Saturday 21 November 2015

Hoe kun je je gezondheid verbeteren, als onduidelijk is wat je mankeert? / How can you improve your health, if you don’t even have a proper diagnosis?

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Hoe kun je je gezondheid verbeteren, als onduidelijk is wat je mankeert? 


Lieve lezers,
Het raakt me telkens weer om de vele verhalen te lezen op internet, de vele berichten op Facebook van mensen die dringend op zoek zijn naar een dokter of een medicijn, dat hen kan helpen bij het verlichten van hun lijden. Of ze zijn op zoek naar erkenning van hun aandoening. Ik kan het wel begrijpen, want dat is inderdaad waar we hier in het Westen toe aangezet worden. Wanneer je ziek bent ga je naar een dokter en je vraagt om een behandeling of een medicijn. Ik heb dat ook gedaan.
En sommige mensen vinden inderdaad verlichting van hun klachten. Maar wat nu als dat niet zo is.
Er zijn vele ziektes die nog niet genezen kunnen worden via de moderne geneeskunde. En ik had zelfs een aandoening waarvan de dokters niet konden vaststellen wat er nu precies aan de hand was, dus dat maakte het nog wat lastiger. Hoe kun je nu iets behandelen als er niet eens een goede diagnose is gesteld, toch?

Ik zal het moment nooit vergeten, waarop mijn dokter me vertelde dat ik de meest zieke persoon in zijn praktijk was, maar dat hij geen flauw idee had wat hij nu toch voor mij zou kunnen doen. En op een dag zei hij, dat ik er maar mee moest leren leven voor de korte tijd die ik nog zou hebben.
Eerst voelde ik me behoorlijk teneergeslagen en zonder hoop. Maar na een tijdje voelde ik iets anders in me, diep van binnen, wat steeds sterker werd.
Wat anderen ook tegen me zeiden, ik had nog altijd een keuze in de manier waarop ik met deze situatie om ging. En ook al had ik waarschijnlijk niet zo veel tijd meer, ik wilde niet opgeven! Ik wilde mezelf recht in de ogen kunnen blijven aankijken en tegen mezelf kunnen zeggen: “in ieder geval heb ik niet opgeven en alles geprobeerd!”
Maar was dat wel waar…. Had ik alles geprobeerd? Tot op dat moment had ik eigenlijk alleen maar naar oplossing gezocht bij anderen. En ik had voornamelijk de westerse methoden toegepast.

Waarom waren er mensen in deze wereld die tegen alle verwachtingen in toch overleefden? Wat deden zij anders? Wat was hun geheim? Was er misschien iets wat de moderne geneeskunde hier in het westen niet in hun onderzoeken of bij hun behandeling betrok? Zag ik iets over het hoofd?

Ik begon het op een andere manier te benaderen.
Diep van binnen beschik je over een ongelooflijke kracht en die kracht kun je gebruiken. Het is aan jou om te bepalen hoe je die kracht wilt aanwenden.  Iedere seconde van de dag heb je de mogelijkheid om opnieuw te kiezen…. Kies verstandig! J

Ik zie mensen die zo emotioneel en ontmoedigd raken, dat ze hun dromen opgeven. Anderen raken juist in gevecht met alles en iedereen om hen heen, omdat ze zich onheus bejegend voelen. Weer anderen proberen vast te houden aan de goede dingen in hun leven en van het leven te genieten zolang het nog kan. Ik begrijp al deze verschillende reacties wel, want ik heb ook zo gereageerd. Echter…. de pijnlijke waarheid was, dat het me geen stap dichter bracht bij weer gezond zijn.
Dus ik wist dat ik iets anders moest gaan doen. Na een tijdje besloot ik om naar binnen te gaan, diep in mezelf. Je kunt immers een ander niet veranderen, maar je kunt wel jezelf veranderen. En als je hard aan jezelf werkt, dan zullen de dingen om je heen vanzelf mee veranderen. Jij bent immers anders. Dus ik verbond me met de kracht die er diep in mij nog altijd was, zelfs al was mijn lichaam uitgeput en zwak.

Er zijn zo veel mensen die geboren werden met beperkingen en die een prachtig voorbeeld zijn geworden van hoe je een wonderbaarlijk leven kunt opbouwen voor jezelf. Een leven dat anderen inspireert. Ze stralen licht uit en hebben zich niet door hun beperkingen laten tegen houden. Er zijn vele video’s op YouTube. Nick Vujicic (geboren zonder ledematen en zonder beperkingen zoals hij dat zelf noemt) is zo iemand die mij al heel wat keren heeft geïnspireerd.
Er zijn ook films die je kunnen inspireren. Lorenzo’s Oil is bijvoorbeeld zo een film die mij enorm heeft geïnspireerd. Ook al was er nog geen remedie voor deze jongen, dat spoorde zijn vader juist aan om veel verder te kijken en zelf een remedie te ontwikkelen.
Toen ik al die prachtige voorbeelden zag van al die mensen die niet opgaven en niet probeerden om maar met de situatie te leren leven, maar hun best deden om een beter leven te leiden en voorbij de huidige situatie te gaan, wist ik dat ik ook een keuze had.

Ik wist dat mijn dokter de waarheid vertelde toen hij zei dat hij geen idee had hoe hij mij kon helpen. Maar ik wist tegelijkertijd ook dat ik ziek was geworden om een reden en dat als er een reden is, dat er dan ook een kans was om de situatie weer terug te draaien als ik in staat zou zijn om de oorzaak weg te nemen.

Albert Einstein zei ooit: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”
Evenzo kun je een situatie niet wijzigen als je op dezelfde manier door blijft gaan als daarvoor.

Dus zocht ik naar een manier om in contact te komen met die kracht in mij en naar een manier om de omstandigheden die ten grondslag lagen aan de situatie waarin ik zat, om die te transformeren.
En als je een signaal uitzendt naar het universum van wat je echt heel graag wilt… zal het universum dat horen en reageren op wat jij uitzendt.
Als je open staat om de signalen te ontvangen zal je een patroon gaan zien en dan hoef je alleen maar te volgen wat je aangereikt wordt.

Op het moment dat ik mezelf opende om te luisteren naar wat ik werkelijk, diep van binnen wilde, veranderde er iets. Maar je moet wel heel eerlijk zijn naar jezelf. Zelfs als wat je dan ontdekt niet leuk is, misschien zelfs pijnlijk is of lelijk. Ben eerlijk naar jezelf, want als je iets wilt veranderen, dan is de eerste stap om werkelijk eerlijk te zijn, ongeacht wat je daar diep van binnen aan zult treffen. En achter de pijn, achter de façade en alle muren die je wellicht hebt opgebouwd om je heen, daar zit je ware essentie. Verbind je met dat prachtige licht en die kracht die daar verborgen zit.
Eerlijkheid is wat de hemel ook raakt. Wanneer je eerlijk en open bent en werkelijk wilt transformeren, dan zul je hulp ontvangen.

Verbind je met je hart, voel die ware kracht in jou. De inspiratie. Dat licht dat wil groeien. Dat licht dat wil stralen. Daar heb je geen dokter voor nodig. Maar het is krachtiger dan wat dan ook want het is je diepste verlangen om te stralen en te groeien.
Wanneer je werkelijk luistert naar wat jouw ziel, jouw essentie diep van binnen, wil, dan kun je het voeden. Je kunt het voeden met je verbeeldingskracht, met je dromen, met je plannen, met iedere beslissing die je maakt kun je je ziel voeden of juist ervan weg lopen en je ziel blokkeren om volop te stralen. 
Je hoort misschien een stemmetje zeggen dat je het niet waard bent, dat je niet goed genoeg bent of iets van die strekking. Maar dat is niet de stem van je ziel. Jouw ziel is je ware essentie en je ziel bestaat uit licht en draagt liefde, vergeving, compassie, helend vermogen en zo veel meer goede eigenschappen in zich. Voed deze goede kwaliteiten en laat jouw beslissingen gegrond zijn op deze kwaliteiten, zodat je meer licht kunt brengen. Wanneer je boos bent, of in gevecht bent met jezelf of anderen, straal je niet… Misschien denk je nu dat je een goede reden hebt om boos te zijn of te vechten, en misschien is dat inderdaad zo, maar wanneer je eraan denkt wat dit met je ziel doet, met je gezondheid, denk dan alsjeblieft nogmaals. Verdien je het niet om gezond te zijn?

Toen ik me begon te verbinden met mijn ziel, die diepste essentie, wist ik dat de keuzes die ik in mijn leven gemaakt had niet in lijn waren met wat mijn ziel eigenlijk wilde. Ik leefde een leven op basis van wat anderen van mij wilden of verwachtten. Ik leefde een leven op basis van wat ik kon, maar niet op basis van wat ik eigenlijk heel graag wilde en wat me plezier en een gevoel van vrijheid gaf. Ik had de deur die mij toegang gaf tot mijn dromen afgesloten, omdat ik dacht dat mijn dromen te groot waren J Van binnen was ik diep ongelukkig en zelfs boos over vele situaties in mijn leven.

Het was pijnlijk om te realiseren hoeveel keuzes ik had gemaakt, die ik eigenlijk veel beter op een andere manier had kunnen maken. In mijn werk, in mijn relaties, in mijn vrije tijd, eigenlijk met bijna alles…. Maar dat was het begin. Als ik van binnen nu zo diep ongelukkig was, dan was het dus eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk dat het mijn gezondheid beïnvloed had.
Dus daar stond ik dan op het punt in mijn leven dat alles in elkaar leek te storten, mij al mijn dromen herinnerend die ik had voor mijn leven. En het werd tijd dat ik die eens ging voeden. Het maakte niet uit hoe ziek ik was of hoeveel tijd in mijn leven ik nog had of hoe zwak en uitgeput mijn lichaam was, mijn ziel was nog altijd sterk. En ze wilde gehoord worden en gevoeld worden. Dus luisterde ik. Dat werd wel eens tijd! J
Ik voelde mijn motivatie terugkomen en dat is echt van groot belang. Je hebt een motivatie nodig waarom je gezond  wilt zijn en het is van belang dat die motivatie vanuit jou komt, niet van buitenaf.

Ik begon me heel veel vanuit het verleden te herinneren, hoe ik dingen wist, dingen voelde, stemmen hoorde of beelden zag via mijn spirituele kanalen en ik had alles afgesloten. Dus begon ik met me te verontschuldigen voor het afsluiten van de vele giften die ik had ontvangen en vroeg het Universum, God, het Licht (welke naam je er ook aan wilt geven) om alsjeblieft mijn kanalen weer te openen en om me te begeleiden in hoe ik mezelf weer kon helen en hoe ik me kon verbinden met mijn ziel.
We kunnen ons allemaal verbinden met die hogere macht die bestaat. Het is er en luistert. Het is er om ons te leiden. Maar we dienen het wel te vragen.
Vraag vanuit je hart. Vraag vanuit je diepste kern. Vraag vanuit oprechtheid en openheid.
Oprecht zijn is heel belangrijk. Zou jij naar een vriend of vriendin luisteren als hij/zij jou om een gunst vraagt wanneer je duidelijk kunt voelen dat het niet gemeend is, niet vanuit het hart komt?

Ik vroeg iedere dag opnieuw: “Help me alsjeblieft om gezond te worden, leid me alsjeblieft in wat ik moet doen en ik zal alles doen wat je van me vraagt om te doen. Ik heb veel fouten gemaakt. Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Laat me alsjeblieft weten hoe ik het beter kan doen.”
Ik zei dat echt meerdere malen per dag.  En toen begon het met prachtige kleine signalen.
Mijn ziel begon me te leiden. De zielen om me heen begonnen me te begeleiden. Soms kon ik ze zien. Soms kon ik ze horen.
Ze leidden me via woorden, via signalen, via geluiden, via testen om te zien of ik wel werkelijk wilde helen en doen wat ze van me vroegen. Had ik voldoende vertrouwen? En natuurlijk waren deze testen wel redelijk, zoals op een bepaald tijdstip naar bed gaan, bepaalde dingen niet meer eten die niet goed waren voor me, informatie lezen die ze graag wilde dat ik las. Ergens naar toe gaan. Je zult geen informatie ontvangen waarmee een andere persoon schade wordt toegebracht en als je gevraagd wordt om dat te doen, dan kun je er zeker van zijn dat het geen juiste boodschap is.
Je spirituele gidsen zullen je niet vragen iets te doen waarmee je jezelf of anderen schade toebrengt. Het zal altijd  gaan om dienstbaar te zijn, hetgeen betekent mensen gelukkiger en gezonder maken.

Maak een hartverbinding met je spirituele gidsen en dan zal je in staat kunnen zijn om datgene te ontvangen wat je nodig hebt om weer heel te worden. Misschien als je geluk hebt zal je direct heel veel hulp krijgen. Hoogstwaarschijnlijk zal het stapje voor stapje komen. Of misschien zelfs pas na verloop van tijd. Om te zien of je het wel echt wilt, om te zien of je volhardend en oprecht bent. Misschien is het nodig om eerst excuses aan te bieden en dingen te transformeren.
Het kwam bij mij ook niet direct.
Ik was zelf verantwoordelijk voor het veranderen van bepaalde aspecten in mijn leven.
Maar de zielenwereld kijkt toe, luistert, observeert.
De zielenwereld is geen fantasie. Het is werkelijkheid. Het bestaat. En vele zielen zijn daar om te luisteren, om te helpen. Maar vaak zijn wij degenen die als mens de mogelijkheid hebben verloren om ons te verbinden. Wij hebben de mogelijkheid om te zien en om de boodschappen te ontvangen verloren. En het allerbelangrijkste de mogelijkheid verloren om de hulp en de liefde te ontvangen. Stel je open en verbind je opnieuw.

Rumi heeft dat zo mooi omschreven:

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.


Wanneer je in staat bent om weer verbinding te maken met die liefde, met de liefde van je eigen ziel, met de liefde van je dierbaren, maar ook met de liefde van je spirituele gidsen en van de verlichte wezens, dan verbind je je met een grote helende kracht.

Liefde lost alle blokkades op en transformeert heel het leven. ~Dr. en Master Zhi Gang Sha

Als je in overeenstemming leeft met je ziel, in lijn met de ware missie in jouw leven, dan kan er ware healing plaatsvinden en kunnen dingen veranderen. De ziel is het allerbelangrijkste. Wanneer je ziel gezond is en prachtig licht straalt, zullen je geest en lichaam ook gezond kunnen worden. Wanneer je uitdagingen ervaart in je geest of lichaam, betekent dat dat je ziel niet volledig straalt, omdat er een blokkade is op de ziel.

Mezelf opnieuw verbinden met mijn ziel was de beste beslissing die ik heb genomen. Het was het begin van een transformatie van mijn gezondheid, mijn leven, mijn relaties, en het kwam niet via een dokter of een medicijn. Het begon allemaal diep van binnen, met een connectie met mijn ware essentie, met wie ik werkelijk ben en het opnieuw vinden van een motivatie om te willen leven. Waarom wilde ik weer gezond worden? Wat wilde ik doen met mijn leven? Hoe kon ik dat vorm geven? En hoe kon ik de blokkades in mij transformeren.
Die mensen die in staat waren wonderen te verrichten, begonnen met het transformeren van hun leven. Zij werden niet gezond omdat ze op dezelfde wijze verder leefden. Ze moesten er werkelijk iets voor doen.

Ik moest ook andere keuzes maken en er hard voor werken. Maak eerst ruimte, dan kunnen er nieuwe dingen komen. Ik heb datgene wat me niet langer diende los moeten laten en moest beginnen met het voeden van mijn ziel. Ik wilde mijn ziel laten stralen.
En het heeft gewerkt… ik werd geleid door mijn ziel, door de connectie die geleidelijk hersteld werd met de zielenwereld, met God, met mijn gidsen. En nieuwe deuren opende zich.
Jij kunt dat ook doen!
Ga naar binnen, maak verbinding met je hart, verbind je met je ziel, verbind je met datgene waar je heel blij van wordt en waar je hart sneller van gaat kloppen. En die liefde, dat licht zal je kunnen helpen om stapjes vooruit te maken in de richting van een beter leven en je door de pijn heen helpen.
Als je de verbinding met je ziel verliest en met de reden voor je leven hier, dan zullen er blokkades ontstaan. Als je je opnieuw verbindt, kan je dat transformeren en zullen vele dingen mogelijk worden. Als je vol liefde en licht bent, kan er healing plaatsvinden. Als je je negatief voelt, als je constant in een gevecht bent met anderen, als je je gestrest voelt, is dat niet de meest ideale situatie om te helen.

Je kunt eenvoudig vragen:

Mijn lieve ziel,
ik hou van je, eer je en waardeer je.
Leid mij alsjeblieft in mijn leven. Laat me alsjeblieft de juiste beslissingen maken in mijn leven en in lijn leven met jou.
Dank je.

 Lieve God/ Lief Universum/ Lieve spirituele gidsen (welke naam je ook maar wilt geven aan die grotere macht buiten jou die je ondersteunt)
Ik hou van je, eer je en waardeer je en vraag je om hulp.
Help me alsjeblieft en leidt mij alsjeblieft.
Dank je.Gebruik deze eenvoudige techniek om je te verbinden met je ziel, met je innerlijk licht, om je te helpen om de juiste keuzes te maken voor jou, opdat je jouw licht kunt voeden en laten groeien. En daar waar licht straalt, zal ziekte verdwijnen. Ik heb dat al eerder in een ander blog uitgelegd.
Ik heb veel mensen dit zien doen en enorme transformatie in hun levens zien hebben.
Als je wilt weten hoe dat voor jou werkt, probeer het dan alsjeblieft en ben volhardend. Het zal waarschijnlijk niet direct resultaat geven, maar je langzaam openen voor de signalen, gevoelens, transformatie binnen in jou en om jou heen.
Heb vooral plezier erin! Want je verbinden met je ziel is leuk.

Dit is voor mij de reden geworden om iedere dag weer wakker te worden: meer licht brengen in mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Ik zoek niet langer naar iets buiten mij dat me kan helpen om mijn gezondheid terug te brengen, zoals een behandeling of een medicijn. Ik zoek naar manieren om het licht, de liefde en het geluk in mijzelf te vergroten. Soms doe ik dat alleen, soms vraag ik hulp aan anderen om deze blokkades te transformeren, want we zijn tenslotte niet alleen. We kunnen om hulp vragen. Je kunt hulp vragen aan een healer, therapeut, een mentor, een vriend.
Sinds ik hiermee bezig ben, gaat mijn gezondheid vooruit en het verbetert nog steeds iedere dag. Er is geen limiet aan hoeveel licht jouw ziel kan hebben. Straal krachtiger en krachtiger!
Ik ben dankbaar dat ik een zeer krachtig healer heb mogen ontmoeten die mij geholpen heeft om het licht in mijzelf te versterken, mijn spirituele kanalen verder te openen en om me te helpen om mijn connectie met de zielenwereld te ontwikkelen zodat ik hiermee anderen kan helpen.
Soul healing helpt enorm goed om het licht in jezelf te vergroten en om de blokkades te helpen transformeren.

Je kunt het licht dus op twee verschillende manieren laten toenemen: Je kunt dat zelf doen, door je handelingen, je gedachten, je woorden te veranderen of je kunt soul healing ontvangen om meer licht  naar je ziel, hart, geest en lichaam te brengen.
Eerst was ik op zoek naar gezondheid, omdat ik dacht dat als mijn gezondheid zou verbeteren ik me wel weer gelukkig zou gaan voelen. Maar het was pas toen ik mijn zoektocht naar innerlijke rust en innerlijk licht begon, dat mijn gezondheid langzaamaan verbeterde. Het was dus precies andersom. Dat heeft me een enorme les geleerd!

Deze foto is genomen toen ik de kans had om een bijzondere man te ontmoeten, die ik al eens via de telefoon gesproken had.
Hij is al 35 jaar verlamd vanaf zijn nek. Maar kun je het licht, de dankbaarheid en de innerlijke rust in hem zien? Hij is zo een inspiratie en een geweldig voorbeeld. Het maakt niet uit wat je omstandigheden zijn, je hebt altijd een keuze. Een keuze om in verbinding te blijven met het licht en om het te laten toenemen of juist niet.

Ik wens je veel liefde en licht toe.
Barbara

~~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************How can you improve your health, if you don’t even have a proper diagnosis? 

Dear readers,


It touches me deeply again and again, to read many stories on the internet, many postings on Facebook from people who are desperately looking for a doctor or a medicine to help them relieve their suffering. Or they are seeking for recognition of their condition. I can understand, because that is what we in the western world are trained to do. When you are sick, you go to a doctor and you ask for a treatment and medication. I did that too.
And some people do find relief. But what if you don't?
There are many sicknesses that cannot be cured yet by western medicine. And I had a sickness that the doctors could not even diagnose, so that was even more difficult. How can you treat something that does not even have a proper diagnosis, right?

I never forget the moment that my doctor told me that I was the most sick person in his practice, but he had no idea what he could do for me. And then one day he told me that I had to live with it for the little time that I had left.
At first I felt down and without hope. But after a while I felt something deep within me, growing stronger and stronger.
No matter what other people say, I still had a choice in the way how to deal with this situation. And even though I probably had not too much time left, I didn’t want to give up. I wanted to look myself in the eye in front of the mirror and tell myself “at least I didn’t give up and tried everything”.
But was it true… did I try everything? So far I had only been looking for answers outside of me. And I only tried what the western medicine told me to do.

Why were there people in the world who survived against all odds? What did they do differently? What was their secret? Was there something that western medicine did not include in their physical examinations or treatments? Was I missing something?

That is when I started a different approach. There is this unbelievable power inside of you and that power can be used. It is up to you how to use the power inside of you.
Every second of the day you have a new possibility to choose. Choose wisely J

I see some people get so emotional and discouraged that they give up on their dreams. Others start to fight against anything outside of them, because they feel treated in an unfair way. Others try to focus on the good things they have and enjoy their lives for as long as they can. I understand these responses, because I have responded in all of these ways too…..but ….. the painful truth was, that it didn’t bring me any step closer to being healthy again.
So I knew I needed to do something different. So after a while I choose to go inside. You cannot transform anybody else, but you can transform yourself. And when you work hard on yourself the things around you will change on their own. Because you are different. So I connected with that power inside of me that was still alive and kicking, even though my body was exhausted and weak.

There are so many people who were born with limitations and who are a great example, because they created an unbelievable life for themselves. A life that inspires others. They are shining light and they were not stopped by their limitations. There are many videos on YouTube. Nick Vujicic (Born without limbs & without limits!) is someone who inspired me a lot.
There are movies also, which can inspire you. Lorenzo’s Oil is a movie for example that inspired me a lot. Even though there was no cure at the time the little boy was diagnosed, it inspired the father to look further and create a cure.
When I saw all these beautiful examples of people who didn’t give up and who didn’t try to live with the situation, but give their best to live a better life and go beyond the situation I knew I had a choice too.
I knew that when my doctor told me he had no idea how to help me, that he was speaking the truth. But I also knew, that I got sick for a reason and that if there is a reason, there might be a way to change the situation, when I was able to transform whatever it was that caused this situation.

Albert Einstein said: "you can not solve a problem with the same mind that created it."
In the same way you cannot change the situation if you continue to live in the way you did before.

So I searched for a way to connect with this power inside of me and for a way to transform the circumstances that caused the situation I was in.
And when you give out a signal to the universe of what you really want… the universe listens and it responds to whatever you send out.
If you are open to receive the signals you start to see a pattern and you only need to follow whatever is given to you.

When I opened myself to listen to what I truly, really wanted deep down inside, something changed. But you need to be really honest with yourself. Even if what you find is not nice. Maybe it is painful, ugly or whatever… be honest, because if you want to change, the first step is to be really honest with yourself, no matter what you will find deep down inside of you. And behind the pain, the façade, all the walls that you may have built around you, there is your true essence. Connect with that beautiful light and power there is inside of you.
Honesty moves Heaven too. So when you are honest and open and willing to transform, you will receive support. 
Connect with your heart, feel that real power inside of yourself. That inspiration. That light that wants to grow, wants to shine. You don’t need any doctor for that, but it is more powerful than anything in this world, it is your deepest desire to shine and grow.
When you truly listen to what your soul, your essence deep inside of you, wants, you can feed it. You can feed it with your imagination, you can feed it with your dreams, with your plans, with every decision you make you can feed your soul or you can walk away from it and even block your soul from shining. You maybe hear that little voice inside of you that you are not worthy, that you are not good enough or something like that. But that is not the voice of your soul. Your soul is your true essence and it is made of light, and carries love, forgiveness, compassion, healingpower and so many more good qualities in it. Feed these good qualities and let your decisions be based on these good qualities so you bring more light. When you are angry or you are fighting yourself or others, you are not shining...
Maybe you think right now that you have a good reason to be angry or that you need to fight, and maybe you have, but when you think about what it does to your soul, your health, then please think again. Don't you deserve it to be healthy?

When I started to really connect with my soul, the essence deep inside of me, I knew that the choices I had made in my life were not truly in alignment with what my soul wanted. I was living a life of what others wanted or expected me to do. I was living a life of what I knew I could do, but was not living according to my deepest desires of freedom and joy… I had closed that little door inside of me that connected me with my dreams, because I thought my dreams were too big J Inside I was unhappy and even angry with many situations in my life.

It was painful to realize how many choices I had made, which I better could have made differently in life. With work, with relationships, at leisure, with almost everything… But that was the starting point. If I was so unhappy deep down inside, no wonder that it had affected my health.
So there I was at a certain point in life when everthing seems fallen apart, remembering all the beautiful plans I had for my life. And it was time to feed those plans. No matter how sick I was, or how much time I had left, or how weak and exhausted my body was, my soul was still strong. And it wanted to be heard and felt. So I started to listen. It was about time :)
I felt my motivation coming back! That is truly important. You need a motivation why you want to heal and it is important that that motivation comes from inside of you, not from somebody else.

I started to remember many things from the past, how I knew things, how I felt things, how I heard or saw things through my spiritual channels, and I had all closed it.
So I started to apologize for closing the gifts that I had been gifted and asked the universe, God, the Light, (whatever you want to call it) to please re-open my channels again and to guide me how to heal myself and to reconnect me with my soul.
We all can connect with that greater power that exist. It is there and listens. It is there to guide us. But first we need to ask.
Ask from your heart. Ask from deep within. Ask with sincerity and openness.
To be sincere is really important. Would you listen to a friend asking you for a favor if you can truly feel that it is not coming from the heart?
So I was humbly praying every day: “Please help me to heal, please guide me what I need to do and I will do whatever you will ask me to do. I have made so many mistakes, I am so sorry. Please forgive me. Please guide me how to do better.”
I said it many times a day.

And then it all started with beautiful little signs.
My soul started to guide me. The souls around me started to guide me. I sometimes could see them, sometimes could hear them.
They guided me with words, with signs, with sounds, with tests to see if I truly wanted to heal and do whatever they asked me to do. Did I trust enough? And of course these tests were reasonable like going to bed at a certain time, stop eating things that were not good for me. Reading information that they wanted me to read. Going somewhere. You will not receive any message that will hurt another person, and if you are asked to do that, you will know it is not a true message.
Your soul and your spiritual guides will not ask you anything that is harmful to yourself or others. It will always be of service, which means to make people happier and healthier.

Connect heart to heart with your spiritual guides and you will be able to receive whatever you need to become whole again. Maybe if you are lucky you receive huge help immediately. Most likely it will come step by step. Or maybe even after a while, to see if you really want it, to see if you are persistent and sincere, maybe you need to apologize and transform things in your life first.
It didn’t come to me right away either.
I was responsible for making certain transformations in my life first.
But the soul world watches, listens, observes.
The soul world is not an imagination. It is real. It does exist. And many souls are out there to listen, to help. But very often we are the ones as human beings who lost the ability to connect, who lost the ability to see and receive the messages and the help and most of all to receive the love. Reconnect with it.

Rumi says it so beautifully:
Your task is not to seek love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.
When you are able to connect with that love again, the love of your own soul, the love of your loved ones, but also the love of your guides, the love of the enlightened beings, you connect with a great healing power.

Love melts all blockages and transforms all life ~ Dr. and Master Zhi Gang Sha

When you are aligned with your soul, with your true mission in this life, that is when true healing can take place and things can start to transform. The soul is the most important. When your soul is healthy and shines beautiful light, your mind and body will follow. When your mind and body have challenges, it means your soul is not truly shining, because there is a blockage.

To re-connect with my soul was the best decision I have made. It was the start of a transformation of my health, my life, my relationships, and it didn’t come from any doctor, any pill. It started deep inside of me, with a reconnection to the essence of what I am, and a reconnection to the motivation of wanting to be alive. Why did I wanted to heal? What did I want to do with my life? And how can I start to create it and how can I transform the blockages within.
Those people who were able to create a miracle, started with transforming their lives. They didn’t heal because they continued their lives in the way they did before. They truly had to do something for it.

I also had to make other choices and work very hard.  Clear the room first, then new things can come in!

I had to let go of what no longer served me and needed to start feeding my soul. I wanted my soul to shine more light.
And it worked…. I was guided by my soul, by the connection that was gradually being restored with the soul world, with God, with my guides. And new doors opened.
You can do it too!
Go deep inside, connect with your heart, connect with your soul, connect with what really makes you jump of joy and happiness and makes you heart beat faster. And that love, that light, will be able to guide you to take little steps towards a better life and guide you through the pain.
When you lose the connection to your soul and to the purpose of why you are here in this life, then blockages will be created. When you reconnect again, you can transform it and many things will be possible. When you are filled with love and light, healing can take place. When you are feeling negatively, when you are fighting others, when you feel stressed, it is not the best situation for you to heal.

You can simply ask: 

Dear my soul.
I love you, honor you and appreciate you.
Please guide me in my life. Please let me make the right choices in my life, to live in alignment with you.
Thank you.

Dear God/Universe/my spiritual guides (whatever name you have for that greater power outside of you to assist you)
I love you, honor you and appreciate you. I humbly ask you for help.
Please help me, please guide me in my life.
Thank you. 


Use this simple technique to connect with your soul, with your inner light, to help you make the right choices for you, so you can feed the light, so you can grow your light. And where light shines, sickness will disappear. I have explained it in another blog.
I have seen many people doing this and having great transformation in their lives.
If you want to know how this works for you, then please try it and be persistent. If you don't know how to do it by yourself, find a mentor to help you succeed. It will probably not happen to you right away, but slowly opens you up to see the little signals, feelings, transformation inside you and around you.
Have fun with it. Because connecting with your soul is FUN.

That has become my reason to wake up every day: to bring more light in my soul, heart, mind and body.
I am no longer searching for something outside of me that will help me get my health back, like a treatment or medication. I am seeking  for ways to increase the light, love and happiness inside of me. Sometimes I do this alone, sometimes I need to ask for help from others to transform these blockages, because we are not alone. We can ask for help. We can ask a therapist, a mentor, a friend.
And since I do this….. my health improves and continues to improve every day. There is no limit in how much light you can have in your soul. Shine brighter and brighter!
You can increase the light in many different ways. You can do it by yourself, by transforming your actions, your thoughts, your speech, or you can receive healings to bring more light to your soul, heart, mind and body.
First I was searching for health, because I thought when my health would come back, I would be able to feel happy again. But it was only when I started to seek inner peace and inner light, that my health slowly started to improve. It was the other way around.... 
It has taught me a huge lesson!

This photo is taken recently when I had the opportunity to meet a wonderful man, who I had spoken over the phone before.
He is paralyzed from his neck, for 35 years now. But can you see the light, the gratitude, the inner peace in him?
He is such an inspiration and example. No matter what your circumstances are, you still have a choice. A choice to stay connected to the Light and increase it or not.


Blessings of love and light to you,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


No comments:

Post a Comment