots and a plant start to grow, then the blossom comes and then finally the fruit is being created. Something similar is happening in case of a health-issue.
Because of something in the past, the presence is created. You will not feel sick out of the blue, without any reason. There is always an event or a process taking place prior to the illness.
That process, like I have explained in other posts, can be divided in 5 levels: soul, heart, mind, energy and matter.

The roots, the planted seeds, can be found on the level of the soul. The soul carries many different potentials and possibilities that may come to fruition in this lifetime. This is where you start to create your life!
The soul defines, through your emotions and your consciousness, your thoughts and actions. And that is how the result is created. Your soul brings a message to your heart. Your heart processes the message and gives it to the mind. The mind directs the energy and where the energy goes, the body will follow. On every level, there is the possibility of a blockage which could lead to the manifestation of an illness.
If we want to change the overall result, then it is needed to make a change in any of these 5 levels.
Many people say a wholehearted YES to the question: ‘Do you want change?’ , but many have an issue with the question: ‘Do you want to change?’
However, if we keep on doing what we are doing, or if we keep on thinking in the same way, or if we have the same feelings over and over again, then the outcome will not likely be any different.
It is important to transform the main blockages, so everything can align and the overall result can be different.


So what kind of blockages are we talking about? 


It is my intention to help you understand better, why sleeping more hours won’t always be very helpful, why taking medicines not always give you the result you are hoping for, why CBT in many cases doesn’t have the desired results and why some treatments are very helpful for some people and are not helpful at all for others.
Why do two persons in the same situation respond in a different way? Why does one person get sick due to a virus, and the other person doesn’t? Why does one person feel better very soon because of a treatment, and why doesn’t the other person respond at all?
That can all be explained if you look at the different blockages on each of the 5 levels and which exist in varying degrees. Every human being is unique because of the potentials carried on the soul and the blockages everyone has. Nobody is perfect. You can however, always improve yourself.

Based on my own experience, I believe that sickness is not something which happen to you for no reason. Now you might say: “yes, but that virus, I got it out of the blue”. Yes, that might be true. However, someone else at the same place didn’t get infected at all or only has minor symptoms. There is always a reason why you did get sick and somebody else didn’t.
I always have perceived my sickness as something which had something to tell me, something that has an important lesson to teach me, and it was up to me to discover the deep wisdom behind my issues and to learn from it and change myself. With this statement I am not saying that ME isn’t a very disabling physical condition or that you are doing it to yourself. What I want to explain is that in my personal experience there is always a deeper spiritual meaning behind the condition you are dealing with. You have a choice to be in the position of the victim, thinking that it just happened to you, or in the position of the student ;)

To find out the “why” of what is happening to you, can help you to make the right decisions in “what” it is you need in order to work on the “solution” in a very motivated way. The many healing methods I have tried before and which didn’t bring me the results I was hoping for, didn’t make me feel like I wasn’t hard enough for myself, or I didn’t do enough, or I was such a wuss. It only made me aware of the fact that the problem was on a different level or the root cause was very persistent and I had to find something that could help me heal on all levels simultaneously.

Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know ~ Pema Chodron ~


If you don’t know what you have to change or why it is so important to change it, the motivation to actually do something to create the necessary change it hard to find. What may happen then is that you maintain the actual circumstances and try to prevent a worse scenario. And that is what most of us don’t want. We want to get better.
How do we get better? In the next paragraphs I will give a short explanation about the core of the issues.

The physical body can be divided in matter and energy. Matter includes the cells, the fluids, the bones, the muscles, the organs and more. Energy is your vital energy, your life-force. In Traditional Chinese Medicine they say that all illnesses are created due to an imbalance between energy and matter. Energy and Matter are a Yin-Yang pair. They are interconnected.
The mind is your consciousness. There is a deep consciousness, a superficial consciousness, a sub-consciousness. Your mind can direct many processes and has a huge creation power. Your energy is controlled and directed by your mind. Where you focus on, where you bring your attention to, that is where the energy goes and that is what is being created. There where the energy goes, the body will follow.
The heart is the core of life. The heart is the receiver of the messages of the soul and then sends the messages to the mind. In this way, the heart directs the mind. The heart has the possibility to create, by directing the mind in the right way.
The soul is message, life essence, a golden light being which can be seen through an open third eye (spiritual eye). The soul has the power to heal and transform every aspect of life. The soul can heal sickness by sending a positive and correct message, based on the ten greatest qualities of life: love, forgiveness, compassion, light, humility, harmony, flourishing, gratitude, service and enlightenment.
The root cause of success in every aspect of life can be found in the heart and soul.
In anticipation of the end of this blog, you might already have an idea now of why CBT, Mindfulness, Pacing and medication won’t lead to the desired results in all cases. These methods and techniques don’t include the heart and soul. An open heart and soul are of much greater importance than many people are aware of. An open heart and soul lead to success in every aspect of life.
Dr. and Master Zhi Gang Sha uses in many of his books the Chinese words to explain this: Shen Chi Jing He Yi.
Shen is the overall term which includes the soul, heart and mind.
Chi is energy.
Jing is matter.
He Yi means “join as one”.
When your soul is healthy and your soul, heart, mind, energy and matter join as one, one is healthy. When they do not join as one, one could get sick. This is the result of blockages on the soul, the heart, the mind, in the energy or matter.

In part 4 I have already shared about the blockages in the energy and matter.
Blockages within the cells or the organs are called matter blockages. Blockages within the spaces between the cells or the organs are called energy blockages. There also could be blockages in the bigger spaces in the body, like the upper jiao, middle jiao, lower jiao or wai jiao. According to the latest teachings I received from Dr. and Master Zhi Gang Sha are 70% of the blockages located in the spaces and 30% of the blockages located in the organs.
This could be for example the result of a lack of nutrients, or an overload of toxins in the body. It might be the result of a virus, bacteria, heavy metals and more or it is the manifestation of blockages on the other levels.


Mind blockages are negative beliefs (there is no remedy for my condition, I will never get better), negative mindsets (I don't deserve it to receive love, I am no good), negative attitudes ( this won’t work for me, it is all about the money, it is a waste of time, it might help others but I don’t believe that it will work for me), attachments (attachment leads to suffering. An attachment is a focus on the future or on the past, but not on the present and it can narrow your field of vision and cause you to miss opportunities) and ego (ego and control can lead to regression and destruction. Ego makes it very difficult to surrender to the soul)

Heart blockages are impurity, selfishness, greed, desire for fame or money, anger, lack of wisdom in activities, speech and thoughts, lack of self-love and more.

Your soul, the essence of who you are, can also carry all kind of blockages. When you carry a blockage on your soul, it shows up as darkness on the soul in a third eye image. When your soul is healthy is looks like a shining golden light being. The more light your soul radiates, the better it is for your health.
A blockage on your soul, has many consequences for the messages your soul sends to the heart. According to the ancient Tao Teachings, every sickness and every healing starts on the level of the soul. Why? Because the soul delivers the message through the heart to the mind and the body. Sickness starts as a message on the soul level. That message goes to the level of the consciousness and from there the sickness in the physical body is manifested. The root is therefore on the soul.

If you would like to transform the physical issues which you are dealing with right now, then you need to reverse this process of creation. To say that ME is only a physical illness (caused by a virus or a traumatic experience of which the body is not able to recover) doesn’t do justice to this process of creation. For example, you could ask yourself why your body is not able to conquer a virus. Do you need to wait until there is a medicine that can help you deal with this virus, or is there another way to heal?
The immune system is affected by negative mindsets and negative beliefs. These mindsets and beliefs could be the result of negative memories which have a deep root in the soul.
For many years I have tried to conquer the virus I had in many different ways without any result. Until I turned things around and started to focus on the soul. From that moment on I have experienced many breakthroughs. It was a matter of reversing the process.

Blockages on the soul

Blockages on the soul, will bring forth a negative message. These blockages are caused by negative karma which one carries on the soul. Karma is the record of services someone offered in this lifetime and previous lifetimes, or which someone received through the ancestors. Karma can be divided into positive karma and negative karma. Positive karma is created when one offers good services, which include love, care, compassion, sincerity, honesty, generosity, kindness, purity, and all other kinds of good services. Negative karma is a record of unpleasant services, like killing, harming, stealing, taking advantage of others, cheating and many more.
Here on Mother Earth you may be able to hide your unpleasant services, but in the soul world there are no secrets. Every thought, every word, every action is known and contributes to your record of services in your Akashic Records, either in a positive way or a negative way. This has a huge impact on your soul.
A healthy soul which carries a lot of good karma, is big and radiates a lot of light. An unhealthy soul, which carries many blockages and lots of negative karma looks small, weak and dark.

A soul which is small, weak and dark will be less able to send the right messages out and this will have an impact on the heart, mind and body and ultimately bring forth challenges in your physical life. Your soul is therefore the most important part.
If there is no issue on the soul, there will not be any issue in the body. This explains why some people get sick due to a virus and other people only have minor symptoms or no symptoms at all. The state of the soul and the blockages someone carries, are the reason why two people in the same situation, respond in a different way.
Everything can be reduced to one very important statement:

Karma is the root cause of every success and failure in every aspect of life, including health, relationships and finances.And the good thing is, that you can transform your karma! 
Treatments for the physical body or the mental body sometimes are not working. This might be due to the karmic blockage which underlies these physical and mental issues and that blockage may not be addressed in that treatment. When you change your karmic blockages it will in time bring forth a change in the mental and the physical issues as well.

If you want to transform your karma, it is needed to bring the necessary changes in your life in order to have a soul filled with light and to bring back Shen Chi Jing He Yi. There are not so many treatments in mainstream medicine which include the healing of the soul.

The Soul Healing Techniques, which I learned from Dr. and Master Zhi Gang Sha, help you to heal all 5 levels at the same time. The focus in all of these techniques is on healing of the soul and the heart, in order to bring forth healing on the level of the consciousness, the energy and the matter.
You can learn these self-healing techniques from the many books which are available or you can learn these techniques from a certified Soul Healer and Teacher.
The healing transmissions these certified Soul Healers and Teachers have received, can help to accelerate your healing process.

Given the above information, you might understand that I don’t subscribe the idea that patients need to wait for a new medicine or a new research method in order to get healthier. That might take years. In my personal opinion, and of course you are free to have a different opinion, it is not necessary to wait for many years. In addition to that, I strongly belief that the development of a new medicine will not be helpful to everyone.
Based on my own experience, this method already exist. There already is a lot of wisdom and knowledge available. And it is already possible to start with it today. By this I mean the Soul Healing Techniques I write about in this blog.

A frequent reaction from people learning about Soul Healing is, that they cannot afford this, because they receive a social benefit and they have high medical costs, so they have to wait for medicines that are being covered by medical insurance. I understand this reaction very well, however, this is coming from scarcity thinking.
As I have shared in the previous posts, I have been in a very serious situation with limited finances. However, that never kept me from starting with these techniques. Private study doesn’t require a lot of money, only lots of time, and I had plenty of time ;) And by chosing wisely I could still receive additional healing blessings.
I never based my decisions on scarcity thinking: “I cannot do this, because my finances won’t allow me to do this.”
I always acted from my heart and the strong belief: “This is what I need! How will I do it? How can I afford this? What are the possibilities?
And even though my finances were limited, there were a lot of possibilities! An open mind and abundance thinking always brought me what I truly needed. It doesn’t mean I could do all the things I wished for, but I could start and progress step by step. Very often there are many more possibilities then you think.

Feel free to ask me anything about the possibilities or more information if this might be right for you. Please don’t adopt it and put it to one side, thinking this is not possible for you. I received many positive responses about the books. People really feel the information in the books is helpful. Or people give me feedback that they finally experience a breakthrough after a healing or coaching session.
You can visit my website or contact me. I am here to help you and to share my experiences to see what is best for you.

In the next parts of this series I will explain more about transforming the different kind of blockages.

With love and light, Barbara 
  

Certified Soul Healer and Teacher, Certified Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

Sunday 7 August 2016

Blokkades in de energiehuishouding van het lichaam / Blockages in the energy metabolism of the human body.

~ for English, please scroll down ~


Blokkades in de energiehuishouding van het lichaam


Deel 3 eindigde ik met de woorden: "Daar waar artsen, therapieën en medicijnen niet het gewenste resultaat brachten, gaf soul healing me wat ik zocht: een nieuw begin en een beter leven!"

Waarom kon soul healing doen wat de artsen niet konden? Wat is er zo anders?
De reguliere aanpak momenteel bij ME/CVS is, dat je verteld wordt, dat je er maar mee moet leren leven....
Er wordt gekeken naar symptoombestrijding (in plaats van de oorzaak aan te pakken) en naar manieren om de huidige situatie leefbaar te maken.
Maar velen wordt verteld dat er geen remedie is, waarmee iedere vorm van hoop ontnomen wordt.
En hoop doet leven! Dus ik heb me nooit bij deze uitspraak kunnen en willen neerleggen.
Hoe kun je nu de hoop opgeven ooit weer een normaal leven te hebben. Ik kon het niet...


There was never a night or a problem 

that could defeat sunrise or hope. 

~ B. Williams ~ 


Ik heb altijd geloofd dat er wél een oplossing was en het niet de bedoeling was om ermee te leren leven. En symptoombestrijding was geen oplossing, omdat het de oorzaak niet weg neemt.
De huidige medische testen zijn momenteel helaas ontoereikend en geven vaak onvoldoende duidelijkheid in geval van ME/CVS.
En de cognitieve training, gebaseerd op mind over matter, had bij mij (net als bij vele anderen) onvoldoende resultaat.
Maar uiteindelijk werd mijn niet-aflatende zoektocht naar de waarheid beloond :)

Toen ik het onderricht van Dr. en Master Zhi Gang Sha in oktober 2010 voor het eerst hoorde, vond ik eindelijk de antwoorden, die ik al zo lang zocht.
Soul Healing zoals dat onderwezen wordt door Dr. en Master Zhi Gang Sha, is gebaseerd op de eeuwenoude wijsheid dat het lichaam en het immuunsysteem een groot zelf-helend vermogen hebben. Wanneer je je bijvoorbeeld snijdt, of wanneer je de griep hebt, weet het lichaam precies wat het moet doen om zichzelf te herstellen. Het lichaam zal altijd zijn best doen om te helen. Het heeft alleen de juiste omstandigheden nodig om dat ook inderdaad te kunnen.
Soul Healing Technieken maken gebruik van dit zelf-helend vermogen van het lichaam. Soul Healing versterkt en verdiept dit vermogen, door de aandacht te richten op de ziel als de grootste kracht om jezelf te helen.
Als mens heb je 5 belangrijke lichamen: het spirituele lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het energetische lichaam en het fysieke lichaam.
Je ziel, hart, geest, energie en materie tezamen, maakt jou tot wie je bent en hoe je je voelt. Daarbij is je ziel het belangrijkste en het krachtigste. Je ziel stuurt via het hart, je geest aan. Je geest stuurt de energie aan en daar waar de energie naartoe stroomt daar volgt het lichaam.

Gebaseerd op het feit dat de ziel de baas is, richt soul healing zich op het helen en het krachtiger maken van de ziel.

Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest en lichaam volgen. 

~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~In onze huidige maatschappij is de aandacht voornamelijk gericht op materiële zaken, op dat wat we kunnen zien, kunnen bewijzen, op dat wat we kunnen aanraken.
Daarnaast zijn we ons bewust van de kracht van onze geest en dat we met de juiste gedachten ons lichaam kunnen aansturen. Dat noemen we Mind over Matter: de kracht van de geest om controle te hebben over en invloed te hebben op het lichaam en de materiële wereld in het algemeen.
Er bestaat echter ook een spirituele wereld. Een niet-tastbare doch reële wereld, met een enorm helend vermogen. Een wereld die voor de meeste mensen niet zichtbaar is en waar de huidige wetenschap nog niet ver genoeg voor ontwikkeld is om veel bewijs hiervan te leveren. Toch is deze wereld er ook. En onze ziel maakt deel uit van die spirituele wereld en heeft de universele wetten te volgen.
Wanneer we geboren worden komt onze ziel in ons lichaam en daarmee maakt het ook deel uit van de fysieke wereld. Er is op deze wijze een verbinding tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld. Het aardse leven en het spirituele leven staan op zichzelf, doch zijn tevens verbonden.

De ziel heeft de kracht om systemen, organen en cellen te helen. Wanneer je leert hoe je deze kracht van de ziel kunt aanspreken en gebruiken om jezelf te helen, is er veel meer mogelijk dan wat er via de reguliere weg mogelijk lijkt te zijn.
Soul Healing richt zich op de eeuwenoude wijsheid om via de kracht van de ziel, healing en transformatie te brengen in de fysieke wereld, in de gezondheid, in alle aspecten van het leven.
De theorie die daaraan ten grondslag ligt is simpel en eenvoudig te begrijpen, doch draagt zeer diepgaande wijsheid in zich.
Het geeft antwoord op de vraag waarom mensen ziek worden en hoe je kunt herstellen.

Ik zal je nu een korte introductie geven van een van de theorieën uit Soul Mind Body Medicine, de cel-theorie, waar ik diep door geraakt werd.

Een lichaam bestaat uit verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel en het immuunsysteem. Ieder systeem bestaat uit enkele organen. Ieder orgaan bestaat uit cellen en iedere cel kan weer onderverdeeld worden in onder meer de celkernen, de mitochondriën, DNA/RNA en meer.
Iedere cel heeft zijn eigen functie en rol in het lichaam. Gezonde cellen zijn continue in beweging. Ze trillen, zetten uit en trekken samen, waardoor er een energieveld ontstaat om de cel heen.
Binnenin de cel bevindt zich materie. In de ruimte rondom de cel is er energie.
Wanneer een cel uitzet, zal de energie transformeren naar materie in de cel. Wanneer een cel samentrekt, zal de materie in de cel naar buiten gaan en transformeren tot energie rondom de cel.
Dat is zoals het hoort te zijn. Het is een constante beweging, een balans. Wanneer deze balans, om wat voor reden dan ook verstoord wordt, ontstaat ziekte.

De westerse geneeskunde richt de aandacht voornamelijk op de materie: op bacteriën, virussen, trauma, genetische factoren, stress, etc. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de cellulaire vibratie.
De traditionele Chinese geneeskunde richt zich op de balans tussen Yin en Yang, op de energie, op natuurlijke omstandigheden als wind, hitte, vocht; de invloed van de emoties, zoals woede, verdriet, angst. Ook die beïnvloeden de cellulaire vibratie.

Er zijn vele redenen waardoor de balans tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel verstoord kan raken. Wanneer de balans verstoord raakt, kunnen er 2 dingen gebeuren:
1) De cellen worden overactief, waardoor er te veel energie rondom de cel ontstaat. De energie kan niet snel genoeg weg en de meridianen/energiebanen raken geblokkeerd.
2) De cellen worden te traag, onder-actief. Ze geven te weinig energie af op deze manier, waardoor er een tekort aan energie ontstaat rondom de cel en een blokkade in de cel.
In 85-90% van de ziekten, is er sprake van te veel energie rondom de cel, wat kan leiden tot pijn, ontsteking, kankercellen, en nog veel meer. Maar ook tot emotionele problemen als depressie, woede, angst en meer.
In 10-15% van de ziekten is er sprake van een tekort aan energie rondom de cellen. Dit is het geval bij chronische vermoeidheid, degeneratieve aandoeningen als Alzheimer en osteoporose en meer.

Zoals je zult begrijpen staat een cel echter niet op zichzelf. Cellen maken deel uit van organen.
Iedere cel heeft zijn eigen energieveld om zich heen.  Ieder orgaan heeft zijn eigen energieveld. En het lichaam als geheel heeft zijn eigen energieveld. Dit noemen velen het aura van een persoon.
De energievelden van de organen onderling kunnen ook uit balans zijn. Net zoals cellen, kunnen ook organen over- of onder-actief zijn.

Energie stroomt door de kleine ruimtes tussen de cellen en de grotere ruimtes tussen de organen. Deze energie behoort vrij te stromen door deze ruimtes. Het transformeren van blokkades en het promoten van deze energiestroom is zeer belangrijk om de balans te herstellen.

De ultieme oplossing voor elke vorm van ziekte is de balans in het lichaam te herstellen waarbij de cellen op de juiste wijze vibreren, er een balans is tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel en in de organen en rondom de organen en de energie vrij stroomt.

Soul Healing geeft meerdere technieken om de balans weer terug te brengen en een overvloed aan energie af te voeren en een tekort aan energie weer aan te vullen. Zelfs als er geen sprake is van een diagnose of een duidelijk aanwijsbare oorzaak dan nog kun je met deze technieken aan de slag! Dat is waar ik nog het allerblijst van werd :) Niet langer moedeloos worden van een dokter die geen oorzaak kon geven en niet nóg meer pillen slikken met alle bijwerkingen die ik er steeds van had. Ik kon gewoon met deze technieken aan de slag, zelfs vanuit mijn bed en het hielp me werkelijk om te herstellen.

De ziel speelt in al deze technieken een doorslaggevende rol.
De materie in de cel en de energie rondom de cel zijn beiden dragers van een boodschap, wat een ander woord is voor de ziel. Een ander woord voor ziel is levens-essentie, boodschap, informatie.
De ziel kan de transformatie van materie in energie en vice versa beïnvloeden en herstel van de balans bevorderen.
De ziel stuurt, zoals ik al eerder zei, de boodschap via het hart naar de geest, die het vervolgens doorgeeft aan de energie en de materie.
Het gaat daarmee een stap verder dan mind over matter!
Mind over matter is krachtig, maar brengt voor velen met ME en Chronische Vermoeidheid niet de gewenste verbetering.
Soul over Mind over Matter, gaat veel dieper, en heeft bij mij (en vele anderen) wel het gewenste resultaat gebracht. Het kon de spasmes stoppen, mijn energie terugbrengen, mijn slaapritme weer normaliseren, mijn brainfog laten verdwijnen, de stresslevels in mijn lichaam weer normaliseren en nog veel meer.

Er zijn vele simpele technieken om je cellen, organen en systemen te helen, om je energiecentra te versterken, om emoties te balanceren, om je mentale vermogens te versterken en je ziel meer licht te laten uitstralen.
In het volgende deel zal ik meer informatie hierover geven.


Ik heb de kracht mijzelf te helen.
Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Samen hebben we de kracht de wereld te helen.
~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Blockages in the energy metabolism of the human body. Part 3 of this series I ended with the words: “Where doctors, therapies or medicines couldn’t help me to get the results I was hoping for, soul healing did just that: It offered me a new beginning and a better life!”.

Why could soul healing bring me the results the doctors couldn’t offer to me. What is so different about soul healing?
The mainstream approach at this moment regarding ME/CFS, is that you are being told that you have to learn to live with it…. They try to treat the symptoms, not the cause. And they try to help you to deal with the situation. Many patients are told that there is no solution, and in this way they take away every little piece of hope.
But some of us live in hope! So I have never been able to accept this approach. How could they expect me to give up hope of having a normal life again one day. I really couldn’t do it…

There was never a night or a problem 

that could defeat sunrise or hope. 

~ B. Williams ~ 


I have always believed that there ís a solution. That we are not supposed to learn to live with a disease like this. And we should not talk about only treating symptoms for that is not a solution either, as it doesn’t take away the cause of the illness.
The medical tests they use nowadays, unfortunately are not able to give enough clarity about the root cause of ME/CFS. Cognitive psychology treatments, based on mind over matter, didn’t work for me, as for many others.
But in the end, my relentless pursuit of the truth was successful J

When I first heard about the teachings of Dr. and Master Zhi Gang Sha in October 2010 , I finally got the answers I was looking for.
Soul healing, as it is taught by Dr. and Master Zhi Gang Sha, is based on ancient wisdom that the body and immune system have an enormous potential to heal itself. When you, for example, cut yourself, or when you have a flu, your body knows exactly what to do to heal itself. Your body will always do it’s best to heal. But it needs the right circumstances to actually be able to do so.
Soul Healing Techniques work with the body’s own healing ability, expanding and deepening the potential of your own body to heal itself. Soul Healing Techniques focus on the soul as the greatest power to heal yourself.
A human being can be divided in 5 different bodies: a spiritual body, an emotional body, a mental body, an energy body and a physical body.
Your soul, heart, mind, energy and matter all together, define who you are and how you feel. Your soul is the most important and most powerful part of who you are. Your soul gives a message through your heart to your mind. Your mind directs your energy and where energy goes, matter will follow.

Based on the fact that your soul is the boss, soul healing focusses on healing and empowering your soul.

Heal the soul first, then healing of the mind and body will follow.
~Dr. and Master Zhi Gang Sha ~In society today most of the attention goes to the material world. To what we can see, what we can prove, what we can touch.
In addition to that,  we also are aware of the power of the mind and that we can direct our bodies with the right thoughts. It is what is called Mind over Matter: the power of the mind to control and influence the body and the physical world generally.
However, there is also a spiritual world. A non-tangible world, but that doesn’t mean it is not real. It does exist. And there is a huge healing potential in the spiritual world.
This spiritual world is not visible for most people and scientist are not able yet to deliver lots of scientific proof of its existence. But the spiritual world does exist. And our soul is part of this spiritual world and must follow the universal laws.
When we are born our soul comes in our physical body and therefore also is part of this physical world. In this way there is a connection between the spiritual world and physical world. Physical life and spiritual life are distinct yet united.

The soul has the potential and the power to heal your systems, organs and cells. When you learn how to apply the power of the soul to heal yourself, there are more possibilities than the mainstream approach has to offer.
Soul Healing focusses on the ancient wisdom of using the power of the soul to bring healing and transformation in the physical world, in health and in every aspect of life.
The basic theory is simple and easy to understand, however it carries profound wisdom. It brings answers to many questions of why people get sick and what they can do to heal themselves.

I will now give you a very short introduction to one of the theories in Soul Mind Body Medicine, the cell theory, which has touched me very deeply.

A physical body consists of many systems, like the nervous system, the digestive system and the immune system. Every system in turn consists of many organs. Every organ consists of many cells and every cell is made up of various units, mitochondria, DNA/RNA and more.
Every cell has its own particular function and role in your physical body. Healthy cells are constantly vibrating, expanding and contracting. In this way an energy field is created around each cell.
There is matter inside the cell. There is an energy field around the cell.
When a cell expands, the energy around the cell will transform to matter inside the cell. When a cell contracts, the matter inside the cell will transform to energy around the cell. That is how it is supposed to be.
It is a constant vibration, a balance. When this balance is broken, and there could be various causes for this broken balance, sickness occurs.

Modern Medicine focusses on matter. It identifies many causes of illness via bacteria, viruses, trauma, genetic factors, stress and more. All these factors can affect cellular vibration.
Traditional Chinese Medicine focusses on Yin-Yang Balance, energy, natural factors like wind, heat, damp and more; on emotional factors like anger, grief, fear and more. All these factors also affect cellular vibration.

There are many factors which affect the balance between the matter inside the cell and the energy around the cell. When the balance is broken, two things can happen:
1) The cells become overactive, causing too much energy around the cells. This energy then cannot flow quickly enough through the meridians, resulting in an energy blockage.
2) The cells become underactive, radiating little energy and in this way causing an insufficiency of energy around the cells and a matter blockage within the cell.

In 85-90% of all sicknesses there is too much energy around the cells, which can cause pain, inflammation, cancer and much more. It also could cause emotional imbalances like depression, anger, fear and more.
In 10-15% of all sicknesses there is not enough energy around the cells. This happens in cases as chronic fatigue syndrome, degenerative diseases as Alzheimer and osteoporosis and more.

As you will understand, a cell is surrounded by other cells. Every cell has its own energy field around it. Cells are part of organs. Every organ has its own energy field. The body as a whole has its own energy field. Many people call this field an aura.
There can also be an imbalance in the energy around the organs. Just like cells, organs can be over- or underactive.

The ultimate healing solution for all illnesses is to restore the balance in the energy fields around the cells and around the organs and to bring all energy fields into relative balance with each other and to bring balance between the matter inside the cells and the organs and the energy around the cells and the organs.

Soul Healing gives you multiple techniques to restore that balance and to dissipate energy where there is too much energy or to increase the energy where there is too little. Even when there is no proper diagnosis or an obvious cause for the issues, you can still apply these techniques! That was what made me most happy  J No longer disappointed because a doctor could not tell me the cause of the issues, and no prescriptions for taking more pills, with all the side-effects I had. I could apply these techniques, even from my bed, and it actually helped me to heal!

The soul plays a major role in all of these techniques.
The matter inside the cell and the energy around the cell are both carriers of a message, which is another word for the soul. The soul can also be called spirit, or message or information.
The soul can directly affect the transformation from matter into energy and vice versa and promote the balance.
Like I said before: Your soul gives a message through your heart to your mind. Your mind directs your energy and where energy goes, matter will follow. In this way it goes further than Mind over Matter.
Mind over Matter is powerful, however many patients, suffering from ME and CFS, do not get the results they are hoping for.
Soul over Mind over Matter goes further and much deeper, and has brought me (as well as many others) the improvements we were hoping for. Soul Healing could stop my spasms, bring back my energy, normalize my sleep patterns, make my brainfog disappear, normalize the stresslevels in my body and much more.


There are many simple techniques to heal your cells, your organs, your systems; to boost the power of your energy centers; to balance your emotions; to increase your mental clarity and to bring more light to your soul.
In the next part I will reveal more information.

I have the power to heal myself.
You have the power to heal yourself.
Together, we have the power to heal the world.
~ Dr. en Master Zhi Gang Sha ~


with love and light, Barbara 


Certified Soul Healer, Soul Teacher, Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder