Tuesday 4 April 2017

Het belang van RUST / The importance of REST~ for English please scroll down ~


“PRACTICE THE PAUSE.
When in doubt, pause.
When angry, pause.
When tired, pause.
When stressed, pause.
And when you pause, pray.”
- Unknown -


We leven tegenwoordig in een maatschappij waarin alles steeds sneller gaat. We moeten meer, sneller, beter. Velen zijn altijd bezig en een afspraak moet ver van tevoren gepland worden. We zijn druk, druk, druk...of zitten met onze neus op de smart phone. Het valt mij persoonlijk steeds meer op dat velen raar opkijken als je tijd neemt om niets te doen, gewoon even tot jezelf komen. Contact maken met jezelf en met de zielenwereld is niet zo vanzelfsprekend meer.
Niets doen? Daar heb ik geen tijd voor is een reactie die ik veel krijg...;) Velen zoeken continue naar afleiding of vermaak. 

Zolang je mee kan doen in alle hectiek, ben je je hier misschien niet zo van bewust, maar als je om wat voor reden dan ook niet meer mee kan doen, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening, dan ontstaat er een minder prettige situatie.
Je moet vaak over je eigen grenzen gaan om toch vooral mee te kunnen doen aan het sociale plaatje, aan wat mensen van je verwachten.
Het is voor mij een hele lange weg geweest van verdedigen en constant over mijn grenzen gaan en niet mezelf kunnen of mogen zijn.
Dat het ook anders kan, leerde ik een paar jaar geleden. 

In december 2010 werd ik uitgenodigd om een groepsbijeenkomst bij te wonen. Ik was op dat moment erg ziek en ik deed mijn uiterste best om zo goed mogelijk over te komen maar mijn lichaam dacht daar duidelijk anders over. Na enige tijd was mijn energie op, mijn zenuwstelsel overprikkeld en kwamen de spasmes die ik nu juist zo graag had willen voorkomen met al hun kracht en voor iedereen zichtbaar naar boven. Ik schaamde me diep. Ik was bang voor de reacties en had het liefst kunnen verdwijnen.
Maar wat er gebeurde was iets wat ik niet gewend was. De gastvrouw, die ik die dag voor het eerst ontmoette, keek me aan met ogen vol compassie en een open hart en ze zei me dat ik maar moest blijven want zo kon ik toch niet naar huis rijden. Ze bood me een tandenborstel, haar pyjama en de logeerkamer aan en er was geen enkel verwijt, zelfs geen gevoel van ongemakkelijkheid bij haar (wel bij mij want zo een reactie was voor mij totaal nieuw :)) . Ik mocht mezelf zijn en ze was absoluut niet bang voor deze situatie.
Voor haar was het normaal om zo te handelen, voor mij was het een totaal nieuwe ervaring die me tot op de dag van vandaag bij is gebleven. Ik wilde ook leren om zo in het leven te staan. 

Ze creëerde een ruimte waarin ik volledig mezelf mocht zijn, ziek en met spasmes en al. Ik hoefde
me niet beter voor te doen, ik hoefde me niet te verdedigen en al mijn tegenwerpingen werden opzij geschoven. Ik was geen belasting en was welkom. Ik moest helemaal niets...
Die dag heeft mij veranderd. Ik heb lange tijd met haar gesproken en besefte dat ze me op geen enkele manier iets verweet, het enige wat ze zag was iemand die hulp nodig had en haar hart stroomde over van compassie. Later leerde ik dat haar derde oog ver geopend was en dat ze iedere persoon ziet als de prachtige ziel die in het lichaam huist en ze voorbij alle beperkingen van het lichaam kijkt.
Die ontmoeting heeft vele aspecten in mijn leven veranderd, maar bovenal de wijze waarop ik naar mezelf keek en hoe belangrijk het was om mezelf te leren zijn. 
 
Zoals ik in het vorige blog schreef heeft iedere ziel kwaliteiten en een doel in dit leven.
Door in verbinding met je eigen ziel te leven kun je die kwaliteiten naar buiten brengen. Door allerlei omstandigheden en keuzes in mijn leven was ik ver uit die verbinding geraakt, en het was tijd om terug te keren naar wie ik werkelijk was en wat zij in me zag op die bewuste dag in december 2010. 

Ik besefte steeds dieper dat er twee manieren zijn om met ziekte om te gaan: je kunt vechten tegen of je ogen sluiten voor wat je niet wilt, of je kunt onderzoeken en promoten wat je wel wilt. Dat eerste is wat velen doen. Er is een ziekte en die moet worden bestreden of mensen willen erkenning van een ander en zijn continue gericht op het verkrijgen van die erkenning. Erkenning is fijn en belangrijk voor je emotionele welbevinden, maar neemt (vaak) niet de ziekmakende factoren weg.
Je kunt ook je aandacht richten op een andere wijze. Je richten op datgene wat je nodig hebt om je gezondheid terug te krijgen. 
Dat eerste, mijn aandacht richten op alles wat niet in orde was, heb ik in het begin gedaan en dat bleek niet zo effectief. Ik werd er zelf alleen maar zieker en negatiever van.
Toen ik met het onderricht van Master Sha en soulfulness in aanraking kwam en me meer ging verdiepen in de ziel, begreep ik ook min of meer waarom dat gebeurde.

Daar waar je je aandacht op richt, dat wordt versterkt.  

Toen ik via mijn open spirituele kanalen de zielenwereld om hulp vroeg hoe ik na al die jaren (tevergeefs) vechten tegen een virus (waar het allemaal mee begonnen was) en alle gevolgen daarvan, mijn gezondheid terug kon krijgen, was de boodschap die ik ontving:
Richt je niet op het virus of op het bestrijden van het virus, richt je op wat je nodig hebt om sterker te worden en dan zal je lichaam zelf zorg dragen voor het virus.

Mijn aanpak werd vanaf dat moment anders. Ik ging niet uit van het bestrijden van een ziekte. Ik stopte het gevecht tegen wat ik niet wilde en zocht naar wat er nodig was om de gezonde situatie te bewerkstelligen en bevorderen. Ook dat was een gevecht hoor, want ik kreeg het niet cadeau, maar de aandacht was verlegd naar het doel dat ik wilde bereiken.

Wat algemeen bekend is voor het behouden of verkrijgen van een goede gezondheid is het belang van
1) goede voeding en voldoende water drinken
2) de juiste vorm van beweging
3) stress management
4) goede nachtrust
5) verandering van ziekmakende gewoontes om zo een optimale gezondheid te bevorderen
6) spirituele aspecten als dankbaarheid, compassie, verbinding met anderen.
Al deze aspecten werken door op het cellulaire niveau van ons lichaam. Over elk van die onderwerpen kan een apart blog geschreven worden, maar waar het mij hier nu om gaat is het belang van het creëren van rustmomenten.

Toen ik namelijk via mijn spirituele kanalen vroeg wat mijn lichaam het meeste nodig had, was het antwoord meestal: 
Rust en Zuivering (hier kom ik later op terug)

Rust is erg belangrijk voor het fysieke lichaam om te herstellen, stress te verminderen, de gezondheid van de hersenen etc. Er zijn vele aanwijzingen dat in rust en ontspanning het lichaam de kans krijgt te helen. Rust is ook heel belangrijk voor het immuunsysteem.

Maar dan ook wel daadwerkelijk rust. Wat betekent dat nu? In ieder geval niet liggen terwijl je volledig in stress en vechtmodus blijft. Of eerst over grenzen gaan en roofbouw plegen op je lichaam om dan lange tijd te crashen en de benodigde rust te pakken om te herstellen.  
Rust nemen betekent ook niet gaan liggen en je hoofd overuren laten draaien door je heel druk te maken over van alles en nog wat of naar films vol negatieve boodschappen kijken.
Rust betekent ook niet om continue je aandacht naar buiten te richten, via een smartphone of frustratie jegens een ander.

Het duurde een tijdje voor ik begreep wat ze dan wél bedoelden met rust nemen.
Met rust nemen doelden de zielen die tot mij spraken op de tijd die ik moest nemen voor mezelf, om diep naar binnen te gaan en te luisteren naar mijn eigen ziel. Te luisteren naar de zielencommunicatie met de lichtwezens die bij me kwamen. Te onderzoeken wat er in mij geheeld moest worden opdat ik mijn ziel, hart, geest en lichaam weer in één lijn met elkaar kon krijgen en de yin-yang balans terug te brengen. 
Rust nemen betekende niet dat ik niets moest doen, maar juist actief bezig zijn op andere manieren, dat ik de weg naar binnen moest gaan. Vol aandacht, eerlijk en open naar mezelf kijken en alle pijn durven onderkennen. En ik werd gevraagd om met de antwoorden die ik vond, aan de slag te gaan!

En dat is best wel druk bezig zijn :) In die momenten mocht ik actief aan de slag met mijn ego (ik wil....) en mijn gehechtheden loslaten; oude pijn en negatieve emoties omzetten in acceptatie, compassie, licht, liefde, eigenwaarde, vergeving etc.; mijn hart verder openen voor mezelf en anderen; mijn lichaam de kans geven om in lijn te komen met datgene wat mijn ziel wilde doen in dit leven, niet wat de maatschappij van mij wilde; mijn traumatische ervaringen verwerken.
Het betekende ook dat mijn spirituele kanalen steeds verder geopend werden, want terwijl mijn lichaam in rust was, werkten de lichtwezens aan mijn ontwikkeling.

Rust nemen betekende geen afleiding zoeken. Dus gewoon even "zijn". We zijn immers menselijke wezens, geen menselijke doeners. En door in alle rust te zijn, kunnen we juist heel veel doen. Het is niet voor niets dat de krachtige Tao Masters naar de bergen gingen, waar ze zich volledig konden richten op zich verbinden met de Tao, zonder alle verleiding en afleiding in de drukke maatschappij. 

Als je op internet zoekt, vind je vele prachtige quotes omtrent rust:
 • Zo las ik een tekst van een martial arts teacher die het wel goed omschreef: "Be patient in times of inactivity". The grander gift is to notice that "inactivity" can be filled with unseen activity. A creator knows that energy has its own activity. Energy has its own dynamic. Allow all of the dynamics in creation to take place in the best possible way.
 • Rumi schreef: The only real rest comes when you're alone with God.
 • Lao Tzu schreef: "if you can master the art of non-doing, you would be able to accomplish anything you want." Do nothing and get everything undone’, says he. Follow Nature's Way. The key thing is that you act on what is required by nature, NOT your desire. You allow nature to takes its course, rather than imposing on nature your desires.
 • Dr. en Master Sha schreef in zijn prachtige boek: Living Divine Relationships pag. 149:  Allow your heart to rest in this place of no place. Rest with ever so subtle awareness that has no thought and no "I". Rest as quietly as you can as if suspended between breaths. When the power, the energy, the visions, the teachings suddenly open to you, still continue to rest and suspend yourself as long as possible.
 • “Take rest; a field that has rested gives a bountiful crop.”  -Ovid

   
Eindelijk begreep ik de diepere betekenis van rust nemen. Je verbinden met de Tao, met de Bron, met je hogere zelf en in de rust de diepe wijsheden mogen ontvangen, opdat je ziel gevoed kan worden en kan groeien. Zodat via de kracht van de ziel transformatie op andere niveaus plaats kon vinden.
De ziel heeft enorme kracht om blokkades in de geest, in de energie of de materie te transformeren. We gebruiken over het algemeen echter minder dan 5% van die zielenkracht! Wanneer je leert om meer en meer gebruik te maken van de kracht van je ziel, leer je de mogelijkheden te zien in plaats van de beperkingen of blokkades.

Tao is de Bron, de essentie van al het leven, het zuivere licht. Het is de onzichtbare aanwezigheid in ons en om ons heen dat al het leven voedt. 
Verbind je met deze alom aanwezige bron en je ontvangt datgene wat je ziel nodig heeft en dat zal je helpen om dichter bij jezelf te komen en dieper inzicht en helderheid te verkrijgen over jezelf.

Iedere diepgaande sessie met mezelf in alle rust, gaf meer inzicht waar ik de verbinding met mezelf verloren had. ME gaf me letterlijk "Me-time" - tijd met mezelf... iets wat kennelijk heel erg nodig was.

Het ware doel van jouw leven draag je in jezelf. De kracht om te helen heb je ook in jezelf. Je kunt leren je te verbinden met die kracht in jou. Je kunt leren je te verbinden met de krachtige zielen die je daarbij kunnen helpen. Je kunt leren luisteren naar de boodschappen, de inzichten, de beelden die naar je toe komen in de stilte.

Het is voor mij iedere dag een manier om dichter bij mezelf te komen, om datgene wat niet bij me past los te laten, om me dieper te verbinden met mijn ware kern en die te voeden, opdat er zo meer kracht van binnen uit is om ziel, hart, geest en lichaam op één lijn te brengen en werkelijk heel worden te bevorderen. Het is een manier om mijn spirituele kanalen verder te openen. Het is als een ui die afgepeld wordt, steeds door een diepere laag heen en hoe dichter ik bij de kern kom, hoe meer schillen er vanaf vallen, hoe meer mijn lichaam aan kracht wint. 

Door te zijn in alle rust en openheid, creëer je een ruimte waarin niet alleen jijzelf, maar ook anderen zichzelf kunnen zijn, waarin ook zij niets moeten maar er ruimte is voor wat is.
Door op deze wijze te leren leven, om de weg van de natuur te volgen, heb ik mijn situatie kunnen veranderen. Vechten voor erkenning is omgezet naar kracht vinden in mezelf.
Jarenlang heb ik ME/CVS als straf gezien, altijd maar rusten en niet kunnen doen wat ik wilde, maar het was precies wat mijn ziel nodig had. Een situatie om tot een besef te komen dat ik mijn leven om moest gooien en eindelijk moest gaan leven vanuit mijn hart en ziel. Leven betekent niet per se dat je meedoet aan de hectiek van de maatschappij. Je kunt ook aanwezig zijn...
Ik heb mogen leren om mezelf te zijn, te gaan staan voor wie ik ben, mijn open spirituele kanalen te gebruiken voor goede dingen en leer elke dag steeds meer bij.

De medische wereld kan veel en er gebeuren daar mooie dingen waar ik veel respect voor heb, maar daar waar ze het even niet meer weten hoeft er geen wanhoop te zijn. Ook je eigen lichaam kan veel. En je ziel kan nog veel meer. Maak gebruik van die zielenkracht! Vraag anderen met meer ervaring daarin om hulp, zodat zij je kunnen helpen om deze weg te gaan.
Ik heb ervoor gekozen om me daarop te richten. Ik heb mezelf veranderd omdat wachten op een antwoord en een behandeling in de medische wereld mij te lang ging duren en me te wanhopig maakte. Voor zover ik weet is er nog steeds geen reguliere behandeling voor ME voorhanden, maar mijn leven is toch behoorlijk veranderd nu. 

Wanneer je de kracht in jezelf gebruikt om jezelf te veranderen, verandert de wereld om je heen mee. Met innerlijke transformatie komt te zijner tijd transformatie van de wereld om je heen. 
Zo binnen zo buiten....


As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…~ Hermes Trismegistus ~

The world has been waiting for our transformation because it, too, wants transformation. When we are transformed, the world is transformed, because we and the world are one. 
~ Deepak Chopra ~

Het lastige was dat er maar weinig mensen zijn die je leren hoe je bij jezelf kunt komen of die überhaupt geloven hoeveel potentieel wij in ons hebben. Je hoeft "alleen maar" te leren hoe je dat potentieel kunt openen, hoe je jezelf kunt zuiveren, je geest tot rust kunt brengen, harmonie en flexibiliteit kunt brengen in je lichaam en je hart en ziel kunt openen en en hoe je weer verbinding kunt maken met je ware zelf. Hoe je terug kunt keren tot je meest zuivere vorm. Simpel is het niet, maar het is het zeker waard! 

Soulfulness zoals dat onderwezen wordt door Master Sha, heeft me vele simpele technieken geleerd die ik de afgelopen jaren heb toegepast om door dit proces te gaan en mijn doel, om met net zo veel compassie en openheid in het leven te staan als degene waar ik hierboven over schreef dat kon doen voor mij, meer en meer te realiseren. Het heeft me krachtige affirmaties en oefeningen geleerd, zielgeleide meditaties, de vijf kracht-technieken, mijn spirituele kanalen geopend, geleerd hoe ik de boodschappen van mijn eigen ziel en van de zielen om me heen duidelijker kan ontvangen en nog veel meer.
Dit innerlijke pad moet gaandeweg bewandeld worden, en het is iets wat oefening en volharding vergt. Het zal niet van vandaag of morgen resultaat bieden. Net als iemand die begint met een sport, zul je moeten oefenen en volhardend zijn wil je goede resultaten neerzetten. Maar de connectie met jezelf aangaan is in mijn ogen een geschenk aan jezelf en iedere uitdaging die je daarbij tegenkomt is het waard om te overwinnen.

Jij bent het waard! Ook jij kan het leren! Ook jij kan leren vanuit verbinding en in het licht te leven en je innerlijke kracht te versterken. Meer daarover kun je lezen op dit blog of op mijn website. Je mag ook altijd vrijblijvend contact opnemen.
Ik wens een ieder mooie inzichten toe tijdens die momenten van rust.

Wie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagen 
~ Confucius ~

In liefde en licht,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder


The significance of REST  

“PRACTICE THE PAUSE.
When in doubt, pause.
When angry, pause.
When tired, pause.
When stressed, pause.
And when you pause, pray.”
- Unknown -


Nowadays, we live in a world where everything goes faster and faster. We need to do more, faster and better. Many people are busy all the time and when you want to see them it needs to be planned far ahead. We are busy, busy, busy... or we are totally focused on our smartphones. Personally I have noticed that many people are surprised to hear that I take time to do nothing at all, just to be present. To connect with oneself or with the soulworld isn't so self-eveident anymore as it used to be.
Take time to do nothing? I don't have time for that, many people respond. They are constantly looking for distraction or entertainment.

As long as you can be part of that hectic society, you may not be aware of it, but when you are no longer able to take part of it, for example because of a chronic illness, a little less pleasant situation occurs.
You are asked to continuously push your boundaries to meet people's expectations.
For me it has been a long journey of defending myself and pushing boundaries and of no opportunities to be able or to be allowed to be myself.
That it can be otherwise, I learned a few years ago.

In December 2010 I had been invited for a group meeting. At that time I was pretty sick at that time, but I did my very best to present myself as good as I could. However, my body clearly had a different idea about that. After a while my energy was running low, my nervous system was over-stimulated and the spasms which I so dearly would have prevented showed up, visible for everyone. I was deeply ashamed. I was afraid for the reactions and I wished I could just disappear.
But what actually happened was something I never had experienced before. The hostess of the meeting, who I met that day for the first time, looked at me with her eyes overflowing with compassion and an open heart and she told me that it was better for me to stay at her place, because I was clearly unable to drive home. She offered me a tooth-brush and her payama and the guestroom and there was not one unkind word, no awkward feelings at all in her (in me though there were many awkward feelings, because this response was a total new situation for me :) ) I was allowed to be myself, and she absolutely didn't show any signs of fear because of my illness.
For her it was normal to act like that, for me it was a total new experience which has stayed with me until this day. I also wanted to learn to be like her.

She created a space, in which it was totally fine to be myself, with illness and spasms. It was all okay.

I didn't have to pretend to be better than I really was. I didn't have to defend myself or the situation. And everything that I said was abstained. I was welcome to stay and I was no burden at all. Nothing was required...
That day has changed me. I spoke with her for a long time and I realized that she didn't held anything against me, the only thing she saw was someone in need of help and her heart was just overflowing with compassion. Later in time I found out she has a very advanced third eye and that she sees the beauty of the soul in every person, allowing her to see beyond the limitations of the physical body.
That meeting has changed many aspects of my life, but most of all the way I looked at myself and the importance of learning to be myself.

Like I already shared in my last blogposting, every soul has its own qualities and a purpose in this life. By living in alignment with your own soul, you can bring out those qualities. Because of many situations and choices I had made in my life, I had gone far out of alignment and it was time to reconnect again with my true self and with the soul that lady saw in me on that particular day in December of 2010.

I realized more and more that there are two ways to respond to illness: You can fight against, or close your eyes for what you don't want in your life, or you can focus on and promote what you do want in your life. The first option is what many people are doing. There is an illness and it needs to be tackled. Or people just want to receive the recognition that they are ill and are constantly seeking for that recognition. Indeed it is very helpful for your emotional wellbeing if other people acknowledge that you are no longer in good health, however that (often) doesn't take away the causative factors.
The other option is that you focus your attention on what you do need to get your health back.

The first thing, focus your attention on what you don't want, is what I have done in the beginning and to be honest, it wasn't so effective. I actually only felt more sick and more negative.
When I learned about the teachings of Master Sha and soulfulness, and started to learn to take a close look at the soul, I understood more of what was happening.

What you focus your attention on, is what will get stronger.


When I asked the soul world for help through my open spiritual channels, how I would be able to get my health back, after all these years of trying to tackle the virus (in vain) and all the other symptoms caused by it, I received a very suprising message:
Do not focus on the virus and do not try to control the virus. Focus on what you need to get stronger and then your body will take care of the virus.

From that moment on my approach changed. I no longer was fighting a disease. But I started looking for whatever I needed to promote a healthy situaiton. That also was a difficult job to do, I didn't get it for free, but my attention was shifted to the goal I had set for myself.

What is generally known as beneficial for your health, is the significance of:
1) healthy food and drinking enough water
2) appropriate exercises
3) stress management
4) quality of sleep
5) changing bad habits in order to promote optimum health
6) implementing spritual aspects like, gratitude, compassion, relationships with others
All of these aspects will be working on the cellulair level of the body. Each of these can be subject of an individual blog post, but what I would like to write about in this blog is the importance and significance of creating moments of rest.

The moment after all, when I asked through my spiritual channels what my body needed most, the answer most of the time was: Rest and Purification (I will share more about this later).

Rest is very important for the physical body to recover, to reduce stress, for overall health and for the brain. There are many signs that in moments of rest and relaxation the physical body has an opportunity to heal. Rest also is important for the immune system.

This means, real rest. What does that mean? It certainly doesn't mean laying down while you continue to be in a stress modus or fight modus. It also doesn't refer to a situation where you first exhaust yourself completely and exploit your own body, only to crash on the couch for many hours to get some rest in order to recover.
It also doesn't mean that you physically rest, but your mind keeps overactive by worrying or thinking too much or by watching movies filled with negative messages.
Focussing your attention on the outside world, by being distracted by your smartphone or by being frustrated with someone or something also doesn't bring you the necessary rest.

It took me a while before I understood what the message meant, that I had to rest.
With rest, the souls who were talking to me, meant that I had to take time for myself, to go deep within and to listen to what my own soul has to say. I also had to listen to what the light beings around me wanted to tell me, through soul communication. I had to really examine what needed to be healed within myself, in order to bring alignment in my soul, heart, mind and body and restore the yin-yang balance.
To rest didn't mean to do nothing, but I actually had to be active in different ways.
I had to take a journey within myself. With full attention, honesty and an open look at myself and I needed to acknowledge all the pain which was inside of me.
I was asked to really work with all that which I discovered and with all the answers from within,

And that, I have to admit, is quite a busy job. I had to actively work on my ego (I want...); let go of attachments; old pain and negative emotions had to be transformed to acceptance, compassion, light, love, self-esteem, forgiveness and more; I had to open my heart further for myself and others; to give my body an opportunity to be aligned with what my soul actually wanted to do in this lifetime and not with what society expected of me; I had to process traumatic experiences.
I also was asked to open my spiritual channels further, because at the same time I was taking the necessary rest, the light beings around me were working on me.

To rest also means that you no longer seek distraction. It means to "just be". We are 'human beings', we are not 'human doings'. By simply being in the moment, we actually can do a lot. There is a reason why powerful Tao Masters went to live in the mountains, where they can totally devote their lives to aligning with the Tao, without the temptations and distractions of this hectic society.

When you look on the internet, there are many beautiful quotes about Rest, to be found:
 • I once read a text from a martial arts teacher who said: "Be patient in times of inactivity". The grander gift is to notice that "inactivity" can be filled with unseen activity. A creator knows that energy has its own activity. Energy has its own dynamic. Allow all of the dynamics in creation to take place in the best possible way.
 • Rumi wrote: The only real rest comes when you're alone with God.
 • Lao Tzu wrote: "if you can master the art of non-doing, you would be able to accomplish anything you want." Do nothing and get everything undone’, says he. Follow Nature's Way. The key thing is that you act on what is required by nature, NOT your desire. You allow nature to takes its course, rather than imposing on nature your desires.
 • Dr. and Master Sha wrote in his beautiful small book: Living Divine Relationships on pag. 149:  Allow your heart to rest in this place of no place. Rest with ever so subtle awareness that has no thought and no "I". Rest as quietly as you can as if suspended between breaths. When the power, the energy, the visions, the teachings suddenly open to you, still continue to rest and suspend yourself as long as possible.
 • “Take rest; a field that has rested gives a bountiful crop.”  -Ovid

Finally I understood on a deeper level what it meant: to rest.  To connect with the Tao, the Source, and your higher self and in this deep state of rest, you are able to recieve wisdom, so your soul can be nourished and grow. In this way, through the power of the soul, transformation on other levels can take place. Your soul has great power to transform blockages on the mind, in the energy and in the matter. In general, we only use less than 5% of the power of our soul! When you learn how to tap into the power of your soul, you will start to see opportunities instead of blockages and limitations.

Tao is the Source, the essence of all life, the purest Light. It is the invisible presence within us and
around us that nourishes all life. If you connect with this Source, you will receive whatever your soul needs and that will help you to connect deeper with your true self and receive deeper insights and clarity about yourself.

Every deep session with myself in those moments of rest, gave me more insights on where I had lost connection with my true self. ME literally gave me Me-time. Time to be with myself... and that clearly was very necessary.

The true purpose of your life is within you. The power to heal yourself is also within you. You can learn how to connect with that power within. You can learn how to connect with the powerful souls around you who are willing to assist you. You can learn to listen to the messages, you can learn to receive the insights or the images who will come to you in those moments of rest.

For me it is a daily practice, to connect deeper with myself and to let go of everything which doesn't serve me any longer. A practice to connect with my true self and to nourish my soul, so there is more power coming from within to align my soul, heart, mind and body and to truly heal every aspect of me. It also is a way to open my spiritual channels further. It is like the peeling of an union. You work your way through many layers in order to get closer to the core, and the more layers are being removed, the more my physical body is gaining it's strength back.

By being in those moments, fully present and open, you create a space where not only you, but also others, can be who they truly are. You don't need to be or do anything, there is only space for what is.
By learning to live this way,  to follow nature's way, I was able to change the situation I was in. Fighting for recognition from others, was transformed into finding the strength within myself.
For many years I considered ME/CFS to be a punishment, always the need to rest, not being able to do what I wanted to do, but it was exactly what my soul needed in order to realize that I needed to change my life and start to live from my heart and soul. Life doesn't mean you necessarily play an active role in this hectic society. You also can be present.
I was allowed to learn that it was totally okay to be myself, to stand up for who I really am, to open my spiritual channels further and to use them for service.

Modern medicine can do a lot of good things for which I have the deepest respect. But when there is a condition for which modern medicine doesn't have the answers or a treatment yet, there is no reason for despair. Your body also can do a lot. And your soul can do even more! Use that power of your soul! Ask other people with more experience for help, so they can help you on this journey.
I have decided to focus on that. I changed myself, because waiting for a change and a treatment in modern medicine took too much time for me and it made me too desperate. As far as I know there still is no regular treatment for ME, but my life has pretty much changed in many ways now.

When you use that power within you to transform yourself, the world around you also transforms with you. Along with inner transformation comes outer transformation. So within, so without....


As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…

~ Hermes Trismegistus ~

The world has been waiting for our transformation because it, too, wants transformation. When we are transformed, the world is transformed, because we and the world are one. 


~ Deepak Chopra ~

The diffulty was, that there are only a few people who teach you how to truly connect with yourself, or who truly believe how much potential we carry inside of us. You "only" have to learn how to open that infinite potential inside of you, how to purify yourself, how to ease the mind, how to bring harmony and flexibility within your body and how to open your heart and soul to truly connect with your true self. How to return to your purest form. It isn't simpel, but it definitely is worth it! 

Soulfulness, as taught by Master Sha, has brought me many simple techniques over the past few years, which helped me in my process to go deep within. It also helped me to get closer to my goal, to live with just as much compassion and openness as the one woman I wrote about above. It taught me powerful affirmations and practices, soul guided meditations, the five power techniques, how to open my spiritual channels, how to receive the messages from my soul and from the souls around me more clearly, and much more.
This inner pathway is what you will have to go and what requires practice and persistance. It will not happen overnight. It is just like starting a new sport, you will have to practice and show dedication before you will start to see good results.
However, to truly start making a connection with your true self, in my opinion is a gift to yourself and every challenge you will face along the way is worth it to be overcome. 

You are worth it! You can learn it! You also can learn to live in alignment and in the light and to empower yourself. You can read more on this blog or on my website. You are free to contact me if you have any questions.
I wish everyone beautiful insights in those moments of rest.
What The Great Learning teaches, is to illustrate illustrious virtue; to renovate the people; and to rest in the highest excellence.
The point where to rest being known, the object of pursuit is then determined; and, that being determined, a calm unperturbedness may be attained to. To that calmness there will succeed a tranquil repose. In that repose there may be careful deliberation, and that deliberation will be followed by the attainment of the desired end.
~Confucius ~

With love and light, Barbara 
  

Certified Soul Healer and Teacher, Certified Soul Communicator (Readings Akashic Records) en Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment