Wednesday, 27 February 2019

hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? / How to transform pain or certain situations in your life?

Ik denk dat we zijn wie we zijn om een heleboel redenen.
en misschien zullen we nooit de meeste redenen kennen.
Maar zelfs als we niet de mogelijkheid hebben om te kiezen waar we vandaan komen,
Dan nog kunnen we kiezen waar we vanaf daar naartoe gaan. 

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Hoe verander je pijn of dingen in je leven die je graag anders zou willen? 


Lieve lezers,

Velen vragen zich af wat het doel van het leven is. Zoals ik het zie is het leven er niet alleen om geleefd te worden, maar ook om je bewuster te worden. Om te groeien als ziel, om een bewustzijnsverruiming te verkrijgen en om ervaringen op te doen die je daarbij kunnen helpen om uiteindelijk je frequentie te verhogen.

Je lichaam vertelt je via je pijn of via situaties in je leven, wat er voor informatie in je trillingsveld aanwezig is en kan je zo helpen om bewuster in het leven te gaan staan en je helpen groeien. Dat trillingsveld wordt onder meer beïnvloed door je omgeving, je emoties, je gedachten en alles wat je hebt meegemaakt.
Healing is eigenlijk het transformeren van het energieveld, van de lagere frequenties in hogere frequenties, zodat de informatie die erin is opgeslagen kan veranderen, emoties losgelaten kunnen worden, overtuigingen veranderd kunnen worden en patronen doorbroken kunnen worden. Het helpt je om meer in verbinding te leven met alles en iedereen om je heen en de afgescheidenheid van de Bron te verminderen. Dit kun je zelf doen via allerlei zelf-helingstechnieken en bewustwording. Je kan dat ook healing ervaren via de hulp van iemand anders.

We kennen allemaal pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, hetzij mentaal, hetzij spiritueel. Maar het is niet losstaand van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. We zijn in feite een multi-dimensionaal energieveld met verschillende mate van dichtheid. De ziel is het meest etherisch en stuurt het bewustzijn aan. Het bewustzijn is gekoppeld aan emoties en stuurt de energie aan en daar waar energie naartoe gaat wordt iets in de materie gemanifesteerd. Wil je iets anders manifesteren dan je tot dan toe hebt gedaan, een verandering creëren, dan is dat zoals eerder gezegd mogelijk door je energieveld te veranderen. In een hoog frequent veld zijn vele mogelijkheden, vele potenties. Lagere frequenties verstoren of blokkeren die mogelijkheden, maar geven je wel aanwijzingen over wat je kan veranderen. Het verhogen van de frequentie en vibratie opent nieuwe mogelijkheden.

Door vanuit de ziel te werken, breng je nieuwe informatie in het energieveld vanuit de kern en zo kun je nieuwe mogelijkheden creëren. Vandaar uit kun je met je geestkracht aan de slag om het uit te werken, bijvoorbeeld via visualisatie hoe je dat wilt vormgeven, of via krachtige affirmaties je negatieve gedachtepatronen veranderen. Door je emoties in de juiste richting te brengen dat dit is wat je wilt en wat goed voelt en dat je het waard bent en de negatieve emoties los te laten. Maar vervolgens is er ook actie nodig. Je kan vele mantra's chanten en blijven dromen over of visualiseren dat je een krachtig sportief lichaam hebt, maar je zal ook aan de slag moeten. Of een prachtig schilderij voor je zien vanuit afstemming en visualisatie maar dat komt alleen op het doek als je begint. Omgekeerd kun je beginnen maar als er een verstoorde frequentie is in je energieveld, kan datgene wat je graag wilt, geblokkeerd worden om tot realisatie te komen. Dat is waarom het zo van belang is om je energieveld in frequentie te verhogen. In een ander blog ga ik hier dieper op in. 

Hoe verhoog je je frequentie?
Door betere keuzes te maken... Het leven overkomt je niet zomaar. Het leven is een aaneenschakeling van momenten en van de keuzes die je maakt. Andere keuzes trekken andere gebeurtenissen aan.
Ieder van ons is een multidimensionaal energieveld met een ziel, een bewustzijn en een lichaam. Een lichaam is in feite een energieveld met een grotere mate van dichtheid. In dat energieveld spelen vele verschillende trillingen een rol.
Dr. David Hawkins is iemand die zich veel met frequenties heeft beziggehouden en heeft een schaal ontwikkeld voor emoties.


Kijk maar eens naar bovenstaande schaal en vraag jezelf eens af welke van de bovenstaande frequenties bij jou een rol spelen in meer of mindere mate.
Door me erin te verdiepen vanuit verschillende invalshoeken heb ik geleerd hoe ik dat energieveld kan beïnvloeden. Vast blijven zitten in een bepaalde situatie helpt  niet. Kijk liever naar wat het je kan brengen aan inzicht of ervaring en hoe je erdoor kan groeien. Er zijn altijd twee kanten aan een situatie. Er zijn uitersten en wanneer je de middenweg vindt, kan je tot een groeiend bewustzijn komen.
Yin versus Yang.
Boeddha kwam tot het inzicht bij het zien van een snaar op een instrument. Als de snaar te strak gespannen is, dan breekt hij. Als hij te slap is, komt er geen geluid uit. De kunst was de middenweg te vinden. Hij realiseerde zich dat dit ook gold voor het leven: Vind de gulden middenweg.
In het Christendom spreekt men van de polarisaties van het kwaad en het vinden van het midden, daar waar het Christusbewustzijn zich bevindt.

Leven en Dood zijn één draad,  dezelfde draad bezien van verschillende kanten.
~Taoistisch gezegde ~

Op dezelfde manier kun je in mijn ogen kijken naar Gezondheid en Ziekte.

Omdat mijn spirituele kanalen open zijn, kan ik beginnen vanuit de kern, vanuit de ziel, in samenwerking met de zielenwereld. Ik ben dankbaar dat ik hun boodschappen kan horen. Zij hebben een groter overzicht dan dat wat wij als mens hebben. Zowel voor het verleden, het heden als de toekomst. Mij helpt het om hun inzichten te ontvangen om zo sneller te beseffen welke kant ik op kan gaan. Ik begin mijn dag dan ook vaak met zielencommunicatie om zo de leiding te ontvangen voor waar ik me het beste op kan richten die dag en als er iets gebeurt stem ik me 's avonds vaak af om te zien wat volgens hen de diepere betekenis is.
Ik ben me ervan bewust dat dat het voor mij tot op zekere hoogte makkelijker maakt dan voor mensen die dat niet direct kunnen, maar daar is uiteraard een jarenlang proces van training en ontwikkeling aan vooraf gegaan.
Mocht je dit zelf kunnen, doe het. Ik kan het je echt aanraden. Luister naar wat je ziel je te zeggen heeft. Luister naar wat de lichtwezens met je willen delen.
Kun je dat niet zelf, dan kan je hulp vragen bij iemand die je vertrouwt. Ik kan je daar ook bij helpen als je wilt. Velen zijn je al voorgegaan en geven me vaak terug dat ze dankbaar zijn voor de boodschap die ze ontvangen hebben. Ze zijn vaak diep geraakt door de persoonlijke boodschap die ze ontvangen.

Als je niet direct kunt communiceren kun je het ook op andere manieren doen.
Je kunt tijd nemen voor jezelf, rustig gaan zitten en luisteren naar je intuïtie. Luisteren naar je gedachten. Wat speelt er in je hoofd? Wat zijn de patronen? Zijn deze gedachten juist? Is de kennis juist? Om je bewustzijn te vergroten is het goed om je kennis uit te breiden. Kijk op welke manier jij andere kennis kunt verkrijgen? Zoek de Yin en Yang, de tegenstellingen in een bepaalde situatie op en vind het midden. Blijf niet vastzitten in de pijn of de negatieve situatie. Kijk naar de mogelijkheden.
En laat je daarbij alsjeblieft niet tegenhouden door te kijken naar wat je niet kunt. Kijk naar wat je wél kunt. Ik heb bijvoorbeeld langere tijd geen boeken kunnen lezen, maar dat heeft me niet weerhouden om te studeren. Er zijn vele manieren waarop je je kennis kunt uitbreiden, bijvoorbeeld door luisterboeken, (online) workshops, met iemand praten, internet, documentaires of films. Verruim je bewustzijn, bekijk dingen vanuit een ander perspectief, verander je mindsets en op die manier kun je al veel verandering brengen.

Ga ook zitten met je gevoelens en ga dieper en dieper. Loop er niet langer voor weg. Voel de pijn. En voel waar het door veroorzaakt wordt. Het heeft je veel te zeggen en te leren. Dit kan komen door ervaringen in dit leven, maar ook door herinneringen die in je energieveld zijn opgeslagen vanuit vorige levens. Het kan zoals ze dat noemen karma zijn, maar het kan ook een ervaring zijn die je in feite gegeven is om je te helpen groeien. Kijk of je het kunt veranderen en er positieve gevoelens tegenover kunt zetten en op die manier ingeslopen patronen die steeds opnieuw getriggerd kunnen worden, kunt doorbreken. Niets is alleen maar negatief. In de negatieve ervaring zit altijd een positief element. En in de positieve ervaringen zit ook altijd een negatief element. Probeer beide kanten te zien. De Yin en Yang van de situatie.


Door met jezelf te zitten en te onderzoeken wat er diep van binnen leeft, door te kijken naar waar de pijn zit, wat je graag wilt, wat jouw ziel je te vertellen heeft, kun je veel leren. Maar het is slechts de eerste stap. Vervolgens moet je met dat wat je ontdekt aan de slag. Zet stappen om een positieve verandering te creëren en herhaal ze. Alleen door herhaling kan een nieuw patroon ontstaan. 
Ben daarbij ook een beetje lief voor jezelf :) Elke stap, hoe klein ook, is een stap in de goede richting!
Het is een natuurkundig fenomeen dat energie te veranderen is. Je huidige omstandigheden zijn dus te beïnvloeden! Je huidige omstandigheden definiëren niet voor altijd je mogelijkheden. Hoe fijn en hoopgevend is dat!? Laat je niet beïnvloeden door opmerkingen als: "Je zult er maar mee moeten leren leven; Er is niets wat we voor je kunnen doen; Dat wat je wilt is onmogelijk." Er zijn zovele succesverhalen, zovele voorbeelden van mensen die het schijnbaar onmogelijke deden. Maar ze maakten andere keuzes dan de meerderheid en ze geloofden in zichzelf. Ze maakten stappen op weg naar een ruimer bewustzijn.
Maak je andere keuzes, dan zal de uitkomst dus anders kunnen zijn. Als je ervoor kiest om de dingen te doen die passen bij jou, en die je helpen om steeds meer in overeenstemming te gaan leven met jouw ware zelf en die je helpen om je vibratie te verhogen, kom je ook steeds meer in verbinding met de Bron in jou. De Bron die heel is en waar alles mogelijk is.

En dan bedoel ik dus eigenlijk dat je je levenswijze aanpast. Niet dat je eens in de zoveel tijd een gezonde maaltijd eet, of eens in de zoveel tijd een workshop volgt om je spiritueel te voeden om vervolgens weer in dagelijkse 3D materie onder te dompelen.
Je energieveld opschonen en verhogen is iets wat een aanpassing vraagt van je dagelijkse levenswijze. En als je dat doet en naar de kern gaat van wie je bent en je de vibratie in jouw energieveld in lijn brengt met wie je bent, en datgene loslaat wat jouw energieveld verstoord (hetzij door herinneringen uit dit leven of een ander leven, hetzij door omgevingsfactoren of datgene wat je eet, hetzij door bepaalde gedachtenpatronen of overtuigingen die keer op keer getriggerd worden), dan kunnen er nieuwe patronen ontstaan waardoor pijn vermindert of verdwijnt, emoties veranderen, je nieuwe dingen naar je toetrekt.

Tao Healing en Soulfulness is wat mij heel erg geholpen heeft om mijn eigen energieveld te veranderen, te verhogen en mij meer in lijn te brengen met mijn ware, hogere zelf. Het heeft me vele inzichten gebracht om bewuster in het leven te gaan staan. En het heeft me geholpen om mijn spirituele kanalen steeds verder te openen en me de mogelijkheden gegeven die ik nu heb.
Het is fijn om die mogelijkheden voor anderen in te kunnen zetten.
Jij kunt ook door middel van een verhoging van jouw frequentie en vibratie meer in lijn komen met jouw doel in jouw leven. Ieder heeft immers een doel in dit leven en dat begint met het in lijn komen met jouw ware ziel en alles wat die verbinding verstoord los te laten. In deze huidige tijd waarin de energie op Aarde steeds meer verhoogd wordt en de polarisatie van de minder fijne machten toeneemt, is het extra van belang om onszelf voor te bereiden en aan te passen zodat we mee kunnen gaan met al deze vele mogelijkheden die nu naar Aarde komen.
En het begint met willen... De wil om te veranderen en te doen wat nodig is om die verbinding te herstellen en bewuster in het leven te gaan staan.
Zet jij een bewuste stap vandaag? En welke stap gaat dat dan zijn?
Voor meer inspiratie kun je ook dit blog lezen: Met daarin de vraag: zie jij jezelf, voel jij jezelf, hoor jij jezelf?  Werkelijk, het grootste geschenk dat je te geven hebt is dat van je eigen zelf-transformatie.

~Lao Zu ~ 

In liefde en licht,
Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

How to transform pain or certain situations in your life?

Dear readers,

Many people wonder what is the purpose of life. The way I see it, life is not only here to be lived, but also to gain experiences and to exand your consciousness so your soul can grow and your frequency can raise.

Your body tells you through your pain and through certain situations in your life, what kind of information is stored in your vibrational field and can help you in this way to make you aware and to help you grow. Your vibrational field is dertermined and influenced by your surroundings, your emotions, your thoughts, everything you have been through and more.
Healing actually is transformation of your vibrational field, of the lower frequenties to higher frequenties, so the information stored in the vibrational field can change, emotions can be released, mindsets can be transformed and pattens can be broken. Healing can help you to connect deeper with everyone and everything and to transform the separateness from the Source. You can do this via self-healing techniques. You can also experience healing through the help of somebody else. 

We all know pain, whether it is physical pain, emotional pain, mental pain or spiritual pain. But it is not all isolated, on their own. Everything within you is interrelated. We are in fact a multi-dimensional vibrational field with different levels of density. Your soul is most etherical and it directs your consciousness. Your consciousness is related to your emotions and directs your energy. Whereever your energy goes, that is where manifestation will takes place. So if you want to manifest something else, if you want to create something different in  your life, it is possible by changing your vibrational field. In a high frequency field there are many possibilities and many potentials. Lower frequencies disturb or block the possibilies, they however also give you a clue, a teaching, insights of what it is you need to change. To raise your frequency and vibration opens new possibilies.

By working from the level of the soul, you bring in new information within your vibrational field and in this way it is possible to create new possibilies. From that point you can work on your consciousness and use your mindpower to work with these new possibilities, for example by using visualization or powerful affirmations to change negative mindsets or attitudes. By aligning your emotions with what you truly want and with what gives you a positive feeling you are able to release negative emotions. But then... action is needed. You can chant mantras as much as you like, you can dream about or visualize that beautiful strong athletic body, but if you don't start exercising it is not going to happen. You need to take action.
Or, you can go into a meditative state, see a beautiful image in your minds eye, but if you do not pick up a brush, it will never become a real painting.
On the other hand, you can start doing, but if there is a disturbed energy within your vibrational field blocking your potential to become reality, it is hard to truly reach your goals. That is why it is so important to raise the frequency in your vibrational field. In another blog I shared more about his subject.

How to raise your frequency?
By making better choices.... Your life is not just happening to you. Life is a series of moments and choices you make. Other choices attract other situations.
As I said before, everyone is a a multi-dimensional vibrational field with a soul, a consciousness and a body. A body is an energyfield with a greater density. In that energyfield many different vibrations are playing their role.
Dr. David Hawkins is someone who spent lots of his time studying frequencies and developed a scale for emotions.


Just look at this scale for a while and ask yourself the question which of the mentioned emotions are playing a role within you.
By deepening my knowledge and by looking at this from different point of views I have learned how to influence that vibrational field. It isn't helpful to get stuck in a certain situation or to hold on to certain emotions. It is better to look at it and see what it can teach you, what it is here for and what experience it is bringing to you. That helps you to understand how you can grow from it. There are always two sides in a situation. Two opposites and when you find the middle way, it is possible to expand your consciousness and grow.
Yin versus Yang.
Buddha had the insight when he was observing an instrument. When the string would be too tight, it would snap. If the string would be too loose, there would not be a good sound possible. It had to be in the middle. He realized that life was the same. You had to find the middle way, balance. 
In Christianity one speaks about the polarization of the negative forces and to find the middle, where Christ Consciousness is.


Life and Death are one thread, the same line viewed from different sides.
~Taoist Proverb ~


In my opinion you can look in the same way at Health and Sickness.

Because my spiritual channels are open, I am able to start from the perspective of the soul, the core, in cooperation with the soul world. I am grateful that I can hear their messages. The soul world has a much better overview than we as human beings have. For the past, the present and the future. It helps me to receive their information and insights to understand which direction I need to go. I often start my day with soul communciation to ask guidance what has priority for me that day and when something happens during the day I often ask for guidance at night to understand deeper what the significance of that situation is.
I am aware of the fact that this makes it somehow easier for me than for others who are not able to hear the messages directly, but please understand that this is something that has developed over time and took me years of training.
If you can do this too, you are very blessed as well. I can truly recommend you to do this. Listen to what your soul has to tell you, listen to what the light beings want to share with you.
If you can't communicate in this way, you can ask someone who you trust to help you with this. I can help you too if you like. Many people have already asked me for help and I often receive the gratitude for the messages I am allowed to give to them. They are often deeply moved by the personal messages they receive. 

However, if you can't communicate directly, there are others things you can do too!
You can take time for yourself, sit with yourself and just go within and listen to your intuïton. Listen to your thoughts. What is going on in your mind? What are the patterns? Are your thoughts right? Is your knowledge right? In order to expand your consciousness it is needed to expand your knowledge and see it from different point of views. See how you can receive new information. See both sides of a situation, the yin and yang aspects and find the middle. Do not get stuck in pain or a certain negative point of view. There are always two sides! Look for the opportunities.
And please don't let anything you can't do stop you from doing this. Look at what you CAN do. For example, I wasn't able to read books for a long time. That didn't stop me to study. There are many ways to receive new information, there are audiobooks, (online) workshops, you can talk to someone, there is internet, there are documentaries and movies. Expand your consciousness, look at things from a different perspective, change your mindsets and in this way you can create a lot of change. 

Also, sit with your emotions and go deeper and deeper. Do not walk away from them. Feel the pain and feel what causes it. It has a lot to say and teach you. The pain can be created by experiences you had in this life, but also by memories stored in your vibrational field  of past lives. It can be what they called karma, but it can also be an experience given to you just to help you grow. See if you can change your negative emotion and bring in more positive emotions, to balance the yin and yang. See if you can break the pattern of the negative emotions which is triggered again and again in this way. Nothing is only negative. In every negative experience there is also a positive aspect. And within the positive experiences there is always a negative aspect. Try to see both sides. The Yin and Yang of the situation.

When you sit with yourself, and truly feel deep within, when you start to feel where the pain is, what it is you actually want and what the pain and/or your soul are trying to tell you, you can learn a lot. But that only is the first step. Then you need to take actions. You need to do something with the information that you received or the insights you got. Create positive transformation and repeat those actions. Only by repetition a new pattern can be created.
But, also be nice to yourself :) Every step, also a little or even a tiny step, is a step in the right direction!It is a physical phenomenon that energy can be changed. Your current situation therefore is not a fact, it can be influenced. Your current situation doesn't define your possibilities forever. How nice and promising is that!? Don't let negative comments affect you too much like: You have to live with this for the rest of your live; There is nothing we can do for you; What you want is impossible." There are so many success stories, so many examples of people who did the seemingly impossible. But they made different choices than the majority of the people and they believed in themselves. They made progress on a path towards expanded consciousness. 
If you make other choices, the result could be different. If you choose the things which suit you best, and which can help you to live in accordance with your soul purpose and your true self, it will help you to raise your frequency and bring you closer to the Source in you. The Source which is whole and has infinite possibilities.

And with this I actually mean that you start to change the way you live. I don't mean to eat healthy once in a while, or to go to a spiritual workshop once a year to nourish your soul and then go back to your normal lower vibrational habits.
To clear your energyfield and to raise your frequency is something that asks you to adjust your daily way of living. And when you are willing to do so, and go further and further towards the core of your being and you will start to resonate with who you truly are and let go of everthing which disturbs your energyfield (either the negatieve memories from your current lifetime or past lifetimes, or the influence of your surroundings, or you change your eating habits, or your change your mindsets or attitudes etc.) then new patterns can be created and pain, emotions can be released and you can attract new positive things into your life.

Tao Healing and Soulfulness helped me a lot to change my vibrational field, to raise my frequency and to live more in alignment with my true self and higher self. It brought me many insights to live more consciously. It also helped me to open my spiritual channels further and allowed me to do what I do now.
It is nice to help others with the possibilities given to me and it always makes me humble and grateful to see others grow through the tools and experiences I was allowed to pay forward to them.
You also can become more aligned with your true self and you purpose in life, if you start to raise your frequency. Everyone has a purpose in life, and it starts with being more in alignment with your true self and to let go of everything which disturbs that alignment. In this current time we live in, the energy of Mother Earth will change and ascend to higher dimensions. It is also a time in which the negative forces will resist. So it is needed to prepare ourselves and make adjustments so we can truly integrate all these new possibilities coming to us.
And it all starts with willing.... Are you willing to do what is needed to be done to expand your consciousness and live in alignment with your true self and your higher self.
Are you willing to take a conscious step today? And which step will you take?

For more inspiriation you can also read this blogposting: Asking yourself a question: Do you truly see yourself, feel yourself, listen to yourself?  Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation.
~ Lao Zu ~


In love and light,
Barbara 


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Tuesday, 29 January 2019

Ik zie jou, ik hoor jou, ik voel jou. / I see you, I hear you, I feel you.

~ for English please scroll down halfway through this page ~

Ik zie jou, ik hoor jou, ik voel jou.


Lieve lezers,

Ieder van jullie zal net als ik momenten kennen of gekend hebben, waarin we het even niet meer zien zitten, alsof het voelt dat we vastzitten. Ik ken verschillende momenten in mijn leven waarin ik voor mijn gevoel op de bodem belandde en wat had ik in die momenten behoefte aan iemand, die naar me luisterde zonder van onderwerp te veranderen of die me niet na één zin al zei, dat het allemaal best wel mee viel, dat ik het van een positieve kant moest bekijken. Gewoon iemand die even naast me zat en wilde luisteren, mee wilde voelen, vragen stelde en die me werkelijk zag voor wie ik ben en waar ik mee worstelde. Dat is namelijk zo belangrijk om werkelijk gezien of gehoord te worden.
Die mensen zijn er! Maar ze zijn zeldzaam als je het mij vraagt. En dat hoor ik van vele mensen om me heen.
Ik hoop dat het voor jou anders is, maar ik ben nog niet veel mensen tegen gekomen die juist naar je toe komen op momenten van diepe emoties en die je gewoon in je waarde laten in je momenten van diepste pijn. Mensen die in alle authenticiteit een veld creëren waar je je veilig kan voelen. Dat alles oké is, wat het ook is.
En bij wie je het gevoel hebt:

Ik zie jou, jij ziet mij.
Laten we ons niet langer onzichtbaar maken, maar werkelijk ons ware zelf tonen aan elkaar, ook in de donkerste momenten.

Ik hoor jou, jij hoort mij.
Laten we luisteren, van hart tot hart, ziel tot ziel.

Ik voel jou, jij voelt mij.
Laten we samen naar de kern gaan en de wonden helen op de manier die en het tempo dat goed voelt.

Ik heb die mensen wel gevonden hoor in mijn leven. Ze bestaan echt!
Maar om één of andere reden kwam er altijd een moment dat dat contact weer verloren ging. Het maakt niet uit hoe je het noemen wilt, het lot, de schuld van de ander, mijn schuld, karma, tijd om verder te ontwikkelen.... Feit is dat het contact verloren ging en dat ik me dan weer eventjes meer alleen voelde dan ooit. Voor een tijdje..., want als ik terug kijk naar die momenten, zijn dat altijd de momenten geweest dat ik naar iets beters werd geleid!
Die momenten van alleen zijn, zijn de momenten van de grootste transformatie geweest voor mij. Het zijn niet de fijnste momenten, eerlijk is eerlijk, maar als je bereid bent om in jezelf te zoeken, kan je heel veel vinden.

Nu ben ik niet het type dat zich blind staart op alles wat er niet is, of bij de pakken neer gaat zitten tot het moment zich aandient dat iets spontaan op mijn pad komt. Ik kijk graag naar wat er dan wel is en wat het me te zeggen heeft en wat ik zelf kan doen. Iedere situatie heeft in mijn ogen namelijk twee kanten: een negatieve kant en een positieve kant! Wat deze steeds terugkerende situatie, waarin ik steeds minder op anderen kon bouwen bracht, is dat ik steeds meer op mezelf leerde vertrouwen.
Hoe minder input van de mensen om me heen, hoe minder invloed er was, hoe meer ik de diepte in kon en moest bij mezelf om daar de antwoorden te vinden. Mijn spirituele kanalen waren altijd al open maar ik had nooit geleerd om ze echt te gebruiken. Dat was wat ik leerde.... En de zielenwereld is er altijd.

Een van de boodschappen die ik via mijn spirituele kanalen doorkreeg was:

Je moet begrijpen dat werkelijke kracht niet komt via een ander. Het komt van binnenuit, vanuit jouw connectie met de zielenwereld en de Bron. Ieder ander kan je een boodschap geven op zijn of haar manier, maar het zijn de innerlijke boodschappen, de boodschappen die je voor jezelf ontvangt die je het meest zullen helpen. Richt je dus meer op de zielenwereld en communiceer vaker. Dat zal je in verbinding brengen en dat is de manier waarop je de hulp ontvangt die je nodig hebt. Je hebt je open kanalen, je hebt de afstemming, je hebt dus alle mogelijkheden om het zelf te doen. Het is de innerlijke pijn van het verlies van de werkelijke verbinding dat het probleem is. Herstel jouw innerlijke verbinding met de zielenwereld, met de Bron en je zult je weer heel voelen.  

Daarmee zeg ik níet dat anderen niet kunnen helpen. Integendeel, ik heb heel veel hulp ontvangen waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb vele healers ontmoet die me hebben geholpen om die verbinding te herstellen en die me tot voorbeeld zijn geweest hoe ik kon omgaan met mijn open kanalen. Ik heb vele mensen om me heen gehad die de juiste vragen stelden en die me andere invalshoeken gaven. Wat ik wél zeg, is dat als die hulp er eventjes niet is, dat je niet met lege handen staat! Er is veel wat je zelf kunt doen. Wellicht wel meer dan je zelf beseft :)

Als je het gevoel hebt dat alles tegen zit, je ziek bent, je emotioneel bent of je niet weet hoe je verder moet, je niet blij bent met hoe je leven is, dan ben je in feite uit de verbinding. Je energieveld is verstoord met lagere frequenties.
De pijn in je lichaam en de uitdagingen in het dagelijks leven vertellen je eigenlijk wat er voor informatie in jouw energieveld, in jouw trillingsveld aanwezig is. Dat veld wordt beïnvloed door je omgeving, je emoties, je gedachten en alles wat je hebt meegemaakt. Healing is eigenlijk het transformeren van het energieveld, van de lagere frequenties in hogere frequenties, zodat de informatie die erin is opgeslagen kan veranderen, emoties losgelaten kunnen worden, overtuigingen veranderd kunnen worden en patronen doorbroken kunnen worden.
Zo kun je je energieveld herstellen en je connectie met de Bron vergroten. Dat kan met de hulp van iemand anders, maar kan zoals gezegd ook alleen.
In plaats van te wachten op hulp van een ander, ging ik zitten met mezelf en zei ik tegen mijn ziel: 

Ik zie jou.
Laat mij jou niet langer onzichtbaar maken, maar werkelijk je ware licht laten tonen.

Ik hoor jou.
Laat me luisteren naar wat je me te zeggen hebt.

Ik voel jou.
Laat me de diepte in gaan en de wonden helen op de manier die en het tempo dat goed voelt.

In alle openheid, alle eerlijkheid, alle authenticiteit. Niets meer wegstoppen, niets meer onderdrukken, niet het hoofd afdraaien, niet verdoven, geen afleiding zoeken, maar zitten en luisteren naar mijn ziel, luisteren naar mijn gedachten, voelen van mijn emoties, voelen waar de energie geblokkeerd zit en waar de pijn in mijn lijf zit.
Zoals ze het zo mooi zeggen, "De waarheid zal je bevrijden." Vind jouw eigen waarheid in je ziel. Wie ben je, wat wil je echt? Dat zal je helen.
De ander kan daarbij een instrument zijn, je iets aandragen, je helpen iets te zien wat je zelf niet ziet, je bepaalde technieken aanleren, je vanuit liefde en compassie laten voelen dat je goed bent zoals je bent, je helpen bepaalde patronen te doorbreken. Een healer kan als kanaal fungeren om je te helpen je eigen verbinding te herstellen. Maar het is uiteindelijk zo dat jij jouw waarheid mag gaan leven. Alleen jij kan dat doen. Niemand kan dat voor je doen. Jij zal uiteindelijk de keuze moeten maken en vanuit jouw ziel het leven gaan leiden wat jou gelukkig maakt. 

We kennen allemaal pijn, hetzij fysiek, hetzij emotioneel, hetzij mentaal, hetzij spiritueel. Maar het is niet losstaand van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. We zijn in feite een multi-dimensionaal energieveld met verschillende mate van dichtheid. De ziel is het meest etherisch en stuurt het bewustzijn aan. Het bewustzijn is gekoppeld aan emoties en stuurt de energie aan en daar waar energie naartoe gaat wordt iets in de materie gemanifesteerd.
Wil je iets anders manifesteren dan je tot dan toe hebt gedaan, een verandering creëren, dan is dat zoals eerder gezegd mogelijk door je energieveld te veranderen. In een hoog frequent veld zijn vele mogelijkheden, vele potenties. Lagere frequenties verstoren of blokkeren die mogelijkheden. Het verhogen van de frequentie en vibratie opent nieuwe mogelijkheden. Door vanuit de ziel te werken, kun je nieuwe mogelijkheden creëren in je energieveld. Vandaar uit kun je met je geestkracht aan de slag om het uit te werken, bijvoorbeeld via visualisatie hoe je dat wilt vormgeven, of via krachtige affirmaties je negatieve gedachtenpatronen veranderen. Door je emoties in de juiste richting te brengen dat dit is wat je wilt en wat goed voelt en dat je het waard bent en de negatieve emoties los te laten. Maar vervolgens is er ook actie nodig. Je kan vele mantra's chanten en blijven dromen over of visualiseren dat je een krachtig sportief lichaam hebt, maar je zal ook aan de slag moeten. Of een prachtig schilderij voor je zien vanuit afstemming en visualisatie maar dat komt alleen op het doek als je begint. Omgekeerd kun je beginnen maar als er een verstoorde frequentie is in je energieveld kan datgene wat je graag wilt geblokkeerd worden om tot realisatie te komen. Dat is waarom het zo van belang is om je energieveld in frequentie te verhogen. In een ander blog ga ik hier dieper op in. 

Het is een natuurkundig fenomeen dat energie te veranderen is. Je huidige omstandigheden zijn dus te beïnvloeden! Je huidige omstandigheden definiëren niet voor altijd je mogelijkheden. Hoe fijn en hoopgevend is dat!? Laat je niet beïnvloeden door opmerkingen als: "Je zult er maar mee moeten leren leven; Er is niets wat we voor je kunnen doen; Dat wat je wilt is onmogelijk." Er zijn zovele succesverhalen, zovele voorbeelden van mensen die het schijnbaar onmogelijke deden. Maar ze maakten andere keuzes dan de meerderheid en ze geloofden in zichzelf.
Maak je andere keuzes, dan zal de uitkomst dus anders kunnen zijn. Als je ervoor kiest om de dingen te doen die passen bij jouw ziel, en die je helpen om steeds meer in overeenstemming te gaan leven met jouw ware zelf en die je helpen om je vibratie te verhogen, kom je ook steeds meer in verbinding met de Bron in jou. De Bron die heel is en waar alles mogelijk is.

Wat mij persoonlijk helpt zijn de dagelijkse zielencommunicaties, het spreken van mijn zielentaal (= de stem van je ziel), zodat mijn ziel mijn bewustzijn en emoties kan sturen. Ook het ontvangen van healings voor mijn ziel, hart, geest en lichaam helpen me steeds verder.
Ik lees veel om me te laten inspireren en steeds nieuwe inzichten te verkrijgen die me verder kunnen helpen.
Wat mij daarnaast helpt is schrijven, gezonde voeding, veel water, dansen, wandelen, fotograferen. Het zijn dingen die bij mij horen. Voor een ieder is dat anders en heel persoonlijk.
Begin ergens mee waar jij je goed bij voelt en wat jouw hart opent zodat je meer en meer met je ziel in verbinding kunt komen.  

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, de tekst 'How cool is it that the same God who created mountains and oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you, too.'
Hoe bijzonder is het dat dezelfde God die bergen en oceanen en sterrenstelsels
creëerde, naar jou keek en dacht dat de wereld ook iemand als jij nodig had. 

Zie jezelf, voel jezelf, luister naar jezelf. Ongeacht wat anderen van je denken of vinden. Ongeacht je verleden. Leef in overeenstemming met je ware zelf en op die manier zal je van binnen uit helen en een andere toekomst kunnen creëren.  Weet dat jij alles wat je nodig hebt in je hebt of dat je dit op een bepaalde manier naar je toe kunt halen door de frequentie en vibratie in je energieveld daarop af te stemmen. Daar waar je je op richt, dat zal zich versterken. 
Ik deel graag nog een stukje van mijn communicatie met de zielenwereld. 

Open je hart voor jezelf. Als je volledig van jezelf houdt, zul je je nooit alleen of verloren voelen. Dan zul je je blij en tevreden voelen met jezelf. Je zult altijd weten wat je te doen hebt en je zult de antwoorden in jezelf vinden. Stel jezelf niet afhankelijk op van anderen. Zij hebben hun inzichten, hun wijsheid. Ga dieper en dieper in jezelf. Vind de antwoorden in jouw ziel. Communiceer met de zielenwereld en wij zullen je helpen. Dat is waar deze reis om gaat. Om de antwoorden in jezelf te vinden. Anderen kunnen je daarbij helpen, door een spiegel te zijn, door een reflectie te zijn, maar uiteindelijk zullen alle antwoorden met betrekking tot wat belangrijk is voor jouw zielenreis van binnenuit komen. In je ziel weet je wat goed is voor jou. Vind de antwoorden. 

Dit betekent zoals ik al eerder zei niet dat ik geen hulp meer vraag of geen hulp ontvang. Juist wel. Ik leer veel van de kennis en inzichten van anderen. Nieuwe kennis en input is nodig om jezelf te blijven ontwikkelen. Een spiegel die de ander voorhoudt kan je blinde vlekken zichtbaar maken. Ik ontvang dus graag hulp. Je hoeft niet voor alles zelf het wiel uit te vinden! Maar het is wel zo dat alles uiteindelijk terug komt bij het punt wat in overeenstemming is met mijn ziel, mijn zielenpad.
Voor iedereen is dat pad anders. Iedere ziel is anders. Leer te luisteren naar wat past bij jouw ziel en leef in overeenstemming met wat jouw ziel te zeggen heeft en heel van binnenuit door de vibratie in jouw energieveld te verhogen.
Tao Healing en Soulfulness kan daarbij helpen. Wil je daar meer over weten, lees dan op mijn website wat het voor jou zou kunnen doen en als je graag mijn hulp wilt dan kan dat ook.

In liefde en licht,
Barbara 

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

I see you, I hear you, I feel you. 


Dear readers,

Every one of you will have or had these moments in time, like I have had them, that you have no idea how to move forward, that it feels like you are stuck. I have had several moments in my life, when it felt to me like I had hit rock bottom, and how much I have longed in these moments to have someone in my life who would listen to me, without changing the subject, or someone who would not say after one sentence that everything would be fine if I just stayed positive. I just wanted someone who would sit down next to me, who listened, who felt, who asked questions and saw me for who I truly am and what I was struggling with. Because it is so important to be really seen or heard.
Those people exist! But in my opinion, these beautiful people are rare and I hear this from many other people as well.
I hope your experiences are different, but I haven't had many people coming to me in moments like that, that emotions are deep and raw and who were able to handle them and just let me be in dignity with all the pain I was dealing with at that time. People who were authentic and real and who were able to create a field where everything is okay and I felt safe. No matter what was happening.
People who can make you feel:


I see you, you see me. 
Let us no longer hide, but show our true selves, even in those darkest of moments.

I hear you, you hear me.
Let us listen, from heart to heart, soul to soul.

I feel you, you feel me.
Let us go together to the core of the pain and heal the wounds, in a way and within a timeframe that feels right. 

I have met these people, they do exist :)
But for some reason there was always a moment in time that contact was lost again. It doesn't matter how you want to call it, fate, somebodies fault, my fault, karma, time to move on... Fact is that I lost the contact with the person who I trusted and that I felt more alone then before.... for a while... because when I look back now, those moments that I lost contact were always a start of something better.
Those moments of being alone, are the moments for me of the greatest transformation. These are not always the most pleasant moments, to be totally honest with you, but if you are willing to go deep within, there are many answers to be found.

I am not a type of person who focusses on what is lost, or someone who sits back and doesn't do anything until something comes my way spontaneously. I prefer to look at the possibilities or to what this current situation is trying to teach me and what I can do myself. Every situation in my opinion always has two sides, a negative side and a positive side! What this recurring situation, in which I could no longer put faith in someone else, forced me to do, was to go inside and learn to trust myself. The less input I got from other people around me, the more I was asked to go deep within myself to find the answers I was looking for. My spiritual channels have always been open, but I never had learned how to use them. That is what I was taught within these situations... and the soul world is always there to help.

One of the messages I received through my spiritual channels was;

You need to understand that true power doesn’t come from any other person. It comes from within, from your own connection with the soul world and the Source. Any other person will be able to channel messages in his or her way, but it is the internal messages, the messages you receive for yourself which are the ones which will help you most. So please, turn towards the soul world and communicate more often. That is what will bring you in alignment more and that is how you will receive the help you need. You have the open channels, you have the connection, you have the power to do so all by yourself. Do so and you will be able to transform the pain, for it is not the pain that is caused by others which brings you down. It is the internal pain of feeling having lost the connection that truly is the rootcause. Restore the inner connection with the soul world, with the Source and you will start to feel whole.

I am not saying that other people are not able to help. On the contrary, I have received a lot of help for which I am very grateful. I have met many healers who helped me to restore that connection and who showed me by their example how to live with open spiritual channels. I have met many people who asked me the right questions in the right moments in time and who were able to give me a different perspective. What I do say is, that if that help for some reason is not available at a certain point in your life, you are not left empty handed. There is a lot you can do for yourself. Maybe even more than your realize :)

When the going gets tough, when you are sick or emotional, or you have no idea how to move forward from where you are now, when you are not happy with your life, then you are actually out of alignment. Your energyfield is disturbed by lower frequencies in it.
The pain in your body or the challenges you are dealing with in life, actually are telling you a the story about the information which you carry in your energyfield, in your vibrational field. That field is being influenced by your surroundings, your emotions, your thoughts and every experience you have been through. Healing actually is the transformation of your energy field, of the lower frequencies into higher frequencies, so the information which is carried in your vibrational field can be changed, emotions can be released, beliefs can be transformed, old patterns can be broken.
In this way you can restore your energy field and your connection with the Source. You can do this with the help of somebody else, but like I said before, you can also do this on your own.
Instead of waiting for someone to come to help me, I sat down with myself and said to my soul:

I see you. 
Let me no longer hide you, but allow you to shine your light.

I hear you.
Let me listen to what you want to tell me.

I feel you.
Let me go to the core of the pain and heal the wounds, in a way and within a timeframe that feels right. 

Be fully open, totally honest and authentic. No more hiding, no more suppressing, do no longer look away or turn your head the other side, no more numbing of the pain, no more distraction, but just sit down and listen to your own soul, to the thoughts coming up, to your feelings, feel where the energy is stuck within your body and where the pain is.
Like it is said so beautifully: "The truth will set you free." Find your truth within your soul. Who are you, what do you really want? That will help you heal.
The other person can be an instrument, can deliver you a message, help you see what you can't see for yourself, teach you some techniques, can make you feel love and compassion and make you feel that you are good the way you are, or can help you break old patterns. A healer can be a channel for the soul world and help you restore the connection. But in the end, it is you who needs to start living your truth. Only you can do that. Nobody else can do it for you. You need to make the choice and start to live in alignment with your soul.  

We all know pain in some ways, whether it is physical, emotional, mental or spiritual pain. But none of them is on it's own. They are interrelated. We are all multi-dimensional energy fields with different waves and density in it. The soul is most etherical and directs the mind/consciousness. Your mind is connected to your emotions and directs your energy and where the energy flows, things will be manifested.
If you would like to manifest something different than you have done so far, or create a change, it is possible, like I have said before, by transforming the vibrational field. In a high frequency field there are many possibilities, many potentials. Lower frequencies disturb or block the possibilities. To increase your frequency and vribration opens new possibilities. By working from the level of your soul it is possible to create new possibilities in your vibrational field. From there  you can use your mind power, for example visualization, to bring these possibilities more into reality or you can use powerful affirmations to transform your mindsets. It is possible to direct your emotions by focussing on what you truly want or what feels right, and by releasing negative emotions. But the next step is needed. It is needed to take action! You can chant many positive mantras or dream or visualize a lot that you will have that perfect body, but if you will not take action to go to the gym and start exercising it will not be manifested. Or you can go deep within and align yourself and receive a beautiful image of a painting in your spiritual eye, but that painting will only be created if you start painting.
On the other hand, it is possible to start something, but if there is a disturbed frequency or even a blocked frequency within your vibrational field it could be difficult to actually manifest what you want. That is why it is so important to increase your vibration and frequency.  I wrote more about this in another blogposting.

It is known in physics that energy can be transformed. Your current situation can therefore influenced. Your current situation doesn't define your possibilities forever. You can have an impact on your future! How beautiful and encouraging is that!? Don't let anybody stop you with words like: "You should learn to live with it; there is nothing we can do for you; what you want is impossible." There are so many success stories, so many examples of people doing the seemingly impossible. But they made different choices than the majority of the people, and they believed in themselves.
If you make other choices, your future could be different. If you chose to do the things which suits your soul, and which are in alignment with your true self or which help you to increase your frequency and vibration, you will come more closely connected to the Source within you. The Source which is whole and where everything is possible.  

What helps me personally is to do daily soul commucation, to speak my soul language (= the voice of my soul) so my soul can direct my consciousness and align my emotions.
It also helps me to receive healings for my soul, heart, mind and body.
I read a lot to get inspired and to receive new insights which can help me to move forward.
Besides that I like to write, eat healthy, drink lots of water, dance, walk in nature, photograph.
These are all things which belong to me. For everyone that is unique and personal.
Start with doing something you truly love and what opens your heart, so you can connect with your soul more and more. 


              Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, de tekst 'How cool is it that the same God who created mountains and oceans and galaxies looked at you and thought the world needed one of you, too.'


See yourself, feel yourself, listen to yourself. No matter what other people say or think about you. Regardless you past.
Live in alignment with your true self and in this way you will be able to heal from within and you will be able to create a different future. Know that everything you need is within you or that you can attract it by adjusting your frequency and vibration in your vibrational field. Whatever you focus on is what you can manifest.I would like to share another part of my communication with the soul world with you now.

Open your heart for yourself my dear one. When you fully love yourself, you will never feel alone or lost. You will feel happy and content with yourself. You will always know what to do and you will find all the answers within. Do no longer depend on others. It is their point of view, their wisdom. Go inside deeper and deeper. Find the answer in your soul. Communicate with us and we will support you. That is what this journey is all about. To find the answers within. Others may help you with that, by being a mirror, a reflection, but in the end all the answers to what is important to your soul journey are within. In your soul you know what to do. Find the answers.

Like I said before, this doesn't mean that I never ask for help or never receive help. On the contrary. I learn a lot from the wisdom and insights of others. New wisdom and input is needed to continue to develop yourself. Somebody can be a mirror for you and show you your blind spots. So I really like to receive help. You don't have to find out everything by yourself. But in my opinion, in the end everything does come back to the point to what is in alignment with my soul and my soul journey.
For everybody that journey will be different. Every soul is different. Learn to isten to what is right for your soul and live in accordance with what your soul has to say and heal from the inside out by increasing your vibration. 
Tao Healing and Soulfulness can help you with that. I have written a lot about it on this blog (bilingual) or my website (in Dutch). I invite you to read more if you would like to know what it can do for you.   

In love and light,
Barbara 

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderTuesday, 8 January 2019

3 tips om jezelf te beschermen tegen negatieve energieën om je heen / 3 suggestions to protect yourself against negative energies surrounding you

~ for English please scroll down halfway through this page ~


3 tips om jezelf te beschermen tegen negatieve energieën om je heen


Lieve Lezers,

Vandaag gaat mijn blog over hoe je je als gevoelig persoon kunt beschermen zodat je niet zo heftig reageert op de energieën om je heen of deze overneemt.
Verschillende mensen hebben me al gevraagd hoe ze zich kunnen afsluiten hiervoor, omdat het hen zo leeg trekt. Mijn antwoord is altijd hetzelfde: Je kunt je beter niet afsluiten, maar juist openstellen.

Wat bedoel ik hiermee?
Als je je afsluit, een muur om je heen bouwt of een denkbeeldig ei om je heen visualiseert wat datgene wat je niet wilt voelen buitensluit, dan sluit je niet alleen datgene uit wat níet goed voelt, maar ook datgene wat wél goed voelt. Het ei houdt als het ware niet alleen de negatieve energieën tegen maar ook de mooie positieve voedende energieën. En juist dat is wat mij helpt om te functioneren.
Er is eens iemand geweest die me zei, laat me je helpen dan plaats ik een wattenbollen deken om je aura heen zodat je niet zoveel voelt van alles wat er om je heen gebeurt en ik kon voelen hoe ik afgesloten werd. Ik voelde weliswaar de negatieve energie minder, maar ik voelde me beroerder dan ooit omdat ik ook geen goede verbinding met het licht meer kon maken. Me helemaal afsluiten of opsluiten in een ei, heeft dus niet mijn voorkeur. Dat begrijp je hopelijk wel.
Nu kan je wel zeggen, sluit je dan niet helemaal af, maar zet er een filter in, maar dan nog.... Ik vergelijk het maar met een raam zonder gordijnen waar het zonlicht helemaal doorheen kan komen en mensen door naar binnen kunnen kijken. Je kan zeggen, ik wil niet dat de mensen naar binnen kijken, dus ik doe de gordijnen dicht, maar daarmee sluit je ook het zonlicht buiten. Of je zegt, ik plak folie op de ramen, of draai de luxaflex dicht, dan filter ik het en kunnen mensen niet naar binnen kijken, en kan het licht toch wat naar binnen, maar het is toch minder licht dan zonder afscherming voor de ramen. Afsluiten of filteren heeft dus ook effect op de positieve energieën en niet alleen op de negatieve.

Hoe kun je dan anders omgaan met situaties als lopen in een drukke stad, of in een vergadering zijn waar de emoties hoog oplopen. Ik weet wat het is om je dan totaal leeggezogen te voelen worden als je niets doet en hoe het je zelfs nog kan beïnvloeden als je weer thuis bent. Ik ben zelf erg gevoelig. Ik voel de energievelden van andere mensen om me heen of van de plaatsen waar ik ben. Dat heeft 2 kanten, het kan me juist enorm versterken als het een goede energie is, het kan me ook snel uit balans halen als het een negatieve energie is. Om je een paar voorbeelden te geven: Ik voel de verschillende energieën van de steden, zelfs als ik er in de auto langs rijd, ik kan in de Amsterdamse Waterleiding Duinen wandelen en er zijn plaatsen die me versterken en er zijn bepaalde plaatsen die me iedere keer weer enorme hoofdpijn bezorgen en ik voel waar de scheiding loopt. Als ik in de supermarkt sta, voel ik altijd welke rij voor de kassa het meest licht voelt. En als ik vrienden spreek dan voel ik hoe het met ze gaat. Sommigen vinden dat prettig en vragen me altijd, Barbara ik zit ergens mee, wat voel jij...? En anderen hebben grote problemen en praten liever met anderen dan met mij, juist om die reden, dat ik zoveel voel en daarmee de vinger op de zere plek leg of te dichtbij kom voor hun gevoel en dat is te pijnlijk... Mijn gevoeligheid is mijn grootste geschenk wat me zeer dierbaar is, maar waar ik wel mee moest leren omgaan. En ik leer nog steeds elke dag bij, want het kan me ook helemaal leegtrekken.

Een aantal jaren geleden was ik in Berlijn. Prachtige stad met een intens verleden. Ik voelde me al niet zo heel erg sterk die dag en waar ik ook om me heen keek, er was niets te zien wat me hielp om me te verbinden met positieve energieën, geen natuur, geen lachende kinderen, geen dieren, geen zonlicht. Het was een koude, gure en donkere dag en waar ik ook keek, ik zag voornamelijk mensen met niet al te vrolijke gezichtsuitdrukkingen, mensen die ziek voelden, niet al te blij ogende zwervers, mensen met vele tatoeages en piercings en zwarte kleding die duidelijk niet in het licht stonden, en zo ging het straat na straat door.
Ik moest iets doen, om ervoor te zorgen dat ik mezelf staande hield middenin deze grote stad met zo een heftig oorlogsverleden wat nog steeds overal voelbaar was. De energie vloeide straat na straat meer uit me weg.

Ik vroeg Guan Yin, een van de verlichte zielen die mij altijd helpt als ik haar om hulp vraag, om advies.
Haar advies deel ik graag met jullie.

1) Ten eerste is het zo dat datgene om ons heen ons alleen kan beïnvloeden en raken, als er iets in ons eigen energieveld is wat geraakt kan worden, mee resoneert. Als wij ons sterk voelen, gegrond zijn, emotioneel stabiel en vol licht zijn, zullen we minder snel geraakt worden of het makkelijker los kunnen laten. Omgekeerd betekent dat dus, dat als we wel geraakt worden, dat er kennelijk iets in ons eigen energieveld zit, wat mee resoneert en uit balans is. Dit kan met dit leven te maken hebben, maar ook voortkomen uit herinneringen op de ziel vanuit vorige levens. Een ander of een situatie veranderen is niet altijd mogelijk, maar jezelf veranderen of de manier waarop je ergens op reageert wel. Dus één van de belangrijke punten om jezelf te beschermen is, om je eigen vibratie en trilling te verhogen en je eigen energieveld te zuiveren en te versterken. Dit betekent dus dat je je eigen huiswerk te doen hebt om je eigen trillingsveld/energieveld op te schonen en krachtiger te maken. Niet altijd makkelijk en snel te doen, maar het is wel iets waar je invloed op hebt en wat je elke dag kunt oefenen.
Hoe minder er in jou zit wat een kans heeft om mee te resoneren met de negatieve energieën om je heen, hoe minder beïnvloedbaar je zult zijn.
Een andere manier van zeggen is: wil je niet geraakt worden, vibreer met een hogere trilling....

Zo snijdt het mes namelijk aan twee kanten, je voelt je zelf beter als jouw trilling hoger is en je hebt zo ook minder last van omgevingsinvloeden. Daarnaast wordt een bepaalde situatie zo ook op een positieve wijze beïnvloed omdat jij hogere trillingen uitzendt. Terwijl als je jezelf afsluit, je omgevingsinvloeden eigenlijk hetzelfde blijven en jij niet langer door de positieve invloeden gevoed wordt wat een bepaalde situatie in stand houdt of jou nog verder kan ontkrachten.

Je kunt je eigen trillingsveld en energieveld opschonen via onder andere spirituele oefeningen, meditatie, soulfulness technieken, vergevingsoefeningen, de vier krachttechnieken, healing etc. Zo kunnen we zelf of met hulp van anderen ons karma, negatieve herinneringen, negatieve emoties, gehechtheden, energieblokkades etc. leren op te lossen en los te laten.

2) Ten tweede is het van belang om goed gegrond te zijn. In je onderbuik bevinden zich verschillende energiecentra, zoals de Lower Dan Tian en de Kundalini en acupunctuurpunten als de Hui Yin en de Ming Men die je kunt ontwikkelen, sterker kunt maken via specifieke oefeningen en die je helpen om goed geaard te blijven en sterker in je eigen energie te blijven. Hoe meer en steviger jij gegrond bent, hoe minder beïnvloed jij wordt door datgene wat er om je heen gebeurt.

3) Het derde advies dat Guan Yin me gaf was om me niet af te sluiten, maar als aanvulling op het eerste en tweede punt, juist het licht in mij te versterken. Door een bundel van licht door mijn kruinchakra naar binnen te laten komen en het mijn lichaam te laten voeden met licht en het licht vervolgens via mijn hartchakra uit te laten stralen naar de andere persoon of de omgeving bescherm ik mezelf het meest, zei ze. Daar waar licht of hogere frequentie uitstraalt zal donkerte of zware energie minder naar binnen kunnen.

Je kan bijvoorbeeld vragen of het Universele Licht door je heen wil stralen, maar je kan ook een lichtwezen met wie jij je verbonden voelt vragen om zijn/haar energie door jou heen te laten werken.
Hoe sterker en krachtiger ik het licht door mij heen en door mijn hartchakra naar buiten laat stralen hoe meer ik zelf gevoed word, hoe meer ik beschermd ben tegen wat naar binnen wil komen en hoe meer ik de omgeving dien door ook daar het licht te brengen.

Dankbaar voor deze tips heb ik deze uiteraard direct toegepast in Berlijn. Ik ben door mijn jarenlange opleiding bekend met al deze oefeningen dus het was niet zo ingewikkeld voor mij om die technieken direct toe te passen en ik voelde me meteen anders door de straten van Berlijn lopen. Minder kwetsbaar. En tot op de dag van vandaag pas ik dit toe zodra ik op straat loop of in een vergadering ben of in een winkel waar ik voel dat de energie vat op mij wil krijgen.
Ik sluit me niet af, maar gebruik de vier krachttechnieken vanuit de Soulfulness om het licht in mij te versterken en deze als dienstbaarheid en service naar anderen uit te laten stralen. Daarnaast pas ik verschillende technieken toe om mezelf te helpen om gegrond te blijven. Zo help ik mezelf en de ander. We zijn immers allemaal verbonden in het algehele universele trillingsveld. Elke actie, heeft invloed. Dat wat ik doe, heeft invloed op de ander en mijn omgeving via dat universele trillingsveld.

Diegene die ziek is, emotioneel, negatief of om welke andere reden dan ook zwaar en onprettig aanvoelt voor jou, of een omgeving waar de rust ernstig verstoord is vanwege verschillende factoren, kan wel wat licht gebruiken moet je maar denken. Vaak lijden deze mensen en dan is het goed om die ander te helpen door wat liefde en licht te sturen. De mensen die het meeste licht en liefde nodig hebben, uiten dat vaak op de meest moeilijke manieren. Sta daar even bij stil en sluit je dan niet af, maar kijk wat je kan doen om die ander te helpen.
Als het een omgeving is waar de balans verstoord is, zal het helpen balanceren niet alleen jou helpen maar velen die in die omgeving verblijven. Een trillingsveld positief helpen veranderen is een enorme service. Eén persoon die positiviteit inbrengt kan als een rimpeling op het water een groots effect hebben.
Wanneer je jezelf echter afsluit, kan dit door de andere persoon bewust of onbewust opgevangen worden en die kan dat weer als negatief signaal ervaren en het kan de negatieve emoties juist versterken. Door je af te sluiten geef je een boodschap naar die ander af dat diegene niet prettig is voor jou of niet goed genoeg is. Het is altijd fijner om liefde en licht te sturen naar iemand en om open te blijven, en als die ziel die liefde en dat licht opvangt kun je nog voor verrassingen komen te staan dat het energieveld ineens helemaal anders voelt. Het is altijd een interactie.
Door jezelf te openen en positiviteit in te brengen zal het veld tussen jou en die ander veranderen en kan die ander die dat aanvoelt zich ook ineens anders opstellen en die positiviteit beantwoorden. En als dat niet het geval is, omdat er meer tijd of meer licht nodig is, dan nog help je en is tegelijkertijd het uitzenden van licht een prachtige manier om jezelf te beschermen. Het is in mijn ogen altijd beter dan jezelf af te sluiten voor negativiteit en een ei of muur om je heen te visualiseren.
Positiviteit en licht en liefde brengen, zal door de zielenwereld altijd ondersteund worden. Geef onvoorwaardelijk en je zal op enig moment ontvangen wat je toekomt.

Verander een situatie door het veranderen en openstellen van jezelf! Zijn wie je werkelijk bent, door in je eigen energie te staan en deze gevoed te krijgen vanuit het zuivere licht, is in mijn ervaring de beste bescherming tegen negatieve invloeden vanuit je omgeving.

Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt en dat ze je helpen om jezelf sterker te maken en minder beïnvloedbaar te laten zijn voor de negatieve energieën om je heen.

In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

3 suggestions to protect yourself against negative energies surrounding you


Dear readers,

Today I will write about how to protect yourself as a highly sensitive person, so you won't respond so intensively to the energies around you or absorb these energies too much.
Many people have asked me how to shut out these energies around them, because it drains them too much. My answer always is the same, do not shut out or let yourself be walled off, open yourself instead. 

What do I mean by that?
When you shut it all out, or you let yourself be walled off, or you visualize an imaginary egg around yourself which protects you from anything that doesn't feel good, you will not only be closed to any negative energy, but also to any positive energy. It will not only shut you off from one kind of energy. And it is these positive energies that helps me through the day.
There once was someone who said to me, let me help you, then I will place a spiritual woollen blanket around you so you won't feel too much of the negative energies anymore. And I could feel I was kind of closed off. However, even though I indeed didn't feel the negative energies so strongly anymore, I felt worse than before, because I also couldn't connect so well with the light anymore. So for me, closing myself completely or visualizing myself within an egg, doesn't have my preference.
I hope you understand that.
Now you may say, then don't close yourself completely, use a filter, but even then... I often compare this with a window without curtains where the sunlight comes through and people can look into the room. You may say, I don't want people to see me or to look into the room, so I close the curtains. But that not only prevent people to look in, it also prevents the sunlight to come in. Or you may say, I will use window film or blinds, in this way people can not look in but the light will still come through. However, it will still be less light than without any shields.
In the same way it is with protection from energy. When you close yourself for the negative energies it will also affect the positive energies.

So, how can you respond in a different way, when you walk in a busy city, or when you are in a meeting and the emotions run high. I know how it feels to be completely drained when you don't do anything at all and how it can still affect you when you are back at home. I am very sensitive. I can feel the energy of other people or places. That has two sides. It can either empower me when the energy is very good, or it can completely sweep me off my feet when the energy is negative. To give you a few examples: I can feel the different energies from different cities, even when I pass them in my car; I can walk in the National Park and there are places which truly nourish me and there are spots where I always get an instant headache; When I am in the supermarket I feel which checkout line feels most light; And when I talk to friends I feel how they are doing. Some like that and they often ask me what I feel... Others are having difficulties with it and they don't like to talk to me when they are in trouble, they rather talk to others, because they are afraid I feel too much and tell uncomfortable truths they are not ready for to talk about... My sensitivity is a great gift, and is very precious to me, however, I had to learn how to deal with it, and I am still learning every day, because this gift can also be my weak point. 

A few years ago I was in Berlin. A beautiful city with a very intense past. I didn't feel very well that day and wherever I looked, there was nothing that could help me to connect with positive energies, no nature, no laughing children, no animals, no sunlight. It was a cold, bleak day and all around me were mostly people with not so happy faces, people who felt ill, sad looking homeless people, people with tattoos, piercings and black cloths who were clearly not in the light, and so it was... street after street.
I had to do something to stand firm in this big city with it's wartime past which could still be felt around every corner. I could feel my energy leaking. 

I asked Guan Yin, one of the enlightened beings who is always there to help me when I ask her, for
guidance. 
I am happy to share her guidance with you today.


1) First thing to be aware of is that something around us can only touch us, when there is something inside of us that can be touched, something that resonates with it. When we feel strong, grounded, emotionally balanced and filled with light, we will be less affected or we will be able to let it go more easily. Conversely, when we are touched and affected, there clearly is something in our energyfield, which resonates with it and is out of balance. This can be somethng that has to do with this lifetime, but also with things from other lifetimes which memories we still carry upon our soul. It is hard to change someone else, or to change a situation, it is easier to change yourself or the way you respond to things.
So one of the important ways to protect yourself is to raise your own frequency and vibration and to purify and enhance your energyfield. So you have to do your homework, to clear your vibrational field and to empower yourself. It isn't always easy and quickly to do, but it is something you have control over, something you can practice every day.
The less there is inside of you which could resonate with negative energyfields around you, the less you will be affected by them.
In other words: If you don't want to be affected, vibrate higher...

In this way it works both ways, you will feel better when your vibration is higher, and you will be less affected by your surroundings. A certain situation will be positively transformed in this way too,  because you send out higher vibrations. While closing yourself off, will keep the negative situation around you as it is, and you will also be closed off for the positive energy which nourishes and empowers you. In this way the sitution which affects you continues and you will have a chance to be weakened even more because you are no longer nourished.  

You can purify your own vibrational field, your energy field, through spiritual practices, meditation, soulfulness techniques, forgiveness practices, the four power techniques, healing and more. In this way we can do it ourselves or receive help from others to let go of or transform our karma, our negative memories, negative emotions, attachments, energy blockages and more.

2) It is also important to be firmly grounded. In your lower abdomen there are a few very important energy centers, like the Lower Dan Tian and the Kundalini, and also a few acupuncture points like the Hui Yin and the Ming Men. You can develop them, boost them, via specific spiritual practices. That will help you to stay grounded and to keep your own energyfield strong. The more grounded you are, the less you will be affected or brought out of balance by whatever happens around you.

3) The third guidance Guan Yin gave me was, that I shouldn't close myself, but in addition to suggestion one and two, I better fully opened myself for the light, so the light in me could increase. I needed to let a colom of light come in through my crown chakra so the light could fill my body and nourish me. Then I needed to let that light go out of my heart chakra towards the other person or the surroundings affecting me. In this way I would be able to protect myself the most, she said, When light is shining out, it is difficult for the darkness or the dense energy to come in.

You could ask the Universal Light to shine through you, or you can ask a lightbeing that you feel closely connected to, to let his/her light shine through you. The more I would let the powerful light come in through my crown chakra and let it go out through my heart chakra, the more I would be nourished, the more I would be protected, and the more I would serve my surroundings by bringing the light.

Grateful for these suggestions I of course right away applied them in Berlin. I am familiar with these practices because of my years of training, so it wasn't so difficult for me to understand what was being asked of me to do and I right away felt different in the streets of Berlin. I felt less vulnerable. 
And even today, I still apply this guidance whenever I am on the street, or in a grocery store or in a meeting and I feel the energy around me could affect me.
I don't close myself, but I use the four power techniques from Soulfulness to increase the light within, and to radiate this light out as a service to others. Besides that, I use techniques to ground myself. In this way I help myself and others. After all, we are all connected and interrelated through the universal field. Every action has an impact. Whatever I do, will have an impact on others and my surroundings and the universal vibrational field.

Think about it this way, the person who is sick, emotional, negative or feels heavy and dense for whatever the reason may be, or the space that feels unbalanced for whatever reason, could use some light. Very often these people suffer a lot and it is helpful to send them some love and light. The people who need love and light the most, will often ask for that in the most difficult ways. Consider that before you decide to fully close yourself. Open yourself instead and think about what you could do to help the other person.
If it is a place where the energy feels out of balance, it is also good to radiate some love and light, so the energy in the space will become more balanced. That will not only help you, but also all those who are in that space as well. To bring positive energy in a space is a huge service. Even one person bringing in positivity can have a huge impact because it is like a ripple moving forward.

However, when you close yourself off, this signal could be received by the other person, consciously or unconsciously, and it could be felt as a negative message, maybe even increasing the negative emotions. that this person is not good enough for you. It is always more pleasant to send out love and light and to stay open, and if the other person receives the love and light, you could be surprised by what could happen next. The energyfield could transform, as it is always an interaction.
By opening yourself and bringing in positivity in the energyfield, the other person could respond in a positive way as well. And if that doesn't happen, because more light or more time is needed, then you are still helping the other person and at the same time radiating out light is a powerful way of protecting yourself against negativity trying to come in. For me this is a more powerful way than visualizing an egg around me and fully closing myself.

Bringing positivity and love and light, will also be seen and supported by the soul world. Give unconditionally, and sooner or later, you will receive back whatever is needed to come your way.

Changing a situation starts with changing and opening yourself! Be yourself, stand in your own power, nourish yourself with the pure light, this in my experience is the best way to protect yourself against the negative influences from your surroundings.

I hope these suggestions will serve you well and will help you to empower yourself so you are less vulnerable for the negative energies around you.

In love and light,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder