Monday 16 March 2020

Coronavirus en Tao Healing / Soulfulness  

Afbeeldingsresultaat voor corona virus
Lieve lezers,


Het Coronavirus, Covid-19 en de pandemie die het veroorzaakt, houdt iedereen bezig en terecht. Het is een serieuze situatie die vraagt om vele maatregelen. Het is soms moeilijk om niet geraakt of overweldigd te worden door alles wat er in de directe omgeving of verder weg speelt. De nieuwsberichten en de maatregelen die genomen zijn vragen veel van ons aanpassingsvermogen.

De voorzorgsmaatregelen, de financiële zorgen, de economische consequenties voor velen, de zorgen die chronisch zieken hebben, verdienen in mijn ogen aandacht, maar daar is door velen al over geschreven. Ik wil me graag richten op iets anders in dit blog.

Ik wil echter vooraf extra benadrukken, dat de informatie die ik deel aanvullend bedoeld is, en ZEKER NIET bedoeld om de van overheidswege gevraagde maatregelen te omzeilen. Doe vooral wat nodig is, houd je aan de voorgeschreven regels.
De huidige situatie verdient vele maatregelen, zeker gelet op de cijfers waar men voor de toekomst rekening mee houdt, dat 70% van de wereldbevolking met dit virus te maken kan gaan krijgen. Het is een bijna surrealistische situatie maar helaas is hij zo realistisch als maar kan. We zitten er midden in en we weten niet wat de toekomst brengen zal.
Bescherm je dus goed!
Dit blog is bedoeld als aanvulling op alle informatie die beschikbaar is.

Hoe meer mogelijkheden we hebben om onszelf en onze dierbaren door deze situatie heen te helpen, hoe beter het is lijkt mij, maar het is in mijn ogen niet verstandig om te veel in zorg, angst, of zelfs paniek te schieten. Dat werkt alleen maar averechts en ik zal hieronder uitleggen waarom.

Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. 

Persoonlijk houdt het nieuws mij uiteraard ook bezig. Ik begrijp de zorgen die velen zich maken, zeker nu de westerse geneeskunde geen adequate behandeling kent op dit moment. Artsen doen wat ze kunnen, maar voelen zich ook machteloos en in sommige landen is er zelfs al sprake van triage, wie behandelen we wel, wie niet... een ongekend moeilijke keuze lijkt me dat. En we staan nog pas aan het begin, de piek is nog lang niet in zicht. Laten we onze positieve wensen het universum in blijven sturen dat dit allemaal snel verbeteren mag. Maar tot die tijd zullen we moeten dealen met de situatie zoals die is. We zullen mee moeten in de veranderingen die deze huidige tijd brengt.


Het geheim van verandering is om al je energie te richten,
niet op het bestrijden van het oude,
maar op het opbouwen van het nieuwe. 

~Socrates~


HOE KUNNEN WE OP EEN OPBOUWENDE MANIER MET DE HUIDIGE SITUATIE OMGAAN?

Nu de bestaande behandelmethoden geen voldoende soelaas bieden.


Zelf ben ik al jaren bekend met een aandoening die geen behandeling kent in de medische wereld. Weliswaar is mijn aandoening niet zo levensbedreigend als dit Coronavirus voor sommige mensen kan zijn, maar persoonlijk ben ik banger voor uitzichtloos steeds dieper lijden dan voor de dood. Dus ik ben al vele jaren bezig met het op vernieuwende wijze kijken naar mijn eigen situatie. Dat heeft me veel gebracht wat mogelijk in deze tijd voor anderen ook iets waardevols brengt.

Ondanks dat de medische wereld geen behandeling kent, bracht een andere visie, een andere manier van leven mij veel verbetering. Ik heb geleerd me aan te passen en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Wat brengt mijn huidige situatie voor nieuwe mogelijkheden in plaats van te kijken naar wat mijn aandoening voor problemen bracht of naar wat het me allemaal ontnam.
Tao Healing en Soulfulness technieken uit het oude China, bleken een zeer adequate manier om mezelf sterk te houden en me aan te passen. Ondanks dat de medische wereld geen antwoord kende, vond ik vele antwoorden in Tao Healing en veel verbetering.
Ook in deze huidige crisis-situatie kan Tao Healing voor velen van betekenis zijn is mijn persoonlijke overtuiging gelet op wat ik zelf heb ervaren en bij vele anderen heb gezien.

Wat kan Tao Healing en Soulfulness doen?
Waarom is het anders?
Hoe werkt het dan?
Wat kan je ermee doen in deze situatie van het Coronavirus?

Ik zal proberen het een en ander op hoofdzaken uit te leggen om het behapbaar te houden, want het is zeer veelomvattend. Ik hoop dat het je handvatten biedt om in deze huidige situatie sterk te blijven, je niet machteloos te voelen. En misschien brengt het je zelfs een blijvende positieve verandering voor jouw leven, zoals het dat voor mij heeft gebracht.

WAT KAN TAO HEALING / SOULFULNESS DOEN?


spiritual approach
Wanneer we tot de conclusie komen dat wij spirituele wezens zijn
 in een fysiek lichaam,
dan dienen we een spirituele benadering te hebben
ten aanzien van onze fysieke problemen.
Vele mensen zijn er mee bekend dat we meer zijn dan alleen ons fysieke lichaam.
Bij Tao Healing gaan we ervan uit dat een mens bestaat uit 5 lichamen met ieder een eigen dichtheid.
Je hebt je spirituele lichaam (ziel), emotionele lichaam (hart), je mentale lichaam (mind/geest), je energetische lichaam (energie) en fysieke lichaam (materie).
Indien die allemaal met elkaar in lijn zijn, dan loopt alles in het leven prima. Maar er kunnen verstoringen of blokkades zitten in elk van die lichamen en die verstoringen zijn voelbaar voor jezelf en voor anderen en kunnen onder andere effect hebben op je gezondheid, relaties, financiën en je werk.
Artsen werken vooral met de materie.

Reiki, acupunctuur etc. werkt met energie.

Psychologie en mindfulness werken vooral op de mind/geest.

Tao Healing werkt heel bewust diep door op de ziel en het openen van het hart, maar neemt ook de geest, de energie en de materie mee in de resultaten. Het werkt dus door op alle 5 de lichamen tegelijkertijd en dat is wat het zo anders en krachtig maakt.

In je ziel draag je al je ervaringen mee vanuit dit leven, maar ook vanuit vorige levens en je draagt ook een deel van je voorouders in je. Dat is de karmische belasting. Positieve karmische invloeden brengen je geluk en gezondheid en andere zegeningen. Maar de negatieve belasting kan problemen geven in relaties, gezondheid, financiën en succes in het leven.
Iedereen heeft een karmische belasting. Voor sommige mensen weegt die voornamelijk naar de positieve kant door, voor anderen naar de andere kant. Maar het kan ook in je gezondheid heel goed gaan, en in je relaties juist veel minder. Het is maar net waar de blokkade, de negatieve informatie in jouw trillingsveld is.
Het doel van het leven is om weer balans te herstellen. Dit kun je doen via spirituele oefeningen die specifiek gericht zijn op het balanceren van karma en vooral het goede karma te vergroten. Dit vergt echter tijd, discipline, vertrouwen, doorzettingsvermogen etc. Maar het werkt wel. Je kunt op deze manier de informatie die is opgeslagen in jouw trillingsveld veranderen.  Als jouw eigen lichamen meer licht dragen, minder negatieve informatie hebben en meer in lijn zijn, dan werkt dit door, je zou kunnen zeggen, van binnen naar buiten. Als je de negatieve informatie omzet in positieve informatie, dan straal jij iets anders uit en trek jij ook andere situaties aan. Iets buiten jou heeft alleen impact op je als het resoneert met iets in jou!

Het Corona virus is ook een trillingsveld met een bepaalde frequentie. In hoeverre het impact heeft op jou, is afhankelijk van de informatie die jij in jouw eigen trillingsveld met je meedraagt. Als er iets is in jou wat hier heel sterk op reageert, zal je zieker worden dan iemand die een andere informatie in zijn/haar trillingsveld heeft en daardoor minder reageert op de informatie van het virus. Dat is waarom sommige mensen heel ziek worden en anderen er weinig last van hebben.
Sommige dragen veel negatieve informatie uit vorige levens, of veel negatieve emoties in zich wat het immuunsysteem verzwakt, of ze hebben weinig energie in hun energiecentra in het lichaam om zich te wapenen en zo kan een virus meer toeslaan dan het dat doet bij anderen.

De medische wereld richt zich voornamelijk op het lichaam. Onderzoekers zijn nu druk bezig met een medicijn vinden tegen het virus. Helaas zal het nog even duren voor er een effectief middel zal zijn.
Maar ook als dat middel er is, dan zal het zich richten op het herstellen van balans in het fysieke lichaam, maar de boodschappen in de ziel, het hart, de mind niet meenemen.
Tao healing en Soulfulness nemen alle 5 de lagen mee, maar werken voornamelijk vanuit de ziel. Heel de ziel eerst, breng daar een positieve informatie, zodat deze nieuwe informatie via het hart, naar de mind kan gaan, en de mind op een positievere manier de energie kan aansturen. Daar waar de positievere energie naar toe gaat wordt een andere werkelijkheid gemanifesteerd.
De ziel is de aansturende leider in jouw leven. Het lichaam is de manifestatie van de informatie die zich bevindt in de ziel en via het hart en de mind wordt doorgegeven in de materie. Heel de ziel eerst, dan zal heling van geest en lichaam volgen.
Tao Healing kijkt holistisch, neemt elk deel van wie wij zijn mee, en brengt alles terug in afstemming op elkaar waardoor gezondheid beter beschermd is, immuunsysteem sterker kan worden, energie toe kan nemen. Tao Healing werkt zowel preventief als helend bij een bestaande gezondheidssituatie. 

DE LONGEN


Het Coronavirus richt zich vooral op de longen en brengt daar ontsteking, benauwdheid en meer.
Er ontstaat een teveel aan energie in het borstgebied.

Een lichaam bestaat uit verschillende systemen, zoals bijvoorbeeld het zenuwstelsel, het spijsverteringsstelsel en het immuunsysteem. Ieder systeem bestaat uit enkele organen. Ieder orgaan bestaat uit cellen en iedere cel kan weer onderverdeeld worden in onder meer de celkernen, de mitochondriën, DNA/RNA en meer.

Iedere cel heeft zijn eigen functie en rol in het lichaam. Gezonde cellen zijn continue in beweging. Ze trillen, zetten uit en trekken samen, waardoor er een energieveld ontstaat om de cel heen.
Binnenin de cel bevindt zich materie. In de ruimte rondom de cel is er energie.

Wanneer een cel uitzet, zal de energie transformeren naar materie in de cel. Wanneer een cel samentrekt, zal de materie in de cel naar buiten gaan en transformeren tot energie rondom de cel.

Dat is zoals het hoort te zijn. Het is een constante beweging, een balans. Wanneer deze balans, om wat voor reden dan ook verstoord wordt, ontstaat ziekte.

De westerse geneeskunde richt de aandacht voornamelijk op de materie: op bacteriën, virussen, trauma, genetische factoren, stress, etc. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de cellulaire vibratie.

De traditionele Chinese geneeskunde richt zich op de balans tussen Yin en Yang, op de energie, op natuurlijke omstandigheden als wind, hitte, vocht; de invloed van de emoties, zoals woede, verdriet, angst. Ook die beïnvloeden de cellulaire vibratie.

Er zijn vele redenen waardoor de balans tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel verstoord kan raken. Wanneer de balans verstoord raakt, kunnen er 2 dingen gebeuren:

1) De cellen worden overactief, waardoor er te veel energie rondom de cel ontstaat. De energie kan niet snel genoeg weg en de meridianen/energiebanen raken geblokkeerd.

2) De cellen worden te traag, onder-actief. Ze geven te weinig energie af op deze manier, waardoor er een tekort aan energie ontstaat rondom de cel en een blokkade in de cel.

In 85-90% van de ziekten, is er sprake van te veel energie rondom de cel, wat kan leiden tot pijn, ontsteking, kankercellen, en nog veel meer. Maar ook tot emotionele problemen als depressie, woede, angst en meer.

In 10-15% van de ziekten is er sprake van een tekort aan energie rondom de cellen. Dit is het geval bij chronische vermoeidheid, degeneratieve aandoeningen als Alzheimer en osteoporose en meer.

Zoals je zult begrijpen staat een cel echter niet op zichzelf. Cellen maken deel uit van organen.
Iedere cel heeft zijn eigen energieveld om zich heen. Ieder orgaan heeft zijn eigen energieveld. En het lichaam als geheel heeft zijn eigen energieveld. Dit noemen velen het aura van een persoon.

De energievelden van de organen onderling kunnen ook uit balans zijn. Net zoals cellen, kunnen ook organen over- of onder-actief zijn.

Energie stroomt door de kleine ruimtes tussen de cellen en de grotere ruimtes tussen de organen. Deze energie behoort vrij te stromen door deze ruimtes. Het transformeren van blokkades en het promoten van deze energiestroom is zeer belangrijk om de balans te herstellen.
De westerse geneeskunde probeert dit door zich te richten op het balanceren van de materie.
De TCM en Reiki zijn voorbeelden van methoden om deze energie te laten stromen.

Tao Healing en Soulfulness heeft een andere invalshoek.
De ultieme oplossing voor elke vorm van ziekte is de balans in het lichaam te herstellen waarbij de cellen op de juiste wijze vibreren, er een balans is tussen de materie in de cel en de energie rondom de cel en in de organen en rondom de organen en de energie vrij stroomt. Hoe meer licht wij in ons lichtlichaam terugbrengen, hoe meer ons leven in al zijn facetten zal verbeteren. Waar gouden licht schijnt, zal alle ziekte verdwijnen.


Licht heelt het spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichaam.
Licht voorkomt alle ziektes.
Licht zuivert en verjongt ziel, hart, geest en lichaam.
Licht transformeert relaties.
Licht transformeert je werk en financiën.
Licht vergroot de intelligentie.
Licht opent de spirituele kanalen.
Licht brengt succes in ieder aspect van het leven.


Tao Healing en Soulfulness geven meerdere technieken om de balans weer terug te brengen, een overvloed aan energie af te voeren en een tekort aan energie weer aan te vullen.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om het immuunsysteem te versterken.
Zo zijn er mogelijkheden om de Lagere Dan Tian en de Kundalini energie centra met krachtige oefeningen te versterken, waardoor we meer energie hebben, beter gegrond zijn en de energie in de onderbuik komt en het teveel aan energie van de longen afgevoerd kan worden.
Zo zijn er mogelijkheden om de energie doorstroming te bevorderen. Wanneer energie vrij doorstroomt in het lichaam, zal heling plaatsvinden.
Er zijn ook vele oefeningen om balans te brengen in de Vijf Elementen, in de individuele systemen en longen en emoties.

De ziel speelt in al deze technieken een doorslaggevende rol. De ziel kan de transformatie van materie in energie en vice versa beïnvloeden en herstel van de balans bevorderen. Hoe?
De materie in de cel en de energie rondom de cel zijn beiden dragers van informatie, van een boodschap, wat een ander woord is voor de ziel. Een ander woord voor ziel is levens-essentie, boodschap, informatie.
Ziel, energie en materie zijn derhalve verbonden. Via transformatie van de ziel, kun je dus transformatie van energie en materie bewerkstelligen.

Er zijn al vele voorbeelden hoe via Tao healing kankercellen werden teruggebracht tot normale cellen, of pijn werd verminderd, energie werd versterkt.
Ik sta zelf iedere keer weer versteld als ik luister naar de reacties en ervaringen van andere mensen. Er is zoveel meer mogelijk dan wetenschap ons soms wil doen geloven. Ik heb al vele positieve reacties mogen ontvangen, ook in geval van Longontsteking, COPD en andere aandoeningen die de longen beïnvloeden.

WAT KAN JE ZELF DOEN?


In verschillende andere blogpostings heb ik veel informatie gegeven over verschillende onderwerpen die je kunnen helpen bij de huidige situatie en ik geef je graag de links als je meer wilt lezen.
  • Kijk naar de mogelijkheden en wat je zelf kunt doen. 8 tips voor als het leven moeilijk is
  • Wat zijn dan die blokkades in ons, waardoor we ziek kunnen worden. In dit blog lees je meer over de oorzaken.
  • De longen zijn het aansturende orgaan van het Metaal Element. In dit blog heb ik daar meer over geschreven. 
  • Houd je hartchakra open. Het hartchakra is de plaats in het lichaam waar de negatieve informatie in onze ziel is opgeslagen. Door het hartchakra te openen en te zuiveren kunnen we de negatieve informatie transformeren naar positieve informatie. In dit blog lees je meer over hoe je dat kunt doen.
  • Probeer zo veel mogelijk om zorgen, angst of zelfs paniek te voorkomen. Angst is een negatieve boodschap die het immuunsysteem ondermijnt. Daar is al veel wetenschappelijk bewijs voor. En dat is nu precies wat je in deze tijd waarin een extra beroep wordt gedaan op ons immuunsysteem wilt voorkomen. Je wilt je immuunsysteem sterk houden. In dit blog geef ik een oefening om angst te transformeren.
  • Voel je je erg gespannen en nerveus dan is deze oefening mogelijk ondersteunend voor je. 
  • Wil je meer lezen over de spirituele achtergrond van de tijd waarin we nu leven, dan verwijs ik je graag naar deze 2 blogpostings: een nieuw tijdperk  en deze over de transformatie.
Dit zijn slechts een paar relevante blogs die ik hier heb genoemd, maar er staan inmiddels meer dan 50 stukken op mijn blog die je meer informatie kunnen geven over de kracht van de ziel en hoe je die kunt gebruiken om jouw leven op een positieve manier te veranderen. 

Er is dus veel wat je zelf kunt doen met soulfulness technieken om de boodschappen in jouw trillingsveld zo versterkend mogelijk voor jou te laten werken. Ook zijn er via deze technieken mogelijkheden om je energie en weerbaarheid te versterken, heling te brengen naar de longen en je emoties te balanceren wat allemaal van belang is bij preventie en/of heling van het Coronavirus.


HOE KAN IK JE INDIEN GEWENST ONDERSTEUNEN?


frequencyVia mijn open spirituele kanalen kan ik je op afstand ondersteuning bieden via Tao Healing (healing van de ziel en het verlichten van de informatie), het leren van praktische oefeningen en/of Readings.

De opleiding die ik volg en de ervaring die ik heb vanuit mijn eigen leven, hebben mij vele inzichten gegeven die ik met je kan delen, ik kan je verschillende oefeningen leren en ook informatie geven vanuit de zielenwereld om jouw frequentie en vibratie te helpen verhogen. Wat echter specialer is, is dat de healingtransmissies die ik van Master Sha heb mogen ontvangen healing brengt in die 5 verschillende lichamen, zodat ze meer in lijn komen met elkaar. Er zijn maar weinig mensen ter wereld die het karma van de ziel kunnen omzetten en Master Sha is daar zeer uniek in en wereldwijd om bekend, maar via de healingtransmissies die hij heeft overgedragen en de certificering die ik heb ontvangen van hem, werkt dat ook door via de healing die via mij doorgegeven wordt via die transmissies. Als jouw eigen lichamen meer licht dragen, minder blokkades hebben en meer in lijn zijn, dan werkt dit door, zoals je zou kunnen zeggen, van binnen naar buiten. Als jouw blokkades verminderen, dan straal jij iets anders uit en trek jij ook andere situaties aan.
Ik heb verschillende mogelijkheden om via Tao Healing ondersteuning te bieden voor het immuunsysteem, de energiecentra, de doorstroming van de energie, de individuele organen en emoties. Healing kent geen tijd en afstand, dus ook in deze periode van isolement kunnen healings gegeven worden. Ik hoef niet iemand te zien of aan te raken. Ik geef alle healings op afstand, en juist omdat mensen dan in hun eigen huis volledig kunnen ontspannen werkt het wellicht nog dieper door.

Dat Tao Healing zeer krachtig is blijkt wel uit de vele positieve reacties die er zijn en de vele prachtige resultaten. Ik ben ermee in aanraking gekomen vanwege mijn gezondheid en de uitspraak van mijn arts dat ik nog slechts een paar maanden te leven zou hebben. Master Sha gaf mij echter deze methode en ik heb vele healings en diepgaande training van hem mogen ontvangen en dankzij zijn methode ben ik nu 9,5 jaar verder. Ik heb in die 9,5 jaar veel gezien en ervaren, mijn eigen leven zien terugkomen en vele mensen zien opbloeien en zien stralen.

Van cliënten ontvang ik regelmatig hele mooie reacties over wat ze ervaren hebben tijdens het ontvangen van de healing. Uiteraard kan ik geen enkele belofte doen over het uiteindelijke resultaat omdat ik slechts een kanaal ben voor de healings die de zielenwereld wil geven, maar iedere healing brengt transformatie en ik sta iedere keer weer versteld van wat er mogelijk is via Tao Healing. Lees gerust een aantal ervaringen als je dat fijn vindt.
Healing werkt ook ter voorkoming van het ontstaan van blokkades.

Er is dus heel veel mogelijk via Tao Healing en Soulfulness. Uiteraard is er nooit een garantie, maar dat heeft niemand in dit leven. We zijn allemaal mens en we zullen allemaal een keer overgaan. Dat is iets wat we niet in de hand hebben, maar wat we wel in de hand hebben is hoe we in het leven staan, hoe we met uitdagende situaties omgaan, en hoe we groeien.

En ik denk dat deze huidige situatie niet alleen een situatie is die veel aanpassing vraagt, wellicht veel problemen geeft voor sommigen, maar ook een kans is om op een andere manier ons leven vorm te geven.
Laten we vooral ook de kansen zien die deze situatie brengt.
Een tijd waarin we minder kunnen doen buitenshuis, minder afleiding hebben, minder bezig zijn, minder drukte, leidt tot mogelijkheden om meer naar binnen te keren, dichter bij onszelf te komen, meer tijd te besteden aan dierbaren om ons heen of via telefoon op afstand. Het geeft een kans tot zijn en verbinding op andere manieren, dan door doen en actief te zijn.  Misschien dat er eerst problemen zijn die opgelost moeten worden, en is het moeilijk om de kansen te zien, maar ook problemen kunnen een geschenk zijn zoals ik in mijn andere blog schreef.
De periode van maatschappelijke isolatie geeft mogelijkheden tot bezinning, tot dieper verbinden met onszelf en mogelijk tot nieuwe keuzes, nieuwe inzichten, een andere draai in ons leven. Verandering kan ook positief zijn.“Now is the time to unite the soul and the world.

Now is the time to see the sunlight dancing as one with the shadows.”


~Rumi~Ik kan nog heel veel schrijven over Tao Healing, over de huidige situatie, maar ik wil het graag beperken tot wat hoofdpunten om het niet te lang te maken. Heb je vragen of hulp nodig, kan je altijd contact opnemen en dan leg ik je graag meer uit.

Om af te sluiten deel ik graag onderstaand gedicht met je wat ik las op internet. Wellicht kan het je inspireren om ondanks alle uitdagingen ook het mooie te zien in deze situatie. Want zoals met alles in deze Yin Yang Wereld, zijn ook in deze situatie twee kanten te zien.

Ik wens iedereen het allerbeste toe in deze uitdagende tijd. Zorg goed voor jezelf en anderen. Laten we deze tijd op een zo positief mogelijke manier gebruiken om nieuwe stappen te zetten voor onszelf, onze dierbaren, de wereld.

In liefde en licht,

Barbara

~ True beauty is revealed only if there is light from within ~


Gecertificeerd Soul Healer and Teacher,  Gecertificeerd Soul Communicator (Readings Akasha Kronieken) en Guan Yin Lineageholder

Lockdown

Yes there is fear.
Yes there is isolation.
Yes there is panic buying.
Yes there is sickness.
Yes there is even death.
But,
They say that in Wuhan after so many years of noise
You can hear the birds again.
They say that after just a few weeks of quiet
The sky is no longer thick with fumes
But blue and grey and clear.
They say that in the streets of Assisi
People are singing to each other
across the empty squares,
keeping their windows open
so that those who are alone
may hear the sounds of family around them.
They say that a hotel in the West of Ireland
Is offering free meals and delivery to the housebound.
Today a young woman I know
is busy spreading fliers with her number
through the neighbourhood
So that the elders may have someone to call on.
Today Churches, Synagogues, Mosques and Temples
are preparing to welcome
and shelter the homeless, the sick, the weary
All over the world people are slowing down and reflecting
All over the world people are looking at their neighbours in a new way
All over the world people are waking up to a new reality
To how big we really are.
To how little control we really have.
To what really matters.
To Love.
So we pray and we remember that
Yes there is fear.
But there does not have to be hate.
Yes there is isolation.
But there does not have to be loneliness.
Yes there is panic buying.
But there does not have to be meanness.
Yes there is sickness.
But there does not have to be disease of the soul
Yes there is even death.
But there can always be a rebirth of love.
Wake to the choices you make as to how to live now.
Today, breathe.
Listen, behind the factory noises of your panic
The birds are singing again
The sky is clearing,
Spring is coming,
And we are always encompassed by Love.
Open the windows of your soul
And though you may not be able
to touch across the empty square,
Sing.

- Fr. Richard Hendrick, OFMMarch 13th 2020


No comments:

Post a Comment