Thursday 9 January 2020

Deze tijd vraagt om Wereldwijd Wakker te Worden / A Call for Global Awakening

~ for English please scroll down halfway through this page ~


Deze tijd vraagt om Wereldwijd Wakker te Worden 


lieve lezers,

De gebeurtenissen in Australië zullen niemand ontgaan zijn denk ik zo, of je moet je verborgen hebben onder een steen de afgelopen tijd. Een catastrofe die nog iedere dag in omvang toeneemt.
Hier zijn een paar feiten op een rij:

Er zijn voortdurende bosbranden in New South Wales in Australië, waarbij bijna 26 miljoen acres (10.7 miljoen hectaren, 107.000 vierkante kilometers) zijn verwoest en dit gebied wordt nog steeds elke dag groter. De omvang van het brandende/verbrande gebied is groter dan België! Kun je je dat voorstellen?
De rookpluim is groter dan ooit tevoren. Meer dan 1 miljard dieren zijn omgekomen in de vlammen. En vele mensenlevens en huizen zijn verloren gegaan. Er is sprake van een onnatuurlijke droogte die al enkele jaren duurt, regen bereikt niet langer het land om bepaalde redenen, temperaturen zijn onnatuurlijk hoog en de vlammen reiken hoger dan we ooit elders hebben gezien, bijvoorbeeld bij de branden eerder in Californië en het Amazone gebied.

Is dit alleen maar het gevolg van de klimaatverandering zoals veelal in de media wordt gezegd?
Is dit het gevolg van de Moeder Aarde Transitie naar hogere frequenties? Is dit de Shift waar zo vele mensen over spreken?
Of is er iets anders aan de hand?
Vele mensen in Australië delen feiten over fracking putten, militaire strategieën, politieke plannen, een hoge snelheidslijn, chemicaliën, economische beslissingen, water rechten en de handel daarin, opzettelijke brandstichting etc. Je kan er zelf over lezen en je eigen conclusies eraan verbinden. Ik wil hier niet te diep op de details ingaan.
Naar mijn persoonlijke mening zijn deze verschrikkelijke gebeurtenissen, waarbij zoveel dierenlevens, mensenlevens, natuur verloren is gegaan, niet alleen maar terug te voeren op de klimaatverandering of de natuurlijke shift naar hogere frequenties op Moeder Aarde.
Ik denk oprecht dat menselijke beslissingen hierin ook een grote rol spelen.

Ik geloof dat de tijd waarin we leven een grote kans biedt voor de mensheid om verder te ontwaken en bewuster te worden. Deze ramp is niet iets wat plaatsvindt op een eiland als Australië en alleen de bewoners daar treft. Er zijn al berichten over de impact die deze ramp heeft op Nieuw-Zeeland, de gletsjers en het leven in de oceaan. En wat te denken van de rook en de chemicaliën in de lucht. Die zullen wereldwijd verspreiden. De hitte zal ook een impact hebben op wereldwijde schaal. En de politieke / economische /militaire beslissingen hebben over het algemeen ook een wereldwijde impact op de korte dan wel langere termijn.

Dus ik geloof werkelijk dat het niet aan de rest van de wereld is om te zeggen dat het verschrikkelijk is, maar dat het daar is en dan hun hoofd omdraaien en dit beschouwen als een lokaal probleem. Dit is een wereldwijd probleem. We zullen allemaal wakker moeten worden en onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. Zoals ik in mijn vorige blog deelde:
Er is maar een persoon nodig om het verschil te maken! 
Eén persoon kan iets creëren wat impact heeft. Wanneer deze ene persoon gevolgd wordt door vele anderen, dan zal de impact groter zijn! Dat geldt voor beide kanten. Wanneer één persoon een beslissing neemt met een negatieve impact is dat niet fijn. Maar wanneer deze beslissing ondersteund wordt door velen, zal de invloed ervan zoveel groter zijn en een ramp kunnen veroorzaken.
Datzelfde geldt voor het geval dat iemand een positieve beslissing neemt om een positieve verandering op gang te brengen. Wanneer deze beslissing ondersteund wordt door velen, zal de impact ervan veel groter zijn en een wonder kunnen creëren!
Met andere woorden, één persoon kan een oorlog starten, maar één persoon kan ook een weldaad op gang brengen.
Ik geloof dus werkelijk dat wij, als individuen, kracht hebben. Maar wanneer we deze kracht bundelen en een massale steun in de juiste richting op gang brengen, zal de impact groots kunnen zijn!
En dat ligt aan ieder van ons. Waar luisteren we naar, waar besteden we aandacht aan, wat ondersteunen we. Dat bepaalt in welke richting deze situatie uit gaat. Waar kiezen we voor...
Sluiten we onze harten, leven we in angst, voelen we ons machteloos, denken we dat het ver van ons bed is?
Of bundelen we onze krachten en helpen we om deze ramp te stoppen en het vuur te blussen en zij die in nood zijn de helpende hand toe te steken? Dat lijkt me het eerste wat van belang is. En er zijn al vele mooie initiatieven. Het is ontroerend om te zien dat in tijden van nood vele mensen hun liefde en compassie tonen en elkaar, de dieren en de natuur helpen. Mijn dank en respect gaat uit naar alle brandweerlieden en de vele vrijwilligers. Rampen kunnen mensen verenigen. 

Maar wat kunnen we nog meer doen?
Wanneer je het bekijkt vanuit spiritueel oogpunt dan is er iets wat we van over de hele wereld kunnen doen. We hoeven niet naar Australië om daar actief een bijdrage te leveren. Natuurlijk kan dat, en het maakt mij blij om te zien dat vele mensen daadwerkelijk naar het gebied gaan om te helpen, maar we kunnen ook support bieden vanuit ons huis. Allereerst is er de mogelijkheid om geld te doneren. Ook dat is belangrijk. Maar we kunnen ook spiritueel ondersteunen. 

Ik zal eerlijk zijn dat ik toen ik voor het eerst hoorde over de bosbranden dat ik dacht aan de start van de shift naar hogere dimensies op grotere schaal. Ik heb er veel over gelezen en gehoord en ontving zelf ook vele boodschappen vanuit de zielenwereld. Ik heb een aantal daarvan gedeeld in eerdere blog postings. Het is het grotere plan voor Moeder Aarde en de tijd van ascensie is gekomen, vandaar dat ook de karmische patronen opgelost dienen te worden.
Het is bekend dat wanneer de frequentie op Moeder Aarde omhoog gaat vanwege de inkomende hogere frequenties vanuit de sterrenstelsels en het universum, dat de lagere frequenties zich zullen verzetten en zullen vechten. Er zal letterlijk een strijd/oorlog plaats vinden op een spiritueel niveau. Wanneer je spirituele oog/derde oog geopend is kan je zien dat de lichtwezens en de donkere wezens strijden en je kan de energetische controle matrix zien. 

Afbeeldingsresultaat voor Haunting 'devil face' captured
Ik heb deze oorlogen meermalen mogen aanschouwen met mijn derde oog en ik weet dus dat het echt is en zeker niet plezierig is om naar te kijken. Aanvankelijk dacht ik dat dit de reden was achter deze hele catastrofe. Er is ook een foto, genomen door Craig Calvert, die niet gemanipuleerd is of zo, waarin een gezicht in de vuurzee te zien is. 

Maar wanneer je dieper ingaat op deze hele situatie en meer en meer leest van de feiten die aan het licht komen, zie je dat er vele menselijke beslissingen vooraf zijn gegaan aan alles wat er op dit moment plaatsvindt. Beslissingen genomen in de afgelopen paar jaren. De strijd vindt derhalve niet alleen plaats op Moeder Aarde, maar vindt ook plaats in de mensen in invloedrijke posities en elders. 
Wanneer we op Moeder Aarde gevraagd worden om naar hogere dimensies te gaan, betekent dat dat ook de bewoners van Moeder Aarde hun frequenties dienen te verhogen naar hogere dimensies. We maken een verschuiving van het tijdperk van Mind over Matter, naar het tijdperk van Soul over Matter. 
De mind heeft het heel lang voor het zeggen gehad. De mind had controle over alles. Maar we leven nu in een tijd waarin we overgaan naar een nieuw tijdperk. In dit nieuwe tijdperk zal de ziel de leider zijn.
De ziel en de mind verblijven beiden in het hart. Dus waar denk je dat de strijd plaatsvindt in de mensen? Juist,... voornamelijk in het hart.
We worden gevraagd om onze harten te openen en daadwerkelijk te leven in overeenstemming met de ware potenties die we in onze ziel dragen en om de hogere kwaliteiten van liefde, vergeving, compassie en licht te belichamen. We worden gevraagd om de blokkades die we in ons hart met ons meedragen te transformeren om zo van leven vanuit de mind naar leven vanuit de ziel te kunnen gaan.
Dat is niet gemakkelijk en de blokkades zullen zich tonen en zich verzetten.

Het hart en het hartchakra dragen vele goede kwaliteiten in zich maar hebben ook vele blokkades.
Het hart is de ontvanger van de boodschappen van de ziel en het is de rol van het hart om deze boodschappen door te geven aan de mind, zodat de mind de energie en de materie kan aansturen. De mind zal daarbij de ziel als de ware leider moeten accepteren, opdat de ware boodschappen van de ziel in ons handelen doorgevoerd kunnen worden.
Er kunnen echter vele blokkades zijn in het hart die voorkomen dat dit proces op de juiste wijze verloopt. Bij blokkades in het hart kun je onder meer denken aan woede, gebrek aan wijsheid, hebzucht, onzuiverheid, veroordeling en egoïsme. Ook de mind kan blokkades hebben, zoals negatieve gedachtepatronen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, ego, gehechtheden. En natuurlijk draagt de ziel de karmische blokkades in zich, die ieder persoon heeft. De ziel van het land Australië, draagt net als de ziel van andere landen, karma met zich mee en al deze karmische invloeden dienen te worden getransformeerd, De situatie van nu is een oproep aan iedereen om ons daar bewust van te worden en om er daadwerkelijk iets aan te doen. 

Al deze blokkades zullen zich dus stuk voor stuk gaan tonen en zullen een impact hebben op de beslissingen die mensen nemen en het gedrag wat ze vertonen.
Tot op welke hoogte zijn deze blokkades van invloed geweest op de beslissingen en de handelingen in de afgelopen jaren als het gaat om militaire (woede, veroordeling, onzuiverheid, hebzucht), politieke (onvrede, hebzucht, onzuiverheid, ego, beroemdheid), economische (hebzucht, egoïsme, gebrek aan kennis) beslissingen?

Wanneer de frequentie omhoog gaat en Moeder Aarde in haar ascensie proces terecht komt naar hogere Dimensies, zullen deze karmische en andere blokkades reageren. We worden gevraagd om daar verantwoordelijkheid voor te nemen en ze te transformeren en zuiveren om zo daadwerkelijk ruimte te creëren voor de ziel en de hogere frequenties, maar... deze blokkades zullen zich verzetten en de donkere krachten op Aarde zullen deze blokkades gebruiken. Zij willen dat de huidige situatie behouden blijft. Ze zullen proberen om invloed uit te oefenen op de wijze waarop wij naar bepaalde dingen kijken en angst creëren. Zij willen geen hogere frequenties want dat betekent dat zij hun macht verliezen.

Naar mijn mening zal de strijd tussen het licht en de donkere zijde niet alleen plaatsvinden op Moeder Aarde zelf, maar ook binnenin ons, de mensen.. en het zal zich vooral tonen in het hart, het centrum waar zowel de ziel als de mind verblijft. Het hartchakra is tevens bekend als het karma centrum.
Zijn wij bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor ons karma en willen we onze blokkades transformeren? Zullen we deze dramatische situaties aangrijpen om onszelf te verbeteren en ons hart te openen, of zullen de huidige situaties ons doen verbitteren en juist ons hart meer sluiten?
Zal dit ons leiden naar Eenheid of zal de huidige situatie van Afgescheidenheid voortduren.

Een aantal dingen die verbonden zijn met het hartchakra zijn:
 • Het hartchakra is zeer belangrijk voor je spirituele kanalen.
 • Het is het centrum dat verbonden is met het gehele emotionele lichaam. 
 • Daarnaast is het hartchakra het centrum voor karma, heling, liefde, vergeving, compassie, licht, levenstransformatie en verlichting.
 • Maar ook voor het spreken van de waarheid is dit hartchakra van groot belang.
 • Het is ook verbonden met financiële aangelegenheden.
 • en er zijn meer dingen hiermee verbonden. 
Wat kunnen we nu doen aan de situatie in Australië?
Naar mijn mening is het niet alleen een karmische aangelegenheid die Australië en haar bewoners aangaat en door hen moet worden opgelost. Het is iets wat een wereldwijde impact zal hebben en de hele mensheid kan iets doen om hierbij te helpen en in eenheid samen te komen.
Moeten we dan maar gezamenlijk pogen om alle feiten boven tafel te krijgen en hen die verkeerde beslissingen genomen hebben voor het gerecht slepen?
Ik kan je vanuit eigen ervaring zeggen, gelet op het aantal jaren dat ik gewerkt heb op de rechtbank en bij het Hof op de afdelingen strafrecht en economische delicten, dat het niet een bepaald verlichte plek is om te werken of een plek waar licht gebracht wordt naar hen die er komen, niet naar de criminelen, niet naar de rechters en medewerkers.
Veroordeling sluit het hart. Veroordeeld worden doet ook niet veel goeds.
Dus als we gevraagd worden nu om ons hart verder te openen, dan is veroordeling naar mijn persoonlijke mening niet de juiste weg.

Ik heb de impact ervan op mijn hartchakra gevoeld overdag, iedere keer als ik een vonnis schreef.
Ik heb de impact ervan 's nachts ervaren, wanneer de zielen die overdag voor me stonden, 's nachts rondom mijn bed stonden.  
Veroordeling is niet de weg naar het verhogen van onze frequenties. Het zal het hart alleen maar verder doen sluiten en het zal alles wat verloren is gegaan niet terugbrengen.
Daarom ben ik van mening dat ook al denken velen dat dit de oplossing is, er een betere manier is om hiermee om te gaan.
Ik heb gelezen over een andere benadering in Afrika, en die wijze opende mijn hart. Het resoneerde diep in mij.
Dit is wat ze doen in Zuid-Afrika:

In The Art of Forgiveness, Lovingkindness, and Peace, beschrijft Jack Kornfield een Afrikaans vergevingsritueel: "Bij de Babenda Stam in Zuid-Afrika, wordt een persoon nadat hij zich onverantwoord heeft gedragen of misdragen heeft, in het centrum van het dorp geplaatst, alleen en ongeboeid. Al het werk wordt gestopt en iedere man en vrouw, ieder kind komt tezamen en ze vormen een grote kring rondom de verdachte. Vervolgens spreekt ieder lid van de stam tot de verdachte, één voor één, om de verdachte te herinneren aan al het goede wat hij/zij gedaan heeft. Iedere gebeurtenis, iedere ervaring die herinnerd kan worden tot in details telt mee. Alle positieve bijdragen, goede daden, sterkte kanten en vriendelijkheid worden heel zorgvuldig telkens herhaald. Deze ceremonie duurt vaak meerdere dagen. Aan het einde wordt de cirkel verbroken en dan vindt er een feestelijke ceremonie plaats waarbij de persoon zowel letterlijk als figuurlijk opnieuw welkom geheten wordt in de stam. 

Wat een prachtige manier om veroordeling te vervangen, vind je ook niet?
Ik geloof er oprecht in dat de enige manier is om iets daadwerkelijk op diepgaande wijze op te lossen, door liefde en vergeving te brengen naar een situatie.
Zoals Martin Luther King Jr. zei:


„Haat met haat beantwoorden, zou alleen maar haat vermenigvuldigen en daarmee de donkere nacht die al verstoken is van sterren alleen maar donkerder maken. 
Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. 
Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.”

― Martin Luther King Jr.Hoe doen we dat dan? Hoe brengen we liefde en vergeving naar de situatie in Australië?
Doen we dat net als die Afrikaanse stam door iedereen die hierbij betrokken is in een cirkel te plaatsen en hen te herinneren aan hun ware aard? Of is er een makkelijkere manier om liefde te brengen? Hoe kunnen we wereldwijd helpen bij een ramp die plaatsvindt op een eiland, Australië?

Wanneer zoveel mensen als mogelijk is hun liefde, vergeving en licht sturen naar alle betrokkenen, welke beslissing dan ook, of dit nu een politieke, militaire, economische grondslag heeft, en we sturen dat heel gericht en bewust, dan zijn we in staat om een tegengestelde kracht te creëren. Liefde en Licht zijn de kwaliteiten waar de donkerte het meest bang voor is. We kunnen de impact hiervan vermenigvuldigen via iedere persoon die meedoet en helpt om meer licht in zichzelf en op deze planeet te brengen. En als de impact groot genoeg is, kunnen we balans brengen in de donkerte en de donkere krachten die op dit moment daar zo actief zijn tegenhouden.
Er zijn vele massa meditaties geweest en het belang hiervan is bewezen.

Hoe kunnen we dat dan doen?
We zijn allemaal spirituele wezens met een heleboel kracht. We zijn meer dan onze lichamen. We zijn zielen, trillingsvelden, die in ons lichaam verblijven en ieder van ons heeft unieke krachten en kwaliteiten, die we in de loop van vele levens hebben ontwikkeld. We kunnen onze ware aard gebruiken om voor het licht te kiezen en onze mind en intenties in die richting te leiden. We kunnen mediteren en dat licht, die liefde en die vergeving naar anderen sturen. Onze intenties zullen van invloed zijn op het collectieve veld waar we ons allemaal in bevinden hier op Moeder Aarde en ver daarbuiten.
We kunnen onze eigen harten verder openen om onszelf sterker te maken en meer licht te belichamen en vervolgens kunnen we dan een grotere invloed uitoefenen op het grotere geheel.
Als vele mensen dit zouden doen, dan wordt de impact uiteraard vele malen groter.
Op deze manier kan ieder individu, overal ter wereld, support geven aan hen in Australië. We staan niet machteloos aan de zijlijn. Het is niet de bedoeling om de andere kant op te kijken. Ik ben van mening dat deze tragedie een perfecte gelegenheid is om de spirituele kracht die we allemaal in ons hebben te doen ontwaken en om deze te gebruiken in het voordeel van deze planeet. Wanneer iedere persoon die bereid is om zijn of haar eigen karmische blokkades op te lossen en zijn/haar hart te openen, vervolgens licht en liefde stuurt naar de situatie, mediteert, bid, positieve gedachten stuurt, mantra's chant, etc, dan zal er een transformatie plaatsvinden, zowel binnenin ons als in het collectieve veld. Dat zal helpen om de situatie te veranderen en hopelijk een einde brengen aan de strijd tussen licht en donker opdat begonnen kan worden met het herstelproces na deze ramp.

Hier volgt een oefening die je kan doen om je hartchakra te openen en om je te helpen om de blokkades in jou te transformeren.

MEDITATIE OEFENING


Dit is slechts één van de vele oefeningen die je kunt doen om je hartchakra te openen en te zuiveren en je kunt het aanpassen naar wat je nodig hebt of naar je eigen wensen. Ben vooral creatief. Zolang het positief is, is het oké.

De energie healing oefeningen en de spirituele healing oefeningen vanuit China, India en andere landen bestaan al heel erg lang, al meer dan vijfduizend jaar en hebben vele mensen geholpen. Tegenwoordig zijn velen de kracht hiervan vergeten, maar als ze niet zo krachtig zouden zijn geweest zouden ze niet zo lang blijven bestaan :)
Deze technieken zijn eenvoudig, maar laat je daardoor niet misleiden. Simpel betekent niet dat ze niet krachtig zijn. Integendeel. De kracht van deze technieken tezamen hebben al vele mensen verbaasd doen staan en hun leven verandert. Probeer het nu zelf!

1) Lichaamskracht: Daar waar je je handen legt, zal je de blessings ontvangen.
We maken gebruik van bepaalde lichaamshoudingen en handposities om de energiestroom en de heling te bevorderen. Daar waar je je handen legt zal de energie naar toe gaan en zal je de voordelen voor heling en verjonging ontvangen.
Ga rechtop zitten met je rug vrij van de leuning van de stoel. En zorg ervoor dat je rug recht is en je kruin en je perineum op één lijn zijn. Zo kan de energie en het licht vrij stromen. Het universele licht kan via je kruinchakra door de andere chakra’s in het midden van je torso naar beneden naar je onderbuik gaan, daar waar de basis energiecentra zich bevinden. Leg één hand op je onderbuik, zodat de energiecentra gevoed worden en je goed gegrond blijft. Leg de andere hand op de plek waar je healing nodig hebt, in dit geval het hartchakra achter je borstbeen.
Zet je voeten op de grond en maak verbinding met Moeder Aarde, zodat je ook op die manier goed gegrond blijft tijdens de oefening.
Sluit je ogen tijdens de oefening.
Haal een paar keer diep adem naar je onderbuik en ontspan je volledig. Hoe meer ontspannen je bent, hoe meer heling kan plaatsvinden.

2) Zielenkracht: Dat wat je aan de hemel, de Tao (Bron) en aan je eigen ziel vraagt, is waar je de blessings voor ontvangt.
Hierbij spreken we de kracht van de ziel aan. We maken contact. We maken hierbij onderscheid tussen de innerlijke zielen en de zielen om ons heen.
We hebben allemaal een lichaamsziel, maar ook de organen, systemen, cellen, DNA/RNA hebben ieder hun eigen functie en ook hun eigen ziel. Deze kunnen we aanspreken om zichzelf te helen. Iedere ziel heeft een groot zelf-helend vermogen en door de ziel aan te spreken kunnen we dat activeren. Jouw lichaamsziel weet wat het gedaan heeft waardoor de karmische blokkades zijn ontstaan. De Divine, Tao, Bron en de spirituele vaders en moeders weten waar de blokkades in ziel, hart, geest en lichaam zich bevinden. Ze weten wat nodig is om te helen. Jouw ziel en de zielen om je heen hebben diepe kennis en wijsheid en kracht om te helpen helen. Het enige wat je te doen hebt is dit te vragen.

Zeg hallo:                            Lieve ziel, geest en lichaam van mijn hartchakra (of noem het deel van het lichaam waar je graag healing voor ontvangt)
Geef liefde:                         Ik houd van je.
Doe een affirmatie:            Jij hebt de kracht jezelf te helen.
Geef een opdracht:             Doe je best.
Uit je dankbaarheid:           Ik ben zeer dankbaar.

Het is belangrijk om liefde te geven aan die plekken die healing nodig hebben. Liefde heeft als eigenschap dat het alle blokkades oplost. Liefde is de tegengestelde kracht van angst. Het is vaak zo, dat mensen die bijvoorbeeld last hebben van hun rug of hun knie negatief praten over hun rug of knie, maar die negatieve reacties vergroten de blokkades alleen maar. Liefde geven aan dat lichaamsdeel is veel beter. Geef liefde aan je negatieve gevoelens en emoties. Het bevordert de healing.

Liefde lost alle blokkades op.
Vergeving brengt innerlijke vreugde en innerlijke vrede.

Daarom is het goed om een vergevingsoefening in deze zelf-helingsoefening op te nemen om zo de karmische belasting te verlichten. Dit kun je doen als volgt.

Lieve alle zielen die door mij in dit leven of in vorige levens pijn zijn aangedaan, beschadigd, benadeeld, of op enigerlei wijze zijn gekwetst, of door mijn voorouders, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor de fouten die ik heb gemaakt. Het spijt me.
Ik dank jullie voor de lessen die jullie mij leren. Ik leer mijn lessen en ben niet meer diezelfde persoon. Daarom vraag ik jullie om mij en mijn voorouders onvoorwaardelijk te vergeven. Ik zal daar geen misbruik van maken, ik zal service verlenen aan anderen.
Dank jullie wel.

Lieve alle zielen die mij en mijn voorouders in dit leven of in vorige levens pijn hebben aangedaan, beschadigd of benadeeld hebben of op enigerlei wijze hebben gekwetst, kom alsjeblieft ook bij mij.
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Het is mijn wens om het karma tussen ons te transformeren en om de karmische relatie tussen ons te verbeteren. Daarom bied ik jullie mijn onvoorwaardelijke vergeving aan en ik vraag ook al mijn voorouders om datzelfde te doen.
Laten we onze harten en zielen verbinden en in liefde, vrede en harmonie leven.
Dank jullie wel.

Mijn lieve ziel en al mijn innerlijke zielen van al mijn organen, systemen, lichaamsdelen, cellen, RNA en DNA. Ik houd van jullie eer jullie en waardeer jullie.
Ik bied jullie mijn oprechte excuses aan voor alle fouten die ik gemaakt heb jegens jullie, voor alle momenten waarop ik geen liefde heb gegeven aan mezelf, niet voor mezelf ben opgekomen, mezelf heb vergiftigd met de dingen die ik at of dronk of met de producten die ik gebruikte, mezelf beschadigd heb.
Het spijt mij. Vergeef mij alsjeblieft. Ik zal beter voor jullie zorgen. Dank jullie wel.
Ik ben jullie allen heel erg dankbaar en kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie service.
Dank jullie wel.

Ik vergeef mezelf volledig en onvoorwaardelijk. 


Er zijn ook vele zielen om ons heen. Je kunt hierbij denken aan de lichtwezens, zoals de opgestegen meesters, de goeroes, lama’s, kahuna’s, engelen, aartsengelen, de Divine, de Tao, de Bron. Je kunt ook denken aan de ziel van de zon, de maan, de sterren, de planeten, de natuur. Deze lichtwezens hebben allemaal zeer krachtige zielen en daarmee veel kracht tot het brengen van licht en healing en we kunnen hen vragen om ons te helpen bij het helingsproces. Je kunt ze bij naam noemen als je je bijvoorbeeld heel erg verbonden voelt met een aartsengel, of met Jezus, Moeder Maria, Guan Yin, Krishna of je kunt ze allemaal om hulp vragen en hen de keuze laten wie er komt door “alle spirituele vaders en moeders” aan te spreken. Door de lichtwezens om hulp te vragen kunnen we ons eigen helingsproces versnellen, omdat hun zielen zo ontwikkeld zijn en zo zuiver. Zij zijn om ons heen en zijn bereid om te helpen maar ze wachten vaak op ons verzoek. Spreek met oprechtheid en vanuit je hart en ziel en vraag ze om hulp. Je kunt ze allemaal om hulp vragen, maar je kunt hulp niet afdwingen.

Lieve ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______ ( noem de zielen om je heen van wie je graag hulp en healing zou willen ontvangen).
Ik houd van jullie, eer jullie en waardeer jullie.
Kom alsjeblieft bij me. Willen jullie mij alsjeblieft helpen bij het helen en openen van mijn hartchakra  of van
 ______ (doe je verzoek)
Lieve alle zielen die ik ooit pijn heb gedaan of gekwetst heb.
Vergeef me alsjeblieft alle fouten die ik gemaakt heb in dit leven en in vorige levens.

Ik kan jullie niet genoeg bedanken.
Dank jullie wel.


Lieve ziel, geest en lichaam van het universele licht,
Ik hou van je.
Jij hebt de kracht mij te helen en om meer licht te brengen in mijn ziel, hart, geest en lichaam.
Doe je best.
Dank je.


Je kunt ook andere zielen uitnodigen om samen met jou de oefening te doen. Hun zielen hebben vrije wil om mee te doen en samen te oefenen. Je geeft ze geen opdracht, maar je nodigt ze uit.

3) GeestkrachtDaar waar je je aandacht op richt, is waar je de blessings ontvangt. 

Hierbij maken we gebruik van creatieve visualisatie. Daar waar je je aandacht op richt, gebruik makend van creatieve visualisatie, is waar je de voordelen voor healing, verjonging en transformatie ontvangt. Daar waar je je aandacht op richt gaat het licht naar toe en vindt de healing plaats. Visualiseer hoe gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de healing wilt ontvangen. Visualiseer het gouden licht op de plaats van je verzoek, in deze oefening het hartchakra, (maar je kunt deze oefening ook gebruiken voor bijvoorbeeld je hart, je lever, je nieren of in dit geval naar de situatie in Australië en om licht te brengen naar het rampgebied.) Het is belangrijk om licht te visualiseren en geen energie. Licht heeft namelijk geen negatieve effecten. Wanneer je je richt op energie kan er een onbalans ontstaan tussen yin en yang. 


4) AdemkrachtBuikademhaling. Als je inademt, dan zet je onderbuik uit. Als je uitademt, dan trekt je onderbuik samen. Volg je eigen natuurlijke ritme. 

Haal diep adem naar je onderbuik en terwijl je inademt visualiseer je dat gouden licht vanuit 360 graden naar de plek komt waar je de healing wilt ontvangen. Ieder ademhaling komt door je neus en door iedere porie van het lichaam om licht te brengen naar de plek waar je de healing wilt ontvangen. Bij iedere uitademing visualiseer je het licht door je hele lichaam.

5) Klankkracht: Wat je chant, is wat je wordt.  

Hierbij maken we gebruik van het chanten van bepaalde klanken en mantra’s. Dat wat je chant, daar vereenzelvig je je mee. Dat wat je chant, is wat je wordt. Het chanten van positieve mantra's heeft dus een gunstig effect op de healing, maar heeft ook een ander effect.
Vele mensen vinden het moeilijk om tijdens het mediteren de geest tot rust te brengen omdat het innerlijke gesprek moeilijk te stoppen is voor hen. Door het chanten van de mantra, voorkom je tijdens het mediteren dat je vervalt in innerlijke discussies of gedachtenpatronen die negatief uitwerken op de meditatie.

We kunnen gebruik maken van de mantra's “Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde en Universal Light/ Universeel licht” 


Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde
Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht
Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde

Unconditional Love/Onvoorwaardelijke Liefde


en/of:


Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Universal Light / Universeel Licht

Visualiseer dat de onvoorwaardelijke liefde je hart vult en dat het universele licht je hart verlicht en tevens alle harten van hen die jou in deze oefening vergezellen. Je kunt ook visualiseren hoe het Universele Licht het rampgebied zegent en rust en verlichting brengt in het getroffen gebied en Moeder Aarde helpt in haar transformatieproces. Visualiseer alleen licht, zodat het licht kan brengen wat nodig is. Wanneer je energie of regen visualiseert kan er een disbalans gecreëerd worden. Er is zelfs informatie momenteel dat de branden de bovenste lagen aarde volledig verwoest hebben en dat als er nu hevige regen zou komen dat die lagen dan weggespoeld worden en dat het lang kan duren voordat herstel plaatsvindt. Wanneer je licht visualiseert zal het licht doen wat het meest noodzakelijk is om herstel te bevorderen.

Chant voor tenminste 3-5 minuten, in stilte of hardop. Doe dit meerdere keren per dag. Hoe langer je oefent, hoe beter de resultaten kunnen zijn.
Wanneer je in stilte chant zullen de kleinere cellen en ruimtes vibreren. Wanneer je hardop chant zullen de grotere cellen en ruimtes vibreren. In stilte chanten is Yin. Hardop chanten is Yang.
Wissel het af, want daar waar Yin en Yang in balans zijn, zal gezondheid gerealiseerd kunnen worden.
Daar waar gouden licht straalt zal ziekte verdwijnen.

Sluit de oefening af door te zeggen
Hao! Hao! Hao!
Dank je! Dank je! Dank je!
Gong Song! Gong Song! Gong Song!
Hao is Mandarijn Chinees en betekent: Perfect! Wordt gezond! 
Gong Song zeggen we tegen de zielen die we gevraagd hebben om te komen en betekent: keer respectvol terug naar de plek waar je vandaan komt of op dit moment nodig bent.
Het uiten van dankbaarheid is heel erg belangrijk. We zeggen het steeds 3x. Het eerste Dank je is gericht aan de Divine, het tweede is gericht aan alle zielen die kwamen om je te helpen bij de oefening en het derde is gericht aan je eigen ziel.

Dit is een hele simpele basisoefening die je kunt doen om meer licht te brengen naar je ziel, hart, geest en lichaam of naar elke situatie. 

Liefde lost alle blokkades op 


Licht heelt het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam.

Licht voorkomt alle ziektes.

Licht zuivert en verjongt ziel, hart, geest en lichaam.

Licht transformeert relaties.

Licht transformeert je werk en financiën,

Licht vergroot de intelligentie.

Licht opent de spirituele kanalen.

Licht brengt succes in ieder aspect van het leven.


Voor meer informatie over het hartchakra (en chronische aandoeningen), kun je ook een eerder gepubliceerde blogposting lezen: Open Hartchakra

Laat me deze blogposting eindigen met een toekomstvoorspelling om je wat hoop en aanmoediging mee te geven.


In de periode van het Zevende Vuur, zal een Nieuw Volk ontstaan. Zij zullen in de voetsporen treden en teruggaan in de tijd om de wijsheid die lang geleden was achtergelaten langs de kant van het pad terug te vinden. Hun pad zal hen leiden naar de ouderen, en ze zullen hen vragen om hen te leiden op hun reis. Als het Nieuwe Volk sterk zal blijven in hun zoektocht, zal de heilige drum zijn klank weer laten horen. Er zal een bewustwordingsproces zijn onder de mensen, en het heilige vuur zal opnieuw aangestoken worden. In die tijd zal de blanke mens voor de keuze gesteld worden tussen twee paden. Het ene pad is het pad van hebzucht en technologie zonder wijsheid en respect voor het leven. Dit pad staat symbool voor een snelweg naar vernietiging. Het andere pad is het pad van spiritualiteit; een pad wat langzamer te begaan is maar wat respect voor al het leven behelst. Wanneer we het spirituele pad verkiezen, dan kunnen we zelfs een ander vuur aansteken, een Achtste Vuur, en aan een langdurige periode beginnen van Vrede en gezonde groei. - Voorouder William Commanda, De kring van de voorspelling voor alle landen van de zeven vuren van de Anishnaabe, van Ancient Wampum Belt

 
Laten we onze harten en zielen verbinden en een betere wereld voor alles en iedereen creëren.


Deze gebroken wereld wacht in de duisternis op het licht dat jij bent. in liefde en licht,
Barbara 
~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

**********************************************************************************************


A Call for Global Awakening Dear readers,
all things can be mended, the light that is you, puurlicht

It has not escaped to anyone's attention I believe, what is going on in Australia right now, unless you have been hiding under a rock. A catastrophe which is growing day by day is taking place.
Just some facts:

There are ongoing bushfires in New South Wales, Australia, with 26 million acres (10,7 million hectares, 107,000 square kilometers) of land destroyed and counting. The size of the burning/burned area in Australia is bigger than Belgium! Can you believe that...
The smoke plume is bigger than ever before.
More than 1 billion animals have died in the fires. And many human lives and properties have been lost.
There has been an unnatural drought for a few years now, rain is no longer approaching the land for some reasons, temperatures are unnaturally high and the flames are reaching higher in the sky than have ever been seen anywhere else, like the California or the Amazon fires.

Is this just Climate Change like is being said in mainstream media?
Is this the Mother Earth Transition to higher frequencies taking place? Is this the shift so many people speak about?
Or is something else going on?
There are many people in Australia sharing lots of facts about fracking wells, millitary strategies, political plans, a fast rail network, chemicals, economic decisions, water rights and trading, wilful fire-raising etc. You can read about it and think for yourself. I don't want to go into details here.
In my personal belief the horrific disasters taking place, taking so many animal lives, human lives, nature life away, is not just climate change or a natural shift to higher frequencies on Mother Earth.
I truly think that human decisions play a huge part in all of this too.

I believe this time we are living in, is a great opportunity for humanity to awaken more. This disaster is not just something that takes place on the Island of Australia and only affects the habitants there. There are already reports about the impact it has on New Zealand, the glaciers, the marine life. And what about the smoke and chemicals in the air, they will spread all around the world. The heat will have an impact as well on a global scale. And political / economical / military decisions, often have a global impact as well in the short or the long term.

So I really believe it is not for the rest of the world to say, it is truly heartbreaking what is going on, but it is far away and then turn their heads away and see it as a local issue. It is a global issue. We all need to awaken more and take our responsibility. As I shared in my previous blog: One person can make a difference! 
One person can create something that has an impact. When that one person is followed by many, the impact will be bigger! That applies both ways. When one person makes a decision that has a negative impact it is sad. But when that decision is supported by many, the influence will be much bigger and could create a disaster.
The same applies to when one person makes a positive decision to create a positive change. When that decision is followed or supported by many, the impact it will have will be much bigger and could create a miracle!
So, one person can start a war, but also one person can start a blessing.
So I truly believe that we, as individuals, have power. But when we join together and create a mass support in the right direction, the impact will be huge!
And that is up to all of us. What do we listen to, what do we pay attention to, what do we give our support. That determines which direction this situation will go. What do we choose...
Will we close our hearts, live in fear, feel powerless, think it is just there and far away from where you are?
Or will we join forces together and help to stop this disaster and stop the fires and help those in need? That is one important thing of course. And many beautiful initiatives are taking place. It is heart touching to see that in times of crises lots of people share their love, their compassion and help one another and take care of the animals in distress and the nature. Lots of gratitude to all those firefighters and volunteers out there! Disasters can unite people.

But what else can we do?
When you look at it from a spiritual point of view there is something we can do all around the world. We don't have to go to Australia to actively help. Of course we can, and it makes me happy to read the news that many people actually go there to help, but we can do it from our homes and be of great support there as well. First there is the possibility to donate and support financially. Which is important. But we can also support spiritually.

I will be honest with you that when I first heard about the fires that I was thinking about the shift to higher dimensions starting on a bigger scale. I have read and heard a lot about it and received many messages myself from the soul world about it. I have shared some in my previous blog postings. It is the big plan for Mother Earth and the time of ascension has come, therefore the karmic issues need to be solved.
It is known that when the frequency on Mother Earth rises because of incoming higher frequencies from the galaxy and universe, that the lower frequencies will fight and resist. There literally will take place a war/battle on a spiritual level. When your spiritual eye/third eye is open you can see the light beings and the dark beings fighting and you can see the energetic control grid.


Afbeeldingsresultaat voor Haunting 'devil face' capturedI have seen these wars with my third eye a few times and I know it is real and not pleasant to watch at all. Initially I thought that was the reason behind the catastrophe. There was a picture taken by Craig Calvert, which is not photoshopped at all, of a face seen in the fire.

But when you look deeper into this situation and more facts are coming to surface, you see that there are many human decisions behind all of what is taking place. Decisions made in the last couple of years. So the fight not only takes place on Mother Earth, but also takes place within humans in influencing positions and everywhere else.
When we are asked to go on Mother Earth to Higher Dimensions, it means the habitants of Mother Earth also need to uplift their frequencies to higher dimensions. We are shifting from the Mind over Matter era to the Soul over Matter era.
The mind has been in charge for a long time. It controlled everything. However, we are now liveing in a time where we shift to a new era. In this new era the Soul needs to be in charge.
The soul and the mind both reside in the heart. So where do you think the fight will take place within human beings? Yes, ... mostly in the heart.
We are asked to open our hearts and to truly live from the true potentials of our soul and to embody the higher qualities of love, forgiveness, compassion, and light. We are asked to transform the blockages within our hearts to go from living from the mind to living from the soul.
That is not easy at all and the blockages there will show up and resist.

The heart and heartchakra have many good qualities but can also have many blockages.
The heart is the receiver of the messages from the soul and its role is to bring these messages to the mind, so the mind can direct the energy and matter.The mind needs to accept the soul as the true director so the true messages of the soul can be brought into our actions.
However, there could be many blockages in the heart preventing this process to flow smoothly. Blockages in the heart for example are anger, lack of wisdom, greed, impurity, judgement, selfishness and more. The mind can also have many blockages, like negative mindsets, negative beliefs, negative attitudes, ego and attachments. And of course the soul carries all the karmic issues that each and every person has. The soul of the land of Australia self also, just like the soul of every other country, carries karma and all these karmic issues need to be transformed. This situation right now is a calling to become aware of that and to actually do something about it.

So all of these blockages show up and they have an impact on the decisions humans made and the actions they take.
To what amount have these blockages been of any influence in the decisions and actions of the past years regarding military (anger, judgement, impurity, greed), political (dissatisfaction, greed, impurity, ego, fame), economical (greed, selfishness, lack of wisdom) decisions?

When the frequencies rise, and Mother Earth ascends to higher Dimensions, these karmic blockages and other blockages react. We are asked to take responsibility for them and purify and transform them to truly give space to the soul and the higher frequencies, but... these blockages will resist and the darker forces on Earth will use these blockages. They want the current situation to be a status quo. They will try to have an influence on the way we look at things and create fear. They don't want higher frequencies because that means they lose power.

So in my opinion the war between the light and darker side will not only take place on Mother Earth herself, but also within us, humans... and it will show mostly in the heart, the center where both the soul and the mind resides. The heartchakra is also known as the karma center.
Are we willing to take responsibility for our karma and willing to transform our blockages? Will we use these dramatic situations to get better and open our hearts, or will the current situations make us feel bitter and lead us to close our hearts?
Will this bring us to Unity or will this current situation of Separation continue to be as it is?

Some things related to the Heart chakra are:
 • The heartchakra has a very important role in opening your spiritual channels.  
 • It is the center that is connected to your overall emotional body.
 • The heart chakra is also the karma center, healing center, and the center for love, forgiveness, compassion, light, lifetransformation and enlightenment.
 • It is also the center for expression and speaking the truth.
 • It is also connected to financial issues. 
 • and more
So what can we do about the situation in Australia?
In my personal believe it is not just the karmic issues of Australia and its habitants and for them to be solved. It is something which will have a global impact and all of humanity can do something to help and unite as one.
So do we then join together and get all the facts up and bring those who made wrong decisions to justice?
I can tell you from my own experience, working in the courthouse for years on the criminal section and fraude section, that this is not truly a very enlightened place to work or to bring light to all those involved, not the criminals, not the judges.
Judgement closes the heart. Being judged doesn't do good either.
So if we are asked to open and purify our hearts, judgement is not the right response I personally believe.

I have felt the impact in daytime on my heart chakra every time when I had to write a verdict.
I have felt the impact at night, when the souls of those who were in front of me at daytime, surrounded my bed at night.
Judgment is not the way to uplift the frequencies. It will only close the heart more. It will not bring back all which is lost either.
Therefore even though many would think this is a solution, in my personal belief there is a better way to respond to this.
I have read about a different approach in Africa and that already opened my heart. It resonated deeply within me.
This is what they do:


In The Art of Forgiveness, Lovingkindness, and Peace, Jack Kornfield describes an African forgiveness ritual: "In the Babemba tribe of South Africa, when a person acts irresponsibly or unjustly, he is placed in the center of the village, alone and unfettered. All work ceases, and every man, woman, and child in the village gathers in a large circle around the accused individual. Then each person in the tribe speaks to the accused, one at a time, each recalling the good things the person in the center of the circle has done in his lifetime. Every incident, every experience that can be recalled with any detail and accuracy, is recounted. All his positive attributes, good deeds, strengths, and kindnesses are recited carefully and at length. This tribal ceremony often lasts for several days. At the end, the tribal circle is broken, a joyous celebration takes place, and the person is symbolically and literally welcomed back into the tribe."

What a beautiful way to replace judgement. Don't you think?
I personally believe the only way to truly solve things on a very deep level, is to bring love and forgiveness to the situation.
Like Martin Luther King Jr. said:


“Returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars.
Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.
Hate cannot drive out hate, only love can do that.”
― Martin Luther King Jr.


So how do we do that? How do we bring love and forgiveness to the situation in Australia?
Do we act like the African Tribe and surround all those involved and remind them of their true nature? Or is there an easier way to bring love? How to help globally in a disaster which is taking place on an island, Australia?

If as many people as possible send love, forgiveness and light to those who are involved in this, in any decision, whether this is political, military, economical, and we do this intentionally, we can create that counterforce. Love and Light are darkness most fear. We can multiply the impact with everyone who joins in bringing more light within themselves and on this planet. And when the impact is big enough we can bring balance to the darkness and the dark forces which are so active there right now.
There has been many mass meditations and the significance of it has been proved.

How to do that?
We are all spiritual beings with a lot of power. We are more than just our bodies. We are souls, vibrational fields, residing in our physical bodies, and each of us have unique powers and qualities, developed over the many lifetimes we have. We can use our true nature to chose for the light and to direct our minds and intentions. We can meditate and send that light and love and forgiveness to others. Our intentions will have an impact on the collective field in which we all are here on Mother Earth and beyond.
We can open our own hearts to empower ourselves so we embody more light and then we can have an even bigger impact.
When many people will do that together the impact is multiplied.
In this way, each individual, all around the world, can support those in Australia. We are not powerless. We are not meant to look away. I believe this tragedy is a perfect oppotunity to awaken the true spiritual power we all have inside, and use it for the good of this planet. When each and every person, who is willing to transform their own karmic issues and open their hearts and then sends love and light to the situation, meditates, prays, sends positive thoughts, chants mantra's, there will be a transformation within each of us and within the collective field. That will help to transform the situation and hopefully end this battle between dark and light soon so recovery from this disaster can begin.

Here is a practice you can do to open your heartchakra and to transform the blockages within you.

MEDITATION PRACTICE 

This is just one example of many different practices you can do to open and purify your own heart chakra and you can adjust it to your own needs or wishes if you like. Be creative. As long as it is positive it is okay. 
The energy healing and spiritual healing practices from China, India and other countries have served many people over the last five thousand years. Nowadays, many have forgotten about the ancient practices and their power, however if these practices weren't so powerful and effective, they would not have survived for such a long time :)
These techniques are simple, but don't let it fool you. The fact that these practices are simple, doesn't mean that they are not powerful! On the contrary. The power and effectiveness of these 5 techniques all together have served many people and transformed their lives. Experience it yourself now and apply these techniques.

1)      Body Power: Where you put your hands, is where you receive the blessings.We use specific body positions and hand positions to promote energy flow en to promote healing. Where you put your hands is where the energy will flow and where you will receive the benefits for healing and rejuvenation. Sit up straight with your back free from the chair. Keep your back straight, with your crown and your perineum in one line. In this way the energy and the light can flow freely. The universal light can enter through your crownchakra and can go down through the other chakra’s and your central channel to your lower abdomen where very important foundational energy centers are located. Put one hand on your lower abdomen, so the energy centers are nourished and you are firmly grounded. Put the other hand on the place where you need healing, in this case on your heart chakra. Put your feet flat on the ground so you can connect with Mother Earth and you are also firmly grounded in this way during the practice. Close your eyes during the practice. Breath into your lower abdomen and fully relax. The more relaxed you are, the more healing can take place. 


2)      Soul Power: What you ask of Heaven, Tao (Source) and your own soul is what blessings you will receive.
Here we address the power of the soul. We say helloThere is a distinction between inner souls and outer souls.
We all have a body soul, but also all our organs, systems, cells, DNA/RNA have their own function and their own soul. We can speak to them and ask them to heal themselves. Every soul has a great ability to self-heal and by saying 
hello to the souls we can actually activate that power. Your body soul knows what it has done to create these karmic blockages. The Divine, Tao, Source, and your spiritual fathers and mothers know where there are blockages on your soul, heart, mind and body. They know what is needed to heal. Your soul and the souls around you have deep wisdom and knowledge and great power to help you heal. All you need to do is ask. 
Say Hello:           Dear soul, heart, mind and body of ­­­­­­­­­­­my heart chakra ( or name the part of the body where you would like to receive the healing)
Give love:           I love you.
Affirmation:       You have the power to heal yourself.
Give an order:    Do a good job.
Give gratitude:   I am very grateful
It is important to give love to the area which needs healing. Love has the power to meld all blockages. Love is the opposite of fear. Often people speak very negatively about the part of the body, for example their back or knee, which hurts or is sick, but to speak negatively only creates more blockages. It is better to give love to the area. Give love to your negative feelings and negative emotions. That is a way to promote healing.
Love melds all blockages. Forgiveness brings inner joy and inner peace.
That is why it is smart to include a forgiveness practice within your self-healing practice and in this way to lighten the karmic load. You can do it like this:
Dear all souls I have ever hurt or harmed or taken advantage of in this life or in previous lives, or who have been hurt or harmed by my ancestors, please come. I love, honor and appreciate you. I offer you my sincere apologies for the mistakes I and my ancestors have made. I am so sorry. I thank you for the lessons you have given me. I am learning from my mistakes and I am not the same person anymore. Therefore I humbly ask for your forgiveness. Please forgive me for my mistakes in this lifetime and all of my other lifetimes. Please forgive my ancestors. I won't take advantage of it. I will serve more. I cannot thank you enough. Thank you.

Dear all souls who have ever hurt or harmed me or my ancestors or have taken advantage of me or my ancestors in this life or in previous lives, please come. I love, honor and appreciate you.  It is my wish to transform the karmic blockages between us and to improve our relationship. I offer you my unconditional forgiveness and I ask all of my ancestors to do the same.  Let us join hearts and souls together and live in love, peace and harmony.I cannot thank you enough.  Thank you.

Dear my beloved soul and all of my inner souls of all my organs, systems, body parts, cells, RNA/DNA.I love you,  honor you and appreciate you.I offer you my sincere apologies for the mistakes I have made against you, for all the moments I didn't give love to myself, for all the times I wasn't standing up for myself, for all the moments I polluted myself with the things I ate, drank, or with the products I used and in this way I harmed myself. I am so sorry. Please forgive me. I will take better care of you. I cannot thank you enough. Thank you.I totally and unconditionally forgive myself. 


There are also outer souls, the souls around us. You can think about the light beings, like the ascended masters, the gurus, lamas, kahuna's, angels, archangels, the Divine, the Tao, the Source. But also the soul of the sun, the moon, the stars, the planets, the souls of nature. These light beings have powerful souls and they have great potential to bring love, light and healing. We can ask them to help us in our healing process. You can call their names if you feel very connected to a specific soul like an archangel or Jesus or Mother Mary or Guan Yin, or Krishna. Or you ask all of them for help in a general way, by asking all the spiritual fathers and mothers for help. By asking the light beings for help we can accelerate our healing process, because their souls are so advanced and pure. They are all around us and they are willing to assist us, but they often are waiting for our request. Speak with sincerity, speak from your heart and soul and simply ask for help. You can always ask for help. But you cannot force it or demand it.

Dear ­­­­­­­________ (call the souls who you would like to ask for help and receive a healing from) 
I love you, honor you and appreciate you. Please come. Please help me to heal and open my heart chakra or to ­_______ (make your request) 
Dear all souls I have ever hurt or harmed. Please forgive me for my mistakes in this lifetime and all of my other lifetimes. I cannot thank you enough. Thank you.
Dear soul, mind and body of the universal light. I love you. You have the power to heal me and to bring more light within my soul, heart, mind and body. Do a good job. Thank you.
You can also invite other souls to join you in this practice and to practice with you. Their souls have free will to join you and to practice and chant with you. You do not order them to come, you invite them to join.
3)      Mind Power: Where you focus your mind is where you receive the blessings. We use the power of creative visualization. Where you put your mind, using creative visualization, is where we receive benefits for healing, rejuvenation, and transformation. Where you put your mind, is where the light will go to and where the healing will take place. Visualize golden light, coming from 360 degrees to the area where you need healing. Visualize the golden light in the area of your request, in this practice the heart chakra (but you can use this practice also to bring healing to your heart, your liver, your kidneys etc. or in this case the situation in Autralia and bring light to the disaster) It is important to visualize light and not to visualize energy. Light has no negative side-affects. When you focus on energy you could create an imbalance between yin and yang. 

4) Breathing Power: Abdominal breathing. When you inhale, your abdomen expands. When you exhale, your abdomen contracts. Follow nature's way.Inhale deeply to your lower abdomen and while you breath in you visualize golden light coming from 360 degrees to the place where you would like to receive the healing. Every breath comes through your nose and through every pore of your skin to bring light to the place where you need the healing. When you exhale you visualize light in your whole body.

  
5)  Sound Power:  What you chant, is what you become.We use the power of chanting specific sounds or specific mantras. What you chant, is what you become. To chant healing mantras has a positive effect on the healing process. But it has another effect as well. Many people experience difficulties to silent the mind during meditation because the mental chatter just doesn’t stop. By chanting the mantra you prevent the inner chatter and negative talking which affect the outcome of the practice in a negative way. 

We can use the mantra's "Unconditional Love" and “Universal Light”. Chant: 

Unconditional Love
Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht
Unconditional Love
Unconditional Love
Unconditional Love
Unconditional Love
And / Or
Universal Light 
Universal Light 
Universal Light 
Universal Light  
Universal Light 


Visualize the Unconditional Love fill your heart and the Universal Light enlighten your heart and the hearts of all those you invited to join. You can also visualize the Universal Light to bless the disasters and bring ease to the affected areas and to help in the Mother Earth Transformation. Just visualize light, so the light can bring whatever is needed. When you visualize energy or rain, it could become unbalanced. There even is information now about how the fires have destroyed the top layers of the soil and if there would be heavy rain right now, all of that soil could be waished away and it could take a long time before recovery could take place. However, when your visualize light, it will do whatever is needed most to support the recovery process.  
Chant for at least 3-5 minutes per time, silently or aloud.
When you chant silently, the smaller cells and smaller spaces within your body will vibrate. When you chant out loud the bigger cells and the bigger spaces in your body will vibrate. To chant silently is Yin Chanting. To chant out loud is Yang Chanting. It is important to alternate Yin and Yang, because when Yin and Yang are balanced, health will be restored. There where golden light shines, sickness will disappear.

Close the practice by saying:
Hao! Hao! Hao!Thank you! Thank you! Thank you.Gong Song! Gong Song! Gong Song!
Hao!  Is Mandarin Chinese and means Perfect! Get well!
Gong Song is what we say to all the souls who came and it means: respectfully return to your abode or to the place where you are needed at this time.
To offer your gratitude is very important. We say “thank you” three times. The first “Thank you” is to the Divine, the second “Thank you” is to all the souls who came and joined in the practice, and the third “Thank you” is to your own soul.


This is a very simple and basic practice you can do to bring more light to your soul, heart, mind and body or to any situation.

Love melds all blockages

&


Light heals the spiritual, mental, emotional and physical bodies.

Light prevents all sicknesses.

Light purifies and rejuvenates soul, heart, mind and body.

Light transforms relationships.

Light transforms business and finances.

Light increases intelligence.

Light opens your spiritual channels.

Light brings success in every aspect of life.
For more information about the heartchakra (and chronic illness), please read my previous blogposting: Open Heartchakra

Let me end this blogposting with a prophecy to bring some hope and encouragement:

In the time of the Seventh Fire, a New People would emerge. They would retrace their steps to find the wisdom that was left by the side of the trail long ago. Their steps would take them to the elders, who they would ask to guide them on their journey. If the New People remain strong in their quest, the sacred drum will again sound its voice. There will be an awakening of the people, and the sacred fire will again be lit. At this time, the light-skinned race will be given a choice between two roads. One road is the road of greed and technology without wisdom or respect for life. This road represents a rush to destruction. The other road is spirituality, a slower path that includes respect for all living things. If we choose the spiritual path, we can light yet another fire, an Eight Fire, and begin an extended period of Peace and healthy growth. – Grandfather William Commanda, Circle of All Nations Prophecy of the Seven Fires of the Anishnabe, From Ancient Wampum BeltLet us join our hearts and souls together and create a better world for each and everyone.


The broken world waits in darkness for the light that is you. 


In love and light,
Barbara


~ True beauty is revealed only if there is light from within ~

Certified Soul Healer and Teacher,  certified Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) and Guan Yin Lineageholder
Bloghttp://myshmjourneytothepurestlight.blogspot.com/

1 comment:

 1. Another practice, which helped me many times when triggered by the news, and especially when I was in an all-consuming health crisis, can be found on page 63 of Soul Mind Body Medicine by Dr. Zhi Gang Sha. The practice is: Ask the illness or sick organ to offer service.
  It can be Life-Changing!

  ReplyDelete