Friday 23 February 2018

Depressie - Angststoornis en Tao Healing / Depression - Anxiety and Tao Healing

~ for English please scroll down halfway through this page ~      

Depressie - Angststoornis en Tao HealingLieve lezers van mijn blog,
Tao Healing voor Depressie &Angststoornis 

Ben jij of ken jij iemand die tot die grote groep behoort die last heeft van depressie of angststoornis of anti-depressiva slikt en vraag jij je af of er ook een alternatief is of een mogelijkheid om hier op een andere manier mee om te gaan? Dan is dit blog voor jou!
Ik geef je wat theorie, maar vooral praktische tips.
Deel het gerust met mensen waarvan jij denkt dat ze er baat bij kunnen hebben en help jezelf  en anderen op weg naar een betere levenskwaliteit.


Theorie
Wellicht heb jij net als ik de berichten gelezen dat er zovelen zijn die anti-depressiva slikken. Misschien behoor je zelf wel tot die groep of is er iemand in je naaste omgeving die anti-depressiva gebruikt. Alleen al in Nederland zouden er volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen mensen anti-depressiva slikken. Dat zijn behoorlijk veel mensen in verhouding tot de ruim 17 miljoen inwoners in Nederland in 2017. Voor sommige mensen werkt het goed, andere mensen ervaren echter vele bijwerkingen van de medicatie.

Ongeveer de helft van deze mensen zouden de medicatie gebruiken voor depressie, anderen krijgen het voorgeschreven voor angststoornissen of pijnklachten. Iedereen is wel eens op een punt gekomen waarop men zich wat depressief of angstig voelt, maar langdurige depressie of een angststoornis kan de kwaliteit van leven behoorlijk verminderen.

In het onderricht dat ik de afgelopen jaren heb ontvangen van dr. en master Sha wordt een duidelijke visie gegeven op allerlei fysieke, emotionele, mentale of spirituele klachten die mensen kunnen hebben.

Het is gebaseerd op de visie:

Om gezondheid te herstellen is het nodig om de blokkades op het niveau van de ziel, het hart, de geest, de energie en de materie op te lossen. 


Niet alleen wordt er een theoretische basis gegeven, gebaseerd op de kracht van de ziel, maar ook vele praktische oefening voor zelf-heling en daarnaast krachtige vormen van healing om jouw zelf-helingsproces te versterken en versnellen.

In dit blog zal ik ingaan op de theoretische achtergrond van depressie en angststoornis vanuit het onderricht dat ik heb mogen ontvangen en één van de vele oefeningen met je delen waar je zelf mee aan de slag kunt. Voor alle duidelijkheid: Het is NIET bedoeld ter vervanging van medische hulp. Het is ook zeker niet de bedoeling dat je op eigen houtje voorgeschreven medicatie gaat afbouwen. Doe dit vooral alleen in overleg met je arts.

Depressie en angststoornis worden in de reguliere geneeskunde vaak behandeld met medicatie. Medicatie verandert het fysieke lichaam, en beïnvloedt de biochemische samenstelling van ons fysieke lichaam. Maar als mens hebben wij niet alleen een fysiek lichaam. We zijn meer dan dat.
Bij Tao Healing gaan we ervan uit dat een mens bestaat uit 5 lichamen met ieder een eigen dichtheid. Je hebt je spirituele lichaam (ziel), emotionele lichaam (hart), je mentale lichaam (mind/geest), je energetische lichaam (energie) en fysieke lichaam (materie). Deze 5 lichamen zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar, maar ze zijn niet allemaal gelijkwaardig. Het dominerende  lichaam is het spirituele lichaam.
Je ziel is de baas. Je ziel stuurt de informatie naar je hart, die het ontvangt en doorgeeft aan de mind, waar het wordt verwerkt. De mind stuurt vervolgens de energie in de juiste richting en de materie reageert.Heel de ziel eerst, dan zal heling van geest en lichaam volgen 
~ dr. en Master Zhi Gang Sha ~Indien al die processen met elkaar in lijn zijn, dan loopt alles in het leven prima. Maar er kunnen verstoringen of blokkades zitten in elk van die lichamen en die verstoringen zijn voelbaar voor jezelf en voor anderen. Dit kan vroeg of laat resulteren in klachten. Afhankelijk van waar de blokkade is, ontstaan andere klachten of uitdagingen in het leven, waaronder gezondheidsklachten zoals depressie of angststoornis, of relatieproblemen of financiële problemen.

Artsen werken vooral met de materie.
Reiki, acupunctuur etc. werkt met energie.
Psychologie, mindfulness etc. werkt vooral op de mind.
Tao Healing werkt heel bewust diep door op de ziel en het openen van het hart, maar neemt ook de geest, de energie en de materie mee in de oefeningen.

In je ziel draag je al je ervaringen mee vanuit dit leven, maar ook vanuit vorige levens en je draagt ook een deel van je voorouders in je. Dat is de karmische belasting. Positieve karmische invloeden brengen je geluk en gezondheid en andere zegeningen. Maar de negatieve belasting kan problemen geven in gezondheid, relaties, financiën en succes in het leven. Iedereen heeft een karmische belasting. Voor sommige mensen weegt die voornamelijk naar de positieve kant door, voor anderen naar de andere kant. Maar het kan ook in je gezondheid heel goed gaan, en in je relaties juist veel minder. Het is maar net waar de blokkade is.

Ingeval van depressie of angststoornis is er sprake van te veel energie om de cellen of rondom de organen. De energetische en spirituele blokkades gerelateerd aan depressie en angststoornis, bevinden zich in het boodschapcentrum, ook wel het hartchakra genoemd. Dit is een energiecentrum en spiritueel centrum, ongeveer ter grootte van je vuist, in het midden van je borst, achter het borstbeen. De blokkades op de ziel, in het hart, in de geest, in de energie of in de materie veroorzaken een disbalans in de emoties en leiden tot depressie en angststoornis. De gebalanceerde emotie die hoort bij depressie en angststoornis is blijdschap, plezier.

De zelfhelingstechnieken van soulfulness en Tao Healing richten zich op alle 5 verschillende lichamen tegelijk via het doen van spirituele oefeningen.
Het doel van deze oefeningen is om meer licht te brengen in de ziel, het hart te openen en te zuiveren, de blokkades van de mind/geest te veranderen, de energie te laten stromen en de materie te transformeren.

Bij blokkades op de ziel kun je denken aan de negatieve karmische belasting en de negatieve herinneringen die je op je ziel met je meedraagt.
Bij blokkades in het hart kun je denken aan veroordeling, hebzucht, gebrek aan wijsheid, onzuiverheid etc.
Bij blokkades in de mind kun je denken aan negatieve gedachtepatronen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, gehechtheden en ego.
Bij blokkades in de energie gaat het om blokkades in de ruimtes tussen de cellen.
Bij blokkades in de materie gaat het om blokkades in de cellen zelf.


Praktische oefening


Hieronder volgt een voorbeeld van één van de vele oefeningen die je kunt doen om je hartchakra te openen en te zuiveren en je depressie en angststoornis te helen via zelf-helings technieken.

De energie healing oefeningen en de spirituele healing oefeningen vanuit China, India en andere landen bestaan al heel erg lang, al meer dan vijfduizend jaar en hebben vele mensen geholpen. Tegenwoordig zijn velen de kracht hiervan vergeten, maar als ze niet zo krachtig zouden zijn geweest zouden ze niet zo lang blijven bestaan :)
Deze technieken zijn eenvoudig, maar laat je daardoor niet misleiden. Simpel betekent niet dat ze niet krachtig zijn. Integendeel. De kracht van deze technieken tezamen hebben al vele mensen verbaasd doen staan en hun leven verandert. Probeer het nu zelf!

We maken gebruik van 5 krachttechnieken. Iedere techniek op zichzelf is krachtig, maar gecombineerd wordt hun kracht versterkt.

1) Lichaamskracht: Daar waar je je handen legt, zal je de blessings ontvangen.
We maken gebruik van bepaalde lichaamshoudingen en handposities om de energiestroom en de heling te bevorderen. Daar waar je je handen legt zal de energie naar toe gaan en zal je de voordelen voor heling en verjonging ontvangen.
Ga rechtop zitten met je rug vrij van de leuning van de stoel. En zorg ervoor dat je rug recht is en je kruin en je perineum op één lijn zijn. Zo kan de energie en het licht vrij stromen. Het universele licht kan via je kruinchakra door de andere chakra’s in het midden van je torso naar beneden naar je onderbuik gaan, daar waar de basis energiecentra zich bevinden. Leg één hand op je onderbuik, zodat de energiecentra gevoed worden en je goed gegrond blijft. Leg de andere hand op de plek waar je heling nodig hebt, in dit geval het hartchakra achter je borstbeen.
Zet je voeten op de grond en maak verbinding met Moeder Aarde, zodat je ook op die manier goed gegrond blijft tijdens de oefening.
Sluit je ogen tijdens de oefening.
Haal een paar keer diep adem naar je onderbuik en ontspan je volledig. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer heling kan plaatsvinden.

2) Zielenkracht: Dat wat je aan de hemel, de Tao (Bron) en aan je eigen ziel vraagt, is waar je de blessings voor ontvangt.
Hierbij spreken we de kracht van de ziel aan. We maken contact. We maken hierbij onderscheid tussen de innerlijke zielen en de zielen om ons heen.
We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook de organen, systemen, cellen, DNA/RNA hebben ieder hun eigen functie en ook hun eigen ziel. Deze kunnen we aanspreken om zichzelf te helen. Iedere ziel heeft een groot zelf-helend vermogen en door de ziel aan te spreken kunnen we dat activeren. Jouw lichaamsziel weet wat het gedaan heeft waardoor de karmische blokkades zijn ontstaan. De Divine, Tao, Bron en de spirituele vaders en moeders weten waar de blokkades in ziel, hart, geest en lichaam zich bevinden. Ze weten wat nodig is om te helen. Jouw ziel en de zielen om je heen hebben diepe kennis en wijsheid en kracht om te helpen helen. Het enige wat je te doen hebt is dit te vragen.

Zeg hallo:                            Lieve ziel, geest en lichaam van mijn boodschapcentrum / hartchakra
Geef liefde:                         Ik houd van je.
Doe een affirmatie:            Jij hebt de kracht jezelf en mijn depressie en angststoornis te helen.
Geef een opdracht:             Doe je best.
Uit je dankbaarheid:           Ik ben zeer dankbaar.

Het is belangrijk om liefde te geven aan die plekken die healing nodig hebben. Liefde heeft als eigenschap dat het alle blokkades oplost. Het is vaak zo, dat mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun rug of hun knie negatief praten over hun rug of knie, maar die negatieve reacties vergroten de blokkades alleen maar. Liefde geven is veel beter. Breng liefde naar je negatieve gevoelens, naar je negatieve emoties. Het bevordert de healing.

Liefde lost alle blokkades op.
Vergeving brengt innerlijke vreugde en innerlijke vrede.

Daarom is het goed om een vergevingsoefening in deze zelf-helingsoefening op te nemen. Dit kun je doen als volgt.

Lieve alle zielen die door mij in dit leven of in vorige levens pijn zijn aangedaan, beschadigd, benadeeld, of op enigerlei wijze zijn gekwetst, of door mijn voorouders, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor de fouten die ik heb gemaakt. Het spijt me.
Ik dank jullie voor de lessen die jullie mij leren. Ik leer mijn lessen en ben niet meer diezelfde persoon. Daarom vraag ik jullie om mij en mijn voorouders onvoorwaardelijk te vergeven. Ik zal daar geen misbruik van maken, ik zal service verlenen aan anderen.
Dank jullie wel.

Lieve alle zielen die mij en mijn voorouders in dit leven of in vorige levens pijn hebben aangedaan, beschadigd of benadeeld hebben of op enigerlei wijze hebben gekwetst, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Het is mijn wens om het karma tussen ons te transformeren en om de karmische relatie tussen ons te verbeteren. Daarom bied ik jullie mijn onvoorwaardelijke vergeving aan en ik vraag ook al mijn voorouders om datzelfde te doen.
Laten we onze harten en zielen verbinden en in liefde, vrede en harmonie leven.
Dank jullie wel.

Mijn lieve ziel en al mijn innerlijke zielen van al mijn organen, systemen, lichaamsdelen, cellen, RNA en DNA. Ik houd van jullie eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor alle fouten die ik gemaakt heb jegens jullie, voor alle momenten waarop ik geen liefde heb gegeven aan mezelf, niet voor mezelf ben opgekomen, mezelf heb vergiftigd met de dingen die ik at of dronk of met de producten die ik gebruikte, mezelf beschadigd heb.
Het spijt mij. Vergeef mij alsjeblieft. Ik zal beter voor jullie zorgen. Dank jullie wel.
Ik ben jullie allen heel erg dankbaar en kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie service.
Dank jullie wel.

Ik vergeef mezelf volledig en onvoorwaardelijk. 


Er zijn ook vele zielen om ons heen. Je kunt hierbij denken aan de lichtwezens, zoals de opgestegen meesters, de goeroes, lama’s, kahuna’s, engelen, aartsengelen, de Divine, de Tao, de Bron. Je kunt ook denken aan de ziel van de zon, de maan, de sterren, de planeten, de natuur. Deze lichtwezens hebben allemaal zeer krachtige zielen en daarmee veel kracht tot het brengen van licht en healing en we kunnen hen vragen om ons te helpen bij het helingsproces. Je kunt ze bij naam noemen als je je bijvoorbeeld heel erg verbonden voelt met een aartsengel, of met Jezus, Moeder Maria, Guan Yin, of je kunt ze allemaal om hulp vragen en hen de keuze laten wie er komt door “alle spirituele vaders en moeders” aan te spreken. Door de lichtwezens om hulp te vragen kunnen we ons eigen helingsproces versnellen, omdat hun zielen zo ontwikkeld zijn en zo zuiver. Zij zijn om ons heen en zijn bereid om te helpen maar ze wachten vaak op ons verzoek. Spreek met oprechtheid en vanuit je hart en ziel en vraag ze om hulp. Je kunt ze allemaal om hulp vragen, maar je kunt hulp niet afdwingen.

Lieve ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ ( noem de zielen om je heen van wie je graag hulp en healing zou willen ontvangen).
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Kom alsjeblieft bij me. Willen jullie mij alsjeblieft helpen bij het helen en openen van mijn hartchakra  en bij het helen van mijn depressie of angststoornis?
Vergeef me alsjeblieft en help me om de blokkades op mijn ziel en in mijn hart, mind, energie en materie op te lossen opdat ik healing kan ontvangen voor mijn depressie en angststoornis.

Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Ik zal mijn best doen om onvoorwaardelijk te dienen.
Dank jullie wel.

3) GeestkrachtDaar waar je je aandacht op richt, is waar je de blessings ontvangt. 

Hierbij maken we gebruik van creatieve visualisatie. Daar waar je je aandacht op richt, gebruik makend van creatieve visualisatie, is waar je de voordelen voor heling, verjonging en transformatie ontvangt. Daar waar je je aandacht op richt gaat het licht naar toe en vindt de heling plaats. Visualiseer hoe gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de heling wilt ontvangen. Visualiseer het gouden licht op de plaats van je verzoek, in deze oefening het hartchakra. Het is belangrijk om licht te visualiseren en geen energie. Licht heeft namelijk geen negatieve effecten. Wanneer je je richt op energie kan er een disbalans ontstaan tussen yin en yang.

Een tweede manier is om gouden licht in je boodschapcentrum te visualiseren dat naar beneden stroomt naar je onderbuik. Visualiseer nooit energie maar altijd licht. Zo kun je het teveel aan energie rondom het boodschapcentrum laten afvloeien naar je onderbuik, waar je basisenergie centra zich bevinden en die kunnen nooit te veel energie hebben. 

4) AdemkrachtBuikademhaling. Als je inademt, dan zet je onderbuik uit. Als je uitademt, dan trekt je onderbuik samen. Volg je eigen natuurlijke ritme. 

Haal diep adem naar je onderbuik en terwijl je inademt visualiseer je dat gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de heling wilt ontvangen. Iedere ademhaling komt door je neus en door iedere porie van het lichaam om licht te brengen naar de plek waar je de heling wilt ontvangen. Bij iedere uitademing visualiseer je het licht door je hele lichaam.

5) Klankkracht: Wat je chant, is wat je wordt.  

Hierbij maken we gebruik van het chanten van bepaalde klanken en mantra’s. Dat wat je chant, daar vereenzelvig je je mee. Dat wat je chant, is wat je wordt. Het chanten van positieve mantra's heeft dus een gunstig effect op de heling, maar heeft ook een ander effect.
Vele mensen vinden het moeilijk om tijdens het mediteren de geest tot rust te brengen omdat het innerlijke gesprek moeilijk te stoppen is voor hen. Door het chanten van de mantra, voorkom je tijdens het mediteren dat je vervalt in innerlijke discussies of gedachtepatronen die negatief uitwerken op de meditatie.

We kunnen gebruik maken van de mantra:
Greatest Love - Grootste liefde (wat staat voor onvoorwaardelijke liefde)
Greatest Forgiveness - Grootste vergeving (wat staat voor onvoorwaardelijke vergeving)
Je kan zowel in het Engels als in het Nederlands chanten, of welke taal van je keuze.

Greatest Love - Grootste Liefde
Greatest Forgiveness - Grootste Vergeving

Greatest Love - Grootste Liefde
Greatest Forgiveness Grootste Vergeving

Greatest Love - Grootste Liefde
Greatest Forgiveness Grootste Vergeving

Greatest Love - Grootste Liefde
Greatest Forgiveness Grootste Vergeving

Greatest Love - Grootste Liefde
Greatest Forgiveness Grootste Vergeving

Chant voor tenminste 3-5 minuten, in stilte of hardop. Doe dit meerdere keren per dag. Hoe langer je oefent, hoe beter de resultaten kunnen zijn.

Wanneer je in stilte chant zullen de kleinere cellen en ruimtes vibreren. Wanneer je hardop chant zullen de grotere cellen en ruimtes vibreren. In stilte chanten is Yin. Hardop chanten is Yang.
Wissel het af, want daar waar Yin en Yang in balans zijn, zal gezondheid gerealiseerd kunnen worden.
Daar waar gouden licht straalt zal ziekte verdwijnen.

Sluit de oefening af door te zeggen
Hao! Hao! Hao!
Dank je! Dank je! Dank je! 
Gong Song! Gong Song! Gong Song!
Hao is Mandarijn Chinees en betekent: Perfect! Wordt gezond! 
Het uiten van dankbaarheid is heel erg belangrijk. We zeggen het steeds 3x. Het eerste Dank je is gericht aan de Divine, het tweede is gericht aan alle zielen die kwamen om je te helpen bij de oefening en het derde is gericht aan je eigen ziel.
Gong Song zeggen we tegen de zielen die we gevraagd hebben om te komen en betekent: keer respectvol terug naar de plek waar je vandaan komt of op dit moment nodig bent.

Dit is een hele simpele basisoefening die je kunt doen om meer liefde en vergeving te brengen naar je ziel, hart, geest en lichaam en om de blokkades in het hartchakra die verbonden zijn met depressie en angststoornis te transformeren. 

Liefde lost alle blokkades op.
Vergeving brengt innerlijke vreugde en innerlijke vrede. 


Hoe vaker en hoe langer je oefent en je verbindt met liefde en vergeving, hoe beter het is.

Voor chronische en levensbedreigende situaties, chant dan tenminste 2 uur per dag. Dit mag 2 uur aaneengesloten zijn, maar mag ook verdeeld worden over de dag waarbij je alle tijd tezamen voegt en tenminste twee uur per dag chant..
Je kunt ook chanten terwijl je wandelt, terwijl je doucht, terwijl je auto rijdt (maar sluit dan uiteraard niet je ogen :) ).

Dit lijkt heel erg simpel. Dit lijkt misschien té simpel voor je om te geloven, maar je zult zien dat als je dit regelmatig en consequent doet dat het verandering brengt in hoe je je voelt en in vele aspecten van het leven. De hulp van een mentor of ervaren iemand kan dit proces versnellen.

Zoals velen wellicht hebben ervaren, kan ziekte je zomaar overvallen, het kan uit het niets optreden, terwijl het helen van een ziekte tijd vergt. Het vraagt geduld, het vraagt volharding en veelal vraagt het een andere manier van in het leven gaan staan.
Het is goed om jezelf de kennis te verschaffen wat er precies speelt, het is ook fijn om te leren wat je eraan kunt doen. Maar resultaat is pas mogelijk als je het ook daadwerkelijk toepast. Zo zit het ook met de oefeningen die in dit blog staan. Het lezen en begrijpen is de eerste stap. Het regelmatig/dagelijks toepassen is belangrijk om het zelf-helend vermogen ook daadwerkelijk sterk te maken. Dit vergt tijd, geduld, volharding, vertrouwen en een instelling van "geef niet op". En er is iets met tijd. Tijd komt nooit meer terug! Daar ben ik me altijd bewust van geweest. Ook van het feit dat het van belang was om die tijd nuttig te besteden aan dingen die belangrijk waren. Daar waar ik tijd kan verkrijgen door iets op een andere manier te doen wat sneller gaat, zeker in het kader van mijn gezondheid, is iets waar ik altijd in heb geïnvesteerd, omdat het mij iets gaf wat voor mij onbetaalbaar was:  een betere levenskwaliteit op kortere termijn. En laten we eerlijk zijn, ik was na al die jaren van ellende er wel een keertje klaar mee. En omdat die snellere manier er was, heb ik die zelf daarom met beide handen aangegrepen. Naast het zelf oefenen, heb ik ook veel healings ontvangen.


Iedereen heeft de kracht om zichzelf te helen.
De lichtwezens, het goddelijke, de Tao, de Bron hebben allen de kracht om je te zegenen en jouw helingsproces te ondersteunen. 


Tao Healing
Tao Healing kan het proces namelijk versnellen. Hierbij ontvang je hulp vanuit de zielenwereld via de healingtransmissies die ik heb mogen ontvangen van dr. en Master Sha om anderen te helpen. Deze healingtransmissies brengen healing in die 5 verschillende lichamen, zodat ze meer in lijn komen met elkaar. Er zijn maar weinig mensen ter wereld die het karma van de ziel kunnen omzetten en Master Sha is daar zeer uniek in en wereldwijd om bekend, maar via de healingtransmissies die hij heeft overgedragen en de certificering die ik heb ontvangen van hem, werkt dat ook door via de healing die via mij doorgegeven wordt via die transmissies. Als jouw eigen lichamen meer licht dragen, minder blokkades hebben en meer in lijn zijn, dan werkt dit door. Je zou kunnen zeggen, van binnen naar buiten.


Deze methode is zeer krachtig. Ik ben ermee in aanraking gekomen vanwege mijn gezondheid en de uitspraken van mijn arts dat ik nog slechts een paar maanden te leven zou hebben. Master Sha gaf mij echter deze methode en ik heb vele healings en diepgaande training van hem mogen ontvangen en dankzij zijn methode ben ik nu 7,5 jaar verder. Ik heb in die 7,5 jaar veel gezien en ervaren, mijn eigen leven zien terugkomen en vele mensen zien opbloeien en zien stralen.

Ervaring
Van cliënten ontvang ik regelmatig hele mooie reacties over wat ze ervaren hebben tijdens het ontvangen van de healing. Onderstaande reactie deel ik met toestemming van deze persoon, die de healing ontving voor een angststoornis.

Ik had aan het begin van de healing sessie de aartsengelen en zielen gevraagd me te helpen mijn hartchakra te openen.
Ook heb ik de zielen die ik gekwetst of pijn gedaan heb in dit leven en vorige levens mijn spijt betuigd en gevraagd om mij te vergeven.
Tijdens de healing zag ik mijn onderste chakra open breken en er stroomde donkere energie naar de aarde via mijn voeten.
Wat daarna gebeurde was zo immens. Ik voelde een enorme warmte vanuit mijn hart mijn lijf in gaan en ik kreeg het bloedheet!
Ik zei tegen mezelf: "blijf rustig dit is het universele licht wat ik mag ontvangen." Het was best intens maar ik ben zo dankbaar voor deze sessie.
Ik voel echt verschil en kreeg een paar uur later weer inspiratie om verder te gaan met het schrijven van mijn boek. Dank je wel aan het hemelse team wat via jou deze healing gaf.

Wil jij na het lezen van dit blog graag zelf de kracht van Tao healing ervaren, dan kan dat!
Van 26 februari - 2 maart 2018 zal ik een speciale groepshealing geven met het thema: healing van depressie en angst stoornis. Je kunt je daarvoor aanmelden via deze link. Het voordeel van een groepshealing is dat het een krachtig veld is en je de healing ontvangt tegen een gereduceerd tarief. Maar omdat het een groepshealing is krijgt niet iedereen de persoonlijke aandacht en feedback. Indien dat je voorkeur heeft, dan is een persoonlijke sessie het meest geschikt.

Ken jij iemand anders die mogelijk baat heeft bij deze technieken, voel je dan vrij om dit blog te delen. Ik ben je er dankbaar voor en hopelijk worden zo veel mensen geholpen om een andere invalshoek te verkrijgen en kan het aantal mensen dat gelukkiger en blijer door het leven gaat toenemen.  

Ik wens iedereen veel kracht en liefde toe, bij het omzetten van depressie en angst in meer blijheid en vreugde.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/


**********************************************************************************************

Depression - Anxiety and Tao Healing


Dear readers of my blog,
Tao Healing for Depression & Anxiety

Are you someone, or do you know someone who belongs to the large group of people who suffers from depression or anxiety or uses anti-depressants and do you wonder if there is an alternative or possibility to deal with this situation in a different way?
Then this blog is for you!
I will give you some theory and most of all practical tips.
Please feel free to share it with those who you feel could benefit from this blog and help yourself and others move forward to a better quality of life.

Theory
Maybe you have read all the articles about the large numbers of prescriptions out there for anti-depressants. Maybe you belong to the group of people who are using them or you have someone close to you using anti-depressants. In the Netherlands alone, according to statistics there is a group of over 1 million people using this type of medication. That is a large group, when you keep in mind that there are over 17 million residents in the Netherlands in 2017. For some people this type of medication brings positive effects, but many people also experience a lot of side-effects.

In the Netherlands, about half of the prescriptions is because of depression, others receive this prescriptions because of anxiety or pain. Everyone at some point in life has been anxious or a little depressed, but excessive anxiety or deep depression can deeply affect you and diminish your quality of life.

I received many teachings from dr. and Master Sha in the last couple of years and he gives a very clear vision and shares deep wisdom about the cause of all kinds of physical, mental, emotional or spiritual issues people deal with in normal day life.

It is based on the vision:

In order to restore health one needs to remove the soul, heart, mind, energy and matter blockages.

Master Sha not only offers theory, based on the power of the soul, but he also gives many practical techniques for self-healing and even more powerful, he offers a healingmodality to accelerate and empower your own self-healing process.

In this blog I will share the theoretical background of depression and anxiety according to what I have learned during my training the past couple of years and I will share with you one of many different practices for self-healing. But, just to be very clear, this information is NOT meant to replace consultation of a health-care practitioner. And it is certainly not meant for you to stop your medication without consulting your doctor or therapist. 

In modern medicine depression and anxiety are often treated with medication. Medication changes your physical body, it changes the biochemical processes in your physical body. However, as human beings we not only have a phyical body. We are more than that. According to the teachings in Tao Healing we as human beings have 5 bodies, each with a different density. We have a spiritual body (soul), an emotional body (heart), a mental body (mind), an energetic body (energy) and a physical body (matter). These 5 bodies are interconnected and interrelated, but they are not all equal. The dominant body is the spiritual body. The soul is the boss.
Your soul sends the information to your heart, which receives the information and your heart passes the information to the mind. Your mind processes the information and directs your energy and then the matter will respond.Heal the soul first, then healing of the mind and body will follow
~ dr. and Master Zhi Gang Sha ~ When all of these processes are aligned, your life will be smooth and easy. But there could be blockages in each of these bodies and they can be felt by you or by the people around you as an interference in the vibrational field. This could lead to all kind of issues. Depending on where the blockage is, there could be health issues, like depression and anxiety, or relationship issues, or financial issues.

Doctors are mostly focused on matter.
Reiki, acupuncture and more focusses on energy.
Psychology, mindfulness and more focusses on the mind.
Tao Healing mainly focusses on the soul and the opening of the heart, but it also includes the mind, energy and matter.

Your soul carries all of the experiences of this life and also of all your previous lifetimes and you also carry a part of your ancestors within your soul. That is called karma. Positive karma will bring you success and happiness, as well as health and many other blessings. Negative karma however could cause all kind of health issues, relationship issues, financial issues and more. Everyone carries karma. For some people this is mostly positive karma, while others carry a huge burden on their soul. It is also possible that your health is very good, but there are issues in relationships. It just depends on where the karmic blockages are. 

In case of depression and anxiety there is too much energy around the cells and/or around the organs. The energetic and spiritual blockages related to depression and anxiety are in the message center, also known as the heart chakra. This is a fist-sized energy center in the middle of the chest, behind the sternum. Soul, heart, mind, energy and matter blockages have lead to an emotional imbalance, causing depression and anxiety. The balanced emotion related to depression and anxiety is joy. 

The self-healing techniques used in soulfulness and Tao Healing focus on all 5 different bodies at the same time by applying spiritual practices.
The goal of these practices is to bring more light in your soul, to open and purify your heart, to transform the mind blockages, to allow the energy to flow and to transform the matter.

With regard to soul blockages you can think of negative karma and negative memories carried on one's soul.
With regard to heartblockages you can think of judgement, greed, lack of wisdom, impurity and more. 
With regard to mindblockages you can think of negative mindsets, negative beliefs, negative attitudes, ego and attachments.
In case of energy blockages there is too much energy around the cells or around the organs, blocking the spaces. 
In case of matter blockages there is a blockage inside of the cells. 

Practice

Now I will share one of many different practices you can do to open and purify your heartchakra and to self-heal depression and axiety. 

The energy healing and spiritual healing practices from China, India and other countries have served many people over the last five thousand years. Nowadays, many have forgotten about the ancient practices and their power, however if these practices weren't so powerful and effective, they would not have survived for such a long time :)
These techniques are simple, but don't let it fool you. The fact that these practices are simple, doesn't mean that they are not powerful! On the contrary. The power and effectiveness of these 5 techniques all together have served many people and transformed their lives. Experience it yourself now and apply these techniques.

We use the 5 Power Techniques. Every single technique is powerful, however the combination enhances the power. 

1)      Body Power: Where you put your hands, is where you receive the blessings.
We use specific body positions and hand positions to promote energy flow en to promote healing. Where you put your hands is where the energy will flow and where you will receive the benefits for healing and rejuvenation. Sit up straight with your back free from the chair. Keep your back straight, with your crown and your perineum in one line. In this way the energy and the light can flow freely. The universal light can enter through your crownchakra and can go down through the other chakra’s and your central channel to your lower abdomen where very important foundational energy centers are located. Put one hand on your lower abdomen, so the energy centers are nourished and you are firmly grounded. Put the other hand on the place where you need healing, in this case on your heart chakra. Put your feet flat on the ground so you can connect with Mother Earth and you are also firmly grounded in this way during the practice. Close your eyes during the practice. Breath into your lower abdomen and fully relax. The more relaxed you are, the more healing can take place. 

2)      Soul Power: What you ask of Heaven, Tao (Source) and your own soul is what blessings you will receive.

Here we address the power of the soul. We say helloThere is a distinction between inner souls and outer souls.
We all have a body soul, but also all our organs, systems, cells, DNA/RNA have their own function and their own soul. We can speak to them and ask them to heal themselves. Every soul has a great ability to self-heal and by saying 
hello to the souls we can actually activate that power. Your body soul knows what is has done to create these karmic blockages. The Divine, Tao, Source, and your spiritual fathers and mothers know where there are blockages on your soul, heart, mind and body. They know what is needed to heal. Your soul and the souls around you have deep wisdom and knowledge and great power to help you heal. All you need to do is ask. 

Say 
Hello:           Dear soul, heart, mind and body of ­­­­­­­­­­­my heart chakra my messagecenter /heart chakra
Give love:           I love you.
Affirmation:       You have the power to heal yourself.
Give an order:    Do a good job.
Give gratitude:   I am very grateful.
 

It is important to give love to the area which needs healing. Love has the power to meld all blockages. Often people speak very negatively about the part of the body, for example their back or knee, which hurts or is sick, but to speak negatively only creates more blockages. It is better to give love to the area. That is a way to promote healing.

Love melds all blockages.
Forgiveness brings inner joy and inner peace.

That is why it is smart to include a forgiveness practice within your self-healing practice. You can do it like this:

Dear all souls I have ever hurt or harmed or taken advantage of in this life or in previous lives, or who have been hurt or harmed by my ancestors, please come.
I love, honor and appreciate you.
I offer you my sincere apologies for the mistakes I and my ancestors have made. I am so sorry.
I thank you for the lessons you have given me. I am learning from my mistakes and I am not the same person anymore. Therefor I humbly ask for your forgiveness.
Please forgive me for my mistakes in this lifetime and all of my other lifetimes. Please forgive my ancestors.
I won't take advantage of it. I will serve more.
I cannot thank you enough. 
Thank you.

Dear all souls who have ever hurt or harmed me or my ancestors or have taken advantage of me or my ancestors in this life or in previous lives, please come.
I love, honor and appreciate you.
It is my wish to transform the karmic blockages between us and to improve our relationship. I offer you my unconditional forgiveness and I ask all of my ancestors to do the same.
Let us join hearts and souls together and live in love, peace and harmony.
I cannot thank you enough. 
Thank you.

Dear my beloved soul and all of my inner souls of all my organs, systems, body parts, cells, RNA/DNA.
I love you,  honor you and appreciate you.
I offer you my sincere apologies for the mistakes I have made against you, for all the moments I didn't give love to myself, for all the times I wasn't standing up for myself, for all the moments I polluted myself with the things I ate, drank, or with the products I used and in this way I harmed myself. I am so sorry. Please forgive me. I will take better care of you. 
I cannot thank you enough. 
Thank you.
I totally and unconditionally forgive meself. 

There are also outer souls, the souls around us. You can think about the light beings, like the ascended masters, the gurus, lamas, kahuna's, angels, archangels, the Divine, the Tao, the Source. But also the soul of the sun, the moon, the stars, the planets, the souls of nature. These light beings have powerful souls and they have great potential to bring love, light and healing. We can ask them to help us in our healing process. You can call their names if you feel very connected to a specific soul like an archangel or Jesus or Mother Mary or Guan Yin. Or you ask all of them for help in a general way, by asking all the spiritual fathers and mothers for help. By asking the light beings for help we can accelerate our healing process, because their souls are so advanced and pure. They are all around us and they are willing to assist us, but they often are waiting for our request. Speak with sincerity, speak from your heart and soul and simply ask for help. You can always ask for help. But you cannot force it or demand it.


Dear ­­­­­­­________ (call the souls who you would like to ask for help and receive a healing from).I love you, honor you and appreciate you.
Please come. Would you please help me to heal and open my heart chakra and help me heal my depression or anxiety?
Please forgive me and help me to meld the blockages within my soul, heart, mind, energy and matter so I can receive healing for my depression and anxiety. 

I cannot thank you enough. 
Thank you.
3)      Mind Power: Where you focus your mind is where you receive the blessings. 
We use the power of creative visualization. Where you put your mind, using creative visualization, is where we receive benefits for healing, rejuvenation, and transformation. Where you put your mind, is where the light will go to and where the healing will take place. Visualize golden light, coming from 360 degrees to the area where you need healing. Visualize the golden light in the area of your request, in this practice the heart chakra. It is important to visualize light and not to visualize energy. Light has no negative side-affects. When you focus on energy you could create an imbalance between yin and yang. 

Another way is to visualize golden light in your heart chakra which flows down from your heartchakra to your lower abdomen. Never visualize energy, only light. In this way you can bring too much energy in your messagecenter down to your lower abdomen. In your lower abdomen are basic energy centers which can never have too much energy. 

4) Breathing Power: Abdominal breathing. When you inhale, your abdomen expands. When you exhale, your abdomen contracts. Follow nature's way.

Inhale deeply to your lower abdomen and while you breath in you visualize golden light coming from 360 degrees to the place where you would like to receive the healing. Every breath comes through your nose and through every pore of your skin to bring light to the place where you need the healing. When you exhale you visualize light in your whole body.

  

5)  Sound Power:  What you chant, is what you become.
We use the power of chanting specific sounds or specific mantras. What you chant, is what you become. To chant healing mantras has a positive effect on the healing process. But it has another effect as well. Many people experience difficulties to silent the mind during meditation because the mental chatter just doesn’t stop. By chanting the mantra you prevent the inner chatter and negative talking which affect the outcome of the practice in a negative way. 


We can use the mantra: Greatest Love ( which means unconditional love)
Greatest Forgiveness  (which means unconditional forgiveness)

Chant:

Greatest Love 
Greatest Forgiveness 

Greatest Love 
Greatest Forgiveness 

Greatest Love 
Greatest Forgiveness 

Greatest Love 
Greatest Forgiveness 

Greatest Love 
Greatest Forgiveness Chant for at least 3-5 minutes per time, silently or aloud. Do this multiple times per day. The longer you practice, the better the results could be.

When you chant silently, the smaller cells and smaller spaces within your body will vibrate. When you chant out loud the bigger cells and the bigger spaces in your body will vibrate. To chant silently is Yin Chanting. To chant out loud is Yang Chanting. It is important to alternate Yin and Yang, because when Yin and Yang are balanced, health will be restored. There where golden light shines, sickness will disappear.


Close the practice by saying:
Hao! Hao! Hao!Thank you! Thank you! Thank you. Gong Song! Gong Song! Gong Song!Hao!  is Mandarin Chinese and means Perfect! Get well!

To offer your gratitude is very important. We say “thank you” three times. The first “Thank you” is to the Divine, the second “Thank you” is to all the souls who came and joined in the practice, and the third “Thank you” is to your own soul.
Gong Song is what we say to all the souls who came and it means: respectfully return to your abode or to the place where you are needed at this time.

This is a very simple and basic practice you can do to bring more love and forgiveness to your soul, heart, mind and body and to transform the blockages in the heartchakra related to depression and anxiety.


Love melds all blockages.
Forgiveness brings inner joy and inner peace.The more often and the longer you chant and connect with love and forgiveness, the better it is.

For chronic and life-threatening conditions, chant 2 hours or more per day. This can be an uninterrupted period of 2 hours or you can practice multiple times per day and add all of your practice time together to total at least two hours per day.
You can also chant when you take a walk outside, when you take a shower, when you drive your car (but do not close your eyes of course while driving J ) etc.

This may seem very simple to you. This may seem too simple for you to believe, but you will see when you practice regularly and consequently that it could bring changes in the way you feel or in many aspects of your life. The help from a mentor or someone with experience also can benefit you a lot. 

Like many may have experienced, sickness can occur quickly, even suddenly, while recovery could take a lot of time. It requires patience and presistence and it may even ask you to be open up to a new way of being in the world.
It is good to gather knowledge about what is going on, it also is very nice to learn what you can do by yourself. But results only come if you truly apply what you have learned. It is the same with the practices in my blog. Reading and understanding is only the first step. To apply it regularly/daily is very important to activate the selfhealing process. It needs time, dedication, trust and you have to have this mindset of "not giving up".
And there is something about time. Time will not come back. I have always been aware of that. I also was aware of the fact that I needed to use my time efficiently on things that truly matter. If I have an opportunity to gain time by doing things differently and faster, especially when it concerns my wellbeing, I have always invested in those opportunities, because it gave me something what is priceless for me: a better quality of life in a shorter period of time. And let's be honest, after all those years of deep suffering, I was actually kind of done with suffering. Hearing about the possibility to recover faster, was something I gratefully accepted with both of my hands. Besides doing lots of self-healing practices, I also received lots of healing blessings.

You have the power to heal yourself
The light beings, the Divine, the Tao, the Source, all have the power to bless you and to support you in your healingprocess. 

Tao Healing
Tao Healing can accelerate your healingprocess.
With a Tao Healing blessing you receive the help from the soul world via specific healingtransmissions I received from dr. and Master Sha to help others. These transmissions bring healing to all 5 different bodies, so they can align more and more. There are only a few people in the world who can actually deal with karmic issues and Master Sha is unique in this and worldwide known for his unique abilities. However, through the healingtransmissions I received from Master Sha and the certification I got, it also comes with the healing given through these transmissions. When your bodies carry more light, less blockages and are more aligned, this will affect many aspects of life. You could say, that it will work from the inside out. 

This healing method is very powerful. I learned about Tao Healing because of my own health condition and the statements from my doctor that I probably only had a few months to live. Master Sha taught me this method and offered me many healing blessings. I also received a very intensive training and because of all of that I am now 7,5 years later and still alive. I have seen and experienced a lot in those 7,5 years, my life came back and I have seen many people flourish and shine.

Experience
I regularly receive beautiful feedback from clients about their experiences during the healing blessings. I will now share one of the comments of a client, who received the healing blessing for anxiety disorder. This person gave me permission to share the experiences.

At the beginning of the healing session I had asked the arch angels and all souls to help me open my heart chakra. I also apologized to all souls I have hurt or harmed in this life and previous lives and asked for forgiveness. During the healing session I saw my first chakra open up and lots of dark energy flowed out of it through my feet towards the earth. What happened next was so immense. I felt an incredible heat flowing from my heart chakra througout my body. I was so hot! I told myself: "Stay calm, this is the universal light you are allowed to receive". It was quite intense but I am so grateful for this healing session. I truly feel a difference and a few hours after the healing session I got inspired again to continue writing my book. Thank you to your heaven's team that offered the healing blessing through you.

If you would like to experience the power of the healing for yourself, please contact me to see what is possible.
From Feb 26 - March 2 2018 I will offer a special group healing session for healing depression and axiety.
If you know someone who could benefit from the information in this blog, please feel free to share the link. I would be grateful if you would do so. It is my wish that more people will learn to have a different perspective on depression and anxiety and what could be done about it, so many more people will be able to live a happier and healthier life.

I wish all of you love and strength to transform depression and anxiety to joy.


In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


Saturday 3 February 2018

Verandering, zo mooi kan het zijn!

God turns you from one feeling to another and teaches by means of opposites, so that you will have two wings to fly, not one 

~ Rumi ~


Lieve Lezers,
Het zal velen bekend zijn. Het leven is geen rechte opgaande lijn, maar een pad vol ups en downs, een pad van tegenstellingen, van mooie momenten en diepe pijn. Een pad vol veranderingen. Verandering is een universele wet.
Sommigen zijn echter bang voor verandering en proberen vast te houden. Anderen zien juist graag verandering in hun leven, maar weten niet goed hoe. Verandering is echter inherent aan het leven en kan ook heel mooi zijn!

Denken en leven buiten de gebaande paden wordt niet altijd gewaardeerd, toch is het iets wat ik diep van binnen altijd heb gevoeld dat ik dat moest doen. Eén van de quotes die mij altijd heeft geïnspireerd is:

Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and create a trail." 

En dat is denk ik precies wat ik met Tao Healing heb gedaan: een voor velen nog onbekend pad volgen en zo de verandering creëren die ik zo wenste in mijn leven en nu doorgeef aan anderen.

Bij deze healing methode pas je technieken toe die verandering en licht brengen in die gebieden van het leven waar zwaarte of pijn is door via simpele, doch zeer effectieve methodes de frequentie te verhogen in jezelf of een situatie. Als jij verandert, verandert de situatie met je mee. Het vergroten van het licht in jezelf heeft echter ook een keerzijde. Als het licht toeneemt en de blokkade transformeert, zal de zwaardere/lagere energie het lichaam verlaten. Dat kan gemoedelijk gaan, maar kan ook een intens proces zijn. Het kan ook leiden tot veel weerstand om je heen.
Het maakt niet uit hoe het gebeurt. Het belangrijkste is DAT het gebeurt, want daar waar de lagere, zware energie verdwijnt kan healing plaatsvinden en kan je een stap vooruit doen op jouw zielenpad. En dat is precies waar het om draait: groei, transformatie en vooruitgaan. Periodes van zuivering en door dingen heen gaan, maken daar onderdeel van uit. Het is als Yin en Yang, licht en donker, groei en zuivering, onlosmakelijk met elkaar verbonden. De pijn, de angst, de verwarring, het verdriet, de vermoeidheid of welke vorm de zuivering ook aanneemt, het is niet iets om je door te laten tegen houden of iets om bang voor te zijn. Het kan je juist heel veel brengen.

No Pain, No Gain; No Drain, No Gain ~ Master Zhi Gang Sha(zonder pijn, geen vooruitgang; zonder vermoeidheid, geen vooruitgang ~ Master Zhi Gang Sha)Van tijd tot tijd is het nodig om door die zuiveringsprocessen te gaan, zodat je een stap verder komt in jouw leven en jouw ontwikkeling. Het is ook altijd goed om jezelf af te vragen of je nog op de juiste weg bent. En ga je nog wel in de richting die je graag wilt en die jouw ziel en jouw zielenreis ondersteunt? 

Whatever purifies you is the right path, I will not try to define it. ~ Rumi ~Er zijn dagen dat ik heel diep in mezelf duik om te zoeken naar mijn motivatie, mijn redenen om het leven te leiden zoals ik dat doe. En bij diep gaan, bedoel ik ook echt diep gaan… Oude vragen, verlangens, wensen, vele herinneringen en heel veel oude pijn kan dan naar boven komen en vragen om eens goed in het licht gezet te worden en opnieuw bekeken te worden alvorens het kan transformeren.
Maar ik ga niet alleen maar naar binnen. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik heb niemand nodig, alle antwoorden zitten van binnen. Ik ervaar dat toch vaak anders. Niet alle antwoorden in mezelf kom ik namelijk zomaar even makkelijk bij! Sommige dingen liggen diep verborgen en hebben een trigger nodig voordat ze duidelijk worden.
En laten we eerlijk zijn, er zijn ook veel dingen die ik niet weet en ik leer graag van een ander zodat ik niet alles zelf hoef uit te zoeken of te ervaren! Dat is een langdurig proces en hoe heerlijk is het om van de ervaring en inzichten van een ander te leren zodat mijn proces sneller gaat!
Het helpt mij enorm om te luisteren naar anderen, om in die spiegel te kijken die ze me voorhouden en zo kom ik sneller verder dan het allemaal alleen te doen. Ik ben dus altijd heel erg dankbaar voor de mensen om me heen die me keer op keer helpen om met hun inzichten en hun hulp, dichter bij mezelf te komen. Ook dat is dus voor mij een yin-yang situatie. De visie van een ander, helpt vaak om veel dieper bij mezelf te kunnen komen dan wanneer ik alleen maar zou kiezen om diep naar binnen te gaan :)

Ik weet waar ik vandaan kom, weet hoe ver ik al gekomen ben en hoeveel er al veranderd is in mijn leven en hoe ongelooflijk dankbaar ik daarvoor ben. Maar ik weet ook hoeveel ik daarvoor heb moeten doen, hoe moeilijk het soms was en hoeveel pijn en verdriet ik soms voelde.
Ik weet ook hoe hoog ik de lat heb gelegd voor mezelf en waar ik van droom. En ik stel mezelf regelmatig de vraag… ga ik dat ooit bereiken? En zo ja hoe dan?

Ik denk dat velen dit wel herkennen, bijvoorbeeld in geval van chronische ziekte of in geval van relaties. Vragen als: "is het mogelijk om weer beter te worden of om deze relatie te verbeteren? Moet ik dit maar accepteren of is er toch nog een uitweg uit deze situatie. Jaag ik een droombeeld na of is het realistisch om tegen elke overtuiging van anderen in vast te houden aan de hoop dat er een beter leven dan dit mogelijk is?"

Nu heb ik een heel groot voordeel, dat ik direct met de zielenwereld kan communiceren en dus directe leiding kan krijgen voor welke kant ik op mag gaan. Het is ook vanuit die leiding dat ik Master Zhi Gang Sha heb gevonden en zijn Tao Healing heb leren gebruiken.
Tao healing heeft mij geholpen om een enorme draai aan mijn leven te geven en de antwoorden te vinden die ik al zo lang zocht. De Vier Krachttechnieken die onderdeel uitmaken van Tao Healing zijn zo ongelooflijk KRACHTIG! :) 

Maar wat een weerstand is er om mij heen geweest: Ik heb van alles gehoord. En velen bedoelden het goed! Mensen waren oprecht bezorgd, want wilden het beste voor mij en dit was zo enorm onbekend. En onbekend maakt dat er soms behoorlijke weerstand is: "Barbara, je zou dit of dat moeten doen… Barbara, weet je wel heel zeker dat je dit wilt? ....  Barbara dit gaat niet werken… Barbara je hele leven gaat op zijn kop zo...."
Het is goed om te luisteren naar de mening van anderen, maar het is niet de bedoeling dat de mening van anderen jou weerhoudt om datgene te doen wat jouw zielenreis dient! Jouw leven is jouw keuze, jouw verantwoordelijkheid en jouw ziel staat centraal. Voedt het met wat goed is voor jou!
En de leiding die ik kreeg vanuit de zielenwereld was zo sterk, zo duidelijk en zo zuiver.  Ik wist dat ik kon vertrouwen. Dus ging ik mijn pad, ondanks de weerstand om me heen.

Tao healing is anders dan wat de meeste mensen gewend zijn. Het is geen bekende methode in Nederland, waar mensen een duidelijk idee hebben van wat het is en wat het gaat brengen. Integendeel, deze technieken zijn nog vrij onbekend in Nederland. Velen vergelijken het met Reiki, maar het verschil is groot...
Dat het door duizenden mensen in China wordt beoefend en tevens veel ouder is dan de geneeswijzen die wij in Nederland kennen, daar staan niet veel mensen bij stil. Als het al zo oud is en zoveel duizenden mensen het dagelijks met veel succes toepassen.... dan moet het toch wel effectief zijn, want anders blijft het toch niet bestaan, denk ik op mijn beurt dan...
Maar het vraagt oefening, doorzettingsvermogen en geduld. Het vraagt van je dat je zelf het heft in eigen hand neemt, dat je aan de slag gaat met de knelpunten in je leven, daar waar het licht gedimd is om dat weer te laten stralen.

Voor mij was het zo logisch om te horen, dat daar waar iemand gezond is, daar waar iemand gelukkig is, dat iemand dan straalt. Want dat zien we toch? Iemand die verliefd is die straalt je al van ver tegemoet. Iemand die krachtig is en gezond, heeft een aura dat sterk en krachtig uitstraalt. En mensen die niet gelukkig zijn, bij hen voel je duidelijk de zwaarte van hun energie. Maar niet alleen deze uiterlijke verschijningsvormen zeggen het. Ook de wetenschap heeft meerdere malen aangetoond dat hoge frequenties verbonden zijn met positieve energievelden en emoties, waar lage frequenties verbonden zijn met ziekte en negativiteit.
Dat is waar deze healingstechnieken heel krachtig in zijn. Meer licht brengen in ieder aspect van het leven, de frequentie en vibratie verhogen! Meer licht in de ziel, meer licht in het denken en handelen, meer licht in relaties en toekomstdromen. En wat me het meeste raakte was dat ik de mensen die hiermee bezig waren allemaal zag stralen, ik voelde hun energieveld en ... dat wilde ik ook!!!
Vele uren heb ik zelf aan mijn gezondheid gewerkt en het gaf me plezier, zelfvertrouwen en een gevoel van onafhankelijkheid. Veel heb ik geleerd en ontvangen van leraren/healers die mijn proces op die manier hielpen versnellen. Mijn gezondheid verbeterde, dingen die nooit voor mogelijk werden gehouden door velen werden ineens mogelijk en wat voel ik me blij en dankbaar dat ik dat allemaal weer mag en kan doen en nu door mag geven aan anderen.

Maar dat komt niet allemaal vanzelf. Daar waar meer licht komt, wordt de donkerte actief om je bewust te maken en de zuiveringsprocessen worden in gang gezet. Vele emoties kunnen los gemaakt worden of je tijdelijk moe doen voelen. Zuivering is de tegenhanger van het toegenomen licht. Het hoort bij elkaar. Zuivering en transformatie zijn eigenlijk heel nuttig, hoe pijnlijk soms ook. Dus laat het je aanmoedigen en zeker niet tegen houden.

Laatst las ik dit prachtige verhaal op internet dat ik graag met je deel, omdat het een mooie illustratie is.

The Story of the Dragonfly


Down below the surface of a quiet pond lived a little colony of water bugs. They were a happy colony, living far away from the sun.For many months they were very busy, scurrying over the soft mud on the bottom of the pond. They noticed that every once in a while one of their colony seemed to lose interest in going about its business with its friends. Clinging to the stem of a pond lily, it gradually climbed out of sight and was never seen again.“Look!” said one of the water bugs to another. “One of our colony is climbing up the lily stalk. Where do you suppose she is going?” Up, up, up it went slowly. Even as they watched, the water bug disappeared from sight. Its friends waited and waited but it didn’t return. “That’s funny!” said one water bug to another. “Wasn’t she happy here?” asked a second water bug. “Where do you suppose she went?” wondered a third. No one had an answer. They were greatly puzzled.Finally one of the water bugs, a leader in the colony, gathered them all together. “I have an idea”, he said. “The next one of us who climbs up the lily stalk must promise to come back and tell us where he or she went and why.” “We promise,” they said solemnly.One spring day, not long after, the very water bug who had suggested the plan found himself climbing up the lily stalk. Up, up, up he went. Before he knew what was happening, he had broken through the surface of the water, and fallen onto the broad, green lily pad above.He was so tired, and the sun felt so warm, that he decided to take a nap. As he slept, his body changed and when he awoke, he had turned into a beautiful blue-tailed dragonfly with broad wings and a slender body designed for flying.He couldn’t believe the startling change he saw in his body. His movement revealed four silver wings and a long tail. Even as he struggled, he felt an impulse to move his wings. The warmth of the sun soon dried the moisture from the new body. He moved his wings again and suddenly found himself up above the water. He had become a dragonfly.Swooping and dipping in great curves, he flew through the air. He felt exhilarated in his new environment. By and by, the new dragonfly lighted happily on a lily pad to rest. Then it was that he chanced to look below to the bottom of the pond. Why, he was right above his old friends, the water bugs! There they were, scurrying about, just as he had been doing some time before. Then the dragonfly remembered the promise: “The next one of us who climbs up the lily stalk will come back and tell where he or she went and why.”Without thinking, the dragonfly darted down. Suddenly he hit the surface of the water and bounced away. Now that he was a dragonfly, he could no longer go into the water. “I can’t return!” he said in dismay.

“At least I tried, but I can’t keep my promise. Even if I could go back, not one of the water bugs would know me in my new body. I guess I’ll just have to wait until they become dragonflies too. Then they’ll understand what happened to me, and where I went.” And the dragonfly winged off happily into its wonderful new world of sun and air.And that’s the story of the dragonfly.Ook al is het eigenlijk een verhaal over de dood, het vertelde mij ook iets anders. Als je eenmaal besluit om een andere weg in te gaan en je transformeert en andere doelen en mogelijkheden krijgt in het leven, is het heel moeilijk om terug te gaan omdat je eenmaal gewend bent aan die nieuwe mogelijkheden.
Vele mensen begrijpen niet wat Tao healing voor mij gedaan heeft, hoe het me geholpen heeft, hoe het me veranderd heeft en hoe het mijn leven verrijkt heeft. Ze zien het resultaat, zijn blij voor me en denken dat ik dan nu wel weer "mijn oude leventje" zal oppakken. Maar er is geen weg voor mij terug naar het oppakken van mijn oude leven, dit is mijn manier van leven geworden! Wat voor mij vroeger zo normaal was, wat voor anderen nog steeds zo normaal is, past niet meer bij mij zoals ik nu in het leven sta! En het proberen heeft geen zin, want ik was nooit gelukkig met dat oude leven en zal het nu ook niet worden....Ik ben immers niet voor niets een andere weg ingeslagen!

Een andere, of zelfs onbekende, weg in slaan is dus helemaal niet zo erg. Wanneer je in lijn blijft met je ziel en jouw zielenreis gaat dat gepaard met veranderingen. Verandering kan pijnlijke emoties met zich meebrengen maar verandering is nodig. Een diamant kan alleen zo zuiver worden na enorme druk. En goud verkrijgt alleen zijn enorme kwaliteit nadat het is vergruisd, verhit en gezuiverd.  


Het is een kwestie van loslaten van het oude, dankbaar zijn voor de nieuwe mogelijkheden die je aangereikt worden en focussen op vooruitgaan, net als de libelle die eerst transformeert, dan zijn vleugels uitslaat en de nieuwe mogelijkheden ontwikkelt en onderzoekt.
Dat is waar het om gaat in het leven. Je diepste ware zelf vinden en ontwikkelen. Het kan je brengen naar een geluk wat dieper gaat en verder gaat dan wat je voor mogelijk had gehouden. Het is alleen nodig dat je in vertrouwen blijft. En dan komen er vanzelf mensen en situaties die je daarbij ondersteunen. En Tao healing is daar bij uitstek geschikt voor.


Getting in touch with your true self must be your first priority
~Tom Hopkins~


Klim net als die kever die stengel van de waterplant op en kijk wat er daar boven te vinden is. Probeer iets nieuws. Is het makkelijk…? Daar zal ik eerlijk over zijn dat ik dat niet altijd als makkelijk heb ervaren, maar het is zeker de moeite waard. En dat deze Tao healing technieken anders zijn dan wat algemeen bekend is of aanvaard wordt, tja, dat is dan maar zo. Juist doordat het zo anders is, heeft het me ook een resultaat gebracht wat zo anders is dan wat de meesten voor mogelijk hadden gehouden en dat is nu precies wat ik wilde! :)
Niet iedereen hoeft erin te geloven, niet iedereen heeft de kracht en het lef om uit de box te stappen. Maar ik weet wat het heeft gedaan voor mij en vele anderen. En ik zie en hoor de reacties van anderen in mijn workshops als ze het effect van deze technieken zelf ervaren.


Soms moet je doen wat anders is dan anders, juist om dat wat je diep in je hart verlangt, te vinden.
En een ander…. Die kan het niet voor je doen. Die kan je wel de weg wijzen of de methoden leren en je de mogelijkheden laten zien of je een spiegel voorhouden. Maar je zal zelf die stap moeten zetten en de weg van het licht gaan. En op zijn tijd is het goed om te voelen wat je nog met je meedraagt en wat je mag loslaten. En ook of je nog op de goede weg zit, of dat het tijd wordt om je koers bij te stellen.
Alleen dan kan je je vleugels uitslaan.... 

Ben jij nu geïnspireerd en wil jij weten wat Tao Healing voor jou zou kunnen doen, kijk dan eens op mijn website.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder