Wednesday 5 September 2018

Je Hogere Zelf en je Schaduwkant / Your Higher Self and your Shadow

~ for English please scroll down halfway through this page ~      

Je Hogere Zelf en je Schaduwkant
Lieve lezers van mijn blog,


De laatste tijd zie ik vele mensen die steeds bewuster in het leven gaan staan. Bewuster in wat ze doen, bewuster in welke informatie ze binnen laten komen, bewuster in wat ze eten met als doel dat ze graag willen groeien, meer verbinding willen hebben met hun hogere zelf, klaar willen zijn voor hogere dimensies.
Vele lichtwerkers gebruiken internet om anderen te laten delen in hun ervaringen en om anderen te helpen, te informeren, voor te bereiden.
Ik word blij van de toename van al deze informatie. We kunnen zoveel van elkaar leren, want iedereen krijgt maar een deel van het geheel mee.

Velen op het spirituele pad, op het ascensie pad, richten zich op meer licht, meer liefde en de wens om hun frequentie te verhogen naar hogere dimensies. En dat is logisch. Liefde en licht is wat ons helpt om onze frequentie te verhogen. Maar sommigen schieten in mijn ogen daar een beetje in door, door alles met een laag van licht en liefde te bedekken en zich alleen daarop te richten en zich af te sluiten voor al het andere wat ook deel uitmaakt van het leven. Sommigen willen er zelfs niet eens meer over  praten. Ik heb meegemaakt dat als ik wilde zeggen wat mijn ervaring was of waar ik mee worstelde, dat me na één zin al gezegd werd dat ik het anders moet zeggen want mijn woorden bevestigen anders de pijn en ik moet het in het licht plaatsen, of zelfs dat ik er helemaal niet over zou moeten praten maar me moet richten op het licht zodat het kon helen.

Mijn eigen ervaring is dat het richten op liefde en licht en hogere frequenties absoluut zinvol is, nodig is om je lekker in je vel te laten zitten. Daar waar je je op richt, datgene wat je aandacht geeft, daar word je mee gevoed, dus als je je richt op het licht en richt op liefde, zal dit zijn wat in je wordt versterkt. Maar dat betekent in mijn ogen niet dat je de andere kant geen aandacht kan/mag/moet schenken of die kant zelfs helemaal moet negeren. Die andere kant maakt ook deel uit van jou.

Er is een prachtig verhaal dat je op verschillende websites op internet tegen komt:

Het verhaal van de twee wolven.

Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan aan zijn kleinzoon over de strijd die zich binnenin mensen afspeelt.
Hij zei: “Mijn zoon, de strijd gaat tussen twee ‘wolven’ binnen ieder van ons. De zwarte wolf staat symbool voor het Kwaad. Het vertegenwoordigt woede, afgunst, jaloersheid, verdriet, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugen, valse trots, superioriteit en ego.
De witte wolf staat symbool voor het Goede. Hij vertegenwoordigt vreugde, vriendelijkheid, vrede, liefde, hoop, sereniteit, nederigheid, trouw, medeleven, grootmoedigheid, waarheid, compassie en geloof.”
De kleinzoon dacht er even over na en vroeg dan aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” De oude Cherokee antwoordde eenvoudig: “Diegene die jij voedt.” De wolf die jij aandacht geeft, want alles wat je aandacht geeft groeit!


Vanuit die invalshoek is het altijd prettiger om je te richten op het licht, op de liefde, op andere positieve kwaliteiten zodat die versterkt kunnen worden in ons.
Maar het spirituele pad is niet een pad waarbij het uitsluitend gaat om meer liefde en licht en alles is fantastisch. Nee, helaas is het niet zo. Dan zou de balans zoek raken.

Dus je kunt ze ook allebei aandacht geven. Als je alleen de ene voedt, alleen de witte wolf, zal de zwarte wolf zich altijd om een hoekje schuil houden en tevoorschijn komen op een moment van zwakte of afleiding. Hij zal altijd de andere wolf bevechten. Maar als je hem erkent en ook voldoende aandacht geeft, en hem leert begrijpen en leert van zijn kwaliteiten, is er balans en zijn beide wolven tevreden. De zwarte wolf kan bepaalde kwaliteiten hebben die de witte wolf niet beheerst, zoals vasthoudendheid, moed, wilskracht, maar ontbeert bijvoorbeeld de compassie en zorgzaamheid en het inzicht om te handelen in het algemeen belang zoals de witte wolf dat kan.
Beiden heb je nodig. Er maar 1 voeden, zal er voor zorgen dat de ander zich tekortgedaan voelt en die zal onbeheersbaar worden. Door ze beiden de aandacht te geven, zal er een mogelijkheid ontstaan voor het bereiken van innerlijke vrede, innerlijke harmonie. Pas als er innerlijke harmonie is, kun je echt verder. Als je je van binnen verscheurd voelt, is het niet makkelijk om naar hogere frequenties te gaan. Dat wat verbonden is met lagere frequenties in onszelf zal altijd een triggerpoint blijven voor de lagere frequenties om ons heen die willen verhinderen dat we ons ascensie proces voortzetten.

Als wij de wens hebben om onze frequentie te verhogen, om meer licht te belichamen, zullen we ook aan de slag mogen/moeten met onze schaduwkant. Met alles wat in ons zit wat niet in lijn is met die hoge frequenties.
Carl Jung, een Zwitserse psychiater die leefde van 26 juli 1875 -6 juni 1961, was een van de eersten die die schaduwkant benoemde. De schaduwkant is dat deel van jou wat je liever niet wilt zijn, maar dat wel een deel van jou is. Volgens Jung doet iedereen onbewust zijn best om de minder mooie kanten verborgen te houden, voor de buitenwereld maar ook voor zichzelf.
En juist die kanten in jezelf die je liever niet toont, of niet wilt zien in jezelf, juist die kanten komen aan het licht als je het licht in jezelf vergroot. Je kunt niet een deel van jou in het licht brengen zonder dat het effect heeft op het andere deel in jou. Dit andere deel kan verbonden zijn met gebeurtenissen uit dit leven, maar kan ook verbonden zijn met onze voorouders, of met vorige levens. Wanneer het licht toeneemt, de frequentie toeneemt, zullen diepere lagen in ons aangeraakt worden.

En dat is wat er momenteel bij veel mensen gaande is.
Er komen hoge frequenties naar Moeder Aarde toe, omdat het een periode is waarin het energieveld van Moeder Aarde gaat veranderen (zie mijn vorige blog). Dit betekent dat we toewerken naar een planeet waar meer liefde, een hogere frequentie en meer harmonie is. Vele wezens met hogere frequenties komen naar de Aarde om te helpen in dit proces. Omdat alles Yin Yang is, zal er ook een toename zijn van de donkere energieën die hun eigen rol hebben in dit transformatie proces op Moeder Aarde.
Het universele veld verandert. Moeder Aarde zuivert zelf ook, gelet op de vele natuurcatastrofes die er zijn. Kortom op vele vlakken is er een strijd gaande tussen het licht en de schaduwkant. In het universum, in het collectieve veld, maar ook in ons en om ons heen. Die strijd is soms letterlijk een oorlog op zielenniveau. Zij die geopende derde ogen hebben, kunnen dat wellicht ook waarnemen. Ik heb het zelf meermalen mogen aanschouwen en dat is niet iets wat er gemoedelijk aan toe gaat.

Al deze processen hebben tot gevolg dat wij, die in dat universele veld en op Moeder Aarde leven, omringd zijn door een energieveld dat verandert. Het is een prachtige kans voor een ieder van ons om te groeien, om meer in verbinding te gaan leven en om al die positieve kwaliteiten in ons te versterken. Maar het betekent tegelijkertijd dat we aan de slag mogen met alles wat daar niet mee in overeenstemming is, aangezien die kant in ons getriggerd zal gaan worden.

Vele mensen ervaren een toename van angst, depressie, ziekte, wanhoop en hebben geen idee wat ze kunnen doen. Anderen richten zich op het vasthouden aan datgene wat bekend is in de 3D maatschappij. Weer anderen merken een opening van hun bewustzijn en hun spirituele kanalen en gaan daar bewust mee aan de slag. Iedereen is vrij in de keuzes die hij of zij daarin maakt, maar er is helaas geen keuze ten aanzien van het veranderingsproces waarin we ons op Moeder Aarde bevinden. Iedereen zal mee moeten in die verandering. Het is aan jou om te bepalen hoe je met die verandering omgaat.

Daar waar er hogere frequenties naar ons toe komen, of om ons heen zijn, zullen de schaduwkanten in ons voelbaar worden, zichtbaar worden. Het is dan niet zo dat je er maar geen aandacht aan kan besteden. Misschien houdt je dat even vol, maar vroeg of laat zal de tijd komen om die pijn, die trauma's, die emoties, die negatieve herinneringen, dat aspect van het ego, in de ogen te kijken en te helen.
We kunnen niet onze frequentie verhogen als bepaalde delen in ons verbonden blijven met die lage frequenties. Die delen in ons mogen helen. En dat kost tijd, aandacht en veel compassie met jezelf.
Het kan een pijnlijk proces zijn, tegelijkertijd is het een unieke tijd waarin we hele grote stappen mogen maken in onze persoonlijke groei en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Er zijn ook meer en meer lichtwerkers die in hun rol gaan staan en helpen om dit proces vorm te geven.
Vanuit het oogpunt van de ziel leven we nu in een unieke periode met grote mogelijkheden.

Vele mensen die op dit moment een groter bewustzijn hebben of verkrijgen en een rol hebben om meer liefde en licht naar Aarde te brengen, wordt gevraagd om extra aan zichzelf te werken. Het innerlijke proces is ontzettend belangrijk.

Zoals bomen alleen verder naar het licht kunnen groeien als ze tegelijkertijd hun wortels dieper de grond in laten groeien, zo is dat ook met ons. We kunnen alleen meer licht toelaten en meer licht belichamen of doorgeven, indien we tegelijkertijd werken aan onze schaduwkant. De pijn mag gezien worden, de emoties mogen erkend en geheeld worden, de trauma's kunnen niet langer weggestopt blijven en datgene wat ons blokkeert mag gezuiverd worden.
Dat maakt dat de spirituele weg niet altijd even makkelijk is. Het is behoorlijk confronterend en op zijn tijd behoorlijk diepgaand en pijnlijk. Tegelijkertijd is het een pad met momenten van ultiem geluk.

Het innerlijk proces werkt op twee manieren. Soms voel je eerst dat je een upgrade ontvangt en dat er meer licht naar je gekomen is. Dit kan gebeuren tijdens een meditatie, een workshop, tijdens je innerlijk werk, tijdens het ontvangen van een healing etc. en vervolgens kunnen er allerlei processen opgestart worden.
Soms is het andersom. Eerst wordt je gevraagd om door bepaalde processen te gaan, om ruimte te maken om het licht binnen te laten. Net zoals je eerst het huis schoonmaakt, voor je de gast uitnodigt en ontvangt. Pas als je door je processen heen bent, ervaar je de toename van het licht.

Die processen van aanpassing, van het verwerken van het licht, van het helen van de pijn, die vragen tijd. Het is niet zo dat je iedere dag opnieuw in sneltreinvaart je frequentie kunt verhogen en je alleen kunt richten op meer en meer licht. Dat zou te snel gaan. Vroeg of laat komt het moment dat je een pas op de plek moet maken en er tijd nodig is voor aanpassing en rust heel erg noodzakelijk is.
Net zoals een duiker in stappen vanuit de diepzeebodem naar de oppervlakte moet gaan om gewend te raken aan de drukverschillen om bijwerkingen te voorkomen. Zo ervaar ik het zelf ook op mijn pad naar het vergroten van het licht en het ophogen van de frequentie. Is de stap groot geweest, dan zorgt dat voor intense zuiveringsverschijnselen en moet ik een tijd wat rustiger aan doen, het innerlijk werk aangaan, het compactere fysieke lichaam de tijd geven om zich aan te passen, alvorens de volgende upgrade kan komen.
Licht heelt, licht zuivert, licht maakt je sterker, maar licht brengt ook de schaduwkanten versneld aan het licht en het is een kwestie van balans zoeken opdat je niet omvalt.

Er zijn momenten dat ik vanuit het universele veld of via healings die ik ontvang van mijn gidsen heel veel licht en liefde ontvang. Ik ben al meermalen 's nachts gewekt en dan zag ik wat ze met me deden. De dankbaarheid voor al wat ik mocht ontvangen is enorm groot.
Maar daarna mag ik wel aan de slag, want dat wat op zielenniveau van uit de zielenwereld wordt gegeven, moet doorgegeven worden en verwerkt worden, opdat er een verruiming van bewustzijn mag komen (dat ik mijn mindsets, mijn overtuigingen, mijn ego mag aanpassen), dat er emoties los komen (enerzijds een versterkt gevoel van liefde in mij, maar ook dat oude pijn getransformeerd moet worden), dat het lichaam zich mag aanpassen aan een andere frequentie, dat er zuiveringsprocessen worden opgestart, dat het lichaam andere voeding nodig heeft. Er zijn vele stappen die dan gezet mogen worden om ziel, hart, geest en lichaam aan te laten passen aan de nieuwe situatie en de verschillende lichamen (het spirituele, emotionele, mentale en fysiek lichaam) weer in harmonie te brengen.
Dat vraagt tijd, aandacht, zelf-liefde, compassie en rust. Soms vraagt het ook dat er gesproken wordt over de pijn die naar boven komt. Niet om er met allerlei negatieve emoties opnieuw diep in te duiken, maar om het te erkennen dat die pijn er was en het nu tijd is het los te laten.

Wat ik regelmatig ervaren heb is dat mensen op het spirituele pad niet meer willen praten over de schaduwkant of dat ze je stoppen om te huilen want je moet het van de positieve kant zien en tranen die kosten je energie. Of dat ze je zeggen dat je nog maar meer licht moet ontvangen zodat je die negatieve emoties kwijt raakt, maar iets simpels als er voor een ander zijn, ruimte geven om die emoties eruit te laten komen en los te laten, of om datgene wat gebeurd is te benoemen zodat het erkend kan worden en gezien kan worden, dat is in mijn ogen net zo belangrijk. Ook dat is een deel van helen. Ze zeggen niet voor niets, delen is helen.

Persoonlijk ga ik door diepe processen heen nadat ik zo een upgrade heb ontvangen en voor mij zelf vloeien er dan heel wat tranen en heb ik behoefte om de stilte in te gaan en op een dieper niveau te voelen wat het me te leren heeft en er vervolgens over te praten zodat ik kan leren van de visie van een ander. De schaduwkant is niet alleen maar negatief, die kant draagt ook diepe lessen in zich waar je verder mee kunt. Door er naar te kijken, door het te observeren, kun je die inzichten verkrijgen. Soms door erover te praten kunnen anderen je nieuwe inzichten brengen. Voor mij persoonlijk is dat waardevol.
Voor anderen is dat wellicht anders, maar voor mij persoonlijk is een uitlaatklep en een luisterend oor van belang om verder te kunnen.

Dit alles maakt, dat in mijn ogen het vergroten van bewustzijn waar we nu met zijn allen collectief voor worden uitgenodigd, niet een rechte lijn naar meer liefde, vrede en harmonie zal zijn. Het zal een periode worden waarin de schaduwzijde in ieder van ons ook geactiveerd zal gaan worden en waar met liefde en aandacht naar gekeken mag worden. De tegenstellingen zullen eerst groter gaan worden voor er meer harmonie komt.

Indien je je daarvan bewust bent en jezelf de kans geeft om door die processen te gaan, zal het makkelijker worden. Dit is niet langer een tijd waarin alles weggestopt kan worden of we een andere kant op kunnen kijken. De veranderingen in het collectieve energieveld dwingen ons om op een andere manier door het leven te gaan en meer bewust te worden van hoe alles met elkaar verbonden is. Datgene in ons en om ons heen, maar ook verleden, heden en toekomst. We mogen op een andere manier met elkaar omgaan.

Ben jij er klaar voor om die stap te zetten? Ben jij bereid om die hogere frequenties te helpen manifesteren op Aarde en jouw bewustzijn te vergroten?
Wil jij graag meer leven in overeenstemming met het doel waarmee jouw ziel in dit leven is gekomen?
Heb jij de wens om die hogere lichtfrequenties in jezelf te dragen en ben je tegelijkertijd bereid om de ruimte in jezelf te creëren om dat licht een plek te geven en jouw schaduwkant te helen?

Moeder Aarde heeft zoveel mogelijk mensen nodig die dit collectieve proces willen helpen dragen. En het is tijd voor actie. Moeder Aarde en alles wat er op deze aarde leeft heeft ons NU nodig.
Maar voordat een ieder van ons weet wat de beste actie is voor hem of haar, zullen we eerst diep in onszelf mogen gaan om te worden wie we werkelijk zijn.
Als we authentiek leven vanuit ons hogere zelf, vanuit verbinding in onszelf en met alles wat leeft om ons heen, zullen we intuïtief weten wat de beste handeling voor ons is om te helpen in dit collectieve proces.
En dit proces van zelf-heling, het verhogen van onze frequentie, het bewuster handelen in verbinding, het werken aan je schaduwkant, dat op zichzelf is al een handeling die het collectieve proces mee helpt. En het bereid jou voor om makkelijker door de komende tijd te komen waarin het proces van verandering op Moeder Aarde doorgaat en intensiveert. Hoe meer jij namelijk zuivert en je frequentie verhoogt, hoe makkelijker het zal zijn om je aan te passen aan het veranderende veld op Moeder Aarde.

En zij die voorop lopen, zij die bewust zijn, zij die open spirituele kanalen hebben, zij die de verbinding tussen de mensen en de zielenwereld mogen helpen creëren, juist zij zijn degenen die het diepst mogen gaan. Juist zij zijn degenen die momenteel gevraagd worden om eerst zichzelf te helpen en te helen, en dieper en dieper te gaan, opdat ze de hogere lichtfrequenties kunnen gaan doorgeven om anderen te helpen.

We leven in een bijzondere tijd. De verhoging van de frequentie op Moeder Aarde brengt een mogelijkheid tot het zetten van grootse stappen in ons groeiproces. Het is oprecht een voorrecht om hier deel van uit te mogen maken.
Maar de Bron, het Universum dient onvoorwaardelijk en laat de keuze welke stappen wij willen zetten aan ons.
Welke keuze maak jij?

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Your Higher Self and your Shadow 


Dear readers of my blog,

Lately I see many people becoming more conscious in life. More conscious in what they do, in what kind of information they take in, in what kind of food they eat. All with the purpose of personal growth, living in alignment with their higher self, and as a preparation for higher dimensional frequencies.
Many lightworkers use the internet to share their experiences and to help others, to inform others and to make them more aware.
Personally this makes me very happy. I am grateful for the information. We could learn so much from each other, because everyone only gets a little piece of the information which is available.

Many who are consciously on a spiritual path, on an ascension path, focus on more light, more love and the wish to uplift their frequency to higher dimensions. And that makes sense, love and light is what is going to help us raise our frequency. But some people, in my opinion, are going a little bit too far in this, by covering everything up with love and light and by focussing only on love and light, and burying their heads in the sand for everything else. Some peope don't even want to talk anymore about certain subjects. I have experienced that I wanted to talk about something that happened in my life and what I was struggling with and after only one sentence I already was told that I needed to speak in different words and I had to place the experience in the light. Or even that I was not allowed to speak about it at all and I needed to focus on the light so this situation could heal.

My personal experience is that it is absolutely useful to focus your attention on love and light and higher frequencies. It is needed to make yourself feel better. What you focus on, what you bring your attention to, is what you become. So when you focus your attention on love and light, it is what you nourish yourself with. However, in my opinion it doesn't mean that you no longer can/need to pay attention to the other side, or even need to totally ignore it. That other side is also a part of you.

There is a beautiful story, which can be found on many pages on the internet.

The story of the two wolves,

An old Cherokee is teaching his grandson about life and that there is a fight going on inside human beings.
He said: “It is a terrible fight and it is between two wolves. The black wolf represents evil – he is anger, envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.” He continued, “The other wolf represents good – he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. The same fight is going on inside you – and inside every other person, too.”
The grandson thought about it for a minute and then asked his grandfather, “Which wolf will win?”
The old Cherokee simply replied, “The one you feed.” The wolf you pay attention to, because everything grows with attention.Seen from that point of view it is always nicer to focus on the light, on the love, on other positive qualities, so they can grow and be strengthened within us.
But the spiritual path isn't a path of just love and light and everything is just totally awesome. No, unfortunately that isn't the truth. In that case there wouldn't be any balance.

So you can also give both of them attention. If you only feed one wolf, let's say you only feed the white one, then the other wolf, the black one, will always hide and wait for a moment of weakness or distraction. He will always fight the other wolf. But if you acknowledge him, and give him enough attention and learn to understand him and learn from his qualities, then there will be balance between both sides. The black wolf can have certain qualities which are not developed enough within the white one, like perseverence, courage, willpower. Yet at the same time the black wolf is lacking the compassion, the caring, the insight to act in the highest good which are so strongly developed within the white wolf. You need both. To feed and nourish just one, will make the other feel misunderstood and it could get out of control. By giving them both your attention, there is a possibility of inner peace and inner harmony. When there is inner harmony, you can truly move forward. If you feel torn inside, it isn't easy to go to higher frequencies and vibrations. That part of you that is connected with lower frequencies will always be a triggerpoint for lower frequencies around you who want to stop you from ascending.


If we have the desire to uplift our frequency, to embody more light, we also need to work with our shadows. We need to pay attention to everything within us that isn't in alignment with these higher frequencies.
Carl Jung, a Swiss psychiatrist who lived from July 26, 1875- June 6, 1961, was one of the first who spoke about the shadow. The shadow is that part of you which you rather don't want to be, but which is a part of you too. According to Jung everybody unconsciously is trying their best to hide the not so beautiful parts, for the outer world, but also for themselves.
And it is those parts of you, which you rather hide or don't want to look at, exactly those parts are coming to surface when you increase the light within yourself. You can't enlighten just one part of yourself without having an impact on the other parts. Those not so beautiful parts could be connected to things which happened to you in this life, but they can also be connected to your ancestors or previous lifetimes. When the light inside of you is increasing, when your frequency is rising, then deeper layers within you will be touched as well.

And that is what is happening in many people nowadays.
There are higher frequencies coming to Mother Earth, because we are living in a time in which the energyfield of Mother Earth is changing ((see my previous blogposting). This means we are working towards a planet with more love, higher frequencies and more harmony. Many beings with high dimensional frequencies are coming to Mother Earth to assist in this process. Because everything is Yin Yang, there however will also be an increase of darker energies who have their own role to fulfill in this transformational process on Mother Earth.
The universal field is changing. Mother Earth herself is purifying too. You can see this in the natural disasters happening all over the world. There is a battle going on in many ways between the light and the darker side. Within the universe, within the collective field, within us and all around us. This battle sometimes truly is a war on a soul level. Those who are blessed with open third eyes (spiritual eyes) sometimes are allowed to witness that. I was allowed to observe and witniss it multiple times and it is not something that is nice and smoothly.

The consequence of all of these processes is that we, as those who are living on Mother Earth and in this universal Field, are surrounded by a changing energyfield. It is a beautiful and unique opportunity for all of us to grow, to live in alignment, to strengthen all the positive qualities within us. Yet at the same time it means we have to work with our shadows and all those parts who are not in alignment with these higher frequencies, as these parts will be triggered.

Many people experience an increase in fear, depression, despair, and they have no idea what to do.
Other people desperately hold on to what they are familiar with in the 3D society. Others notice an opening of their consciousness and their spiritual channels and start to work with that. Everybody is free in what kind of choices he or she wants to make in their lives, but unfortunately we do not have a choice with regard to the transformation on Mother Earth. Everybody will be part of that transformation. But it is up to you how you will deal with that transformation.

When higher frequencies come to us, or surround us, our shadows will be felt or seen. It is not as if we just can look the other way and pay no attention to it at all. Maybe you can do so for a while, but sooner or later there will come a time that you have to face the pain, the trauma's , the emotions, the negative memorties, that aspect of the ego, and you have to start a healing process.
We can't raise our frequencies as long as certain parts of us stay connected to low frequencies. Those parts of us need to heal. And that is something which takes time and requires lots of attention and compassion. It could be a painful process, yet at the same time we are living in a unique time in which we can make huge steps and huge progress in our personal growth and that is something to be grateful for. More and more lightworkers are stepping in their roles and are available to lend a helping hand in this process.
Seen from the perspecive of the soul we are now in a unique time which brings all of us huge opportunities.

Many people at this time, who have or receive a greater awareness and an opening in their consciousness and who are asked to assist in this process of transformation on Mother Earth, are also asked to work on themselves even more. The inner process of transformation is very important.

Like it is only possible for trees to grow high in the sky, if their roots grow deeper and stronger in the Earth, it is the same for us. We are only able to receive more light or embody more light or channel more light, if we work on our shadows as well. It is needed to face the pain, to acknowledge and heal the emotions, trauma's no longer can be hidden and that which blocks us needs to be purified.
That makes this spiritual journey not an easy path to walk. It can be very painful sometimes, it can be very confronting. Yet at the same time it is a path with moments of ultimate bliss.

The inner process works two ways. Sometimes you receive an upgrade first, and more light is coming to you. This can happen during your meditations, in a workshop, in times of inner work, when you receive a spiritual healing etc. and that can activate certain processes.
Sometimes it works in the opposite way. You are asked to do your inner work first and to go through certain processes to make space for the light to come to you. Just like you clean the house first, before inviting and welcoming the guest. Only when you have made it through the process, you will experience the increase of the light.

These moments of adjusting, of integration of the light, of healing of the pain, they take time. You just can't increase your frequency every day and go faster and faster, higher and higher. That would be too fast. Sooner or later the moment will come that you need to slow down, rest for a while and you have to adjust.
Just like a deep sea diver needs to go up slowly to the water surface ,in steps, so the body can adjust to the pressure, to prevent serious symptoms. In a similar way I experience it on my path to higher frequencies and more light. When I am allowed to take a huge step, it will bring up some serious purification and I have to slow down for a while, to do my inner work, to allow my dense physical body to adjust to the increase of the light and when that is done, I am allowed to receive the next upgrade.
Light heals, light purifies, light can make you stronger, but light also will bring your shadows to the surface, into the light, and you have to find a certain balance so this process won't knock you over.

There are certain moments that I receive lots of love and light coming from the universal field or through the healingblessings my spiritual guides offer me. I have been awakened a few times in the middle of the night and I was allowed to observe what they were doing for me. I am extremely grateful for all I have been given.
But afterwardsm when they are done, I have to do my work, my part. Because what is been given on a soul level, will need to be integrated in the mind, so your mind has to adjust (transform your mindsets, your beliefs, your ego), it will affect your emotions (there is an increase in love, yet at the same time old pain can come to surface), the physical body needs to transform too in order to embody the increase of the light, so purification processes will activate and it could be that your body needs different type of food, nourishment. Many steps need to be taken in order to align your soul, heart, mind and body again with this new situation and to bring the different bodies (the spiritual body, mental body, emotional body and physical body) back in harmony.

That requires time, attention, self-love, compassion and rest. Sometimes it also is helpful to speak about the pain that is coming up. Not in a way to dive deep in these negative emotions again, but in a way to acknowledge what has happened and that it is okay now to let it go.

What I have experienced many times is that people who are consciously on a spiritual path, no longer want to talk about the shadows, or they want you to stop crying because you have to see everything from a positive perspective and tears will make you lose energy. Or they even tell you to receive more light so you can transform these negative emotions, but something so simple as being there for the other person, to give space for old pain to be released and to let it go, or to offer an opportunity to be heard so everything that happened can be shared and acknowledged and seen, that is in my opinion also very important. That also is an essential part of healing. To be able to share something, can be very healing too.

Personally I have to go through deep inner processes after I receive an upgrade and many tears will flow. I also have an increased desire for rest and stillness so I can go deeper within and feel what this upgrade wants to teach me, what I need to learn, and after a while I always have this wish to talk about it with others, to hear their insights and learn from their perspective. Your shadow is not just negative. This side of you also carries deep teachings that can help you on your way. By looking at it, observing it, you will be able to receive these teachings and insights. Sometimes speaking with other people will help you to receive their insights from their perspective. For me this is very valuable. For others this may be different, but for me this outlet and a listening ear are important to move forward.

All of this shared above, makes that in my opinion this time we are living in now, and in which period we are collectively asked to open our consciousness more and more, will not be a straight line towards more love, peace and harmony. It will be a period where the shadows, the darker energies, in each and everyone of us will be activated too and it is needed to take care of that in a tender and loving way. The contrasts will increase before there will be more harmony.

When you are aware of that and you offer yourself an opportunity to go through all of these inner processes, it will be easier. These times we are living in now, do not allow us any longer to keep things hidden deep within ourselves or to look the other way. The transformation of the collective energyfield forces us to go through life in a different way and to be more conscious in the way how everyone and everything is related and quantum entangled. We need to be more aware of how things within us and how things around us are related, and how past, present and future are related. We also need to be more conscious in how we connect with each other.

Are you ready to take that step? Are you willing to help manifest these higher frequencies on Mother Earth and to open your consciousness more?
Are you willing to live in a more aligned way with your soul and with the purpose your soul incarnated in this lifetime?
Do you have this desire to embody these higher frequencies of light and are you willing to create that necessary space within you to bring in these higher frequencies. Are you willing to heal your shadows and to work with these parts of you that keep you connected to the lower frequencies?

Mother Earth needs as much human beings as possible to help transform this collective field. It is time for action. Mother Earth and everyone and everything on this planet need us NOW.
But before each one of us will know which action is best for us, we need to go deep within ourselves to align with our true selves.
If we live in an authentic way, in alignment with our higher selves, and deeply connected with our own soul and with those around us, we will intuïtively know what is the best action for us to help in this collective process.
And this inner process of self healing, the upliftment of our frequency, to become more conscious, to work with the shadow sides in us, that in itself already will help this collective process.
To do the inner work will prepare you to go through the upcoming time in an easier way. The process of the transformation of Mother Earth will continue and will actually intensify more. The more you purify and uplift your frequency, the more you will be able to adjust in this tranforming field on Mother Earth.

And those who are the forerunners, those who are more conscious, those with open spiritual channels, those who are asked to be a channel for the soul world and to bring this connection with human beings, those are the ones who are asked to go deeper and deeper now. They are asked to help and heal themselves first, so they can embody and channel these higher frequencies.

We are living in a very unique time. The upliftment of the frequencies on Mother Earth will bring forward many opportunities to take huge steps on our soul journey. It truly is a privilege to be part of this period of transformation.
But the Source, the Universe, is serving each and everyone unconditonally. It allows us to make our own choices. Which choices will you make?

In love and light,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
1 comment:

  1. Lieve Barbara, heel hartelijk bedankt voor je blog dat weer zeer diepgaand en up to date is. Je brengt heel duidelijk onder woorden dat het niet voldoende is om je alleen naar het licht te richten en niet om te kijken. Je interpreteert het verhaal van de twee wolven op heel diepgaand. het gaat neit meer over of voor wit of voor zwart te kiezen. We hebben beide in ons en beide vraagt aandacht en dus liefde. In die zin is altijd liefde nodig. Aandacht besteden aan pijn, verdriet en boosheid vanuit liefde is altijd goed. Dan vergroot je de liefde en niet de negatieve emotie, wat vaak gezegd wordt. Uit je blog blijkt dat je uit eigen ervaring weet waarover je het hebt, en dat komt binnen. Nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor en ik zal dit blog op mijn fb pagina delen. Veel liefs en kracht, Dianne

    ReplyDelete