Sunday 7 November 2021

Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen 💛 Guan Yin: How the power of the Da Bei Zhou can help you

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~
Guan Yin: Hoe de kracht van de Da Bei Zhou jou kan helpen


De blogs in november staan in het teken van Guan Yin en haar bijzondere healing power.lieve lezers,

In mijn vorige blog hebben jullie kunnen lezen wie Guan Yin is. In dit blog zal ik dieper ingaan op hoe zij kan helpen bij ieder aspect van het leven, waaronder gezondheid, emoties, relaties, werk.

Guan Yin is een spirituele meester, een verlicht wezen. Ze heeft vele levens op aarde geleefd en uiteindelijk de staat van verlichting bereikt. 
In één van die levens heeft ze haar leraar ontmoet, Qian Guang Wang Jing Zhu Ru Lai. Hij chantte voor haar de Da Bei Zhou en vertelde haar dat deze mantra de kracht heeft om in de toekomst de mensheid te helpen wanneer de wereld in chaos verkeert. Guan Yin was zo diep geraakt door de kracht van deze mantra dat ze direct een gelofte aflegde om de mensheid te zullen dienen in al haar levens. Haar leraar was geraakt door haar diepe compassie voor de mensheid en haar oprechtheid en droeg vervolgens de 1000 handen en 1000 ogen aan haar over om daarmee de mensheid te helpen dienen op een krachtige wijze.
"1000" is een expressie voor "ontelbaar". Ieder van deze ontelbare handen draagt een spiritueel instrument waarmee ze kan helpen op vele verschillende wijzen, wat de 1000 handen en ogen tot een instrument maakt om op unieke wijze te dienen.
Guan Yin legde niet alleen de gelofte af om de mensheid te dienen, maar ook om de Da Bei Zhou te verspreiden. Tot op de dag van vandaag chanten vele mensen wereldwijd deze krachtige mantra. En ook ikzelf ben heel dankbaar dat ik de kracht van deze mantra heb leren kennen en mogen ervaren en dat ik heb geleerd hoe ik deze chant. 

De Da Bei Zhou, de grote compassie mantra, is de mantra die met haar en haar lineage verbonden is.
Da betekent 'grote'.
Bei betekent 'compassie'.
Zhou betekent 'mantra'.
Het is een mantra van 88 regels. Iedere regel is de naam van een Boeddha of Bodhisattva die deel uit maakt van de lineage en ieder van hen heeft weer een eigen team. Ieder van hen heeft ook een specialisme. Door het chanten van deze mantra, verbind je je met alle boeddha's en bodhisattva's. Wanneer je hun naam chant zullen ze hun specifieke vaardigheden inzetten om je te helpen.
Ieder van hen heeft de eed afgelegd om te helpen en de hulpvraag van hen die lijden te horen. Ze horen de stemmen in ons hart. Ze kennen ons lijden. Ze weten wat we wensen te transformeren. Ze kennen ons diepste verlangen in onze ziel, hart, geest en lichaam. En ze helpen met de grootste liefde, diepste compassie, krachtigste licht en oneindige wijsheid, waarmee ze ons trillingsveld kunnen transformeren.

Ieder van ons is een trillingsveld. Onze ziel, hart, geest en lichaam tezamen vormen een trillingsveld met daarin positieve en negatieve informatie. Hoe meer positieve informatie, hoe meer ons leven zal opbloeien. Ziekte, uitdagingen in emoties en/of mentale capaciteiten, relaties, financiën, werk, en meer zijn verbonden met negatieve informatie. Het is vaak niet makkelijk om die negatieve informatie op eigen kracht te transformeren of het kan wel maar vraagt behoorlijk veel tijd en discipline.
Guan Yin en alle verlichte wezens die deel uitmaken van haar Lineage, kunnen je helpen als je daarom vraagt. Wanneer Guan Yin de oprechte hulpvraag in je hart hoort zal haar hart openen, en haar liefde en licht je omringen. Door haar verhoogde positieve trilling is het mogelijk om de negatieve trillingen die wij in ons veld dragen te verhogen en om te zetten in positieve trillingen. Velen wereldwijd spreken over wonderen die ze hebben ervaren.

Eén van de manieren om je te verbinden met Guan Yin is het chanten van de Da Bei Zhou.
(N.B. mocht je interesse hebben om dit te leren, neem dan contact met me op. Het is zo krachtig en heeft mij geholpen met een aandoening transformeren waar geen effectieve medische behandeling voor is. Meer daarover in een volgend blog)
Waarom is het chanten zo krachtig, zul je je misschien afvragen.
Wat je chant is waar je je mee verbindt. Wat je chant wordt versterkt. 
Als je de Da Bei Zhou chant, verbind je je met Guan Yin en alle Boeddha's en Bodhisattva's die verbonden zijn aan de Da Bei Zhou en zij geven hun zegeningen. Het is hun trillingsveld wat ons dan omringt. En het kan helpen om de negatieve informatie die wij in ons dragen op te tillen naar een hogere frequentie. Hoe meer licht en positieve informatie wij in ons dragen, hoe meer ons leven zal opbloeien.

Afgelopen week tijdens de groepshealing sessie mocht ik veel informatie ontvangen via mijn open spirituele kanalen. 
Ik zal de informatie hier met je delen, zodat je een indruk kunt krijgen van de kracht van de Guan Yin healing sessies en de Da Bei Zhou.

Voorafgaande aan de start van de groepshealing sessie verbind ik me met Guan Yin om haar te vragen hoe ik deze sessie het beste kan doorgeven. 

mijn meest geliefde dochter, dit is Guan Yin. Dank je wel voor je bereidheid om mij en mijn lineage naar de wereld te brengen. Ik zal mijn liefde, compassie en steun aanbieden aan alle deelnemers vandaag. Ik weet wat zij in hun hart nodig hebben, om een verschil te voelen. Ik zal hen dienen op een manier die je voorstellingsvermogen te boven gaat.. Concentreer je nu op het hartgebied, open je hart volledig. Chant Da Bei Zhou en ik zal de rest doen. Begin nu. We zijn er klaar voor.


Ik start met het chanten van de Da Bei Zhou. Maar ik voel direct dat het tempo een heel stuk lager is dan gebruikelijk. 
Ik focus mijn aandacht op mijn hart en dan gaat mijn derde oog open (spirituele oog waarmee je beelden uit de zielenwereld kunt waarnemen). Het hartchakra lijkt een soort diaprojector. Er is een lichtstraal vanuit het hartchakra die ergens op wordt geprojecteerd. Bij iedere naam die ik chant, wordt er een afbeelding als een soort van dia afgebeeld en doorgeklikt en dan pas mocht ik de volgende naam chanten. Ieder van hen nam de tijd om blessings te geven op hun eigen wijze naar gelang hun specialisme.
Soms krijg ik laserlicht te zien, soms 360 graden licht, soms een lichtstraal waar ik boeken in zag als teken van kennisoverdracht, soms zag het eruit alsof er juwelen, bloemen of andere vormen van giften werden overgedragen, soms als deugd om de ziel te zegenen. Het was bijzonder om dit zo waar te mogen nemen en het tempo van het chanten aan te passen aan de snelheid waarmee "de dia's" vervangen werden door de volgende. 
Meer richting het einde werd ik gevraagd 3 namen bij elkaar te chanten. Er ontstond een regenboogkleurige bol rondom iedere deelnemer.
Daarna ging het weer terug naar 1 naam tegelijk chanten. Ik zie het licht door de kruin van iedere deelnemer naar beneden gaan als een soort van kruin chakra blessing.
De drie laatste namen van de boeddha’s brachten bescherming zodat de negatieve informatie die was getransformeerd niet terug kon keren.

Wat een ongelooflijk mooie ontroerende ervaring vond ik dit. Het chanten van de Da Bei Zhou duurde 2x zo lang als normaal op deze manier, maar zo mooi om de individuele blessings te mogen zien van elke boeddha. 
Na het chanten komt er een boodschap door.

mijn meest geliefde zonen en dochters, dit is Guan Yin, jullie spirituele moeder. Ik en alle boeddha's en boddhisattva's hebben jullie gezegend. We hebben allemaal de roep om hulp in jullie harten en zielen gehoord, we hebben jullie dienovereenkomstig gezegend. Ieder van jullie heeft een significante transformatie ontvangen voor dat ene verzoek en een extra zegening om sommige problemen te voorkomen die we voor de toekomst zien. Dat is onze liefde voor jullie allemaal. 

Dank jullie voor jullie vertrouwen en deelname aan deze groepshealingssessie. We zijn verheugd jullie allemaal te dienen en jullie zielenreizen op deze manier te zegenen. Mens zijn is niet altijd gemakkelijk. Het gaat gepaard met vele worstelingen. Ik weet er alles van. Ik heb vele, vele levens geleefd en heb ook vele uitdagingen moeten doorstaan. Ik heb ze overwonnen en zal ieder van jullie helpen de jouwe te overwinnen. Chant mijn naam, oefen ijverig wanneer je hulp nodig hebt en ik zal je wens verhoren. 

Dat is mijn belofte aan de hele mensheid. Ik zal naar allen komen die mijn hulp nodig hebben. Vraag oprecht vanuit je hart en ik zal komen. Echter, wanneer ik de zegeningen op deze manier via de hele afstammingslijn aanbied, is de zegening krachtiger omdat het het licht is, de verbinding van dit veld van jullie allemaal samen. 

Mijn aanbeveling is om zoveel licht te ontvangen als je kunt, absorbeer het in elk deel van je wezen, zodat je sterker en meer beschermd zult zijn voor de tijden die komen gaan. Het zal niet gemakkelijk zijn op Moeder Aarde, want er gebeuren veel dingen. Maar weet in je hart dat er altijd hulp is. Open je hart om te ontvangen en alles is mogelijk. Wij zijn in staat om in elke situatie te helpen. Hoeveel je kunt ontvangen hangt af van hoe open je hart is en hoe oprecht je verzoek. Neem die wijsheid in je hart en ziel en roep mij aan wanneer je in nood bent. Ik zal er zijn.  Je geliefde spirituele moeder. Guan Yin. Ik hou van jullie allen.  

Eindig deze sessie nu met een krachtige zegening van aarding/gronding aangezien velen veel licht ontvingen. Dus aarding is hard nodig om hen weer neer te halen en stabiel te maken.

Guan Yin, Kuan Yin, Da Bei Zhou, thousandhandsandeyes, 1000hand
Ik zie een grote ronddraaiende lichtbol in ieders onderbuik om de gronding te versterken. De bol wordt groter en gaat helemaal door naar de voeten om sterk verankerd te zijn.

Dan hoor ik de afsluitende boodschap dat de healingsessie ten einde is gekomen. Al het licht, de zegeningen en de deugd zijn gegeven.

Ik hoop dat deze beschrijving je een indruk geeft van wat er mogelijk is en hoe krachtig de mogelijkheden van Guan Yin, de Lineage, de 1000 handen en ogen, en de Da Bei Zhou zijn. 

Toen ik jaren geleden voor het eerst hoorde over de Da Bei Zhou en de kracht ervan ervaren mocht, wist ik dat er hoop was voor mijn onbehandelbare aandoening. En die hoop werd omgezet in resultaat.  Meer daarover in een volgend blog.
In liefde en licht,
Barbara
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin LineageholderFacebookhttps://www.facebook.com/PuurLicht.TaoHealing.Soulfulness


****************************************************************************************************Guan Yin: 
How the power of the Da Bei Zhou can help you 


The November blogs are dedicated to Guan Yin and her special healing power.


dear readers,


In my previous blog, you were able to read about who Guan Yin is. In this blog I will elaborate on how she can help with every aspect of life, including health, emotions, relationships, work.


Guan Yin is a spiritual master, an enlightened being. She has lived many lives on earth and finally reached the state of enlightenment. 
In one of those lives she met her teacher, Qian Guang Wang Jing Zhu Ru Lai. He chanted the Da Bei Zhou for her and told her that this mantra has the power to help humanity in the future when the world is in chaos. Guan Yin was so deeply touched by the power of this mantra that she immediately made a vow to serve humanity in all her lives. Her teacher was touched by her deep compassion for humanity and her sincerity and then transferred the 1000 hands and 1000 eyes to her to help serve humanity in a powerful way.
"1000" is an expression for "countless." Each of these innumerable hands carries a spiritual instrument with which it can help in many different ways, making the 1000 hands and eyes a tool to serve in unique ways.
Guan Yin vowed not only to serve humanity, but also to spread the Da Bei Zhou. To this day, many people worldwide chant this powerful mantra. And I myself am very grateful that I have been able to learn more about and experience the power of this mantra and that I have learned how to chant it. 


The Da Bei Zhou, the great compassion mantra, is the mantra associated with her and her lineage.
Da means 'great'.
Bei means 'compassion'.
Zhou means 'mantra'.
It is a mantra of 88 lines. Each line is the name of a Buddha or Bodhisattva who is part of the lineage and each of them in turn has their own team. Each of them also has a specialty. By chanting this mantra, you connect with all the Buddhas and Bodhisattvas. When you chant their names they will use their specific skills to help you.
Each of them has taken an oath to help and to hear the request for help from those who are suffering. They hear the voices in our hearts. They know our suffering. They know what we wish to transform. They know our deepest desire in our soul, heart, mind and body. And they help with the greatest love, deepest compassion, most powerful light and infinite wisdom, transforming our vibrational field.


Each of us is a vibrational field. Our soul, heart, mind and body together form a vibrational field containing positive and negative information. The more positive information, the more our lives will flourish. Illness, challenges in emotions and/or mental abilities, relationships, finances, work, and more are connected to negative information. It is often not easy to transform that negative information on your own or it can be done but requires quite a bit of time and discipline.
Guan Yin and all the enlightened beings who are part of her Lineage can help you if you ask. When Guan Yin hears the sincere request for help in your heart, her heart will open, and her love and light will surround you. Through her increased positive vibration, it is possible to raise the negative vibrations we carry in our field and transform them into positive vibrations. Many worldwide speak of miracles they have experienced.

One of the ways to connect with Guan Yin is to chant the Da Bei Zhou.
(Note: if you are interested in learning this, please contact me. It is so powerful and has helped me transform a condition for which there is no effective medical treatment. More on that in a future blog)
Why is chanting so powerful, you may ask.
What you chant is what you connect with. What you chant is amplified.
When you chant the Da Bei Zhou, you connect with Guan Yin and all the Buddhas and Bodhisattvas associated with the Da Bei Zhou and they give their blessings. It is their vibrational field that then surrounds us. And it can help to lift the negative information that we carry within us to a higher frequency. The more light and positive information we carry within us, the more our lives will flourish.

Last week during the group healing session I received a lot of information through my open spiritual channels.
I will share the information with you here, so you can get an impression of the power of the Guan Yin healing sessions and the Da Bei Zhou.


Prior to the start of the spiritual group healing session I connect with Guan Yin to ask her how I can best channel this session.

 

my most beloved daughter, this is Guan Yin. Thank you for your willingness to bring me and my lineage to the world. I will offer my love, compassion and support to all participants today. I know what they need in their hearts, to feel a difference. I will serve them beyond comprehension. Now focus on the heart area, truly open your heart. Chant Da Bei Zhou and I will do the rest. Now start. We are ready.

 

I start by chanting the Da Bei Zhou. But I immediately feel that the pace is a lot slower than usual. 

I focus my attention on my heart and then my third eye opens (spiritual eye with which you can perceive images from the soul world). The heart chakra seems to be a kind of slide projector. There is a beam of light from the heart chakra that is projected onto something. With each name I chanted, an image would be displayed like a slide and clicked through and only then was I allowed to chant the next name. Each of them took the time to give blessings in their own way according to their specialty.
Sometimes I got to see laser light, sometimes 360 degree light, sometimes a beam of light in which I saw books as a sign of knowledge transfer, sometimes it looked like jewelry, flowers or other forms of gifts were being transferred, sometimes as virtue to bless the soul. It was special to be able to observe this in this way and to adjust the pace of chanting to the speed at which "the slides" were replaced by the next.
More towards the end I was asked to chant 3 names together. A rainbow-colored sphere formed around each participant.
Then it went back to chanting 1 name at a time. I can see the light going down through the crown of each participant as a sort of crown chakra blessing.
The last three names of the Buddhas brought protection so that the negative information that had been transformed could not return.

What an incredibly beautiful moving experience I found this to be. The chanting of the Da Bei Zhou took twice as long as normal in this way but so beautiful to be able to see the individual blessings of each Buddha. 

After chanting, I received a message through my spiritual channels:

 

My most beloved sons and daughters, This is Guan Yin, your spiritual mother. I and all the buddhas and boddhisattvas have blessed you, We have all heard the cries for help within your hearts and souls, we have blessed you accordingly. Each of you received significant transformation for that one request and an additional blessing to prevent some disasters we see for the future. That is our love for you all.

Thank you for your trust and your participation in this group healing session. We are delighted to serve all of you and bless your soul journeys in this way. Being human is not always easy. It comes with many struggles. I know all about it. I have lived many, many lifetimes and had to endure lots of challenges too. I have overcome them and will help each of you to overcome yours.Chant my name, practice diligently whenever you need help and I will hear your wish.

That is my commitment to all of humanity. I will come to all those who are in need of my help. Request sincerely from your heart and I will come. However, when I offer the blessings through the whole lineage in this way, the blessing is more powerful as it is the light, the connection of this field of all of you together.

My recommendation is to receive as much light as you can, absorb it in every part of your being, so you will be stronger and more protected for the times to come. Things will not be easy on Mother Earth as many things are happening. But know in your heart that help is always there. Open your heart to receive and all is possible. We are able to help in any situation. How much you can receive depends on how open your heart is and how sincere your request. Take that wisdom within your heart and soul and call upon me whenever you are in need. I will be there. Your beloved spiritual mother. Guan Yin. I love you all.

Now end this session with a powerful blessing of grounding as many received lots of light. So grounding is much needed to bring them down and stable again.

 
I see a large sphere of light rotating in everyone's lower abdomen to boost grounding. The sphere gets bigger and goes all the way down to the feet to be strongly anchored.

Then I hear the concluding message that the healing session has come to an end. All the light, blessings and virtue have been given.

I hope this description gives you an idea of what is possible and how powerful the possibilities of Guan Yin, the Lineage, the 1000 hands and eyes, and the Da Bei Zhou are.  

Years ago, when I first heard about the Da Bei Zhou and was allowed to experience its power, I knew there was hope for my untreatable condition. And that hope was turned into results.  More on that in a next blog.In love and light,


Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment