Monday 30 January 2023

Tao Healing en de Vijf Elementen / Tao Healing and the Five Elements

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Tao Healing en de Vijf Elementen     


Lieve lezer, 


De universele wet van Yin en Yang ☯️ 

In de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt veel gewerkt met de universele wet van Yin en Yang.
Volgens de oude Chinese filosofie bestaat het universum uit een kringloop van de levensenergie Qi. Deze levensenergie manifesteert zich in twee tegengestelde energieën: yin en yang. Yang betekent officieel de zonzijde van een berghelling en yin de schaduwzijde van een berghelling. Hierdoor wordt Yang geassocieerd met het licht, warm, beweeglijk, doelgericht, mannelijk. Yin staat voor het tegengestelde: donker, koud, vasthoudend, ontvankelijk, vrouwelijk.
Het Goddelijke / de Tao, de zon zijn Yang. Moeder Aarde, de maan zijn Yin.
 
Yin en yang zijn geen absolute tegenpolen, ze kunnen alleen bestaan in relatie tot elkaar. Ze hebben elkaar nodig, gaan soms in elkaar op.
Dit kun je goed zien tijdens een zonnige dag. De zon is yang, de schaduw is yin. Hoe zonniger de dag, hoe scherper en donkerder de schaduwen.

Alles in het universum bestaat uit Yin en Yang. Ook mensen en dieren bestaan uit beiden. Voor een gezond functioneren is het belangrijk dat yin en yang goed met elkaar samenwerken en in balans zijn. Onze gedachten, gevoelens en lichamelijke conditie zijn het resultaat van de wisselwerking tussen deze twee krachten. Als yin en yang langdurig uit balans zijn, kan een ziekte ontstaan. De balans kan verstoord raken door bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving, emotionele druk of een ongezonde levensstijl, maar ook door een onbalans op zielsniveau.

Ook de ziel kent Yin en Yang.  Licht en donker.
Je lichaamsziel draagt licht in zich, de positieve boodschappen, maar ook de negatieve boodschappen, het donker. Hoe dieper en donkerder de schaduw is, hoe meer negatieve informatie er is opgeslagen, hoe meer licht en positieve kracht er nodig is om balans te brengen.
Ieder orgaan, ieder systeem, iedere cel heeft een ziel. Sommige van deze zielen hebben licht in zich, anderen hebben meer donker in zich.
Hoe meer licht er is, hoe meer positieve informatie er in de ziel is, hoe krachtiger deze ziel zal zijn.

Voor een optimale energie en gezondheid moeten de organen in goede conditie zijn en moet er balans zijn tussen Yin en Yang, tussen de organen, systemen, cellen.

Je originele levensenergie is Yang. Door stress, angst, spanning, depressie, gebrek aan zelfliefde, alles wat het hart en de ziel uit balans brengt, versterk je de Yin. Als het hart te veel uit balans raakt, als je vaak moe bent en weinig energie hebt, als het teveel uit balans raakt en de Yin te sterk wordt, raakt op den duur alle levensenergie op en zal je overlijden. 

Het terugbrengen van balans tussen Yin en Yang in het lichaam, zal leiden tot heling, tot herstel. 
Dit kun je op verschillende wijzen doen, waaronder via de kracht van de ziel.  
Het transformeren van de negatieve informatie in ons naar positieve informatie is het transformeren van yin in yang. Dat is wat Tao Healing zo krachtig maakt. Het transformeert ziel, hart, geest, energie en materie. 

De universele wet van de Vijf Elementen 🪵🔥🌱🪓💦 

De universele wet van de Vijf Elementen is een andere belangrijke pijler in de Chinese Geneeskunde.

In de traditionele Chinese geneeskunde zijn de Vijf Elementen zeer belangrijk voor een beter begrip van de oorzaken van allerlei onevenwichtigheden, symptomen en ziekten. De theorie van de Vijf Elementen laat ons zien hoe onze emoties, zintuigen, lichaamspijnen, ziekten allemaal met elkaar verbonden zijn, maar ook met de natuur en de wereld om ons heen.

Ook hierbij is het principe dat alles in beweging is, gerelateerd is, elkaar beïnvloedt en dat er balans moet zijn.

In onderstaande schema staan een aantal categorieën vermeld. Maar zoals gezegd zijn er meer categorieën, zoals smaak, vingers, kleur, windrichting etc.


Element 

Yin orgaan 

Yang Orgaan 

weefsel 

vloeistof 

zintuig 

Oneven-wichtige  emotie  

Even-wichtige emotie 

klank 

seizoen 

Hout 

lever 

galblaas 

Pezen, nagels 

tranen 

Ogen/ 

zicht 

Woede, irritatie 

geduld 

Xu  

lente 

Vuur 

hart 

dunne darm 

Bloedvaten 

zweet 

Tong/ 
Smaak 

Depressie, spanning 

plezier, bewustzijn 

Ah 

zomer 

Aarde 

milt 

maag 

spieren 

speeksel 

Mond, lippen/ spraak 

Zorgen maken 

Liefde, veiligheid

Hu 

Wisseling van seizoen 

Metaal 

longen 

dikke darm 

huid 

slijm 

Neus/  

reuk 

Rouw, verdriet 

moed 

Si 

herfst 

Water 

nieren 

blaas 

Botten. gewrichten 

urine 

Oren/ gehoor 

angst 

kalmte 

Chui  

winter De Vijf Elementen van de Natuur (Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water) brengen de organen, zintuigen, weefsels en vloeistoffen, emoties, vingers, smaak, windrichtingen, yin en yang en nog meer tezamen in 5 categorieën.

Je kunt de Vijf Elementen als leidraad hanteren voor heling en verjonging van ziel, hart, geest en lichaam.
Het in balans brengen van de Vijf Elementen is één van de belangrijkste uitgangspunten voor gezondheid en herstel.
 
De Vijf Elementen staan onderling met elkaar in verbinding.
Ze hebben een voedende rol ten opzichte van elkaar.

Het Hout element voedt het Vuur Element.
Het Vuur element voedt het Aarde element.
Het Aarde element voedt het Metaal Element.
Het Metaal Element voedt het Water Element.
Het Water Element voedt het Hout Element.


Met andere woorden, een gezonde en sterke lever, met een gebalanceerde ziel, energie en materie zal de ziel, energie en materie van het hart op de beste manier ondersteunen en voeden. Op dezelfde wijze zal een gezond en sterk hart, met een gebalanceerde ziel, energie en materie, de ziel, energie en materie van de milt op de beste manier ondersteunen en voeden. Etc.


Er is echter ook een dominerende functie van de organen.

Het Hout element heeft controle over het Aarde element.
Het Vuur element domineert het Metaal element.
Het Aarde element domineert het Water element.
Het Metaal element domineert het Hout element
Het Water element domineert het Vuur element.


Als een van de organen in de betreffende elementen zwak is, kan het het andere element niet goed voeden of niet goed onder controle houden. Zo ontstaat een verdere onbalans in het lichaam.

En zo is er ook nog een te sterke dominerende functie of juist een tegengestelde dominerende functie van de elementen. Deze duiden op een sterke onbalans en krachtige blokkades in ziel, hart, geest, energie en materie.

Er zijn gelukkig allerlei manieren om de balans weer terug te brengen. Denk bijvoorbeeld aan rust en regelmaat, goede voeding, beweging, verwerken van emoties, acupunctuur.
Maar ook met Tao Healing kun je balans terug brengen in de Vijf Elementen. Dit werkt in op de ziel, hart, geest, energie en materie van de verschillende aspecten van ieder Element.  
De theorie van de Vijf Elementen kan zo als leidraad dienen om ons fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam in balans te brengen. 

Ieder Element heeft een Yin en een Yang Orgaan.
De Yin organen zijn de organen die de hoofdrol spelen in elke element. Tao healing voor ieder van deze organen zal alles wat daarmee in verband staat in het betreffende element ook kunnen helpen helen.
Met andere woorden, healing en versterking voor de lever, zal ook de galblaas, de pezen, de ogen kunnen helpen. En zal ook de emoties van boosheid, frustratie en irritatie en geduld meer in balans kunnen brengen. 

Maar er is meer. 
Niet alleen heeft ieder Element een Yin en een Yang orgaan.
Ieder orgaan, ieder systeem, iedere cel kan worden onderverdeeld in Yin en Yang,
Het lichaam zelf kan worden onderverdeeld in Yin en Yang. Zo is de voorkant van het lichaam Yin, de achterkant van het lichaam Yang. Het bovenlichaam is Yang, het onderlichaam is Yin. De buitenkant van het lichaam is Yang, binnenin het lichaam is Yin.

Blokkades in de Vijf Elementen, leidt ook tot blokkades in de 7 chakra’s, omdat de Vijf Elementen ook verbonden zijn met de Chakra’s. Het Hout Element bijvoorbeeld is verbonden met het 3e chakra.  Het Vuur element is verbonden met het vierde chakra.

En alle chakra’s tezamen zijn verbonden met ieder aspect van ons zijn, van ons leven.

Je begrijpt denk ik wel dat op deze manier alles met elkaar verbonden is en hoe belangrijk het is om balans te creëren.

Meer balans brengen in één element werkt door op alle andere aspecten van onze ziel, hart, geest en lichaam.
Meer balans brengen in alle elementen heeft nog meer impact.

Vanwege het belang van de Vijf Elementen en om iedereen die dat wenst te helpen om meer balans te ervaren in de verschillende elementen en onderling, staan de groepshealing sessies de komende 3 maanden in het teken van de 5 elementen, gevolgd door aandacht voor de hersenen en zenuwstelsel. Elke 2 weken zal er een ander element centraal staan. (zie verderop in deze nieuwsbrief)


Trauma Healing ❤️‍🩹


Afgelopen week had ik verschillende afspraken voor persoonlijke sessies. 
Iedere sessie was een andere ervaring, maar allemaal waren ze krachtig op eigen wijze en mooi om door te mogen geven. Bij iedereen kwam er een transformatie van negatieve informatie (yin) naar positieve informatie (yang). Het illustreert hoe Tao Healing kan helpen om balans te brengen in Yin en Yang, in de Vijf Elementen, in een chakra, en in ziel, hart, geest en lichaam. 

Zo mocht ik een healing doorgeven voor het helen van trauma. 
Onderstaande tekst deel ik met toestemming en op verzoek van deze cliënt, omdat diegene graag anderen inspireert. 
Ik zal eerst het deel delen van degene die ontving en daarna mijn ervaring eronder zetten. 

Exact op de afgesproken starttijd, werd van beide zijkanten een zwart gordijn voor mijn ogen dicht getrokken en werd het voor mijn ogen compleet duister. Maar gezien de afspraak ging ik ervan uit dat het door de 'goede wezens' gebeurde. 5 seconden daarna werd mijn lichaam gloeiend heet. (net als bij de 1e healing) Alleen nu werd het snel zo heet dat ik twijfelde of ik de eindtemperatuur aan zou kunnen. Voelde als gloeiende sintels in een houtkachel. Ik vertrouwde op de goede bedoelingen en liet het gebeuren. En het ging goed.
Ik visualiseerde dat ik mijn hart bij inademen telkens licht op liet zuigen. (van de zijkanten door mijn ribbenkast) Bij uitademen visualiseerde ik dat ik dat licht weer naar beneden door mijn lichaam drukte. 
In mijn hoofd gebeurde ook even wat. Iets... Maar kan dat niet echt duiden.
Ik gok, na een kwartier, leek het dat ik in een meer van licht lag. Ik dacht dit 5 seconden te zien. Ik vroeg me nog af ik dit nu echt 'zag', dat ik een visuele 'vertaling' zag van wat er plaatsvond of dat ik het me uit mezelf inbeeldde. Of het wel uit de healing kwam. Had door dat beeld wel het gevoel dat het kan helpen om te visualiseren waar je licht wilt hebben waar je iets wilt healen.
Daarna voelde ik een lichte steek in mijn hart. (een steek als tijdens mijn zwemtraining vroeger. Als het hart al op maximum capaciteit moet werken en ik eigenlijk nog meer vraag. Daar ben ik dan ook niet bang voor en ik weet dat ik daar gewoon doorheen kan gaan) Had het idee dat er iets uit mijn hart weg wilde. Zag vervolgens in mijn gedachten heel even een zwart klein spookje dat zich door een spleetje uit mijn hart naar buiten probeerde te wringen. Ik dacht: "we zijn best goed bezig".

Mijn ervaring tijdens het geven van de healingsessie ging gelijk op.
Terwijl ik mijn soul song chant, zie ik beelden van het trauma dat deze persoon in een vorig leven als een jong iemand heeft meegemaakt (details van de beelden laat ik hier om privacy redenen weg)
Ik voel zoveel spanning in mijn lichaam, alsof ik naar een horrorfilm moet kijken en vraag stilletjes of het nodig is dat ik nog meer beelden zie of dat het niet hoeft. Ik begrijp inmiddels voldoende van hoe groot dit trauma is en waarom het nu nog steeds zo'n impact heeft.
 
Ik zie vervolgens het licht in kracht toenemen en de spanning en angst die zo voelbaar was vloeit weg.  
Ik zie een lichtstraal/kolom van licht vanuit de hogere sferen naar het hartchakra.
En terwijl ik het licht aanschouw dat naar diegene toekomt, voel ik dat er ontspanning komt
Het ziet er voor mij uit of er een soort tornado in het licht is, die de negatieve energie opzuigt. 
Daarna gebeurde er nog veel meer tijdens deze sessie wat ik om privacy redenen niet verder deel. 

 

Dit illustreert mooi hoe Tao Healing kan helpen om balans te brengen in de chakra's, in de Vijf Elementen, in de transformatie van Yin (donker, negatieve informatie, trauma/angst) naar Yang (licht, positieve informatie, liefde).


In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

****************************************************************************************************


Tao Healing and the Five Elements    Dear reader,  

The Universal Law of Yin and Yang ☯️ 

Traditional Chinese Medicine uses the universal law of Yin and Yang.
According to ancient Chinese philosophy, the universe consists of a cycle of the lifeforce Qi. This life energy manifests itself in two opposite energies: yin and yang. Yang officially means the sun side of a mountainside and yin the shadow side of a mountainside. Because of this, yang is associated with light, warm, agile, purposeful, masculine. Yin represents the opposite: dark, cold, tenacious, receptive, feminine.
The Divine/Tao, the Sun are Yang. Mother Earth, the Moon are Yin.

Yin and yang are not absolute opposites; they can only exist in relation to each other. They need each other, sometimes merge into each other.
You can see this well during a sunny day. The sun is yang, the shadow is yin. The sunnier the day, the sharper and darker the shadows.

Everything in the universe is made up of yin and yang. People and animals are also made up of both. For healthy functioning, it is important that yin and yang work well together and are balanced. Our thoughts, feelings and physical condition are the result of the interaction of these two forces. When yin and yang are out of balance for long periods of time, disease can occur. The balance can be disrupted by such things as changes in the environment, emotional pressures or an unhealthy lifestyle, as well as an imbalance at the soul level.

The soul, too, knows Yin and Yang.  Light and dark.
Your body soul carries light within it, the positive messages, but also the negative messages, the dark.
The deeper and darker the shadow is, the more negative information is stored, the more light and positive power is needed to bring balance.
Every organ, every system, every cell has a soul. Some of these souls have light in them; others have more darkness in them.
The more light there is, the more positive information there is in the soul, the more powerful this soul will be.

For optimal energy and health, the organs must be in good condition and there must be balance between Yin and Yang, between the organs, systems, cells.

Your original life  force is Yang. Through stress, anxiety, tension, depression, lack of self-love, anything that brings imbalances to the heart and soul, you strengthen the Yin. If the heart becomes too much out of balance, if you are often tired and have little energy, if it becomes too much out of balance and the Yin becomes too strong, eventually all life energy will run out and you will die. 

Bringing back balance between Yin and Yang in the body, will lead to healing, to recovery. 
You can do this in various ways, including through the power of the soul.  
Transforming the negative information in us to positive information is transforming yin into yang. This is what makes Tao Healing so powerful. It transforms soul, heart, mind, energy and matter. 

The Universal Law of the Five Elements

The Universal Law of the Five Elements is another important pillar in Chinese Medicine.

In Traditional Chinese Medicine, the Five Elements are very important for understanding the causes of all kinds of imbalances, symptoms and diseases. The theory of the Five Elements shows us how our emotions, senses, body pains, diseases are all connected to each other, as well as to nature and the world around us.

Again, the principle here is that everything is in motion, is related, affects each other and there must be balance.

The diagram below lists some of the categories. But as mentioned, there are more categories, such as taste, fingers, color, wind direction, etc.

Element 

Yin organ 

Yang Organ 

Body Tissue 

Body Fluid 

Sense 

Unbalanced  emotion  

Balanced  emotion 

Sound 

Season 

Wood 

Liver  

Galbladder 

Tendons, nails  

Tears  

Eyes/ 

Sight 

Anger, irritation 

Patience 

Xu  

Spring 

Fire 

Heart  

Small Intestines 

Blood vessels 

Sweat  

Tongue/Taste 

Depression, Anxiety  

Joy, Awareness 

Ah 

Summer 

Earth 

Spleen  

Stomach  

Muscles 

Saliva  

Mouth, lips/ speech  

Worry 

Love, Safety 

Hu 

Change of the seasons 

Metal 

Lungs  

Large Intestines 

Skin  

Mucus  

Nose 

Smell 

Grief, Sadness 

Courage 

Si 

Autumn 

Water 

Kidneys  

Urinary Bladder 

Bones, Joints  

Urine  

Ears/ Hearing 

Fear 

Calmness 

Chui  

Winter  


The Five Elements of Nature (Wood, Fire, Earth, Metal and Water) bring together the organs, senses, tissues and fluids, emotions, fingers, taste, directions, yin and yang and more into 5 categories.

You can use the Five Elements as a guide for healing and rejuvenation of soul, heart, mind and body.
Balancing the Five Elements is one of the most important principles for health and recovery.
 
The Five Elements are interconnected.
They have a nurturing role in relation to each other. 

The Wood element nourishes the Fire element.
The Fire element nourishes the Earth element.
The Earth element nourishes the Metal Element.
The Metal Element nourishes the Water Element.
The Water Element nourishes the Wood Element.

In other words, a healthy and strong liver, with a balanced soul, energy and matter will best support and nourish the soul, energy and matter of the heart. Similarly, a healthy and strong heart, with a balanced soul, energy and matter, will best support and nourish the soul, energy and matter of the spleen. Etc.

However, there is also a dominating function of the elements.

The Wood element has control over the Earth element.
The Fire element has control over the Metal element.
The Earth element has control over the Water element.
The Metal element has control over the Wood element.
The Water element has control over the Fire element.
If one of the organs in the respective elements is weak, it cannot properly nourish or control the other element. Thus further imbalance is created in the body.

And there is also an overly strong dominating function or opposite dominating function of the elements. These indicate a strong imbalance and powerful blockages in soul, heart, mind, energy and matter.

Fortunately, there are all kinds of ways to restore balance. Think of rest and regularity, good nutrition, exercise, processing emotions, acupuncture.
But also with Tao Healing you can bring back balance in the Five Elements. This works on the soul, heart, mind, energy and matter of the different aspects of each Element.  
The theory of the Five Elements can thus serve as a guide to balancing our physical, emotional, mental and spiritual bodies. 

Each Element has a Yin and a Yang Organ.
The Yin organs are the organs that play the main role in each element. Tao healing for each of these organs will be able to help heal everything related to it in that element as well.
In other words, healing and strengthening for the liver, will also be able to help the gallbladder, the tendons, the eyes. And will also be able to balance the emotions of anger, frustration and irritation and patience. 


But there is more. 
Not only does each Element have a Yin and a Yang organ.
Every organ, every system, every cell can be divided into Yin and Yang,
The body itself can be divided into Yin and Yang. For example, the front of the body is Yin, the back of the body is Yang. The upper body is Yang, the lower body is Yin. The outside of the body is Yang, inside the body is Yin.

Blockages in the Five Elements, also leads to blockages in the 7 chakras, because the Five Elements are also connected to the Chakras. For example, the Wood Element is connected to the third chakra.  The Fire Element is connected to the fourth chakra.

And all the chakras together are connected to every aspect of our being, of our life.

I think you understand, that everything is connected and how important it is to create balance.

Bringing more balance into one element affects all other aspects of our soul, heart, mind and body.
Bringing more balance to all elements has even more impact.


Because of the importance of the Five Elements and to help anyone who wishes to experience more balance in the different elements and among themselves, the group healing sessions for the next 3 months will focus on the 5 elements, followed by attention to the brain and nervous system. Every 2 weeks the focus in the group healing sessions will be on a different element.

Trauma Healing ❤️‍🩹


Last week I had several appointments for personal sessions. 
Each session was a different experience, but all were powerful in their own way and beautiful to be able to pass on. Everyone received a transformation from negative information (yin) to positive information (yang). It illustrates how Tao Healing can help balance Yin and Yang, the Five Elements, a chakra, and soul, heart, mind and body. 

For example, I was allowed to fascilitate a healingsession for healing trauma. 
I share the text below with permission and at the request of this client, because the person likes to inspire others. 
I will first share the part of the one who received and then put my experience underneath. 


Exactly at the appointed starting time, a black curtain was drawn from both sides in front of my eyes and it became completely dark before my eyes. But given the appointment, I assumed it was by the "good beings. 5 seconds after that my body became very hot. (Just like the 1st healing) Only now it quickly became so hot that I doubted I could handle the final temperature. Felt like glowing embers in a wood stove. I trusted the good intentions and let it happen. And it went well.
I visualized my heart absorbing the light each time I breathed in. (from the sides through my rib cage) When I exhaled, I visualized myself pushing that light back down through my body.
In my head something also happened for a moment. Something... But can't really pinpoint that.
I guess, after 15 minutes, it seemed I was in a lake of light. I thought I saw this for 5 seconds. I was still wondering if I really "saw" this, that I was seeing a visual "translation" of what was taking place or if I was imagining it out of myself. Did have a feeling through that image though, that it can help to visualize where you want light, where you want to heal something.
Then I felt a slight stab in my heart (a stab like during my swimming training in the past. When the heart already has to work at maximum capacity and I am actually asking for even more. I am not afraid of that and I know I can just go through that) Had the idea that something wanted to leave my heart. Then saw in my mind very briefly a black little ghost trying to force its way out through a crack in my heart. I thought, "we're doing pretty good".

 

My experience while giving the healing session was similar.


As I chant my soul song, I see images of the trauma this person experienced in a past life as a young person (details of the images I leave out here for privacy reasons)
I feel so much tension in my body, like I have to watch a horror movie, and quietly ask if it is necessary for me to see more images or if it is not necessary. I now understand enough of how big this trauma is and why it is still having such an impact now.

I then see the light increase in power and the tension and fear that was so palpable flows away.
I see a beam/column of light from the higher realms coming down into the heart chakra of the recipient.
And as I behold the light coming toward that person, I feel that relaxation is occurring
It looks to me like there is a kind of tornado in the light, sucking up the negative energy.
Then much more happened during this session which I am not sharing further for privacy reasons.

 

But this part beautifully illustrates how Tao Healing can help bring balance to the chakras, to the Five Elements, and can help to transform Yin (dark, negative information, trauma/anxiety) to Yang (light, positive information, love).


Love Always,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment