Friday 31 December 2021

Terugblik 2021: Jaar van Geloof, Hoop en Liefde 🎇 2021 in Retrospect: Year of Faith, Hope and Love

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Terugblik 2021: Jaar van Geloof, Hoop en Liefde


Lieve lezers,


De dag voor kerst ontving ik een berichtje van iemand die me schreef: "Barbara ik weet dat je veel hebt moeten doorstaan het afgelopen jaar, maar je bent er nog en dat zegt wel wat!"
En dat raakte precies hoe het voor mij voelt op dit moment: Dankbaar voor het leven dat door me heen stroomt en voor alles wat 2021 me heeft gebracht.

Ik kijk terug op een jaar vol uitdagingen en ik ben heel diep gegaan op sommige momenten, maar nu ik terugblik zie ik vooral al het goede wat er uit voortgekomen is. En als ik dan de kernwoorden voor 2021 wil beschrijven, moet ik steeds denken aan een kettinkje wat ik had toen ik jong was met de 3 bedeltjes van geloof, hoop en liefde eraan.

GELOOF/VERTROUWEN ✝️

De uitdagingen waar ik mee te maken had afgelopen jaar brachten me soms echt op mijn knieën. Hoe los ik dit nu weer op? Met mijn logische verstand en al mijn voorgaande ervaringen zag ik geregeld echt geen oplossing meer. Het vroeg me om heel diep te vertrouwen. Vertrouwen op de wijsheid van mijn ziel. Vertrouwen op God, Tao, de Bron, het universum, wat voor naam je er ook aan wenst te geven. Vertrouwen dat de oplossing komen zou als ik de signalen die ik kreeg zou volgen.

De situaties in 2021 leerden me om nog dieper te vertrouwen, juist in tijden waarin de grond onder mijn voeten was weggeslagen en ik nieuwe manieren moest vinden. Ergens… in de diepte, in de hoogte of weet ik veel waar.
De veranderende omstandigheden het afgelopen jaar vroegen me op een andere manier te gaan werken. Een wijze waarvan ik niet wist hoe die zou uitpakken maar wat me uiteindelijk meer financiële mogelijkheden bracht dan ik had kunnen inschatten.
Het verlies van vriendschappen, cliënten, contacten die me dierbaar waren geworden, leerden me dat waar sommigen gaan, anderen komen en dat er altijd mensen zijn en ik nooit alleen ben. Hulp, aandacht, liefde komt in vele vormen.
De operatieve ingreep waarbij de verdoving niet werkte, leerde me dat ik sterker was en meer kon hebben dan ik voor mogelijk hield.
Het feit dat velen geen antwoord hadden op de medische problemen waar ik mee kampte, leerde me dat als ik vertrouw op mijn ziel, mijn open spirituele kanalen en de zielenwereld en alle informatie die daar voorhanden is, dat ik zelf vele antwoorden vinden kan en dat mijn lichaam meer veerkracht heeft en zelfhelend vermogen dan men mij heeft doen willen geloven.
En al wat ik moest doen was geloven dat het goed zou komen. Vertrouwen dat er een oplossing is. Dat het vroeg of laat aan mij getoond zou worden als ik de aanwijzingen die ik kreeg zou volgen.


HOOP 

En iedere oplossing die ik vond of aangereikt kreeg bracht een sterker gevoel van hoop. Hoop doet leven zeggen ze. Hoop geeft een reden om elke dag wakker te worden met een dankbaar gevoel en om tegen jezelf te zeggen: Ik geef niet op, eens zien wat deze dag brengen gaat. Het helpt om verankerd te blijven, verbonden te blijven met het leven en de mogelijkheden die het brengt. Het heeft me nog meer doen realiseren dan ik al deed, dat alles kan veranderen in 1 seconde. Datgene wat je hebt kan zomaar verdwijnen, maar ook datgene wat je mist kan zomaar komen! In 1 seconde kan alles anders zijn. Het heeft me geleerd om meer in het moment te leven dan ooit en ieder moment te omarmen. Om datgene wat in mijn hart leeft en wat geleefd wil worden, meer en meer te voelen en om vol vertrouwen en hoop uit te zien naar wat komen gaat.

LIEFDE 💟

En er kwam steeds meer, waaronder een steeds groter gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor mezelf, voor mijn ziel, voor het leven, en voor anderen. Het gevoel van innerlijke rust wat ik nu geregeld heb, heb ik nooit eerder in mijn leven zo diep gevoeld. 
Het is bijzonder om te voelen dat ik steeds meer liefde kan voelen voor mezelf. Liefde voelen voor een ander was nooit een probleem, maar die liefde voor mijn eigen ziel was nooit echt in de diepte aanwezig omdat ik van kinds af aan zo anders was dan de kinderen om me heen. En 'anders zijn' maakte dat ik er nooit echt bij hoorde. De lockdown en de vele momenten van bezinning brachten me tot diepe vragen als: Waarvoor is mijn ziel hier, wat wil ze, wat heeft ze te geven en hoe ga ik dat verwezenlijken onder de huidige omstandigheden?
De antwoorden brachten een diepere waardering voor mijn eigen ziel, voor wat ik kan doen en brengen.


Stap voor stap ben ik door vele zware momenten gegaan om er sterker uit te komen.
De tegenslagen lieten me voelen hoe krachtig mijn ziel is en hoezeer ik het leven lief heb.
De diepe tranen van verdriet die ik gehuild heb, hielpen om meer en meer los te laten en me te kunnen openen voor wat er komen wilde.
De vele momenten dat mijn hart brak, verder en dieper dan voorheen, brachten me naar meer heelheid en meer diepgang en zorgde ervoor dat ik me nog verder kon openen voor mezelf en anderen.
De vele momenten dat het zo donker leek om me heen, lieten me zien waar het licht het sterkste was.
De vele uitdagingen brachten me een schat aan ervaring waar ik uit putten kan in het verdere vervolg van mijn levenspad.
De hulp en liefde van anderen in zovele vormen leidden ertoe dat ik mezelf met andere ogen kon leren zien. 
Al wat ik het afgelopen jaar heb moeten loslaten, bracht me een diepere dankbaarheid voor al wat ik had, heb en wat er nieuw gekomen is.
Waar ik dacht te verliezen, bleek er alleen maar ruimte gecreëerd te worden voor meer en beter dan ik kon vermoeden.


DAG 2021! 👋🏻

Met dankbaarheid kijk ik terug op alle uitdagingen en giften die ik kreeg om te leren en te groeien, om te ontvangen en te geven, om me dieper te verbinden met datgene wat groter is dan het individu.

Het afgelopen jaar heeft me nog meer dan voorheen doen inzien dat al wat we hebben is het NU. Alleen in het NU kunnen we de resultaten van het verleden veranderen en de dromen van morgen vorm geven. Volg die droom, luister naar de zachte fluistering van je ziel, (of de harde roep als je al te lang niet luisteren wilt 😉 ) en durf die stem die diep van binnen klinkt te volgen, want morgen of volgende week is nooit een zekerheid.

2021 bracht heel veel veranderingen. Verandering is niet altijd makkelijk, maar kan leiden tot iets heel waardevols. En dat is wat ik voel diep van binnen, dat het afgelopen jaar me groei bracht op vele, vele manieren en dat het slechts een begin is.

Dank je wel 2021 voor alles wat je me gebracht hebt.
Dank je wel mijn lieve ziel voor wie je bent.
Dank je wel aan alle zielen in de zielenwereld die me zo sterk en krachtig hebben begeleid in het afgelopen jaar. Dank voor jullie vertrouwen in mij. Zonder jullie zou ik niet zijn wie ik nu ben en wellicht wel helemaal niet meer hier zijn.
Dank je wel aan alle lieve mensen die me zoveel gegeven hebben in welke vorm dan ook.

Ik ben dankbaar dat ik nog steeds hier ben en dit leven weer een jaar langer leven mocht!

Dàààg 2021! Je bent een jaar om te herinneren!
WELKOM 2022! 🤝

2022 gaat meer brengen! Dat is wat ik voel in ieder deel van mij!
2022 gaat meer kansen, meer groei, meer vertrouwen, meer hoop, meer liefde en meer afstemming brengen.
Betekent het dat ik geen pijn, falen, uitdagingen of een gebroken hart meer hebben zal dan? Nee, zeker niet.

Maar het leven is om te groeien als ziel. En zoals een leraar van mij zo vaak heeft gezegd, juist in uitdagende tijden kun je de grootste groei als ziel doormaken. En dat de huidige tijden uitdagend kunnen zijn zal niemand zijn ontgaan, toch? 🤔
Maar je kunt kiezen om je vast te laten zetten in de uitdaging, of je op creatieve wijze te openen voor de oplossing, dat is wat ik mezelf steeds voorhoudt. Waar ligt de groeimogelijkheid. En als je ziel groeit zal daarna je hart, je verstand, je energie en de materie moeten kalibreren en dat is ook niet altijd even makkelijk.

Maar mijn ziel vraagt me telkens opnieuw om haar te laten groeien, om mijn hart verder te openen voor de liefde en om het leven door me heen te laten stromen. Om mee te gaan in de flow. Om de dromen die diep in mijn hart en ziel verankerd liggen, waar te maken. One way or the other.

Het pad van mijn ziel, dat leidt naar mijn dromen, is echter geen geplaveid, makkelijk begaanbaar en overzichtelijk pad. Dat moge zo langzamerhand meer dan duidelijk zijn 😆
Het is ook niet het gangbare pad wat velen al gelopen hebben.
Het vraagt me om continue “out of het box” te denken en te handelen, om “buiten de lijntjes te kleuren”, om creatiever te zijn dan ik ooit eerder was. 
Het vraagt van me om het pad van anderen als inspiratie te gebruiken, doch vervolgens mijn eigen pad te creëren en te gaan, ook als dit me geregeld door de bush bush brengt vol doornstruiken en grote rotsblokken op de weg. Of als anderen niets begrijpen van mijn keuzes en me proberen te veranderen in iemand die ik niet ben. Het is niet altijd even makkelijk op dat pad, maar saai is het daar in ieder geval niet 😉

De keuzes van mijn ziel dagen me telkens uit om nog meer te vertrouwen en nog meer in afstemming te leven met mijn ziel, in volledige overgave aan mijn hogere zelf, God, Tao, de Bron, het Universum.
De dromen van mijn ziel zijn niet klein en niet makkelijk te realiseren, maar ik kan niet anders dan mijn ziel eren en haar volgen.

Mijn hele leven vond ik het moeilijk om zo anders te zijn dan velen, maar de situatie het afgelopen jaar (en het jaar ervoor) heeft me meer en meer gevraagd om dit ‘anders zijn’ te leren liefhebben en heeft me zelfs tot het punt gebracht dat ik niet anders meer zou willen dan “anders zijn”. Ja echt, geloof het of niet! Nooit gedacht dat ik dat nog eens zou zeggen 😍

En door wie ik ben en door de keuzes die ik heb gemaakt en iedere dag opnieuw maak, kan en mag ik vele anderen inspireren en helpen op hun pad en dat is een groot geschenk dat me oprecht heel blij maakt.
Dank jullie wel aan een ieder die zijn of haar vertrouwen aan mij gegeven heeft in 2021. Door het geven aan, delen met en zorgdragen voor anderen in deze tijd, wordt mijn ziel verder gevoed en gesterkt waardoor ik nog meer kan geven en delen, en zo is de cirkel rond. En ik ben er zeker van dat 2022 nog meer zal brengen om te geven en te delen.

Welkom 2022! Ik zie uit naar wat je me brengen gaat! 💗

Een nieuw jaar met nieuwe paden om te verkennen en/of te creëren, nieuwe mensen om te ontmoeten, nieuwe inspiratie om te delen, nieuwe kansen om te benutten, nieuwe uitdagingen om van te leren en bovenal nieuwe stappen om te zetten op mijn pad en mijn hart en ziel te volgen om verder te groeien en de zo lang gekoesterde dromen te realiseren.

Ik ben er klaar voor! 🙏🌟💗🌟🙏Ik wens jullie allen een goede jaarwisseling toe en een nieuw jaar vol vertrouwen, hoop en liefde! 

Luister naar je hart,
Volg je ziel,
Ga daar waar je naartoe geleid wordt; Je ziel en het universum leiden je ergens naar toe om een reden.
En als je besluit om je roeping te volgen, zal het ruimte maken voor jou! 

✨ Maak er een mooi jaar van! ✨

Alle liefs 💕,
Barbara

 

 True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************


2021 in Retrospect: Year of Faith, Hope and Love dear readers,

The day before Christmas I received a message from someone who wrote to me, "Barbara I know you've had to go through a lot this past year, but you're still here and that's saying something!"

And that was exactly how it feels for me right now: Feeling grateful for the life that flows through me and for all that 2021 has brought me.

I look back on a year full of challenges and I went very deep at times, but as I look back I mostly see at all the good that came from it.
As I try to capture this year in some key words, I have to think about a necklace I had when I was young with the 3 charms of faith, hope and love on it.


FAITH ✝️

The challenges I faced last year really brought me to my knees at times. How do I solve this, I sometimes wondered? With my logical mind and all my previous experiences, I sometimes really didn't see a solution anymore. It asked me to have faith. To trust in the wisdom of my soul. To trust in God, Tao, the Source, the universe, whatever name you wish to give it. To trust that the solution would come if I followed the signs I was given.

The situations in 2021 taught me to trust even deeper, especially in those times when the ground had been knocked out from under my feet and I had to find new ways. Somewhere... in the depths, in the heights or I don't know where.

The changing circumstances this past year required me to work in a different way. A way I didn't know how it would turn out but which ended up bringing me more financial opportunities than I could have estimated.
The loss of friendships, clients, contacts that had become dear to me, taught me that where some go, others come and that there are always people around and I am never alone. Help, attention, love comes in many forms.
The surgical procedure where the anesthesia did not work taught me that I was stronger and could deal with more than I thought possible.
The fact that many did not have answers to the medical problems I was facing taught me that if I trust my soul, my open spiritual channels and the soul world and all the information available there, that I can find many answers myself and that my body has more resilience and self-healing ability than I was led to believe.
And all I had to do was believe that it would be okay. To have faith and to trust that there is a solution. That sooner or later it would be shown to me if I followed the directions I was given.


HOPE ⚓

And each solution I found or was handed to me, brought a stronger sense of hope. Hope springs eternal, they say. Hope gives a reason to wake up every day and feeling grateful, and to say to yourself, "I'm not giving up, let's see what this day brings". It helps to stay anchored, connected to life and the possibilities it brings. It made me realize even more than I already did, that everything can change in 1 second. What you have can suddenly disappear, but also what you miss can come out of the blue! In 1 second everything can be different. It has taught me to live in the moment more than ever and to embrace every moment. To feel more and more what lives in my heart and what wants to be lived, and to look forward with faith and hope to what is to come.


LOVE 💟

And more and more came, including an ever-increasing sense of unconditional love. Love for myself, for my soul, for life, and for others. The sense of inner peace that I now regularly have, I never felt so deeply before in my life. 

It is special to me that I can feel more and more love for myself. Feeling love for others never was a problem, but that love for my own soul was never really present in depth because from childhood I was so different from the children around me. And 'being different' meant that I never really belonged. The lockdown and the many moments of reflection brought me to deep questions like: What is my soul here for, what does it want, what does it have to give, and how am I going to accomplish that under the current circumstances? The answers brought a deeper appreciation for my own soul, for what I can do and for what I have to give. 


Step by step I went through many tough moments to come out stronger.
The setbacks made me feel how powerful my soul is and how much I love life.
The deep tears of sadness I cried helped me to let go more and more and to be able to open myself to what was to.
The many moments when my heart broke, further and deeper than before, brought me to more wholeness and more depth and allowed me to open even further to myself and others.
The many moments when it seemed so dark around me showed me where the light was strongest.
The many challenges brought me a wealth of experience from which I can draw in the further continuation of my life path.
The help and love of others in so many forms led me to see myself with different eyes.
All that I have had to let go of in the past year, brought me a deeper gratitude for all that I had, have and what has become new.
Where I thought I was losing, it only turned out to create space for more and better than I could have imagined.


BYE 2021! 👋🏻

It is with gratitude that I look back on all the challenges and gifts I was given to learn and grow, to receive and give, to connect more deeply with that which is greater than the individual.

The past year has made me realize even more than before that all we have is the NOW. Only in the NOW can we change the results of the past and shape the dreams of tomorrow. Follow that dream, listen to the soft whisper of your soul, (or the loud call if you haven't wanted to listen for too long 😉 ) and dare to follow that voice that sounds deep inside, because tomorrow or next week is never a certainty.

2021 brought a lot of changes. Change is not always easy, but it can lead to something very valuable. And that is what I feel deep inside, that the past year brought me growth in many, many ways and that it is just a beginning.

Thank you 2021 for all you have brought me.
Thank you my dear soul for who you are.
Thank you to all the souls in the soul world who have guided me so strongly and powerfully in the past year. Thank you for your trust in me. Without you I would not be who I am today and may not be here at all.
Thank you to all the dear people who have given me so much in many ways.

I am grateful that I am still here and was allowed to live this life for another year!

Bye 2021! You are a year to remember!
WELCOME 2022! 🤝

2022 is going to bring more! That's what I feel in every part of me!
2022 is going to bring more opportunities, more growth, more faith, more hope, more love and more alignment.

Does it mean I won't have any more pain, failure, challenges or a broken heart then? No, definitely not.

But life is for growing as a soul. And as a teacher of mine has said so many times, it is precisely in challenging times that one can experience the greatest growth as a soul. And that today's times can be challenging won't have escaped anyone's attention, right? 🤔

But you can choose to get stuck in the challenge, or creatively open yourself to the solution, that's what I keep telling myself. Where is the growth opportunity? And as your soul grows, your heart, your mind, your energy and matter will have to re-calibrate too and that's not always easy either.

But my soul asks me time and time again to choose for growth, to further open my heart to love and to let life flow through me. To go with the flow. To make the dreams that are anchored deep in my heart and soul come true. One way or the other.

The path of my soul, which leads to my dreams, is not a paved, easily passable and manageable path. That should be more than clear by now. 😆 It is also not the common path that many have already walked. It asks me to continuously think and act "out of the box", to "color outside the lines", to be more creative than I ever was before.
It requires me to use the path of others as inspiration, but then to create and walk my own path, even if this regularly takes me through the bush full of thorn bushes and large rocks on the road. Or when others don't understand anything about my choices and try to turn me into someone I'm not. It's not always easy on that path, but at least it's not boring there. 😉

The choices of my soul challenge me time and time again, to trust even more and live even more in alignment with my soul, in full surrender to my higher self, God, Tao, the Source, the Universe.

The dreams of my soul are not small and not easy to achieve, but I cannot help but honor my soul and follow her guidance.

All my life I found it difficult to be so different from many, but the situation this past year (and the year before) has asked me more and more to learn to love this "being different" and has even brought me to the point where I wouldn't want to be different from "being different". Yes really, believe it or not! Never thought I'd say that again. 😍

And because of who I am and because of the choices I have made and continue to make every day, I can and do inspire and help many others on their path and that is a great gift that makes me genuinely very happy.

Thank you to everyone who has given their trust to me in 2021. By giving to, sharing with and caring for others at this time, my soul is further nourished and strengthened, allowing me to give and share even more, and so the circle is complete. And I am sure that 2022 will bring even more to give and share.

Welcome 2022! I look forward to what you will bring me! 💗

A new year with new paths to explore and/or create, new people to meet, new inspiration to share, new opportunities to seize, new challenges to learn from and most of all new steps to take on my path and follow my heart and soul to continue to grow and realize dream so long cherished.

I'm ready for it! 🙏🌟💗🌟🙏Wishing you all a wonderful New Year's Eve and a new year filled with faith, hope and love! 


Listen to your heart,
Follow your soul,
Go where you are led; Your soul and the universe are leading you somewhere for a reason.
And if you decide to follow your calling, it will make room for you! 


✨ Make it a great year! ✨


All my love 💕,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder 

Saturday 18 December 2021

Als het leven zwaar is om te dragen / When life is heavy and hard to take

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Als het leven zwaar is om te dragen  lieve lezers,


Ik ontmoette haar op 10 december 2006, ik weet het nog zo goed. Ik ging naar een winkel in Amsterdam om informatie in te winnen in de hoop dat het mijn gezondheid zou kunnen verbeteren. Ik was heel ziek en kon amper lopen. Om de winkel te bereiken moest ik echter een trap op en daar ontmoette ik haar. Ook zij ging naar de winkel toe. Zo stralend, zo een open en lief gezicht... zo bezorgd om wat ze zag en hoe ik worstelde met die trap. Ze bleef geduldig wachten totdat ik de bovenste trede van de trap had bereikt. In de winkel ging ik aan een tafel zitten en ze kwam naast me zitten om te vragen of ze iets voor me kon doen. We raakten in gesprek en vanaf dat moment zat deze prachtige voor mij toen nog onbekende vrouw in mijn hart.  En ik in die van haar, dat was duidelijk, want ik kreeg geregeld lieve berichtjes van haar via MSN of Hyves waarmee ze me liet weten dat ze aan me dacht.

Toen ik opknapte en weer af en toe uit kon gaan ontmoetten we elkaar geregeld. Zij altijd het stralende middelpunt op de dansvloer. Soms kwam ze vanuit het niets ineens naast me staan gaf me spontaan een zoen op mijn wang en danste dan weer als een fonkelend vuurvliegje waar je oog naar getrokken werd, verder door de zaal.
Ik werd blij van haar, maar jaren later ontdekte ik dat het leven haar zwaar viel en dat er tijden waren waarin ze zo overspoeld was door het donker dat ze amper kon functioneren. Op een dag werd het haar teveel en stapte ze uit het leven.
Ze is niet langer hier, ik kom haar niet meer tegen, maar ze heeft tot op de dag van vandaag een speciaal plekje in mijn hart en haar ziel bezoekt me nog geregeld. En soms zie ik haar foto en rolt er een traan over mijn gezicht. Had ik maar iets voor haar kunnen doen toen...ik mis haar nog steeds. 

Afgelopen week hoorde ik dat een andere vrouw die ik ook ken uit die tijd niet langer hier op aarde is. Ook zij straalde en was vaak het dansende lichtje op de dansvloer, als ik haar zag. Maar zo bleek nu, ook zij kon het leven niet langer aan en besloot dat het aan de andere zijde vast beter zou zijn. 

En dan is er nog een derde vrouw. Een prachtige stralende vrouw, ook van mijn leeftijd die ik bijna wekelijks sprak in de winkel waar ik vaak kwam. Ook zij is niet langer hier. Haar ziel komt me ook geregeld bezoeken en bij haar voel en zie ik hetzelfde...En mijn hart voelt zwaar en huilt.

Een zelf gekozen dood


Ik weet hoe het is als het leven niet gaat zoals je wenst. Ik ben 7 jaar bedlegerig geweest, heb bijna alles verloren, heb jarenlang binnen geleefd dus weet heel goed hoe een lockdown voelt en ook ik heb me meer dan eens afgevraagd: "Wat heeft het leven nog voor zin zo...?"
Toch kon ik niet de beslissing nemen, die zij wel namen. Ik had 1 belangrijke tool voorhanden: mijn open spirituele kanalen. En die hebben me telkens laten zien dat het er niet beter op zou worden als ik op zou geven. Ik moest er hier op Aarde doorheen zien te komen en leren hoe ik het licht tijdens het leven terug kon vinden. Dat was een lange zoektocht en bij tijd en wijle een zware leerschool.

Via mijn open spirituele kanalen, zag/zie en hoor(de) ik de zielen om me heen. Sommigen in het licht, anderen niet. En het was me heel erg duidelijk dat het lijden voor sommige zielen niet stopt na de dood. Ik hoopte zo dat ik het mis had, maar in de loop der tijd heb ik meerdere mensen leren kennen die hetzelfde zien en horen als ik en die bevestigd hebben wat ik altijd heb gezien en geweten: wanneer men zelf het moment kiest waarop men wil overlijden en daar naar handelt, zal het veelal niet de verlossing brengen waar een ieder naar verlangt. 
En die wetenschap heeft mij door de donkerste tijden in mijn leven geholpen. Ik moest volhouden, one way or the other, want van wat ik te zien kreeg werd ik niet blij.

En zie nu hoe het leven een wending heeft genomen...
Ik heb in die jaren dat ik zo ziek was en de dokter geen hoop meer had voor mij, opgekeken naar deze 3 prachtige vrouwen die in mijn ogen hadden waar ik naar verlangde. Ik hoopte dat ik ook ooit weer net zo zou stralen en zo blij zou zijn als zij. En ik vond een manier om mijn gezondheid op andere dan medische wijze terug te krijgen. Mijn leven kreeg weer kwaliteit en zin.
Hun leven daarentegen heeft in de afgelopen jaren kennelijk een dusdanige wending genomen, dat zij het leven niet meer wilden leven. En wat doet het mij ongelooflijk veel pijn. 

Ik deel dit nu op mijn blog, juist in deze tijden waarin zo velen het zwaar hebben en zovelen de gedachten hebben dat als dit leven maar zou eindigen dat ze er dan vanaf zijn.
Het lijden wordt niet gestopt na zo een beslissing.
Het enige wat daarmee eindigt is het leven, niet het lijden. 

Ik heb nachtenlang de ziel van diegene gezien, me vragend om hulp. Ik heb haar uiteindelijk mogen helpen waardoor haar ziel weer wat rustiger voelt, ik kon zien hoe de wanhoop op haar gezicht langzaam weer vervangen werd door een glimlach. Maar ik had dat liever gedaan op andere wijze, levend en wel. 

Het licht terugbrengen in donkere tijden


Er zijn namelijk mogelijkheden om het licht tijdens het leven terug te vinden. Het is de wijze waarop ik mijn gezondheid heb teruggekregen nadat de arts me zonder hoop zijn praktijk uitstuurde. In zijn ogen zou ik nog een paar maanden hebben... dat is inmiddels ruim 11 jaar geleden. 


Mijn open spirituele kanalen hebben me daarbij geholpen.
De zielenwereld heeft me geholpen.
Mijn leraar en vele andere mensen om mij heen hebben me geholpen.
Ik heb de gepaste hulp ontvangen toen ik het zelf bijna niet meer volhield alleen.
Hulp om het licht terug te laten keren in het donker en ik ben de afgelopen jaren opgeleid om ook anderen daarmee te helpen.

Wat ik graag wil schrijven nu is een aanmoediging om uit te reiken naar degene die je vertrouwt. 
Dat is geen schande. Dat is geen zwakte. Dat getuigt juist van heel erg veel innerlijke kracht en moed. 
Ik weet dat het niet makkelijk is om dat te doen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb en de hulp heb ontvangen die ik nodig had toen. En ik ben er zeker van dat er velen zijn die zullen willen helpen wanneer iemand om hulp vraagt.


En als je dit nu leest en voelt dat je mijn hulp wilt, voel je vrij om die te vragen. Ik help je met alle liefde op de wijzen die ik kan als kanaal voor de zielenwereld. Wat mijn leven heeft gered en verlengd, mag ik nu doorgeven aan anderen en dat doe ik met dankbaarheid en alle liefde. Het voelt voor mij als voorrecht om mensen in hun moeilijke tijden terzijde te mogen staan. 

Ik heb eerder iemand mogen helpen die het leven niet meer zag zitten (zie LINK) en wiens leven na de healing sessie zo sterk veranderde dat er weer hoop terugkeerde, zowel bij hemzelf als bij zijn vrouw en kinderen. Iemands leven zo zien veranderen en daar onderdeel van mogen zijn, is nog steeds de meest nederige ervaring geweest die ik heb mogen hebben in al die jaren dat ik mensen heb mogen begeleiden. En dat zal ongetwijfeld voor anderen ook zo gelden. 


Authentieke vrijheid 

Ik kan je echter zeggen, dat de gedachte dat het lijden zal stoppen wanneer je zelf uit het leven stapt, dat dat helaas een illusie is. Zo werkt het niet voor de ziel. Ik weet dat er velen zijn die niet geloven in de ziel en die denken dat dit leven is wat het is en dat het na de dood zal stoppen, maar dat is niet mijn ervaring. Dat is niet wat ik zie en hoor en voel. En met mij zijn er velen die hetzelfde zien, horen en voelen. Het is slechts het lichaam wat stopt te functioneren, maar de ziel gaat voort. En voor die ziel stopt het lijden niet na een zelfgekozen einde. 

Dat is iets wat ik al jaren weet en wat vele mensen met wie ik in contact ben gekomen en die ook hun kanalen ver open hebben mij keer op keer hebben bevestigd. Ik zou willen dat het lijden inderdaad over zou gaan en vrijheid wordt bereikt, want dat gun ik iedereen. Maar authentieke vrijheid kan alleen op een andere wijze worden verkregen.
Authentieke vrijheid komt via het vergroten van liefde, licht en vergeving in jezelf, in je ziel. Via het overwinnen van de moeilijkheden. Niets anders kan deze vrijheid naar je brengen op gelijke wijze. 

Mensen willen graag vrij zijn van zorgen, twijfel, woede, angst etc. Die vrijheid wacht op een ieder. Het is te verkrijgen. En de manier daartoe is behoorlijk simpel. Simpel wil echter niet zeggen dat het makkelijk is, wel dat het te doen is! En dat je kunt leren hoe je dat dan kunt doen!
Het is ook iets waar je hulp  bij kunt en mag ontvangen. Ik weet uit ervaring dat Tao Healing en Soulfulness hier heel effectief voor zijn om meer licht te brengen in de ziel. Ik heb op deze wijze mijn leven een andere wending gegeven. Het is voor mij het meest effectief gebleken, waar al het andere wat ik heb geprobeerd niet bracht wat ik zocht.  


Ik heb jarenlang in dat donker vele stappen moeten maken op weg naar het licht. Het was hard werken...
Het was eerst overleven.
Het was volhouden.
Het was vertrouwen. 
En geloof me, ik heb meerdere momenten gekend dat ik dacht dat het nooit meer beter zou gaan... Maar toch gebeurde het onverwachts.

Tao Healing en Soulfulness helpt om de negatieve informatie in ons te transformeren naar positieve informatie:
- om negatieve emoties los te laten.
- om negatieve gedachten te stoppen. 
- om weer verbinding te voelen met wie je diep van binnen bent. 
- om je te openen voor liefde, voor vergeving, voor al het goede wat er in het leven is en wat je in zware tijden soms niet meer kunt zien of voelen. Maar onthoud dat we allemaal licht in ons hebben, dat is onze kern. Het is net als met de zon op een bewolkte dag. Door de wolken zien we de zon niet, maar die is er wel. 
- om dat licht weer te laten schijnen in het donker via eenvoudige doch zeer doeltreffende oefeningen die je zelf op ieder moment van de dag kunt doen. 
- om houvast te hebben, inzichten te vergroten, bemoedigende boodschappen te ontvangen vanuit de zielenwereld, en zoveel meer. 
Het bracht mij hoop in een hopeloze, uitzichtloze situatie en na verloop van tijd keerde het licht en mijn levenskwaliteit terug! 

Wat het einde leek in mijn ogen werd een nieuwe start!

Zoals J.K. Rowling zo mooi zei:

Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.

De bodem werd de solide basis waarop ik mijn leven heropbouwde.

En ik geloof oprecht dat dat voor velen geldt.
Durf naar Rock Bottom te gaan.
Durf die leerschool te doorlopen en je leven om te gooien. 
Reik uit en durf te vragen om hulp. 
Dat is geen teken van zwakte, dat is in mijn ogen wellicht wel het meest dappere wat je kunt doen. 
En vertrouw erop dat je hulp zult krijgen, hetzij via de mensen om je heen, hetzij via hulp uit de spirituele wereld. Want we zijn nooit alleen. 
Het leven is niet altijd makkelijk en dan is het fijn om te weten dat we het ook niet alleen hoeven te doen. Open jezelf om die hulp te ontvangen. 
En als je niet weet hoe je de hulp vanuit de zielenwereld kunt ontvangen, dan kun je dat leren via de Tao Healing en Soulfulness technieken. Het heeft mij zo veel gebracht en dat gun ik iedereen!  

Het licht kan terugkeren, het blijft niet altijd zo donker maar voordat het licht wordt is het vaak het meest intens, net zoals bij de dageraad.
Houd vol! 
En als je dan achteraf terug kijkt, dan besef je dat je in die zware donkere periode toch veel hebt geleerd en er met meer kracht en wijsheid uit bent gekomen. Dat hoor ik van velen. Dat is hoe ik zelf terug kijk op mijn eigen zware periode in het leven en mijn herwonnen levenskwaliteit.

In mijn hart


Ik had zo graag gezien dat deze 3 prachtige vrouwen over wie ik schreef, en die het kennelijk zo zwaar hadden, de kracht hadden gehad om vol te houden of dat ze de hulp konden krijgen die ze nodig hadden en dat zij terug konden kijken op hun leven. Maar helaas mocht het voor hen niet zo zijn.
Ik zal hen altijd blijven herinneren en hun ziel zal ik blijven ondersteunen.
Ik ben dankbaar dat ze deel waren van mijn leven.
Ik ben dankbaar voor wat ik van hen heb mogen leren. 
Neemt niet weg dat ik hen nog steeds van tijd tot tijd mis. 


💗

Lieve B., J. en T,
Het ga jullie goed! 
Ik stuur jullie mijn liefde en licht.
Dank jullie wel voor alle fijne momenten samen. 
Jullie zijn dan wel uit mijn leven, 
 maar jullie behouden een plekje in mijn hart.
Ik hou van jullie

💗


In liefde en licht,
Barbara 

True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************


When life is heavy and hard to take dear readers,


I met her on December 10, 2006, I remember it so well. I went to a store in Amsterdam to ask for information in the hope that it could improve my health. I was very sick and could barely walk. However, to reach the store I had to go up a stairs and there I met her. She too went to the store. So radiant, such an open and sweet face.... so concerned about what she saw and how I struggled with those stairs. She kept waiting patiently until I reached the top step of the stairs. In the store, I sat down at a table and she came and sat next to me to ask if there was anything she could do for me. We struck up a conversation and from that moment on this beautiful woman, unknown to me at the time, was in my heart. And I in hers, that was clear, because I regularly received sweet messages from her through MSN or Hyves to let me know she was thinking of me.


When I recovered and was able to go out once in a while we met each other regularly. She was always the radiant center of attention on the dance floor. Sometimes she would suddenly appear from nowhere and give me a spontaneous kiss on the cheek and then danced on through the hall like a sparkling firefly to which your eye was drawn.
She made me happy, but years later I discovered that life was hard for her and that there were times when she was so overwhelmed by the dark that she could barely function. One day it became too much for her and she stepped out of life.
She is no longer here, I no longer meet her, but she has a special place in my heart to this day and her soul still visits me regularly. And sometimes I see her picture and a tear rolls down my face. If only I could have done something for her back then...I still miss her.


Last week I heard that another woman I knew from that time is no longer here on earth. She too was radiant and was often the dancing light on the dance floor, whenever I saw her. But as it turned out, she too could no longer handle life and decided that it would probably be better on the other side.


And then there was a third woman. A beautiful radiant woman, also of my age who I spoke to almost weekly in the store I frequently visited. She too is no longer here. Her soul also visits me regularly and with her I feel and see the same thing...And my heart feels heavy and cries.

A self-chosen death


I know what it's like when life doesn't go your way. I have been bedridden for 7 years, lost almost everything, lived inside for years so I know very well what a lockdown feels like and I too have wondered more than once, "What is the point of living like this...?"
Yet I could not make the decision that they made. I had 1 important tool at my disposal: my open spiritual channels. And they showed me time and time again that it would not get any better if I gave up. I had to get through it here on Earth and learn how to find the light again during life. I had to search for a way to connect with the light again for a long time and it has been a tough learning experience at times.
Through my open spiritual channels, I see/saw and hear(d) the souls around me. Some in the light, others not. And it was very clear to me that the suffering for some souls does not stop after death. I hoped so much that I was wrong, but over time I have met several people who see and hear the same thing as I do and who have confirmed what I have always seen and known: when one chooses the moment when one wants to die and acts accordingly, it will often not bring the redemption that everyone longs for. 
And that knowledge helped me through the darkest times in my life. I had to persevere, one way or the other, because what I was shown with my spiritual eye, did not make me happy.

And now see how life has taken a turn ....
I looked up to these 3 beautiful women in those years when I was so sick and the doctor had no hope for me. I hoped that one day I too would be as radiant and as happy as they were. And I found a way to regain my health in other than medical ways. My life regained quality and meaning.
Their lives, on the other hand, have apparently taken such a turn in recent years that they no longer wanted to live life. And how incredibly it hurts me. 

I share this now on my blog, especially in these times when so many are struggling and so many have  thoughts that if only this life would end that the suffering would finally end.
The suffering however, doesn'[t stop after such a decision.
The only thing that ends is life, not the uffering. 

I spent nights seeing this person's soul, asking me for help. I was finally able to help her so that her soul felt calmer again, I could see how the despair on her face was slowly replaced by a smile. But I would have preferred to do that in another way, when she was still alive. 

Bringing back the light in dark times


There are, in fact, ways to bring back the light during life. It's how I regained my health after the doctor sent me out of his practice without hope. In his eyes, I would have a few months left.... That was over 11 years ago now. 


My open spiritual channels have helped me with this.
The soul world has helped me.
My teacher and many other people around me have helped me.
I received the appropriate help when I almost couldn't cope on my own anymore.
I got help to allow the light to return in dark times and I have been trained in recent years to help others with that as well.

What I would like to write now is an encouragement to reach out to the one you trust. 
There is no shame in that. That's not a weakness. On the contrary, that shows a great deal of inner strength and courage. 
I know it's not easy to do that, but I'm glad I did it and received the help I needed at the time. And I am sure there are many who will want to help when someone asks for help.


And if you are reading this now and feel that you would like my help, feel free to ask for it. I would be honored to help you in the ways I can as a channel for the soul world. What has saved and prolonged my life, I may now pass on to others and I do so with gratitude and all the love I have to give. It feels like a privilege for me to be able to help people in their difficult times. 

I have helped someone before who was fed up with life (see LINK) and whose life changed so much for the better after the healing session. Hope returned, both to himself and to his wife and children. To see someone's life change like that and to be a part of that, is still the most humbling experience I have had in all those years that I have been allowed to guide people. And that will undoubtedly be the case for others as well.

Authentic freedom 


I can tell you, however, that the idea that suffering will stop when you step out of life yourself, unfortunately is an illusion. That is not how it works for the soul. I know there are many who do not believe in the soul and who think that this life is all there is and that it will stop after death, but that is not my experience. That is not what I see and hear and feel. And with me there are many who see, hear and feel the same. It is only the body that stops functioning, but the soul continues. And for that soul, suffering does not stop after a self-chosen end. 

That is something I have known for years and what many people with whom I have come into contact and who also have their channels wide open have confirmed to me time and again. I wish that suffering would indeed pass and freedom be achieved, because I wish that for everyone. But authentic freedom can only be obtained by other means.
Authentic freedom comes through increasing love, light and forgiveness within yourself, within your soul. Through overcoming difficulties. Nothing else can bring this freedom to you in an equal way. 

People would like to be free from worry, doubt, anger, fear etc. That freedom is waiting for each one. It is obtainable. And the way to achieve it is quite simple. Simple, however, does not mean that it is easy, it does mean that it is doable! And that you can learn how to do it!
It is also something you can and may receive help with. I know from experience that Tao Healing and Soulfulness are very effective to bring more light into the soul. I have given my life a different turn in this way. It has proven to be the most effective for me, where everything else I tried did not bring what I was looking for.  


I had to take many steps in that darkness for years on my way to the light. It was hard work...
It was survival at first.
I needed perseverance.
I needed trust. 
And believe me, I have known several moments when I thought things would never get better.... Yet, unexpectedly, it happened.

Tao Healing and Soulfulness helps to transform the negative information within us into positive information:
- to release negative emotions.
- to stop negative thoughts. 
- to feel reconnected to who you are deep inside. 
- to open yourself to love, to forgiveness, to all the good there is in life and what you sometimes can't see or feel in tough times. Remember that we all have light within, it is our core. It is just like the sun on a clouded day. Because of the clouds you don't see the sun, but it is still there.
- to let that light shine in the dark again, through simple yet very effective practices that you can do yourself at any time of day. 
- to have something to hold on to, to increase insights, to receive encouraging messages from the soul world, and so much more. 
It brought me hope in a hopeless situation and over time the light and my quality of life returned! 

What seemed like the end in my eyes turned out to be a new start!

As J.K. Rowling said so beautifully:


Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.


And I sincerely believe that this is true for many.
Dare to go to Rock Bottom.
Dare to go through that learning curve and turn your life around.
Reach out and dare to ask for help.
That's not a sign of weakness, that's probably the bravest thing you can do in my opinion.
And trust that you will get help, either through the people around you or through help from the spiritual world. For we are never alone.
Life is not always easy and then it is nice to know that we don't have to do it alone either. Open yourself to receive that help.
And if you don't know how to receive the help from the soul world, you can learn that through the Tao Healing and Soulfulness techniques. It has brought me so much and I wish that to everyone!


The light can return, it doesn't always stay that dark but before it becomes light it is often most intense, just like the dawn.
Hang in there!
And if you look back afterwards, you realize that you have learned a lot in that difficult dark period and have come out of it with more strength and wisdom. I hear that from many people. That is how I myself look back on my own difficult period in life and my regained quality of life.

In my heart


I so wished that these 3 beautiful women I wrote about, who were obviously having such a hard time, would have had the strength to persevere or that they could get the help they needed and could look back on their lives now. But sadly, it was not to be for them.
I will always remember them and I will continue to support their souls.
I am grateful that they were part of my life.
I am grateful for what I was able to learn from them. 
Nevermind, I still miss them from time to time. 


✨💗✨

Dear B., J. and T,
All the best to you! 
I send you my love and light.
Thank you for all the good times together. 
You may be out of my life, 
  but you will stay in my heart.
I love you

✨💗✨


In love and light,
Barbara 

     True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderThursday 2 December 2021

Financiële Overvloed (2) - Praktijkvoorbeeld / Financial Flourishing (2) - Practicle example

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Guan Yin en Financiële Overvloed (Deel 2) - Praktijkvoorbeeld  lieve lezers,

Vorige week deelde ik informatie op mijn blog over hoe je financiële overvloed kunt creëren in je leven, bezien vanuit spiritueel perspectief. Ik kan me voorstellen dat theorie nogal abstract kan zijn als je spirituele kanalen niet zover zijn geopend dat je beelden kunt zien of boodschappen kunt horen vanuit de zielenwereld. Daarom deel ik vandaag een voorbeeld uit de praktijk, zodat je meer inzicht kunt krijgen in hoe de spirituele wereld werkt. Theorie en Praktijk zijn een Yin - Yang paar, ze horen bij elkaar. 


Op 24 november 2021 gaf ik een groepssessie met het thema:

Guan Yin's Healing blessing voor financiële overvloed 💰Hieronder volgen mijn ervaringen en de boodschappen die ik doorkreeg tijdens de groepssessie die avond.

Voorafgaande aan de start van de sessie verbind ik me met Guan Yin om haar te vragen hoe ik deze sessie het beste kan en mag doorgeven.

 

my most beloved daughter, this is Guan Yin. I love you. It is with greatest compassion that I will lead this session today.
For all of the participants in this Financial blessing session, I will offer them whatever they need to open their hearts for compassion, for service. So they too can do whatever is needed to bring forth the abundance in their lives. Some will receive a transformation of their mindsets, others will receive the virtue so financial opportunities can come forth, while a small percentage of this group receives something else, They will receive an opening of their hearts, as only with an opening of their hearts, the channel of abundance can flow more freely. It is whatever they need the most that will be given to all of them. It will be a tailor made blessing.
For that reason all you are asked to do is to allow me to serve them through you. Open your heart fully, and whatever flows through you, flows. Let it happen. It is all in my hands tonight.


mijn meest geliefde dochter, dit is Guan Yin. Ik hou van je. Het is met het grootste mededogen dat ik deze sessie vandaag zal leiden.
Voor alle deelnemers aan deze Financiële Zegening sessie, zal ik aanbieden wat ze nodig hebben om hun hart te openen voor mededogen, voor dienstbaarheid. zodat ook zij kunnen doen wat nodig is om de overvloed in hun leven voort te brengen. Sommigen zullen een transformatie van hun gedachtenpatronen ontvangen, anderen zullen de deugd ontvangen zodat financiële kansen kunnen komen, terwijl een klein percentage van deze groep iets anders ontvangt, zij zullen een opening van hun hart ontvangen, want alleen met een opening van hun hart kan het kanaal van overvloed vrijer stromen. Wat zij het meest nodig hebben, zal aan hen allen worden gegeven. Het zal een op maat gemaakte zegen zijn.
Daarom wordt jou alleen maar gevraagd mij toe te staan hen via jou te dienen. Open je hart volledig, en wat door je heen stroomt, stroomt. Laat het gebeuren. Het ligt vanavond allemaal in mijn handen.

De healingsessie start. 

Het is vandaag een grote groep van bijna 30 mensen die deelneemt aan deze sessie. De ervaring leert, hoe meer deelnemers, hoe krachtiger het veld zal zijn. Ik ben dus heel benieuwd wat er mag gebeuren voor iedereen.

Ik krijg een beeld te zien van Guan Yin. Ze staat in het midden van de groep, enorm groot met al haar vele handen om haar heen actief. Al de deelnemers staan om haar heen, behoorlijk klein vergeleken met het formaat dat ik de ziel van Guan Yin mag zien.

Iedereen is met haar verbonden met een lichtlijn.

Ze kijkt naar en observeert ieder van de deelnemers om te zien wat het meest gepast is voor hen en wat ze het meest nodig hebben vandaag om de blessings te kunnen ontvangen.

Ik zie dat ze eerst liefdevol iemand observeert en vervolgens begint één van de handen actief te worden waarin de juiste instrumenten zich bevinden. Bij iedere persoon zie ik een andere hand actief worden. Zo krijgt iedereen wat het meest geschikt is voor hem of haar.

Ik chant de Da Bei Zhou, de grote compassie mantra. Maar ik chant het heel langzaam. Ik moet telkens even pauzeren met chanten omdat ik zoveel te zien krijg dat ik het moet typen voor ik verder kan chanten 😊 

Guan Yin heeft  heel veel licht in zich en het straalt naar alle kanten uit.

Ik zie langzaam stapeltjes munten groeien naast sommige van de deelnemers. Bij anderen zie ik hun hart oplichten en verder open gaan. Bij anderen zie ik licht in de hersenen.

Er dalen veel bloemen neer rondom Guan Yin naar ieder van de deelnemers. Roze, rode bloemen in lotus vorm maar ook in andere vormen. (NOOT: bloemen zijn het beeld waarin Deugd wordt weergegeven in de spirituele beelden. Er komt dus heel veel deugd naar ieder toe. En deugd is wat nodig is in de spirituele wereld voor alle facetten van het leven, zoals financiële overvloed, gezondheid, spirituele groei etc. ) Ik zie ook munten neerdalen.


Dan zie ik de money buddha met zijn team verschijnen. Het ziet ernaar uit dat sommige deelnemers een rood geld zakje krijgen, wat ik ken van het chinese nieuw jaar.   

Ik zie Ar Mi Tuo Fo, de Boeddha van het Oneindige Licht,  komen die nog meer licht brengt voor de hele groep.

Ik zie de ziel van mijn leraar, dr. and master Zhi Gang Sha verschijnen, glimlachend om wat er deze avond mag gebeuren. Ook hij geeft zijn zegeningen aan mij om mijn hart verder te openen en nog meer door te kunnen geven, en vervolgens aan alle deelnemers om meer te ontvangen. 

Dan krijg ik een beeld te zien van een werker van de Akasha Kronieken. Hij schrijft in de akasha boeken van alle deelnemers dat ze vandaag deelnemen. Ik zie veel deugd bijgeschreven worden en er worden uitdagingen die in de boeken beschreven stonden gewist. Er is veel gouden licht in de akasha kronieken. Ik zie dat er getallen worden opgetekend, de grootte van de financiële blessing. En ook wat diegene moet doen om deze blessing in het fysieke leven gemanifesteerd te krijgen.


Wat ik hoor via mijn spirituele kanalen is:

Some will have to serve, others will have to be creative with their mindsets, some need to follow a course or training, it will all be given to their souls and they need to follow the guidance, the inner voice is giving them. That is how the financial blessings will come to their physical life.

 

Sommigen zullen moeten dienen, anderen zullen creatief moeten zijn met hun manier van denken, sommigen moeten een cursus of opleiding volgen, het zal allemaal aan hun ziel worden gegeven en zij moeten de leiding volgen die de innerlijke stem hen geeft. Dat is hoe de financiële zegeningen naar hun fysieke leven zullen komen.

 

Dan krijg ik weer een beeld van Guan Yin te zien. Ze draait zich naar ieder van de deelnemers toe en raakt even hun kruin chakra aan. 

Enige tijd later verandert ze in een kolom van ongelooflijk helder licht. Alle deelnemers staan om deze kolom heen, en worden overladen met licht, gouden twinkels, sterretjes, deugd, munten etc.

Ik heb tussen het typen door eindelijk het chanten van de Da Bei Zhou kunnen voltooien. 😊

Er volgt dan een stilte blessing,

....

Gevolgd door een boodschap:

 

My dear beloved participants in this Financial Blessing group session. This is your spiritual mother, Guan Yin. I love you. I love each of you deeply. I am so happy and grateful to see so many people joining today to receive these financial blessings. It is with greatest love and compassion that I have offered each of you whatever I see in each of you that is needed to move forward on your journey with more financial flourishing. Some of you needed blessings to change certain mindsets, others needed blessings to receive more virtue, while some of you needed to open your heart further to make the financial flow come to you more freely. It is with precision that is chosen what was most needed. Allow yourself to open your heart and to trust fully that whatever was most needed is being given today. Even when you do not see the money come to you right away, do not get attached to it. Be grateful for the transformation of the blockage that I saw inside of you, so that your financial flourishing can improve over time.

It will come, my dear ones, Trust. All of your akashic record books have changed. I have filled it with more light, more virtue, more compassion. Allow me to explain to you how you can manifest that virtue in your life.

In these challenging times on Mother Earth there are also great opportunities to share love, to share compassion, to open the heart for those who are suffering. See the world through your heart, do no use your eyes only, use your heart. Listen to what is being said, but also to what is not being said. Listen with your ears, but also with your heart. Your heart is key to manifest the financial blessings. Serve from your heart, act from your heart, act with compassion and those who do a great job will not have to be afraid of any shortage. Money will come, blessings will come, gifts will come, abundance will come. Do not focus on what you will be able to receive, focus on what you can give. And when you give from your heart, whether it is small or big, it will bring the right amount of support for your life, so you won´t have to lack anything. That is my guidance for each of you. Focus on your heart, give from your heart, and all that you need will flow to you in return. That is my teaching and my promise to you. You are all loved and blessed Your spiritual mother, Guan Yin.

This session will soon come to the end. Focus on all the light going down into their lower abdomens now, to ground them, to boost their energy and to stabilize the soul heart mind and body and align them as one.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnnngggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooooonnnnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnggggggg


Mijn geliefde deelnemers aan deze Financiële Zegening groepssessie. Dit is jullie spirituele moeder, Guan Yin. Ik hou van jullie. Ik hou zielsveel van ieder van jullie. Ik ben zo blij en dankbaar om te zien dat zoveel mensen vandaag deelnemen om deze financiële zegeningen te ontvangen. Het is met de grootste liefde en compassie dat ik ieder van jullie heb gegeven wat ik in ieder van jullie zie dat nodig is om verder te gaan op jullie reis, met meer financiële bloei. Sommigen van jullie hadden zegeningen nodig om bepaalde denkpatronen te veranderen, anderen hadden zegeningen nodig om meer deugd te ontvangen, terwijl weer anderen hun hart verder moesten openen om de financiële stroom vrijer naar jullie toe te laten komen. Met precisie is gekozen wat het meest nodig was. Sta jezelf toe je hart te openen en er ten volle op te vertrouwen dat wat het meest nodig was, vandaag gegeven wordt. Zelfs als je het geld niet meteen naar je toe ziet komen, raak er dan niet aan gehecht. Wees dankbaar voor de transformatie van de blokkade die ik in je zag, zodat je financiële bloei in de loop van de tijd kan verbeteren.

Het zal komen, mijn geliefden, Vertrouw. Al jullie Akasha Kronieken boeken zijn veranderd. Ik heb ze gevuld met meer licht, meer deugd, meer compassie. Sta me toe jullie uit te leggen hoe jullie die deugd in jullie leven kunnen manifesteren.

In deze uitdagende tijden op Moeder Aarde zijn er ook grote kansen om liefde te delen, om mededogen te delen, om het hart te openen voor hen die lijden. Bekijk de wereld door je hart, gebruik niet alleen je ogen, maar ook je hart. Luister naar wat er gezegd wordt, maar ook naar wat er niet gezegd wordt. Luister met je oren, maar ook met je hart. Je hart is de sleutel om de financiële zegeningen te manifesteren. Dien vanuit je hart, handel vanuit je hart, handel met mededogen en wie goed werk verricht, zal niet bang hoeven te zijn voor tekorten. Geld zal komen, zegeningen zullen komen, geschenken zullen komen, overvloed zal komen. Concentreer je niet op wat je zult kunnen ontvangen, concentreer je op wat je kunt geven. En wanneer je geeft vanuit je hart, of het nu klein is of groot, zal het de juiste hoeveelheid steun voor jouw leven brengen, zodat je niets tekort hoeft te komen. Dat is mijn leidraad voor ieder van jullie. Concentreer je op je hart, geef vanuit je hart, en alles wat je nodig hebt zal naar je terugstromen. Dat is mijn onderricht en mijn belofte aan jullie. Jullie zijn allen geliefd en gezegend , Jullie spirituele moeder, Guan Yin.

Deze sessie zal spoedig tot het einde komen. Concentreer je nu op al het licht dat naar beneden gaat in hun onderbuik, om hen te aarden, hun energie te versterken en de ziel hart geest en lichaam te stabiliseren en ze op één lijn te brengen.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnngggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooonnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooonnnnnnnnnnggggggg

Dan krijg ik het teken dat deze sessie is afgerond.  

Ik ben een beetje groggy door alle licht en kracht die door me heen ging, maar zo dankbaar dat ik dit mocht doorgeven en aanschouwen.

Ik heb een paar mooie ervaringen van een aantal deelnemers mogen ontvangen. Het waren deels persoonlijke ervaringen die ik niet kan delen, maar ook een paar ervaringen die ik hier (met toestemming) delen kan:

"Ik wil mijn ervaring van afgelopen woensdagavond graag met je delen. Ik merk dat na de groepshealingsessie mijn hart wat lichter en rustiger voelt. Of er wat van het zware verdrietige gevoel is verdwenen wat ik in mijn hart voelde. Ook is het in mijn hoofd veel rustiger...... " ~ M. 


"Dank je wel voor de healingsessie.  Ik heb tijdens de sessie weinig gevoeld, maar ik weet dat er evengoed veel gebeurt. Ik was na afloop heel blij dat ik had meegedaan. In de 4 dagen na de healing sessie is er veel gebeurd. Er is een nieuwe cliënt op mijn pad gekomen en tevens een oude cliënt die Corona heeft gehad en daar niet meer bovenop is gekomen. Die mag ik nu naar het einde begeleiden. Ik vind dit een enorme blessing. Houden van is ook loslaten. Ik werkte al naast mijn baan in de zorg af en toe met een vriendin samen voor haar bedrijf en nu ik met pensioen ben, doe ik heel veel werk en ben ondertussen haar rechterhand geworden. Dit bedrijfje begint ook sinds deze week steeds meer te groeien. Ik zeg ook steeds tegen haar: "als jij succes hebt dan heb ik het ook". Er was ook van de week een onverwacht groot bedrag bij mijn laatste salaris gestort . Dus in alle opzichten voel ik de overvloed. Ik zit in een zeer positieve flow, ik dacht ja ik ben gepensioneerd, maar de zorg haal je niet uit mij. Zoveel mooi werk voor me dat op mijn pad komt. Superblij natuurlijk." ~ O.


Het was zo mooi om te lezen dat deze persoon vol vertrouwen was dat de financiële overvloed zou komen, ondanks dat diegene tijdens de healingsessie niet veel gevoeld had. En slechts 4 dagen later was er al heel veel veranderd. 

De spirituele wereld is altijd dichtbij en is realiteit, maar voelt voor velen (soms) ver weg en onwerkelijk. 
Ik hoop dat dit verslag je een indruk geeft van hoe de spirituele wereld ons helpen kan en hoe de spirituele blessings van Guan Yin in de praktijk kunnen doorwerken. Wil je liever niet alleen de ervaringen van anderen lezen, maar zelf een healing sessie ervaren, dan kan dat natuurlijk ook. 

Eerdere blogs over Guan Yin:


in liefde en licht,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************


Guan Yin and Financial Flourishing  (Part 2) - Practicle example  
dear readers,

Last week I shared information on my blog about how to create financial abundance in your life, viewed from a spiritual perspective. I can imagine that theory can be quite abstract if your spiritual channels have not opened up to the point where you can see images or hear messages from the soul world. That's why today I'm sharing an example from daily life, so you can get a better understanding of how the spiritual world works. Theory and Practice are a Yin - Yang pair, they belong together. 


On November 24, 2021, I offered a spiritual healing - group session with the theme:

Guan Yin's Healing blessing for financial abundance 💰


Following are my experiences and the messages I received during the group session that evening.

Prior to the start of the session, I connected with Guan Yin to ask her how I can and may best transmit this session.

my most beloved daughter, this is Guan Yin. I love you. It is with greatest compassion that I will lead this session today.
For all of the participants in this Financial blessing session, I will offer them whatever they need to open their hearts for compassion, for service. So they too can do whatever is needed to bring forth the abundance in their lives. Some will receive a transformation of their mindsets, others will receive the virtue so financial opportunities can come forth, while a small percentage of this group receives something else, They will receive an opening of their hearts, as only with an opening of their hearts, the channel of abundance can flow more freely. It is whatever they need the most that will be given to all of them. It will be a tailor made blessing.
For that reason all you are asked to do is to allow me to serve them through you. Open your heart fully, and whatever flows through you, flows. Let it happen. It is all in my hands tonight.

The healing session starts. 

It is a large group of almost 30 people participating in this session today. Experience shows, the more participants, the more powerful the field will be. So I am very curious to see what may happen for everyone.

I am shown an image of Guan Yin. She is standing in the middle of the group. She looks huge with all her many hands around her active. All the participants are standing around her, quite small compared to the size I get to see the soul of Guan Yin.

Everyone is connected to her with a line of light.

She looks at and observes each of the participants to see what is most appropriate for them and what they need most today in order to receive the blessings.

I see that she first lovingly observes someone and then one of the hands begins to become active, the one hand in which the appropriate instruments are located. With each person I see a different hand become active. In this way, each person receives what is most appropriate for him or her.

I chant the Da Bei Zhou, the great compassion mantra. But I chant it very slowly. I have to pause chanting every time because I get so many spiritual images that I have to type whatever I see, before I can continue chanting 😊 

Guan Yin's soul has a lot of light in her and it radiates out in all directions.

I see piles of coins slowly growing next to some of the participants. In others, I see their hearts light up and open further. In others I see light in the brain.

So many flowers are coming down around Guan Yin to each of the participants. Pink and red flowers in lotus form but also in other forms. (NOTE: Flowers are the image in which Virtue is represented in the spiritual images. So there is a lot of virtue coming to each one of the participants. And virtue is what is needed in the spiritual world for all aspects of life such as financial abundance, health, spiritual growth etc. ) I also see coins coming down.Then I see the money buddha appear with his team. It looks like some of the participants are getting a red money bag, which I know from the Chinese New Year.   

I see Ar Mi Tuo Fo, the Buddha of Infinite Light, coming who brings even more light to the whole group.


I see the soul of my teacher, Dr. and master Zhi Gang Sha appear, smiling at what may happen this evening. He too gives his blessings. He blesses me to further open my heart so I am able to pass on even more of Guan Yin's Blessings, and then all the participants to receive more. 

Then I am shown an image of a worker of the Akashic Records. He writes in the akashic record books of all the participants that they are participating today. I see much virtue being credited and challenges that were described in the books being erased. There is much golden light in the akasha records. I see numbers being recorded, the size of the financial blessing. And also what the person must do to have this blessing manifested in physical life.

What I hear through my spiritual channels is:

Some will have to serve, others will have to be creative with their mindsets, some need to follow a course or training, it will all be given to their souls and they need to follow the guidance, the inner voice is giving them. That is how the financial blessings will come to their physical life.Then I am shown another image of Guan Yin. She turns toward each of the participants and briefly touches their crown chakra. 

Some time later she transforms into a column of incredibly bright light. All the participants stand around this column, and are showered with light, golden twinkles, stars, virtue, coins etc.


I was finally able to finish chanting the Da Bei Zhou in between typing. 😊

A silent blessing is what follows next.

....

Followed by a message:My dear beloved participants in this Financial Blessing group session. This is your spiritual mother, Guan Yin. I love you. I love each of you deeply. I am so happy and grateful to see so many people joining today to receive these financial blessings. It is with greatest love and compassion that I have offered each of you whatever I see in each of you that is needed to move forward on your journey with more financial flourishing. Some of you needed blessings to change certain mindsets, others needed blessings to receive more virtue, while some of you needed to open your heart further to make the financial flow come to you more freely. It is with precision that is chosen what was most needed. Allow yourself to open your heart and to trust fully that whatever was most needed is being given today. Even when you do not see the money come to you right away, do not get attached to it. Be grateful for the transformation of the blockage that I saw inside of you, so that your financial flourishing can improve over time.

It will come, my dear ones, Trust. All of your akashic record books have changed. I have filled it with more light, more virtue, more compassion. Allow me to explain to you how you can manifest that virtue in your life.

In these challenging times on Mother Earth there are also great opportunities to share love, to share compassion, to open the heart for those who are suffering. See the world through your heart, do no use your eyes only, use your heart. Listen to what is being said, but also to what is not being said. Listen with your ears, but also with your heart. Your heart is key to manifest the financial blessings. Serve from your heart, act from your heart, act with compassion and those who do a great job will not have to be afraid of any shortage. Money will come, blessings will come, gifts will come, abundance will come. Do not focus on what you will be able to receive, focus on what you can give. And when you give from your heart, whether it is small or big, it will bring the right amount of support for your life, so you won´t have to lack anything. That is my guidance for each of you. Focus on your heart, give from your heart, and all that you need will flow to you in return. That is my teaching and my promise to you. You are all loved and blessed Your spiritual mother, Guan Yin.

This session will soon come to the end. Focus on all the light going down in to their lower abdomens now, to ground them, to boost their energy and to stabilize the soul heart mind and body and align them as one.

Weng Ma Ni Ba Ma Hooooooooooonnnnnnnnnnnngggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hoooooooooooooonnnnnnnnnnnnnggggggg

Weng Ma NI Ba Ma Hooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnggggggg


Then I get the sign that this session is finished.  


I am a little groggy because of all the light and power that went through me, but so grateful that I was able to pass this on and witness it.

I received some beautiful feedback from some of the participants. Some of them were personal experiences that I cannot share, but also a few experiences that I can share here (with their permission):

"I would like to share my experience from last Wednesday night. I notice that after the group healing session my heart feels a bit lighter and calmer. Like some of the heavy sad feeling has disappeared that I felt in my heart. Also, inside of my head it is much calmer...... " ~ M. 

"Thank you so much for the healing session.  I didn't feel much during the session, but I know that a lot happens anyway. Afterwards I was very happy that I had participated. In the 4 days after the healing session, a lot has happened. A new client came my way and also an old client who had Corona and did not recover asked for my help. I am now allowed to offer palliative care. For me  this is an enormous blessing. To love someone includes letting go.
In addition to my job in health care, I used to work together with a friend for her company and now that I am retired, I do a lot of work and have become her right hand. This little business has also started to grow more and more since this week. I also keep telling her, "if you are successful then I will be too". An unexpectedly large sum was also deposited with my last salary this week. So in every way I feel the abundance. I am in a very positive flow.  I said to myself,  yes I am retired, but you can't stop me from taking care of others. So much wonderful work is coming my way. I am super happy of course." ~ O.

 


It was so nice to read that this person was confident that the financial abundance would come, even though not much had been felt during the healing session. And just 4 days later, so much had changed.

The spiritual world is always near and is real, but to many it (sometimes) feels far away and unreal. 
I hope this report gives you an impression of how the spiritual world can help us and how the spiritual blessings of Guan Yin can work in daily life. If you would rather not just read about the experiences of others, but experience a healing session yourself, that is possible of course. 

In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder