Saturday 18 December 2021

Als het leven zwaar is om te dragen / When life is heavy and hard to take

 ~ for English please scroll down halfway through this page ~


Als het leven zwaar is om te dragen  lieve lezers,


Ik ontmoette haar op 10 december 2006, ik weet het nog zo goed. Ik ging naar een winkel in Amsterdam om informatie in te winnen in de hoop dat het mijn gezondheid zou kunnen verbeteren. Ik was heel ziek en kon amper lopen. Om de winkel te bereiken moest ik echter een trap op en daar ontmoette ik haar. Ook zij ging naar de winkel toe. Zo stralend, zo een open en lief gezicht... zo bezorgd om wat ze zag en hoe ik worstelde met die trap. Ze bleef geduldig wachten totdat ik de bovenste trede van de trap had bereikt. In de winkel ging ik aan een tafel zitten en ze kwam naast me zitten om te vragen of ze iets voor me kon doen. We raakten in gesprek en vanaf dat moment zat deze prachtige voor mij toen nog onbekende vrouw in mijn hart.  En ik in die van haar, dat was duidelijk, want ik kreeg geregeld lieve berichtjes van haar via MSN of Hyves waarmee ze me liet weten dat ze aan me dacht.

Toen ik opknapte en weer af en toe uit kon gaan ontmoetten we elkaar geregeld. Zij altijd het stralende middelpunt op de dansvloer. Soms kwam ze vanuit het niets ineens naast me staan gaf me spontaan een zoen op mijn wang en danste dan weer als een fonkelend vuurvliegje waar je oog naar getrokken werd, verder door de zaal.
Ik werd blij van haar, maar jaren later ontdekte ik dat het leven haar zwaar viel en dat er tijden waren waarin ze zo overspoeld was door het donker dat ze amper kon functioneren. Op een dag werd het haar teveel en stapte ze uit het leven.
Ze is niet langer hier, ik kom haar niet meer tegen, maar ze heeft tot op de dag van vandaag een speciaal plekje in mijn hart en haar ziel bezoekt me nog geregeld. En soms zie ik haar foto en rolt er een traan over mijn gezicht. Had ik maar iets voor haar kunnen doen toen...ik mis haar nog steeds. 

Afgelopen week hoorde ik dat een andere vrouw die ik ook ken uit die tijd niet langer hier op aarde is. Ook zij straalde en was vaak het dansende lichtje op de dansvloer, als ik haar zag. Maar zo bleek nu, ook zij kon het leven niet langer aan en besloot dat het aan de andere zijde vast beter zou zijn. 

En dan is er nog een derde vrouw. Een prachtige stralende vrouw, ook van mijn leeftijd die ik bijna wekelijks sprak in de winkel waar ik vaak kwam. Ook zij is niet langer hier. Haar ziel komt me ook geregeld bezoeken en bij haar voel en zie ik hetzelfde...En mijn hart voelt zwaar en huilt.

Een zelf gekozen dood


Ik weet hoe het is als het leven niet gaat zoals je wenst. Ik ben 7 jaar bedlegerig geweest, heb bijna alles verloren, heb jarenlang binnen geleefd dus weet heel goed hoe een lockdown voelt en ook ik heb me meer dan eens afgevraagd: "Wat heeft het leven nog voor zin zo...?"
Toch kon ik niet de beslissing nemen, die zij wel namen. Ik had 1 belangrijke tool voorhanden: mijn open spirituele kanalen. En die hebben me telkens laten zien dat het er niet beter op zou worden als ik op zou geven. Ik moest er hier op Aarde doorheen zien te komen en leren hoe ik het licht tijdens het leven terug kon vinden. Dat was een lange zoektocht en bij tijd en wijle een zware leerschool.

Via mijn open spirituele kanalen, zag/zie en hoor(de) ik de zielen om me heen. Sommigen in het licht, anderen niet. En het was me heel erg duidelijk dat het lijden voor sommige zielen niet stopt na de dood. Ik hoopte zo dat ik het mis had, maar in de loop der tijd heb ik meerdere mensen leren kennen die hetzelfde zien en horen als ik en die bevestigd hebben wat ik altijd heb gezien en geweten: wanneer men zelf het moment kiest waarop men wil overlijden en daar naar handelt, zal het veelal niet de verlossing brengen waar een ieder naar verlangt. 
En die wetenschap heeft mij door de donkerste tijden in mijn leven geholpen. Ik moest volhouden, one way or the other, want van wat ik te zien kreeg werd ik niet blij.

En zie nu hoe het leven een wending heeft genomen...
Ik heb in die jaren dat ik zo ziek was en de dokter geen hoop meer had voor mij, opgekeken naar deze 3 prachtige vrouwen die in mijn ogen hadden waar ik naar verlangde. Ik hoopte dat ik ook ooit weer net zo zou stralen en zo blij zou zijn als zij. En ik vond een manier om mijn gezondheid op andere dan medische wijze terug te krijgen. Mijn leven kreeg weer kwaliteit en zin.
Hun leven daarentegen heeft in de afgelopen jaren kennelijk een dusdanige wending genomen, dat zij het leven niet meer wilden leven. En wat doet het mij ongelooflijk veel pijn. 

Ik deel dit nu op mijn blog, juist in deze tijden waarin zo velen het zwaar hebben en zovelen de gedachten hebben dat als dit leven maar zou eindigen dat ze er dan vanaf zijn.
Het lijden wordt niet gestopt na zo een beslissing.
Het enige wat daarmee eindigt is het leven, niet het lijden. 

Ik heb nachtenlang de ziel van diegene gezien, me vragend om hulp. Ik heb haar uiteindelijk mogen helpen waardoor haar ziel weer wat rustiger voelt, ik kon zien hoe de wanhoop op haar gezicht langzaam weer vervangen werd door een glimlach. Maar ik had dat liever gedaan op andere wijze, levend en wel. 

Het licht terugbrengen in donkere tijden


Er zijn namelijk mogelijkheden om het licht tijdens het leven terug te vinden. Het is de wijze waarop ik mijn gezondheid heb teruggekregen nadat de arts me zonder hoop zijn praktijk uitstuurde. In zijn ogen zou ik nog een paar maanden hebben... dat is inmiddels ruim 11 jaar geleden. 


Mijn open spirituele kanalen hebben me daarbij geholpen.
De zielenwereld heeft me geholpen.
Mijn leraar en vele andere mensen om mij heen hebben me geholpen.
Ik heb de gepaste hulp ontvangen toen ik het zelf bijna niet meer volhield alleen.
Hulp om het licht terug te laten keren in het donker en ik ben de afgelopen jaren opgeleid om ook anderen daarmee te helpen.

Wat ik graag wil schrijven nu is een aanmoediging om uit te reiken naar degene die je vertrouwt. 
Dat is geen schande. Dat is geen zwakte. Dat getuigt juist van heel erg veel innerlijke kracht en moed. 
Ik weet dat het niet makkelijk is om dat te doen, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb en de hulp heb ontvangen die ik nodig had toen. En ik ben er zeker van dat er velen zijn die zullen willen helpen wanneer iemand om hulp vraagt.


En als je dit nu leest en voelt dat je mijn hulp wilt, voel je vrij om die te vragen. Ik help je met alle liefde op de wijzen die ik kan als kanaal voor de zielenwereld. Wat mijn leven heeft gered en verlengd, mag ik nu doorgeven aan anderen en dat doe ik met dankbaarheid en alle liefde. Het voelt voor mij als voorrecht om mensen in hun moeilijke tijden terzijde te mogen staan. 

Ik heb eerder iemand mogen helpen die het leven niet meer zag zitten (zie LINK) en wiens leven na de healing sessie zo sterk veranderde dat er weer hoop terugkeerde, zowel bij hemzelf als bij zijn vrouw en kinderen. Iemands leven zo zien veranderen en daar onderdeel van mogen zijn, is nog steeds de meest nederige ervaring geweest die ik heb mogen hebben in al die jaren dat ik mensen heb mogen begeleiden. En dat zal ongetwijfeld voor anderen ook zo gelden. 


Authentieke vrijheid 

Ik kan je echter zeggen, dat de gedachte dat het lijden zal stoppen wanneer je zelf uit het leven stapt, dat dat helaas een illusie is. Zo werkt het niet voor de ziel. Ik weet dat er velen zijn die niet geloven in de ziel en die denken dat dit leven is wat het is en dat het na de dood zal stoppen, maar dat is niet mijn ervaring. Dat is niet wat ik zie en hoor en voel. En met mij zijn er velen die hetzelfde zien, horen en voelen. Het is slechts het lichaam wat stopt te functioneren, maar de ziel gaat voort. En voor die ziel stopt het lijden niet na een zelfgekozen einde. 

Dat is iets wat ik al jaren weet en wat vele mensen met wie ik in contact ben gekomen en die ook hun kanalen ver open hebben mij keer op keer hebben bevestigd. Ik zou willen dat het lijden inderdaad over zou gaan en vrijheid wordt bereikt, want dat gun ik iedereen. Maar authentieke vrijheid kan alleen op een andere wijze worden verkregen.
Authentieke vrijheid komt via het vergroten van liefde, licht en vergeving in jezelf, in je ziel. Via het overwinnen van de moeilijkheden. Niets anders kan deze vrijheid naar je brengen op gelijke wijze. 

Mensen willen graag vrij zijn van zorgen, twijfel, woede, angst etc. Die vrijheid wacht op een ieder. Het is te verkrijgen. En de manier daartoe is behoorlijk simpel. Simpel wil echter niet zeggen dat het makkelijk is, wel dat het te doen is! En dat je kunt leren hoe je dat dan kunt doen!
Het is ook iets waar je hulp  bij kunt en mag ontvangen. Ik weet uit ervaring dat Tao Healing en Soulfulness hier heel effectief voor zijn om meer licht te brengen in de ziel. Ik heb op deze wijze mijn leven een andere wending gegeven. Het is voor mij het meest effectief gebleken, waar al het andere wat ik heb geprobeerd niet bracht wat ik zocht.  


Ik heb jarenlang in dat donker vele stappen moeten maken op weg naar het licht. Het was hard werken...
Het was eerst overleven.
Het was volhouden.
Het was vertrouwen. 
En geloof me, ik heb meerdere momenten gekend dat ik dacht dat het nooit meer beter zou gaan... Maar toch gebeurde het onverwachts.

Tao Healing en Soulfulness helpt om de negatieve informatie in ons te transformeren naar positieve informatie:
- om negatieve emoties los te laten.
- om negatieve gedachten te stoppen. 
- om weer verbinding te voelen met wie je diep van binnen bent. 
- om je te openen voor liefde, voor vergeving, voor al het goede wat er in het leven is en wat je in zware tijden soms niet meer kunt zien of voelen. Maar onthoud dat we allemaal licht in ons hebben, dat is onze kern. Het is net als met de zon op een bewolkte dag. Door de wolken zien we de zon niet, maar die is er wel. 
- om dat licht weer te laten schijnen in het donker via eenvoudige doch zeer doeltreffende oefeningen die je zelf op ieder moment van de dag kunt doen. 
- om houvast te hebben, inzichten te vergroten, bemoedigende boodschappen te ontvangen vanuit de zielenwereld, en zoveel meer. 
Het bracht mij hoop in een hopeloze, uitzichtloze situatie en na verloop van tijd keerde het licht en mijn levenskwaliteit terug! 

Wat het einde leek in mijn ogen werd een nieuwe start!

Zoals J.K. Rowling zo mooi zei:

Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.

De bodem werd de solide basis waarop ik mijn leven heropbouwde.

En ik geloof oprecht dat dat voor velen geldt.
Durf naar Rock Bottom te gaan.
Durf die leerschool te doorlopen en je leven om te gooien. 
Reik uit en durf te vragen om hulp. 
Dat is geen teken van zwakte, dat is in mijn ogen wellicht wel het meest dappere wat je kunt doen. 
En vertrouw erop dat je hulp zult krijgen, hetzij via de mensen om je heen, hetzij via hulp uit de spirituele wereld. Want we zijn nooit alleen. 
Het leven is niet altijd makkelijk en dan is het fijn om te weten dat we het ook niet alleen hoeven te doen. Open jezelf om die hulp te ontvangen. 
En als je niet weet hoe je de hulp vanuit de zielenwereld kunt ontvangen, dan kun je dat leren via de Tao Healing en Soulfulness technieken. Het heeft mij zo veel gebracht en dat gun ik iedereen!  

Het licht kan terugkeren, het blijft niet altijd zo donker maar voordat het licht wordt is het vaak het meest intens, net zoals bij de dageraad.
Houd vol! 
En als je dan achteraf terug kijkt, dan besef je dat je in die zware donkere periode toch veel hebt geleerd en er met meer kracht en wijsheid uit bent gekomen. Dat hoor ik van velen. Dat is hoe ik zelf terug kijk op mijn eigen zware periode in het leven en mijn herwonnen levenskwaliteit.

In mijn hart


Ik had zo graag gezien dat deze 3 prachtige vrouwen over wie ik schreef, en die het kennelijk zo zwaar hadden, de kracht hadden gehad om vol te houden of dat ze de hulp konden krijgen die ze nodig hadden en dat zij terug konden kijken op hun leven. Maar helaas mocht het voor hen niet zo zijn.
Ik zal hen altijd blijven herinneren en hun ziel zal ik blijven ondersteunen.
Ik ben dankbaar dat ze deel waren van mijn leven.
Ik ben dankbaar voor wat ik van hen heb mogen leren. 
Neemt niet weg dat ik hen nog steeds van tijd tot tijd mis. 


💗

Lieve B., J. en T,
Het ga jullie goed! 
Ik stuur jullie mijn liefde en licht.
Dank jullie wel voor alle fijne momenten samen. 
Jullie zijn dan wel uit mijn leven, 
 maar jullie behouden een plekje in mijn hart.
Ik hou van jullie

💗


In liefde en licht,
Barbara 

True beauty is revealed only if there is light from within ~

Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder
****************************************************************************************************


When life is heavy and hard to take dear readers,


I met her on December 10, 2006, I remember it so well. I went to a store in Amsterdam to ask for information in the hope that it could improve my health. I was very sick and could barely walk. However, to reach the store I had to go up a stairs and there I met her. She too went to the store. So radiant, such an open and sweet face.... so concerned about what she saw and how I struggled with those stairs. She kept waiting patiently until I reached the top step of the stairs. In the store, I sat down at a table and she came and sat next to me to ask if there was anything she could do for me. We struck up a conversation and from that moment on this beautiful woman, unknown to me at the time, was in my heart. And I in hers, that was clear, because I regularly received sweet messages from her through MSN or Hyves to let me know she was thinking of me.


When I recovered and was able to go out once in a while we met each other regularly. She was always the radiant center of attention on the dance floor. Sometimes she would suddenly appear from nowhere and give me a spontaneous kiss on the cheek and then danced on through the hall like a sparkling firefly to which your eye was drawn.
She made me happy, but years later I discovered that life was hard for her and that there were times when she was so overwhelmed by the dark that she could barely function. One day it became too much for her and she stepped out of life.
She is no longer here, I no longer meet her, but she has a special place in my heart to this day and her soul still visits me regularly. And sometimes I see her picture and a tear rolls down my face. If only I could have done something for her back then...I still miss her.


Last week I heard that another woman I knew from that time is no longer here on earth. She too was radiant and was often the dancing light on the dance floor, whenever I saw her. But as it turned out, she too could no longer handle life and decided that it would probably be better on the other side.


And then there was a third woman. A beautiful radiant woman, also of my age who I spoke to almost weekly in the store I frequently visited. She too is no longer here. Her soul also visits me regularly and with her I feel and see the same thing...And my heart feels heavy and cries.

A self-chosen death


I know what it's like when life doesn't go your way. I have been bedridden for 7 years, lost almost everything, lived inside for years so I know very well what a lockdown feels like and I too have wondered more than once, "What is the point of living like this...?"
Yet I could not make the decision that they made. I had 1 important tool at my disposal: my open spiritual channels. And they showed me time and time again that it would not get any better if I gave up. I had to get through it here on Earth and learn how to find the light again during life. I had to search for a way to connect with the light again for a long time and it has been a tough learning experience at times.
Through my open spiritual channels, I see/saw and hear(d) the souls around me. Some in the light, others not. And it was very clear to me that the suffering for some souls does not stop after death. I hoped so much that I was wrong, but over time I have met several people who see and hear the same thing as I do and who have confirmed what I have always seen and known: when one chooses the moment when one wants to die and acts accordingly, it will often not bring the redemption that everyone longs for. 
And that knowledge helped me through the darkest times in my life. I had to persevere, one way or the other, because what I was shown with my spiritual eye, did not make me happy.

And now see how life has taken a turn ....
I looked up to these 3 beautiful women in those years when I was so sick and the doctor had no hope for me. I hoped that one day I too would be as radiant and as happy as they were. And I found a way to regain my health in other than medical ways. My life regained quality and meaning.
Their lives, on the other hand, have apparently taken such a turn in recent years that they no longer wanted to live life. And how incredibly it hurts me. 

I share this now on my blog, especially in these times when so many are struggling and so many have  thoughts that if only this life would end that the suffering would finally end.
The suffering however, doesn'[t stop after such a decision.
The only thing that ends is life, not the uffering. 

I spent nights seeing this person's soul, asking me for help. I was finally able to help her so that her soul felt calmer again, I could see how the despair on her face was slowly replaced by a smile. But I would have preferred to do that in another way, when she was still alive. 

Bringing back the light in dark times


There are, in fact, ways to bring back the light during life. It's how I regained my health after the doctor sent me out of his practice without hope. In his eyes, I would have a few months left.... That was over 11 years ago now. 


My open spiritual channels have helped me with this.
The soul world has helped me.
My teacher and many other people around me have helped me.
I received the appropriate help when I almost couldn't cope on my own anymore.
I got help to allow the light to return in dark times and I have been trained in recent years to help others with that as well.

What I would like to write now is an encouragement to reach out to the one you trust. 
There is no shame in that. That's not a weakness. On the contrary, that shows a great deal of inner strength and courage. 
I know it's not easy to do that, but I'm glad I did it and received the help I needed at the time. And I am sure there are many who will want to help when someone asks for help.


And if you are reading this now and feel that you would like my help, feel free to ask for it. I would be honored to help you in the ways I can as a channel for the soul world. What has saved and prolonged my life, I may now pass on to others and I do so with gratitude and all the love I have to give. It feels like a privilege for me to be able to help people in their difficult times. 

I have helped someone before who was fed up with life (see LINK) and whose life changed so much for the better after the healing session. Hope returned, both to himself and to his wife and children. To see someone's life change like that and to be a part of that, is still the most humbling experience I have had in all those years that I have been allowed to guide people. And that will undoubtedly be the case for others as well.

Authentic freedom 


I can tell you, however, that the idea that suffering will stop when you step out of life yourself, unfortunately is an illusion. That is not how it works for the soul. I know there are many who do not believe in the soul and who think that this life is all there is and that it will stop after death, but that is not my experience. That is not what I see and hear and feel. And with me there are many who see, hear and feel the same. It is only the body that stops functioning, but the soul continues. And for that soul, suffering does not stop after a self-chosen end. 

That is something I have known for years and what many people with whom I have come into contact and who also have their channels wide open have confirmed to me time and again. I wish that suffering would indeed pass and freedom be achieved, because I wish that for everyone. But authentic freedom can only be obtained by other means.
Authentic freedom comes through increasing love, light and forgiveness within yourself, within your soul. Through overcoming difficulties. Nothing else can bring this freedom to you in an equal way. 

People would like to be free from worry, doubt, anger, fear etc. That freedom is waiting for each one. It is obtainable. And the way to achieve it is quite simple. Simple, however, does not mean that it is easy, it does mean that it is doable! And that you can learn how to do it!
It is also something you can and may receive help with. I know from experience that Tao Healing and Soulfulness are very effective to bring more light into the soul. I have given my life a different turn in this way. It has proven to be the most effective for me, where everything else I tried did not bring what I was looking for.  


I had to take many steps in that darkness for years on my way to the light. It was hard work...
It was survival at first.
I needed perseverance.
I needed trust. 
And believe me, I have known several moments when I thought things would never get better.... Yet, unexpectedly, it happened.

Tao Healing and Soulfulness helps to transform the negative information within us into positive information:
- to release negative emotions.
- to stop negative thoughts. 
- to feel reconnected to who you are deep inside. 
- to open yourself to love, to forgiveness, to all the good there is in life and what you sometimes can't see or feel in tough times. Remember that we all have light within, it is our core. It is just like the sun on a clouded day. Because of the clouds you don't see the sun, but it is still there.
- to let that light shine in the dark again, through simple yet very effective practices that you can do yourself at any time of day. 
- to have something to hold on to, to increase insights, to receive encouraging messages from the soul world, and so much more. 
It brought me hope in a hopeless situation and over time the light and my quality of life returned! 

What seemed like the end in my eyes turned out to be a new start!

As J.K. Rowling said so beautifully:


Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.


And I sincerely believe that this is true for many.
Dare to go to Rock Bottom.
Dare to go through that learning curve and turn your life around.
Reach out and dare to ask for help.
That's not a sign of weakness, that's probably the bravest thing you can do in my opinion.
And trust that you will get help, either through the people around you or through help from the spiritual world. For we are never alone.
Life is not always easy and then it is nice to know that we don't have to do it alone either. Open yourself to receive that help.
And if you don't know how to receive the help from the soul world, you can learn that through the Tao Healing and Soulfulness techniques. It has brought me so much and I wish that to everyone!


The light can return, it doesn't always stay that dark but before it becomes light it is often most intense, just like the dawn.
Hang in there!
And if you look back afterwards, you realize that you have learned a lot in that difficult dark period and have come out of it with more strength and wisdom. I hear that from many people. That is how I myself look back on my own difficult period in life and my regained quality of life.

In my heart


I so wished that these 3 beautiful women I wrote about, who were obviously having such a hard time, would have had the strength to persevere or that they could get the help they needed and could look back on their lives now. But sadly, it was not to be for them.
I will always remember them and I will continue to support their souls.
I am grateful that they were part of my life.
I am grateful for what I was able to learn from them. 
Nevermind, I still miss them from time to time. 


✨💗✨

Dear B., J. and T,
All the best to you! 
I send you my love and light.
Thank you for all the good times together. 
You may be out of my life, 
  but you will stay in my heart.
I love you

✨💗✨


In love and light,
Barbara 

     True beauty is revealed only if there is light from within ~


Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin LineageholderNo comments:

Post a Comment