Saturday 20 September 2014

October 6, 2010: The day my Soul Healing Journey Begins / 6 Oktober 2010: De dag dat mijn Soul Healing reis begint


~ zie hieronder voor de tekst in het Nederlands ~

For many years I used Mind over Matter and a special diet to support my health. But deep down inside I knew this was not going to help me to really heal my condition. I tried many alternative healing methods, but nothing really helped me, but what it did was helping me to create more time. More time to find what I was looking for.
In those years my spiritual channels opened further. I was born with open spiritual channels but in those years of being alone at home, staring at the ceiling, they opened further. And I started to receive messages on what to do and what not to do. What to study, what to let go. I was guided every day how to help myself.
And then, in the summer of 2010 I received an email with an invitation to come to a free soul healing evening with Dr. and Master Zhi Gang Sha in the Netherlands. I had no idea who this man was, but when I saw the email, I instantly knew I had to go.
However, it was more than 2 hours away from my house, and I just didn't had the opportunity to go there and to travel so far. I was simply not strong enough. So I deleted the email, but couldn't forget about it. Then in October 2010 there was the second email, with a reminder: Tomorrow there will be a free soul healing evening, you are invited to come....
And again I received a clear message I had to go! So what else can you do if you are guided so strongly that you really need to be there? Well, you just go :), no matter how difficult it is to travel and you just trust that all will be fine...

I had no idea why I had to go, but the feeling I really needed to be there was so strong, that I just had to find out. I knew if I wouldn't go, I would regret that decision for the rest of my life.
The moment that I arrived at the venue, I was really suprised. It was in a former chapel and it looked beautiful!
I sat down somewhere in the back of the chapel, in the audience and just waited. Happy that I could sit for a while, after traveling for such a long time. While I was waiting I received a message through my spiritual channels: "You have been sick for 17 years to end up here. Your search for health is over. Become a student."

I was really suprised to receive this kind of message, for I had no clue who Dr. and Master Sha was. So I was really curious what was going to happen that evening.
Then Dr. and Master Sha entered the room. Being hyper sensitive all my life and capable of feeling energy very clearly I was overwhelmed to feel the frequency of Dr. and Master Sha.
Then he started to speak and teach. It didn't matter to me that it was in English and with a little accent. I was hanging upon his lips. I didn't want to miss a word!
Everything he spoke about was exactly what the soulworld taught me to read, to study, to learn int he previous years. It was amazing. I immediately understood why I had to become a student, so I was absorbing every information Dr. and Master Sha was sharing. And then at the end of the evening, he gave me the missing link. He had shared a lot of information about the things I was guided to study too, like Traditional Chinese Medicine, and mind over matter, nutrition, but then he started to talk about soul healing. That was what I needed to learn. That was the missing link in my healing process so far. I felt it, I knew it, this was what I had been waiting and searching for for such a long time and now I only had to do it.
So during the break, I asked for more information how to become a student. That was the moment, on October 6, 2010, that my Soul Healing Journey started.
I will always remember that evening. I will always be grateful that I was guided to just go to that free evening, no matter how many challenges I had to overcome. I am so happy that I had the opportunity to be there and to change my life forever.

And since that day, every time I hear the song of Faithless on the radio "God is a DJ" and I hear the words: This is my church, this is where I heal my hurts." it brings back the memories I have of this beautiful little chapel in the south of the Netherlands. That is the place where I started to heal my hurts. Thank you! Thank you! Thank you!6 Oktober 2010: De dag dat mijn Soul Healing reis begint


Vele jaren heb ik gebruik gemaakt van Mind over Matter en van een aangepast dieet om mijn gezondheid te ondersteunen. Maar heel diep van binnen wist ik dat het niet genoeg was, om mijn gezondheid helemaal terug te krijgen. Ik heb daarnaast allerlei alternatieve methoden geprobeerd, maar niets leek me blijvend te helpen, maar wat het me wel gaf was extra tijd. Tijd om te vinden waar ik naar op zoek was.
Gedurende die tijd openden mijn spirituele kanalen zich verder. Ik ben geboren met open kanalen maar in de jaren dat ik alleen thuis was en naar het plafond lag te staren, openden ze zich steeds verder. Ik begon boodschappen te ontvangen wat ik kon doen en niet doen. Wat ik moest bestuderen, en wat ik los moest laten. Ik werd iedere dag geleid hoe ik mezelf zou kunnen helpen.
En toen, in de zomer van 2010, ontving ik een email met daarin een uitnodiging om naar een gratis soul healing avond te komen met Dr. en Master Zhi Gang Sha in Nederland. Ik had geen idee wie die man was, maar toen ik de email las, wist ik meteen dat ik moest gaan.
Echter, die avond werd gehouden op een plek die meer dan 2 uur bij mij vandaan was en ik had gewoon niet de mogelijkheid om te gaan en zo ver te reizen. Ik was gewoonweg niet sterk genoeg daarvoor. Dus verwijderde ik de email. Maar helemaal vergeten deed ik het niet. In oktober 2010 ontving ik een tweede email, ter herinnering, dat de volgende dag die gratis soul healing avond zou zijn en dat ik uitgenodigd werd om te komen….
En opnieuw ontving ik een duidelijke boodschap dat ik daar heen moest gaan! Dus wat doe je als je zo sterk doorkrijgt dat je daar toch echt heen moet? Nou, dan ga je dus maar J en vergeet je maar even hoe moeilijk het is om te reizen en vertrouw je erop dat het allemaal goed komt….


Ik had werkelijk waar geen idee waarom ik daar nu toch heen moest, maar het gevoel dat ik daar moest zijn was zo sterk, dat ik het gewoon uit moest zoeken. Ik wist dat als ik niet zou gaan, dat ik daar de rest van mijn leven spijt van zou hebben.
Op het moment dat ik bij de locatie aankwam, was ik blij verrast. Het bleek in een oude kapel te zijn en het zag er zo mooi uit. 


Ik vond een stoel ergens achterin de zaal, middenin het publiek en wachtte. Ik was blij dat ik eventjes kon zitten na die lange reis. Terwijl ik daar zat ontving ik opnieuw een boodschap via mijn spirituele kanalen: “Je bent 17 jaar lang ziek geweest om hier uit te komen. Je zoektocht naar gezondheid is over. Word student.”

Ik was werkelijk verbaasd om zo een boodschap te ontvangen, omdat ik nog altijd geen idee had wie Dr. en Master Sha was. Ik begon nu toch wel nieuwsgierig te worden wat er die avond zou gaan gebeuren.
Toen kwam Dr. en Master Sha de zaal in. Ik ben mijn hele leven al supergevoelig en in staat om energievelden te voelen, en ik was werkelijk diep onder de indruk van de frequentie die Dr. en Master Sha had.
Toen begon hij te spreken en les te geven. Het maakte voor mij niet zoveel uit dat het in het Engels was en met een accent. Ik hing aan zijn lippen! Ik wilde werkelijk geen woord missen!
Alles waar die over sprak kwam precies overeen met waar de zielenwereld mij naar geleid had om te lezen, te bestuderen en te leren. Het was werkelijk ongelooflijk. Ik begreep toen ook meteen waarom ik student moest worden en ik nam alle informatie die Dr. en Master Sha deelde als een spons op. Aan het einde van de avond kreeg ik eindelijk de ontbrekende schakel. Hij had veel verteld over de dingen die ik al had bestudeerd, zoals de oude traditionele Chinese geneeswijzen, over mind over matter, over het belang van voeding, maar toen begon hij te spreken over soul healing. Dat was wat ik moest bestuderen! Dat was de ontbrekende schakel in mijn genezingsproces tot dan toe. Ik voelde het, ik wist het. Dit was waar ik al die jaren naar op zoek was geweest en nu moest ik het gewoon doen.
Tijdens de pauze vroeg ik dus om informatie hoe ik een student kon worden. Dat was het moment, op 6 oktober 2010, dat mijn Soul Healing reis begon.
Ik zal die avond altijd koesteren. Ik zal altijd dankbaar zijn dat ik geleid werd om naar die gratis introductie-avond te gaan, ongeacht hoeveel obstakels ik te overwinnen had. Ik ben zo blij dat ik de kans had om daar te zijn en om mijn leven voor altijd te veranderen.


En vanaf die dag, ga ik iedere keer als ik het nummer van Faithless op de radio hoor “God is a DJ” met de woorden “This is my church, this is where I heal my hurts”, in gedachten terug naar deze prachtige kleine kapel in het zuiden van Nederland. Dat is de plek waar ik werkelijk mijn genezing begon. Dank u! Dank u! Dank u!


No comments:

Post a Comment