Thursday 13 August 2015

Vier Krachttechnieken voor zelf-heling / Four Power Techniques for self-healing

~ for the English version, scroll down  ~

Ik heb de kracht om mijzelf te helen. 
Jij hebt de kracht om jezelf te helen. 
Samen hebben wij de kracht om de wereld te helen.
~ Dr. and Master Zhi Gang Sha ~

Lieve Lezers,
In dit blog wil ik jullie 4 krachttechnieken geven voor zelf-heling.

Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan vele verschillende ziektes en aandoeningen in het fysieke lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam en het spirituele lichaam. Anderen ervaren uitdagingen in hun relaties of in hun financiën.

Wat kun je nu doen als je je gezondheid, je relaties of je financiën wilt verbeteren?
Je kunt krachtige technieken toepassen en zelf aan de slag gaan. Je kunt ook de kracht van Tao Healing ervaren en zo hulp ontvangen. Een combinatie van beiden geeft in mijn ervaring het beste resultaat.
Tao healing en Soulfulness maken gebruik van verschillende technieken en geven antwoorden op de vraag wat je kunt doen om jouw situatie te verbeteren en ik kan je aanraden om je in de wijsheden en diepere achtergronden te verdiepen alsmede je de vele verschillende oefeningen om ieder aspect van het leven te veranderen eigen te maken. Er zijn vele verschillende oefeningen beschikbaar die zich specifiek richten op bepaalde aspecten van het leven.

Tao healing is gericht op het verlichten van het lijden van de mensheid en alle zielen door gebruik te maken van de kracht van de ziel. Deze kracht van de ziel wordt toegepast om het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lijden van mensen te verminderen.
Wanneer mensen het zwaar hebben is het moeilijk om liefde, vrede en harmonie te creëren in de samenleving.

Ieder mens heeft een ziel, geest en lichaam. Deze staan op zichzelf, doch zijn verbonden met elkaar. Ze staan op zichzelf omdat ze onafhankelijk zijn. Ze zijn verbonden omdat ze in hetzelfde lichaam zitten en met elkaar communiceren en samenwerken. Ze houden elkaar in balans. Die balans is van vitaal belang voor je gezondheid.
De ziel is de baas. De ziel stuurt de geest aan en die stuurt het lichaam aan. Je ziel draagt kennis en wijsheid uit vele levens. In het algemeen kun je zeggen dat de geest alleen over de kennis beschikt uit dit leven. Je ziel weet daardoor veel meer dan je geest. Daarom is het belangrijk om te luisteren naar de ziel. Het is soul over mind over matter. Dit heb ik in een eerder blog al diepgaander uitgelegd.


De ziel is een gouden lichtwezen. Om deze te kunnen zien dien je een geopend derde oog te hebben, waarmee je beelden uit de spirituele wereld kunt waarnemen. Als de ziel gezond is straalt deze gouden licht uit. Indien de ziel niet gezond is of als er een blokkade is, is dat waar te nemen als donkere plekken op de ziel waar niet genoeg of zelfs helemaal geen licht uit straalt. 
Er is een oud spreekwoord, wat een van de belangrijkste spirituele wijsheden is voor healing in de afgelopen duizend jaar.

Waar gouden licht schijnt, zal alle ziekte verdwijnen.


Ziekte uit zich in donkerte of zware energie in ziel, hart, geest en lichaam.
Het zuiveren en transformeren van deze donkerte is noodzakelijk om het gouden licht terug te brengen. En daar waar het gouden licht terugkomt, komt gezondheid terug. Dat is waar soul healing op gericht is. Het zuiveren en transformeren van blokkades en het vergroten van het licht en de kracht van de ziel. 

Een mens heeft een lichaamsziel. Maar ook ieder orgaan, systeem, cel, DNA/RNA heeft een ziel. 
De ziel heeft heel vele kwaliteiten, waar ik in een ander blog meer over heb geschreven, maar voor nu is het belangrijk dat de ziel het vermogen heeft om ziekte in het fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichaam te helen, te voorkomen en te transformeren. Ook is het belangrijk om te beseffen dat zielen kunnen communiceren en verbinding kunnen maken met bijvoorbeeld je hemelse team, waar je spirituele gidsen, spirituele leraren, engelen, opgestegen meesters etc. deel van kunnen uitmaken. Zij kunnen je helpen met hun kennis, wijsheid en hun helend vermogen.

Heel de ziel eerst; dan zal heling van geest en lichaam volgen.

De ziel heeft niet alleen het vermogen om te helen, maar ook het vermogen om ziekte te voorkomen en blokkades in ieder aspect van het leven te transformeren. Voorkomen is beter dan genezen! Voorkom ziekte en stop de ziekte in een beginnend stadium en breng deze terug naar een gezonde situatie. Herstel de normale functie en het gezonde functioneren van de lichaamssystemen, organen en cellen door gebruik te maken van de kracht van de ziel.
Dat alles is mogelijk door middel van soul healing. Er zijn vele voorbeelden van mensen die de meest uiteenlopende aandoeningen door middel van deze technieken alsmede via het ontvangen van Tao Healings hebben verbeterd of zelfs helemaal hebben zien verdwijnen.

Bij soul healing maken we gebruik van de Vier Krachttechnieken. Ieder van deze kracht technieken heeft enorme kracht, maar door ze te combineren worden ze onderling nog versterkt.
De Vier Krachttechnieken zijn:

1) Lichaamskracht:
We maken gebruik van bepaalde lichaamshoudingen en handposities om de energiestroom en de heling te bevorderen. Daar waar je je handen legt zal de energie naar toe gaan en zal je de voordelen voor heling en verjonging ontvangen.
Ga rechtop zitten met je rug vrij van de leuning van de stoel. En zorg ervoor dat je rug recht is en je kruin en je perineum op één lijn zijn. Zo kan de energie en het licht vrij stromen. Het universele licht kan via je kruinchakra door de andere chakra’s in het midden van je torso naar beneden naar je onderbuik gaan, daar waar de basis energie centra zich bevinden. Leg één hand op je onderbuik, zodat de energiecentra gevoed worden en je goed gegrond blijft. Leg de andere hand op de plek waar je healing nodig hebt.
Zet je voeten op de grond en maak verbinding met Moeder Aarde, zodat je ook op die manier goed gegrond blijft tijdens de oefening en haar energie via je voeten omhoog kan komen om je te helen.
Sluit je ogen tijdens de oefening.
Haal een paar keer diep adem naar je onderbuik en ontspan je volledig. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer heling kan plaatsvinden.

2) Zielenkracht:
Hierbij spreken we de kracht van de ziel aan. We maken contact. We maken hierbij onderscheid tussen de innerlijke zielen en de zielen om ons heen.
We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook de organen, systemen, cellen, DNA/RNA hebben ieder hun eigen functie en ook hun eigen ziel. Deze kunnen we aanspreken om zichzelf te helen. Iedere ziel heeft een groot zelf-helend vermogen en door de ziel aan te spreken kunnen we dat activeren.

Zeg hallo:                            Lieve ziel, geest en lichaam van ______ (noem het deel van het lichaam                                                waar je graag healing voor ontvangt)
Geef liefde:                         Ik houd van je.
Doe een affirmatie:            Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Geef een opdracht:             Doe je best.
Uit je dankbaarheid:           Ik ben zeer dankbaar.

Het is belangrijk om liefde te geven aan die plekken die healing nodig hebben. Liefde heeft als eigenschap dat het alle blokkades oplost. Het is vaak zo, dat mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun rug of hun knie negatief praten over hun rug of knie, maar die negatieve reacties vergroten de blokkades alleen maar. Liefde geven is veel beter. Het bevordert de healing.

Er zijn ook vele zielen om ons heen. Je kunt hierbij denken aan de lichtwezens, zoals de opgestegen meesters, de goeroes, lama’s, kahuna’s, engelen, aartsengelen, de Divine, de Tao, de Bron. Je kunt ook denken aan de ziel van de zon, de maan, de sterren, de planeten, de natuur. Deze lichtwezens hebben allemaal zeer krachtige zielen en daarmee veel kracht tot het brengen van licht en healing en we kunnen hen vragen om ons te helpen bij het helingsproces. Je kunt ze bij naam noemen als je je bijvoorbeeld heel erg verbonden voelt met een aartsengel, of met Jezus, Moeder Maria, Guan Yin, of je kunt ze allemaal om hulp vragen en hen de keuze laten wie er komt door “alle spirituele vaders en moeders” aan te spreken. Door de lichtwezens om hulp te vragen kunnen we ons eigen helingsproces versnellen, omdat hun zielen zo ontwikkeld zijn en zo zuiver. Zij zijn om ons heen en zijn bereid om te helpen maar ze wachten vaak op ons verzoek. Spreek met oprechtheid en vanuit je hart en ziel en vraag ze om hulp. Je kunt ze allemaal om hulp vragen, maar je kunt hulp niet afdwingen.

Lieve ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ ( noem de zielen om je heen van wie je graag hulp en healing zou willen ontvangen).
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Kom alsjeblieft bij me. Willen jullie mij alsjeblieft helpen bij het helen van
______ (doe je verzoek)
Ik kan jullie niet genoeg bedanken.
Dank jullie wel.


Lieve ziel, geest en lichaam van het universele licht,
Ik hou van je.
Jij hebt de kracht mij te helen en om meer licht te brengen in mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Doe je best.
Dank je.

3) Geestkracht:

Hierbij maken we gebruik van creatieve visualisatie. Daar waar je je aandacht op richt, gebruik makend van creatieve visualisatie, is waar je de voordelen voor healing, verjonging en transformatie ontvangt. Daar waar je je aandacht op richt gaat het licht naar toe en vindt de healing plaats. Visualiseer hoe gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de healing wilt ontvangen. Visualiseer het gouden licht op de plaats van je verzoek, bijvoorbeeld je hart, je lever, je nieren etc. Het is belangrijk om licht te visualiseren en geen energie. Licht heeft namelijk geen negatieve effecten. Wanneer je je richt op energie kan er een onbalans ontstaan tussen yin en yang. 4) Klankkracht:
Hierbij maken we gebruik van het chanten van bepaalde klanken en mantra’s. Dat wat je chant, daar vereenzelvig je je mee. Dat wat je chant is wat je wordt. Het chanten van positieve mantra's heeft dus een gunstig effect op de healing, maar heeft ook een ander effect.
Vele mensen vinden het moeilijk om tijdens het mediteren de geest tot rust te brengen omdat het innerlijke gesprek moeilijk te stoppen is voor hen. Door het chanten van de mantra, voorkom je tijdens het mediteren dat je vervalt in innerlijke discussies of gedachtenpatronen die negatief uitwerken op de meditatie.

We kunnen gebruik maken van de mantra “Universal Light heals me / Universeel licht heelt mij” 

Universal Light heals me / Universeel licht heelt mij
Universal Light heals me / Universeel licht heelt mij

Universal Light heals me / Universeel licht heelt mij 

Universal Light heals me / Universeel licht heelt mij

Universal Light heals me / Universeel licht heelt mijJe kunt ook chanten:


Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Chant voor tenminste 3-5 minuten, in stilte of hardop.
Wanneer je in stilte chant zullen de kleinere cellen en ruimtes vibreren. Wanneer je hardop chant zullen de grotere cellen en ruimtes vibreren. In stilte chanten is Yin. Hardop chanten is Yang.
Wissel het af, want daar waar Yin en Yang in balans zijn zal gezondheid gerealiseerd kunnen worden.
Daar waar gouden licht straalt zal ziekte verdwijnen.

Sluit de oefening af door te zeggen
Hao! Hao! Hao!
Dank je! Dank je! Dank je!
Gong Song! Gong Song! Gong Song!

Hao is Mandarijn Chinees en betekent: Perfect! Wordt gezond!
Gong Song zeggen we tegen de zielen die we gevraagd hebben om te komen en betekent: keer respectvol terug naar de plek waar je vandaan komt of op dit moment nodig bent.
Het uiten van dankbaarheid is heel erg belangrijk. We zeggen het steeds 3x. Het eerste Dank je is gericht aan de Divine, het tweede is gericht aan alle zielen die kwamen om je te helpen bij de oefening en het derde is gericht aan je eigen ziel.

Dit is een hele simpele basisoefening die je kunt doen om meer licht te brengen naar je ziel, hart, geest en lichaam. 

Licht heelt het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam.
Licht voorkomt alle ziektes.

Licht zuivert en verjongt ziel, hart, geest en lichaam.

Licht transformeert relaties.

Licht transformeert je werk en financiën,

Licht vergroot de intelligentie,

Licht opent de spirituele kanalen
Licht brengt succes in ieder aspect van het leven.

Hoe vaker en hoe langer je oefent en je verbindt met het licht, hoe beter het is.
Voor chronische en levensbedreigende situaties, chant dan tenminste 2 uur per dag. Dit mag 2 uur aaneengesloten zijn, maar mag ook verdeeld worden over de dag waarbij je alle tijd tezamen voegt en tenminste twee uur per dag chant..
Je kunt ook chanten terwijl je wandelt, terwijl je doucht, terwijl je auto rijdt (maar sluit dan uiteraard niet je ogen :)). Etc.

Dit lijkt heel erg simpel. Dit lijkt misschien té simpel voor je om te geloven, maar je zult zien dat als je dit regelmatig en consequent doet dat het verandering brengt in hoe je je voelt en in vele aspecten van het leven. 
Er is een zeer bekende zinsnede in oud heilig spiritueel onderricht:

Da Tao Zhi Jian 


“Da” betekent groot. “Tao” is “de wijze”. “Zhi” betekent uiterst. “Jian” betekent simpel. “Da Tao Zhi Jian”(uitgesproken als da dou dj djen) betekent De grote wijze is uiterst eenvoudig. 

Het zelf-helend vermogen van het lichaam is groot. Het heeft geen ingewikkelde processen nodig. De kracht van licht is ongekend. Gebruik het en transformeer die aspecten van je leven waar je blokkades in ervaart door middel van deze Vier Krachttechnieken. Het werkt!
Sommigen merken direct verschil. Bij anderen duurt het langer. 
  •          Oefening
  •          Volharding
  •          Geduld
Deze drie kwaliteiten kunnen je naar prachtige resultaten leiden. Indien je graag sneller resultaat wilt, kun je ook de krachtige Tao Healing ervaren van de healingtransmissies die ik heb mogen ontvangen. De kracht van deze healing is totaal anders dan Reiki of Healing Tao. Dat wat het zo uniek maakt is de diepgaande werking op de karmische belasting die ieder van ons heeft en daarmee verder gaat dan alleen licht of energie geven. Ben je nieuwsgierig geworden of wil je graag meer informatie over de spirituele achtergrond van jouw situatie, of wil je graag de kracht van de healing ervaren om zo sneller resultaat te kunnen zien van jouw eigen oefening, neem dan gerust contact met mij op.


Ik wens je prachtige ervaringen toe met deze oefening.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
*****************************************************************************************

IN ENGLISH:

Soul Healing and the Four Power Techniques 
I have the power to heal myself.

You have the power to heal yourself.


Together we have the power to heal the world.

~ Dr. and Master Zhi Gang Sha ~


Dear Readers,
In this blogposting I would like to offer you 4 powerful techniques for self-healing. 


Millions of people worldwide are suffering from many different sicknesses or conditions of the physical body, emotional body, mental body, and spiritual body. Others experience challenges in relationships or finances.

What can you do if you would like to improve your health, your relationships or your finances?
You can apply powerful techniques and do it by yourself. You can also experience the power of Tao Healing and receive help. In my experience a combination of both offers you the best results.
Tao healing and Soulfulness use multiple techniques and gives you answers to the question what you could do to improve your life and I really encourage you to learn more about the wisdom and deeper knowledge. I also encourage you to practice with the different practical techniques which are available through soul healing to transform every aspect of life.  There are many different practices available which can be used for specific aspects of life.

Tao healing focusses on the transformation of the suffering of humanity and all souls by using the power of the soul and by applying this power to reduce the physical, emotional, mental, spiritual suffering.
When people are suffering it is hard to create love, peace and harmony, so in order to create love, peace and harmony within ourselves and in the world, we need to reduce and remove the suffering.

Every human being has a soul, mind and body. These are separate but united. They are separate because they are independent. They are united because they reside in the same body and they communicate with each other and work together. They balance  each other. That balance is vital for your health.
The soul is the boss. Your soul gives the message to your mind. And your mind directs the body. Your soul carries wisdom and knowledge of many lifetimes. While generally speaking your mind only has experience from this lifetime. So your soul knows much more than your mind. Therefore it is important to listen to your soul. It is soul over mind over matter. I have explained that more detailed in a previous blogpost.


The soul is a golden light being. You need to have an open third eye to see the soul. With your third eye you are able to receive and see spiritual images. If a soul is healthy it radiates golden light. If the soul is not healthy and there is a blockage, it can be seen as a dark area where there is not enough or no golden light.
There is an ancient statement that has been one of the key spiritual wisdoms for healing for thousands of years:


Where golden light shines, all sickness disappears.
Sickness shows as darkness or heavy energy in soul, heart, mind and body.
To purify and to transform these darker areas is necessary to bring the golden light back. And where the golden light is brought back, health is coming back. That is what soul healing is all about. To purify and transform the blockages and to increase the light and the power of the soul.

A human being has a body soul. But also every organ, every system, every cell, every DNA/RNA has a soul. A soul has many characteristics and abilities, and I have explained more about them in another blogpost, but for now it is important to know that the soul has the ability to heal, to prevent and to transform the physical, emotional, mental and spiritual bodies. It is also important to know that souls can communicate with each other and that they can connect with your heaven’s team, which includes your spiritual guides, teachers, angels and other enlightened beings in Heaven. They can help you with their wisdom, knowledge and great healing power.

Heal the soul first; then healing of the mind and body will follow.

The soul not only has the ability to heal, but also the ability to prevent sickness and to transform sickness and blockages in any aspect of life. Prevention is better than cure! Prevent sickness and stop the sickness in an early stage and bring it back to a healthy situation before it gets worse. Restore the normal and  healthy function of your body systems, organs and cells by using the power of soul.
It is all possible through soul healing. There are many examples from people who suffered from a great variety of sicknesses and life challenges who have improved their lives and even totally removed the challenges through these practical techniques.

Soul Healing is based on the Four Power Techniques. Each power technique in itself is very powerful,  but when we combine them together, their power increases.
The Four Powertechniques are:

1)     
Body PowerWe use specific body positions and hand positions to promote energy flow en to promote healing. Where you put your hands is where the energy will flow and where you will receive the benefits for healing and rejuvenation. Sit up straight with your back free from the chair. Keep your back straight, with your crown and your perineum in one line. In this way the energy and the light can flow freely. The universal light can enter through your crownchakra and can go down through the other chakra’s and your central channel to your lower abdomen where very important foundational energy centers are located. Put one hand on your lower abdomen, so the energy centered are nourished and you are firmly grounded. Put the other hand on the place where you need healing.Put your feet flat on the ground so you can connect with Mother Earth and you are also firmly grounded in this way during the practice. The energy of Mother Earth can come up through your feet to nourish you. Close your eyes during the practice. Breath into your lower abdomen and fully relax. The more relaxed you are, the more healing can take place. 

2)      Soul PowerHere we address the power of the soul. We say helloThere is a distinction between inner souls and outer souls. We all have a body soul, but also all our organs, systems, cells, DNA/RNA have their own function and their own soul. We can speak to them and ask them to heal themselves. Every soul has a great ability to self-heal and by saying hello to the souls we can actually activate that power. 


Say Hello:           Dear soul, mind and body of ­­­­­­­­­­­_________ (name the part of the body where you        would like to receive the   healing)
Give love:           I love you.
Affirmation:       You have the power to heal yourself.
Give an order:    Do a good job.
Give gratitude:   I am very grateful.

It is important to give love to the area which needs healing. Love has the power to meld all blockages. Often people speak very negatively about the part of the body which hurts or is sick, but to speak negatively only creates more blockages. It is better to give love to the area. That is a way to promote healing.

There are also outer souls, the souls around us. You can think about the light beings, like the ascended masters, the gurus, lamas, angels, archangels, the Divine, the Tao, the Source. But also the souls of the sun, the moon, the stars, the planets, the souls of nature. These light beings have powerful souls and they have great potential to bring love and light and healing. We can ask them to help us in our healing process. You can call their names if you feel very connected to a specific soul like an archangel or Jesus or Mother Mary or Guan Yin. Or you ask all of them for help in a general way, by asking all the spiritual fathers and mothers for help. By asking the light beings for help we can accelerate our healing process, because their souls are so advanced and pure. They are all around us and they are willing to assist us, but they often are waiting for our request. Speak with sincerity, speak from your heart and soul and simply ask for help. You can always ask for help. But you cannot  force it or demand it.

Dear ­­­­­­­________ (call the souls who you would like to ask for help and receive a healing from)
I love you, honor you and appreciate you.
Please come. Please help me to heal ­_______ (make your request)
I cannot thank you enough. Thank you.

Dear soul, mind and body of the universal light,
I love you.
You have the power to heal me and to bring more light within my soul, heart, mind and body.
Do a good job.
Thank you.
3)      Mind Power:
We use the power of creative visualization. Where you put your mind, using creative visualization, is where we receive benefits for healing, rejuvenation, and transformation. Where you put your mind, is where the light will go to and where the healing will take place. Visualize golden light, coming from 360 degrees to the area where you need healing. Visualize the golden light in the area of your request, for example, your heart, your liver, your kidneys etc. It is important to visualize light and not to visualize energy. Light has no negative side-affects. When you focus on energy you could create imbalance between yin and yang. 

4)      Sound Power
We use the power of chanting specific sounds or specific mantra’s. What you chant is what you become. To chant healing mantra’s has a positive effect on the healing process. But it has another effect as well. Many people experience difficulties to silent the mind during meditation because the mental chatter just doesn’t stop. By chanting the mantra you prevent the inner chatter and negative talking which affect the outcome of the practice in a negative way. 

We can use the mantra ““Universal Light heals me”. Chant: 

Universal Light heals me
Universal Light heals me
Universal Light heals me
Universal Light heals me
Universal Light heals me

You can also chant:

Universal Light
Universal Light
Universal Light
Universal Light
 Universal Light
 


Chant for at least 3-5 minutes per time, silently or aloud.
When you chant silently, the smaller cells and smaller spaces within your body will vibrate. When you chant out loud the bigger cells and the bigger spaces in your body will vibrate. To chant silently is Yin Chanting. To chant out loud is Yang Chanting. It is important to alternate Yin and Yang, because when Yin and Yang are balanced, health will be restored. There where golden light shines sickness will disappear.

Close the practice by saying:
Hao!
Hao! Hao!
Thank you! Thank you! Thank you.
Gong Song! Gong Song! Gong Song!


Hao!  Is Mandarin Chinese and means Perfect! Get well!
Gong Song is what we say to all the souls who came and it means: respectfully return to your abode or to the place where you are needed at this time.
To offer your gratitude is very important. We say “thank you” three times. The first “Thank you” is to the Divine, the second “Thank you” is to all the souls who came and joined in the practice, and the third “Thank you” is to your own soul.

This is a very simple and basic practice you can do to bring more light to your soul, heart, mind and body.

Light heals the spiritual, mental, emotional and physical bodies.
Light prevents all sicknesses.
Light purifies and rejuvenates soul, heart, mind and body.

Light transforms relationships.

Light transforms business and finances.

Light increases intelligence.

Light opens your spiritual channels.Light brings success in every aspect of life.

The more often and the longer you chant and connect with the light, the better it is.
For chronic and life-threatening conditions, chant 2 hours or more per day. This can be an uninterrupted period of 2 hours or you can practice multiple times per day and add all of your practice time together to total at least two hours per day.
You can also chant when you take a walk outside, when you take a shower, when you drive your car (but do not close your eyes of course while driving J ) etc.

This may seem very simple to you. This may seem too simple for you to believe, but you will see when your practice regularly and consequently that it could bring changes in the way you feel or in many aspects of your life.
There is an ancient sacred spiritual teaching:

Da Tao Zhi Jian

“Da” means big. “Tao” means The Way. “Zhi” means  extremely. “Jian” means simple.  “Da Tao Zhi Jian” means The Big Way is extremely simple.  

The self-healing ability of the body is big. It doesn’t need complicated things to heal. The power of the light is incredible. Use it to transform all aspects of your life where you experience blockages by using the Four Power Techniques. It works!  
Some people may notice a change immediately. Some people need to practice for a longer period of time.

·         Practice
·         Perseverance
·         Patience
These are the 3 qualities that could lead you to beautiful results.
I wish you beautiful experiences with this practice. In love and light,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment