Friday 2 April 2021

Pak de oorzaak aan, niet het symptoom - Remove the cause, not the symptom.

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Pak de oorzaak aan, niet het symptoom.


lieve lezers,
Tao healing, Puur Licht, Soulfulness,
Je hebt lang genoeg gevochten. Het is tijd
om meer geluk in je leven toe te laten.
 

Ziek, maar geen enkele medische behandeling slaat aan... ken je dat?
Ik heb er helaas jarenlang mee te maken gehad.

Ik was ziek.. en werd steeds zieker.
En dat zou zo blijven doorgaan als ik bleef doen wat ik deed.

Na jaren van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, was het me meer dan duidelijk...het moest echt anders...!
De tot dan toe gevolgde aanpak via de medische weg, werkte gewoonweg niet.
Ik had meer artsen en therapeuten gezien dan me lief was.
Meer medicijnen en supplementen in mijn lichaam gestopt dan goed voor me was.
Meer goede raad gevraagd, gekregen en opgevolgd dan ik zelf voor mogelijk had gehouden,
maar...
die 7 stappen van de bank naar het toilet voelden nog altijd als een marathon, en op sommige dagen zelfs als triatlon. En dit lijf wilde nog altijd niet functioneren zoals ik dat wilde.
Vervolgens meer ademtherapie of fysiotherapie gehad dan ik volgens de zorgverzekering mocht ontvangen, want meer bewegen zou volgens sommigen de oplossing moeten zijn maar ..
niets bracht het werkelijke verschil!

Ik bleef nog steeds achteruitgaan. Of als een jojo op en neer gaan.
Ook al begreep ik goed dat niet-bewegen niet goed is, en dat rust roest... als je niet kunt bewegen omdat elke beweging te veel is, dan werkt meer bewegen niet. 
En alles afdoen als stress... nee dat was ook niet terecht, al had ik inmiddels wel extra stress door alle goedbedoelde, maar verkeerde adviezen.
Moest ik er dan maar mee leren leven? Alle hoop verliezen? De tijd uitzitten/uitliggen?
De huidige situatie accepteren, ja, ik kon niet anders, maar me erbij neerleggen...Nee, dat kon ik niet!.
oke, soms wel letterlijk  maar niet figuurlijk 

Stilstaan is achteruit gaan is mij ooit eens gezegd, dus als ik mijn best niet bleef doen om vooruit te komen, waar eindigt het dan? waar eindig ik dan... juist.. daar waar ik liever niet wilde zijn.😧
Het moest dus anders... Zoals zo veel in mijn leven anders is of anders gaat, dan wat er in het leven van anderen gebeurt, moest ook mijn weg naar gezondheid kennelijk anders lopen. 
Maar als alles wat ik geprobeerd had om dit lichaam weer terug in balans te brengen en elke focus op de details niets opleverde, hoe moest het dan? Opgeven was geen optie, dat was duidelijk, maar de oplossing.. die was iets minder duidelijk.

Fysieke benadering was geprobeerd en zinloos gebleken. 
De volgende stap dan maar.
Vanuit de gedachte Mind over Matter, probeerde ik het via die weg. Psychotherapie, Cognitieve gedragstherapie, Meditatie. Ik heb zelfs een duurbetaald iemand bezocht die zeker wist dat hij me wel weer op de been zou krijgen door me anders te leren denken. En terwijl ik daar zat, dacht ik alleen maar: Leuk wat je zegt hoor dat het lichaam reageert op de beelden die ik koppel aan de informatie en er zit ook vast een kern van waarheid in, maar denk je nu werkelijk dat als ik in dialect of plat-Amsterdams ga praten dat ik dan fysiek opknap?
Het brengt me wel humor, en lachen is goed voor de gezondheid, maar nee beste man, dit brengt me echt mijn gezondheid niet terug. Dit was een zeer duur gesprekje... en gaat zeker geen vervolg krijgen. 


Constatering 2: 
Fysieke behandeling:  die was er (nog steeds) niet.
Mind over Matter en positief denken: Absoluut zinvol, maar duidelijk niet genoeg.  

Optie 3 dan maar: Ik hield mezelf steeds voor: You've got to dig deeper girl... 
Want er was duidelijk een groot en persistent probleem. De oplossing lag echter niet zo voor het grijpen....helaas.
Wat zag ik niet? Wat begreep ik niet?  Wat had ik nog niet overwogen? 

De grondlegger van het Boeddhisme, Shi Jia Mo Ni Fuo / Gautama Boeddha heeft negenenveertig jaar van zijn leven onderwijs gegeven. Eén van zijn diepgaande en heilige leringen was:

Alle ziekten ontstaan vanuit het hart. Het hart genezen betekent alle ziekten genezen.


Oké dacht ik. Ook dat is een invalshoek. Als ik gezond wilde worden, moest ik afdalen van de Mind naar het hart. Mijn aandacht richten op alles wat mij werkelijk blij maakte en vreugde terugbrengen in mijn leven. Ik moest dingen gaan doen die mijn hart zouden openen en helen en leven vanuit het hart.
En loslaten, vooral loslaten wat mij niet meer diende. 

Vanuit het boeddhisme gezien betekent dat onder meer het loslaten van gehechtheden, emoties, trauma, het zuiveren van het ego, gericht zijn op een spirituele wijze van leven in plaats van op een materiële focus in het leven.  

Ik ging aan de slag met mijn hart en ...ik knapte een heel stuk op, maar niet voldoende.
Was er nog een diepere laag die heling nodig had? Nog dieper? ... ja,... kennelijk. 


Wat als deze ziekte me niet wilde stoppen maar eigenlijk iets wilde zeggen?
Wat als ik eens ging luisteren naar wat deze ziekte en mijn ziel me te vertellen hadden in plaats van oplossingen te vragen aan anderen?  

En zo kwam ik bij soul healing terecht. 
Dr. en Master Zhi Gang Sha bracht een zeer krachtige vorm van soul healing vanuit China naar het westen. Hij was onderwezen door zijn spiritueel onderwijzer, Master Zhi Chen Guo. Master Guo was een bijzonder krachtig healer die een praktijk had in China waar 20,000 patiënten per dag hulp ontvingen via soul healing en Zhi Neng Medicine. In een van de vele boeken van Master Sha, Soul Study, pag. 35, stond een alinea die me diep raakte.


Throughout their lives they have helped many people and contributed to the world, but they can be very sick. Why do they continue to suffer despite their great contribution to society? One of the important reasons is that they do not know how to talk with their souls and ask for soul healing. 

Tijdens hun leven hebben zij veel mensen geholpen en bijgedragen aan de wereld, maar zij kunnen erg ziek zijn. Waarom blijven zij lijden ondanks hun grote bijdrage aan de samenleving? Eén van de belangrijkste redenen is dat zij niet weten hoe zij met hun ziel kunnen praten en om heling van de ziel kunnen vragen. 

 

Oei, wat een eyeopener... praten met mijn ziel en focussen op de heling van de ziel. Dat had ik nog niet eerder gedaan. 
Ik had vele verschillende mensen om hulp gevraagd hoe ik mijn lichaam zou kunnen helen. Maar met mijn eigen ziel communiceren en vragen wat zij nodig heeft om te helen, dat was nieuw voor mij. Ik moest verbinden met mijn ziel en stijgen naar een hoger bewustzijn. 

Je ziel komt in dit leven met een bedoeling. Met een plan. En je ziel wil dat plan tot uitvoering brengen met de hulp en onder begeleiding van de zielenwereld. Dat wist ik wel. Maar ik had niet eerder bedacht dat lichamelijk ziekte een teken zou kunnen zijn van een leven wat niet in lijn is met de ziel. En dat mijn ziel iets anders wilde in het leven dan waar ik mij /mijn ego zich op richtte. 

Ook was ik mij onvoldoende bewust van het feit dat mijn ziel de leiding moest krijgen en het hart en het hoofd en het lichaam op elkaar moesten worden afgestemd om dat plan uit te kunnen voeren. En zo begon niet alleen een bijzonder interessante studie om meer te leren over de ziel en soul healing in het algemeen, maar ook een reis naar binnen om meer te leren over mijn eigen ziel en wat zij nodig had om te helen. 

Zoals het onderricht van Master Sha zegt: heel de ziel eerst, dan zal heling van geest en lichaam volgen.
De ziel leidt het hart. Het hart leidt de geest. De geest stuurt de energie aan en waar de energie naar toe gaat leidt dat tot fysieke manifestatie. 
Ik moest het dus omdraaien... leren omdenken, zoals ik in mijn vorige blog heb uitgelegd. 
Niet starten met het willen behandelen van het lichaam, zoals gewoonlijk de manier is als iemand ziek wordt, maar starten met het helen van de ziel en het op die manier op vele lagen tegelijkertijd aanpakken waardoor het lichaam mee gaat veranderen. 


Het gaf me niet alleen heel veel hoop, maar het bracht ook daadwerkelijk het verschil. 
Soul Healing bracht me wat ik zocht in al die andere modaliteiten, maar daar niet vond... Heling van lijf, maar ook van emoties, gedachtenpatronen, ervaringen uit vorige levens, alles....Heling dus op vele manieren, maar het bracht me vooral ook veel extra tijd. Tijd voor een nieuwe invulling van mijn leven, een invulling die ik niet had kunnen voorzien toen ik jong was, maar wat een hele bijzondere wending heeft gekregen waardoor ik bijna nog blij en dankbaar ben geworden voor het jarenlang ziek zijn ook. Want deze levenswijze had ik nooit gehad als ik niet ziek was geworden. Dan was ik blijven doen wat ik deed, net als ieder ander. 
En alles begon toen ik eindelijk leerde om te luisteren naar mijn ziel en leerde hoe ik kon helen van binnenuit.
En dat kan iedereen! Iedereen kan de technieken leren om te communiceren met je eigen ziel en de zielenwereld. Iedereen kan leren hoe je kunt helen vanuit de ziel. 
Iedereen kan healing ontvangen, als hulp bij dit proces.

Als ik terug kijk op de afgelopen jaren, is me één ding heel duidelijk geworden. Alles in de fysieke wereld wordt bepaald en begeleid door de zielenwereld. Dus als we iets in de materie willen veranderen, of dat nu is op het gebied van gezondheid, relaties, werk of wat dan ook, dan is het dus mogelijk om daar verandering in te brengen door te werken vanuit de ziel. 
Hoe meer mijn ziel heelde, hoe meer alles in lijn kwam, hoe meer ook de fysieke behandelingen effect kregen. Behandelingen die voorheen weinig tot geen resultaat brachten, bleken nadat er heling had plaats gevonden vanuit de ziel, wel aan te slaan en te werken. Er was een blokkade weg. 
Virussen konden nu wel worden aangepakt. Voedingsstoffen werden nu wel opgenomen. Supplementen hadden nu wel het beoogde resultaat. Fysiotherapie bracht me nu wel meer bewegingsvrijheid. 

Het bracht mij tot het inzicht en de conclusie, dat er ook voor aandoeningen waar de medische wetenschap op dit moment nog geen raad mee weet, een manier is om aan de slag te gaan met zelfheling.
Ik heb zelf op deze wijze verandering gebracht in mijn leven, maar ken ook vele anderen, die te maken hadden met wat de medische wereld "een chronische en niet te veranderen gezondheidssituatie" noemen, maar die toch deels of zelf geheel zijn opgeknapt. 
Dat is de kracht van soul healing en het werken vanuit die ziel! 

Ik ben niet de uitzondering op de regel.. het werkt voor velen!
Helen vanuit de ziel is het werken vanuit de diepste laag, waardoor gewerkt wordt aan de wortel, en niet aan de uiterlijke fysieke verschijning/ een symptoom.  

"To solve a problem, you need to remove the cause, not the symptom."
"Om een probleem op te lossen, zul je de oorzaak moeten verwijderen, niet het symptoom."

― Liezi
En door te werken vanuit de diepste laag, kunnen er wonderen gebeuren, ook voor aandoeningen waar nog geen fysieke behandeling voor bekend is. De fysieke behandeling richt zich immers op het herstel van de chemische balans in het lichaam. Maar de materie is de drager van de boodschap van de ziel. Door die boodschap te wijzigen verandert de materie mee. Meer daarover in mijn volgende blogposting.

Ter afsluiting deel ik nog graag de woorden die een cliënt mij vandaag schreef:
"Het was een mooie spirituele healing. Ik voelde veel warmte en licht. Het bracht me beelden van 1998 toen ik erg ziek was en kanker had en de spirituele healingen die me in die periode zo geholpen hebben....het bracht me terug in gedachten naar 2 jaar geleden toen je mijn vrouw zo mocht helpen na haar herseninfarct, toen medische hulp weinig te bieden had en nu weer....
Ik realiseerde me dat de spirituele weg ons steeds geholpen heeft en er altijd is, ook al kunnen we dat soms niet voelen.
Het wordt me steeds duidelijker dat het belangrijk is om af te stemmen op de goede frequentie in plaats van op de donkere energie van de angst en somberheid etc.
Als ik het tijdens de healing laat stromen voelt de energie ook weer sterker en verkwikkend."
Moge mijn ervaringen en die van anderen jou hoop en vertrouwen geven in de mogelijkheden die er zijn als je begint met helen van binnenuit.

Ik heb de kracht mezelf te helen.
Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Samen hebben we de kracht de wereld te helen. 
 

Andere postings in deze serie: 

  1. History ends,  Her Story begins! (NL / ENG)
  2. Chronisch ziek?  
  3. OMDENKEN: van ziek zijn naar mogelijkheden

Voor een overzicht van alle titels van alle blogpostings, klik HIER.In liefde en licht,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


********************************************************************************************** 

 

Remove the cause, not the symptom.


Dear readers,  
Sick, but no medical treatment is hitting the mark.... Did you ever experience that?
I unfortunately had to deal with it for years.

I was sick... and getting sicker and sicker.
And it would continue like that, if I kept doing what I was doing.

After years of being sent from pillar to post, it was more than clear to me...it really had to change...!
The medical approach, which I had followed up until then, simply did not work.
I had seen more doctors and therapists than I was comfortable with.
Had put more drugs and supplements  into my body than was good for me.
I had asked for, received and followed more good advice than I had thought possible,
but...

those 7 steps from the couch to the washroom still felt like a marathon, and even like a triathlon on some days. And this body still wouldn't function the way I wanted it to.
Then had more respiratory therapy or physical therapy than I was entitled to receive according to the health insurance, because more exercise should be the solution according to some but ....
nothing brought the real difference! 

I still was feeling worse every day. Or I was going up and down like a yo-yo.
Even though I understood very well that not moving is not good, and that rest rusts.... if you can't move because every movement is too much, then more movement doesn't work. 
And to dismiss everything as stress... No, that was not right either, although by now I did have extra stress because of all the well-meant but wrong advices I received.

Should I just learn to live with it? Should I lose all hope? Sitting or lying down and just waiting for time to pass / my time to come?
I was willing to accept the present situation, I could not do otherwise, but resign myself to it...No, I just could not do that!

standing still is going backwards I was once told, so if I didn't keep doing my best to move forward, where does it end? where do I end up.... right... there where I'd rather not be.😧

So it had to be different... As so much in my life is different, or goes differently, than what happens in the lives of others, the path to health I had to walk apparently had to be differently as well. 
But if everything I had tried to bring this body back into balance and every focus on the details was to no avail, how was it to be done?
Giving up was not an option, that was very clear. The solution however... that was a little less clear.


Physical approach had been tried and proved futile. 
It was time for the next step.
From the idea of Mind over Matter, I tried to find a solution that way. Psychotherapy, Cognitive behavioral therapy, Meditation. I even visited an expensively paid person who was sure he would get me back on my feet by teaching me to think differently. And as I sat there, all I could think was: It is nice what you are telling me, that the body reacts to the images I link to the information and there probably also is a grain of truth in it, but do you really think that if I start talking in dialect or in slang you only here in Amsterdam that I will physically improve?
It does bring me humor though, and laughter is good for health, but I am sorry dear man, I don't believe this really is going to bring me back my health. This was a very expensive conversation ... and this definitely is not going to be continued. 

Observation 2:
Physical treatment: there was (still) no such thing available.
Mind over Matter and positive thinking: Absolutely useful, but clearly not enough.  
So, lets focus on option 3: I kept telling myself: You've got to dig deeper girl.... 
Because clearly there was a big and persistent problem. The solution, however, was not so obvious....such a pity.
What wasn't I seeing? What did I not understand?  What had I not yet considered? 
The founder of Buddhism, Shi Jia Mo Ni Fuo / Gautama Buddha spent forty-nine years of his life teaching. One of his profound and sacred teachings was:

All diseases arise from the heart. To heal the heart means to heal all diseases.

Okay I said to myself, that too is a way to look at things. If I wanted to get healthy, I had to descend from the Mind to the Heart. I needed to focus my attention on all the things that really made me happy and bring joy back into my life. I needed to start doing things that would open and heal my heart and I needed to start living from the heart.
And letting go, especially letting go of what no longer served me. 
From a Buddhist perspective, to heal the heart means, among other things, letting go of attachments, emotions, trauma, purging the ego, being focused on a spiritual way of living rather than a material focus in life.  
I started to work on healing my heart and ...I improved a lot, but not completely.
Was there another deeper layer that needed healing? Even deeper? ... yes... apparently. 
What if this illness didn't want to stop me but actually wanted to tell me or teach me something?
What if I started listening to what this illness and my soul had to tell me instead of asking others for solutions?  
And that's how I came to soul healing.
Dr. and Master Zhi Gang Sha brought a very powerful form of soul healing from China to the West. He had been taught by his spiritual teacher, Master Zhi Chen Guo. Master Guo was an extremely powerful healer who had a practice in China where 20,000 patients a day received help through soul healing and Zhi Neng Medicine. In one of Master Sha's many books, Soul Study, page 35, there was a paragraph that touched me deeply.

Throughout their lives they have helped many people and contributed to the world, but they can be very sick. Why do they continue to suffer despite their great contribution to society? One of the important reasons is that they do not know how to talk with their souls and ask for soul healing. 

What an eye opener....! Talking to my soul and focusing on soul healing. I had never done that before. 
I had asked many different people for help on how to heal my body. But communicating with my own soul and asking what it needs to heal, that was new to me. I had to connect with my soul and ascend to a higher level of consciousness. 
Your soul comes into this life with a purpose. With a plan. And your soul wants to bring that plan to fruition with the help and guidance of the soul world. I knew that. But it hadn't occurred to me before that physical illness could be a sign of a life lived out of alignment with the soul. And that my soul wanted something different in life than what I /my ego was focusing on. 

Until that moment I did not have the awareness, that my soul needed to be in charge and that the heart, mind and body needed to be aligned in order to carry out that plan.
And so began not only an extremely interesting study to learn more about the soul and soul healing in general, but also a journey inward to learn more about my own soul and what it needed to heal. 
As Master Sha's teaching says: heal the soul first, then healing of mind and body will follow.
The soul leads the heart. The heart leads the mind. The mind directs the energy and the energy leads to physical manifestation. 

So I had to turn it around.... Learn to use flip-thinking, as I explained in my previous blog
I didn't had to start treating the body, as usually is the approach when someone gets sick, but I had to start with healing the soul and in that way addressing my condition on many layers simultaneously so that the body would change along with it. 
It not only gave me hope, but it actually brought the difference. 
Soul Healing brought me what I was looking for in all those other modalities, but did not find there.... Healing of the body, but also of emotions, thought patterns, experiences from past lives, everything....Healing in many ways, but most of all it brought me a lot of extra time. Time for a new interpretation of my life, to add more detail in a way I could not have foreseen when I was young. It brought a very special turn to my life, leading to the fact that I almost felt happy and grateful for being sick for so many years. Because this way of life I would never have had if I had not become ill. I would have kept doing what I was doing, just like everyone else. 
And this whole process of life changing effects started when I finally learned to listen to my soul and learned how to heal from within.
And the beauty of it is: Anyone can do that! Anyone can learn the techniques to communicate with your own soul and the soul world. Anyone can learn how to heal from within. 
Anyone can receive spiritual healing, to assist this process.

As I look back over the past few years, one thing has become very clear to me. Everything in the physical world is determined and guided by the soul world. So if we want to change something in the material world, whether it is in the area of health, relationships, work or whatever, it is therefore possible to change it by working from the soul and working with the soul world. 
The more my soul healed, the more everything came into alignment, the more the physical treatments took effect as well. Treatments which previously had little or no result, turned out to be effective the more I progressed in healing my soul. It was clear that a blockage had been removed. 
Viruses could now be dealt with. Nutrients were now being absorbed. Supplements now had the intended result. Physiotherapy brought me more freedom of movement. 
It brought me to the insight and conclusion that there is also a way to work with self-healing for conditions where medical science currently does not know what to do with. 
I myself have brought about change in my life in this way, but I also know many others who were dealing with what the medical world calls "a chronic and unchangeable health situation", but who have nevertheless partly or even completely recovered. 
That is the power of soul healing and working with the soul! 
I am not the exception to the rule...it works for many!
Soul Healing is addressing the deepest layers, it is working on the root, not the outer physical appearance/a symptom.  

"To solve a problem, you need to remove the cause, not the symptom."
― Liezi
And by working at the deepest layer, miracles can happen, even for conditions for which no physical treatment is yet known. After all, physical treatment focuses on restoring the chemical balance in the body. But matter and energy are the carriers of the soul's message. By changing that message, the matter changes with it. I will explain more about it in my next blog postings.
I'd like to end this blogposting with the words a client wrote to me today:
"It was a beautiful spiritual healing. I felt a lot of warmth and light. It brought back images from 1998 when I was very sick and had cancer and the spiritual healings that helped me so much during that period....it brought me back in my mind to 2 years ago when you helped my wife after her stroke, when medical help had little to offer and now again....
I realized that the spiritual path has always helped us and is always there, even if sometimes we cannot feel it.
It is becoming clearer to me that it is important to tune into the right frequency rather than the dark energy of fear and gloom etc.
When I let it flow the energy also feels stronger and invigorating again."

May my experiences and those of others give you hope and confidence in the possibilities that are available when you begin to heal from within.

I have the power to heal myself.
You have the power to heal yourself.
Together we have the power to heal the world. 

For a listing of all titles of all blog postings, click HERE.In love and light,

Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder


Facebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness