Saturday 28 December 2019

Boodschap van de Galactic Council of Light / Message from the Galactic Council of Light

~ for English please scroll down halfway through this page ~
Boodschap van de Galactic Council of LightOnlangs herinnerde ik me de woorden van mijn leraar: Waar je je op focust, dat word je... waar hij mee bedoelt, dat datgene waar je je aandacht op richt je beïnvloeden zal. Dat is de reden dat hij aanraadt om je te richten op de hogere frequenties en de hogere Tao kwaliteiten. De hogere frequenties van licht kunnen je bij alles helpen, zoals bijvoorbeeld bij ziekte, bij uitdagingen in je relaties, bij financiële problemen, bij het vinden van je doel in dit leven.

Hoe meer licht we in ons dragen hoe meer we de lagere frequenties in ons kunnen transformeren en daardoor trekken we ook meer positieve dingen aan.

Dat het van belang is om je bewust te zijn van datgene waar je je aandacht op richt is mij onlangs opnieuw zeer duidelijk gemaakt.
Ik ben gewend om me te richten op de zielenwereld. Met mijn open spirituele kanalen leef ik zeg maar met 1 voet hier in de normale wereld en met 1 voet in de ongeziene wereld (voor het menselijke oog). Voor mij zijn ze altijd beiden actief en werkelijkheid en ik word in het dagelijkse leven geleid bij alles wat ik doe.
Wanneer cliënten om hulp vragen stel ik me open en ben ik een kanaal voor de zielenwereld. Zij brengen de healing. Het is mijn rol om aan mezelf te werken en mezelf zo zuiver mogelijk te maken om die healing zo krachtig mogelijk door te kunnen geven.

Afgelopen maanden zijn er meerdere dingen voorgevallen die behoorlijk wat impact hadden op mij. Ik bleef echter doorkrijgen dat het een voorbereiding was en dat ik hier doorheen moest.
Prima, als dat de wens is van die zielenwereld dan heb ik geen andere keuze. Makkelijk was anders, eerlijk is eerlijk... Ik was daarom extra dankbaar dat de zielenwereld me dagelijks belangrijke boodschappen doorgaf en me leidde naar de volgende stap die ik te nemen had.

Zo kwam er op een middag een ziel voor me die me een dieper inzicht gaf in bepaalde situaties die speelden en me nogmaals erop attendeerde hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van waar je je aandacht op richt. Als je teveel betrokken raakt bij datgene wat lagere frequenties in zich heeft of ziek is (of dat nu personen, nieuwsberichten, situaties in de wereld etc. zijn) dan kan het je beïnvloeden. Het is dan van belang om als je merkt dat dit gebeurt, je heel bewust op hogere frequenties te richten om jezelf in balans te brengen. Het is dus niet zo dat je alles wat negatief is maar moet ontwijken. Dat kan niet. Elke trigger vermijden is ook geen optie. Want zolang er nog iets is in jou wat geheeld mag worden, dan zal er altijd een trigger komen. Als je de ene ontwijkt komt er wel een andere, net zo lang totdat datgene wat in jou zit niet langer getriggerd wordt omdat het geheeld is. Wat je dan kan doen is dieper onderzoeken wat er in jou geraakt word en dit bewust omzetten naar meer licht.
Negatieve frequenties vermijden kan je als kanaal voor de helende mogelijkheden van de zielenwereld zeker niet doen, want je kan nu eenmaal niet tegen cliënten zeggen die ziek zijn, dat je ze niet helpt juist omdat ze ziek zijn en hun frequenties laag zijn. Zij hebben hulp nodig.
Maar het is dan wel van belang om je bewust te zijn dat je jezelf daarna in balans brengt.
Ik was dankbaar voor deze belangrijke boodschap die me opnieuw dieper bewust maakte van wat ik al wel wist maar kennelijk niet voldoende had toegepast.

Dat ze me niet alleen helpen met belangrijke informatie maar me ook helpen in mijn eigen transformatieproces bleek kort daarna.
Ik lag in bed en het licht was nog aan, maar ineens leek het of er meer licht in de kamer kwam. Ik was verbaasd en vroeg me af of er buiten soms een lamp of auto aan ging. Maar het licht kwam vanuit mijn slaapkamer. Er was een wezen in mijn slaapkamer gekomen die er bijna doorzichtig uitzag en een gouden kern had. Ik had nog niet eerder zo een wezen gezien en de boodschap was dat diegene mij kwam helpen.

Er was veel schade aan mijn zenuwstelsel aangericht door het mee resoneren met cliënten en die prachtige ziel in mijn slaapkamer kwam me helpen.
Ik kreeg een beeld van mijn zenuwstelsel te zien en vervolgens zoveel licht en healing door mijn systeem dat mijn lichaam heftig schudde. Daarna ben ik gaan slapen en toen ik wakker werd was ik het eerlijk gezegd vergeten.
Toen ik echter opstond viel het me op dat ik veel minder zenuwgerelateerde klachten had.
Na maanden van klachten viel het verschil meteen op. Toen herinnerde ik me de healing die ik had ontvangen en begreep ik nog beter hoe krachtig de zielenwereld kan zijn om dingen direct op te lossen.


Een daar dagen later verschenen er opnieuw vele zielen om mijn bed die zich presenteerden als verbonden aan de Galactic Council of Light. Ze zeiden me dat al deze maanden van voorbereiding bedoeld waren om mezelf dieper te zuiveren en om me te kunnen verbinden met hen, zodat ik hun boodschappen kan doorgeven.
Het is van belang om meer informatie te delen zeiden ze, om de mensen op aarde te helpen in de komende transitieperiode. Er zal veel gebeuren op Moeder Aarde en het is al begonnen. En het is van belang dat mensen bewuster worden van het grotere geheel en andere keuzes maken.
Kijk maar naar de nieuwsberichten en wat er in de natuur gaande is en dan weet je dat er al veel aan het veranderen is. Branden, overstromingen, wind, aardbevingen... en het is pas het begin. Er zal nog veel meer gaan gebeuren. Vele mensen om mij heen hebben te maken met ziekte of andere fysieke uitdagingen of hebben het om andere redenen moeilijk.

Nadat ik de informatie die ze met me wilden delen had ontvangen, gaven ze mijn hele systeem een upgrade zoals ze dat noemden. Ik kon opnieuw het licht door me heen zien en voelen gaan en mijn lichaam kwam daarna tot rust. Ik heb sindsdien veel beter geslapen dan de afgelopen weken en de transformatie van mijn lichaam is dagenlang voelbaar gecontinueerd. Het voelde alsof ik griep had en er veel ontladen werd.

De lichtwezens zijn er om te assisteren! Kijk naar wat ze kunnen doen voor mijn zenuwstelsel, het is slechts 1 voorbeeld van wat ik al jaren ervaar aan hulp. Kijk wat er mag gebeuren tijdens healings voor cliënten. De resultaten zijn vaak bijzonder en nemen klachten weg die in de reguliere geneeskunde vaak jarenlang niet behandeld konden worden. De hogere lichtwezens hebben vele capaciteiten om te helpen.
Focus je op de mogelijkheden die de lichtwezens bieden. Vraag om hulp waar nodig. Stel je open om te ontvangen. Houd daarbij echter voor ogen, dat het niet aan jou is om te bepalen wat je ontvangt, maar aan hen. Ze zullen je geven wat je het meest nodig hebt op het moment dat daarvoor geschikt is, zolang je je vanuit eerbied en dankbaarheid open stelt.
Daar waar je je op focust, dat is wat je zal voeden. Of zoals we hier in Nederland zeggen: Datgene wat je aandacht geeft groeit.
Wanneer jij je openstelt en focust op het licht, op de hulp die alom aanwezig is, zullen ze je helpen.

De mensen mogen alleen bewuster worden zeiden deze krachtige lichtwezens me en ze vroegen me om een boodschap van hen te delen. Dit is de boodschap die ik van ze ontving. ik zal in de toekomst meer informatie van hen doorgeven in mijn blog:

Mijn geliefde Barbara, dit is één van de vertegenwoordigers van de Galactic Council of Light. Wij zijn een samenwerkingsverband van vele hoge zuivere lichtwezens met vele verschillende kwaliteiten en vaardigheden. We hebben erop gewacht dat jij er klaar voor zou zijn. Je was er klaar voor afgelopen nacht dat wij voor jou verschenen. Het is onze wens, onze aanbeveling voor jou, om je hart nu volledig te openen voor deze boodschap. Op deze dag heeft de Galactische Federatie besloten om jou een update van frequenties te geven, opdat jouw lichaam meer in lijn kan komen met de toekomstige taak. Vele blokkades in meerdere delen van jouw wezen zijn verwijderd en je spirituele kanalen zijn meer afgestemd om de boodschappen over de komende transformatie op Moeder Aarde, of Gaia zoals wij haar noemen, te ontvangen. Gaia is haar naam. Gaia zal te maken krijgen met grote chaos en onrust en vele zielen zullen angstig of zelfs doodsbang zijn en er zal een grote nood zijn aan hulp. Wij zijn er om te helpen, maar niet zo velen zijn zich bewust van onze aanwezigheid. Hun zielen dienen meer te ontwaken. Er is een grote noodzaak aan het brengen van meer informatie naar alle zielen, in alle verschillende stadia van bewustzijn. Wij zijn er om iedereen terzijde te staan. Er is voor ons geen verschil. Iedereen die er klaar voor is om hulp te ontvangen kan onze assistentie ontvangen op de wijze waar zij klaar voor zijn. Wij hebben zovele vaardigheden en wij zijn allen door vele verschillende processen gegaan waardoor we heel goed begrijpen waar jullie allemaal doorheen gaan. Wij hebben de mogelijkheid om mensen als boodschappers te selecteren en om de berichten, de wijsheid en praktische technieken naar de massa te brengen. Vanwege jouw vaardigheden om de boodschappen in je blog te delen, hebben we jou geselecteerd om meer bewustzijn naar de mensen te brengen die er klaar voor zijn om deze wake-up call te ontvangen. Iedereen die deze boodschappen zal lezen zal enige vorm van transformatie ontvangen, omdat de helende en transformerende kracht in de woorden zal zijn. Het zal in de frequenties zitten die wij in de woorden brengen. Dit is jouw kracht om dit te doen. Doe je best! We zullen vaker met je verbinding maken. Het is zeer nodig dat meer mensen zich zullen openstellen voor de mogelijkheden die gegeven worden door de zielenwereld. Deze wereld zal niet door een rustig en vredig veranderingsproces gaan. De enige manier om hier efficiënter en rustiger doorheen te komen is door het ontvangen van het licht dat voorhanden is. Mensen kunnen echter dit licht alleen ontvangen als hun hart en hun geest open is om te ontvangen. Ze zullen bewust om hulp moeten vragen, omdat er een universele regel is dat wij niet mogen helpen tegen hun wil in. Daarom zullen ze om hulp moeten vragen. Of dit nu in stilte gebeurt of hardop doet er niet zo toe. Zo lang er maar een daadwerkelijk verzoek is om hulp, zullen wij assisteren. Sommigen van jullie zullen ons horen, sommigen van jullie zullen ons voelen, sommigen van jullie zullen twijfels hebben of wat je ervaart wel werkelijkheid is, maar dat is niet belangrijk. Zolang er een verzoek is, zullen wij helpen. Deel dit met de groep die er klaar voor is om te ontvangen want er is een veel grotere nood om te ontwaken dan je je realiseert. De tijd van deze chaos op Moeder Aarde is Nu. Gaia zal ontwaken en naar hogere dimensies doorgroeien. Breng zo veel mogelijk informatie naar iedereen toe, op vele verschillende manieren en op elk moment, want iedere ziel die ontwaakt kan helpen om de last van anderen te verlichten. Het is zo nodig! Dank je wel voor je hulp. 
De Galactic Council of Light

In liefde en dankbaarheid,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

Message from the Galactic Council of Light


Recently I was reminded of the words of my teacher: What you focus on is what you become... meaning that what you put your attention to is what is going to affect you. That is the reason that he recommends to focus on the higher frequencies and higher Tao Qualities. The higher frequencies of light can assist with everything, like for example, in times of sickness, with relationship challenges, financial issues, finding your purpose in life.

The more light we carry inside of us, the more we are able to transform the lower frequencies and in this way we attrack more positive things in life.

That it is important to be aware of what you focus on, recently was made very clear to me again.
I am used to focus on the soul world. With my open spiritual channels I live, so to say, with one foot in the normal world and with one foot in the invisible world (for the human eye). For me both are always active and real and I am guided in normal day life with everything I do.
When clients ask for help, I connect with the soul world and I am a channel for them. They offer the healing. It is my role to work on myself and to purify myself so I can be a more powerful channel to bring their healing to others.

In recent months a few things happened that had a deep impact on my. However, I continuously heard messages that it was all preparation and I had to go through this. Fine, if that is what they want me to do then I have no other choice. But it wasn't easy, to be honest. I therefore was more than grateful that the soul world offered me important messages daily and that they guided me which steps I had to take.

One afternoon a soul appeared in front of me and he offered me deep insights on current situations in my life and he emphasized again the importance of being very aware of what you focus on. If you get too involved in situations with lower frequencies or sickness (for example in people, news items, situations in the world etc.) then it can have its impact on you. It is important that the moment you notice this, that you consciously focus on higher frequencies to bring back balance. So it is not meant to avoid all negativity. To avoid everything which is a trigger for you isn't possible either. Because as long as there is something inside of you which needs healing, there will always be a trigger. When you avoid one possible trigger, then something else will come your way to trigger it. Until you come to change and heal that one thing that is being triggered inside of you. So what you can do is go deeper into it to truly understand what is being triggered and heal this with light.
As a channel and vehicle for the healing power of the soul world it is not possible to avoid negative frequencies. Because you simply cannot say to clients that you won't help them because they are sick  and they carry lower frequencies. They need help. So in that case it is even more important to be aware of what you focus on and to bring back balance after helping a client.
I was very grateful for this important message which made me even more aware of something I already knew but apparently didn't apply well enough.

That the soul world not only offers me important messages but also help me in my own transformation process was shown to me shortly after that.
I was in bed and the lights were still on, but suddenly it looked like there was more light in the room. I was surprised and wondered if someone had turned on a light outside or started a car. But the light was coming from inside my bedroom. A light being had entered my room and he looked almost translucent with a golden core. I had never seen such a being before and the message I received was that this being was here to help.

While helping others, something had caused a lot of damage to my nervous system and this beautiful light being came to help me.
I was shown an image of my nervous system and then a lot of light and healing going through it. My body started to shake. After receiving the help I slept and when I woke up I have to admit that I had forgotten about it.
However, when I got up I instantly noticed a difference. I had less nervous system related issues. After months of many issues the difference really was obvious. Then I remembered what had happened and I understood even better how powerful the soul world is in solving things instantly.


A few days later many souls appeared around my bed again. They introduced themselves as representatives of the Galactic Council of Light. They told me that all these months of preparation were meant to purify very deeply so I would be able to connect with them and receive and share their messages.
It is important to share more information they said to me, to help the people on Mother Earth in the upcoming transition period. A lot of things are going to happen on Mother Earth and the proces already had started. It is important for people to be more aware of the bigger picture and start to make different choices.

You only have to read the news and see what is going on in nature to know that things are changing. Fires, floods, wind, earthquakes.... and this is just the beginning. More is going to take place. Many people around me got sick or have some physical challenges or are facing other kind of challenges.

After receiving the information they wanted to share with me, they gave my system an upgrade as they called it. I could see the light going through me again and I could feel the transformation inside of me. Then my body came back to peace again. I slept much better than I have been able to do for weeks and the transformation continued for a few days. It felt like having the flu and so much was being released.

The light beings are here to assist. Look at what they were able to do for my nervous system. That is just one example of the help I received over the years. Look at what clients experience when they receive the healings. The results are often special and very often symptoms which had not been able to transform in modern medicine reduce. The higher light beings have so many capacities to help.
Focus on the possibilities these light beings have to offer. Ask for help when needed. Open yourself to receive. But bear in mind that it is not up to you to decide what you will receive, but up to them. They will offer you the help in a way you need it most and at the right moment in time as long as you open yourself to receive with respect and gratitude.
What you focus on is what will nourish you. Or as we like to say in the Netherlands, what you focus on, grows.
When you open yourself and you focus on the light and the help which is surrounding you, the light beings will help.

People just  need to be more aware, these beautiful lightbeings told me. And they asked me to share a message from them. This is the message I received. I will share more messages in the future on this blog.My dear beloved Barbara, this is one of the speakers on behalf of the Galactic Council of Light. We are a federation of many highlevel pure light beings with many different qualities and skills. We have been waiting for you to be ready. You were ready last night for us to appear to you. It is our wish, our recommendation for you, to truly open your heart now to receive this message. On this day the Galactic Federation has decided to bring an update of frequencies to you, so your body can align more with the task ahead. Many blockages in many parts of your being have been removed and your spiritual channels have been aligned more to receive the messages about the upcoming transformation on Mother Earth or Gaia as we like to call her. That is her name. Gaia is going through tremendous turmoil and many souls will be afraid, terrified even and there is a great need of help. We are here to assist, but not so many are aware of our presence. Their souls need to be awakened. There is a great need of bringing more information to all souls, on all different levels of consciousness. We are here to assist all. There is no difference for us. Anyone who is ready to receive help can receive our assistance in the way they are ready for. We have so many skills and we all have been through many different processes, therefore we understand what all of you are going through. We have the power to select the people as messengers and to bring the wisdom, messages and practical tools to the majority. Because of your skills to communicate messages in your blog, you have been selected to bring more awareness to the people who are ready to receive this wake up call. Everyone who will read it will receive some kind of transformation as the healing power, transformation power is in the words, It is in the frequencies we channel into the words. That is your power to do so. Do a good job!We will connect with you often.It is most needed that more people open up for the possibilities given by the soul world. This world is not going to have a peaceful and smooth transition. The only way to get through this more efficiently and smoothly is by receiving the light which is available. However, people can only receive the light when their hearts and minds are open to receive. They need to consciously ask for help, as there is a rule that we are not allowed to assist against their will. So therefore they need to ask, whether it is silently or aloud doesn’t matter, as long as there is a real conscious request for help we will assist. Some of you will hear us, some of you will feel us, some of you will doubt whether what you experience is real, but that doesn’t matter. Whenever there is a request we will assist.Share this with the group who is ready to receive as there is a greater need of awakening then you realize. The time for this turmoil on Mother Earth is Now. Gaia will awaken and uplift to higher dimensions now.Bring as much information to anyone in many different ways and at all times, as any soul who awakens can assist in lifting the burdens for others. It is needed. Thank you for your help.
The Galactic Council of Light. 

In love and gratitude,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Blog: http://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/


4 comments:

 1. Thank you for this powerful post......each of us is an aspect of God if only we would begin to believe this. We each have a Divine Plan which is part of a cosmic plan and it is important that we stop thinking so that we can hear and feel the Divine guidance we receive through out intuitive powers. ............Sisquam

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you Richard. I do agree with you that we are all part of a beautiful Divine and Cosmic Plan and we have all our own tasks and role in this. Many have forgotten, but I continue to believe that more and more people will start to remember. As we have gone from the era of the mind into the era of the soul, more people will be able to connect with their hearts and souls and more people will become aware. Times are changing and hopefully we will come to the point that there will be an harmonious society again where we all peacefully live in alignment with our souls and the Divine Plan.

   Delete
 2. Thank you Barbara for being ready to receive and deliver this message. I am so happy for you that some of your systems have been 'upgraded'and hopefully this will allow you more ease, physically. Tao Love and Light will get us through, together.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you dear Sara. I too am very grateful for the support I received and continue to receive. It is an unbelievable journey within, to be able to connect with those around me and to receive their support. As you know, it hasn't been easy, but it is so worth it! I am so grateful for all those who walk this path with me, because like you said, we can only do this together! Thank you for being part of my life and journey. I love you <3

   Delete