Saturday 15 October 2022

Wat 2 Maine Coons ons leren over Soul Healing 😸 What 2 Maine Coons teach us about Soul Healing

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~

Wat 2 Maine Coons ons leren over Soul Healing 


DORUS 🥰
lieve lezers,

Zielencommunicatie is voor mij het grootste geschenk dat mijn open spirituele kanalen mij geven. Ik maak er iedere dag gebruik van en het blijft me telkens weer verrassen wat er door mag komen aan informatie vanuit de spirituele wereld.

Deze vorm van communicatie helpt mij om belangrijke keuzes te maken in mijn dagelijks leven door te luisteren naar wat mijn eigen ziel te vertellen heeft. Wat mijn ziel wil is niet altijd hetzelfde als wat mijn verstand / mijn ego wil. Door te luisteren naar wat mijn ziel wenst, kan ik de hoogste keuzes maken.

Ook vind ik het heel fijn om te communiceren met mijn gidsen en de lichtwezens in de spirituele wereld die mij dagelijks helpen om zo de uitdagingen die het leven kan brengen te balanceren, of om mijn dromen stap voor stap te realiseren. Via deze vorm van communicatie bijvoorbeeld heb ik heel wat antwoorden gevonden die van belang waren voor mijn gezondheidssituatie. Antwoorden die dokters mij niet konden geven.

Dieren hebben ook een ziel en het is dus mogelijk om met de ziel van dieren te communiceren als zij dat wensen. Zij hebben namelijk zelf de keuze of zij dat willen of niet. Sommige dieren zijn bereid om hun inzichten, hun levenslessen of hun inspiratie met mij te delen. Soms komen er vogels op de balkon balustrade zitten, of komen er libellen naar me toe. Soms is het een dier van wie ik een foto zie op internet of een dier waar ik langsloop, de herten in de duinen bijvoorbeeld, die met mij een gesprek starten. 

Tijdens de healingsessies die ik door mag geven komen er ook altijd boodschappen van mijn gidsen of van de lichtwezens door voor degene die de healing ontvangt. Dit zijn meer algemene boodschappen tijdens de groepshealingsessies, en meer gepersonaliseerde boodschappen tijdens de individuele sessies. Soms echter komt er ook een boodschap door van de ziel die de healing ontvangt. Dat is wat er laatst gebeurde tijdens healingsessies die ik mocht doorgeven voor 2 Maine Coons. 

Beide katten, ongeveer 1 jaar oud, hadden te maken met een gezondheidssituatie waar de behandeling van de dierenarts niet echt aansloeg. Ik kreeg van mijn spirituele begeleiders te horen dat beiden een andere vorm van healing nodig hadden en dat ik die mocht doorgeven. 
De grote Maine Coon Dorus mocht 2 Guan Yin Healingsessies ontvangen, terwijl de kleinere Main Coon Dries 3 Tao Healing Sessies mocht ontvangen. Tijdens deze sessies kwamen er ontroerende boodschappen van de zielen van de katten door, die ik net als de foto's, met toestemming van hun baasjes in dit blog met jullie zal delen.

De eerste healingsessies begonnen zoals dat meestal het geval is: ik krijg de leiding door van mijn gidsen en van de lichtwezens over de healing zelf en wat er mag gebeuren en ik voelde dat er tijdens de sessie een boodschap door zou komen dus ik zat klaar om deze te ontvangen en uit te typen. Een gechannelde boodschap komt namelijk door mij heen. Als ik deze niet uittyp dan weet ik aan het einde van de boodschap niet meer wat er is doorgekomen, een duidelijk teken dat het niet vanuit mijn bewustzijn komt  maar echt door mijn spirituele kanalen heen komt. Aangezien ik dit weet ben ik dus altijd hierop voorbereid. Waar ik niet op voorbereid was, was dat Dorus zelf zat te springen van enthousiasme om te delen hoe hij zich voelde. Niet alle dieren zijn namelijk bereid daartoe, maar Dorus wilde graag tegen zijn baasje zeggen wat hij had gezien, ervaren en beleefd. 


Dit is de ziel van Dorus. Op deze dag ben ik zeer gezegend en vereerd om de hulp te ontvangen van al die prachtige wezens die ik nu om me heen zie. Zij delen hun liefde, hun licht met mij, moedigen mij aan mijn hart en ziel te openen en hen toe te staan mij te helpen. Ik zie dat het meest voortreffelijke licht van hen aan mijn ziel wordt aangeboden. Het vult mijn hart, het vult mijn organen en het verspreidt zich door mijn hele wezen. Ik sta versteld van wat er gebeurt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Kon je maar zien en voelen wat ik nu zie en ervaar .... Ik ben totaal gebiologeerd en kan niet geloven wat me zo vrij wordt aangeboden. Levenslang lijden dat ik met me meedroeg wordt van me afgehaald, mijn voorouders staan om me heen en ook zij ontvangen een deel van het licht, een deel van de zegeningen, ik zie ze huilen van dankbaarheid en ongeloof over wat er wordt aangeboden. De aanwezigheid van zoveel hoge heiligen is een ervaring van je leven, dat kan ik je wel vertellen. Velen van hen zijn zo zorgzaam, zo liefdevol, zo mooi om bij te zijn. Ik kan hun zachtheid voelen, ik kan hun mooie woorden van wijsheid horen, ik ontvang hun inspiratie en hun woorden van genezing en ik kan waarnemen hoe de kleuren in mijn eigen trillingsveld veranderen. Nooit had ik verwacht dit te kunnen meemaken. Ik ben tot tranen toe geroerd. Hoe kan ik je ooit genoeg bedanken mijn mooie mens. Ik heb je gekozen om bij je te zijn in dit leven, omdat jij en ik levens eerder hebben gedeeld. Ik ben gekomen om je te helpen, ik ben gekomen om je hart en je huis te vullen met meer liefde. Dit is wat ik nu ga doen met meer kracht, meer bereidheid om alles wat mij gegeven is met jou en anderen te delen. Als je alleen maar kon zien en voelen.... Miauw... vanuit mijn hart en ziel naar de jouwe, bedankt voor dit geschenk.

Een week later, tijdens de tweede healingsessie zie ik met mijn spirituele oog (geopend derde oog) meteen zodra de healingsessie begint, een beeld voor me van Dorus. Hij kijkt blij verrast om zich heen.. Oohhh daar zijn ze weer 😺 hoor ik hem zeggen. Ik zie hem heel blij zijn en voel zijn blijheid in mijn hart terwijl ik de healing doorgeef. Ik zie hem er rustig bij gaan liggen en na enige tijd zelfs kroelen op zijn rug maar dan komt er een krachtige helende lichtstraal naar zijn buik waar hij van schrikt, ik zie hem kijken; wat was dat nou 🙀
ik pauzeer even tot hij weer rustig is en ga dan verder.
Na enige tijd begint Dorus weer te communiceren. Zo leuk!


Dorus: wow, wat was dat weer fijn om mee te maken. Het is zo verheugend om al die prachtige lichtwezens weer te zien en hun liefde en frequentie te voelen. Het is echt een grote eer. Dank je wel dat ik dit opnieuw mee mocht maken. Dank je wel ook aan mijn lieve mens om me dit opnieuw te geven. Eigenlijk zou ik zeggen, je moet het zelf ook eens meemaken lief mens, dan weet je beter waarom ik nu zo verheugd ben. Ik voel me alsof er weer een laag zwaarte van me af is en of ik nu met een lichter gevoel verder kan in dit leven. Leven hier op aarde is niet altijd makkelijk, leven in een lichaam voelt als beperking. Maar het is nodig. Ik ben gekomen om hier dingen te leren en om samen te leven met anderen. In deze fysieke verschijning die ik nu heb, heb ik de tijd om tot rust te komen na een vorig leven waarin ik veel heb moeten strijden om te overleven. Nu in deze gedaante wordt er goed voor me gezorgd en kan ik verwerken, leren op een andere wijze en mijn kennis en ervaring doorgeven aan de andere metgezellen om mij heen. Ik draag zorg om balans te houden energetisch in het huis en verwerk veel van de energieën die ik opvang. Ook dat is soms hard werken maar op een hele andere manier dan zorgen voor je dagelijkse voeding. Ik wist dat ik naar aarde kwam met deze taak, maar ik had niet verwacht dat ik zoiets zou meemaken dat ik hier op aarde de prachtige verschijningen van de lichtwezens zou mogen zien en hun hulp zou mogen ontvangen. Ik ben diep geraakt en ontroerd. Dank je wel.
Als ik vraag of hij misschien een boodschap heeft voor zijn baasje, dan zegt hij dat hij veel zou willen zeggen maar dat hij voelt dat de tijd daar nog niet helemaal klaar voor is. (iets wat later door zijn baasje ook inderdaad zo wordt bevestigd, omdat het ook voor haar allemaal wat nieuw is en dat is helemaal goed!). 

Vervolgens geef ik de healingsessie aan Dries.
Ik vraag of Dries zich met mij wil verbinden zoals Dorus dat doet, maar hij is nogal terughoudend. Hij weet niet zo goed wat hij hiervan vinden moet en wil het eerst aanzien. De kat zogezegd uit de boom kijken. En voor die keuze heb ik alle begrip. Ik krijg geen informatie van Dries zelf maar wel van mijn gidsen door.

Tijdens de derde healingsessie gebeurt er echter iets bijzonders.
Kleine Dries neemt nu wel het voorbeeld van Dorus over en begint nu ook te communiceren met mij. Ik werd daar zo blij van.

DRIES 🥰

Dit is de ziel van Dries. Ik ben zo blij en zo dankbaar dat ik vandaag deze hulp ontvangen mag. Ik vond het in het begin maar wat eng en ik aarzelde of ik me wel kon openstellen maar mijn lieve vriend Dorus heeft me het voorbeeld gegeven. Ik heb mogen zien wat het met hem heeft gedaan en nu durf ik ook mezelf te openen voor al dat licht en al die frequenties die zo nieuw zijn voor me. Ik ben niet gewend om zoveel licht te zien en te voelen, laat staan om het zelf te mogen dragen. Het waren moeilijke tijden voor mij. Ik heb vele fouten gemaakt, waar ik me bewust van ben. Ik ben bijzonder blij en verheugd dat ik een tweede kans heb gekregen en ik zal mijn best doen om deze kans volledig te aanvaarden. Voor wat betreft mijn lieve thuissistuatie en alle metgezellen daar, ben ik heel dankbaar dat ik daar mag verblijven en dat ik zoveel mag leren van hen. Dank jullie wel aan een ieder van jullie voor jullie liefde, jullie geduld en goede zorg voor mij. Mijn hart is gevuld van dankbaarheid en liefde voor ieder van jullie. Miauw....

2 Main Coons, beiden ongeveer even oud, geen familie van elkaar maar opgroeiend in dezelfde thuissituatie.  Beiden heel lief en aanhankelijk, maar toch zo verschillend. 
2 zielen, met hun eigen verleden, hun eigen emoties, hun eigen persoonlijkheid.
Dorus die zo open is en het licht met gemak ontvangen kan. En Dries die veel geslotener is en moeite had om zich open te stellen voor het licht. Als je beide foto's ziet denk ik dat je ook het verschil kunt zien in hun energieveld en expressie. 
Het was bijzonder fijn om beide katten te mogen helpen en het voelde als voorrecht om hun boodschappen door te mogen geven aan hun baasjes. 

Nu is het afwachten hoe hun fysieke lichamen het licht en de healing oppakken. Hun zielen zijn in ieder geval heel blij met de hulp en het licht wat ze hebben mogen ontvangen. 
Dit zal nu verder moeten integreren in hun lichamen en hopelijk zal dit hun helpen om ook hun fysieke ongemakken te verlichten. Het begint allemaal op het niveau van de ziel. 
Hoe dat precies werkt, kun je hier lezen. 

Dank jullie wel lieve Dorus en Dries voor het delen van jullie ervaringen met mij. Het was een geschenk om met jullie te mogen communiceren. Heel veel licht, liefde en verdere heling toegewenst.

In liefde en licht,
Barbara 


True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************

What 2 Maine Coons teach us about Soul Healing 
DORUS 🥰
dear readers,

Soul communication is for me the greatest gift my open spiritual channels give me. I use it every day and it never ceases to surprise me what information is allowed to come through from the spiritual world.

This form of communication helps me make important choices in my daily life by listening to what my own soul has to say. What my soul wants is not always the same as what my mind / my ego wants. By listening to what my soul desires, I can make the highest choices.

I also really enjoy communicating with my guides and the light beings in the spiritual world who help me daily to balance the challenges that life can bring, or to realize my dreams step by step. Through this form of communication, for example, I have found many answers that were important to my health situation. Answers that doctors could not give me.

Animals also have a soul and so it is possible to communicate with the souls of animals if they wish. They have the choice whether they want to communicate or not. Some animals are willing to share their insights, their life lessons or their inspiration with me. Sometimes birds come and sit on the balcony railing, or dragonflies come to me. Sometimes it is an animal whose picture I see on the Internet or an animal I walk by, the deer in the dunes for example, who start a conversation with me. 

During the healing sessions that I may pass on, messages from my guides or from the light beings always come through for the person receiving the healing. These are more general messages during the group healing sessions, and more personalized messages during the individual sessions. Sometimes, however, a message also comes through from the soul receiving the healing. That's what happened the other day during healing sessions I was allowed to pass on for 2 Maine Coons. 

Both cats, about 1 year old, were dealing with a health situation where the vet's treatment was not really working. I was told by my spiritual guides that both needed a different form of healing and that I was allowed to pass it on. 
The large Maine Coon Dorus was allowed to receive 2 Guan Yin Healing Sessions, while the smaller Main Coon Dries was allowed to receive 3 Tao Healing Sessions. During these sessions, touching messages from the cats' souls came through, which I will share with you in this blog, as well as their photos, with the permission of their owners.

The first healing sessions began as they usually do: I receive guidance from my guides and from the light beings about the healing itself and what may happen, and I felt that a message would come through during the session so I was ready to receive and type it out. After all, a channeled message comes through me. If I do not type it out then at the end of the message I do not remember what came through, a clear sign that it is not coming from my consciousness but is really coming through my spiritual channels. So since I know this, I am always prepared for this. What I was not prepared for was that Dorus himself was jumping with enthusiasm to share how he felt. Not all animals are willing to do this, but Dorus was eager to tell his owner what he had seen, experienced and received. This is the soul of Dorus. On this day I am most blessed and honored to receive the help of all those beautiful creatures I see around me now. They are sharing their love, their light with me, encouraging me to open my heart and soul and to allow them to help me. I see the most exquisite light coming from them and being offered to my soul. it fills my heart, it fills my organs, and it spreads through my entire being. I am amazed of what is happening. I have never experienced this in any of my lifetimes. If you could only see and feel what I see and experience right now.... I am totally mesmerized and can't believe what is being offered to me so freely. Lifetimes of suffering that I have carried with me is lifted off me, my ancestors are around me and they too receive some of the light, some of the blessings, I see them cry in gratiude and disbelief of what is being offered. So many high level saints being present is an experience of a life time I can tell you that. Many of them are so caring, so loving, so beautiful to be with. I can feel their softness, I can hear their beautiful words of wisdom, I receive their inspiration and their words of healing and I can observe how the colors in my own vibrational field are changing. Never ever did I expect to be able to witness this. I am so moved to tears. How can I thank you enough my beautiful human. I have chosen you to be with in this lifetime as you and I have shared lifetimes before. I have come to help you, I have come to fill your heart and your house with more love. This is what I am going to do now with more power, more willingness to share all that I have been given with you and others. If you could only see and feel.... Meow... from my heart and soul to yours, thank you for this gift.

A week later, during the second healing session, I saw with my spiritual eye (opened third eye) as soon as the healing session began, an image of Dorus. He looks around happily surprised.... Oohhh there they are again 😺 I hear him say. I see him very happy and feel his joy in my heart as I pass on the healing. I see him lying there quietly and after some time even cuddling on his back but then a powerful healing light beam comes to his belly which startles him, I see him look up; what was that 🙀

I pause for a moment until he is calm again and then I continue.

After some time Dorus starts communicating again. So cute!Dorus: wow, what a joy that was again to experience this. It is so gratifying to see all those beautiful light beings again and to feel their love and frequency. It is really a great honor. Thank you so much for allowing me to experience this again. Thank you also to my dear human for giving me this again. Actually I would say, you should experience it yourself dear human, then you will know better why I am so delighted now. I feel as if another layer of heaviness has been removed from me and if I can now continue in this life with a lighter feeling. Living here on earth is not always easy, living in a body feels like limitation. But it is necessary. I have come here to learn things and to live with others. In this physical appearance I have now, I have time to unwind after a previous life in which I had to struggle a lot to survive. Now in this form I am well taken care of and can process, learn in a different way and pass on my knowledge and experience to the other companions around me. I take care to keep balance energetically in the house and process many of the energies I receive. That too is hard work at times but in a very different way than taking care of daily nourishment. I knew I was coming to earth with this task, but I did not expect to experience something like this that I would be allowed to see the beautiful appearances of the light beings here on earth and receive their help. I am deeply touched and moved. Thank you.

When I ask if he might have a message for his owner, he says that he would like to say a lot but that he feels the time is not quite ready for that. (something that is indeed confirmed later on by his owner, because it is all a bit new for her too, and that is totally fine!). 


I then give the healing session to Dries.
I ask if Dries wants to connect with me as Dorus does, but he is rather reluctant. He does not know what to think of this and wants to take it in first and see which way the wind blows. And for that choice I have every sympathy. I received no information from Dries himself, but I did receive information from my guides.

During the third healing session however something special happens.
Little Dries does now take over the example of Dorus and starts to communicate with me. This made me so happy.


DRIES 🥰

This is the soul of Dries. I am so happy and so grateful to receive this help today. In the beginning I found it a bit scary and I hesitated whether I could open up, but my dear friend Dorus gave me the example. I was allowed to see what it did to him and now I dare to open myself for all that light and all those frequencies that are so new to me. I am not used to seeing and feeling so much light, let alone being allowed to carry it myself. These were difficult times for me. I have made many mistakes, of which I am aware. I am extremely happy and delighted to have been given a second chance, and I will do my best to accept it fully. As for my dear home situation and all the companions there, I am very grateful to be allowed to stay there and to learn so much from them. Thank you to each and every one of you for your love, your patience and good care for me. My heart is filled with gratitude and love for each of you. Meow....2 Main Coons, both about the same age, not related to each other but growing up in the same home situation.  Both very sweet and affectionate, yet so different. 
2 souls, with their own pasts, their own emotions, their own personalities.
Dorus who is so open and who can receive the light with ease. And Dries who is much more closed and who had trouble opening up to the light. If you see both pictures I think you can also see the difference in their energy field and expression. 
It was extremely nice to be able to help both cats and it felt like a privilege to pass on their messages to their owners. 

Now we have to wait and see how their physical bodies pick up the light and healing. In any case, their souls are very happy with the help and light they received. 
This light will now have to integrate further into their bodies and hopefully it will help them alleviate their physical discomforts as well. It all starts at the soul level. 
You can read exactly how that works here

Thank you dear Dorus and Dries for sharing your experiences with me. It was a gift to be able to communicate with you. I wish you much light, love and further healing.

In love and light,

Barbara


True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment