Friday 4 October 2019

Zelfmoordpoging: een schreeuw om hulp (ervaringsverhaal) / Suicide Attempt: a cry for help (testimonial)~ for English please scroll down halfway through this page ~Zelfmoordpoging: een schreeuw om hulp

(ervaringsverhaal)


Lieve lezers,

Ik heb al vele healingsessies mogen geven in de afgelopen jaren, en iedere sessie is speciaal en uniek op zichzelf, maar soms zijn er sessies die bij mij een diepe indruk achterlaten. Zo was dat het geval afgelopen zaterdagavond.
Dat was niet zomaar een zaterdagavond. Wat is er gebeurd...

(Ik deel de volgende informatie met toestemming van mijn cliënten. Ze willen dat hun verhaal gedeeld wordt. Ze zeiden: "Ons verhaal is krachtig. De hulp die we ontvangen hebben is krachtig. Deel het alsjeblieft, zodat het hopelijk meer mensen kan inspireren." 
Ik zal echter geen persoonlijke informatie delen teneinde hun privacy te beschermen.)

Een paar dagen geleden ontving ik een email van een prachtige spirituele vrouw, die mij in het voorjaar al eens om hulp had gevraagd. Die healingsessie toen heeft een bijzonder plekje in mijn hart, omdat het een bijzonder verzoek was, namelijk om een blessing te geven aan haar vader die elk moment kon overgaan. Ik was blij om van haar te horen en te horen wat er na de healingsessie allemaal was gebeurd. Ze schreef me dat de sessie haar vader enorm goed had gedaan en dat het haar broer en zusters ook enorm had geholpen en dat ze allemaal erg dankbaar waren.

Dat was de reden dat ze opnieuw uitreikte voor hulp. Er was namelijk veel gaande in haar gezin en ze had geen idee meer hoe ze daar mee om moest gaan. Ze wilde graag met me praten om te zien of er een manier was om haar huwelijk te redden via de hulp vanuit de zielenwereld.

Helaas waren onze agenda's nogal verschillend en lukte het niet meteen om een geschikt moment te vinden om via de telefoon contact te hebben. 2 dagen later ontving ik een email dat de situatie was verslechterd en dat haar man zich zo slecht had gevoeld dat hij de avond ervoor een overdosis pillen had genomen. Gelukkig kwam hij op tijd tot bezinning en gaf hij over en zei vervolgens tegen zijn vrouw: "Dit ben ik niet... ik heb hulp nodig. Kun je haar alsjeblieft vragen of ze mij ook kan helpen want dit ben ik werkelijk niet..."

Ik was erg dankbaar om te lezen dat hij zelf om hulp vroeg.
Ik ontving direct een boodschap via mijn spirituele kanalen dat hij dringend hulp nodig had en dat het belangrijk was om op korte termijn contact te hebben. Het lukte om zaterdagavond telefonisch contact te hebben. Ik heb lange tijd naar haar geluisterd om te horen wat er allemaal speelde in het gezin en wat voor invloed dat op haar had en om haar een ruimte te bieden om rust en begrip te vinden. Vervolgens heb ik haar een aantal adviezen gegeven wat ze zou kunnen doen om deze situatie te helpen veranderen.
Tijdens ons gesprek kwam haar man op een gegeven moment de kamer binnen. Ik kon zijn stem horen en zijn energieveld op afstand voelen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nogal bezorgd was. Het voelde zo ongelooflijk zwaar aan.
Ze vertelde me dat ze zelf de zwaarte ook zo duidelijk voelde en dat het moeilijk voor haar was om in zijn buurt te zijn omdat dat energieveld simpelweg te moeilijk was om te voelen. Terwijl het normaal gesproken zo een spiritueel, liefdevol en rustig persoon is en een zorgzame vader voor hun twee jonge kinderen. Maar hij was zo veranderd de laatste maanden en ze hadden regelmatig ruzie. 

We spraken over vele problemen zodat ze wat meer helderheid kon krijgen in haar verwarring en vervolgens vroeg ik haar om haar man te helpen om zich voor te bereiden op de spirituele healing sessie. Ik bleef boodschappen ontvangen van het team in de zielenwereld dat via mij werkt, ik noem ze mijn hemelse team, dat het dringend nodig was om de healing op zaterdag te ontvangen omdat de kracht van de zware dichte energie toenam en dat er een mogelijkheid bestond voor een tweede meer serieuze poging. 

Je moet begrijpen dat ik niet degene ben die de hulp verleend. Ik ben slechts een kanaal voor de liefde en het licht van de lichtwezens die door mij heen werken. Ik voel me zeer dankbaar en nederig dat deze krachtige wezens mij hebben uitgekozen om een kanaal voor hen te zijn en om met de mensen te kunnen praten die hen niet kunnen zien, niet kunnen horen en hen op die manier te helpen om meer te leren over en te begrijpen van de zielenwereld en om meer vertrouwen te hebben in de hulp vanuit de zielenwereld, zodat meer mensen zich kunnen openen voor alles wat er vanuit de zielenwereld gegeven kan en wil worden.

Ik vroeg de man om te gaan zitten of te liggen en zoveel te ontspannen als mogelijk was in deze situatie. Ik vroeg hem om zichzelf voor te bereiden om de hulp en het licht van dit hemelse team wat hem zo duidelijk wilde helpen te kunnen ontvangen. 

Tijdens de spirituele healing sessie voelde ik zo een kracht door me heen gaan. Mijn lichaam schudde af en toe. Ik kon niet met mijn derde oog (spirituele oog) zien wat er met de man gebeurde, maar ik kon de boodschappen horen van mijn hemelse team die me vertelde wat ze deden.
Ik kon de bewakers en soldaten om me heen zien die me beschermden en ze zeiden me dat er een ware strijd gaande was tussen de zijde van het licht en de zijde van de donkerte om hem te helpen.
Ik heb deze strijd eerder mogen waarnemen met mijn derde oog en ik kan je zeggen, het is echt, maart het is niet fijn om naar te kijken, dus ik was dankbaar dat ze me deze beelden niet opnieuw toonden.

Een zelfmoordpoging is normaliter niet een beslissing van iemands ware zelf. Het is een donkere kracht die invloed uitoefent op iemand en de zware energie daarvan kan door de mensen dichtbij iemand gevoeld worden, zoals mijn cliënte zo duidelijk kon voelen bij haar man.
Tijdens de healing sessie werd ik continue geleid en ik ontving veel informatie. De informatie zal ik hier echter niet delen in verband met de privacy van cliënten.
Na afloop van de healing sessie is cliënte naar haar man gegaan om te kijken hoe het met hem ging. Hij zei tegen haar dat hij veel had gevoeld tijdens de sessie, zijn lichaam schudde en zijn hart trilde en hij had zo veel beelden gezien van zijn verleden dat hij niet kon stoppen met huilen. Hij maakte meteen vele beslissingen om zijn leven te veranderen en ging vervolgens door met zijn meditatie om het licht en de liefde die hij had ontvangen verder te integreren.
Cliënte zei me dat het heel ongebruikelijk was dat hij zo huilde, omdat hij normaal nooit huilt en ze vermoedde dat hij veel aan het loslaten was. Ze kon meteen een verschil voelen in zijn energieveld. Het voelde zoveel lichter en zachter aan en ze zag dat haar man zich weer opende. De energie rondom hem voelde meer vredig aan en daardoor was het voor haar makkelijker om bij hem in de buurt te zijn.
Mijn hemelse team zei me dat het nu in orde was en dat ik de sessie kon afronden.

Dit alles gebeurde gedurende een paar uur en ik was behoorlijk overmand door emoties nadat ik realiseerde wat er zojuist was gebeurd en dat iemands leven was gered en de levens van zijn dierbaren mee veranderd waren. Het was een bijzonder nederige ervaring moet ik zeggen. Ik heb me twee dagen als verdoofd gevoeld.

Zondag morgen ontving ik van cliënte een follow-up email en ze schreef me dat de hele atmosfeer in huis veranderd was. Het was zoveel lichter en het energie veld van haar man voelde ook steeds lichter aan ook al voelde hij zich zelf wat dizzy en moe, maar dat is gebruikelijk na het ontvangen van zo'n krachtige blessing die normaal gesproken een paar dagen nodig heeft om te integreren.
Ze schreef me dat haar verwarring en angst verdwenen waren en dat ze hoop had dat ze beiden in staat zouden zijn om hun huwelijk te redden, ook al was ze zich ervan bewust dat daarvoor nog veel werk gedaan moest worden.
Zelfs de kinderen transformeerden mee. Ze schreef: "Zelfs onze dochter die de laatste tijd erg veel in haar kamer was of bij vriendinnetjes, wilde dichter bij ons in de buurt zijn en ze was zo zachtaardig en lief. Deze sessie heeft dus duidelijk de energie om ons heen veranderd en de kinderen zijn de beste getuigen daarvan, dat is hoe ik het altijd zie."

Zondagavond ontving ik opnieuw een update.
Cliënte schreef me dat haar man veel rustiger aanvoelde en ook meer helderheid had verkregen gedurende de dag. En ook: "Het voelt voor mij alsof hij meer innerlijke rust heeft en een dieper respect en meer liefde in zijn hart aan het terugvinden is, allereerst voor zichzelf en daarna voor de mensen om hem heen. Maar het allerbelangrijkste is, dat hij meer zichzelf is, meer gegrond is en ook weer mediteert en zijn gebeden doet.

Persoonlijk ben ik diep geraakt door alle transformatie die cliënte beschreef en we zullen deze sessies ook zeker voortzetten om zo meer liefde, meer licht, meer harmonie in het gezin terug te brengen.

Ik heb al veel mogen ervaren van wat er mogelijk is met soul healing en wat de zielenwereld kan doen om levens te helpen veranderen. Zelf ga ik van tijd tot tijd door diepe transformatie heen om dit allemaal te kunnen en mogen doorgeven, en dat is niet altijd even makkelijk. Maar avonden zoals deze doen dat allemaal vergeten. Het is zo vervullend om te voelen wat er mogelijk is. Ik voel me zo nederig en zo diep geraakt om op deze wijze hulp te mogen bieden en een kanaal te zijn voor de zielenwereld die in staat is om een mensenleven te redden door de licht en de liefde weer terug te brengen. Om hoop te geven aan iemand die zo wanhopig is dat hij niet meer weet hoe verder te gaan in dit leven.

Als er momenten in het leven zijn die zo donker voelen, dan is het Licht het enige wat nog kan helpen... Mijn eigen leven is op die manier gered (toen ik de strijd tegen mijn chronische aandoening aan het verliezen was) door mijn leraar, die een bijzonder krachtig kanaal is voor de zielenwereld. En ik ben hem zo dankbaar dat hij me geleerd heeft hoe ik dat wat mij gegeven is, door kan geven aan anderen.
Dank je wel!

In liefde en dankbaarheid,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Suicide Attempt: A cry for help

(Testimonial) 


Dear readers,

I was allowed to offer many healing sessions already in the past few years and every session is special and unique in its own way, but sometimes there is a session that makes a deep impression within my heart. It has been like that last Saturday evening.
That hasn’t been just a normal Saturday evening. What happened…


(Please know I am sharing this information with permission of my clients! They want their story to be shared They said: "Our story is powerful. The help we received is powerful. Please share, so it hopefully will inspire others." However, I will not share any personal information to protect their privacy.)

A few days ago I received an email from a beautiful spiritual woman who asked for my help in the Spring. That healing session had made quite an impression on me as it was a very special request to offer a blessing to her father who was in the process of transitioning. So I was happy to hear from her again and to receive a follow up on what happened to her after that session. She said that session has helped her father and brother and sisters so much, that they were all very grateful.

That was the reason why she reached out to me again she wrote, because there was so much going on in her family and she had no idea anymore what to do. She wanted to talk to me to see if she could save her marriage with the help of the Soul World.
Unfortunately our schedules didn’t match so we were not able to find a moment to connect over the phone right away. 2 days later I received an email that things got worse and that her husband felt so miserable that he had taken an overdose of pills that evening before. But gladly he came to his senses again in time and threw up and said to his wife: “This isn’t me… I need help. Can you please ask her if she could help me too because this really isn’t me…”


I was very grateful to hear that he himself was asking for help.
I instantly got the message through my spiritual channels that he urgently needed help and that it was needed to connect soon, so we found a way to connect on Saturday evening. I listened to her for quite a while to hear about all the things going on in her family and how it affected her and to offer her a space to find comfort and peace. Then I offered her some guidance and brought up different perspectives what she could do to help transform this situation.

During our call the husband entered the room and I could hear his voice and could feel his energy field remotely. I have to say that I was quite concerned. It felt so extremely heavy.
She told me that she could feel the heaviness too and that it was so hard for her to be in his presence because that energy field was just too much to handle. While he used to be a very spiritual, loving and peaceful person, who is a wonderful caring father for their two small children, but he had changed so much in the past few months that they argued a lot.

We spoke about all of this, so she could bring some clarity in her confusion and then I asked her to guide her husband to prepare himself for the spiritual healing session. I kept on hearing messages from my Heaven’s team it was needed to receive that blessing on Saturday as the power of the heavy dense energy was increasing and there was a possibility of an more serious attempt.

You have to understand that it is not me helping him. I am just a channel for the love and light from the light beings working through me. I feel very grateful and humbled that these very powerful beings chose me to be a channel for them, to speak with those who can’t see or hear them and to help other human beings understand more of and trust more in the soul world, so they can open up for all that the soul world is willing to offer.

I asked the man to sit down or lay down and relax as much as he could possibly do in this situation and prepare himself to receive the help from this Heaven’s team that was clearly so willing to offer their support and light.

During the spiritual healing session I could feel such a strong force going through my body. My body was shaking every now and then. I couldn’t see with my spiritual eye what was happening to him, but I could hear the messages from my Heaven’s team telling me what they were doing.
I could see the guards and soldiers around me to protect me and they told me there was a huge battle going on between the light side and the dark side in order to help him.
I have seen these battles with my spiritual eye (third eye) before. It is real and it isn’t pleasant to see it, I can tell you that, so I was grateful they didn’t show me the images again.

A suicide attempt is usually not a decision from someone’s true self. It is a dark force influencing someone and that heavy energy can be felt by those around the person, like my client could feel so clearly with her husband.

During the session I was guided all the time and received lots of information, which I will not share here because of privacy reasons.

When the session finished my client went to check in with her husband and he said to her that he had felt so much, his body was shaking, his heart was trembling and he had seen so many images from his past that he couldn’t stop crying. He right away made many decisions to transform his life and continued his meditation to integrate all the light and love he had been given.

She said to me that it was very unusual because he normally never cries and guessed that he probably was releasing a lot. She could instantly feel a transformation in his energy field. It felt so much lighter and softer and he opened up again. The energy around him felt more peaceful she said and therefore she was able to be in his presence again. My Heaven’s team told me it was okay now and we could close this session.

All of this happened during a few hours and I was very overwhelmed to realize what had just happened and that a person’s life had been saved and the lives of his loved ones had been transformed as well. It was a most humbling experience I have to say and I felt like I was numb for 2 days.

On Sunday morning I received a follow up email and she wrote that the whole atmosphere in the house had changed, It was so much lighter and his energy field kept on feeling lighter and lighter even though he felt a little dizzy and tired, which actually is quite normal after receiving such a powerful blessing which usually needs a few days to integrate.
She said her confusion and fear were gone too and that she had hope now that both of them were able to save their marriage, even though she realized that lots of work still needed to be done.
Even the children transformed. She said: “Even our daughter who has been a lot in her room and at her friends’ houses lately, wanted to stay closer to us, and was so tender and sweet. So yes, this has transformed the energy field around us. And the children are always the best judges of that, I feel:)”

On Sunday evening she gave me another update:
My client wrote that her husband felt more at peace and had more clarity during the day.
And: “It feels to me that he is about to restore peace and a deeper respect and love in his heart, firstly for himself and then for all around him. Most importantly, he is back to himself a bit more, more grounded and back to practicing his prayers and meditation.”

Personally, I am deeply touched to read about all the transformation and we will continue these sessions to bring more love, more light, more harmony to the family.

I have experienced many things already what is possible with soul healing, and what the soul world can do to transform lives. I personally have to go through deep transformation sometimes to be able to bring all of this to others, and that is not always easy. But evenings like these just make me forget about all of that. It is so fulfilling to feel that this is what is possible. I feel so humbled and so touched to be able to offer help in this way and to be a channel for the soul world who is able to save a person’s life by bringing the light and love back. To bring hope when someone is so desperate and doesn’t know how to continue life in this way.

When there are moments in life that it feels so dark, the only thing that can help is the Light.. My life has been saved in this way (when I was losing the fight against my chronic illness) because of my teacher, who is an extremely powerful channel for the Soul World. And I am so grateful he taught me how to pay this gift forward to others.
Thank you!

With love and gratitude,

Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

1 comment:

  1. Hoi Barbara,

    Ik vertel je mijn verhaal. Het is schokkend. Ik ben van de angst in de liefde gekomen. Het is wat God met je doet. Hij zette mij voor het blok om te kiezen voor de liefde. Het is een strijd op leven en dood. Ik werd meegenomen naar het treinstation van Den Dolder. Ik was in afwachting van de sneltrein vanuit Amersfoort. Ik stond op het perron. Hij liet mij de passen uitmeten voor de sprong. Ik wilde niet. Toch heeft hij deze macht. Ik luisterde naar hem. Als hij had gewild, was ik gesprongen. Ik wilde niet. Hij liet me voor de liefde kiezen. Na afloop voelde ik me opgelucht. Ik was de dans ontsprongen. Het was de voorbereiding op mijn tweede leven. Een leven met God. Nu zijn we 3 jaar verder. Hij heeft me een spartaans leven gegeven. Ik ben alles kwijt. Toch zou ik niet willen ruilen. Hij vindt het goed. Ik heb een dak boven mijn hoofd. En mijn eten en drinken. Meer is niet nodig. Ik help mensen in een organisatie voor kwetsbare mensen. Zij voelen dat ik net ben zoals zij. Ik krijg hun vertrouwen. God vertelt mij wat te zeggen of te doen. Ik ben dankbaar dat ik ze mag helpen.

    ReplyDelete