Sunday 20 August 2017

Van 3e naar 4e Dimensie / From 3rd to 4th Dimension


~ for English please scroll down ~      


Het Zielenlichttijdperk
If you can really understand the problem,
the answer will come out of it, 
because the answer is not seperate from the problem. 
~Krishnamurti~Lieve lezer van mijn blog,
Ken je dat gevoel dat je al jaren met een vraag rondloopt en dat je maar niet in staat bent om het precieze antwoord te vinden?
Voor mij is dat heel lang het geval geweest. Diep van binnen voelde ik dat er een reden was dat ik in 2003 zo ernstig ziek ben geworden. De vraag: "Waarom?" heeft me heel erg lang bezig gehouden, maar waar ik ook zocht en aan wie ik het ook vroeg, het antwoord was altijd maar ten dele bevredigend.
Toen ik in aanraking kwam met het onderricht en de boeken van Dr. en Master Zhi Gang Sha had ik het gevoel dat ik eindelijk toegang kreeg tot de antwoorden die ik al zo lang zocht.

In vele van zijn boeken wordt gesproken over het Zielenlichttijdperk (Soul Light Era), een nieuw tijdperk, dat op 8 augustus 2003 is begonnen.
Misschien dat jij bij het lezen van deze datum ook ineens je bewust wordt van wat er rond die periode in jouw leven is gebeurd. Voor mij was het alsof alle bellen gingen rinkelen. Mijn hele lichaam reageerde op het lezen van die informatie over het Zielenlichttijdperk. Alsof alles ineens op zijn plek viel. Vele zielen hebben de overgang gevoeld. Wellicht ben jij daar ook wel eentje van.
Na het lezen van de informatie en handreikingen hoe daar mee om te gaan, begon voor mij de lange reis van leven naar de nieuwe inzichten. Voor mij gaf het duidelijkheid, richting, leiding. En ik hoop dat het voor jou hetzelfde doet. Ik zal delen wat ik zelf heb geleerd.

Dit nieuwe tijdperk is van groot belang en zal 15.000 jaar duren. Dit tijdperk is erop gericht om het licht van iedere ziel naar buiten te brengen en meer en meer te laten stralen. De ziel zal meer en meer de leiding gaan krijgen. Het voorgaande tijdperk, dat ook 15.000 jaar duurde, werd vooral gedomineerd door de mind, door de ratio, door het tastbare, het zichtbare. In het Zielenlichttijdperk zal de frequentie op Moeder Aarde omhoog gaan van de Derde Dimensie naar de Vierde Dimensie. Deze vierde dimensie heeft veel hogere frequenties en vibraties en een veel grotere kracht en mogelijkheden van de ziel dan het afgelopen tijdperk.

Voor mij was dit begin van grote veranderingen op Aarde heel duidelijk voelbaar en het had veel impact. De keuzes die ik tot op dat moment in mijn leven gemaakt had, waren vooral genomen vanuit mijn mind. Mijn ziel begon me echter meer en meer duidelijk te maken dat ik een andere weg in moest slaan omdat ik een andere bedoeling had in dit leven. De weg van verandering was geen gemakkelijke...eerlijk is eerlijk. Toch was het o zo belangrijk voor mij om te doen en ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik zoveel hulp heb ontvangen bij dat proces.

Sinds het begin van het Zielenlichttijdperk is er een grote verschuiving gaande. Meer en meer mensen openen zich voor een spirituele benadering van het leven. Er komen steeds meer kinderen op deze wereld met open spirituele kanalen en prachtige gaves. En de methoden die voorheen goed werkten, blijken nu ineens minder effectief te zijn. De natuur verandert ook en verzet zich ook heftig momenteel tegen alles wat in het verleden aan schade is aangericht, want ook Moeder Aarde zelf wil naar een hogere frequentie.
Vele mensen ervaren verwarring, uitdagingen op allerlei vlakken in het leven of voelen een innerlijke drijfveer naar het zoeken van antwoorden.
Dat laatste was bij mij zeker het geval!


Mijn mind tot stilte brengen, was niet altijd even makkelijk. Als jurist ben ik getraind in het gebruiken en verder ontwikkelen van een sterke en scherpe geest. Dus die gaf zich niet zomaar gewonnen.
Maar dit nieuwe tijdperk vraagt om een andere benadering van het leven. Dat betekent niet dat we de rationele benadering helemaal los moeten laten, of dat de mind niet meer van belang is. De kracht van de mind is nog steeds belangrijk, maar door de verschuivingen in het universum is er meer nadruk komen te liggen op de kracht van de ziel en op het leven naar het potentieel van de ziel.
Niet langer mind over matter, maar soul over matter, zoals ik in meerdere van mijn vorige blogs al benoemd heb.

Wat nu precies de ziel is, daar ben ik uitgebreid op ingegaan in mijn blogpost: Hoop door Soulfulness
Jouw ziel is zich bewust van de verschuivingen in het universum. En als je net zo gevoelig bent als ik, zal je ziel je dat op vele manieren laten blijken dat er een verandering nodig is in het leven. Ik was me daar wel van bewust dat ik andere keuzes moest maken, maar het was een lange zoektocht naar de antwoorden wat er dan precies aan verandering moest komen en hoe dat voor elkaar te krijgen. De oude rationele en bekende benadering van een probleem oplossen hielp namelijk niet meer, omdat de reden van de problematiek waar ik mee te maken had niet door de mind of de ratio werd veroorzaakt.
Het speelde zich af op het niveau van mijn ziel.


In dit zielenlichttijdperk (Soul Light Era) wordt de overgang gemaakt van leven op basis van de ratio naar leven in overeenstemming met je ziel. De keuzes en beslissingen die je maakt, de activiteiten die je doet horen in overeenstemming te zijn met de directie en aanwijzingen van je ziel.
Je ziel is je essentie, het zuiverste deel van wie je bent. Je ziel houdt van je en heeft het beste met je voor. Je ziel weet wat je in dit leven zou moeten doen zodat de ziel kan groeien.
In harmonie en overeenstemming leven met je ziel, met je zuiverste zelf en met anderen, om je ziel uiteindelijk tot verlichting te brengen, is het ware doel van het leven.
De mind is prachtig en krachtig en heeft in het voorgaande tijdperk heel veel bereikt, maar in dit tijdperk hoort de mind de richting van de ziel te volgen, ondergeschikt te zijn dus.
De mind heeft echter lange tijd gedomineerd en zal zich dus niet makkelijk in deze nieuwe positie voegen. Het ego geeft zich niet snel gewonnen. Het vindt het fijn om macht en aanzien te hebben of bewonderd te worden. Toch zal er steeds meer een verschuiving gaan komen en de kracht van de ziel meer en meer erkend gaan worden.


Je ziet het nu zelfs al in de wetenschap, waar wetenschappers steeds meer open gaan staan voor de relatie tussen wetenschap en spiritualiteit en persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er meer wetenschappelijk bewijs gaat komen in de komende jaren voor het bestaan van de ziel.

Zoals ik al zei, leven vanuit je ware zelf, je zuiverste essentie is het doel met als uiteindelijke doel je ziel tot (verdere) verlichting te brengen.
De ziel weet precies wat goed is voor je en stuurt je met alle liefde in de juiste richting, echter is het ons menszijn die daar vaak moeite mee heeft om de juiste richting te voelen/weten/horen of dat te volgen. Wanneer het hart open is en de mind bereid is om de aanwijzingen te volgen zal ook het lichaam volgen en alles in harmonie kunnen verlopen. Dat is waarom het op één lijn brengen van ziel, hart, geest en lichaam zo van belang is. Wanneer er niet naar de ziel geluisterd word, is het als een orkest zonder dirigent. Alle onderdelen spelen hun eigen rol maar de harmonie is waarschijnlijk ver te zoeken.
In dit zielenlichttijdperk zal de stem van de ziel luider gaan klinken. Ieder van ons is hier op aarde met een specifieke reden. Ieder van ons heeft een eigen rol te vervullen en je ziel weet dat. Je ziel wil groeien, net als de zielen van velen. Echter niet iedereen is zich hier bewust van of bereid om naar die innerlijke stem te luisteren.

Het uiteindelijke doel van dit Zielenlichttijdperk is het bereiken van Liefde, Vrede en Harmonie onder alle zielen en alle zielen tot verlichting te brengen. Dit is een grote taak en het begint allemaal in onszelf. Zijn wij bereid om onszelf zover te zuiveren van ons negatief karma, onze negatieve emoties, ons ego, onze gehechtheden, onze negatieve gedachtenpatronen en meer en zo onze ziel, ons hart, onze geest en ons lichaam in harmonie te brengen.

Mijn ziel heeft mij een duidelijke opdracht gegeven en door meer en meer inzicht te verkrijgen in de reden van mijn bestaan, en me meer en meer te verdiepen in de diepe wijsheden die voorhanden zijn kan ik hier steeds meer naar leven.
Dit is geen gemakkelijke weg, want de spirituele weg kan pijnlijk zijn. "No Pain, No Gain" is echt iets wat past bij de spirituele weg. Maar als je daar doorheen gaat, dan brengt het heel veel. Mij heeft het heel veel uitdagingen gebracht, daar hoef ik niet omheen te draaien, maar tegelijkertijd heeft het overwinnen van de uitdagingen me meer gebracht dan ik ooit had durven dromen en dat is wat ik graag overbreng op anderen om hen te inspireren.

De spirituele benadering van het leven heeft niets te maken met religie of levensbeschouwing. Het maakt niet uit of je een aanhanger bent van het katholicisme, boeddhisme, islam of welke andere religie dan ook. Of dat je een atheïst bent en nergens in gelooft. Of dat je gelooft in het Licht. Het maakt niet uit wat de kleur van je huid, je ogen of je haar is. Je seksuele geaardheid is niet van belang. Spiritualiteit gaat uit van universele grondbeginselen die in iedere religie of overtuiging terugkomen en van belang zijn voor iedereen. Iedere ziel is hier om te groeien en iedere ziel wil graag meer liefde, licht, harmonie in het leven ervaren. Ja toch? Iedere ziel is op een spirituele reis en het fysieke leven en de vorm die je aan je leven geeft, hebben tot doel die spirituele reis te ondersteunen. Iedere ziel leeft in dit zielenlichttijdperk.

Open jezelf voor het potentieel van je ziel en je zielenreis. 
Open jezelf voor het potentieel van je hart. 
Open jezelf voor het potentieel van je eigen licht.
Open.
Open volledig!


Het zielenlichttijdperk wat nu 14 jaar gaande is, is het tijdperk waarin de kansen voor de ziel zó groot zijn. We worden gevraagd om diep naar binnen te gaan en te geloven in wie we werkelijk zijn. Om van onszelf te houden en vanuit die liefde naar onszelf te kijken en alles in onszelf wat geen liefde of licht is te transformeren. Alle angst, alle pijn, alle onzekerheid en nog veel meer kan door liefde worden omgezet in iets positiefs.
Hoe meer licht naar Aarde komt, hoe hoger de frequentie zal worden, hoe meer die lagere frequenties naar de oppervlakte worden geduwd om te worden getransformeerd. Vanuit zelf-liefde en zelf-vergeving kunnen we komen tot innerlijke vrede en harmonie. Wanneer onze zuiverheid groeit, kan ons licht meer en meer gaan stralen en als we dat kunnen uitstralen en overbrengen naar anderen en anderen onvoorwaardelijk lief kunnen hebben en vergeven, kan er vrede en harmonie om ons heen en in de wereld komen. In dit zielenlichttijdperk hebben we allemaal de kans om in het licht te komen op een manier zoals we lange tijd niet in het licht zijn geweest en hoe meer licht een ieder van ons kan belichamen en uitstralen naar anderen, hoe meer het anderen kan helpen om het lijden te stoppen. Zou het niet prachtig zijn als het lijden in zovele vormen een halt toegeroepen kan worden en iedereen weer de liefde zou kunnen voelen, in onvoorwaardelijke vorm. Is liefde niet waar iedereen diep van binnen naar verlangt? Zoals ik het zie, is lijden een manifestatie van een gebrek aan liefde in een bepaalde vorm.
Liefde is de grootste kracht en opent alles. En wanneer alles open is, kan het leven stromen op natuurlijke wijze.

Velen spreken over eenheid, we zijn allen één, maar zolang we nog leven in afgescheidenheid en disharmonie is die eenheid niet bereikt. Dit is echter het tijdperk waarin die eenheid wel bereikt zou kunnen worden. We kunnen gaan leven vanuit onze ware zelf, vanuit zuiverheid, vanuit liefde voor onszelf en alles en iedereen om ons heen.
Ik weet het, er is nog een lange weg te gaan... maar dit is het tijdperk waarin we die weg kunnen gaan! Een weg naar een prachtig einddoel: de vereniging van alle zielen als één. Ik geloof daar oprecht in dat het mogelijk is!
Maar zoals vele boeken van vele grote spirituele meesters beschrijven, is die weg naar zuiverheid en verlichting ook een weg van het overwinnen van uitdagingen, waarin we getest worden om onze onzuiverheid te transformeren en te komen tot belichaming van de 10 hoogste kwaliteiten: liefde, vergeving, compassie, licht, nederigheid, harmonie, bloei, dankbaarheid, service en verlichting. 

Het lezen van de boeken en het bestuderen van het onderricht van Dr. en Master Sha heeft mijn leven op een diepgaande wijze veranderd. Ik ben erg dankbaar dat dit onderricht toegankelijk is en de diepe wijsheid zo vrij gedeeld wordt, omdat ik zonder deze diepe kennis nog steeds vast zou zitten in een oud patroon. Ik hoop dat het delen van mijn inzichten jou kan helpen en dat je misschien zelfs wel geïnspireerd bent geraakt om zelf de boeken te lezen.
Er zullen vele veranderingen komen en hoe meer mensen in staat zijn om die overstap van leven vanuit de ratio naar leven vanuit de ziel te maken en meer en meer deze hoogste kwaliteiten kunnen belichamen, hoe makkelijker deze veranderingen plaats kunnen vinden.


“Now is the time to unite the soul and the world.

Now is the time to see the sunlight dancing as one with the shadows.”

~Rumi~
In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder*********************************************************************************


The Soul Light Era 


If you can really understand the problem,
the answer will come out of it, 
because the answer is not seperate from the problem. 
~Krishnamurti~

Dear reader of my blog,
Do you know that feeling, that you are asking yourself a question for a long time and you are not able to find the specific answer you are looking for?
I had that for a long time. Deep inside I felt there was a reason why I got so seriously ill in 2003. The question “why” has been consuming me for a long time, but no matter where I searched for an answer and no matter who I asked for help, the answers given to me were only partially satisfying.
When I  came into contact with the books and teachings of Dr. and Master Zhi Gang Sha I had the feeling that I finally had access to the answers I had been looking for for many years.

In many of his books, Dr. and Master Sha writes about the Soul Light Era, a new era which started on August 8, 2003.
Maybe you have a memories coming up now, while reading this date, of what happened in your life in that period. For me it felt like all bells were ringing. My whole body responded when I read that information about the Soul Light Era. Everything finally fell into place. Many souls have felt the start of the new era. Maybe you are one of them too.
After reading all the information and the many advices in the books how to deal with all of this, a long journey started for me to integrate all of this wisdom in my daily life. It gave me clarity, direction and guidance. And I hope it will do the same for you. I will share with you what I have learnt.

This new era is very important and it will last 15.000 years. This era is focused on bringing out the light of every soul, so it can shine more and more. The soul will be in charge. The last era, which also lasted 15.000 years was dominated by the mind, the ratio, the tangible, the visible. In this Soul Light Era the frequency on Mother Earth will increase from the Third Dimension to the Fourth Dimension. This fourth Dimension will have higher frequencies, higher vibrations en the soul will have more power and more abilities than in the previous era.

The start of this new era and all the transformation on Earth was really affecting me. The choices I had made in my life so far, were all made with my mind. And now my soul started to make me more and more clear that I had to go into a different direction, because I had a different purpose in life. This path of change was not easy… I want to be honest about that. But it was so very important for me to go that path and I am very happy and grateful that I received so much support during this transformation process.

Since the start of this Soul Light Era a big shift is taking place. More and more people are consciously choosing for a spiritual approach of life. More children are being born with open spiritual channels and beautiful gifts. And the methods which were perfect in the past, are now becoming less effective. Also nature is transforming, because Mother Earth also would like to go to a higher frequency.
Many people experience confusion, challenges in many areas of life or feel this inner drive to search for answers. That was certainly the case for me.To silence my mind was not always so easy to do. As a lawyer I am trained to use and sharpen my mind constantly. So my mind wouldn’t easily give up the position it had.
But this new era requires a new approach to life. It doesn’t mean that we totally have to let go of using the mind, or that the mind is of no value any more. The power of the mind is still important, but because of the universal changes, the power of the soul is of more significance now and we are asked to live accordance to the direction of our soul instead of the direction of our mind.
No longer mind of matter, but soul over matter, as I have mentioned already in a few of my previous blog postings.

I have described in detail what a soul is in my blogposting: Hope through Soulfulness.
Your soul is aware of the shift in the universe. And when you are just as sensitive as I am, your soul will let you know in many ways that a transformation in your life is needed. I was aware of the fact that I was asked to make different choices, but it has been a long journey to find the answers to what kind of changes I had to make and how to do it. The old rational and mindful approach of the problems I was dealing with didn’t work anymore, because the things I had to deal with were not caused by the mind. It was taking place on the level of my soul. 

In this Soul Light Era a transition is being made from living from the mind to living from your soul. The choices you will make in life, the things you do in life should be in accordance with the direction of your soul. It is your soul who wants to guide and direct you.
Your soul is your essence, your purest self. Your soul loves you and wants the best for you. Your soul knows what you should do in this lifetime in order for your soul to grow.
To live in harmony with your soul, with your higher self, and with others and to bring your soul to enlightenment is the true purpose of life.
Your mind is beautiful and powerful and it has accomplished a lot in the past era, but in this new era it is supposed to follow the guidance of the soul, to be a servant.
The mind however, who had a dominant position for a long time,  will not give up this position easily. The ego will not surrender easily. It likes to have power and to be respected. It likes to be admired. Nevertheless, there will be a shift taking place and the power and significance of the soul will be recognized more and more.


You even see this shift taking place in science already, where scientist are more open now to discuss the relationship between science and spirituality and I personally believe that there will be more scientific evidence in the future of the existence of the soul.

As I have mentioned before, to live from your soul, your true self, your higher self, your purest essence, is the goal and the ultimate goal is to bring your soul to (further) enlightenment.
Your soul knows very well what is good for you and it lovingly guides you in the right direction. However, as human beings we often have difficulties to feel/know/hear the guidance or to follow that guidance. When your heart is open and your mind is willing to follow the direction of the soul, your body will follow as well. And everything could flow smoothly. That is why it is important to align your soul, heart, mind and body. When your soul is not being heard or followed, it is like an orchestra without a conductor. Every part will play its own melody, but there probably will not be a very harmonious result. 
In this Soul Light Era the voice of your soul will become louder. Every one of us is here on Earth for a reason. Every one of us has a unique role to play and your soul knows it. Your soul wants to grow, just like many other souls want to grow. However, not everyone is consciously aware of it or willing to listen to that inner voice.

The ultimate goal of the Soul Light Era is to reach Love, Peace and Harmony for all souls and to bring all souls to enlightenment. That is a huge task and it all starts within us. Are we ready and willing to purify ourselves from our negative karma, our negative emotions, our ego, our attachments, our negative thoughts and much more, in order to bring our soul , heart, mind and body in alignment and harmony.

My soul has given me a clear task and by understanding more of what my soul is guiding me to do, and by studying diligently to receive more wisdom and knowledge, I am more and more able to live in accordance of the direction of my soul.
This is not an easy path. The spiritual path can be very painful. “No Pain, No Gain” is certainly true for the spiritual journey. But when you go through all of this pain it will bring you something that is really worth it. This path has brought me many challenges, I won’t beat about the bush here, but overcoming the challenges had brought me more than I could ever dream about. And that is what I would like to share with you to inspire you.  

This spiritual approach of life doesn’t have to do anything with religion or a belief system. It doesn’t matter if you are a Catholic, a Buddhist, a Muslim or a follower of any other religion. It doesn’t matter which belief system you have or if you believe in nothing at all. It doesn’t matter what the color of your skin, your eyes or your hair is. Your sexual orientation is irrelevant.
Spirituality is based on universal principles and they are seen in every religion or belief system. These principles are important for everyone and everything.
Every soul is here to grow and every soul wants to experience love, light, harmony in life. Right?
Every soul is on a spiritual journey, whether you are aware of it or not, and this physical life and the way you live your life, is here to support this spiritual journey. Every soul lives in this Soul Light Era.

Open yourself to the potential of your soul and your soul journey.
Open yourself to the potential of your heart.
Open yourself to the potential of your own light.
Open.
Open fully!


The Soul Light Era is going on now for 14 years and it is the era with the greatest opportunities for the soul. We are asked to go deep within ourselves and to believe in who we truly are. To love ourselves and to look at ourselves with the eyes of love. We are asked to transform everything within ourselves which is not love or light. All fear, all pain, all insecurity and so much more can be transformed to something positive by the power of love.
The more light will come to Earth, the more the frequency will rise, the more all of these lower frequencies will come to surface in order to be transformed.
Through  self-love and self-forgiveness we can create inner peace and harmony. When our purity increases, our light can shine more and more and when we are able to radiate that light towards others and when we are able to love and forgive others unconditionally, then we would be able to create peace and harmony around us and in this world.
In this Soul Light Era we have the opportunity to go into the Light in a way that wasn’t possible for a long time. And the more light each and every one is able to embody and radiate, the more we are able to stop the suffering. Wouldn’t it be wonderful if the suffering which is there in so many forms, could be decreased and transformed. Wouldn’t it be wonderful if more people would be able to feel love and feel loved in an unconditional way. Isn’t everyone longing to feel love or loved? The way I see it, is that suffering is an expression of a lack of love in some form.
Love is the greatest power and it is able to open everything. And when blockages are transformed, life can flow in a natural way.

Many people speak about ‘oneness’ or ‘we are all one’. But as long as we are living in separation and disharmony we are far from oneness. This is the era in which we could reach that oneness again. We can live in alignment with our true selves, we can live in purity, in love with ourselves and others.
I know, there is a long way to go…. But this era brings us the possibilities to do it! We can go that path, a path with a beautiful goal: to join all souls as one. I really believe that there is a way to accomplish this!
But like many books from many spiritual masters have described already, this path of purity and enlightenment is also a path of overcoming challenges. It is a path of testing to see if we are ready to transform our impurity and to embody the 10 highest qualities more and more. These qualities are: love, forgiveness, compassion, light, humility, harmony, flourishing, gratitude, service and enlightenment.

Reading the books and learning more and more from Dr. and Master Sha has transformed my life in a most significant way. I am truly grateful that these teachings are shared so freely, because without the information I am pretty sure I would still feel stuck. I hope that sharing my insights will help you and maybe even inspire you to read the books also.
Many changes will come and the more people are able and willing to take that step and start to live according to their souls, instead of their minds, and the more people are able to embody those 10 highest qualities, the more easily this universal transformation could take place.


 “Now is the time to unite the soul and the world.
Now is the time to see the sunlight dancing as one with the shadows.”
~Rumi~
In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder