Friday 26 January 2018

spiegelneuronen: hoe de ervaringen van anderen jou kunnen helpen / Mirror neurons: how the experiences of others can help you


~ for English please scroll down halfway through this page ~      Spiegelneuronen: hoe de ervaringen van anderen jou kunnen helpen 


Lieve lezers,
Vandaag wil ik ingaan op hoe krachtig het is om de ervaring van anderen als voorbeeld te nemen en om open te staan voor alles om je heen wat een positieve invloed heeft.
Wij als mens hebben een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam. We zijn een energieveld met verschillende mate van dichtheid, frequentie en vibratie en staan in contact met alles en iedereen om ons heen. We maken deel uit van het collectieve energieveld.
Alles om ons heen heeft invloed op ons op een positieve of negatieve manier en brengt verandering in ons trillingsveld.
Verandering is een universele wet. Niets blijft gelijk. Iets wordt beter of wordt slechter.
Ik denk dat de meesten de drie aapjes wel kennen: luister niet naar slechte dingen, kijk niet naar slechte dingen, spreek geen slechte dingen. De reden is dat die negatieve frequenties ons beïnvloeden.

Tegelijkertijd kun je het dus omdraaien. Als we ons omringen met positieve dingen, luisteren naar positieve dingen, kijken naar positieve dingen, mooie dingen spreken, zal ons dat ook beïnvloeden.


De wereld die je ziet wordt gecreëerd door waar je je op focust. Maar het is nooit te laat om je lens aan te passen.


Het is belangrijk om je bewust te zijn van waar jouw lens op is afgestemd, waar jij jezelf mee omringt en welke informatie jij op die manier binnen krijgt. Jouw energieveld is als een spons en absorbeert veel. Door hiermee rekening te houden kun jij je eigen leven vorm geven.

Wat doe jij bijvoorbeeld als je de diagnose te horen krijgt en vervolgens dat er geen oplossing is in de medische wetenschap. Leg jij je daarbij neer, of richt jij je lens op de schat aan informatie die er is buiten de moderne wetenschap? De moderne wetenschap is pas een paar honderd jaar oud en er zijn nog heel veel dingen waar ze geen antwoord op kunnen geven. De quantumfysica bijvoorbeeld heeft pas onlangs ontdekt dat alles met elkaar verbonden is, maar hebben nog geen antwoord op alle consequenties van deze ontdekking.
De oude culturen hebben nooit gezocht naar bewijs hiervoor, zij hebben dat duizenden jaren geleden al aangenomen dat alles met elkaar verbonden was en de healers en stamoudsten hebben hun kennis en ervaring in al die duizenden jaren opgebouwd op dit basisgegeven. Zij hebben dus een schat aan ervaring, daar waar de quantum fysica pas aan het begin staat van het beantwoorden van vele vragen.
Waar richt jij je focus op? Op de paar honderd jaar oude moderne wetenschap, die vooral kijkt naar de materie en energie?
Of durf jij ook breder te kijken, naar alle kennis en wijsheid die er voorhanden is en zie jij het zelfhelend vermogen als een geheel van zowel de ziel, het hart, de geest, de energie en de materie. En kijk jij misschien zelfs verder, naar de mogelijkheden vanuit het collectieve veld, het universum  of de Tao.
Door anders naar dingen te kijken, zullen de dingen veranderen en nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Wat op dit moment als vaststaand gegeven wordt aangenomen kan veranderen door een andere kijk, door een nieuwe invalshoek, door nieuwe informatie die aan het licht is gekomen. Verandering is goed! We kunnen ervoor kiezen om die verandering te omarmen en erdoor te groeien.
In deze moderne maatschappij wordt veel gebruik gemaakt van controle, macht, angst, het idee dat we machteloos zijn. Maar we zijn ongelooflijk krachtige wezens, met een enorme creatiekracht en een prachtig mechanisme dat zelf-helend vermogen wordt genoemd. Als we leren om die kracht op de juiste wijze te gebruiken en te ontwikkelen, dan kunnen er wonderen plaatsvinden.

We kunnen dit zelfs voeden met de ervaringen van anderen. We hoeven niet alles zelf te ervaren.
De wetenschap heeft niet zo lang geleden de spiegelneuronen ontdekt.

Wikipedia omschrijft het als volgt:

Een spiegelneuron of spiegelcel is een neuron dat niet alleen vuurt als een dier een handeling uitvoert, maar ook als het dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier (vooral van dezelfde diersoort). Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag van een ander dier en is op dezelfde manier actief als wanneer het dier de handeling zelf uitvoert. Dergelijke neuronen zijn gevonden bij primaten, waaronder de mens, en bij sommige vogels. Bij mensen bevinden ze zich in de premotorische schors en in de pariëtale kwabben van de hersenen.

Met andere woorden, als jij iets waarneemt wat gebeurt bij een ander, reageert jouw lichaam alsof jij het zelf ervaart.
Heb je al een idee welke kant ik op wil?

Toen ik te horen kreeg dat ik ziek was, en de dokter mij vertelde dat er in de medische wereld geen oplossing was, had ik een keuze... me erbij neerleggen en het als vaststaand feit aannemen en wachten tot de medische wereld al dan niet met een oplossing zou komen.
Voor mij voelde dat echt niet goed. Het voelde deprimerend, belemmerend, afhankelijk, zo van "Dit is het dan..."
In mij werd een kracht en een overtuiging wakker geschud die zei: ja, dat mag de wetenschap dan zo vinden, maar er is meer dan dat en dus zal ik creatief moeten zijn en een oplossing vinden. Er is kennelijk geen snelle, makkelijke, hapklare oplossing, dus moet het maar op een andere manier, maar als ik niet blijf zoeken naar vooruitgang en verbetering, dan ga ik achteruit. Want niets blijft hetzelfde...
Het universum is een energieveld van eindeloze mogelijkheden. Dus moet ik mijn lens aanpassen.

Het mooie van die spiegelneuronen is dat als je ziet dat iemand anders opknapt, zichzelf heelt, baat heeft bij healing, dat die neuronen ook iets in jou activeren.
Het kijken van inspirerende video's had dus wel degelijk impact op mij. Het gaf hoop en positieve reacties in mijn lichaam wat het zelfhelend vermogen activeerde.
En nee, het hoefde niet per se iemand te zijn met mijn eigen aandoening. Ik zocht naar verhalen, ervaringen van hen die te horen hadden gekregen dat er geen oplossing was en toch het schijnbaar onmogelijke deden. Zoals bijvoorbeeld deze video, waarin deze man, Arthur, verteld werd dat hij nooit meer zonder hulpmiddelen zou lopen en kijk het resultaat aan het einde. Inspirerend of niet?


Voor mij, als iemand die bijna niet meer kon lopen, was het ongelooflijk inspirerend. Dat wilde ik ook en ik moest mijn manier vinden.
Die manier voor mij vond ik uiteindelijk bij Tao Healing. De eerste avond kreeg ik ook daar te maken met een ervaringsverhaal van iemand die volgens de artsen een aandoening had waar hij de rest van zijn leven niet van zou helen en maar mee moest leren leven. De man die ik op het podium zag, was echter gezond verklaard. En diep van binnen wist ik dat Tao Healing ook voor mij datgene was waar ik naar gezocht had. Jarenlang heb ik hem als voorbeeld gezien, me verbonden met zijn energieveld zodat mijn hersenen geprogrammeerd werden dat het mogelijk is. Die spiegelneuronen die vuren immers als we waarnemen dat iemand anders een ervaring heeft. Als dat een positieve ervaring van healing is kan dat iets in ons triggeren. Het is erg krachtig. Ook als ons verteld is dat het onmogelijk is, of als er een diepe al dan niet (onder)bewuste overtuiging is dat het onmogelijk is. Door getuige te zijn van de healing van een ander, en de werking van de spiegelneuronen, kunnen die overtuigingen losgelaten worden. Het verandert jouw perceptie en op die manier kunnen we onszelf her-programmeren en processen bevorderen. Het verhaal wat we onszelf vertellen, of het verhaal wat ons verteld wordt door anderen en waar we in geloven, is in feite wat we creëren in ons leven, want dat is waar we onze focus op leggen.
Die innerlijke overtuigingen kunnen we veranderen. En die worden heel duidelijk als je met bepaalde dingen wordt geconfronteerd.
Het is interessant om de verschillende reacties van mensen te zien als ik vertel dat ik verbetering heb gerealiseerd ondanks de negatieve mededelingen van de artsen over mijn toekomst. Sommigen wijzen het direct af door te zeggen: "dan heb je vast niet hetzelfde als ik, want er is voor mij geen behandeling..."
Anderen reageren veel opener: "Oh wat heb je dan gedaan, zou het ook iets zijn voor mij?"

Hoe iemand reageert zegt iets over de innerlijke overtuigingen die iemand heeft. Deze innerlijke overtuigingen spelen een grote rol in het helend vermogen en zijn dus erg belangrijk om te achterhalen en indien nodig om te zetten in positieve overtuigingen.
Einstein heeft het prachtig gezegd: “Onze werkelijke problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde niveau van denken waarop we ze hebben gecreëerd.”

Onze geest stuurt het lichaam aan. Door nieuwe input, krijgen we een andere output...
De Tao Healing en Soulfulness technieken helpen om een andere boodschap te geven, zodat er een ander resultaat ontstaat. Ze harmoniseren ziel-hart-geest-lichaam. Ze leren je om je focus te verleggen, om al dan niet bewuste blokkades op ziel, hart, geest en lichaam te transformeren en te openen, zodat nieuwe positieve informatie doorgegeven kan worden en het zelf-helend vermogen versterkt kan worden. Soulfulness heeft al voor vele mensen wereldwijd met zeer uiteenlopende gezondheidsproblemen, tot prachtige resultaten geleid waar dokters soms geen verklaring voor hebben...
Het is voor mij keer op keer weer een prachtige bevestiging dat er meer is dan we soms kunnen bewijzen. 


In een interview met Gregg Braden dat ik onlangs heb geluisterd gaf hij duidelijk aan dat ook hij gelooft dat we allemaal heel krachtig zijn en dat het neerkomt op de informatie en het verhaal waarin we geloven en dat het heel positief is om jezelf te omringen met healers, met mensen die helen en dat je op die manier door ernaar te kijken, je eigen leven kunt beïnvloeden, enkel door ernaar te kijken.
Uit eigen ervaring kan ik dat alleen maar onderschrijven. Het helpt om je te openen en de boodschap dat iets onmogelijk is te veranderen in iets wat mogelijk is... Een kleine aanpassing is soms voldoende :)IMPOSSIBLE  --> I'M POSSIBLE 
  onmogelijk     --> ik ben mogelijk Zit ons lichaam niet fantastisch in elkaar met het hebben van die spiegelneuronen? Welke informatie laat jij binnenkomen en laat jij die neuronen doorgeven? Positieve helende boodschappen of boodschappen die je laten geloven dat het zinloos is en je krachteloos bent? En hoe zit dat met dat stemmetje in jezelf? Wat voor boodschappen geeft die?
Veel mensen zijn van mening dat ze geen leraar of coach nodig hebben, maar de zienswijze van een ander, de inbreng van een ander, de ervaring van een ander kan soms juist nodig zijn om je eigen blinde vlekken bloot te leggen of om dat innerlijke stemmetje te veranderen. Dat kan dus door bewuste verandering, maar ook door het triggeren van die spiegelneuronen via het vinden van inspiratie, focus en voorbeeld door een ander.
Een ander veel gehoorde slogan is, dat je moet accepteren en loslaten...
Accepteren van een situatie op dat moment is juist. Leef in het nu. Het is immers wat het is. Maar alles verandert, niets blijft hetzelfde, dus richt je focus in de juiste richting. Daar waar je je op focust daar gaat de energie naar toe. Accepteren van het nu, betekent niet dat je moet accepteren dat de toekomst hetzelfde zal zijn ;)
Het betekent ook niet dat je dan maar alles moet loslaten en het laten voor wat het is. Indien de situatie niet is zoals je dat graag ziet, vergt het dus in mijn ogen juist een enorme toewijding en inzet om het te maken zoals jij het graag ziet. Laat het negatieve los, maar niet je creatievermogen. Investeer in jezelf. Heb jezelf lief, heb je lichaam en je leven lief en geef jezelf wat je nodig hebt. Laat niet los, maar houd je stevig vast aan jouw wensen en voed het, geef het aandacht, laat het groeien en focus je echt op datgene wat je wilt bereiken. Met toewijding, doorzettingsvermogen, en de juiste kennis, kom je een heel eind! Val, Faal, Leer, Sta weer op en Open jezelf voor nieuwe kansen! Laat het hoe en het wanneer los, maar niet je dromen...
Jezelf openen voor nieuwe dingen is geen instinctief iets wat automatisch gebeurt. Het is een keuze die je bewust dient te maken. Een bewustwording, een opening. Die opening is nodig om jouw volledig potentieel te ontwikkelen. Dat is ook wat ons als mens zo mooi maakt, we hebben een keuze om verder te gaan dan instinctief handelen. We kunnen kiezen.
Je kunt ervoor kiezen om al je aandacht te richten op wat je wenst en als je de juiste frequentie weet te bereiken dan kan het niet anders dan dat het zich manifesteert. Geef dus niet zomaar op maar ga door. Laat niet los, maar houd je vast aan je idealen en laat de huidige situatie je inspireren om je blikveld te verruimen en je mogelijkheden te onderzoeken. Niemand die succes heeft behaald, heeft dat zomaar behaald. De sterkste mensen hebben vaak een enorm pad afgelegd. En juist daardoor weten zij mij telkens opnieuw te inspireren. Nu denk je misschien dat ik makkelijk praten heb, maar ik ben hier doorheen gegaan en als ik me neer had gelegd bij wat de dokter me voor had gewaarschuwd, zou ik er inmiddels waarschijnlijk al 7 jaar niet meer zijn geweest en die tijd had ik toch niet willen missen ;).
Het is wat het leven is, een leerschool waar je heel veel uit kunt halen en waar je door kunt groeien. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn...:)

En wat is er veel inspiratie voorhanden! Met het internet en de globalisering is het alleen maar makkelijker geworden. Zoveel kennis, zoveel ervaring, zoveel inzichten die toegankelijk geworden zijn, daar waar ze jarenlang alleen maar bekend waren in een bepaald deel van de wereld.
Focus je op de wonderen die er iedere dag zijn, om ons heen. Wie goed kijkt kan zich laten inspireren en voeden door de natuur, de dieren, succesverhalen op internet, een foto, noem maar op.
Zie de verschillende vormen van healing die er zijn en waar de inheemse volkeren al duizenden jaren gebruik van maken: spirituele healing, klankhealing, voeding, mindfulness, liefde en vergeving (zeer krachtige en vaak onderschatte factoren) en nog veel meer.
En onthoud daarbij dat als iets mogelijk is voor 1 iemand, dat het betekent dat het wellicht ook mogelijk is voor jou. Het hoeft niet op dezelfde wijze te gaan. Misschien is jouw weg langer, moeizamer, leerzamer, of gewoon anders. Ieders weg is immers uniek. Maar als iets mogelijk is voor 1 iemand, betekent dat dus dat het niet onmogelijk is....!
Tune in op de mogelijkheden en zie wat er zich voor jou gaat openbaren. Healing is vaak een proces dat op vele vlakken tegelijk mag plaatsvinden. Het lichaam is vaak het eindresultaat van wat op andere lagen heeft plaatsgevonden. Heel de ziel, het hart en de geest eerst, en dan zal heling van het lichaam volgen!

Dat is wat ik zelf gedaan heb, ik heb me gericht op de mogelijkheden en gebruik gemaakt van de vele kansen die er nu zijn vanwege de globalisering. Wat hier in ons kleine koude kikkerlandje niet mogelijk was volgens de artsen, heeft ertoe geleid dat ik verder ben gaan kijken en via internet kennis heb mogen maken met oude Chinese wijsheid en technieken, via een arts uit Canada die ik voor altijd dankbaar zal zijn, waardoor ik me jarenlang verdiept heb in Engelse boeken met Chinese teksten erin om zo hier in Nederland het ogenschijnlijk onmogelijke te doen :). Een lange, boeiende weg, waar ik vele hobbels heb moeten overwinnen, waar ik meermalen gevallen ben, weer opgestaan ben en wat me wijzer en rijker heeft gemaakt, en waarbij ik nog steeds verder leer en groei en die kennis en ervaring nu doorgeef aan anderen.

Ben jij nu geïnspireerd en wil jij weten wat Tao Healing en Soulfulness voor jou zou kunnen doen, dan hoef jij echt niet hetzelfde te doen en dat hele traject zelf af te leggen. Ik kan je met mijn ervaringen en de kennis die ik heb opgedaan, vertellen over de verschillende technieken van Soulfulness en je de Tao Healing laten ervaren opdat jij je ziel-hart-geest-lichaam kunt harmoniseren en jouw leven hiermee kunt verrijken. Spreekt dat je aan, neem dan gerust contact op, want ik deel mijn kennis en ervaring graag. Gewoon in het Nederlands, dus je hoeft geen Engels of Chinees te bestuderen als je dat niet wilt ;). In mijn blog kan ik slechts algemene informatie geven, maar bij persoonlijk contact kunnen we uiteraard ingaan op jouw specifieke vragen.
Ik hoop dat dit blog je inspireert om in jezelf  te geloven, om in de vele mogelijkheden die er zijn te geloven en om in jezelf te investeren. Vind datgene wat jou helpt en vind diegene die in jou gelooft zodat jij kunt laten zien... dat wat onmogelijk leek... mogelijk blijkt te zijn! Geloof erin, wonderen bestaan!

Creëer, Manifesteer en Leef vanuit je hoogste Potentieel! 

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


*******************************************************************************

Mirror neurons: how the experiences of others can help you

Dear readers,
Today I would like to write about how powerful it is to witness the experiences of others and to be open to all kind of positive influences around you.
We as human beings have a physical, mental, emotional and spiritual body. We actually are an energy field with varying degrees of density, frequencies and vibrations and we are connected to everyone and everything around us. We are part of the collective energyfield. 
Everything around us affects us in a positive or negative way and it changes our vibrational field. Change is a universal law. Nothing stays the same. Something gets better or worse.
I believe most of you are familiar with the three monkeys: hear no evil, see no evil, speak no evil. The reason is that negative things can affect us in a negative way.

Yet at the same time we can turn it around. When we surround ourselves with positive things, when we listen to postive information, we look at positive things and we speak positive words, it will affect us in a positive way. 


The world you see is created by what you focus on.
It is never too late to adjust your lens. 
It is important to be aware of what your lens is focusing on, what you are surrounded by and what kind of information you are receiving. Your energyfield is like a sponge and it absorbs a lot. When you bear this in mind, you can use it to create your own life. 

What would you do for example, if you are being diagnosed and then you are told that modern medicine does not have a solution for your medical issues? Would you accept it, or would you focus your lens on the wealth of information available outside of science? Modern Science does only excist for a few hundreds years and there are many questions which still requires an answer. Quantum physics only recently discovered that everything is connected, but they do not have an answer to all the possible consequences of this discovery.
Indigenous cultures however, never searched for any proof, they just accepted the theory that everything is related to eachother thousands of years ago already, and the healers and wisdomkeepers based their wisdom and experiences on this theory. So they have a wealth of information and experience, where the quantum physics are just starting to answer many questions.
What do you focus on? On science, which only exists for a few hundred years and basically is interested in matter and energy?
Or are you willing to take a broader perspective and include all the knowledge and wisdom available out there and do you look at your healing process with an holistic view, and see that your soul, heart, mind and body are interconnected. And maybe you are even looking further, and observe the possibilites in the collective field, the universe and the Tao.
By looking at things differently, things will change and new possibilities could become visible. 

Some things can look like an unchangeable given at this time, but with a different perspective and a new point of view, new information could be revealed. Change is good! We have a choice to embrace the change and grow from the experience.
In society nowadays many people like us to believe that we do not have control or power over a situation. We are controlled by fear and the percepetion that we are powerless. However, we are very powerful beings with a great potential to create and an incredible power to self-heal our physical, mental, emotional and spiritual bodies. If we learn to use and develop that power, miracles could happen!

We can even strengthen that power by witnessing the experiences of others. We don't have to experience everything by ourselves. Not so long ago, science discovered the mirror neurons.

Wikipedia describes it like this:

A mirror neuron, or cubelli neuron, is a neuron that fires both when an animal acts and when the animal observes the same action performed by another.[1][2][3] Thus, the neuron "mirrors" the behavior of the other, as though the observer were itself acting. Such neurons have been directly observed in primate species.[4] Birds have been shown to have imitative resonance behaviors and neurological evidence suggests the presence of some form of mirroring system.[4][5] In humans, brain activity consistent with that of mirror neurons has been found in the premotor cortex, the supplementary motor area, the primary somatosensory cortex and the inferior parietal cortex.[6]
In other words, if you observe someone having an experience, your brain will react as if you are having that experience yourself.
Do you have any idea yet, what I would like to share with you :)?

When I was told that I was sick and the doctor explained to me that modern medicine does not have a solution for my condition yet, I had a choice.... I could accept it and take is as an unchangeable given and wait until modern medicine whether or not would come up with a new medicine.
But that didn't feel right to me at all. It felt depressing, prohibitive, dependent and more like "this is it...."
At that time un unfamiliar force awakened in me which said: Modern medicine may say there is no solution, but there is so much more than that. I have to be very creative and find a solution! There apparantly is not an easy, quick fix. So I have to find a different way, but if I will not continue to look for improvement or solutions, I definitely will get worse... because nothing stays the same... 
The universe is an energyfield with unlimited potential, so I need to adjust my lens :)

The beauty about mirror neurons is that if you witness someone get better, heal themselves or receive healing, that those neurons inside of you are firing too.
To watch inspiring videos truly had a positive impact on me. It gave me hope and my body responded in a positive way and activated the self-healing ability of my body.
And NO, it didn't have to be someone with a similar condition as mine. I was searching for stories, experiences of those people who were told that there was no solution for them and still managed to make the aparrantly impossible possible. Like this video below, in which this man, Arthur, was told he would not be able to walk unassisted again and watch the results at the end. Inspiring, right?


For me it was very inspiring, especially because I was one of those who could hardly walk. I wanted to do the impossible too, so I had to find my way to do so.
I tried many different ways, but eventually I found my solution in Tao Healing. The first evening I attended, I heard another story of someone who was diagnosed with an incurable disease and was told that he had to learn to live with it and use medication for the rest of his life. But the man I saw that evening on stage, was declared healthy. And deep down inside I knew that Tao Healing was what I had been looking for and would be the path I had to go as well. For many years I was inspired by this man who healed himself, I connected with his energiefield and the example he was for me, to reprogramm my brain that healing was possible. Mirror neurons fire when they witness the experience of someone else. If that is a positive experience of healing, it can trigger something inside of us. That is very powerful! Even when we were told that it is impossible, or even when we have a deep rooted (sub)conscious belief that something is impossible. By witnessing someone else's healingprocess and because of the mirror neurons in our bodies, we are able to transform or even let go of these beliefs. It transforms your perception and in this way we can reprogramm ourselves and certain processes are initiated in this way. The story we tell ourselves or the story we are being told and we believe in, is in fact what we create in our lives, because that is what we focus on.
We can transform these inner negative beliefs. Those beliefs show clearly when you are being confronted with certain things.
It is always very interesting to observe the different responses if I tell people how much I improved, even though the doctors once gave me very negative perspectives for my future. Some people immediately dismiss it, by saying that I probably didn't have the right diagnoses because they will not be able to heal... and there is no treatment for them...
Others are much more open-minded and respond like: Oh what did you do, is that also a possibility for me?

The way someone responds, says something about the inner beliefs someone has. These beliefs and mindsets play an important role in the self healing ability someone has, so it is very important to become conscious about those mindsets and beliefs and if needed, to transform them to positive beliefs and positive mindsets.
Einstein said it beautifully: "We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them."

Our minds directs our physical bodies. With new imput, we get a different output...
The different methods and techniques used in Tao Healing and Soulfulness will help you with bringing in a new message, so there will be a different result. They harmonize the soul, heart, mind and body. They teach you to adjust your focus, to transform blockages in your soul, heart, mind and body and to help you be more open, so new positive messages can be brought in and your self healing ability can be activated and reinforced.
Soulfulness already helped many people with all kind of conditions and challenges in life worldwide. It has given them amazing results which doctors often can not explain....
For me that always is a confirmation that there is more to life than we can prove :)

In an interview with Gregg Braden I recently listened to, he made it very clear he also believes we are all very powerful and that it all comes down to the story and the information we believe in. He said that it would be very good to surround yourself with healers and those who are healing and to observe them, so you can receive the benefits and transform your life, just by witnessing.
From my own experience I can only endorse this statement. It truly helps to fully open yourself and to change the message that something is impossible in something that is possible. Sometimes only a little adjustment is enough ;)

 IMPOSSIBLE  --> I'M POSSIBLE 


Isn't our physical body wonderful with having something like mirror neurons? What kind of information do you absorb and what kind of experiences do your neurons bring to you? Are that positive healing messages or messages which make you believe that it is all meaningless and that you are powerless? And how about that little voice within? What kind of messages is that voice telling you?
Many people believe that they do not need any teacher or coach. But the point of view of someone else, the input of someone else, the experience of someone else could be exactly what you need to reveal your blind spots or to change that inner voice. That could be a conscious transformation, but it also could be by triggering your mirror neurons via the inspiration, focus, experience and example of someone else.

Another frequenly heard opinion is that you have to accept things or let things go...
To accept a situation in the moment is very good. It is as it is. But everything changes, nothing stays the same, so you need to adjust your lens in the right direction. What you focus on is where your energy will go. When you accept the here and now, doesn't mean you have to accept that the future will be the same ;)
It also doesn't mean that you have to let it all go and let things be. When the situation you are in, is not as you like it to be, it requires some dedication and commitment in my opinion to change the situation for the better. Let go of the negative, but do not let go of that creation power you have. Invest in yourself. Love yourself, love your body, love your life and give yourself what you need. Do not let go, but hold on tight to your dreams. Nourish them, give them your attention, let them grow and focus on what you really want. With your dedication, commitment and with the right knowledge you can go far in life.
Fall down, Fail, Learn, Get up on your feet again, Open yourself for new possibilities! Let go of how and when you will get there, but do not let go of those dreams....

To open yourself for new possibilities isn't something which happens instinctively or automatically. It is a conscious choice, an awareness, an opening. That opening is needed in order for you to develop your potential. That also is what makes us humans so beautiful. We have a choice, and that choice goes much further than when we act with our instincts. You have a choice whether you focus all of your attention on what you are trying to accomplish, or you focus on other things. But when you focus your attention on what you want and you are able to reach the right frequency and vibration, then it has no other choice than to manifest. So please, do not give up, continue instead. Do not let go, but hold on to your ideals and let the current situation inspire you to open your mind, your heart, your soul and explore the new possibilities.
Not one succesful person, had a journey without obstacles and not one succesful person hasn't failed before. They all walked a path, but they didn't give up, instead they persevered.
Those people inspire me again and again.
Now you may think that I write these words easily, but I have been there and I have gone through this. If I would have accepted what my doctor had said to me and what he prepared me for, I probably wouldn't have been here anymore in the past 7 years. And honestly, I wouldn't want to miss those years ;)
That is what life is all about, a long journey of learning and new experiences in order to help you grow. Nobody ever said that life was going to be easy... :)

And there is so much inspiration available. With the internet and globalization it has only become easier. So much wisdom, knowledge, experiences and insights have become accessible, while in history they used to be only accessible in certain parts of the world.
Focus on the miracles you see every day. If you don't see them, you are just not looking good enough to nature, to animals, to those beautiful success stories online on the internet, in photos and so much more.
See the different healing modalities from all around the world, used by indigenous people like spiritual healing, sound healing, food, mindfulness, love and forgivenss (two very powerful and often underestimated tools) and much more.
Bear in mind that when something is possible for 1 person, that it also could be possible for you. It doesn't have to be in the exact same way. Maybe your path is longer, more difficult, there is more to learn, maybe your path is just diffirent. Everybody's path is unique. But when something is possible for one person, it means it no longer is impossible...!
Tune in to the many possibilities and see what is coming to you. Healing often is a process which takes place on many levels at the same time. The body is often the last stage, which makes it visible what is healed on different levels. Heal the soul, heart and mind first, and then healing of the body will follow!

That is what I did, I focused on the many new possibilities and used all the different opportunities the globalization opened up. What is not possible, not available, or simply not understood in my small country, has led me to search the internet and finally let me learn a method based on ancient Chinese wisdom and techniques, taught by a doctor in Canada, (for whom I will be forever grateful), explained in English books with a lot of Chinese words in it, in order for me to do the seemingly impossible in the Netherlands :)
It has been a long, but very interesting path, with many obstackles to overcome, and I fell many times  and had to get back up on my feet again and again, but it made me wiser, richer and stronger. And I am still learning and growing.

If you are inspired right now to learn more about Tao Healing and Soulfulness and what it could do for you, then you won't have to do what I did and find out by yourself. I can share my experiences and knowledge with you and teach you different techniques used in Soulfulness and let you have an experience of Tao Healing to harmonize your soul-heart-mind-body so you can enrich your life.
If this resonates with you, you can contact me . I would be very happy to share my insights with you in Dutch or English, or connect you with someone in your country. You won't have to study Chinese if you don't want to do that ;)
In my blog I am sharing general information, but in case of personal contact I can answer your specific questions.
I hope this blog has inspired you to believe in yourself, to believe in the many possibilities, and to invest in yourself. Find something that will work for you and find someone who believes in you, so that you can show the world... that what seems to be impossible now... has become possible later. Believe that miracles exist!

Create, Manifest and Live your higest Potential! In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment