Friday 4 January 2019

2018: Een uitdagend jaar dat me ook veel bracht / 2018 - A challenging year that also brought me many things

~ for English please scroll down halfway through this page ~


2018: Een uitdagend jaar dat me ook veel bracht 


Lieve Lezers,

Happy NEW YEAR!
Ik wens ieder van jullie toe dat 2019 een prachtig jaar mag worden, vol liefde, licht en magische momenten om nooit meer te vergeten!

En dat wens ik mezelf uiteraard ook toe.
Ik geloof niet dat er ooit een uitdagender jaar was dan het afgelopen jaar. Zoals ik in mijn eerdere postings (link) al schreef is er veel gaande op Moeder Aarde en gaan velen van ons, inclusief ikzelf dus, door grote transformaties heen.

Het was het eerste jaar in mijn leven dat ik in ieder deel van mijn wezen gevoeld heb wat het is om wanhopig te zijn. In al die 25 jaar dat ik nu strijd tegen deze ziekte die geen behandeling kent in de reguliere geneeskunde, heb ik het nog nooit zo diep gevoeld. Ik zag altijd wel een sprankje hoop, of iets om aan vast te houden, maar het afgelopen jaar werd alles één voor één weggenomen door allerlei omstandigheden waar ik geen enkele controle over had.
Soms wist ik niet meer wat ik moest doen of wie ik om hulp kon vragen. Tegelijkertijd liet het me zien dat er altijd mensen zijn, van wie je niets verwacht en die ineens vanuit het niets er voor je zijn. Dank jullie wel! Jullie weten wie jullie zijn...

Ik geloof niet dat er ooit een jaar was dat het zo moeilijk was om te lopen... dat mijn zenuwstelsel zo overbelast was, dat ik zovele spasmes had, uren achter elkaar en dat ik zovele maanden binnen moest blijven. 6 maanden lang renovatie werkzaamheden aan het gebouw met drilboren, 5 dagen per week, soms 8 uur per dag was het moeilijkste om mee om te gaan en het heeft tot op de dag van vandaag nog steeds grote gevolgen. Maar het heeft me getoond wat werkelijk belangrijk voor me is en wat ik echt mis. Mijn huis, mijn lichaam... het voelde als een gevangenis.

Ik geloof niet dat er ooit een jaar was dat me zo gedwongen heeft om mijn schaamte om om hulp te vragen te overkomen, zelfs voor de meest simpele kleine dingen. Ik heb meer om hulp gevraagd dan ooit tevoren, meer hulp gekregen ook, maar ik heb ook vaker NEE te horen gekregen dan ooit tevoren. In het bijzonder van de mensen van wie je zou verwachten dat ze in staat zouden moeten zijn om mij te helpen... of het bleef gewoon stil omdat mensen nergens op reageerden. Ik heb geleerd hoe dat voelt en het heeft me gevormd. Ik ben me er meer van bewust nu om tussen de regels door te lezen en te voelen. Het heeft me geleerd dat titels, posities, opleidingen minder belangrijk zijn dan een open hart vol compassie. En iedereen kan dat hebben! Ik ben diegenen dankbaar die mij hun hart toonden, die me aanmoedigden, die me inspireerden, of me hielpen op onverwachte wijze.
Ik heb geleerd dat de mensen die me het diepst raakten, diegenen zijn die dapper genoeg waren om hun maskers af te doen en die open en eerlijk waren, ongeacht de situatie.
Het zijn niet de grootse intenties, niet de prachtige verhalen, niet de geweldige beloftes, niet de chique titels, maar soms alleen maar een woord, een blik, een trilling in iemands stem, een aanraking van een hand die de grootste onvergetelijke indruk hebben achter gelaten en die me door de moeilijkste en pijnlijkste momenten heen hebben geholpen. Iemand helpen kan zo simpel zijn als dat! Dank je aan hen die er waren!

2018 heeft me geleerd dat het de simpele dingen in het leven zijn die ik het meeste mis. In de zon zitten, frisse lucht inademen, een wandeling in de natuur, lezen en schrijven, koken, een open en eerlijk gesprek.. en mijn camera. Het zijn niet die grootse dingen die belangrijk zijn. Geluk zit voor mij echt in de kleine dingen.

Het afgelopen jaar bracht allerlei gelijksoortige situaties terug als waar ik mee te maken had voor mijn ziekte begon. Zo vele weggestopte emoties die naar boven kwamen. 25 jaar lang hoor ik al:... Barbara je bent zo sterk... en dat klopt, dat was ik ook... maar dit jaar voelde ik me alsof al mijn kracht langzaam weg sijpelde. Jarenlang had ik geen toegang tot al die diepe emoties. Maar ik geloof dat ik nog nooit zoveel gehuild en geschreeuwd heb als het afgelopen jaar.... Hopelijk zijn al die onderdrukte emoties nu bevrijd en hebben ze plaats gemaakt voor meer positieve emoties. Ik geloof dat het tijd was om ze te helen. Helen is niet een gestaag recht opgaande lijn. Helen kan alleen als je bereid bent om alle zooi onder ogen te komen en het recht aan te kijken, en je er een weg doorheen te banen. Misschien is dat ook wel kracht.
Dus hoe uitdagend het ook was, het heeft me ook veranderd zoals geen enkel ander jaar ooit gedaan heeft.

Waarom deel ik dit op mijn blog? Omdat ook dit een deel van mijn zielenreis naar het zuivere licht is. Omdat ik er oprecht in geloof dat mijn ziekte een onderdeel is hiervan en mij veel te leren heeft en te brengen heeft voor wat ik hier uiteindelijk heb te doen. Het is niet alleen maar negatief, het brengt ook veel!
Het is niet alleen maar licht en geluk in mijn leven. Ik moet er ook hard voor werken, net als de meeste mensen, en door mijn eigen moeilijke momenten van het leven gaan. Die verbouwing in het gebouw, daar komt een keer een eind aan... en op die bodem waar het me gebracht heeft, waren lessen te leren, veranderingen te ondergaan, die ik op een heuveltop niet zou hebben kunnen leren of kunnen ontvangen. En als het afgerond is, zal ik hieruit gekomen zijn als een ander mens.

Een kanaal voor het Licht zijn, is soms echt geen makkelijk pad om te gaan, omdat je jezelf diep moet zuiveren zodat je een kanaal voor de lichtwezens kunt zijn en zij door je heen kunnen werken.
Maar wat me helpt om door te gaan is het hebben van mijn open spirituele kanalen, is de hulp die ik vanuit de zielenwereld ontvang, al de prachtige lichtwezens die me begeleiden, me onderwijzen.. me testen :)
Ik ben dankbaar dat ik altijd verbinding kan maken met de zielenwereld. Het betekent niet dat alle moeilijkheden me bespaard blijven, maar wel dat ik me altijd beschermd voel in het midden van de uitdagingen. Het betekent niet dat ik nooit momenten van diepe pijn ken, maar de lichtwezens zijn er altijd om me te helpen als ik dat nodig heb, om me te ondersteunen en aan te moedigen, me hun  diepe inzichten te geven over wat ik moet leren of doen. Zonder open spirituele kanalen zou ik niet in staat zijn geweest om deze ziekte te transformeren en op de been te blijven. Zonder alle hulp vanuit de zielenwereld zou ik bedlegerig zijn geweest en waarschijnlijk zelfs dood.

En dat is waarom ik anderen help, omdat ik me rijk en gezegend voel met deze open kanalen. Niet iedereen heeft deze gift gekregen. En ook al heb ik deze lichamelijk ziekte, ook al heb ik lichamelijke uitdagingen, dan nog ben ik in staat om te helpen, om een kanaal te zijn voor de helende krachten van de zielenwereld, om hun bemoedigende woorden door te geven aan hen die dat nodig hebben. Ik hoef niet als een kievit te kunnen lopen om dat te kunnen doen ;)
Het geeft mij een goed gevoel om anderen te helpen. En ik hoop dat ik, juist door zelf zo vaak zo diep te zijn gegaan, vanuit ervaring kan helpen, en dat het anderen het gevoel geeft dat ik het werkelijk begrijp waar zij doorheen gaan.

De eerlijke en pijnlijke waarheid is, dat met deze ziekte die ik al meer dan de helft van mijn leven heb, de meeste patiënten elk jaar zieker worden. Mijn situatie was dusdanig ernstig dat de dokters mij hadden opgegeven en de prognose was dat ik waarschijnlijk nog maar een paar maanden zou hebben.
Dat is nu 8 jaar geleden...
Tao Healing en Soulfulness en mijn open spirituele kanalen hebben me (nog) geen volledige gezondheid teruggegeven, maar me al wel 8 extra jaren gegeven. 8 jaren waarin ik niet bedlegerig ben geweest en met oogmaskers voor om het licht volledig af te schermen en koptelefoons op om het geluid volledig weg te houden mijn tijd uit moet liggen, zoals zovele van mijn lotgenoten moeten doen, iedere dag... Dat is iets waar ik heel erg dankbaar voor ben.
Ik mag dan niet het leven hebben dat ik graag zou willen, met een lichaam wat me alles moeiteloos laat doen, maar ik heb ook niet het leven wat vele van mijn lotgenoten moeten ondergaan.
Zelfs in de meest uitdagende momenten, van spasmes en heel veel pijn, was ik in staat om de pijn te verminderen, om het onder controle te krijgen of de situatie te verbeteren na enige tijd, zonder medicatie met al zijn vele bijwerkingen.
In dit nieuwe jaar zal ik meer delen over hoe ik dat doe, wat Tao Healing mij brengt, zodat je daar een indruk van kunt krijgen wat het wellicht ook voor jou kan doen.

Als het verbetering kan brengen in een ziekte zoals ik die heb, die ongeneeslijk is in de reguliere geneeskunde, is het al heel wat om verbetering te realiseren en een verlenging te creëren van 8 jaar en meer... als dokters zeggen dat het waarschijnlijk nog maar 3 maanden zal zijn.
Voor mij is het dus levensreddend geweest, het geeft me iets om aan vast te houden daar waar de meeste behandelingen geen enkel blijvend resultaat boden. Ik heb direct resultaat en verbetering ervaren na het ontvangen van spirituele healings en ik zal meer delen over wat er de afgelopen 3 maanden is gebeurd in de komende blogpostings.

Het heeft me zoveel gebracht, zoveel verlichting, zovele inzichten, zo veel wijsheid, zo veel ervaring en ik ben blij om dat met je te delen, zodat het hopelijk ook jou op enige wijze kan helpen. Maar wat het (nog) niet gedaan heeft is mijn volledige gezondheid teruggegeven. Dus als je dat verwacht te lezen, dat Tao Healing het wondermiddel is dat mij direct gezondheid en geluk bracht, dan moet ik je helaas teleurstellen. Maar het is wel de "geheime weg" geweest tussen al die geblokkeerde wegen, die me getoond heeft hoe ik de obstakels op mijn pad moet overwinnen, één voor één. En dat is misschien wel belangrijker. Hoewel het nog steeds veel hard werken en volharding vereist, brengt het me prachtige momenten die ik op geen enkele andere wijze heb ervaren. En dat maakt dat het allemaal de moeite waard is!

Dus ik nodig je uit om vaker naar dit blog terug te keren als je meer wilt weten wat het mij brengt en waarom ik anderen help met mijn ervaringen.


Ik wens je toe dat 2019 je de "geheime weg" mag tonen 
en je prachtige momenten zal brengen om nooit te vergeten! 


In liefde en licht,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************

2018 - A challenging year that also brought me many things

Dear readers,

Happy NEW YEAR!
I wish all of you that 2019 will be a beautiful year, full of love, light and magical moments to never forget!

And of course I wish that for myself as well.
I don’t think there has ever been a more challenging year than this past year. Like I wrote in previous blogpostings (link), lots of things are happening on Mother Earth and many of us, including myself, are in a huge transformational process.

It has been the first year in my life that I truly felt to the core of my being what despair is. In 25 years of fighting a disease that has no cure in modern medicine, I never felt it so deeply. I was always able to see hope, to see something to hold on to, but this year it was taken away one by one due to all kind of circumstances I had no control over.
Sometimes I didn’t know what to do or who to ask for help anymore. Yet at the same time it showed me there are always people who you don’t expect to be there and they show up. Thank you! You know who you are…

I don’t think there has ever been a year before that it was so hard to walk…that my nervous system was so overloaded, and I had so many spasms, sometimes for hours on end, and that I had to stay inside for so many months. 6 months of reconstruction work with drills, 5 days a week, sometimes 8 hours a day was the hardest thing to deal with and it still has lots of consequences. But it showed me what is truly important to me and what I truly miss. My house, my body… it all felt like a prison.

I don’t think there has ever been a year that forced me more than this year, to overcome my shame to ask for help, even for the most simple things. I asked for help more than ever before. I received more help than ever, but I also heard more NO’s than ever before, especially from people who were supposed to be able to help… or there was just silence because people didn’t respond. I learned how it felt and it changed me, I am even more careful to see or read between the lines now. It taught me that titles, positions, training is less important than an open compassionate heart. And anyone can have it! I am grateful to those who showed me their hearts, who encouraged me, inspired me, or helped me in unexpected ways.
I learned that the people who touched me the most, are the ones who are brave enough to take off their masks and who are open and honest, no matter what.
It is not the great intentions, not the beautiful stories, not the big promises, not the fancy titles, but sometimes just a look, one word, a vibration in a voice, or a touching hand that made this big unforgettable impression and helped me through the difficult painful moments. Helping someone can be as simple as that! Thank you to those who were there!

2018 taught me that it is the most simple things in life what I miss the most. To sit in the sun, to breath in fresh air, to walk in nature, to read or write, to cook, the open and raw conversations, and … my camera. It is not the fancy stuff that is important. Happiness for me is in the simple things.

This year has brought back all kind of similar situations as the ones that happened before my illness started. So many buried emotions came to surface because of that. For 25 years I heard… Barbara you are so strong… and I was… but this year I felt like all the strength was slipping away. Year after year I had no access to the deep emotions. But I don’t think I cried or screamed more than this last year… hopefully these bottled up emotions are released now and there is room for more positive emotions. I guess it was time to heal them. Healing is not a straight line going up. It is only possible when you face all the stuff, look it in the eye and find a way to get through it. Maybe this is strength too.
So no matter how challenging it was, at the same time it has changed me in a way that no other year has done before.

Why do I share this in my blog? Because this is part of my Journey to the Purest Light as well.
Because I truly believe that this illness is part of this journey and it has a lot to teach me, and a lot to offer too for what I have to do in this lifetime. It is not all negative, it has a lot to bring to me as well.
It is not all Light and Happiness in my life. I have to work really hard too, like most people, to go through my own hardships in life. But the reconstruction work in the building will end one day... and at rock bottom there are lessons to learn and transformation to take place, which is not possible to learn or to receive on the top of a mountain. And when it ends I will be transformed in many ways.

Being a channel for the light side sometimes is a really difficult path to walk because you have to purify yourself so deeply to be able to be a channel for the lightbeings to work through. But what keeps me going is my open channels, is the support of all those beautiful beings who guide me, teach me... test me :)
I am grateful that I am always able to connect with the Soul World. It doesn't  mean they keep all battles away, but they protect me while I am in the middle of it. It doesn't mean there is never a moment of deep pain, but they are always there to help me when I need it, with encouraging words of wisdom, with deep teachings what I need to learn or to do. Without these open channels I would not have been able to transform my illness and to keep standing. Without the help I received from the Soul World, I would have been bedridden or probably even dead.

And that is why I help others, because I am very blessed and fortunate to have these open channels. Not everyone has them. But even though I have this physical illness and physical challenges, I am still able to help, to be a channel for the healing power of the soul world, to channel their words of encouragment for others. I don't have to be able to walk perfectly, to be able to do that.
And it gives me a good feeling to help others in this way. And I hope, just because I have had to go so deep so may times, that I can help from my own experience, and that it gives others a feeling that I truly understand what they are going through.

The honest and raw painful truth is, that with this illness I have for most of my life, most patients get worse every year... My situation was that doctors had given up on me and they told me that I would die within a few months. That would have been 8  years ago now.
Tao Healing and Soulfulness, and my open channels have not brought back full health yet, but it have given me an extended life for 8 years now. 8 years in which I have not been completely bedridden, with eyemasks on to keep out the light, with headphones on to cancel the noise, like many of those with this illness have to do, each day... That is something I am extremely grateful for.
I may not have had the life I wanted, but I didn't have the life that most of my fellow patients had.
Even in the most challenging moments, where I had my spasms and I had a lot of pain, I was still able to reduce the pain, to control it, and even improve the situation after a while, without heavy medication and all its possible side effects.
In this new year I will share more about how I do that, what Tao Healing brings me so you can have an impression what it might be able to do for you too.

If it can bring improvement to an illness like I have, which is incurable in modern medicine, it already is huge to create an improvement and to extend a life with 8 years and still counting, when doctors say it will probably end within 3 months.
For me it has been lifesaving, it gives me something to hold on to where most treatments didn't bring me any lasting results. I have had instant improvement and results after receiving spiritual healing blessings and I will share more of what happenend in the past 3 months in my next blog postings.

It brought me so much, so much relief, so many insights, so much wisdom, so much experience and I am happy to share that with you, hoping it will help you in any way. But what it didn't do was bringing me full health (yet). So if that is what you expect to read, that Tao Healing is the miracle healing tool that brought instant health and happiness to me, then I have to disappoint you. I am sorry.
But it did bring me a "secret way" between all those blocked roads and paths, which shows me how to overcome all obstackles, one by one. And that to me is maybe even more important. However, even though it still asks a lot of hard work and persistance ;) it also brings me to beautiful moments that I have never experienced in any other way. And that is what makes it all worthwhile!

So I invite you to come back to this blog regularly if you would like to learn more about what it brings me and why I am helping others with my experiences.


May 2019 show you the "secret way", and bring you many beautiful moments to remember! 
With love and light,
Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

No comments:

Post a Comment