Tuesday 13 December 2016

Hoop door Soulfulness / Hope through Soulfulness


~ for English, please scroll down ~

Hoop door Soulfulness


De mensheid heeft hulp nodig. Zo veel mensen hebben last van pijn, chronische aandoeningen, levensbedreigende ziektes of emotionele kwesties zoals je constant zorgen maken, boosheid, angst en depressie. Moeder Aarde lijdt ook. Er zijn vele natuurrampen, waaronder tsunami’s, aardbevingen, overstromingen, bosbranden, extreme temperaturen, oorlogen, terrorisme, milieuvervuiling, bedreigde diersoorten of plantensoorten en nog veel meer.
Een verandering in het bewustzijn en ontwaking is nodig.

Vele mensen richten zich in geval van ziekte, nog altijd op de behandeling van het fysieke lichaam. In sommige gevallen is er echter geen behandeling voorhanden of de voorgeschreven behandeling slaat niet aan. Dit kan omdat de kennis van de dokters beperkt is en ze niet altijd weten wat ze kunnen doen om het fysieke lichaam te genezen.

Vele mensen maken gebruik van mindfulness. Ze gebruiken de kracht van Mind over Matter. De (Engelstalige) Wikipedia omschrijft Mindfulness als:

Mindfulness is een psychologisch proces waarbij iemand de aandacht op de innerlijke en uiterlijke ervaringen richt die in het "NU"/huidige moment plaatsvinden. Dit kan worden ontwikkeld door het beoefenen van meditatie of andere vormen van training.
Het beoefenen van mindfulness is sterk gerelateerd aan een groter gevoel van welzijn en gezondheid.

Zij maken gebruik van de kracht van de mind (geest) om de gezondheid te transformeren.
Door het trainen van de mind kan men veel bereiken. In sommige situaties echter is het trainen van de mind niet voldoende om de gewenste resultaten te behalen. 

Zoals ik in een eerder stuk op mijn blog al eens schreef, heb je een lichaam en een geest. Je hebt ook een hart. Maar het meest belangrijke is je ziel. Jouw ziel geeft de boodschap via het hart door aan de geest. De geest stuurt de energie aan en het lichaam zal volgen.

In sommige gevallen is het zeer nuttig om de mind verder te trainen om zo een fysieke aandoening op te lossen. De mind kan zeer krachtig zijn en is tot grootse dingen in staat.

Echter, de ziel is de baas. Je kunt je in plaats van het enkel richten op de mind, dus ook focussen op de ziel en je ziel transformeren door middel van specifieke spirituele oefeningen. Op deze manier breng je de aandacht naar een diepere laag van het menselijk zijn. In het onderricht van Dr. en Master Sha is de ziel het belangrijkste. Hij onderwijst soulfulness en brengt je daarmee naar de kern van het probleem.

Soulfulness is een staat van de ziel, die wordt gerealiseerd door de aandacht te richten op de ziel en de ziel te voeden door het toepassen van oude wijsheden en praktische technieken. De ziel is krachtiger dan de mind en heeft meer mogelijkheden.

De kracht van de ziel is de sleutel tot het transformeren van je aardse en je spirituele leven. De kracht van de ziel is in staat om ziekte te helen en te voorkomen, om te verjongen, om het leven te verlengen, om het bewustzijn en ieder aspect van het leven te transformeren. De ziel is de baas. De ziel stuurt de mind/de geest aan en vervolgens zal het fysieke lichaam volgen.

Toen ik dit voor het eerst hoorde, gaf het me HOOP. Hoop op een andere wereld en dat er een andere manier van leven mogelijk zou kunnen zijn; geen beloftes, geen garanties, daar was ik me van bewust. Maar toch was er hoop. En ik wist dat ik zelf tot actie moest overgaan. Ik moest mezelf een kans geven en mezelf ertoe zetten om te studeren en meer te leren over de ziel en de manier waarop ik mijn ziel zou kunnen helen. Ik wenste een betere toekomst en nu had ik de manier en de middelen gevonden. Dat was veel meer dan de dokters me in al die voorgaande jaren hadden geboden.
Laat me je nu meer vertellen over de ziel.

Wat is nu precies een ziel en wat zijn de eigenschappen van een ziel?

Vele mensen omschrijven de ziel als het innerlijk kind, of als de Goddelijke Vonk, of als de essentie van iemands leven. In het onderricht dat ik heb gekregen van Dr. en Master Sha, is de ziel een gouden lichtwezen, dat je kunt waarnemen als je derde oog (je spirituele oog) geopend is. 

Je ziel huist in je lichaam en kan binnen je lichaam bewegen. Sommige zielen kunnen zelfs uit het lichaam treden. Normaliter verblijft je ziel echter in één van de zeven zielenhuizen / chakra’s in het lichaam. Dit zijn ruimtes die allemaal boven elkaar liggen en verbonden zijn met het centrale kanaal in het lichaam, dat loopt vanaf het perineum (tussen de geslachtsorganen en de anus) helemaal naar boven naar je kruin.
Waar je ziel precies verblijft in je lichaam is niet jouw eigen vrije keuze. Dat wordt bepaald in de Akasha Kronieken en is gerelateerd aan je zielenstand. Deze is afhankelijk van de mate van zuiverheid van je hart en ziel en de optelsom van alle diensten die je hebt verleend. 

Laat me je wat eigenschappen geven van de ziel, zodat je beter kunt begrijpen wat een ziel is en waarom de ziel zo belangrijk is in het leven. En nog veel belangrijker, waarom je de kracht van de ziel kunt gebruiken om jezelf of ieder aspect van je leven te helen of te transformeren. 
 • Je ziel, je geest en je lichaam zijn gescheiden maar ook verbonden. Ze zijn onafhankelijk en daarom zijn ze gescheiden, maar ze zijn ook verbonden omdat ze allen in hetzelfde lichaam zijn en met elkaar communiceren. 
 • Een ziel heeft bewustzijn en intelligentie. Een ziel leert en groeit en heeft zo zijn voorkeuren, dingen waar hij/zij van houdt of juist niet van houdt. 
 • Een ziel heeft emoties. Een ziel kan heel gelukkig en vredig zijn, of juist verdrietig of boos. 
 • Een ziel draagt ongelooflijk veel wijsheid en kennis in zich. Je ziel heeft vele dingen geleerd in alle vorige levens en je ziel kan ervaringen uit vorige levens herinneren. Dat is waarom je je soms heel erg vertrouwd en thuis voelt op een plek waar je in dit leven nog nooit eerder bent geweest. 
 • Een ziel kan communiceren met andere zielen. Zielen kunnen al communiceren met elkaar, zelfs voordat er sprake is van een fysieke ontmoeting. Misschien heb je wel eens ervaren dat je gewoon wist dat je iemand moest bellen omdat er wat aan de hand was. 
 • Als je slaapt kan je ziel je lichaam verlaten en naar een plek reizen waar hij/zij graag wil zijn. 
 • Een ziel heeft een groot helend vermogen. Een ziel kan de geest en het lichaam helen. De ziel is er ook toe in staat om ziekte te voorkomen of om je te helpen verjongen. 
 • Een ziel heeft vele potenties die je zou kunnen leren ontwikkelen. Net zoals je geest in staat is om dingen te leren, is ook je ziel in staat om nieuwe wijsheid en kennis te leren. 
 • Een ziel is in staat om zich te verbinden met zijn/haar hemelse team, dat kan bestaan uit spirituele gidsen, leraren, engelen, heiligen of overleden dierbaren. Deze zielen kunnen je helpen en beschermen. Zij kunnen je helpen om te helen en je in problematische situaties bescherming bieden. 
 • We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook onze organen, systemen, cellen en ruimtes in het lichaam hebben zielen. Je hart heeft een hartziel en weet precies wat hij moet doen. Je nier heeft een nierziel en weet ook precies wat hij moet doen. Een nierziel kan niet functioneren als een hartziel en kan de hartziel dus ook niet vervangen. Als je een ver geopend derde oog hebt zou je de zielen van de organen kunnen zien als kleine lichtwezentjes in ieder orgaan. Of wanneer een orgaan ziek is als een niet zo krachtig stralende ziel in het orgaan. 
 • Er zijn twee verschillende groepen, Lichtwezens (zielen die het licht dienen) en donkere zielen. De Lichtwezens zijn er om te helpen en om je te zegenen. De donkere zielen zijn er om je lessen bij te brengen of om schade aan te richten. 
 • Zielen zijn zich bewust van de universele spirituele wetten en ze volgen deze wetten. Zelfs wetten waar de mind/geest zich helemaal niet bewust van is. Zo is er bijvoorbeeld een universele wet van dienstbaarheid en een universele wet van yin en yang. 
Er zijn ontelbare zielen op Moeder Aarde. Zielen van mensen, zielen van dieren, zielen van andere levende organismen en ook zielen van levenloze dingen. Alles en iedereen heeft een ziel.
Iedere ziel heeft zijn eigen frequentie en vibratie en vele capaciteiten.
Jouw ziel heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van een dier heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van de zon, de maan, de oceaan, een berg heeft de kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. De ziel van een beschermengel, een opgestegen meester, een heilige, een boeddha heeft veel kracht om leven te helen, te verjongen en te transformeren. 

Niet iedere ziel heeft dezelfde kracht om te helen. De kracht van de ziel hangt af van de spirituele ontwikkeling van een ziel, de zuiverheid en de kracht die aan die ziel gegeven is.
Je kunt echter in je dagelijks leven gebruik maken van zielenwijsheid, zielenkennis en praktische technieken van de ziel en de kracht van je eigen ziel gebruiken en de kracht van andere zielen aanroepen om jou te helpen. De technieken uit het onderricht zoals dat gegeven wordt door Dr. en Master Sha maken je bewust van en activeren het helend vermogen wat al in ieder van ons aanwezig is.
Deze technieken stellen jou ertoe in staat om je eigen welzijn in eigen hand te nemen en leren je hoe je verbinding kunt maken met andere zielen die erop wachten tot ze om hulp gevraagd worden. Ze zijn bereid om ieder van ons bij te staan. 

Deze technieken maken allemaal gebruik van de kracht van de ziel en brengen jou op een reis naar ware transformatie.


Iedereen heeft voedsel nodig om het fysieke lichaam te voeden en van de nodige voedingsstoffen te voorzien. De ziel heeft ook voeding nodig. Als je ziel moe of zwak is, of als de zielen van je organen zwak zijn, is voeding nodig. Voeding voor de ziel kan zijn liefde, vergeving, compassie, licht, oprechtheid, healing, zegeningen en meer. Door de ziel te voeden heb je de mogelijkheid om allerlei vormen van blokkades te transformeren en om elke deur in het leven te openen.
Het bestuderen van de kracht van de ziel en het opgeleid worden tot Soul Teacher en Healer, heeft mij vele antwoorden gegeven op vele vragen die ik had en was het begin van een diepgaand helingsproces. Het was hierdoor mogelijk om mijn chronische en levensbedreigende aandoening, waarvan vele dokters hadden gezegd dat er geen hoop meer voor was, toch ten goede te keren (zie voorgaande delen van deze serie). Deze simpele doch diepgaande technieken brachten mij een enorme positieve verandering.

Iedereen kan leren hoe je de kracht van de ziel kunt aanwenden om transformatie te bewerkstelligen in dat aspect van je leven dat jij graag tot bloei ziet komen.
Voel je vrij om contact op te nemen als je meer wilt weten over welke oefening of vorm van healing goed zou kunnen zijn voor jou. Ik heb al vele positieve reacties ontvangen. Vele mensen geven me feedback dat ze nu eindelijk een doorbraak ervaren na een healing of coaching sessie. Je kunt mijn website bezoeken of contact met me opnemen. Ik ben er om te helpen en om mijn ervaring te delen, opdat ook jij een gelukkiger en gezonder leven kunt leiden.

De frequentie en vibratie van jouw ziel kunnen de frequentie en vibratie van jouw geest en lichaam veranderen. Om te helen, is het nodig dat de ziel gevoed wordt en de blokkades van de ziel gehaald worden.
Daar zal ik in mijn volgende stuk op dit blog op ingaan.

Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest, lichaam en van ieder aspect van het leven volgen.

~Dr. en Master Zhi Gang Sha~


In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


Alles en iedereen heeft een ziel :)


Hope through Soulfulness


Humanity needs help. So many people suffer from pain, chronic conditions, life-threatening illnesses. Emotional issues like worry, anger, fear, depression. Mother Earth is suffering too. There are many natural disasters, including tsunamis, earthquakes, floods, fires, extreme temperatures, wars, terrorism, pollution, vanishing animal species and plants and more.
A transformation of the consciousness and awakening is needed.


Many people still focus on treatment of the physical body when sickness occur. In some cases physical treatment however is not available or does not help because the knowledge of the doctors is limited and they don't know what to do to heal the physical body.

Many people use mindfulness. They use the power of Mind over Matter. Wikipedia defines Mindfulness as: 

“Mindfulness is the psychological process of bringing one's attention to the internal and external experiences occurring in the present moment, which can be developed through the practice of meditation and other training.
The practice of mindfulness is strongly correlated with greater well-being and perceived health”.

They use the power of the mind, to transform health.
Through training of the mind one could receive great results. However, in some situations training of the mind is not enough to bring the results one is hoping for.

As I shared in other blogposts a human being has a body and a mind. It also has
a heart. But most importantly is your soul. Your soul gives the message through the heart to the mind. The mind directs the energy and the body will follow.

In some cases training of the mind is very useful if you want to solve a physical issue. The mind can be very powerful and is able to achieve great success.

However, the soul is the boss. So instead of only focussing on the mind, you can also focus on your soul and transform your soul by focusing on specific spiritual practices. It brings the attention to a deeper layer of a human being.
In the teachings of Dr. and Master Sha the soul is most important. He teaches soulfulness and therefore takes it to the core of the issue.

"Soulfulness is a soul state achieved by focusing one’s attention to the soul, and nourishing the soul through ancient wisdom and practical techniques. The soul is more powerful and has many more abilities than the mind." 

The power of the soul is the key to transforming physical life and spiritual life. The power of the soul can heal, prevent illness, rejuvenate, prolong life and transform consciousness and every aspect of life. The soul is the boss. The soul directs the mind and then the physical body follows.

When I heard about this for the first time, I got HOPE. Hope that another world, another way of living might be possible; not promised, not guaranteed. I was aware of that. But there was hope. And I knew that it called me for action. I had to give myself a chance and committed myself to study and learn more about the soul and the way to empower myself to heal my soul. I wished for a better future and now I had found a way and the tools. That was much more than doctors were able to give me in the years before. So let me share with you more about the soul now.

So what exactly is a soul and what are the characteristics of a soul?

Many people define the soul as the inner child, or as the spark of the Divine or as the essence of one’s life.
In the teachings that I have learned from Dr. and Master Sha, the soul is a golden light being, which can be seen if your third eye (your spiritual eye) is open.

Your soul lives in your body and can move within your body. Some souls can even travel outside the body. Your soul however, generally resides in one of the seven Soul Houses/Chakra’s within the body. These are spaces located along the central channel of the body, which goes from your perineum (between the genitals and the anus) all the way up to the top of your head.

Where your soul resides in your body is not your free choice. It is decided in the Akashac Records where your soul sits inside your body. And it is according to your spiritual standing, which is based on the purity of your heart and soul and your record of services.


Let me give you some characteristics of a soul so you understand more of what a soul is and why the soul is so important in your life. And more importantly why you can use the power of the soul to heal yourself or any aspect in your life that needs healing or transformation.

 • Your soul, mind and body are separate but united. They are independent and therefore they are separate, but they are also united because they reside in the same body and communicate with one another.
 • A soul has consciousness and intelligence. A soul learns and grows and it also have likes and dislikes.
 • A soul has emotions. A soul can be very happy and peaceful, but can also be sad or upset.
 • A soul carries incredible wisdom and knowledge. Your soul learned many things in many lifetimes and your soul can remember experiences from previous lifetimes. That is why you sometimes feel very familiar in a certain place where you have not been before in this life. 
 • A soul can communicate with other souls. Souls can communicate with each other, even before you have met physically. Maybe you have had an experience that you just know that you need to call someone, because something is wrong. 
 • When you are asleep your soul can leave the body and travel to places it likes to go to.
 • A soul has incredible healing power. It is able to heal the mind and body. It is also able to prevent sickness or help you rejuvenate. 
 • A soul has many potentials which you can learn to develop. Just like your mind is able to learn, your soul is able to learn new wisdom and knowledge as well. 
 • A soul is able to connect with it’s Heaven’s Team, which includes spiritual guides, teachers, angels, saints, or transitioned loved ones. These other souls can help you and protect you. They can help you heal, they can protect you in difficult situations. 
 • We all have a body soul, but also our organs, systems, cells, spaces have souls. Your heart has a heart soul and knows exactly what to do. Your kidney has a kidney soul and also knows exactly what to do. A kidney soul cannot function as a heart or replace the heart. If you have an advanced open third eye you could see the souls of the organs as little light beings or when the organ is sick as a not so shining soul in the organ. 
 • There are two kinds of souls. Light side souls and Dark Side Souls. The light beings are there to help you and bless you. The dark souls are there to teach you lessons or to bring you harm. 
 • Souls know about the spiritual universal laws and they follow these laws. Laws the mind might not even be aware of. Like the law of service or universal law of yin yang.


There are countless souls on Mother Earth. Souls of human beings, souls of animals, souls of other living things and souls of inanimate things. Everyone and everything has a soul.
Every soul has its own frequency and vibration and many potentials.
Your soul has the power to heal and rejuvenate and transform life. An animal’s soul has the power to heal and rejuvenate and transform life. The soul of the sun, the moon, the ocean, a mountain has the power to heal and rejuvenate and transform life. The soul of a gardian angel, ascended master, saint, buddah, has great power to heal and rejuvenate and transform life.

Not every soul has the same power to heal. The soul power depends on the soul’s spiritual standing, the purity and the power that was given to each soul.
You however, can use soul wisdom, soul knowledge and practical soul techniques for your daily life and use the power of your own soul and you can call upon other souls to assist you. The soul power techniques Dr. and master Sha is teaching, awaken the healing power already present in all of us. They empower you to take your overall well-being in your own hands and teach you how to connect with other souls who are waiting for us to ask for help. They are willing to serve each one of us.

These techniques all use the power of the soul and bring you on a journey to genuine transformation.


Everyone needs food to nourish the physical body, to give it the nutrients it needs. The soul also needs nourishment. If your soul is tired or weak, or the souls of your organs are weak, nourishment is needed. Nourishment of the soul could be love, forgiveness, compassion, light, sincerity, healing, blessings and more. By nourishing your soul you have the possibility to transform all kinds of blockages and unlock any door in life.

To study soul power and to be trained as a Soul Teacher and Healer, was for me the answer to many questions I had for a long time and the start of a deep healing process. I was able to transform a chronic life-threatening condition of which many doctors told me there was no hope for me (see previous parts of this series). Still these simple yet profound techniques brought me a huge transformation!

Everyone can learn how to use the power of the soul to bring transformation to that aspect of your life, you would like to flourish.
Feel free to contact me if you would like to know what kind of practices or healing would be good for you. I received many positive responses. People give me feedback that they finally experience a breakthrough after a healing or coaching session.
You can visit my website or contact me. I am here to help you and to share my experiences with you, so you can also have a healthier and happier life.

Your soul frequency and vibration can transform the frequency and vibration of your mind and body. Therefore, to heal, one must nourish the soul and remove soul blockages.
That will be the topic of my next blogpost.

Heal the soul first, then healing of the mind, body and every aspect of life will follow.

~Dr. and Master Zhi Gang Sha~With love and light, Barbara 
  

Certified Soul Healer and Teacher, Certified Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder
everyone and everything has a soul :)


No comments:

Post a Comment