Thursday 18 October 2018

Laat me beleven en ik zal leren / Involve me, and I will learn

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Laat me beleven en ik zal leren. 


Lieve lezers van mijn blog,

Mijn blog is getiteld, mijn helende reis naar het zuiverste licht. Meestal schrijf ik dus over het Licht.
Dit gaat echter een iets ander stuk worden, maar ik vind het van belang om dit te delen. Ik deel dit niet omdat ik mensen ongerust wil maken, maar meer omdat ik zelf altijd graag deze ervaringen heb gehoord. Ik ben nooit iemand geweest die interesse had in alle succesverhalen van hoe goed iemand is, ik was altijd meer geïnteresseerd in de uitdagingen die iemand moest overwinnen om tot dat succes te komen en de wijze waarop die uitdagingen overwonnen waren.
Succes wordt eigenlijk nooit bereikt zonder beproevingen en juist het overwinnen van die obstakels is wat van belang is, alsmede de wijze waarop dat gedaan wordt. Dat was wat ik altijd het meest interessant vond om van te leren. Door te leren van anderen en geïnspireerd te raken door hun inzichten en ervaringen, had ik een breder inzicht hoe ik mijn eigen uitdagingen kon overwinnen.
Dat geldt voor eigenlijk alles in het leven, zo ook voor het spirituele pad.

Het spirituele pad is echt niet alleen maar licht, liefde en succes.
Dat is wel wat sommige mensen voor beeld hebben bij spiritualiteit. Spirit is goed, Spirit is liefde.
Velen zijn op een pad van ascensie (het verhogen van je frequentie en het toe laten nemen van het licht dat je belichaamt) en spreken om die reden vooral over licht en liefde. Dat is fijn, dat voelt goed. En op vele uitdagingen wordt gereageerd met dat je je vooral moet richten en focussen op het licht dan komt alles goed....Door je te focussen op het licht kom je inderdaad verder, maar als je frequentie verhoogd wordt, krijg je ook te maken met een zuiveringsproces. Al dat wat je energie laag houdt, de donkerte, komt naar de oppervlakte om getransformeerd te worden en dat is niet altijd makkelijk. De donkerte kan zich soms in alle hevigheid tonen. Ook dat is onderdeel van het spirituele pad.

Er is dus niet alleen licht op je spirituele pad. Er is ook een andere kant. Daar waar licht is, is namelijk ook donker. We leven immers in een wereld van Yin-Yang.
Het klopt dat er engelen en lichtwezens zijn en dat healing gegeven kan worden. Er zijn vele verschillende frequenties en capaciteiten in het licht.
Maar sta er eens bij stil waarom dat nodig is. Waarom is er meer licht nodig? Heb je licht nodig in een lichte kamer, nee je doet het licht aan daar waar het donker is. De vele verschillende vormen van healings worden gegeven om licht te brengen in situaties waar meer licht nodig is, waar ziekte is, waar een blokkade of uitdaging is, waar pijn is. Healers zijn een kanaal voor het Licht, maar hebben daarmee dus ook te maken met het donker.

Ik heb vele healers in mijn leven ontmoet en ik heb gezien dat er veel verschillen zijn. In de vorm van de healings, in de kracht van de healings, in de manier waarop het gegeven werd. Iedere healer is uniek. Ieder heeft zijn eigen specifieke kwaliteiten. Ieder heeft zijn eigen proces doorgemaakt om dat bijzondere werk wat ze doen te kunnen en mogen doen. Sommige zwegen er bewust over, anderen gaven wel inzicht in hun persoonlijke ervaringen. En ik... ik luisterde vol aandacht naar die ervaringen.
Sommige healers die ik heb ontmoet spraken uitgebreid over zowel het licht als het donker en over de processen waar ze doorheen gegaan zijn. Het gaf mij vele inzichten en tegelijkertijd ook zoveel houvast, want ik herkende mezelf in de verhalen die gedeeld werden.

Mensen die door zeer moeilijke tijden gaan, hoor je wel eens zeggen dat ze nu niet meer in God of de lichtwezens geloven want hoe kan God zoiets nou doen. Maar het is niet het licht wat de moeilijkheden brengt. Het is het donker wat je ziek maakt of het transformatieproces van de donkerte naar het licht, zoals velen op dit moment ondergaan in deze periode van steeds hoger wordende frequenties op Aarde.
Naast dat er vele prachtige lichtwezens bestaan, bestaan er ook entiteiten met een niet zo fijne energie. Zij zien er vaak donker uit, hebben pijn, zijn verloren en hebben verschillende gradaties van kracht en mogelijkheden. Net zoals dat voor de lichtwezens geldt. Sommige mensen die gevoelig zijn kunnen ergens komen en de kriebels krijgen. Bijvoorbeeld op een plek waar ooit een ramp is gebeurd. Vele zielen in pijn kunnen daar nog verblijven omdat ze niet naar het licht konden. Ook in ziekenhuizen is vaak aan de zware energie goed voelbaar, dat er vele mensen ziek zijn.

Ziekte is verbonden met negatieve energie, negatieve emoties of frequenties, maar kan ook verbonden zijn met negatieve entiteiten die iemand bij zich heeft. Wellicht ken je het wel dat je ergens bent en je uit de buurt van iemand wilt blijven omdat het niet goed voelt. Wellicht voel je soms iemands energie aan je kleven of heb je het idee dat je leeggezogen wordt in een bepaald contact met iemand. (je kunt je daartegen beschermen, maar dat is een onderwerp voor een nieuw blog).

Die donkerte is ook deel van de realiteit en deel van spiritualiteit in mijn ogen. Ik ben in staat om beiden zijden in de zielenwereld te zien. Gelukkig zie ik het niet continue, maar ik heb genoeg gezien om te weten dat het echt is. Dat is niet altijd makkelijk kan ik je zeggen, maar het heeft me wel veel geleerd. Ik focus me uiteraard op het licht, maar ik negeer de donkerte niet. De donkerte heeft hulp nodig en vaak zijn de donkere zielen hier met een speciale reden. Door te luisteren kun je begrijpen wat ze willen of nodig hebben en daardoor, hoe je beter kunt helpen.
Toen ik zelf zo ziek was kon ik al zien hoe beide kanten om me heen aanwezig waren. De lichtwezens kwamen helpen. De niet zo fijn uitziende wezens lieten me duidelijk merken waarom ik me zo ziek voelde. Ik ben de healers die net als ik beide zijden zagen en daar openhartig over spraken bijzonder dankbaar. Het verklaarde voor mij waarom ik ziek was en wat ik had te doen.

Afbeeldingsresultaat voor buddha doodles quotesToen ik in 2010 Dr. en Master Sha ontmoette, was hij vanaf het begin duidelijk over beide zijden. Hij gaf me diepe inzichten via het onderricht dat hij gaf, wat het betekende en hoe ik daar mee om kon gaan. Zeker als healer, als je licht brengt naar anderen, zal je ook te maken krijgen met de andere zijde. Ik heb vaak genoeg gezien hoeveel het sommige healers heeft beïnvloed. Hun cliënten knapten op, maar de zware energie ging over op de healer omdat ze het letterlijk weg namen bij de ander.
Ik wist hoe ziek ik was, ik wist dat er veel licht nodig was om de boel weer in balans te brengen. Toen ik de hulp van Master Sha kreeg zag ik wat hij deed om mij weer op de been te krijgen. Eén van de grondslagen van zijn onderricht en dat van vele anderen is: Het doel van het leven is om te dienen, om te helpen, "give your life for service".

Dat heeft mij diep geraakt. Ik was me er zeer van bewust hoeveel hij van zichzelf gaf om mij te helpen. Ik heb gezien wat er bij mij weg ging en hoe het licht terug kwam. Ik zag ook hoe hij daar vervolgens mee om ging en dat wilde ik ook leren. Mijn kanalen waren immers al open maar ik had nog niet voldoende geleerd hoe ik daar op veilige wijze mee om kon gaan.
En mijn ziel was duidelijk dat dit het pad was wat ze op wilde.

Je ziel is hier om te groeien, maar het is geen rechte lijn naar het licht. Het is een groeiproces en je groeit ten tijde van uitdagingen, door ziekte te overwinnen, door emotionele pijn te helen, door doorzettingsvermogen te tonen etc.
Het ascensieproces is bedoeld om licht te brengen in je ziel, je bewustzijn, je lichaam. Om die hogere frequenties in alle lichamen te laten doorstromen en om daadwerkelijk het licht te belichamen in ieder lichaam, zowel het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam.
Dat betekent soms dat je door intense processen mag gaan. Dat je getest wordt, dat je uitdagingen krijgt die bedoeld zijn om je te helpen groeien, dat je je leven soms ingrijpend mag wijzigen om ervoor te zorgen dat je in de hoge frequenties blijft en je niet laat beïnvloeden door de zware energieën die er in de huidige maatschappij zijn.

Toen ik 8 jaar geleden mijn eerste healing kreeg van Master Sha en zowel de lichtwezens als de niet zo prettige wezens mocht observeren, realiseerde ik me hoe het werkte en besefte ik ook wat ik had ontvangen..
De uitdrukking "What doesn't kill you, makes you stronger (Waar je niet dood aan gaat, zal je sterker maken)", kreeg een andere inhoud voor mij, omdat ik besefte dat het de donkerte was die betrokken was bij ziekte en de dood, maar als je die donkerte wist te transformeren naar licht, dan werd je sterker.
Ik had een tweede kans gekregen, extra tijd zoals ik het noem, en ik wist dat ik die extra tijd niet zou besteden aan een normaal leven. Die extra tijd zou ik besteden om iets terug te kunnen doen, om datgene wat mij gegeven was, door te geven aan anderen. Ik had immers een gift ontvangen, ik had open kanalen en ze gingen steeds verder open en ik had daar dus iets mee te doen. Zo'n gift krijg je niet zomaar. Ik voelde me dankbaar en vereerd dat ik een kanaal mocht zijn voor de zielenwereld om de healings en de informatie die mij zo veel gebracht hadden zelf ook door te mogen geven aan anderen. Het was altijd iets wat ik met veel liefde en dankbaarheid gedaan heb.
De boodschappen die ik doorkreeg volgde ik altijd in vertrouwen op, want ze kwamen vaak letterlijk zo uit.
Ik had nooit stilgestaan bij het idee dat mij ooit een zware test zou wachten.


‘Vertel me en ik zal luisteren. 

Laat me zien en ik zal begrijpen. 

Laat me beleven en ik zal leren’ Deze tekst is zo'n beetje de leidraad in mijn leven :)
Eerst mag ik luisteren naar anderen en zien wat het met anderen doet en hoe ze ermee omgaan en dan mag ik het zelf ervaren, zodat ik het op een nog dieper niveau begrijp.

Begin dit jaar nam iemand contact met mij op met het verzoek of ik diegene zou kunnen helpen. De boodschap die ik doorkreeg van mijn team was:  Ja, help deze persoon. Maar ik kon al voelen hoe intens de energie was die om deze persoon heen was. Betekent dat, dat diegene een slecht mens is? Nee zeker niet! Sterker nog, het is een goed mens met het hart op de juiste plek. Maar wel iemand die ernstig ziek is en de energie die daarmee verbonden was, was op zijn zachtst gezegd intens. Ik wist niet of ik in staat was om daar verandering in te brengen, maar als mijn team zegt dat ik kan en moet helpen, dan doe ik dat dus in liefde.
Deze keer echter was het niet zoals gewoonlijk. Normaliter als ik de healings doorgeef voel ik de Lightside door me heen werken en voel ik me zelf ook bijzonder goed of ik voel wat er bij die ander mag gebeuren. Maar nu voelde ik bij ieder contact moment hoe de negatieve energie naar mij kwam en ikzelf en alles en iedereen om me heen beïnvloed werd. Het was duidelijk dat de energie die om deze persoon heen was, niet blij was dat deze persoon hulp kreeg via mij. Ik ervoer het onderricht wat ik had ontvangen en alle waarschuwingen van wat er kan gebeuren, aan den lijve. Diegene voelde zich steeds beter en sterker, terwijl ik me steeds beroerder ging voelen. Toch bleef ik doorkrijgen dat het wel de bedoeling was dat ik deze persoon hielp. Bij ieder hulpverzoek kreeg ik opnieuw te horen, wat er van me verwacht werd en had ik geen andere keuze dan het advies op te volgen.

Het was een ingrijpende test of ik bleef vertrouwen op de boodschappen van de zielenwereld of dat ik zou kiezen voor mezelf...
Na enige tijd werden ook allebei mijn katten ziek, want ook zij werden beïnvloed door de energie die mijn kant op kwam. Dat was heel moeilijk om te zien, maar de boodschap die ik doorkreeg was dat ze mij wilden beschermen. Eén van hen bleef maar door de kamer kijken, de ongeziene wereld met zijn open derde oog aanschouwend en ik kon zien dat hij bang was, pijn had. Maar als de boodschap luidt dat de dierenarts niet kan helpen, dan volg ik dat op, hoe moeilijk het ook was. Ik heb heel wat tranen weggepinkt kan ik zeggen en heb er zelfs over gedacht om ze tijdelijk bij mijn ouders onder te brengen als dat hen zou beschermen. Maar ook dat was niet de bedoeling.
Maandenlang is het zo doorgegaan totdat het moment kwam dat het zo intens was dat zelfs vrienden van mij die mij opbelden het aan den lijven konden ervaren. Ik keek naar mezelf vanaf een afstandje, luisterde naar wat er uit mijn mond kwam, dingen die ik zelf nooit zou zeggen en ik wist wat er gaande was.
Gelukkig hebben mijn vrienden ook geopende kanalen en ook zij kregen door wat er aan de hand was. Deze energie kwam niet van mij, maar was overgegaan van de persoon die mij om hulp had gevraagd. Ik was dankbaar dat we op dat moment doorkregen, dat het nu genoeg was geweest en ik hulp mocht vragen.
Gelukkig heb ik vele krachtige healers in mijn leven die ik om hulp kan vragen als het nodig is. Ieder met zijn/haar eigen kwaliteiten en hier was iets voor nodig wat ik zelf (nog) niet kon doen.
Toen ik de situatie had uitgelegd aan iemand waar ik veel vertrouwen in heb, werd alles wat ik zelf had doorgekregen door hem bevestigd. Ik wist dat ik juist gehandeld had, maar had wel zijn hulp nodig om het licht weer terug te brengen in mezelf.
Daarna heb ik die cliënt uitgelegd dat ik niet langer kon helpen en diegene doorverwezen naar iemand anders. Mijn taak was volbracht en ik heb nu eenmaal grenzen aan mijn capaciteiten en wat ik voor iemand kan doen. Bovendien was het nu tijd om mezelf en mijn dierbaren te beschermen. Ook mijn twee lieve katten waren weer veilig en knapten weer op. Mijn vrienden waren dankbaar voor het leerproces wat zij mede op deze wijze hadden mogen krijgen.

Nu vraag je je misschien af waarom ik zo ver ben gegaan.
Allereerst omdat ik weet dat anderen dat voor mij ook hebben gedaan.
Zonder de hulp van krachtige healers die niet bang waren voor de negatieve energie die was verbonden met mijn ziekte, was ik nooit in leven gebleven. Dit was mijn vorm van iets terug kunnen doen voor iemand anders.

Daarnaast vertrouw ik blindelings op de boodschappen die ik doorkrijg en als mijn team van gidsen me zo duidelijk vraagt om iets te doen, dan doen ze dat met een reden. Een reden die belangrijk is om te groeien. De mind/ego mag dan wellicht niet alles begrijpen en het soms uitschreeuwen "ik wil dit niet" maar vanuit de ziel heeft alles een reden.
Er is een oude wijsheid in China die zegt dat het redden van een leven meer virtue/deugd oplevert dan wat dan ook. Virtue is nodig om je ziel te laten groeien.
Mijn ziel is hier in dit leven gekomen met een duidelijk doel en een duidelijke missie. Ze neemt duidelijk geen genoegen met een normaal leven, maar wil groeien. Zo ver mogelijk. Soms vraag ik mijn ziel wel eens, waarom het zo een uitdagend pad heeft gekozen, maar ik weet ook dat uitdagende paden leiden naar de mooiste bestemmingen en dat is wat mijn ziel wenst.
Het ego mag zich daar aan ondergeschikt maken. Door iemand ongeacht de consequenties voor mijn eigen leven toch te blijven helpen, heeft dat veel gebracht voor mijn ziel en dat is waar het om te doen was. Ik merk hoe mijn kanalen verder zijn geopend, hoe ik een diepere connectie heb gekregen met mijn gidsen, met de zielenwereld. Ik merk hoe mijn lichaam is veranderd en er diepere lagen in mij geheeld zijn en meer licht zijn gaan dragen. Ik merk hoe ik diep van binnen veranderd ben. Het was een pijnlijk proces, maar ik vond houvast in het onderricht van Master Sha en de diepe lessen van Lao Tzu die mij al jaren inspireren. De boeddha's en bodhisattva's zijn niet tot dat niveau van licht gekomen door zich te richten op de resultaten van hun handelen voor het aardse leven,  maar juist door zich te richten op de intentie waarmee je iets doet en de hoeveelheid virtue die het brengt naar je ziel. Het was de virtue die telde, niet de aardse voordelen.

De gelofte van Guan Yin is een hele krachtige. Guan Yin heeft de eed afgelegd dat zij een ieder zal helpen om naar het licht te gaan, voordat ze zelf de verlichting zou aanvaarden. Zij stelde haar leven in dienst van service.

The Bodhisattva Vow


All beings, without number, I vow to liberate

Endless blind passions I vow to uproot

Dharma gates beyond measure I vow to penetrate

The way of the Buddha I vow to attain—The Bodhisattva Vow spoken by Guan Yin as a pledge to stay in this world until all sentient beings are free from suffering 
Aangezien ik sterk verbonden ben met Guan Yin en zij regelmatig haar healings door mij heen geeft, is deze eed altijd in mijn gedachte geweest als ik gevraagd werd om die persoon te helpen.
Wanneer je zo diep getest wordt, is dat niet een straf. Het is bedoeld om je hart zo ver te openen dat je in staat bent om te voelen en te begrijpen waar anderen doorheen gaan. Om je hart te vullen met compassie die zo diep gaat dat je zachtaardig bent voor een ieder die lijdt. Wanneer je persoonlijk ervaren hebt waar de ander doorheen gaat, zal dat je helpen om anderen beter te helpen omdat je het werkelijk begrijpt waar ze doorgaan. En wanneer anderen zien dat je het werkelijk begrijpt vanuit eigen ervaring, zal dat een vertrouwensband geven.
Ik ben om die reden dankbaar voor de intense leerprocessen en dat wat het me allemaal gebracht heeft. Ik ben tevens blij dat diegene een betere levenskwaliteit heeft gekregen en dat ik daar als kanaal voor de zielenwereld een rol in mocht spelen. Het is heel dankbaar werk als je ziet dat iemand opknapt. Maar ik was eerlijk gezegd ook wel een beetje dankbaar dat mijn gidsen na verloop van tijd zeiden dat het genoeg was nu en dat ik mezelf en mijn dierbaren mocht beschermen tegen de donkerte die duidelijk niet blij was dat ik diegene hielp. Het was absoluut niet makkelijk om de invloed van de donkerte te zien en te ervaren en de effecten daarvan op mijn dierbaren te zien. Ik mocht deze persoon nu doorsturen naar iemand anders met andere kwaliteiten en had mijn taak volbracht.

Ik deel dit persoonlijke verhaal om dieper inzicht te geven in hoe de zielenwereld werkt. Healings doorgeven is prachtig maar er zit ook een andere kant aan. Een kant waar niet iedereen bij stil staat of  over praat. De mensen die er wel over spraken ben ik erg dankbaar, omdat het mij inzicht gaf in het hele proces waar ik zelf doorheen ging ten tijde van mijn ziek zijn en ten tijde van mijn ontwikkeling.
Spiritualiteit is niet alleen maar licht en liefde. Diegenen die serieus op een ascensie pad zijn, krijgen te maken met vele vormen van uitdagingen en testen om te zien of je klaar bent voor de volgende stap. Hoe verder je komt, hoe intenser de situaties kunnen zijn. Die beproevingen kunnen vele vormen aannemen. Maar een algemene regel is dat er alleen meer licht kan indalen in jouw ziel en de verschillende lichamen, als de zwaardere energie/ de donkerte wordt omgezet.
Dat maakt dat het ascensie pad in mijn ogen geen pad is, waarop je gezellig af en toe deelneemt aan een workshop en daarna weer gewoon verder gaat met het normale leven en het ego mag voeden en strelen of het lichaam weer kunt volstoppen met die heerlijke pizza's en andere snacks. Het is niet iets wat je af en toe eventjes doet. Het is een bewustwordingsproces in al zijn facetten. In alles waar je je mee voedt kan je hierbij rekening houden met de frequentie en de gevolgen van je handelingen, je emoties, je woorden, je gedachten.
Als je echt serieus het licht in jezelf wilt laten groeien en in verbinding wilt leven met je ziel, met je hogere zelf, zal je al wat niet in overeenstemming is met het licht of met je zielenpad mogen loslaten dan wel transformeren. Hiervoor is virtue nodig en zoals gezegd, het helpen van anderen mensen brengt deze virtue. Het volledig vertrouwen op de zielenwereld en doen wat er van je gevraagd wordt, brengt deze virtue.
En virtue is wat mijn ziel graag wenst om haar uiteindelijke doel te bereiken.

Zoals gezegd, soms wenst mijn ego, mijn aardse kant dat het allemaal wel wat minder kan, schreeuwt het soms hard of smeekt om iets makkelijkers, maar die keuze hebben we niet altijd :) Sommige dingen moet je helaas doorheen, of het nu leuk is of niet, of je het nu wilt of niet.
Maar als ik het dan bekijk vanuit het perspectief van mijn ziel, dan brengt het een heel ander licht op de situatie en ben ik dankbaar voor de kans die mij is gegeven, voor het vertrouwen dat spreekt uit het geven van een test door het team vanuit de Lightside. Zij zullen je namelijk niets geven waarvan ze denken dat je dat niet aan kan.
En als de uitdaging komt vanuit de donkere zijde, dan is het een zware beproeving, die als je het overwint, je sterker en wijzer maakt dan daarvoor.
Deze situatie voelde voor mij als een zware test, maar die situaties brengen je dan ook vaak naar een bijzonder resultaat.

Wat het me uiteindelijk zal brengen is me nog niet geheel duidelijk, het is nog steeds in ontwikkeling, maar ik voel wel dat er een diepe laag in mij geheeld is in al die maanden van uitdagingen. Het zal me uiteindelijk verder helpen op mijn pad. Een stap terug doen is geen kwestie van falen. Het is soms nodig om met meer kracht en wijsheid, met een andere ervaring, sneller vooruit te gaan. Net zoals je een pijl in een boog eerst naar achter trekt voor je hem naar voren schiet ;)
Wat ik nu al merk is dat het me sowieso een diepere connectie met mijn hemelse team heeft gebracht waardoor ik anderen meer kan helpen en er een diepe fysieke transformatie gaande is. Ook dat is een goed teken om op die manier meer licht te kunnen belichamen.
Er zullen vast nog meer dingen voortkomen uit deze ervaring.
Ik hoop dat mijn ervaring en deze informatie die ik nu met jou deel, jou zal helpen. Net zoals de ervaringen van anderen die daar open over waren, mij hebben geholpen om mijn eigen proces te herkennen, begrijpen en vorm te geven.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Involve me, and I will learn. 


Dear readers of my blog,

The title of my blog is: My soul healing Journey to the Purest Light. So usually I write about the Light.
This blog posting however will be a little different, but I feel it is important to share this information. I am not sharing this to make you feel concerned or anxious, but rather because I have always liked to hear or read about these experiences. I have never been someone who is interested in success stories of how good or succesful someone is. I was more interested in the challenges someone had to overcome in order to be succesful and how they had overcome them.
Success is never achieved without challenges and to overcome these challenges is what it is really about, as well as the way you overcome them. That is what I always have been looking for, because I wanted to learn from these experiences. Listening to others, learning from their experiences, getting inspired by their stories, is what brought me insights and a sense of knowing how to overcome my own obstacles. That actually applies to all aspects of life, including the spiritual path.

The spiritual path is not only light, love and success.
That however is, how some people would like to see it. Spirit is good, Spirit is love.
Many people are on the ascension path (the increase of your frequency and the embodiment of more light) and mostly speak about love and light. That is nice, feels good. And the response to many challenges is to focus on the light and then everything will be fine... By focussing on the light, you will indeed move forward, but when you increase your frequency you will also have to go through a purification process. Everything that weighs you down, that keeps your frequency low, the darkness, will come to surface and needs to be transformed and that isn't always easy. The darkness can show up in a very intense way. That also is part of the spiritual path.

So there is not only light on the spiritual journey. There also is another side to it. Where there is light, there will also be darkness. We are living in a Yin-Yang world.
It is true that there are angels and light beings and that spiritual healing can be given. There are many different frequencies and all kind of abilities in the Light.
But think about it for a while, why is more light needed? Do you need more light in a room which is already light, no, you will turn on the light in a room that is too dark. The many different forms of spiritual healing are given to bring light in situations where light is needed, where there is sickness, where there is a challenge, where there is pain. Spiritual healers are a channel for the Light, but in this way they also have to deal with the darkness.

I have met many different spiritual healers in my life and I have witnessed many differences. They can differ in form or in the way the spiritual healings are given, or in the power of the healings. Every spiritual healer is unique. They all have their special abilities. They all had their own specific process to go through in order to be given this privilege to do this special work. Some kept silent about their own processes, others shared their stories openly. And I... I listened very carefully and attentively to what they shared with me.
Some of the healers spoke extensively about the light side and the dark side and the experiences they had. It gave me deep insights and something to hold on to, because I recognized my own process in these stories.

When people are going through rough times, they sometimes say they no longer believe in God or the Light Beings, because how can God do something like this? But it is not the Light which brings these difficulties. It is the darkness that creates sickness or the transformationprocess of darkness to light, which can make you feel uncomfortable. Many people right now are dealing with a deep transformational process because of the changes on Mother Earth.
Besides the beautiful light beings, there also exist beings with not so much light, and not such a nice energy within them. They often look dark, are in pain, are lost and they also have different levels of power and different abilities. Just like the Lightbeings have. Some sensitive people can walk into a place and suddenly get the shivers.  For example, on a place where some disaster took place in the past. Many souls in pain could have stayed there because they couldn't find their way to the light. In hospitals where so many people are sick, you often can feel the heavy and dense energy.

Sickness is connected to negative energy, negative emotions or frequencies, but could also be connected to negative entities someone has with them. Maybe you are familiar with the situation that you meet someone and you rather go away because it just doesn't feel good. Maybe you sometimes feel someone's energy stuck to yours or you even feel your energy is leaking away when you are in contact with someone else. (you can protect yourself in these situations but that is a subject for another posting).

This darkness is also part of reality and in my opinion, also part of spirituality. I am able to see both sides in the soul world. Luckily, I don't see it all the time, but I have seen enough to know it is real. That isn't always easy, I can tell you that, but it has taught me a lot. I focus on the light side of course, but I do not ignore the dark side. These darker souls need help and often these darker souls are here for a reason. By listening you can understand what they want or need and you can help them better.
During the time I was very sick I could see both sides being present around me. The light beings were there to help me. Those not so pleasant beings made me understood why I was feeling so sick. I am very grateful to the spiritual healers who saw both sides as well and spoke openly about it with me. It explained to me why I was sick and what I had to do.

When I met Dr. and Master Sha in 2010, he was very clear from the beginning about both sides.
Afbeeldingsresultaat voor buddha doodles quotes
Through his teachings he gave me deep insights about the reason why there are two sides and how to deal with them. Especially as spiritual healer, when you are a channel to bring light to others, you also have to deal with the darkness. I have witnessed very often how much it could affect those spiritual healers. Their clients got better and the heavy energy went over to the spiritual healer, because they literally took the darkness away from their clients.
I knew how sick I was, I knew also that much light was needed to bring balance in my situation. When I received the help of Master Sha I saw what he was doing for me. One of the foundational teachings from Master Sha and many others is: "The purpose of life is to serve, to help others, to give your life for service.

That really touched me deeply. I was very aware of how much he had given of himself in order to help me. I have seen what left me and how the light came into me. I also witnessed how he handled that situation and I really wanted to learn that too. My spiritual channels were open, but I had not learned enough yet how to deal with those open channels and the abilities in a safe way.
And my soul was very clear that this is what she wanted to do.

Your soul is here in this life to grow, but it will not be a linear line towards the light. It is all about growth, and you will grow in times of difficulties, when you overcome sickness, by healing emotional pain, by showing perseverence etc.
The ascencion process is meant to bring more light in your soul, heart, mind and body. In order to bring these higher frequencies to all the different bodies, the spiritual, emotional, mental as well as the physical body and to truly embody the light.
That however means also, that you sometimes have to go through intense processes. That you have to go through times in which you will be tested and you will have to overcome challenges in order to make you grow. And that you sometimes even have to change direction in life in order to bring higher frequencies towards you life. It is sometimes needed to stay away from the lower frequencies in society so it will not influence you too much.

When I received my first soul healing 8 years ago from master Sha, and I was allowed to witness both the light beings and the not so pleasent darker beings and I got more awareness of both sides of the soul world, I also realized what I had been given.
The expression: "What doesn't kill you, makes you stronger", got a different meaning for me because I realized that it is the darkness that is connected to sickness and death, and when you are able to transform that darkness into light, that you will get stronger.
I got a second chance, extra time as I like to call it, and I knew that I wouldn't want to spend this extra time on living an ordinairy life. I wanted to use this extra time to pay forward what has been given to me. I already had been given a gift, my spiritual channels were already open and they only opened more, so I intuitively knew that was something I needed to accept as a gift and use it to help others. You won't receive such a gift without reason. I felt truly grateful and honored to be chosen as a channel for the soul world to bring their light and information to other people. It is something I have always done with gratitude and love.
I always followed the messages I received, because so often they came true in exactly the way the message told me. But I never had thought about the idea that one day I would be tested in a very difficult way.

Tell me, and I will listen.
Show me, and I will understand.
Involve me, and I will learn.


This text is kind of the central thread in my life :) 
First I am allowed to listen to others and observe what happens to them and how they respond to it, and then I have to experience it by myself so I understand it even deeper. 

In the beginning of this year someone contacted me and asked if I could help this person. The message I received from my spiritual team was: Yes, help this person. But I already could feel the intense energy that was connected to this person. Does it mean this is a bad person? No, not at all! On the contrary, it is a good person with the heart in the right place. But this person was very sick and the energies connected to this illness were intense, to put it mildly. I wasn't really sure whether I was able to bring any transformation into this situation or not, but when my spiritual team says I can and have to help this person, then I lovingly will do so.
This time however it wasn't like it normally is. Normally when I am a channel for the healings from the soul world, I can feel the Light going through me and I myself also feel good during and after offering the blessings. Sometimes I am allowed to feel what happens to the other person. But this time however, with every moment of contact I could feel the dark heavy energy coming to me and I myself and everyone and everything around me was affected by it. It was very clear that the energy that was surrounding this person, wasn't happy that this person was helped through me. I now personally experienced the teachings I had been given and all the warnings I got of what could happen. That person felt better and stronger, while I felt more sick after every moment of contact. But I still received the messages through my spritual channels that I was asked to help this person. I was still told what was expected of me, so I had no other option than to follow the guidance I received. 

This situation was quite tough and I believe it was about whether I continued to believe in the messages I got, whether I had faith in the soul world and continue to serve others, or that I would choose for myself...
After some time even both of my cats got ill, they also were affected by the energy coming my way. It was difficult for me to see them so sick, but the message I received was that they were trying to protect me. One of them continuously looked around the room, observing the soul world with its open third eye, and I could see he was afraid and in pain. But when the message is so clear that the vet will not be able to help, I will not go, even though that was very hard for me.
I have shed a few tears, I can tell you that, and I even have thought about it to bring them to my parents if that would help them to be safe. But that was obviously not what I was meant to do.
This situation continued for months, until it kind of escalated and even my friends were seriously affected when they called me. I looked at myself from a distance, listened to the words coming out of my mouth, things I would never say to them and I knew what was going on.
I am very lucky both of my friends have open spiritual channels as well and they also got a message what was going on. This energy was not mine, but was coming from the person who had asked me for help. I am still grateful we all got the same message, that it has been enough now and I was allowed to ask for help.
I consider myself very lucky and blessed to have many powerful healers in my life, who I can always ask for help if needed. Every one of them has their own qualities and abilities and for this particular situation I needed something that I could not do myself (yet?).
When I had explained the situation to someone I fully trust, every message I had received through my own spiritual channels was confirmed. I knew I had done the right thing, but I indeed needed help now to bring back the light within me.
After that I explained to the person who I had been helping, that I no longer could help and that I liked to refer this person to somebody else. My task was completed. There are limits to what I can do for others, I can't do everything for everyone. It was time now to protect myself and my loved ones.
Both of my cats started to get better again and my friends didn't blame me for the situation either. They actually only felt gratitude for the teaching and lesson they had received as well.

Now you may wonder why I have done all of this.
First of all, because I know others have done the same for me.
Without the help of many powerful healers who were not afraid of the negative energy that was connected to my illness, I wouldn't have been alive anymore. This was my way of paying forward  what has been done for me.

Besides that, I really trust the messages I receive from my spiritual team and guides, and when they ask me so clearly to do something, I trust that they do so for a reason. A reason that is important and that will help me grow. The mind/ego may not fully understand, or even scream "I don't want this" but from the perspective of the soul everything has a reason.
There is ancient wisdom from China which states that to safe a person's life brings you more virtue than anything else. Virtue is needed in order to make your soul grow.  My soul clearly came into this life with a purpose. She clearly doesn't want a normal life and wants to grow, as far as possible. Sometimes I ask my soul why she has chosen such a challenging path, but I also know that the difficult paths lead to the most beautiful destinations and that is what my soul is looking for. So the ego should subordinate itself to the soul. Helping someone else, no matter the consequences for my own physical life, brought many things to my soul. I noticed my spiritual channels opened even more, I got a deeper connection with my spiritual guides and the soul world. I feel how my physical body has changed and deeper layers have been healed and received more light. I notice how I internally have changed. It was a painful and tough process, but I found ground in the teachings of Master Sha and the deep wisdom of Lao Tzu, who inspire me for many years. The Buddhas and Bodhisattvas didn't come to enlightenment by focussing on the results of their deeds for the physical life, but only because they focus on the intention of the action and the virtue it will bring to their soul. It is the virtue that counts for them, not the physical rewards.

The vow from Guan Yin is a very powerful one. Guan Yin promised to help everyone in need who would ask for help, and to help them get enlightened before she would accept buddhahood. She lived a life of service.

The Bodhisattva Vow


All beings, without number, I vow to liberate

Endless blind passions I vow to uproot

Dharma gates beyond measure I vow to penetrate

The way of the Buddha I vow to attain—The Bodhisattva Vow spoken by Guan Yin as a pledge to stay in this world until all sentient beings are free from suffering As I am strongly connected to Guan Yin and she offers many healings through me when people ask for help, this vow has been in my consciousness all the time when this particular person asked for help. When you are being tested so strongly, it isn't a punishment. It is meant to open your heart so widely that you can feel and understand what others are going through. To fill your heart with compassion that goes so deeply that it makes you soft and tender towards everyone who suffers. When you personally have experienced what their struggles are like, you will be able to understand deeply and therefore serve them better. And when others notice you truly understand from own experience, it will make it easier for them to trust you more.
I am therefore very grateful for this learning experience and all the blessings this situation brought to me. I am also happy this person has a better quality of life now and that I was allowed to be a channel for the soul world for the help this person received. It is absolutely worthwhile when you see someone getting stronger and healthier. But, to be honest with you, I also was grateful when the message came that it had been enough and that I was allowed to protect myself and my loved ones against the darkness which clearly wasn't happy that I was helping this person. It absolutely wasn't easy to witness and experience the impact the darkness had, and how it was affecting my loved ones. I was allowed now to refer this person to someone else who had different qualities than had been given to me. My task was done.

I am sharing this personal story to give more insights on how the soul world works. It is absolutely beautiful when I am asked to be a channel for the Light side and their healings blessings. But there is another side to this as well. A side not everybody is aware of or speaks about. Those who were sharing and speaking openly about it with me, gave me deep insights about my personal process in the times I was sick and when I was growing on my journey and developing my abilities. I will always be grateful for the chance to listen to their experiences.
Spirituality isn't only love and light. Those who are seriously on the ascension path will have to face times of darkness and all kinds of tests and challenges to see if they are ready for the next step. The more you move forward, the greater the challenges could become. A general guideline is that there can only be more light within your soul and the different bodies if the darker, dense energies will be transformed.
That, in my opinion, makes this ascension path not a path that you walk on once in a while, you sometimes visit a spiritual workshop and then go back to normal day life again, boost the ego, feed the physical body with pizza and fast food. That isn't going to help you to uplift your frequencies. It is a conscious way of living in every aspect. In everything you do you can become conscious of the impact on your frequency and the consequences of your actions, deeds, emotions, words, thoughts.
When you truly would like to grow the light within and you would like to live in alignment with your soul, with your higher self, then everything that isn't in alignment needs to be transformed or let go of.
For this transformation process, virtue is needed. And like I said before, helping others brings you virtue. Trust in the soul world and following the guidance, brings you virtue.
And virtue is what my soul was willing to receive in order to reach her goal. 

Like I said before, sometimes my ego, my physical life, wishes to have a less difficult path, sometimes it screams to have an easier life, but that is a choice we don't always have. Some things you just have to go through, whether you like it or not.
But when I look at the situation from the perspective of my soul, then a totally different light is shed on it and then I am grateful for the chance that has been given to me, and for the trust in me when the task is given by the Lightside. They won't give you anything that you won't be able to handle.
And when the situation is created by the dark side, then it will be a difficult situation, but when you are able to overcome it, it will make you stronger and wiser than before.
This situation to me felt like a heavy test, but those situations will often bring you to special results.

What it will bring to me ultimately is not really clear yet to me. It is still a process, which continues to evolve, but I can already feel that a very deep layer within me is healing through all those months of challenges. It definitely will help me to move forward on my path. Taking a step back first, isn't failing. Sometimes it is needed to take a step back, to gain strength and wisdom, so you can move forward with a different experience in a faster way. Just like you pull back an arrow before you shoot it away with a bow ;)
What I already am experiencing is a deeper connection with my spiritual team and guides, so I can help others more and a deep physical transformation. That also is a good sign to integrate more light in all the different bodies.
There will be more benefits coming out of this experience, I am sure of that.
I hope that my experience and this information will help you, just like the experiences and the stories of others helped me to recognize and understand my own process and helped me through. 

In love and light,
Barbara 

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment